Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 6701-6800   inne

Powtórzenie poznanych przypadków dodawania i odejmowania w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego - ćwiczenia rachunku pamięciowego
autor: Beata Hanczak
kategoria: konspekty

Konspekt lekcji otwartej dla rodziców "Zawsze są przy mnie"
autor: Beata Hanczak
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć zintegrowanych "Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę ?"
autor: Beata Hanczak
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć koła przyrodniczego "Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin - eksperyment uczniowski"
autor: konspekty
kategoria: Beata Hanczak

Scenariusz zajęć dla dzieci 3,4 letnich "Zimowe czary"
autor: Małgorzata Tondel
kategoria: scenariusze

Program zajęć pozalekcyjnych "Nauka gry w Brydża"
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: program edukacyjny

Konkurs dla gimnazjalistów "ABC Słowian"
autorzy: Kinga Pelińska, Iwona Prochownik, Ewa Wolska
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Maria Krupska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Suchara
kategoria: awans zawodowy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Beata Olbert
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej
autor: Beata Olbert
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Olbert
kategoria: awans zawodowy

Z bronią w ręku. Akcje dywersyjne poza Warszawą w Kamieniach na szaniec
autor: Alina Łoboda
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Romaniuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Damian Dąbrowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kaczorek
kategoria: awans zawodowy

Wodzenie Niedźwiedzia - śląskie tradycje i zwyczaje
autor: Anna Dalibóg
kategoria: artykuł

Pokonać stres
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości przedszkolnej "Dzień Chłopca"
autorzy: Stanisława Łazik, Iwona Smolak
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości "Międzynarodowy Dzień Teatru"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy plenerowej "Święto pieczonego ziemniaka"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć plastycznych "Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Osoba niepełnosprawna w oczach dziecka"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości "Święto Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: scenariusze

Zajęcie otwarte dla rodziców z kształtowania pojęć matematycznych
autor: Stanisława Łazik
kategoria: scenariusze

Jak zapobiegać cyberprzemocy ?
autor: Jacek Sienkiewicz
kategoria: artykuł

Dziecko idzie do przedszkola
autor: Beata Pilarska
kategoria: artykuł

Scenariusz "Spotkania wigilijnego"
autor: Beata Pilarska
kategoria: scenariusze

Karta obserwacji dziecka
autorzy: Emilia Janecka, Małgorzata Nodzak, Beata Pilarska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Kamińska
kategoria: awans zawodowy

Quiz "Bezpieczny Przedszkolak"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: konkursy

Konkurs wiedzy matematycznej "Matematyka na wesoło"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: konkursy

Konspekt lekcji techniki "Wieś techniką origami"
autor: Ewa Przybylska
kategoria: konspekty

Formy czasowników ("-ing" oraz pełny i nagi bezokolicznik) - użycie po wybranych czasownikach
autor: Anna Dubik
kategoria: scenariusz lekcji

Program integracji uczniów klas V "Razem lepiej, łatwiej, ciekawiej"
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: awans zawodowy

Ortoptyka - mała profesja, wielkie zapotrzebowanie
autor: Ewa Witowska
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęcia edukacji środowiskowej w klasie III "Musimy chronić rośliny"
autor: Małgorzata Bielecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia polonistycznego w klasie III "Bawimy się w przymiotniki"
autor: Małgorzata Bielecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia polonistycznego w klasie I "Bawimy się słowem"
autor: Małgorzata Bielecka
kategoria: scenariusze

Dziennik 3.05
autor: Józef Kańczugowski
kategoria: programy komputerowe

Plan 3.09
autor: Józef Kańczugowski
kategoria: programy komputerowe

Scenariusz imprezy integracyjnej "Dni Pluszowego Misia"
autor: Agata Bożek, Anna Kruszewska
kategoria: scenariusze

Projekt edukacyjny "Przedszkolak - czysty i zdrowy"
autor: Anna Kruszewska
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami "Poznajemy budowę drzewa"
autor: Anna Kruszewska
kategoria: scenariusze

Wczesna profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem alkoholu przez dzieci i młodzież - poradnik dla rodziców
autor: Ewa Szamik
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Julita Gola
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewelina Narolska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Pelc
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Sikora
kategoria: awans zawodowy

Wielki Post - zwyczaje i obrzędy
autor: Agnieszka Chabraszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci
autor: Agnieszka Chabraszewska
kategoria: scenariusze

Kolorowe ptaki - zabawy matematyczne
autor: Sylwia Jaskuła
kategoria: scenariusze

Kosmiczny bal
autor: Sylwia Jaskuła
kategoria: scenariusze

Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie - spotkanie zimowe
autor: Sylwia Jaskuła
kategoria: scenariusze

Program naprawczy dla dziecka z klasy zerowej
autor: Bożena Idczak
kategoria: plany pracy

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole
autor: Bożena Idczak
kategoria: plany pracy

Metody pracy z uczniami agresywnymi
autor: Bożena Idczak
kategoria: artykuł

Dziecko skrzywdzone - zaniedbanie
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Subiektywne koncepcje zdrowia
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Inscenizacja z okazji wręczenia nagrody z Góry Grosza 2008
autor: Lilia Sędzińska
kategoria: scenariusze

Konferencje Wielkiej Trójki
autor: Renata Nalepa-Wróblewska
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian z języka rosyjskiego "Sport"
autor: Iwona Kossowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z języka rosyjskiego "Mój dzień"
autor: Iwona Kossowska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dagmara Ostowicz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz lekcji otwartej "Odczyn roztworu / die Reaktion einer wässrigen Lösung"
autorzy: Ewa Ratajszczak, Marlena Wachtor
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia indywidualnego metodą M.Ch. Knillów
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Bernat
kategoria: awans zawodowy

Od konfliktu do porozumienia
autor: Zofia Twardowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sztuka dialogu - scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum
autor: Zofia Twardowska
kategoria: scenariusze

Program profilaktyczny "Droga do porozumienia - mediacja w szkole"
autor: Zofia Twardowska
kategoria: programy edukacyjne

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczwej dla grupy dzieci 6-letnich na miesiąc luty
autor: Urszula Kaszuba
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Katryniok
kategoria: awans zawodowy

Choroba Gravesa-Basedowa - autoimmunologiczna nadczynność tarczycy
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Grupa przedszkolna jako grupa społeczna
autor: Jolanta Kowalik
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Jolanta Kowalik
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystego apelu z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Bożena Wolanin
kategoria: scenariusze

Dlaczego warto wykorzystywać komputer w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo ?
autor: Urszula Stuczyńska
kategoria: artykuł

Przykłady wykorzystania komputera w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo
autor: Urszula Stuczyńska
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia "Romeo i Julia nie całkiem serio"
autor: Magdalena Borkowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia z okazji "Światowego Dnia bez Papierosa" pt. "Był sobie palacz..."
autor: Magdalena Borkowska
kategoria: scenariusze

Scenariusze przedstawień artystycznych z okazji Dnia Patrona Szkoły
autor: Magdalena Borkowska
kategoria: scenariusze

Persoenlichkeiten - Deutschland
autor: Anna Rożdżestwieńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Berlin
autor: Anna Rożdżestwieńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kluczny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Zawadzka
kategoria: awans zawodowy

Dojrzałość szkolna
autor: Izabela Woś
kategoria: prezentacja multimedialna

Test "Liczebniki"
autor: Małgorzata Frąckowiak
kategoria: ocenianie

Scenariusz zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
autor: Małgorzata Frąckowiak
kategoria: scenariusze

Ankieta dotycząca Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: ocenianie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: awans zawodowy

Test wiedzy o Wielkiej Brytanii z kluczem
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: ocenianie

Konspekt lekcji języka angielskiego "The first car was invented by him - Past Simple passive"
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: konspekty

Scenariusz uroczystości Z Okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Beata Pilarska
kategoria: scenariusze

Dyktanda ortograficzne
autor: Magdalena Borkowska
kategoria: ocenianie

Test dotyczący współczesnych zagrożeń życia
autor: Agnieszka Placzke
kategoria: testy

The importanace of teaching pronounciation
autor: Hanna Winiewska
kategoria: artykuł

Bezpieczne ferie
autorzy: Ewa Ratajszczak, Małgorzata Wójtowicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Program koła przyrodnicznego dla ucznów klas IV-VI
autor: Anna Szczepańska
kategoria: plany pracy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 66 gości

  reklama