Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 6501-6600   inne

Wychowujemy pokolenie wyalienowanych ?
autor: Julia Siewruk
kategoria: artykuł

Utrwalenie wiadomości o liczbach całkowitych
autor: Bogusława Niziołek
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Karol Konaszewski
kategoria: awans zawodowy

Kroniki Parafii Latowicz 1880-2000
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: opracowanie

Diagnozowanie struktury socjologicznej klas w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: opracowanie

Zestaw zabaw i zajęć na okres wielkanocny
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: opracowanie

Zagadki z przedszkolnej sali
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: twórczość własna

Projekt edukacyjny dla dzieci 5-6 letnich "Święto ziemniaka"
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: projekty edukacyjne

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem sześcioletnim z deficytami rozwojowymi
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: plany pracy

Nasza mała ojczyzna - Wielkopolska
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Unia Europejska - główna organizacja jednoczącej się Europy
autor: Iwona Chudzinska-Buława
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Dobrowolska
kategoria: awans zawodowy

Rodzaje podmiotu w zdaniu
autor: Magdalena Kowalczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz przedstawienia "W Ekolandii"
autor: Magdalena Kowalczyk
kategoria: scenariusze

Dziecko nadruchliwe z deficytami rozwojowymi
autor: Katarzyna Nowak
kategoria: studium przypadku

Scenariusz zajęć świetlicowych "Poznajemy życie Eskimosów"
autor: Katarzyna Nowak
kategoria: scenariusze

Strategie szybkiego i skutecznego uczenia się
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Zabawy buzi i języka, czyli ćwiczenia logopedyczne na wesoło wspomagające rozwój mowy dziecka
autor: Dominika Filbrandt
kategoria: artykuł

Bajka o szyku zdania
autor: Agata Sroka
kategoria: twórczość własna

Dlaczego warto badać ewolucję ?
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Wykorzystanie wschodnich systemów relaksacyjno-koncentrujących w pracy z dziećmi i młodzieżą
autor: Maciej Herwart
kategoria: opracowanie

Scenariusz powitania Świętego Mikołaja
autor: Katarzyna Kurcz
kategoria: scenariusze

Scenariusz "Zabawy Andrzejkowej" w przedszkolu
autor: Katarzyna Kurcz
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Kurcz
kategoria: awans zawodowy

Substancje toksyczne - pojęcie względne. Substancje trujące w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu człowieka.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Szybkość reakcji i równowaga chemiczna
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: awans zawodowy

Przepraszam, proszę powtórzyć !
autor: Anna Czyż
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gajewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Jaskółowska
kategoria: awans zawodowy

Rozkłady godziny wychowawczej dla klas 1-3 gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Ulotki biblioteczne
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: materiały pomocnicze

Polskie drogi do niepodległości
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Studium przypadku dziecka niepłynnie mówiącego
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: opracowania / analizy

Teksty nasycone głoskami
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: materiały pomocnicze

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny dla uczniów klasy V "Z mitologią na ty"
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: programy edukacyjne

Projekt edukacyjny "Jestem uczciwy - nie ściągam"
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: programy edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: awans zawodowy

Chemia - foliogramy
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: opracowanie

Logomocja - zadania
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: opracowanie

Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Australii
autorzy: Matylda Dziedzic, Anna Smyka
kategoria: scenariusze

Trójkąty prostokątne. Twierdzenie Pitagorasa
autor: Magdalena Wojciechowska-Rysiawa
kategoria: scenariusz lekcji

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
autor: Magdalena Wojciechowska-Rysiawa
kategoria: scenariusz lekcji

Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji
autor: Magdalena Wojciechowska-Rysiawa
kategoria: scenariusz lekcji

Wpływ promieniowania na organizmy żywe
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Projekt rozbudowanego systemu nauczania biologii w klasie III LO
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Projekt "Praca z uczniem zdolnym"
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: programy edukacyjne

Mój ulubiony algorytm
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Test z języka niemieckiego dla klasy III na podstawie podręcznika z cyklu "Aha !"
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: ocenianie

Test z języka niemieckiego dla klasy I na podstawie podręcznika z cyklu "Aha !"
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: ocenianie

Sprawdzian wiadomości z techniki dla klasy II z działu "Długa droga powstawania wynalazku"
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: ocenianie

Sprawdzian wiadomości z techniki dla klasy II z działu "Środki transportu"
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: ocenianie

Scenariusz obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: scanariusze

Sprawdzian w klasie IV "Wypowiedzenia"
autor: Ewa Sawicka
kategoria: ocenianie

Test znajomości lektury Akademia Pana Kleksa
autor: Ewa Sawicka
kategoria: ocenianie

Czy Elza poradzi sobie w dużym mieście ? - scenariusz lekcji poświęconej bohaterce lektury "Spotkanie nad morzem"
autor: Ewa Sawicka
kategoria: scanariusze

Liczby i wyrażenia algebraiczne
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Podobieństwo figur
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Rózne sposoby zapisywania liczb
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Równania, nierówności, układy równań
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Zadania na ocenę dopuszczającą z matematyki
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Funkcje - praca klasowa
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Odsetki, lokaty
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Ostrosłupy
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Procenty
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Wielokąty, koła i okręgi
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Własności funkcji liniowej
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: ocenianie / sprawdziany

Problemy adaptacyjne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
autor: Aleksandra Fornalczyk
kategoria: artykuł

Jak psychologia patrzy na wartości ?
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Filozoficzne spojrzenie na pojęcie wartości
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Umiejętności wychowawcze rodziców (wstęp do rozważań na temat wychowania)
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Materiały dla nauczycieli-wychowawców na grudniowe zajęcia godzin wychowawczych "Tradycje, obyczaje i obrzędy"
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: materiały pomocnicze

Opis i analiza projektu edukacyjno-wychowawczego "Ginące dziedzictwo Regionu Latowickiego"
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: program edukacyjny

Wagary - problem ucznia i szkoły
autor: Joanna Podkowa
kategoria: artykuł

Scenariusz "Dnia promocji zasad bezpieczeństwa" w klasach I i II
autor: Joanna Podkowa
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć wychowawczych w klasie II "Jestem dobrym kolegą, dobrym przyjacielem"
autor: Joanna Podkowa
kategoria: scenariusze

Mapa i skala - powtórzenie wiadomości
autor: Monika Weiler
kategoria: konspekt lekcji

Metale i ich zastosowanie
autor: Monika Weiler
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz akademii z okazji pożegnania klas III
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: scenariusze

Doskonalenie rzutu piłki do kosza z biegu
autor: Izabela Grabska
kategoria: konspekt lekcji

Jak pomóc otyłemu nastolatkowi ?
autor: Izabela Grabska
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekty tematyczne do działu ewolucjonizm
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekty

Warunki życia na lądzie i w wodzie. Budowa i wymagania życiowe mszaków.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Budowa, skład chemiczny, systematyka i środowisko życia glonów
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Ochrona środowiska przed odpadami. Sortowanie śmieci i recykling jako metody ochrony środowiska przyrodniczego naszego regionu.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Środowisko przyrodniczo-geograficzne regionu latowickiego - jego stan i funkcjonowanie
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego człowieka
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego. Zasady prawidłowego odżywiania się.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Jak przeprowadzić wywiad ?
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem projektora multimedialnego "Deutsche esen..."
autor: Monika Wilkowska-Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Program orientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum
autor: Lidia Pawlusińska
kategoria: program edukacyjny + scenariusze zajęć

Plan wynikowy z edukacji regionalnej w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z chemii w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z biologii w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: awans zawodowy

Wybrane metody resocjalizacyjne w pracy pedagoga z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szerzawach
autor: Maciej Herwart
kategoria: opracowanie

Program zajęć z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
autor: Monika Wilkowska-Kowalska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Wilkowska-Kowalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Świder
kategoria: awans zawodowy

Biblioteka - ważne miejsce w mojej szkole
autor: Alicja Szalewska
kategoria: scenariusz lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 61 gości

  reklama