Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 6101-6200   inne

Scenariusze zajęć z tematu kompleksowego "Woda"
autor: Romana Skwarek-Głowacz
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Zwierzęta w gospodarstwie wiejskim"
autor: Romana Skwarek-Głowacz
kategoria: scenariusze

Program adaptacji klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
autorzy: Joanna Kupczyńska, Łukasz Kupczyński
kategoria: programy edukacyjne

Innowacja metodyczno-programowa "W naszym mieście są tacy ludzie"
autorzy: Joanna Kupczyńska, Łukasz Kupczyński, Marlena Młynarczyk, Inga Szramka
kategoria: innowacje pedagogiczne

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Baran
kategoria: awans zawodowy

Bajka o porzuconych bucikach
autor: Anna Krycka
kategoria: twórczość własna

Układ oddechowy człowieka
autor: Katarzyna Jaśkowska
kategoria: sprawdzian

Scenariusz ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów klasy szóstej
autor: Lidia Mrówka
kategoria: scenariusze

Mity opowieści o bogach i bohaterach
autor: Barbara Śniadecka
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Baran
kategoria: awans zawodowy

Relacje pomiędzy osobą cierpiącą na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) a najbliższą rodziną
autor: Marta Sławińska
kategoria: ankieta

Recenzja pedagogiczna czasopisma "Bravo"
autor: Marta Sławińska
kategoria: artykuł

Oddziaływania wychowawcze oparte na wzmocnieniu zewnętrznym
autor: Marta Sławińska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Kołtunowicz
kategoria: awans zawodowy

Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków Schronisk dla Nieletnich
autor: Robert Wierzbicki
kategoria: artykuł

Przyczyny agresji u wychowanków placówek resocjalizacyjnych
autor: Robert Wierzbicki
kategoria: artykuł

O sporcie w matematyce - rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
autor: Sylwia Brzyska
kategoria: scenariusz zajęć

Test ze znajomości lektury - "Dziady cz.III" Mickiewicza
autor: Barbara Gudz
kategoria: ocenianie

Charakterystyka głoski "C"
autor: Agnieszka Wzorek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Artur Stelmaczonek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Adam Dąbrowski
kategoria: awans zawodowy

Program pracy dydaktyczno-wyrównawczej dla pierwszego etapu edukacyjnego, przeznaczony dla dzieci romskich
autorzy: Agnieszka Gaj, Ewa Szmyd
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Wprowadzenie litery "Ż" metodą nauki czytania wg I.Majchrzak
autor: Barbara Masłoch-Gatz
kategoria: scenariusz zajęć

Wprowadzenie litery "Ś" metodą nauki czytania wg I.Majchrzak
autor: Barbara Masłoch-Gatz
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Joanna Lempart-Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Lempart-Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Sebastian Krasny
kategoria: awans zawodowy

Czytelnictwo wśród uczniów klas czwartych
autor: Sylwia Poznańska
kategoria: referat

Komunikacja - osobowościowe i sytuacyjne jej wyznaczniki
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Hipokrates z Chios i jego odkrycia. Zadania z zastosowaniem twierdzenia o Księżycach Hipokratesa.
autor: Magdalena Pacek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Kinga Angier-Kukla
kategoria: awans zawodowy

Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Podstawowe potrzeby wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
autor: Mariola Mroczek
kategoria: artykuł

Zaczarowany świat bajek
autor: Mariola Mroczek
kategoria: artykuł

Ścieżka filozoficzna na lekcjach języka polskiego
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: plany pracy

Mniejszości narodowe
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: scenariusze lekcji

Dwudziestolecie międzywojenne
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: prezentacja multimedialna

Wykorzystanie programu FNgraph. Formatowanie dokumentu w Wordzie.
autor: Alicja Gizelska
kategoria: scenariusz lekcji

Krzyżówka "Funkcje trygonometryczne kąta ostrego"
autor: Alicja Gizelska
kategoria: materiały pomocnicze

Zjawiska zachodzące we współczesnej rodzinie i jej funkcje
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną, na sali gimnastycznej
autor: Daniel Zgleszewski
kategoria: konspekt lekcji

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w formie obwodu stacyjnego
autor: Dariusz Gluza
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dariusz Gluza
kategoria: awans zawodowy

Przyszłość cywilizacji zachodniej. Rozwój czy regres ?
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: artykuł

Sprawdzian "Pozytywizm - Współczesność"
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: ocenianie

Fleksja - ćwiczenia utrwalające na zakończenie gimnazjum
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: opracowanie

Polskie dziedzictwo kulturowe. Duchy, diabły, czarownice, wiedźmy i błędni rycerze.
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: prezentacja multimedialna

Test ze znajomości treści lektury "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian ze znajomości literatury i kultury epoki pozytywizmu
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian na zakończenie liceum - literatura i teoria literatury (gatunki, rodzaje, motywy)
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian ze znajomości treści lektury "Potop" Henryka Sienkiewicza
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: ocenianie

Konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego "Paszport gimnazjalisty"
autor: Mirosława Mazańska
kategoria: konkursy

Uczymy się wykonywać ćwiczenia z różnymi przyborami
autor: Beata Małkowska
kategoria: konspekt lekcji

Program autorski zajęć sportowo-rekreacyjnych "Mały sport - wielka radość"
autor: Beata Małkowska
kategoria: program edukacyjny

Język francuski i niemiecki w przedmiotach zawodowych technik hotelarstwa
autorzy: Izabela Burzyńska, Lucyna Kultys, Wioleta Sosnowska
kategoria: innowacja pedagogiczna

Program zajęć pozalekcyjnych "Warsztaty plastyczne"
autor: Halina Wydryszek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Olga Tokarska
kategoria: awans zawodowy

Plany wynikowe z wychowania fizycznego
autor: Karolina Gadzinowska
kategoria: plany pracy

Scenariusz imprezy szkolnej z okazji Dnia Sportu
autor: Karolina Gadzinowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Gadzinowska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć świetlicowych "Warto mieć przyjaciół"
autor: Ewa Szamik
kategoria: scenariusze

Zgaduj-zgadula o Zamościu
autor: Ewa Szamik
kategoria: konkursy

Quiz czytelniczy "Z książką za pan brat"
autor: Ewa Szamik
kategoria: konkursy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamila Rybaczek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas"
autor: Izabela Kolasa
kategoria: artykuł

Gra szkolna uproszczona - doskonalenie poznanych elementów technicznych w piłce siatkowej
autor: Jarosław Stępień
kategoria: scenariusz lekcji

Małżeństwo w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
autor: Elżbieta Kotlińska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Kurzawa
kategoria: awans zawodowy

Dysleksja rozwojowa a nauka języka obcego
autor: Joanna Anolik
kategoria: referat

Quiz historyczno-krajoznawczy
autor: Ewa Szamik
kategoria: konkursy

Krzyżówki
autor: Ewa Szamik
kategoria: materiały pomocnicze

Dangerous animals - zwierzęta dziko żyjące
autor: Irena Chlabicz
kategoria: scenariusz lekcji

Talking about pets - zwierzęta domowe
autor: Irena Chlabicz
kategoria: scenariusz lekcji

Prawa człowieka w szkole - jak o nich uczyć ?
autor: Maria Michalak
kategoria: opracowanie

Konkurs ortograficzny o tytuł "Mistrza ortografii"
autor: Anna Strzelecka
kategoria: konkursy

Tajemnica nocy wigilijnej
autor: Agata Matraś
kategoria: scenariusz lekcji

Malowane książeczki - czyli moja pierwsza wizyta w bibliotece
autor: Agata Matraś
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć "Poznaję samego siebie"
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Zbliżają się święta Bożego Narodzenia"
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Zabawy z wodą"
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Moje rączki"
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Czerniakiewicz-Płecha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Czerniakiewicz-Płecha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Emilia Masłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Jankowiak
kategoria: awans zawodowy

Scenariusze zajęć dydaktycznych dotyczące terapii dziecka dyslektycznego
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamil Marek
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego "Z wizytą u Mieszka I"
autor: Grażyna Sobik
kategoria: scenariusze

Sprawdzian z lektury "Oto jest Kasia"
autor: Grażyna Sobik
kategoria: ocenianie

Konkurs matematyczny dla klas III
autor: Grażyna Sobik
kategoria: konkursy

Budowa i rola serca
autor: Iwona Gajos
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

O co proszą poeci ? - analiza wiersza Jana Twardowskiego
autor: Małgorzata Wierzbicka
kategoria: konspekt lekcji

Wędrówka wróbli po wyrazach z "ó", "u", "ż" i "rz".
autor: Małgorzata Wierzbicka
kategoria: konspekt lekcji

O najsłynniejszej w świecie wędrówce - Homer Odyseja
autor: Małgorzata Wierzbicka
kategoria: konspekt lekcji

Co czuła i przeżywała Demeter: bogini-matka ?
autor: Małgorzata Wierzbicka
kategoria: konspekt lekcji

Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły
autorzy: Marzena Jagielińska, Mariola Kasprzak
kategoria: artykuł

Cechy współczesnej cywilizacji hinduizmu
autor: Grzegorz Osuch
kategoria: referat

Scenariusz akademii z okazji Święta 11 Listopada
autor: Grzegorz Osuch
kategoria: scenariusze

Scenariusz Jasełek
autor: Grażyna Sobik
kategoria: scenariusze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 42 gości

  reklama