Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 5901-6000   inne

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Katarzyna Lachowicz
kategoria: awans zawodowy

Chodzenie z kurkiem wielkanocnym
autor: Ewa Fiedorczuk
kategoria: scenariusz lekcji

Twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych
autor: Dorota Orłowska
kategoria: scenariusz lekcji

Historia komputera
autor: Paulina Kowalska
kategoria: artykuł

Pytania do konkursów czytelniczych
autor: Nina Biela
kategoria: konkursy

Rozkłady materiału z przyrody dka klas IV-VI
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: plany pracy

Figury płaskie na drugim etapie edukacyjnym
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: opracowanie

Społeczeństwo informacyjne
autor: Sonata Grochowicz-Kluczka
kategoria: artykuł

Scenariusz z okazji Św. Mikołaja "Jak Mruczuś spotkał Ktosia"
autor: Beata Gizowska
kategoria: scenariusze

Regulamin Lubelskiej Siatkarskiej Ligi Szkół
autor: Dariusz Walkiewicz
kategoria: opracowanie

Scenariusz spotkania "Mamo, Tato - bawimy się razem"
autor: Małgorzata Olejnik
kategoria: scenariusze

Pierścienice - małe zwierzęta lądowe
autor: Katarzyna Kasperczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Kasperczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Cibis
kategoria: awans zawodowy

Perły natury Chile i Argentyny
autor: Marzanna Kinasz
kategoria: prezentacja multimedialna

Podsumowanie wiadomości o procentach "Przygotowania do obozu narciarskiego"
autor: Monika Soluch
kategoria: konspekt lekcji

Wie soll ich ein Referat schreiben ? Hilf mir, bitte !
autor: Paulina Papiernik
kategoria: konspekt lekcji

Wir arbeiten mit der Landkarte von Deutschland
autor: Paulina Papiernik
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs ortograficzny dla klas II i III kształcenia zintegrowanego
autor: Beata Gizowska
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kubik
kategoria: awans zawodowy

Test czytania ze zrozumieniem "Tajemniczy świat"
autor: Jolanta Nowakowska
kategoria: ocenianie

Doskonalenie technik pływackich poprzez uczestnictwo w zawodach (wyścigi)- konspekt zajęć na basenie dla klasy VI
autor: Alina Kieres
kategoria: konspekty

Powiatowy konkurs "Wiedzy o Demokracji"
autor: Elżbieta Topoła
kategoria: konkursy

Powiatowy konkurs ekonomiczno-matematyczny "Giełda papierów wartościowych"
autor: Elżbieta Topoła
kategoria: konkursy

Komputer we współczesnej szkole
autor: Elżbieta Topoła
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Karina Sowa
kategoria: artykuł

Podstawowe właściwości i budowa materii - podsumowanie wiadomości
autor: Katarzyna Kasperczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Edukacja regionalna. Klasy I-III
autor: Magdalena Łaczkowska
kategoria: program edukacyjny

Metody kształtowania pojęć matematycznych
autor: Małgorzata Olejnik
kategoria: artykuł

Dojrzałość dzieci 6-letnich do uczenia się matematyki
autor: Małgorzata Olejnik
kategoria: artykuł

Plan rozwoju nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Pękala
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć "Olimpiada ekologiczna"
autor: Dorota Kasica
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości "Przedszkolna Wigilia"
autor: Dorota Kasica
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji powitania wiosny "Bal wiosny"
autor: Dorota Kasica
kategoria: scenariusze

Nieśmiałość u dzieci
autor: Elżbieta Kaniewska
kategoria: artykuł

Główne problemy Katolickiej Nauki Społecznej w rozwoju historycznym
autor: Jacek Gołuch
kategoria: artykuł

Powtórzenie wiadomości z ułamków zwykłych
autor: Joanna Porębska
kategoria: konspekt lekcji

Mnożenie ułamka zwykłego
autor: Joanna Porębska
kategoria: konspekt lekcji

Proste i odcinki równoległe
autor: Joanna Porębska
kategoria: konspekt lekcji

Proste i odcinki prostopadłe
autor: Joanna Porębska
kategoria: konspekt lekcji

Rondo w muzyce - tworzenie ronda rytmicznego
autor: Katarzyna Kasperczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży - uwarunkowania i zagrożenia
autor: Tomasz Żukowski
kategoria: artykuł

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole specjalnej - metaplan
autor: Marlena Kowalska
kategoria: opracowanie

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole specjalnej - mapa skojarzeń
autor: Marlena Kowalska
kategoria: opracowanie

Konspekt do zajęć w klasach łączonych I i II z zakresu edukacji polonistycznej w połączeniu z muzyczną
autor: Agnieszka Szychta
kategoria: konspekty

Nowoczesne metody nauczania języków obcych
autor: Magdalena Majka
kategoria: referat

Formy teatralne metodą nauczania języków obcych
autor: Magdalena Majka
kategoria: referat

Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych
autor: Magdalena Majka
kategoria: referat

Traditional Christmas customs in Great Britain
autor: Beata Haładyń
kategoria: scenariusz lekcji

Test z języka angielskiego dla klas VI
autor: Beata Haładyń
kategoria: ocenianie

Teaching teenagers English vocabulary
autor: Beata Haładyń
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości ślubowania uczniów klasy I
autor: Grażyna Barys
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Wiosna - pora radosna"
autor: Grażyna Barys
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Barys
kategoria: awans zawodowy

Zagrywka sposobem tenisowym
autor: Przemysław Zaik
kategoria: konspekt lekcji

Nauczanie przewrotu w tył z przysiadu podpartego
autor: Przemysław Zaik
kategoria: konspekt lekcji

Gry i zabawy zwinnościowe
autor: Przemysław Zaik
kategoria: konspekt lekcji

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
autor: Małgorzata Żygała
kategoria: referat

Konspekt do zajęć pozalekcyjnych z fizyki z wykorzystaniem komputera
autor: Małgorzata Żygała
kategoria: konspekty

Kartkówka z informatyki dla klasy piątej
autor: Katarzyna Matuk
kategoria: ocenianie

Projekt międzyklasowy "Święto patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego"
autor: Dorota Kamińska
kategoria: scenariusze

Raport z badania dotyczącego spędzania wolnego czasu przez uczniów
autor: Marta Zubel
kategoria: opracowanie

Ankieta dotyczącego spędzania wolnego czasu przez uczniów
autor: Marta Zubel
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs Recytatorski w języku angielskim i niemieckim
autor: Małgorzata Majewska
kategoria: konkursy

Moja Adamowizna i jej okolice
autor: Zofia Powązka
kategoria: program edukacyjny

Program współpracy z rodzicami klasy "0"
autor: Zofia Powązka
kategoria: program edukacyjny

Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną "Mały artysta"
autor: Zofia Powązka
kategoria: program edukacyjny

Niemcy - potęgą gospodarczą Europy
autor: Renata Mazurek
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Mazurek
kategoria: awans zawodowy

Regulamin konkurs czytelniczego "Poznajemy literaturę angielską"
autor: Patrycja Stefanowska
kategoria: konkursy

Karty pracy samodzielnej
autor: Anna Gudalewska
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęć zintegrowanych prowadzonych Metodą Dobrego Startu
autor: Beata Andrzejewska-Kucaj
kategoria: konspekty

Konfiguracja napędów CD i CD-RW i DVD
autor: Robert Kłoczko
kategoria: scenariusz lekcji

Ciągi arytmetyczne - zadania
autor: Robert Kłoczko
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Ziemia w przestrzeni i czasie - sprawdzian pisemny
autor: Marzanna Kinasz
kategoria: ocenianie

Telefon komórkowy a zasady dobrego zachowania.
autor: Anna Baranowska
kategoria: konspekt lekcji

Wpływ używek na organizm człowieka
autor: Iwona Zieranek
kategoria: scenariusz lekcji

Reakcje zachodzące w roztworach wodnych
autor: Iwona Zieranek
kategoria: scenariusz lekcji

Jak zachęcić uczniów do mówienia na lekcji języka obcego ?
autor: Katarzyna Joanna Góra
kategoria: referat

Lekcja języka angielskiego "Zoo animals - characteristics"
autor: Katarzyna Joanna Góra
kategoria: scenariusz lekcji

Lekcja języka angielskiego "Family"
autor: Katarzyna Joanna Góra
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć świetlicowych "Doniczkowe rośliny ozdobne"
autor: Marzena Birówka
kategoria: scenariusze

Wiersze, które lubimy
autorzy: Magdalena Matusiak-Mertens, Katarzyna Łodej
kategoria: artykuł

Dzień Uśmiechu
autorzy: Magdalena Matusiak-Mertens, Katarzyna Łodej
kategoria: artykuł

Socjoterapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - między rewalidacją a socjalizacją
autor: Monika Świerc
kategoria: prezentacja multimedialna

Innowacja pedagogiczna "Palcem po mapie"
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: innowacje

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Błaszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Szkolenie dla nauczycieli - obsługa poczty elektronicznej
autor: Katarzyna Marcinkowska-Słota
kategoria: opracowanie

Turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych
autor: Wiesław Puszcz
kategoria: konkursy

Dzień Życzliwości
autor: Elżbieta Jazurek
kategoria: scenariusze

Ankiety dotyczące przemocy werbalnej
autor: Anita Apola
kategoria: ankiety

Jak prowadzić dziennik klasy w Internecie ?
autor: Jerzy Bojan
kategoria: prezentacja multimedialna

Cykl zajęć przeprowadzonych w klasach V w związku ze Świętem Wody "Woda - cudowna ciecz"
autor: Małgorzata Placek
kategoria: programy edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Witerska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Placek
kategoria: awans zawodowy

Stanowisko komputerowe
autor: Dorota Humienna
kategoria: materiały pomocnicze

Organizacja danych na dysku
autor: Dorota Humienna
kategoria: scenariusz lekcji

Kurs komputerowy "Podstawy obsługi komputera"
autor: Dorota Humienna
kategoria: opracowanie


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 59 gości

  reklama