Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 501-600   inne

Scenariusz klasowej wigilii połaczonej z "Jasełkami"
autor: Anna Stanisz
kategoria: scenariusz

Test z języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum
autor: Bożena Wilkos
kategoria: test

Nastolatek w szkole średniej - problem wieku dojrzewania
autor: Waldemar Grzesiak
kategoria: artykuł

Ocenianie i testowanie uczniów w klasach początkowych
autor: Mariola Piela
kategoria: artykuł

Kryterialne ocenianie w praktyce, czyli dylematy sprawdzającego egzamin próbny
autor: Magdalena Kolasińska
kategoria: opracowanie

Miejsce i sens rodziny w świecie współczesnym w percepcji wychowanek Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy
autor: Małgorzata Jeziorowska
kategoria: artykuł

Psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych. Ograniczenia i szanse.
autor: Julita Pudzianowska
kategoria: artykuł

Plany wynikowe z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV-VI
autor: Barbara Wysocka
kategoria: plany pracy

Muzykoterapia
autorzy: Jolanta Kozak, Anna Salamon
kategoria: opracowanie

Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
autor: Dorota Mogga
kategoria: opracowanie

Obca zawsze i wszędzie. Recenzja powieści Marii Kuncewiczowej "Cudzoziemka".
autor: Dorota Mogga
kategoria: opracowanie

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego
autor: Kazimierz Marcinkowski
kategoria: opracowanie

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe
autor: Beata Szałkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz "Wieczoru andrzejkowego" przeznaczonego dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Zawodowej Specjalnej
autorzy: Barbara Brzezińska, Barbara Myśliwiec
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz "Studniówki" dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
autorzy: Barbara Brzezińska, Barbara Myśliwiec
kategoria: scenariusz imprezy

Sprawdzian z fizyki dla uczniów III klasy gimnazjum
autor: Barbara Myśliwiec
kategoria: sprawdzian

Polska ochrona praw dziecka
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Pojęcie pieniądza i jego funkcje
autor: Małgorzata Grzanka
kategoria: prezentacja multimedialna

Umowy cywilnoprawne
autor: Małgorzata Grzanka
kategoria: prezentacja multimedialna

Rodzaje umów o pracę
autor: Małgorzata Grzanka
kategoria: prezentacja multimedialna

Koncepcje wrodzonych predyspozycji do przestępczości
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Poznajemy zjawisko tarcia
autor: Joanna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Propozycje zabaw ruchowych
autor: Krzysztof Karło
kategoria: opracowanie

Plan pracy i tematyka godzin wychowawczych w klasie pierwszej gimnazjum
autor: Danuta Pospieszna
kategoria: plan pracy

Nauczanie grupowe
autor: Danuta Pospieszna
kategoria: artykuł

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
autor: Dorota Gąszczak
kategoria: opracowanie

Innowacyjny program pracy wychowawczej
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: plan pracy

Tematyka lekcji wychowawczych dla klasy czwartej
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: plan pracy

Moja rodzina i ja
autor: Krystyna Zbylut
kategoria: konspekt lekcji (prezentacja)

Porównanie systemów kształcenia muzycznego
autor: Marcin Janasik
kategoria: artykuł

Polska w Unii Europejskiej - plusy i minusy integracji
autor: Iwona Bednarek
kategoria: scenariusz lekcji

Co jest w życiu "rzeczą główną"? - Z. Herbert "Przesłanie Pana Cogito", "Acidland" zespołu Myslovitz
autor: Iwona Bednarek
kategoria: scenariusz lekcji

Dokumenty związane z poszukiwaniem pracy - piszemy CV
autor: Zofia Grzesiak
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Agresja w nas i wokół nas - nie muszę być bezradny
autor: Zofia Grzesiak
kategoria: scenariusz lekcji

Wpływ działań promocyjnych na rekrutację uczniów w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze w latach 2000-2003
autorzy: Anna Czyżniewska, Agnieszka Łyszkiewicz
kategoria: opracownia / analizy

Etapy wykonania haftu Richelieu
autor: Barbara Brzezińska
kategoria: referat

W poszukiwaniu przyjaciela
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: konspekt lekcji

Nasza klasa jako redakcja szkolnej gazetki
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: konspekt lekcji

Program ścieżki edukacji ekologicznej "Umieć żyć i kochać przyrodę"
autorzy: Dorota Hejnar, Małgorzata Walczyk
kategoria: plan pracy

Sprawdzian z techniki
autor: Joanna Wdowiak
kategoria: sprawdzian

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej
autor: Joanna Wdowiak
kategoria: sprawdzian

Klasyfikacja czworokątów
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: scenariusz lekcji

Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach oraz o jednakowych mianownikach
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: konspekt lekcji

Wybory Damy i Rycerza Szkoły
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: scenariusz uroczystości

Problem trudności w pisaniu - zaburzenia a rodzaje błędów
autor: Anna Kempisty
kategoria: artykuł

Proces pisania a rozwój dziecka
autor: Anna Kempisty
kategoria: artykuł

Wieczór Wigilijny "Jest taki dzień"
autor: Anna Kempisty
kategoria: scenariusz

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w gimnazjum
autor: Beata Giza
kategoria: opracowanie

Ruch drgający i falowy - lekcja powtórzeniowa
autor: Beata Giza
kategoria: konspekt lekcji

Fale elektromagnetyczne
autor: Beata Giza
kategoria: konspekt lekcji

Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel ?
autor: Arletta Pichlińska
kategoria: konspekt lekcji

Punkty szczególne trójkąta
autor: Anna Bałandynowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Młodzi wobec małżeństwa
autor: Michał Popek
kategoria: artykuł

Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze
autor: Ewa Peliksze
kategoria: artykuł

Aby dziecko chciało czytać
autor: Ewa Peliksze
kategoria: artykuł

W kręgu integracji grupowej
autor: Małgorzata Jeziorowska
kategoria: artykuł

Harmonogram przebiegu Tygodnia Integracji w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach
autor: Beata Jastrzębska
kategoria: projekt edukacyjny

Stosunek nauczycieli do edukacji integracyjnej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach
autor: Beata Jastrzębska
kategoria: opracowanie

Ankieta diagnostyczna dla nauczycieli na temat edukacji integracyjnej
autor: Beata Jastrzębska
kategoria: ankieta

"Iliada" źródłem informacji o życiu starożytnych Greków
autor: Iwona Kowalczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Znaczenie rodziny w stymulacji rozwoju dziecka
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Znaczenie pracy pedagoga szkolnego
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka upośledzonego umysłowo
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Publikacja usunięta
autor: brak
kategoria: brak

Wycieczki - ich wykorzystanie w edukacji społeczno-przyrodniczej uczniów klas I-III
autor: Stanisława Bator
kategoria: referat

Test kompetencyjny z języka niemieckiego - klasa piąta
autor: Mirosława Czerwińska
kategoria: test

Próba charakterystyki motoryczności dzieci w wieku 10-13 lat - odnośnie uprawiania gier zespołowych
autor: Dariusz Tomasik
kategoria: artykuł

Przykładowe metody, formy i środki treningowe dla koszykarzy na etapie szkolenia podstawowego
autor: Dariusz Tomasik
kategoria: opracowanie

Poczty elektronicznej czar
autorzy: Małgorzata Janaszkiewicz, Anna Połońska
kategoria: test

Sprawdzian z matematyki dla klasy pierwszej LO. Elementy logiki.
autor: Maria Komorzycka
kategoria: sprawdziany

Piłka nożna w programie gimnazjum
autor: Krzysztof Tyszka
kategoria: program nauczania

Janusz Korczak - obrońca praw dzieci
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Ścieżka edukacyjna "Poznawanie środowiska przyrodniczego - staw, ze szczególnym zwróceniem uwagi dzieci, na ptaki wodne i lądowe"
autorzy: Renata Baran, Grażyna Jagła
kategoria: plan pracy

Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki
autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
kategoria: artykuł

Wielokąty foremne konstruowalne środkami klasycznymi
autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
kategoria: artykuł

Proces pisania
autor: Barbara Lentowczyk
kategoria: artykuł

Etapy kształtowania umiejętności pisania
autor: Krystyna Jakubowska
kategoria: artykuł

Metody stosowane w nauczaniu
autor: Małgorzata Winiarska
kategoria: artykuł

Czy należy wychowywać ? Jeżeli tak, to w jaki sposób ? Jeżeli nie, to dlaczego ?
autor: Karolina Smaglińska
kategoria: artykuł

Hospitacja diagnozująca
autor: Anna Kuczek
kategoria: scenariusz

Różnicowanie liter o podobnym kształcie graficznym. Różnicowanie słuchowe i wzrokowe liter "d" i "b".
autorzy: Alina Grzegorczyk, Mariola Kmiecik
kategoria: scenariusz

Jak powstało pismo ?
autor: Anna Jakubowska
kategoria: scenariusz

Zajęcia z komputerem w klasach I-III realizujących program nauczania zintegrowanego w oparciu o podręczniki "Moja Szkoła" MAC
autor: Ewa Rubczyńska
kategoria: plan pracy

Przekątne w wielokącie
autor: Urszula Marciniak
kategoria: prezentacja multimedialna

Twórcze myślenie dzieci
autor: Jarosława Sitowska
kategoria: referat

Szkolny program profilaktyki wad postawy
autor: Elżbieta Kmiecik
kategoria: program edukacyjny

Karty obserwacji osiągnięć postępów w nauce ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim klas I-III nauczania zintegrowanego
autorzy: Barbara Kuczyńska, Małgorzata Lesiewicz
kategoria: opracowanie

Dynamiczne wykresy
autor: Stanisław Włodarczyk
kategoria: aplikacje (Excel)

Plan działań wychowawczych z rozszerzoną edukacją ekologiczną
autor: Bernadetta Stachurska
kategoria: plan pracy

Czy licencja wpłynie na rozwój sportu amatorskiego ?
autor: Bernadetta Stachurska
kategoria: artykuł

Perpetum mobile
autor: Stanisław Włodarczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Franciszek Bohomolec - zarys działalności pisarskiej, publicystycznej, edytorskiej i wychowawczej prefekta Drukarni Nadwornej JKMci
autor: Anna Kołacz
kategoria: artykuł

Uczymy się bawiąc
autor: Jarosława Sitowska
kategoria: scenariusz zajęcia otwartego

Test z przedmiotów humanistycznych dla klasy pierwszej gimnazjum
autorzy: Bożena Bąk, Bożena Wilkos
kategoria: test

Program pracy wychowawczej z uczniami klasy drugiej gimnazjum
autorzy: Bożena Bąk, Bożena Wilkos
kategoria: plan pracy

Śmieci mniej Ziemi lżej
autorzy: Lidia Henschke, Anna Jakubowska
kategoria: scenariusze lekcji

Specyficzne problemy w uczeniu się - dysleksja
autor: Anna Sobieraj
kategoria: artykuł

Niebezpieczeństwo zagubienia w wierze - sekty
autor: Urszula Gruszka
kategoria: scenariusz lekcji

Program profilaktyczny "I Ty możesz inaczej"
autorzy: Grażyna Kuzimska-Juraszewska, Katarzyna Kwiatkowska, Joanna Rusin
kategoria: program edukacyjny

Kwestionariusz wywiadu
autor: Marzena Kossakowska
kategoria: opracowanie

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 61 gości

  reklama