Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 5701-5800   inne

Konspekt lekcji języka angielskiego - Czas Present Perfect
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: konspekty

Tematy na zajęcia kółka języka angielskiego w szkole podstawowej
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: plany pracy

Ankieta dla uczniów oceniająca przebieg lekcji
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: ankiety

Matriarchat i patriarchat w refleksji o kulturze
autor: Paulina Prus
kategoria: artykuł

Kabarecik szkolny - "Szanujmy sponsorów"
autor: Barbara Kowalska
kategoria: scenariusze

Karta pracy ucznia do lekcji "Rodzaje roztworów"
autor: Jolanta Płazak
kategoria: ocenianie

Kryteria osiągnięć uczniów do oceny opisowej w klasach I-III
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: ocenianie

Arkusz analizy własnej pracy
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Podchody - dwugodzinna zabawa dla uczniów szkoły podstawowej
autor: Ewa Dobnik
kategoria: opracowanie

Poradnik "Jak pomóc osobie która staje się ofiarą przemocy ?"
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: artykuł

Internat - jako placówka opiekuńczo-wychowawcza w ujęciu teoretycznym
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: artykuł

Dekalog dobrego wychowawcy
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: artykuł

Program zajęć integracyjno-adaptacyjnych
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć integracyjnych w Internacie
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: scenariusze

Scenariusz "Wieczornicy Andrzejkowej"
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: scenariusze

A Jej znak to Orzeł Biały
autorzy: Beata Biernat-Kuczek, Elżbieta Zagórska
kategoria: scenariusz spektaklu

Scenariusz spotkania integracyjnego klas I pod hasłem "Asy z pierwszej klasy"
autor: Katarzyna Styk
kategoria: scenariusze

Program nauczania języka angielskiego na zajęcia dodatkowe dla uczniów biorących udział w wymianie zagranicznej
autor: Magdalena Bąk
kategoria: plany pracy

Inne źródła energii
autor: Monika Wasiluk
kategoria: scenariusz lekcji

Plany wynikowe z przedmiotu "Gospodarka i gospodarowanie"
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z przedmiotu "Przedsiębiorcy"
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z podstaw przedsiębiorczości
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Podejmowanie działalności gospodarczej
autor: Łukasz Kencler
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego
autor: Łukasz Kencler
kategoria: awans zawodowy

Metody otrzymywania soli
autor: Monika Wasiluk
kategoria: konspekt lekcji

Moje spotkanie z Jezusem
autor: Marzena Piątkowska
kategoria: innowacja programowa

Bocheński Salon Literacki - innowacja pedagogiczna
autorzy: Elżbieta Zagórska, Beata Kołodziej
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz apelu z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
autor: Magdalena Pikul
kategoria: scenariusze

Epilepsja
autor: Maria Matlińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Kształcenie osób w zawodzie protetyka słuchu
autor: Anna Czyż
kategoria: artykuł

Przysłowia i zwroty idiomatyczne w języku włoskim - części ciała człowieka
autor: Monika Warchoł
kategoria: opracowanie

Test sprawdzający z języka włoskiego dla III klasy liceum
autor: Monika Warchoł
kategoria: ocenianie

Konkurs wiedzy o Europie i Unii Europejskiej
autorzy: Anna Koźlik, Ewa Zazula
kategoria: konkursy

Scenariusz zajęć przeprowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami gimnastyki rytmicznej Marii i Alfreda Kniessów "Ćwiczymy razem"
autor: Małgorzata Brzezińska
kategoria: scenariusze

Czy znasz części mowy ? - sprawdzian wiadomości dla klasy VI
autor: Anna Kwiatkowska
kategoria: ocenianie

Kłopot z literaturą kobiecą
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Przyjaciel pilnie poszukiwany. A. Mickiewicz "Przyjaciele"
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: konspekt lekcji

Człowiek w świecie wartości: spotkanie z miłością. Cz. Miłosz "Miłość" i ks. Twardowski "Co to znaczy kochać"
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: konspekt lekcji

Kondycja psychofizyczna nauczyciela-wychowawcy
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Program autorski "Spotkania w kuchni"
autor: Zofia Śliwińska
kategoria: program edukacyjny

Muzyczne podróże w czasie
autor: Barbara Kowalska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Semestralny sprawdzian wiadomości i umiejętnośći dla klasy VI
autor: Anna Kwiatkowska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Gromek
kategoria: awans zawodowy

Scenariusze zajęć kształtujących umiejętności prospołeczne
autor: Ewelina Kamińska
kategoria: scenariusze

Test z działu "Elektrostatyka"
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: ocenianie

Obowiązki rodziców wynikające z zakupu dziecku roweru, motoroweru i konsekwencje nieprzestrzegania tych obowiązków
autor: Andrzej Byra
kategoria: artykuł

Zestawienie semestralne
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: materiały pomocnicze

Sprawdzian "Zwierciadła i soczewki"
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z optyki
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: ocenianie

Piłka nożna - doskonalenie elementów techniki z akcentem na uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem
autor: Tomasz Śmieja
kategoria: konspekt lekcji

Test sprawdzający z edytora tekstu Word
autor: Astryda Baprawska
kategoria: ocenianie

Wiosną na łące - zabawy i ćwiczenia przygotowujące do czytania i pisania
autor: Anna Niewielska
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania wielkanocnego z rodzicami
autor: Anna Niewielska
kategoria: scenariusze

Zakładamy kalendarz pogody - zabawy dydaktyczne na podstawie wiersza "Marcowy tydzień" i opowiadania "Jak kropelka bawiła się z Jasiem w chowanego" Stanisława Karaszewskiego
autor: Anna Niewielska
kategoria: scenariusze

Oporządzenie towarzyszy husarskich od początku XVII w. do 1776 roku. Niepotrzebny zbytek, czy konieczny przepych.
autor: Adam Nóżka
kategoria: artykuł

Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna
autor: Anna Szymczyk-Kozal
kategoria: konspekt lekcji

Innowacja pedagogiczna "Angielska plastyka lub plastyczny angielski"
autor: Małgorzata Różańska
kategoria: innowacja pedagogiczna

Poliestry i ich zastosowanie w konserwacji zabytków
autor: Karolina Babiarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Wiatr i jego typy
autor: Janusz Prochownik
kategoria: opracowanie

Co dalej z butelką ?
autor: Monika Wasiluk
kategoria: konspekt lekcji

W teatrze
autor: Beata Piechowiak
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowe liczby - doskonalenie liczenia w zakresie 20
autor: Beata Piechowiak
kategoria: konspekt zajęć

Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
autorzy: Barbara Matusiak, Beata Zawadzka
kategoria: artykuł

Czarodziejska Kraina - ćwiczenia i zabawy kształtujące wymowę i mowę dzieci
autorzy: Barbara Matusiak, Beata Zawadzka
kategoria: scenariusz zajęcia

Dzień Babci i Dziadka
autorzy: Barbara Matusiak, Beata Zawadzka
kategoria: scenariusz zajęcia

Diagnoza dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Anna Zborowska
kategoria: opracowanie

Conrad Steinbrecht
autor: Karolina Babiarz
kategoria: artykuł

Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy a zaburzenia mowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Narządy mowy jako instrument głosowo-wymawianiowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Budowa i funkcje narządów mowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

"Odwiedzamy Figurolandię zimą" - utrwalenie nazw figur geometrycznych
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: scenariusz zajęcia

Podróż po Europie
autor: Małgorzata Dudaszek
kategoria: scenariusz zajęcia

Zwiastuny Wiosny
autor: Agnieszka Bujalska
kategoria: prezentacja multimedialna

Trudności w czytaniu i pisaniu występujące u uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autorzy: Marlena Kowalska, Anna Chyżewska
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęcia dla dzieci 5-6 letnich "Poznajemy Polskę - góry"
autorzy: Barbara Kula, Marta Reichman, Sylwia Twardawa
kategoria: scenariusze

Konkurs wiedzy dla dzieci 5-6 letnich "W świecie zwierząt"
autorzy: Barbara Kula, Marta Reichman, Sylwia Twardawa
kategoria: scenariusze

Diagram "Znajdź nazwy zawodów"
autor: Nina Grzelak
kategoria: materiały pomocnicze

Krzyżówka "Zawody"
autor: Nina Grzelak
kategoria: materiały pomocnicze

Kardynał August Hlond
autorzy: Gabriela Bonk, Arkadiusz Król
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć z zakresu wychowania plastycznego "Robimy wiosenne prezenty"
autor: Anna Ładna
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania z miejscową poetką - konkurs recytatorski
autor: Lidia Wojciechowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Bagniewska
kategoria: awans zawodowy

Dobry jak chleb
autorzy: Beata Bałdys, Dorota Stróżycka
kategoria: artykuł

"Tańcowała igła z nitką" - zabawy badawcze z magnesem
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: scenariusz zajęć

Spotkanie z operą
autor: Andżelika Leciejewska
kategoria: scenariusze lekcji

Suwmiarka - przyrząd do dokładnego pomiaru
autor: Adam Kwiecień
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Majewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Derkowska
kategoria: awans zawodowy

Program Zielonej szkoły "W fabryce marzeń czyli poznajemy tajemnice telewizji"
autorzy: Iwona Kowalska-Przybyła, Magdalena Osiecka
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego "Pieśni, tyś moja moc"
autor: Sylwia Szczypior
kategoria: plany pracy

Andrzejkowy Wieczór
autor: Magdalena Szczerowoda
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy bibliotecznej "Mój Czytający Anioł"
autor: Małgorzata Bykowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Czy "e-..." zawsze znaczy lepszy ?
autor: Jacek Żuralski
kategoria: artykuł

Rymowanki w języku angielskim dla klas I-VI
autor: Izabela Witkowska
kategoria: twórczość własna

Zamek w Łańcucie
autor: Karolina Babiarz
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 369 gości

  reklama