Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 5601-5700   inne

Budowa chemiczna i właściwości białek
autor: Kinga Derezińska
kategoria: scenariusz lekcji

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia upośledzonego umysłowo na pograniczu upośledzenia w stopniu lekkim i umiarkowanym
autor: Kinga Derezińska
kategoria: plany pracy

Styl życia, a zdrowie człowieka
autor: Kinga Derezińska
kategoria: artykuł

Rola i znaczenie mszaków w przyrodzie
autor: Kinga Derezińska
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Wilkowska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz lekcji języka angielskiego "I don't believe it !"
autor: Katarzyna Kawik
kategoria: scenariusze

Doradztwo zawodowe w szkole
autor: Małgorzata Najda
kategoria: prezentacja multimedialna

Analiza wyników matury z języka niemieckiego
autor: Małgorzata Najda
kategoria: opracowania/analizy

Program promocji zdrowia "Zdrowy przedszkolak"
autorzy: Małgorzata Stempin-Leszczyna, Grażyna Gajewska, Halina Lisowska
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz wystawy okolicznościowej "Międzynarodowy Rok Astronomii 2009"
autor: Ewa Wojtas
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Zborowska
kategoria: awans zawodowy

Warsztaty dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Kontrakt pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: opracowanie

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych "Poznaj siebie, zaprzyjaźnij się z sobą"
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Scenariusz warsztatów dla uczniów klas I- III "Drzewo - mój przyjaciel..."
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Aneks do planu rozwoju na nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: awans zawodowy

Nauczanie metodą projektów jedną z form na ciekawą lekcję w pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
autorzy: Anna Chyżewska, Marlena Kowalska
kategoria: artykuł + scenariusze

Konspekt lekcji pływania kształtującej wytrzymałość szybkościową
autor: Tomasz Nowak
kategoria: konspekty

Uniwersalny modelu wypracowania maturalnego
autor: Monika Matella-Pyrek
kategoria: opracowanie

Motyw kobiety w literaturze, malarstwie, muzyce - audycja z okazji Dnia Kobiet
autor: Monika Matella-Pyrek
kategoria: scenariusze

Model wypracowania do "Tanga" Sławomira Mrożka
autor: Monika Matella-Pyrek
kategoria: opracowanie

Test kształcący rozumienie czytanego tekstu w oparciu o esej L.Kołakowskiego "O śmiechu"
autor: Monika Matella-Pyrek
kategoria: ocenianie

Znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: referat

Scenka z przeprowadzonej akcji "Zbiórka dla Burka"
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: scenariusze

Sprawny jak... Smerf
autor: Izabela Jokiel
kategoria: ocenianie

Montaż poetycko-muzyczny "Przemijanie"
autor: Izabela Jokiel
kategoria: scenariusze

Jasełka "Kolęduje tobie moje serce"
autor: Izabela Jokiel
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z Okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Izabela Jokiel
kategoria: scenariusze

Audycja "Śpieszmy się kochać ludzi"
autor: Izabela Jokiel
kategoria: scenariusze

Audycja z okazji Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - wychowawca młodzieży"
autor: Izabela Jokiel
kategoria: scenariusze

Ocenianie w nauczaniu zintegrowanym
autor: Joanna Roczniak
kategoria: ocenienie

Scenariusz pasowania na czytelnika
autor: Joanna Roczniak
kategoria: scenariusze

Program pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w klasie I
autor: Joanna Roczniak
kategoria: plany pracy

Program kółka matematycznego w klasie III
autor: Joanna Roczniak
kategoria: plany pracy

Rola zabawy u dzieci
autor: Małgorzata Szymańska
kategoria: artykuł

Gminny Konkurs Pięknego Czytania ze Zrozumieniem
autor: Joanna Roczniak
kategoria: konkursy

Program wychowawczy dla klas I-III "Ja w środowisku dziś i jutro"
autor: Joanna Roczniak
kategoria: plany pracy

Tradycje i zwyczaje wielkanocne
autor: Joanna Roczniak
kategoria: projekt edukacyjny

Kryteria wymagań w klasach I-III
autor: Joanna Roczniak
kategoria: ocenianie

Wypracowanie przykładowych programów zajęć pozalekcyjnych i efekty ich realizacji wpływające na zwiększenie oferty szkoły
autor: Urszula Pająk-Czopowska
kategoria: opracowanie

Karta pracy dla uczniów gimnazjum do analizy utworu "Nie porzucaj nadzieje" (Pieśń IX z Ksiąg wtórych) Jana Kochanowskiego
autor: Renata Dostał
kategoria: ocenianie

Poetycki obraz chmur we fragmencie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
autor: Małgorzata Czekaj
kategoria: scenariusz lekcji

Wizerunek kościoła katolickiego w zakresie nauczania i wychowania na łamach "Trybuny Ludu" w latach 1948-1953
autor: Jacek Gołuch
kategoria: artykuł

Pierwsze polskie partie polityczne
autor: Marek Wilgorski
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Niewczas
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz przedstawienia pokazu mody "Fashion Show"
autor: Monika Ratajczyk
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: awans zawodowy

Fascynujący świat multimediów - zastosowanie na lekcjach
autor: Katarzyna Popiela
kategoria: prezentacja multimedialna

Bóg obietnic
autor: Katarzyna Popiela
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Jezus - nowy Adam
autor: Katarzyna Popiela
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Akademia z okazji święta patrona szkoły - Tadeusza Kościuszki
autor: Sabina Jakubowska-Kocot
kategoria: scenariusze

Czytanie, słuchanie, pisanie i liczenie w zakresie do 10
autor: Violetta Urban
kategoria: aplikacja

Najmniejsza wspólna wielokrotność i największy wspólny dzielnik
autor: Violetta Urban
kategoria: prezentacja multimedialna

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - przykłady
autor: Violetta Urban
kategoria: prezentacja multimedialna

Humanistyczne aspekty autorskiego programu o profilu dziennikarskim
autor: Violetta Urban
kategoria: artykuł

Testy sprawdzające wiadomości z lektur w szkole podstawowej
autor: Magdalena Szczerowoda
kategoria: ocenianie

Dzielenie liczb zakończonych zerami
autor: Małgorzata Polewany
kategoria: prezentacja multimedialna

Groźne rasy psów
autor: Małgorzata Polewany
kategoria: prezentacja multimedialna

Publikacja usunięta
autor: - - -
kategoria: - - -

Krzyżówki matematyczne
autor: Alicja Gizelska
kategoria: ocenianie

Program szkolnego koła e-twinningowego
autorzy: Anna Frankowska, Agieszka Gierczyńska, Ewa Sękala
kategoria: programy edukacyjne

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Witt
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Najda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Najda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Opala
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć z uczniem dyslektycznym "Nie taki diabeł straszny, jak go malują"
autorzy: Anna Grabek, Barbara Trzop
kategoria: plany pracy

Regiony Włoch
autor: Monika Warchoł
kategoria: materiały pomocnicze

Giuseppe Verdi - włoski czarodziej opery
autor: Monika Warchoł
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawdzian wiadomości z języka włoskiego dla uczniów klasy I gimnazjum
autor: Monika Warchoł
kategoria: ocenianie

Dbam o bezpieczeństwo
autor: Małgorzata Polewany
kategoria: prezentacja multimedialna

Antarktyda
autor: Małgorzata Polewany
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji teatralnej
autor: Agata Cygan
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji z podstaw projektowania "Projektowanie obiektów kultury"
autor: Urszula Pająk-Czopowska
kategoria: scenariusze

Grzyby i porosty
autor: Lidia Olber-Bolesta
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lidia Olber-Bolesta
kategoria: awans zawodowy

Egzystencjalna niepewność bohaterów w nowelach Heinricha von Kleista
autor: Agnieszka Kaczmarowska
kategoria: artykuł

Rola współpracy środowiska przedszkolnego z rodziną dziecka nadpobudliwego
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności wychowawcze
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa - charakterystyka zaburzenia
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji z technologii budownictwa "Wiązanie pospolite"
autor: Urszula Pająk-Czopowska
kategoria: scenariusze

Katecheza w okresie adolescencji w dokumentach katechetycznych Kościoła
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Profilaktyka szkolna, założenia ogólne
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Zaburzenia mowy przyczyny, przejawy, terapia
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Wątki wychowania patriotycznego w literaturze pedagogicznej
autor: Dorota Chlipała
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego
autor: Andrzej Protasewicz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca
autor: Agnieszka Patryło
kategoria: scenariusze

Scenariusz programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Agnieszka Patryło
kategoria: scenariusze

Scenariusz programu artystycznego z okazji otwarcia Domu Świętego Antoniego w Wydminach
autor: Agnieszka Patryło
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy karnawałowej
autor: Maria Kącka
kategoria: scenariusze

Odrobina radości
autor: Anna Woźny
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zofia Powązka
kategoria: awans zawodowy

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych przeznaczone do pracy z dziećmi nieśmiałymi
autor: Magdalena Janeczek
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego
autor: Arleta Graczyk
kategoria: scenariusze

Konspekty z gimnastyki korekcyjnej
autor: Tomasz Nowak
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć z ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodš R. Labana z elementami C. Orffa w grupie 5-latków
autor: Hanna Szmytkowska
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Izabela Skirtun
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć "Świąteczne kurczątko"
autor: Izabela Kolasa
kategoria: scenariusze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 82 gości

  reklama