Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 5101-5200   inne

Scenariusz zajęć w klasie II "Ratujmy naszą planetę !"
autor: Teresa Mierzwa
kategoria: scenariusze

"Spacer w deszczu" - opowiadanie własne nauczycielki. Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego ubierania się podczas chłodu.
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

Konspekty zajęć z dominacją działalności umysłowej w korelacji z wychowaniem estetycznym
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

"Jak krasnal wiosny szukał" - zestaw zabaw ruchowych prowadzony metodą opowieści ruchowej
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęcia z wychowania estetycznego "Wierzba płacząca - ulepianka z gliny i sznurka"
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców - teatrzyk kukiełkowy
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

Scenariusz obchodów Dni Ziemi - "Moje spotkanie z przyrodą" - wycieczka do lasu
autor: Olga Nietupska
kategoria: scenariusze

Miesięczne plany pracy dla grupy 3,4,5-latków
autor: Olga Nietupska
kategoria: plany pracy

Terapia pedagogiczna
autor: Teresa Melzer
kategoria: opracowanie

Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
autor: Teresa Melzer
kategoria: opracowanie

Program pracy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Teresa Melzer
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Rafał Sikora
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Stachura
kategoria: awans zawodowy

Program pracy z uczniem zdolnym matematycznie
autor: Renata Kędzierska
kategoria: plany pracy

Scenariusz lekcji "Stationen - utrwalenie czasu Perfekt"
autor: Rafał Kosior
kategoria: scenariusze

Gra dydaktyczna "Wie ist die Telefonnummer von...? Wie ist die Vorwahl nach...?"
autor: Rafał Kosior
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Wachowska
kategoria: awans zawodowy

Dzień Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych "Wodo, jaka jesteś i co z tobą będzie ?"
autor: Katarzyna Hernes
kategoria: scenariusz imprezy

Atom i cząsteczka - powtórzenie wiadomości
autor: Katarzyna Hernes
kategoria: scenariusz lekcji

Praca z uczniem zdolnym
autor: Katarzyna Hernes
kategoria: opracowanie

Kolorowa podróż z literkami
autor: Danuta Sosnowska
kategoria: konspekt zajęć

Co nas spotka w Królestwie Bajek
autor: Danuta Sosnowska
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz konkursu "Czysta woda"
autor: Joanna Kudlicka
kategoria: konkursy

Scenariusz warsztatów dla rodziców poświęconych "Budowaniu Programu Profilaktycznego Szkoły"
autor: Joanna Kudlicka
kategoria: scenariusz warsztatów / opracowanie

Mroczne średniowiecze ? Sąd nad epoką (lekcja utrwalająca wiedzę o epoce)
autor: Edyta Walkowiak-Zając
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji "Die FIFA WM Deutschland 2006"
autor: Aleksandra Osiadły
kategoria: scenariusze

Analiza rysunku dziecka
autor: Kornelia Stiler
kategoria: opracowanie

Scenariusze lekcji języka niemieckiego
autor: Kornelia Stiler
kategoria: scenariusze

Wirowy charakter pola elektrycznego. Szklaneczka Faradaya i inne pomoce dydaktyczne do zajęć z fizyki.
autor: Waldemar Pietrzak
kategoria: scenariusz lekcji / opracowanie

Karta rowerowa 1.0.2.2
autor: Krzysztof Markowski
kategoria: program komputerowy

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego w szkole specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim "Czytam i piszę z komputerem"
autor: Waldemar Pietrzak
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Wiśniowska
kategoria: awans zawodowy

Ania z Zielonego Wzgórza - konkurs
autor: Katarzyna Jureczko
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Kosmos. Obserwacja nieba"
autor: Anna Dziewulska
kategoria: scenariusze

Główne przyczyny powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
autor: Kamila Skonieczna
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz przedstawienia - Ch.Andersen "Brzydkie Kaczątko"
autorzy: Halina Kęsicka, Jolanta Łukawska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kwiatkowska
kategoria: awans zawodowy

Uzbrojenie i przybory instalacji kanalizacyjnych
autor: Helena Ćwiek
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz przedstawienia ekologicznego "Kołysz się Ziemio..."
autor: Elżbieta Kopacz
kategoria: scenariusze

Montaż poetycko-muzyczny z okazji Dnia Mamy i Taty
autor: Jolanta Gaj
kategoria: scenariusze

Doskonalenie poznanych elementów technicznych w koszykówce
autor: Mariusz Michałowski
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć logopedycznych dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym (dziecko niemówiące) "Nasze czynności codzienne"
autor: Anita Podwojewska
kategoria: scenariusze

Test semestralny z języka polskiego dla klasy II gimnazjum
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: testy

Test z nauki o języku dla klasy trzeciej gimnazjum.
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: testy

"Z dziennika gwiazdowego" - ćwiczenia doskonalące wiadomości o dramacie
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: konspekt lekcji

Konspekty zajęć edukacyjnych z języka polskiego w klasie I gimnazjum
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: konspekty lekcji

Konspekt godziny wychowawczej "Katastrofy kolejowe i drogowe"
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży z grupy profilaktyczno-wychowawczej "Młodzież a wartości"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli i wychowawców "Relacje nauczyciel-uczeń"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusze do zajęć z zakresu przemocy
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Zabawa andrzejkowa"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Życiorys Adama Mickiewicza
autor: Izabela Szozda
kategoria: konspekt lekcji

Opis obrazu J. Mehoffera Dziwny ogród
autor: Izabela Szozda
kategoria: konspekt lekcji

Testy na rozumienie czytanego tekstu dla pierwszej i drugiej klasy gimnazjum specjalnego
autor: Izabela Szozda
kategoria: testy

Harry Potter
autor: Izabela Szozda
kategoria: prezentacja multimedialna

Henryk Sienkiewicz. Najważniejsze dzieła.
autor: Izabela Szozda
kategoria: prezentacja multimedialna

Wybrane problemy dysleksji w nauczaniu języka angielskiego
autor: Urszula Miaskowska
kategoria: artykuł

Postawy wobec lekcji wychowania fizycznego
autor: Katarzyna Czajczyńska
kategoria: artykuł

Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych w unihocu
autor: Katarzyna Czajczyńska
kategoria: konspekty

Omówienie wybranych publikacji dotyczących problemu dysleksji
autor: Joanna Nawrocka
kategoria: artykuł

Totalitarian society according to "Nineteen Eighty-Four" by George Orwell
autor: Joanna Nawrocka
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz lekcji z piłki ręcznej
autor: Krzysztof Leśniak
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji z piłki siatkowej
autor: Krzysztof Leśniak
kategoria: scenariusze

Budowa i eksploatacja sprzętu komputerowego
autor: Anna Zięba
kategoria: konspekt lekcji

Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych.
autor: Anna Zięba
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Zięba
kategoria: awans zawodowy

Pojęcie i elementy konta księgowego
autor: Renata Pazura
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Piątkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Wojtal
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości szkolnej "Wigilijne spotkanie"
autor: Marta Plichta
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości "Pasowania na ucznia"
autor: Marta Plichta
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji "Co nam Nowy Rok przyniesie... ?"
autor: Marta Plichta
kategoria: scenariusze

Ćwiczenia z prasą w ramach edukacji czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej
autor: Agnieszka Maj
kategoria: artykuł

Scenariusz inscenizacji "Tajemnica lubelskiego koziołka"
autor: Agnieszka Maj
kategoria: scenariusze

Test kompetencji polonistycznych dla uczniów klas szóstych
autor: Agnieszka Maj
kategoria: testy

EEG Biofeedback - teoria i praktyka
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: artykuł

Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem
autor: Kamila Skonieczna
kategoria: testy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Kośmider
kategoria: awans zawodowy

"Bawiąc - uczyć" - powtórzenie wiadomości o epoce oświecenia
autorzy: Iwona Kozakowska, Olga Kucharska
kategoria: scenariusz lekcji

Typy partii politycznych we współczesnych państwach europejskich
autor: Marek Kruszewski
kategoria: scenariusz lekcji

Polskie symbole narodowe
autor: Marek Kruszewski
kategoria: scenariusz lekcji

Konkurs czytelniczy dla klas IV-VI "Czy znasz te książki ?"
autor: Mirosława Plaza
kategoria: konkursy

Konkurs Małego Ekologa
autor: Lucyna Spica
kategoria: konkursy

Program Kółka Fotograficznego
autorzy: Ewa Stępień, Agnieszka Dąbrowska
kategoria: plany pracy

Program twórczej aktywności artystycznej dla uczniów klas I-IV
autor: Irmina Witkiewicz
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Irmina Witkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Validity and Reliability of Oral Tests
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Theory on Testing Speaking Skill
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Testing Techniques Used in Oral Tests
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Marking Oral Tests
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Wpływ środowiska rodzinnego na zaburzenia w zachowaniu się u dzieci
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: referat

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Downa
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: plany pracy

Die zwölf Brüder - praca z bajką braci Grimm
autor: Małgorzata Zielona
kategoria: opracowanie

Scenariusz lekcji otwartej z języka niemieckiego "Die Wiederholungsstunde - ganz anders"
autor: Małgorzata Zielona
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z logopedii "Porządki"
autor: Anna Wiśniewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z logopedii "Zakupy"
autor: Anna Wiśniewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z logopedii "Bawimy się słowami - rymami"
autor: Anna Wiśniewska
kategoria: scenariusze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 41 gości

  reklama