Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 401-500   inne

Wpływ zaburzeń rozwojowych ucznia na niepowodzenia szkolne
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: artykuł

Rozważania na temat ucznia zdolnego
autor: Anna Bobrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Test sprawdzający stopień opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej
autor: Anna Kuczek
kategoria: sprawdzian

Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom
autorzy: Ewa Głowacz, Jadwiga Pęcherek
kategoria: artykuł

Jakie wyzwania stawia współczesnym wychowawcom (rodzicom i nauczycielom) antypedagogika ?
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Poczucie alienacji a brak poczucia kontroli wewnętrznej
autor: Joanna Rusin
kategoria: artykuł

W kręgu średniowiecznych rycerzy
autor: Magdalena Jastrzębska
kategoria: scenariusz lekcji

Metoda czynnościowa w nauczaniu matematyki
autor: Małgorzata Winiarska
kategoria: artykuł

Agresja wśród młodzieży
autor: Anna Bobrowska
kategoria: prezentacja multimedialna + ankieta

Być czy mieć ?   Co to znaczy kochać ?
autor: Urszula Gruszka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz imprezy z okazji pierwszego dnia wiosny
autor: Katarzyna Pompka
kategoria: scenariusz konkursu

Program działań wychowawczo-profilaktycznych: "Otwórz szeroko oczy i serce"
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: program edukacyjny

Stan emocjonalny dzieci w rodzinie niepełnej
autor: Grażyna Kisiel
kategoria: artykuł

Gazetka szkolna a kształtowanie twórczej postawy uczniów
autor: Grażyna Kisiel
kategoria: artykuł

Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej
autor: Bożena Czarnecka
kategoria: plan pracy

Znaczenie potrzeby rozwijania zainteresowania książką u dzieci 6 letnich
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: artykuł

Savoir-vivre w biznesie
autor: Rafał Górski
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Irena Paska
kategoria: plan rozwoju

Scenariusz apelu pt. "11 Listopada Święto Niepodległości"
autor: Bożena Gajewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Klucz do szybkiej nauki
autor: Wacław Walas
kategoria: prezentacja multimedialna

Silnik spalinowy
autor: Wacław Walas
kategoria: program komputerowy

Układanka - urządzenia komputerowe
autor: Wacław Walas
kategoria: program komputerowy

Kolory RGB
autor: Wacław Walas
kategoria: program komputerowy

Kolory
autor: Wacław Walas
kategoria: program komputerowy

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: opracowanie

Dobro dziecka czy dobro jego rodzica
autor: Janusz Ziemski
kategoria: felieton

Czasem warto oglądać telewizję, czyli czy rodzice są potrzebni
autor: Janusz Ziemski
kategoria: felieton

Test z języka angielskiego
autor: Monika Godlewska
kategoria: testy

Formy współpracy szkoły z domem rodzinnym
autor: Maria Durda
kategoria: referat

Nagrody i kary w wychowaniu
autor: Maria Durda
kategoria: referat

Scenariusz lekcji języka polskiego w pracowni komputerowej - Jan Kochanowski "Na Lipę"
autor: Violetta Łuczkowiec
kategoria: scenariusz lekcji

Praca domowa ucznia klas I-III
autor: Anna Woźniak
kategoria: referat

Przemoc wobec dziecka i jej skutki
autor: Anna Rokoszewska
kategoria: referat

Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym
autor: Anna Rokoszewska
kategoria: referat

Scenariusze lekcji języka polskiego
autor: Violetta Łuczkowiec
kategoria: scenariusze lekcji

Terminarz prac ze stażystą
autor: Violetta Łuczkowiec
kategoria: opracowanie

Świat pierwszoklasisty
autor: Anna Woźniak
kategoria: referat

Turniej wiedzy przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody"
autor: Anna Woźniak
kategoria: scenariusz

Apel dla pierwszaków połączony z konkursem "Czy znasz wiersze J. Brzechwy ?"
autor: Mirosława Niedziela
kategoria: scenariusz apelu z konkursem

Opis i analiza przypadku "Konflikt z prawem w postaci udziału w gwałcie zbiorowym"
autor: Elżbieta Zielińska
kategoria: analiza przypadku

Profil topograficzny przez dolinę Soły i wzniesienia w Beskidzie Żywieckim
autor: Hanna Trojgo
kategoria: scenariusz lekcji

Historia mojej miejscowości i jej związki z Europą
autorzy: Ewa Abramczyk, Hanna Trojgo
kategoria: projekt (scenariusz lekcji)

Scenariusz spotkania z rodzicami klasy drugiej podsumowującego pierwsze półrocze
autor: Mirosława Niedziela
kategoria: scenariusz

Analiza czytelnictwa i sposoby jego popularyzacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio w Ostrzeszowie
autor: Beata Prusinkiewicz
kategoria: opracowanie

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej kółka literackiego dla klas II-III szkoły podstawowej
autor: Aleksandra Chromik
kategoria: plan pracy

Inscenizacja "Dary Nowego Roku"
autor: Mirosława Niedziela
kategoria: scenariusz zajęć otwartych

Doświadczenia z rozszerzalności temperaturowej ciał
autor: Jacek Działak
kategoria: opracownie

Doświadczenia z elektrostatyki
autor: Jacek Działak
kategoria: opracownie

Refleksja uczestnika konferencji (Drogowskazy Dziecko i My)
autor: Hanna Borowska-Warchoł
kategoria: artykuł

Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń procentowych
autorzy: Małgorzata Drozd, Ewa Sawczuk
kategoria: konspekt lekcji

Uczniowskie wesołe dyktanda
autor: Ewa Baranowska
kategoria: sprawdziany

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2003/2004
autor: Jolanta Lulkowska
kategoria: plan pracy

Człowiek współczesny wobec propagandy i rzeczywistości
autor: ks. Ryszard Legan
kategoria: artykuł

Młodość i odpowiedzialność - paradoks czy rzeczywistość ?
autor: ks. Ryszard Legan
kategoria: artykuł

Czy znamy planety ?
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: opracownie (materiały pomocnicze)

Wpływ motywacji na uczenie się
autor: Ewa Peliksze
kategoria: artykuł

Poles and Canadians - Habits and Lifestyles
Polacy i Kanadyjczycy - zwyczaje i styl życia

autor: Anna Minkiewicz
kategoria: artykuł

Młodzież w USA i młodzież w Polsce
autor: Anna Minkiewicz
kategoria: artykuł

Na drogach i bezdrożach mitycznej Hellady
autor: Joanna Korżak
kategoria: scenariusz lekcji

Język filmu
autor: Joanna Korżak
kategoria: scenariusz lekcji

Program profilaktyczny do walki z agresją
autor: Danuta Łuska
kategoria: program profilaktyczny + scenariusze zajęć

Stosowanie multimedialnych programów edukacyjnych w szkole podstawowej
autor: Urszula Wrońska
kategoria: artykuł

Współczesna opowieść wigilijna
autor: Iwona Lipińska-Kulczewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Prawa Dziecka - deklaracje i rzeczywistość
autor: Anna Sobieraj
kategoria: artykuł

Tworzenie szkolnego programu profilaktycznego
autorzy: Dorota Matysiak, Piotr Świerblewski
kategoria: scenariusz

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Andrzej Sawicki
kategoria: plan rozwoju

Scenariusz lekcji przyrody w klasie V "Kraków - dawna stolica Polski"
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: scenariusz lekcji

Parki Narodowe w Polsce
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program edukacji prozdrowotnej klas I-III
autor: Iwona Graczyk
kategoria: program edukacyjny

Zdrowie człowieka
autor: Wiesława Jarzębowska
kategoria: artykuł

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych u uczniów klasy pierwszej
autor: Wiesława Jarzębowska
kategoria: program edukacyjny autorski

Cykl lekcji z plastyki dotyczących regionalnego stroju cieszyńskiego
autor: Renata Mendrek
kategoria: konspekty lekcji

Kryteria przyznawania nagrody dyrektora
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Arkusz analizy własnej pracy
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Arkusz zbiorczy
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Funkcje i zadania gazetki szkolnej dla najmłodszych
autor: Maria Ćwiklińska-Bukowska
kategoria: artykuł

Bibliografia - teatr w szkole
autor: Maria Ćwiklińska-Bukowska
kategoria: opracowanie

Międzygminny konkurs matematyczny dla klas czwartych "Magiczne liczby"
autor: Wioleta Bukowska
kategoria: opracowanie

Działania na liczbach dziesiętnych
autor: Wioleta Bukowska
kategoria: konspekt lekcji

Mierzenie. Korzystanie z metrycznego systemu miar.
autor: Wioleta Bukowska
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz konkursu ekologicznego "Co wiesz o odpadach ?"
autorzy: Jadwiga Kruczyńska, Jerzy Kruczyński
kategoria: scenariusz konkursu

Problemy z życia wzięte czyli wypełniamy PIT-y
autor: Irena Derbin
kategoria: scenariusz lekcji

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda
autor: Agnieszka Paradowska
kategoria: referat

Zasady nauczania gramatyki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - nauczanie dedukcyjne i indukcyjne
autor: Agnieszka Paradowska
kategoria: poradnik

Wyprawa do Lasu Łagiewnickiego
autorzy: Teresa Brejner, Bogusława Heinke, Małgorzata Jedraszkiewicz-Wojciechowska
kategoria: artykuł

Kwestionariusz opisowy sześciolatka
autor: Ewa Ostrowska
kategoria: opracowanie

Stosunek substytucji typu "coś za coś"
autor: Urszula Janulewicz
kategoria: artykuł

Konspekt lekcji wychowania fizycznego "Zajęcia korektywne przy muzyce"
autor: Jolanta Czaja
kategoria: konspekt lekcji

Komputer środkiem dydaktycznym w kształceniu zintegrowanym
autor: Mariola Piela
kategoria: prezentacja maultimedialna + scenariusze

Zabawy aktywizujące pracę ucznia na zajęciach w klasach I-III
autor: Halina Kolasińska
kategoria: opracowanie

Sposoby otwierania problemów matematycznych w zadaniach
autorzy: Danuta Grzywa, Halina Kolasińska
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz występu integracyjno - ekologicznego pt. "Bądź przyjacielem przyrody"
autor: Małgorzata Kozień
kategoria: scenariusz

Scenariusz zajęć dla klasy I z uwzględnieniem pracy z dziećmi "ryzyka dysleksji": "Grzeczność na co dzień"
autor: Małgorzata Kozień
kategoria: scenariusz

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II: "Wędrówki po kraju"
autor: Małgorzata Kozień
kategoria: scenariusz

Konspekt zajęć otwartych i uroczystości Dnia Matki w Szkole Podstawowej Nr 5 dla rodziców klasy I e
autor: Elżbieta Wrońska
kategoria: scenariusz uroczystości

Warunki skuteczności konsultacji indywidualnych rodziców i nauczycieli
autor: Elżbieta Wrońska
kategoria: artykuł

Scenariusz warsztatu z orientacji zawodowej dla klasy III gimnazjum
autor: Dorota Ściślewska
kategoria: scenariusz

Ankieta diagnozująca wiedzę i postawy młodzieży gimnazjalnej wobec przemocy
autor: Dorota Ściślewska
kategoria: ankieta

Ustalamy zasady pracy w grupie
autor: Jolanta Fendrych
kategoria: scenariusz lekcji

Rola i celowość zadawanych prac domowych
autor: Danuta Grzywa
kategoria: artykuł

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 71 gości

  reklama