Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 4501-4600   inne

Europejski Dzień Wiosny
autor: Agnieszka Muszer
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Palmy Wielkanocne"
autor: Magdalena Szyniszewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Imieniny marchewki"
autor: Magdalena Szyniszewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II "Zwyczaje świąteczne"
autorzy: Katarzyna Czech, Renata Węgrzynowska
kategoria: scenariusz + prezentacja multimedialna

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej
autor: Małgorzata Bujko
kategoria: artykuł

Rolle des Liedes im Fremdsprachenunterricht
(Rola piosenek w nauczaniu języków obcych)

autor: Edyta Jabłońska
kategoria: artykuł

Asystentura językowa
autor: Joanna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie gazet i czasopism w języku obcym na lekcjach
autor: Gabriela Czarnik
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III
autor: Izabela Pańczyk
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Kujawska
kategoria: awans zawodowy

Dziecko z zespołem Aspergera
autor: Beata Wilk
kategoria: artykuł

Dojrzałość szkolna
autor: Beata Wilk
kategoria: prezentacja multimedialna

Budowa komputera
autor: Beata Pruszczyk
kategoria: test - prezentacja html

Działka Pana Kowalskiego
autor: Anna Kubiak
kategoria: scenariusz lekcji

Rozwiązywanie równań - zadania
autor: Anna Kubiak
kategoria: scenariusz lekcji

Trójkąty
autorzy: Joanna Jaroszuk, Anna Kubiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Co to jest ADHD ?
autor: Iwona Derek
kategoria: artykuł

Wychowanie fizyczne - aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi przedszkolnymi
autor: Iwona Derek
kategoria: artykuł

Odkrycia geograficzne, odrodzenie, reformacja i kontrreformacja
autor: Elżbieta Bakalarska
kategoria: sprawdziany

Konspekt do zajęć na podstawie metody ośrodków pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym
autor: Elżbieta Kot
kategoria: konspekty

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Elżbieta Kot
kategoria: awans zawodowy

Program własny zajęć pozalekcyjnych dla II etapu edukacyjnego IV-VI ze współczesnych muzycznych form ruchowych
autor: Magdalena Małek
kategoria: plany pracy / programy

Scenariusz przedstawienia świątecznego "Jasełka"
autor: Agnieszka Trębicka
kategoria: scenariusze

How to teach children healthy lifestyle ? A programme for upper classes of the primary school.
autor: Iwona Paszewska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć dramowych dla klasy II "Jak nie należy się bawić zimą ?"
autor: Joanna Ciosek
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Ciosek
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian kompetencji po klasie III
autor: Aleksandra Sieja
kategoria: ocenianie

Bajki dla uczniów gimnazjum - zabawy integracyjne
autor: Beata Jankowska
kategoria: twórczość własna

Metoda Dobrego Startu
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak wyjaśnić dorosłym Polakom uczącym się języka angielskiego zawiłości zróżnicowanych form czasowych tego systemu językowego ?
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Zięba
kategoria: awans zawodowy

Polskie nurty pedagogiczne oraz wychowanie w XIX i XX wieku
autor: Iwona Paszewska
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia wigilijnego
autor: Dagmara Bednarek
kategoria: scenariusze

Przedstawianie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych
autor: Barbara Perz
kategoria: scenariusze + prezentacje

Ocena ryzyka podczas zajęć praktycznych przy obsłudze tokarki konwencjonalnej
autor: Marek Woszczek
kategoria: opracowanie

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów - oceniająca pracę nauczyciela
autor: Jerzy Kornas
kategoria: ankiety

Test na kartę rowerową
autor: Jerzy Kornas
kategoria: testy

Nałogi XXI wieku - uzależnienie od komputera, telefonu, telewizora
autor: Jerzy Kornas
kategoria: artykuł

Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: artykuł

Plany pracy godzin wychowawczych dla klas IV-VI
autor: Maria Kowalczuk
kategoria: plany pracy

Praca z tekstem źródłowym z historii w gimnazjum
autor: Edyta Kocaj
kategoria: scenariusze / materiały pomocnicze

Scenariusz uroczystości Święta Niepodległości
autor: Edyta Kocaj
kategoria: scenariusze

Techniki pamięciowe
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

Konkurs "Twórczość Juliana Tuwima"
autor: Izabela Groborz
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Krzysztof Rewers
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć do klasy 5 (integracyjnej) z edukacji przyrodniczej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym "Łąka i jej mieszkańcy"
autor: Anna Jufimiuk
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agata Lizuraj
kategoria: awans zawodowy

Wychowawcza rola kar i nagród
autor: Wioletta Iwańska
kategoria: artykuł

Wypoczynek dziecka w świetle obowiązków szkolnych
autor: Wioletta Iwańska
kategoria: artykuł

Hospitacja diagnozująca w grupie dzieci 6-letnich
autor: Renata Kasperowicz
kategoria: scenariusze

Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice
autor: Magdalena Tomkowicz
kategoria: artykuł

Przygotować rączkę do pisania - czyli jak pomóc dziecku z obniżoną sprawnością manualną
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: artykuł

Jak dobrze napisać sprawdzian szóstoklasisty ? Co może zrobić rodzic ?
autor: Łukasz Paszek
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku w nauce ?
autor: Łukasz Paszek
kategoria: artykuł

Populizm i neopopulizm w Ameryce Łacińskiej
autor: Artur Chojnacki
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Paweł Mateja
kategoria: awans zawodowy

Placówki organizujące zajęcia pozaszkolne
autor: Magdalena Tomkowicz
kategoria: opracowanie

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada
autor: Anna Hora-Lis
kategoria: scenariusze

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki mw"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Usprawnianie manualne uczniów w szkole specjalnej
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł

Program na VII Dzień Papieski
autor: Aldona Puk
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela z propozycją dyplomów dla nauczycieli
autor: Beata Jankowska
kategoria: scenariusze / materiały pomocnicze

Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
autor: Ewa Kisiel
kategoria: artykuł

Niekonwencjonalne techniki plastyczne
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

Etyka zawodu nauczyciela
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

"Chemia wokół nas" - innowacja do programu nauczania chemii
autor: Iwona Zbieranek
kategoria: innowacje

Igrzyska w Olimpii
autor: Teresa Kaczmarek
kategoria: scenariusze

Historia w obrazach Jana Matejki
autor: Teresa Kaczmarek
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Jankowska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć świetlicowych "Zabawy z nietypowymi instrumentami"
autor: Sylwia Wylazłowska
kategoria: scenariusze

Krzyżówki utrwalające wiedzę z plastyki i z historii sztuki
autor: Barbara Leszczyńska
kategoria: matariały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Janus
kategoria: awans zawodowy

Ślubowanie uczniów klas I
autor: Aleksandra Dawidow
kategoria: scenariusze

Plan zmian w edukacji
autor: Łukasz Mastalerek
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości "Dbajmy o zdrowie"
autor: Renata Łukasiewicz
kategoria: scenariusze

Konspekt lekcji geografii "Wody śródlądowe Ziemi - rzeki"
autor: Anna Borowiec
kategoria: konspekty

Kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci
autor: Anna Białas
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anita Ważgauskas
kategoria: awans zawodowy

Bądź bezpieczny - Twoje bezpieczeństwo zależy także od Ciebie
autor: Aleksandra Ustapiuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Wierszyki wesołe jak kwiaty, na całkiem poważne tematy
autor: Aleksandra Ustapiuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusze apelu z okazji 1 i 2 listopada
autor: Maksymilian Skorek
kategoria: scenariusze

Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego
autor: Barbara Adamczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekt lekcji bibliotecznej "W bibliotece szkolnej obowiązuje cisza"
autor: Małgorzata Bykowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz "Opowieści wigilijnej"
autor: Małgorzata Węgrzyn
kategoria: scenariusze

Sprawdzian kompetencji ucznia w klasie III integracyjnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
autor: Aleksandra Sieja
kategoria: ocenianie

Zachowania asertywne jako jeden ze sposobów radzenia sobie z agresją
autor: Renata Kopek
kategoria: artykuł + scenariusze

Publikacja usunięta
autor: - - -
kategoria: - - -

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich prowadzonych metodami pedagogiki zabawy
autor: Renata Kopek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich - podejmowanie decyzji
autor: Renata Kopek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie dzieci 4,5-letnich
autor: Renata Kopek
kategoria: scenariusze

Lehren der Fremdsprachen in integrierter Ausbildung
(Nauczanie języków obcych w kształceniu zintegrowanym)

autor: Edyta Jabłońska
kategoria: artykuł

Program zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
autor: Magdalena Jakubowska
kategoria: programy edukacyjne

Program słowno-muzyczno-multimedialny w II-rocznicę śmierci Jana Pawła II
autor: Aldona Puk
kategoria: scenariusze

Materiały dla nauczycieli przedszkoli "Polska - moja Ojczyzna"
autor: Grażyna Ostrowska
kategoria: opracowanie

Culture studies and student's motivation in foreign language learning
autor: Iwona Warszawska
kategoria: artykuł

Systemy edukacyjne w UE
autor: Barbara Gołąbek
kategoria: referat

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty dla dzieci 5-letnich
autor: Grażyna Ostrowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz sesji ekologicznej
autor: Elżbieta Suchińska
kategoria: scenariusze

Kult wodza w Polsce w latch 1944-1956
autor: Marcin Żukowski
kategoria: artykuł

Rola fortepianu w utworach kameralnych XVIII i XIX wieku
autor: Anna Mikolon
kategoria: opracowania/analizy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 218 gości

  reklama