Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 4301-4400   inne

Dialekt kobiecy a dialekt męski - różnice w komunikacji Wenusjanek i Marsjan
autor: Magdalena Janocha
kategoria: artykuł

Sposoby kształtowania pojęć i postaw społeczno-moralnych u dzieci
autor: Ewa Bieszczad
kategoria: referat

Obrazkowy regulamin pracowni komputerowej w przedszkolu
autor: Ewa Bieszczad
kategoria: materiały pomocnicze

Metoda Felicie Affolter
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Obraz samego siebie u osób z niepełnosprawnością intelektualną
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Wychowawcze aspekty wspinaczki skałkowej
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Konspekt do zajęć wychowawczych "Żyjemy wśród ludzi niepełnosprawnych. Czy naprawdę jesteśmy inni ?"
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: konspekty

Konkurs biologiczny "Awantura o zdrowie"
autor: Katarzyna Trych
kategoria: konkursy

Sprawdziany z matematyki dla klasy III gimnazjum
autor: Katarzyna Puczyńska
kategoria: sprawdziany

Program nauki halowej piłki nożnej dziewcząt dla klas V-VI
autorzy: Seweryn Gierczak, Aleksandra Omernik
kategoria: programy nauczania

Scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci 4-5-letnich "Świat, w którym chcemy żyć"
autor: Jadwiga Kulig
kategoria: scenariusze

Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z planu rozwoju zawodowego
autor: Maciej Drela
kategoria: awans zawodowy

Teoria neurotyczna niepłynności mowy
autor: Beata Wawrecka
kategoria: referat

Dramat w dwudziestoleciu
autor: Beata Wawrecka
kategoria: opracowanie

"I ty możesz zostać wielkim pisarzem..." - polska literatura dziecięca jako integralna część dorobku kultury europejskiej
autor: Anna Otto-Orzeł
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz spotkania z rodzicami "Dziecko z zespołem ADHD"
autor: Beata Wilk
kategoria: scenariusze

The United Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland
autor: Iwona Dąbek
kategoria: prezentacja multimedialna

Związki Bolesława Leśmiana z Iłżą
autor: Katarzyna Nowakowska
kategoria: artykuł

"Kuba Miś" - kształtowanie cech charakteru poprzez słuchanie utworów
autor: Jadwiga Brzykowska
kategoria: scenariusze

"Powietrze wokół nas" - zabawy badawcze
autor: Jolanta Garnczarczyk
kategoria: scenariusze

Program artystyczny "Z muzyką przez świat idziemy"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: scenariusze

Cykl konkursów ortograficznych dla klas II-III kształcenia zintegrowanego
autorzy: Danuta Busse, Krystyna Ryżek
kategoria: konkursy

Kryzys współczesnej kultury a orientacje życiowe młodzieży
autor: Marian Nowak
kategoria: artykuł

Klasa jak orkiestra - czyli jak i po co integrować
autor: Marzena Lis
kategoria: referat

Program edukacji regionalnej
autor: Marzena Lis
kategoria: programy edukacyjne

Festiwal Młodych Talentów Językowych
autorzy: Joanna Ferens, Irena Szmołda
kategoria: scenariusz konkursu

Sprawdziany do klasy III LO z matematyki - zakres rozszerzony
autor: Celina Król
kategoria: sprawdziany

Sprawdziany do klasy III LO z matematyki - zakres podstawowy
autor: Celina Król
kategoria: sprawdziany

Konspekt zajęć "Światowy Dzień Książki"
autor: Edyta Syktus
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Relaksacja przy odgłosach przyrody"
autor: Edyta Syktus
kategoria: konspekty

Doskonalenie chwytu i rzutu piłki do kosza
autor: Krzysztof Koziełło
kategoria: scenariusz lekcji

Konkurs Gminny dla uczniów klas V-VI "Matematyka w Banku"
autor: Bernardyna Figlarska
kategoria: konkursy

Analiza przypadku dziecka z zaburzeniami zachowania w placówce opiekuńczej
autor: Beata Wilk
kategoria: analiza przypadku

Prezentacja i działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego w Mikołajkach
autor: Marian Żółtowski
kategoria: opracowanie

Technika odbicie z forhendu i bekhendu w tenisie stołowym
autor: Marian Żółtowski
kategoria: scenariusz lekcji

Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: scenariusz lekcji

Test sprawdzający dwupoziomowy "Własności figur płaskich"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: testy

Egzamin dla II semestru Policealnego Studium Informatycznego z matematyki z elementami statystyki
autor: Celina Król
kategoria: testy

Kryteria oceniania dla Policealnego Studium Informatycznego na I semestr z matematyki z elementami statystyki
autor: Celina Król
kategoria: ocenianie

Fest - und Feiertage in Deutschland
autor: Aneta Bronisz
kategoria: prezentacja multimedialna

Über die Kriterien der Textauswahl beim Leseverstehen im Fremdsprachenunterricht
autor: Aneta Bronisz
kategoria: opracowanie

Okrąg, koło i prostokąt - konkurs klasowy
autor: Honorata Knap
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Peliwo
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
autor: Agnieszka Ziarnik
kategoria: scenariusze

Scenariusz pasowania na ucznia
autor: Agata Gryta
kategoria: scenariusze

Wewnątrzszkolny konkurs "Omnibus Matematyczny"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: konkursy

Starożytny Rzym
autor: Anna Świdurska
kategoria: sprawdzian

O współczesnych pomocach dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego dla studentów-rusycystów (Metoda projektów jako część składowa podręcznika)
autorzy: Agata Buchowiecka-Fudała, Maryna Czwalińska
kategoria: artykuł

Program zajęć wychowawczo-reedukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przejawiających zachowania agresywne
autor: Dorota Kosior-Maleta
kategoria: program edukacyjny

Integracja w edukacji dzieci i młodzieży
autor: Monika Świec
kategoria: artykuł

Instytucje Unii Europejskiej i ich kompetencje
autor: Anna Świdurska
kategoria: konspekt lekcji

Rys historyczny powstawania Unii Europejskiej
autor: Anna Świdurska
kategoria: konspekt lekcji

Wpływ mediów na dziecko
autor: Agnieszka Ziarnik
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji pokazowej z chemii "Alkohol - wróg czy przyjaciel ?"
autor: Bożena Jaksik
kategoria: scenariusze

Test sprawdzający stopień opanowania umiejętności obliczania czasu w historii
autor: Anna Świdurska
kategoria: testy

Charakterystyka wychowania estetycznego na terenie przedszkola
autor: Maria Kątnik
kategoria: referat

Koncepcja rozwoju dziecka - rysunek postaci ludzkiej
autor: Maria Kątnik
kategoria: referat

Pociągiem po Polsce - wycieczka z mamą i tatą
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem środków dydaktycznych - Bajka "Jaś i Małgosia" - inspiracją do poszukiwań twórczych i rozwijania zainteresowań technicznych
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: artykuł

Ekologiczna matematyka
autor: Katarzyna Ciuła
kategoria: scenariusze lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Ciuła
kategoria: awans zawodowy

Nieoceniona rola matek w kształceniu i wychowywaniu dzieci
autor: Anna Dąbrowska
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Małgorzata Skroś
kategoria: referat

Czynniki zakłócające proces poznania świata
autor: Grażyna Łuka
kategoria: artykuł

Blok integracyjny "Zimowa przeplatanka"
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: konspekty

Program kółka plastycznego świetlicy szkolnej dla uczniów klas młodszych "Tęczowa świetlica"
autor: Anna Rapacz
kategoria: plany pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej
autor: Anna Rapacz
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Rapacz
kategoria: awans zawodowy

Test ekologiczno-przyrodniczy
autorzy: Bernadeta Bzymek, Bożena Kalista, Elżbieta Pożoga
kategoria: testy

Scenariusz uroczystości ślubowania uczniów klas I "Smerfy w szkole"
autor: Bożena Kalista
kategoria: scenariusze

Harry Potter i Dzień Języka Polskiego
autor: Iwona Banaś
kategoria: scenariusz imprezy

Tańce polskie
autor: Elżbieta Kucło
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz zajęć

Bądź badaczem Geografa z "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupéry
autor: Ewa Mazur
kategoria: scenariusz lekcji

Egocentryzm dziecięcy w świetle literatury psychologicznej
autor: Jolanta Byszewska
kategoria: artykuł

Ułamki w rowerze - przerzutka rowerowa dostarcza ciekawych ćwiczeń w porównywaniu ułamków
autor: Stanisław Kątnik
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Ćwikowska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć świetlicowych "Jak w zimie pomagamy zwierzętom ?"
autor: Anna Baran
kategoria: scenariusze

Rozkład materiału z matematyki z elementami statystyki dla zaocznego policealnego studium informatycznego
autor: Celina Król
kategoria: plany pracy

Montaż słowno-muzyczny "Dla mamy"
autor: Renata Olszewska
kategoria: scenariusze

Montaż słowno-muzyczny "Mój dom - moja ojczyzna"
autor: Renata Olszewska
kategoria: scenariusze

Plastyka w rozwoju dziecka
autor: Alina Andrzejewska
kategoria: artykuł

Konkurs "Najlepszy polonista"
autor: Aneta Bączkowska
kategoria: konkursy

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży "Jak tworzyć udaną grupę"
autor: Małgorzata Rodak
kategoria: konspekty

Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka przedszkolnego
autor: Iwona Onyszczuk
kategoria: opracowanie

Alkoholizm plagą narodową
autor: Robert Płaziuk
kategoria: opracowanie

Test diagramowy do książki Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy"
autor: Robert Płaziuk
kategoria: testy

Konkurs z języka angielskiego "Globetrotters"
autor: Joanna Sosin
kategoria: konkursy

Międzyszkolny Turniej Pierwszaków "Zdrowym być - zdrowo żyć !"
autor: Agnieszka Szubzda
kategoria: konkursy

Scenariusz uroczystości szkolnej "Bal karnawałowy"
autor: Teresa Wentk
kategoria: scenariusze

Motywowanie uczniów poprzez dramę
autor: Joanna Sosin
kategoria: artykuł

Test z matematyki dla policealnego studium informatycznego
autor: Celina Król
kategoria: testy

Techniki plastyczne stosowane w kształceniu zintegrowanym
autor: Zofia Paszko
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia klasy I szkoły podstawowej
autor: Zofia Paszko
kategoria: scenariusze

Przedstawienie wychowawczo-profilaktyczne "Palenie, a zdrowie człowieka. Sąd nad papierosem."
autor: Gabriela Szulik
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia o tematyce ekologicznej "Zwierzęta"
autor: Ewa Karwat
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Rodak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Biała
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć świetlicowych "Konkurs z wiedzy zimowej"
autor: Anna Baran
kategoria: scenariusze

Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Halina Grużewska
kategoria: artykuł

Cykl zajęć inspirowanych poezją Marii Konopnickiej w nauczaniu zintegrowanym
autorzy: Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
kategoria: scenariusze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 362 gości

  reklama