Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 4201-4300   inne

Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze
autor: Grażyna Selenta
kategoria: artykuł

Charakterystyka specyficznych trudności w nauce
autor: Grażyna Selenta
kategoria: artykuł

Jak motywować uczniów do nauki i zmian w zachowaniu
autor: Agnieszka Szubzda
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia "Stop paleniu papierosów"
autorzy: Alicja Barańska, Anna Jaworska-Strzelec
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji "Sąd nad papierosem"
autorzy: Alicja Barańska, Anna Jaworska-Strzelec
kategoria: scenariusze

Konspekt lekcji języka niemieckiego "Das deutsche ABC"
autor: Justyna Kaczorek
kategoria: konspekty

Zastosowanie komputera i innych środków medialnych w edukacji
autor: Robert Wójcik
kategoria: referat

Funkcja - powtórzenie
autor: Robert Wójcik
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II
autorzy: Barbara Nowak, Grażyna Swiniarek
kategoria: scenariusze

The quiz of England
autor: Agata Majewska
kategoria: testy

Sprawozdanie z konkursu Halloween'2006
autor: Agata Majewska
kategoria: opracowanie

Plan pracy koła anglistów
autor: Agata Majewska
kategoria: plany pracy

Culture Test part 1
autor: Agata Majewska
kategoria: testy

Scenariusz śródrocznego spotkania z rodzicami uczniów w klasie I "Znamy wszystkie już litery"
autor: Bożena Szeląg
kategoria: scenariusze

Rozwijanie twórczości dzieci poprzez działalność plastyczną
autor: Bożena Szeląg
kategoria: artykuł

Scenariusz akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości
autor: Małgorzata Magiera
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy bibliotecznej "Kocham Ciebie, Mamo"
autor: Iwona Turmowicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć bibliotecznych z konkursem recytatorskim "Brzechwa dzieciom"
autor: Iwona Turmowicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz szkolnej imprezy integracyjnej "Święto owoców"
autor: Anna Żaczek
kategoria: scenariusze

Scenariusze lekcji matematyki i przyrody "Wędrówka po Europie"
autor: Joanna Pozłótka
kategoria: scenariusze

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej "Nauka zabawy Samochody"
autor: Joanna Królewska
kategoria: konspekty

Program pozalekcyjnych zajęć taneczno-gimnastycznych
autor: Joanna Królewska
kategoria: plany pracy

Znaczenie artystycznych form aktywności muzyczno-ruchowej w wychowaniu fizycznym
autor: Joanna Królewska
kategoria: artykuł

Ćwiczenia w pisemnym dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych - zadania z treścią
autor: Bożena Gorajek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły Władysława Orkana "Hej góry, nase góry !"
autor: Joanna Miśkowiec
kategoria: scenariusze

Program edukacji kulturalnej na I etap kształcenia "Spotkanie ze sztuką"
autor: Teresa Śnieżko
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Bieniek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Gruszka
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz wieczornicy andrzejkowej
autor: Irena Hałun
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej "Dbamy o zęby"
autor: Irena Hałun
kategoria: scenariusze

Konspekt lekcji z języka angielskiego "Healthy living. Healthy food."
autorzy: Katarzyna Kalita, Agnieszka Twardowska
kategoria: konspekty

Indywidualny program pracy edukacyjno-rewalidacyjnej
autor: Agnieszka Twardowska
kategoria: plany pracy

Program "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - pomoc w odrabianiu zadań domowych
autor: Lucyna Pirch
kategoria: programy edukacyjne

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z aktywności twórczej "Tańczyć każdy może"
autor: Ewa Śledzińska
kategoria: programy edukacyjne

Program nauczania matematyki "Matematyczne więzi"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: plany pracy

Nowe tendencje w pedagogice specjalnej i oligofrenopedagogice
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: artykuł

Program rewalidacji indywidualnej ucznia niepełnosprawnego w stopniu znacznym
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: plany pracy

Scenariusz lekcji "AIDS - wszystko, co powinieneś wiedzieć"
autor: Gabriela Szulik
kategoria: scenariusze

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
autor: Gabriela Szulik
kategoria: konkursy

Jakie przesłanie niesie wiersz Zbigniewa Herberta "Przesłanie pana Cogito" ?
autor: Iwona Ćwikowska
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian z baroku dla szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Anna Janczak
kategoria: sprawdziany

Program współpracy z rodzicami "Wywiadówki inaczej"
autor: Danuta Kocoń
kategoria: programy edukacyjne

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki
autorzy: Magdalena Cylka, Danuta Kocoń
kategoria: ocenianie

Scenariusz przedstawienia "Stop agresji"
autor: Danuta Kocoń
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Odzyskanie Niepodległości przez Polskę"
autor: Danuta Kocoń
kategoria: scenariusze

cenariusz lekcji języka angielskiego "My feelings"
autor: Mariola Bebyn
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka angielskiego "What time is it ?"
autor: Mariola Bebyn
kategoria: scenariusze

Specyfika nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym szkolnym
autor: Mariola Bebyn
kategoria: artykuł

Metody i techniki pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
autor: Mariola Bebyn
kategoria: artykuł

Ankieta dla nauczycieli "Wychowanie muzyczne w nauczaniu wczesnoszkolnym"
autorzy: Zuzanna Garus, Edyta Piecha
kategoria: ankiety

Ankieta dla nauczycieli "Rola techniki informacyjnej w nauczaniu wczesnoszkolnym"
autorzy: Zuzanna Garus, Edyta Piecha
kategoria: ankiety

Ankiety dla uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole i w najbliższym środowisku
autor: Barbara Bartoś
kategoria: ankiety

Konspekt do zajęcia koleżeńskiego dla nauczycieli przeprowadzonego w grupie dzieci 5 letnich z zakresu edukacji matematycznej
autor: Katarzyna Kulesza
kategoria: konspekty

Wykorzystanie komputerów w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Halina Bajszczak
kategoria: referat

Program koła geograficznego dla uczniów klas trzecich gimnazjum
autor: Ewa Ewert
kategoria: plany pracy

Rozwój twórczości muzycznej dzieci
autor: Barbara Dyduch
kategoria: artykuł

Wycena i ewidencja transakcji w walutach obcych
autor: Maria Mosoń
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz balu karnawałowego grupy 4-5 latków
autor: Barbara Chłodek
kategoria: scenariusze

Scenariusz baśni wg Gustawa Morcinka "O tym jak jedyn chłop mioł trzech synów"
autor: Barbara Chłodek
kategoria: scenariusze

Zaburzenia psychoruchowe dziecka a postępowanie korekcyjno-wychowawcze
autor: Katarzyna Giełżecka
kategoria: artykuł

Znaczenie języka niewerbalnego w procesie budowania autorytetu nauczyciela
autor: Mariola Cichon
kategoria: referat

Czy Ziemia musi być śmietnikiem ?
autor: Mariola Cichon
kategoria: referat

Przekład intersemiotyczny w kształceniu literackim
autor: Izabela Zyzak
kategoria: opracowanie

Program szkolnego koła edukacji regionalnej w kształceniu zintegrowanym
autorzy: Małgorzata Biś, Izabela Jamrozy-Motyka
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zajęć zintegrowanych w I klasie specjalnej.
autor: Kamila Kossowska
kategoria: scenariusze

Zimno coraz zimniej - rozwiązywanie zagadek o zimie
autor: Barbara Papiewska
kategoria: scenariusze

Program Zielonej Szkoły "Obserwatorów przyrody"
autor: Katarzyna Szewczyk
kategoria: plany pracy

Scenariusz lekcji otwartej dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej w klasie III "Obliczanie obwodów figur geometrycznych"
autor: Katarzyna Szewczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji otwartej dla rodziców z zakresu edukacji polonistycznej w klasie II "Jak pracować z dzieckiem w celu podniesienia poziomu techniki czytania"
autor: Katarzyna Szewczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia walentynkowego "Listy o miłości"
autor: Edward Kocot
kategoria: scenariusze

Program kółka polonistycznego w klasie VI
autor: Halina Nowak
kategoria: plany pracy

Wycieczki terenowe w nauczaniu przyrody
autor: Henryk Kuncewicz
kategoria: opracowanie

Kiedy to było ? Czas w historii - powtórzenie wiadomości.
autor: Joanna Oleksik-Zgodzaj
kategoria: konspekt lekcji

Jak można przeciwdziałać przemocy w szkole?
autor: Eugeniusz Nowak
kategoria: artykuł

Szkolne przedstawienie z przymrużeniem oka
autor: Danuta Cieślak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Program zajęć koła matematycznego "Euromatematyk" dla klas IV-V szkoły podstawowej
autorzy: Maria Goldmann, Eugeniusz Nowak
kategoria: plany pracy

Konkurs dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej "Czy znasz baśnie ?"
autor: Danuta Cieślak
kategoria: konkursy

Don Kichot z Manczy - różne oblicza rycerza
autor: Izabela Zyzak
kategoria: scenariusz lekcji

Przypowieści w Biblii i malarstwie
autor: Izabela Zyzak
kategoria: scenariusz lekcji

Program koła matematycznego przygotowującego uczniów klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej
autor: Bożena Krajewska-Wróbel
kategoria: plany pracy

Konkurs regionalny "Borzęcin - moja gmina"
autor: Dorota Lis
kategoria: konkursy

Scenariusz przedstawienia w klasie III na podstawie bajki Adama Mickiewicza "Lis i kozieł"
autor: Dorota Sylwestrzak
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć nauczania zintegrowanego w klasie II z edukacji polonistycznej i środowiskowej "Czego szukają zwierzęta w zimie ?"
autor: Dorota Sylwestrzak
kategoria: konspekty

Mnemotechnika twórcza w elementarnym uczeniu się treści arbitralnych
autor: Monika Szefer
kategoria: referat

Program innowacji pedagogicznej "Bezpieczny przedszkolak"
autorzy: Barbara Chłodek, Alina Mida
kategoria: innowacje pedagogiczne

Scenariusz zajęć zintegrowanych (otwartych) dla zespołu rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego
autor: Anna Parakiewicz
kategoria: scenariusze

Rodzaje faktur vat
autor: Maria Mosoń
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć z informatyki w klasie V "Praca w programie Paint - powtórzenie"
autor: Teresa Sałkowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Gabriela Ociepka
kategoria: awans zawodowy

Program Kółka Przyrodniczo-Ekologicznego "Młodzi ekolodzy"
autor: Maria Kowalczyk
kategoria: projekty edukacyjne / innowacje

Pobudzanie dzieci do wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: ruchowej, werbalnej, plastycznej
autor: Halina Grużewska
kategoria: scenariusze zajęć

Projekt jako metoda nauczania
autor: Irena Kubik
kategoria: opracowanie

Przykładowe instrukcje do projektów badawczych w nauczaniu przyrody
autor: Irena Kubik
kategoria: opracowanie

Karty pracy do zajęć z edukacji regionalnej
autor: Joanna Jarus
kategoria: materiały pomocnicze

Program autorski "Chochlikowe zmagania z ortografią"
autor: Monika Szefer
kategoria: plany pracy

Zdobywamy sprawności
autor: Magdalena Ryczkowska
kategoria: projekty edukacyjne / innowacje

Ślubowanie klas pierwszych
autor: Maria Prymula
kategoria: scenariusz uroczystości

Sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem dla klasy II
autor: Maria Prymula
kategoria: testy

Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej
autor: Edward Kocot
kategoria: opracowanie

Scenariusz akademii z okazji Dnia Europejskiego "W poszukiwaniu Europy"
autor: Sabina Jakubowska-Kocot
kategoria: scenariusze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 92 gości

  reklama