Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 4101-4200   inne

Świat kolorem malowany - sposoby rozwijania ekspresji plastycznej dziecka w przedszkolu
autor: Bożena Małachwiejczuk
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia diagnozującego w grupie 6-latków
autor: Barbara Dyduch
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć z wychowania przedszkolnego
autor: Bogumiła Jelińska
kategoria: scenariusze

Program pracy logopedycznej dla dzieci klas I-III z zaburzeniami mowy
autorzy: Ewa Drapińska, Dorota Sylwestrzak
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć logopedycznych Wywołanie głoski "l"
autor: Dorota Sylwestrzak
kategoria: konspekty

Scenariusz "Jasełek"
autor: Wiesława Wróbel
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji "Mikołajek"
autor: Wiesława Wróbel
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji "Dnia Mamy"
autor: Wiesława Wróbel
kategoria: scenariusze

Recenzja książki "Teaching English to Children"
autor: Mariola Jakusik
kategoria: artykuł

Children are more successful in acquiring a second language than adults
autor: Mariola Jakusik
kategoria: artykuł

Metody aktywizujące w pracy indywidualnej z uczniem w szkole podstawowej
autor: Joanna Miller
kategoria: opracowanie

Scenariusz przedstawienia dotyczącego ekologii na podstawie wypracowań uczniów
autor: Joanna Miller
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca
autor: Alina Mida
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela
autor: Alina Mida
kategoria: scenariusze

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Alina Mida
kategoria: awans zawodowy

Konspekt katechezy dla klasy IV "Mojżesz pośrednik Narodu Wybranego"
autor: Jolanta Nakielska
kategoria: scenariusze

"Origami - to łatwe" - scenariusze zajęć plastycznych
autor: Mariola Wasilewska
kategoria: scenariusze

Znaczenie aktywności ruchowej w procesie wychowania
autor: Wiesława Wróbel
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Ile to razem ? - zabawy dydaktyczne"
autor: Wiesława Wróbel
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych
autor: Wiesława Wróbel
kategoria: scenariusze

I Komunia Święta
autor: Honorata Klimczak
kategoria: scenariusze

Scenariusz Rocznicy I Komunii Świętej
autor: Honorata Klimczak
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji "O smoku, który zmienił jadłospis"
autor: Honorata Klimczak
kategoria: scenariusze

Wyniki badań testu psychologicznego "Testu Zdań Niedokończonych"
autor: Joanna Rybak
kategoria: opracowanie

Analiza egzaminu maturalnego (pisemnego) z języka niemieckiego
autor: Emilia Laskowska-Janoś
kategoria: ocenianie

Test diagnozujący z języka niemieckiego dla klas pierwszych szkoły średniej
autor: Emilia Laskowska-Janoś
kategoria: ocenianie

Organizacja Dnia Dziecka w postaci zawodów o charakterze sportowo-rekreacyjnym
autor: Jarosław Taranek
kategoria: scenariusze

Płytka wyobraźnia czyli bezpieczeństwo nad wodą podczas wakacji
autor: Joanna Miller
kategoria: konspekty

Edukacja uczniów w strategii działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły wobec agresji
autor: Agnieszka Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny

Atrakcyjność metody projektów w nauczaniu biologii i realizacji ścieżek edukacyjnych
autor: Agnieszka Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny + artykuł

Biznes plan - pierwszy krok do własnego biznesu
autor: Edward Kocot
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Rodzica "Dla Ciebie Mamo, dla Ciebie Tato"
autorzy: Maria Malawska, Teresa Niedźwiecka
kategoria: scenariusze

TI pomaga czy przeszkadza w nauce ?
autor: Antonina Badecka
kategoria: artykuł

Pojęcie i rodzaje podatków
autor: Krystyna Michałowska-Zys
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Krystyna Michałowska-Zys
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć teatralnych z wykorzystaniem ćwiczeń parateatralnych
autor: Maria Zarychta
kategoria: scenariusze

"Droga do wolności" - scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości
autor: Anna Kwaśniewska
kategoria: scenariusze

Testy - lektury klasy V
autor: Alicja Trembowska
kategoria: testy

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej
autor: Aneta Masternak
kategoria: scenariusze

Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla klas V-VI
autor: Alicja Trembowska
kategoria: konkursy

Jak uczyć patriotyzmu we współczesnej szkole
autorzy: Alicja Trembowska, Anna Dorota Skalik
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz pasowania na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej
autor: Lidia Winniczuk
kategoria: scenariusze

Witaj święty Mikołaju
autor: Barbara Tokarska
kategoria: scenariusze

Dzień Babci i Dziadka
autorzy: Barbara Tokarska, Lidia Winniczuk
kategoria: scenariusze

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych środowiska na terenie gminy, powiatu
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: artykuł

Absolwent szkoły na polskim i europejskim rynku pracy
autor: Marta Berbeć
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć otwartych w Świetlicy Terapeutycznej "Nie jesteś sam, spójrz dookoła"
autor: Ilona Jarczyk
kategoria: scenariusze

Sztuka prehistoryczna
autor: Anna Dorota Skalik
kategoria: prezentacja multimedialna

Program pracy koła matematycznego dla klasynbsp;VI
autor: Anna Dorota Skalik
kategoria: plany pracy

W krainie trójkątów - podsumowanie
autor: Bożena Krajewska-Wróbel
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt lekcji

"Metoda Dobrego Startu" - ułatwia pokonywanie trudności i osiąganie sukcesów na progu startu szkolnego
autor: Anna Żaczek
kategoria: artykuł

Program rozszerzonej edukacji regionalnej dla klasy III "Znam dobrze swoją miejscowość"
autor: Jolanta Olechnowicz
kategoria: program edukacyjny

Program wychowawczy "Integracja"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: program edukacyjny + scenariusze

Scenariusz jasełek "Droga do Betlejem"
autor: Aneta Masternak
kategoria: scenariusze

Scenariusz hospitacji diagnozującej "Dodawanie i odejmowanie pisemne"
autor: Dorota Lis
kategoria: scenariusze

Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły
autor: Maria Gromada
kategoria: scenariusz lekcji

Przedstawienie liczb naturalnych na osi liczbowej
autor: Maria Gromada
kategoria: scenariusz lekcji

Recenzja książki Alvina Tofflera "Trzecia fala"
autor: Danuta Rydlewska
kategoria: artykuł

Egzamin klasyfikacyjny z chemii
autor: Aneta Senczuk
kategoria: ocenianie

"Jak oceniam ?" - karta informacyjna dla ucznia
autor: Aneta Senczuk
kategoria: ocenianie

Diagnoza wstępna badająca umiejętności matematyczne uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum
autor: Mirosława Mielcarek
kategoria: testy

Przyrządy pomiarowe
autor: Dorota Cichowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz części artystycznej "Koziołek Matołek poznaje kraje Unii Europejskiej"
autor: Iwona Onyszczuk
kategoria: scenariusz zajęć

Quiz w oddziale III 5-6 latków "Tropiciele liter"
autor: Iwona Onyszczuk
kategoria: scenariusz zajęć

Oglądając teatrzyk sylwet do wiersza J. Brzechwy "Jajo" poznasz głoskę i literę j, J dużą i małą, drukowaną i pisaną
autor: Iwona Onyszczuk
kategoria: scenariusz zajęć

Prezentacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej i nauczyciela-bibliotekarza
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Sposoby analizy rozwoju oświaty na terenie gminy, powiatu
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: referat

Etyka komputerowa w świetle prawa autorskiego
autor: Rafał Zwiorek
kategoria: konspekt lekcji

Program Szkolnego Koła Turystycznego "Wokół nas"
autorzy: Kinga Grochal, Joanna Hanusz, Teresa Lalik
kategoria: plany pracy

Scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości "Podróż przez historię"
autor: Witold Ciechoński
kategoria: scenariusze

Test z kinematyki
autor: Małgorzata Żybura
kategoria: testy

Wpływ hałasu na organizm ludzki
autor: Małgorzata Żybura
kategoria: referat

Scenariusz lekcji informatyki z matematyką "Konstrukcje wielokątów foremnych"
autor: Rafał Zwiorek
kategoria: scenariusze

Energia na Ziemi
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt "Miesiąc kwiecień miesiącem Kultury Zdrowotnej"
autor: Justyna Bartkowiak
kategoria: projekt edukacyjny

Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole
autor: Jarosław Taranek
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zdzisława Gołębiecka
kategoria: awans zawodowy

Ogólne wiadomości o jednomianach, wielomianach i funkcjach wielomianowych
autor: Anna Ptak
kategoria: konspekt lekcji

Kanon w starożytnym Egipcie
autor: Marzena Chromińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wzory dyplomów sportowych
autor: Marzena Chromińska
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Chromińska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć otwartych w oddziale sześciolatków "Czysta planeta"
autor: Magdalena Matusiak-Mertens
kategoria: scenariusze

Prace klasowe z matematyki dla III klasy liceum profilowanego
autor: Joanna Januszewska
kategoria: sprawdziany

Prace klasowe z matematyki dla II klasy liceum profilowanego
autor: Joanna Januszewska
kategoria: sprawdziany

Między bajką a baśnią - moje rozważania o Kopciuszku
autor: Agnieszka Kowalczyk
kategoria: artykuł + konspekty

Projekt edukacyjny "Jesień w muzyce, plastyce i poezji"
autor: Ewa Śledzińska
kategoria: projekt edukacyjny

Fryderyk Händel - narodowy kompozytor angielski
autor: Ewa Śledzińska
kategoria: konspekt lekcji

Testy sprawdzające znajomość przeczytanych lektur
autor: Urszula Pyda
kategoria: testy

Scenariusz zajęć z wprowadzenia litery K k z elem. Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
autor: Bożena Małachwiejczuk
kategoria: scenariusze

Scenariusz quizu "Przedszkolaki poznają Unię Europejską"
autor: Bożena Małachwiejczuk
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą R. Labana z el. C. Orffa w grupie 5-6 latków
autor: Bożena Małachwiejczuk
kategoria: scenariusze

Niepowodzenia szkolne - trudności w czytaniu w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Butkiewicz
kategoria: artykuł

Prace klasowe z matematyki dla I klasy liceum profilowanego
autor: Joanna Januszewska
kategoria: sprawdziany

Funkcje i ich własności - powtórzenie
autor: Joanna Januszewska
kategoria: scenariusz lekcji

Wymagania z przedmiotu matematyka dla liceum profilowanego
autor: Joanna Januszewska
kategoria: ocenianie

Opis i analiza przypadku nieakceptowania jednej z uczennic przez zespół klasowy
autor: Wioletta Dawidziak
kategoria: analiza przypadku

Terapia przez sztukę jako forma wspomagania dziecka w osiąganiu dojrzałości w sferze emocjonalno-społecznej
autor: Alina Krywolewicz
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia z programu PowerPoint
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia z programu Word
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia z programu Excel
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: opracowanie


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 131 gości

  reklama