Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 4001-4100   inne

Scenariusz akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
autor: Sabina Jakubowska-Kocot
kategoria: scenariusze

Podsumowanie wiadomości o węglowodorach - konkurs chemiczny
autor: Aneta Senczuk
kategoria: konspekt lekcji

Skrypt do zajęć "Przeciwdziałanie agresji. Porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy."
autor: Dariusz Karczewski
kategoria: opracowanie

Konkurs polonistyczny "Ze słownikami językowymi za pan brat"
autor: Maria Konieczka
kategoria: konkursy

Sprawdziany z matematyki dla gimnazjum
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: sprawdziany

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: awans zawodowy

Integracja zespołu klasowego z wykorzystaniem metod aktywizujących
autor: Beata Kaczorowska
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III "Kosmiczna podróż"
autor: Beata Kaczorowska
kategoria: scenariusze

Analiza semestru "Nasza klasa w statystykach"
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: prezentacja multimedialna

Plany pracy dydaktycznej z matematyki dla gimnazjum
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: plany pracy

Konkurs czytelniczy o Julianie Tuwimie
autor: Izabela Groborz
kategoria: konkursy

Przedsiębiorstwa międzynarodowe w gospodarce światowej
autor: Maria Bylicka
kategoria: referat

Mowa ciała w czasie rozmowy interpersonalnej
autor: Maria Bylicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Umiejętność komunikowania
autor: Maria Bylicka
kategoria: prezentacja multimedialna

"Poznajemy cuda techniki - jak zrobić fotografię ?" - cykl sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem środków dydaktycznych
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: artykuł

Program autorski kółka teatralnego w ramach zajęć pozalekcyjnych
autor: Mirosława Nowak
kategoria: plany pracy

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o częściach mowy
autor: Mirosława Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Wykorzystanie elementów terapii logopedycznej w pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Mirosława Nowak
kategoria: opracowanie

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy II
autor: Zdzisława Gołębiecka
kategoria: plany pracy

Scenariusz uroczystości Dnia Matki w grupie dzieci 3-4 letnich
autor: Maria Krannich
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I gimnazjum "Wyrażenia algebraiczne"
autor: Jolanta Korsak
kategoria: scenariusze

Trójkąty - rodzaje i własności
autor: Edyta Rzewuska
kategoria: prezentacja multimedialna

Ścieżka edukacyjna "Wychowanie patriotyczne i obywatelskie"
autor: Urszula Pyda
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć kółka teatralnego
autor: Jolanta Błaszczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Nasza klasowa rodzinka"
autor: Jolanta Błaszczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć terapeutycznych przeciwko agresji
autor: Jolanta Błaszczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć świetlicowych "Zabawa Halloween"
autor: Barbara Latacz
kategoria: scenariusze

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
autor: Barbara Latacz
kategoria: opracowanie

Zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży
autor: Agnieszka Bartosik
kategoria: artykuł

Wpływ mowy na naukę dziecka
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Regulamin konkursu "Bohaterowie bajek w oczach dziecka"
autor: Katarzyna Demczuk
kategoria: konkursy

Rozwój mowy i komunikacji dzieci
autor: Danuta Kałędkiewicz
kategoria: artykuł

Drama w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Butkiewicz
kategoria: artykuł

Siły wzajemnego oddziaływania ciał, Prawo Coulomba - zadania
autor: Katarzyna Wiśniewska
kategoria: scenariusz lekcji

Jak zachęcić dziecko do rozmowy ?
autor: Halina Grużewska
kategoria: artykuł

Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych
autor: Alina Kaczmarczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia "Zwariowany czerwony kapturek"
autor: Ewa Szawan
kategoria: scenariusze

Zorza polarna
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: artykuł

Scenariusze z okazji Dnia Teatru
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji otwartej "Kąty i ich rodzaje"
autor: Renata Konkol
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z cyklu "Wędrówka po zjednoczonej Europie - Wielka Brytania"
autor: Ewa Jankowiak
kategoria: scenariusze

Krótka scenka z okazji powitania wiosny "Wiosenne Straszaki"
autor: Ewa Jankowiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z cyklu "Nasze środowisko - jak w nim żyć"
autor: Ewa Jankowiak
kategoria: scenariusze

Geometryczne koło fortuny
autor: Iwona Guzek
kategoria: konspekt lekcji

Matematyczny tor przeszkód
autorzy: Iwona Guzek, Renata Mazur
kategoria: konkursy / turnieje

Rola telewizji w życiu uczniów klas III i VI
autor: Barbara Olech
kategoria: opracownia / analizy

Bezpieczeństwo w szkole i w domu - "Płytka wyobraźnia to kalectwo"
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: konspekt lekcji

Powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz wykładu filozoficznego "Moralność"
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: scenariusz + prezentacja multimedialna

Ścieżka edukacyjna "Obrona Cywilna"
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: prezentacje multimedialne

Konspekt zajęć z rozwijania mowy i myślenia
autor: Katarzyna Demczuk
kategoria: konspekt zajęć

Podróżujemy z mamą i tatą po krajach Unii Europejskiej - inscenizacja
autor: Katarzyna Demczuk
kategoria: scenariusz przedstawienia

Sprawdzian ze starożytności i średniowiecza
autor: Anna Janczak
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z części mowy w klasie IV
autor: Anna Janczak
kategoria: sprawdziany

Skuteczność kar i nagród w wychowaniu
autor: Joanna Nalewajko
kategoria: referat

Program kursu "Podstawy obsługi komputera Macintosh"
autor: Anna Niedziela
kategoria: plany pracy

Rak, pszczoła i pająk krzyżak. Kryteria podziału systematycznego stawonogów.
autor: Mirella Fragsztajn
kategoria: opracowanie

Kilka refleksji wychowawcy klasy integracyjnej
autor: Mirella Fragsztajn
kategoria: artykuł

Program wychowawczy dla klas I-III
autor: Małgorzata Krulikowska
kategoria: plany pracy

Wydajemy jednodniówkę z okazji nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole
autor: Dorota Stachoń
kategoria: konspekt zajęć

Na spotkanie człowieka z człowiekiem - pielgrzymki Jana Pawła II
autor: Dorota Stachoń
kategoria: projekt edukacyjny

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych
autor: Katarzyna Ciuła
kategoria: konspekt lekcji

Analiza i interpretacja wyników próbnego sprawdzianu w klasie szóstej
autor: Katarzyna Ciuła
kategoria: ocenianie

Zabawy ruchowe inaczej
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: opracowanie

Scenariusz apelu z okazji 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
autor: Magdalena Sarnowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia legendy dolnośląskiej "Jak świdnicka księżniczka pokonała ducha gór Karkonoszy, Liczyrzepę ?"
autor: Magdalena Sarnowska
kategoria: scenariusze

Profilaktyka wad postawy uczniów klas IV-VI
autor: Katarzyna Wojtalik, Tomasz Koniarek
kategoria: program edukacyjny

Wpływ wycieczek szkolnych na rozwój umysłowy i fizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autor: Danuta Jakóbczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz hospitacji "Dodawanie ułamków zwykłych"
autor: Renata Konkol
kategoria: scenariusze

Części mowy - sprawdzian z nauki o języku dla I klasy gimnazjum
autor: Maria Konieczka
kategoria: sprawdziany

Program kółka historycznego dla klas IV-VI
autor: Magdalena Sarnowska
kategoria: plany pracy

Scenariusz uroczystości szkolnej w kształceniu zintegrowanym "Witaj Majowa Jutrzenko !"
autor: Urszula Walczyk
kategoria: scenariusze

Słowniki i encyklopedie bez tajemnic
autor: Danuta Górecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Dyktanda ortograficzne
autor: Maria Konieczka
kategoria: sprawdziany

Konspekt warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu "Metody aktywizujące w pracy w klasie integracyjnej"
autor: Joanna Miller
kategoria: konspekty

Konspekt warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu "Rola nauczyciela w klasie integracyjnej w szkole masowej"
autor: Joanna Miller
kategoria: konspekty

Wojciech Korfanty
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Osobowość nauczyciela - wychowawcy
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

O karach stosowanych w wychowaniu
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w klasie VI szkoły podstawowej z działu "Atletyka terenowa"
autor: Marzena Kosek
kategoria: scenariusze

Patron szkoły - Władysław Grabski
autor: Marta Berbeć
kategoria: prezentacja multimedialna

Znaczenie kącika książki w przedszkolu w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika
autor: Renata Sowula
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji z języka angielskiego "Christmas"
autor: Marzena Miękina
kategoria: scenariusze

Parę słów o integracji
autor: Joanna Miller
kategoria: artykuł

Scenariusz apelu z okazji rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II
autor: Justyna Dzwonnik
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć w ramach Klubu Europejskiego "Nowi członkowie Unii Europejskiej (rok 2004 i rok 2007)"
autor: Joanna Miller
kategoria: scenariusze

Harmonogram Dni Europejskich
autor: Justyna Bartkowiak
kategoria: scenariusze

Zaburzenia napędu psychoruchowego
autor: Beata Rupala
kategoria: artykuł

Problemy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z wykorzystaniem energii
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Podstawowe źródła energii i ich charakterystyka
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Sumienie człowieka XXI wieku w świetle przykazań kościelnych
autor: Regina Jamrożek
kategoria: referat

Scenariusz lekcji religii "Kocham innych jak Matka Maria"
autor: Regina Jamrożek
kategoria: scenariusze

Zagrożenia rodziny XXI wieku
autor: Ewa Przygońska
kategoria: artykuł

W zdrowym ciele, zdrowy duch
autorzy: Alina Podsiadło, Lucyna Pirch
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz przedstawienia "Święto Chleba" podsumowującego projekt edukacyjny
autor: Beata Jaworska
kategoria: scenariusze

Spotkania dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym
autor: Ewa Burzało
kategoria: prezentacja multimedialna

Pakiet edukacyjny do zajęć z edukacji matematycznej w klasie I "Monografia liczb od 1 do 10"
autor: Zofia Paszko
kategoria: prezentacja multimedialna


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 43 gości

  reklama