Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3901-4000   inne

Rola rodziny w wychowaniu chrześcijańskim na przestrzeni XIX i XX stulecia
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Metody pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim
autor: Swietłana Dbaj
kategoria: referat

Zabawa i jej rodzaje
autor: Swietłana Dbaj
kategoria: referat

Program autorski - "Grafika komputerowa i Multimedia"
autor: Rafał Zwiorek
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Poznanie historii chleba "Od ziarenka do bochenka"
autor: Beata Jaworska
kategoria: projekt edukacyjny

Liga Ochrony Przyrody - działalność na rzecz propagowania edukacji przyrodniczej i ekologicznej
autorzy: Lucyna Pirch, Alina Podsiadło
kategoria: prezentacja multimedialna

Test z geografii dla gimnazjum "Azja, Australia z Oceanią, Antarktyda"
autor: Lucyna Pirch
kategoria: testy

Eucharystia szkołą świętości w przesłaniu Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na skuteczność uczenia się ?
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Scenariusz zajęć "Jaki jestem ? - moje dobre i niedobre cechy"
autor: Halina Grużewska
kategoria: scenariusze

Projekt edukacyjny "Kolorowy świat książki"
autor: Beata Jaworska
kategoria: projekty edukacyjne

Rola wychowawcy w budowaniu właściwych relacji w klasie. O integracji i więzi klasowej.
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: artykuł

Kolorowanie map dwuwymiarowych
autor: Maria Stasiorowska
kategoria: opracowanie

Analiza przypadku chłopca z zespołem Downa, upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym
autor: Dorota Kulesza
kategoria: analiza przypadku

Scenariusze zajęć zintegrowanych dla klasy II do przeprowadzenia w pracowni komputerowej
autor: Dorota Kulesza
kategoria: scenariusze

Grzyby jadalne i grzyby trujące
autor: Dorota Kulesza
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie symbole narodowe
autor: Dorota Kulesza
kategoria: prezentacja multimedialna

Płótna pełne słońca. Impresjonizm w malarstwie.
autor: Izabela Szczerba
kategoria: prezentacja multimedialna

Śladami Makbeta
autor: Elżbieta Iwaszko
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Ulubione zabawy zimowe"
autor: Joanna Kapuścińska-Karwat
kategoria: scenariusze

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Tendaj
kategoria: awans zawodowy

Metoda niebieskiego projektu
autor: Edyta Poznańska-Gocyk
kategoria: konspekt lekcji

Jak uczyć i przemawiać, aby dzieci nas słuchały
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Scenariusze katechez otwartych w klasie IV szkoły podstawowej
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć zrealizowanych w kościele parafialnym w ramach programu dla dzieci z Kółka Różańcowego
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów z matematyki po ukończeniu szkoły podstawowej
autorzy: Justyna Wierzbicka, Renata Gwóźdź
kategoria: ocenianie

Wybrane zagadnienia z arteterapii - muzykoterapia
autor: Justyna Filipiak
kategoria: artykuł

Konkurs chemiczny "Z Chemią Za Pan Brat"
autor: Bożena Jaksik
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: awans zawodowy

Program pracy wychowawczej na trzy lata w klasach I-III szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Szewczyk
kategoria: plany pracy

Zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z programów i gier komputerowych
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Materiały dydaktyczne dla Kółka Wzorowego Chrześcijanina
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze / ankiety

Porządek na lekcji
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Jak sobie radzić i postępować z dziećmi, które przejawiają zachowania agresywne
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Ankiety ewaluacyjne dla uczestników zajęć w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
autor: Anna Świst
kategoria: ankiety

Scenariusze zajęć w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Z życia pszczół
autor: Grażyna Tkocz
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz inscenizacji "Przyjaźń ?"
autor: Anna Hora-Lis
kategoria: scenariusze

Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole
autor: Elżbieta Dudek
kategoria: artykuł

Scenariusz bajki "O Czerwonym Kapturku, który nie bał się wilka"
autor: Elżbieta Dudek
kategoria: twórczość własna

Pomoc dydaktyczna z ćwiczeniami kształtującymi poprawną wymowę
autor: Anna Augustowska
kategoria: opracowanie

Istota pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w II etapie nauki szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: artykuł

Nieobecność jako konsekwencja problemów dydaktycznych ucznia
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: analiza przypadku

Scenariusz obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru
autorzy: Julia Adamek, Maria Malawska, Teresa Niedźwiecka
kategoria: scenariusz uroczystości

Projekt edukacyjny "Zabawa w teatr"
autor: Barbara Luścińska
kategoria: projekty edukacyjne

Grecki cud - architektura starożytnej Hellady
autor: Elżbieta Deczkowska
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt lekcji

Trudności w uczeniu się matematyki
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla grupy 5-6 latków
autor: Agnieszka Grychtoł
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Jak budzimy wiosnę ze snu"
autor: Agnieszka Grychtoł
kategoria: scenariusze

Dobro i zło w świadomości osób niepełnosprawnych intelektualnie
autor: Monika Wąż
kategoria: opracowanie

Korporacja Dyrektorów Szkół. O wadach konkursów na dyrektorów szkół.
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Bezpieczeństwo w Sieci
autor: Barbara Kusiak
kategoria: opracowanie

Matura ustna z języka polskiego jako metoda
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Komputer w rękach dziecka - szansa czy zagrożenie
autor: Renata Mazurowska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęcia "Jesienne zabawy"
autor: Renata Mazurowska
kategoria: scenariusze

Projekt edukacyjny "Poznajemy polskie legendy"
autor: Barbara Kusiak
kategoria: projekty edukacyjne

Dni promocji zdrowia "Aktywnym być - zdrowym być"
autorzy: Izabela Hejna, Ilona Witt
kategoria: plany pracy

Jak rozładować agresję poprzez twórczość
autor: Izabela Hejna
kategoria: artykuł

"Mandala" - zabawa dla każdego !
autor: Izabela Hejna
kategoria: artykuł

Scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I "Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego ?"
autor: Sylwia Krause
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć z edukacji europejskiej w ramach projektu "U nas w Europie"
autor: Sylwia Krause
kategoria: konspekty

Sposoby realizacji treści ścieżki edukacji europejskiej w szkole podstawowej
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Słabszy, mniejszy, gorszy? O tym, jak warunki fizyczne dziecka mogą wpłynąć na jego akceptację w grupie.
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Popularyzacja z czasopisma
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Terapia przez zabawę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
autor: Renata Tomaszewska
kategoria: artykuł

Konkurs baśniowy dla klasy IV "W baśniowej krainie fantazji, magii i czarów"
autorzy: Jolanta Wilkanowska-Olejak, Aleksandra Utrata
kategoria: konkurs

Warstwowa budowa lasu
autor: Iwona Płocha
kategoria: prezentacja multimedialna

Mieszkańcy lasu
autor: Iwona Płocha
kategoria: prezentacja multimedialna

Program wychowawczy "Słoneczne przedszkole bawi i wychowuje"
autor: Zofia Śnieżek
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęcia "Bajkowi przyjaciele"
autor: Zofia Śnieżek
kategoria: scenariusze

Cenna umiejętność - upomnienie brata
autor: Marzena Dembicka
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji programu oddziaływań wychowawczych promujacego zdrowy styl życia i przeciwdziałajacego uzależnieniom i przemocy
autor: Ewa Borecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Program z wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum częściowo zwolnionych z wychowania fizycznego
autor: Anna Kowszewicz
kategoria: plany pracy

Festyn z okazji Dnia Dziecka
autor: Anna Kowszewicz
kategoria: scenariusze

Dzień Sportu
autor: Anna Kowszewicz
kategoria: scenariusze

Plany wynikowe z wychownia fizycznego w gimnazjum
autor: Anna Kowszewicz
kategoria: plany pracy

Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I gimnazjum "Space - vocabulary"
autor: Renata Godzińska
kategoria: konspekty

Twórczość w pracy opiekuńczo-wychowawczej bursy szkolnej
autor: Teresa Anna Rzepniewska
kategoria: opracowanie

Komunikowanie się w sieci
autor: Teresa Anna Rzepniewska
kategoria: opracowanie

Problemy dzieci z zespołem ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi w przedszkolu
autor: Małgorzata Bednara
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia z wykorzystaniem metod aktywnych (elementy dramy) oraz ćwiczeń z "Kinezjologii Edukacyjnej" P. Dennisona
autor: Małgorzata Bednara
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania andrzejkowego z wykorzystaniem metod aktywnych oraz ćwiczeń z "Gimnastyki mózgu" P. Dennisona
autor: Małgorzata Bednara
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji 11 listopada
autor: Bożena Załuska
kategoria: scenariusze

Scenariusz Misterium Bożonarodzeniowego
autor: Bożena Załuska
kategoria: scenariusze

Dobre maniery przedszkolaka
autor: Wanda Skowron
kategoria: artykuł

Program wspomagania rozwoju dzieci poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych "Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn"
autor: Renata Szefler
kategoria: program edukacyjny

Program "Być wolontariuszem"
autor: Renata Szefler
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców połączonego z konkursem wiedzy o swoim mieście
autorzy: Bernadeta Berger-Szypuła, Ewa Tybler
kategoria: scenariusze

Jak zapobiegać wadom postawy ? - poradnik dla rodziców
autor: Bożena Lech
kategoria: opracowanie

Rola ćwiczeń śródlekcyjnych w profilaktyce wad postawy dzieci
autor: Bożena Lech
kategoria: opracowanie

Program własny "Geografia z elementami astronomii i astrofizyki"
autor: Ewa Szabłowska
kategoria: innowacje

Dziecko i Internet
autor: Katarzyna Sielska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej "Wiosna w ogrodzie"
autor: Izabella Jańczak
kategoria: scenariusze

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
autor: Ewa Furtak
kategoria: awans zawodowy

Szkolny Konkurs Wiedzy Omnibus
autorzy: Edyta Ziomek, Małgorzata Kuśnierz
kategoria: konkursy

Dyrektorzy szkół - awans realny. Rozważania o konkursach na dyrektorów.
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Adele Faber, Elanie Mazlish - "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. W domu i w szkole" - recenzja książki.
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: artykuł

"Minimum fonetyczne" w procesie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: artykuł

Konspekt lekcji języka niemieckiego "Czy pójdziesz do kina ? Umawianie się na spotkania."
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: konspekty


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 81 gości

  reklama