Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 301-400   inne

Przykłady ćwiczeń z techniki makramy
autor: Danuta Grzywa
kategoria: artykuł

Przykładowe ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem
autor: Danuta Grzywa
kategoria: scenariusz

"Szczęśliwej drogi już czas" - inscenizacja pożegnania absolwentów klas III gimnazjum
autor: Halina Konarzewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Skarby jesieni
autor: Anna Łakomska
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt lekcji z kultury fizycznej "Gry i zabawy rzutne z użyciem różnych przyborów"
autor: Iwona Kozłowska
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian testowy "Gady"
autor: Beata Jolanta Stępkowska
kategoria: test

Stereotyp kobiety i mężczyzny w bajkach, baśniach, legendach i opowieściach
autor: Lidia Myćka
kategoria: artykuł

Cierpienie - lęk współczesnego człowieka
autor: Lidia Myćka
kategoria: artykuł

Zjawisko burzy
autorzy: Małgorzata Fabiszewska, Tadeusz Jasiński, Joanna Mioduska, Hanna Zuba
kategoria: scenariusz lekcji

Nic dwa razy się nie zdarza...
autorzy: Iwona Bednarek, Zofia Grzesiak
kategoria: scenariusz uroczystości

Dzieci dzieciom
autor: Teresa Myszko
kategoria: program profilaktyczny

By dziecko było szczęśliwe...
autor: Anna Dudek
kategoria: referat

Rozkłady materiałów z geografii wraz z celami wynikowymi dla klas I i II szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Mariusz Niemycki
kategoria: plany pracy

Opis mapy fizycznej Polski
autor: Mariusz Niemycki
kategoria: opracowanie

Trudności wychowawcze i ich podstawowe przyczyny
autor: Jadwiga Kaziszyn Szarłowska
kategoria: artykuł

Adaptacja dziecka 3-letniego - trudności w przystosowaniu się
autor: Anna Łakomska
kategoria: artykuł

Obwody elektryczne
autor: Urszula Nagórzańska-Róg
kategoria: konspekt lekcji

Metody aktywizujące na lekcjach jezyka niemieckiego i lekcji wychowawczej
autor: Gabriela Kuchta
kategoria: opracowanie + scenariusze lekcji

Wilk i Kapturki z różnych stron świata
autorzy: Mirosława Kwiecińska, Barbara Klimczyk, Renata Wardzała, Renata Stelmach, Iwona Ordecka
kategoria: scenariusz bajki muzycznej

Calineczka
autorzy: Mirosława Kwiecińska, Barbara Klimczyk, Renata Wardzała, Renata Stelmach
kategoria: scenariusz bajki muzycznej

Bal u królowej Krowy
autorzy: Mirosława Kwiecińska, Barbara Klimczyk, Renata Wardzała
kategoria: scenariusz bajki muzycznej

Regionalizm - spostrzeżenia i refleksje
autor: Waldemar Grzesiak
kategoria: artykuł

Powstanie styczniowe w Sieradzkiem
autor: Waldemar Grzesiak
kategoria: scenariusz lekcji

Program wychowawczy dla klasy drugiej liceum profilowanego przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2003/2004
autor: Marta Haliniak
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Haliniak
kategoria: plany rozwoju

Jaworzynka
autor: Grażyna Przybyła
kategoria: opracownie - informator

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w nauczaniu zintegrowanym
autor: Iwona Cecka
kategoria: artykuł

Woda jest największym bogactwem...
autorzy: Iwona Karabela, Ewa Pyda
kategoria: scenariusz lekcji

The way from school to working life
autorzy: Bożena Hiller, Kinga Kostecka-Berny
kategoria: projekty edukacyjne

Handicraft (Rękodzieło)
autorzy: Bożena Hiller, Kinga Kostecka-Berny
kategoria: prezentacja multimedialna

Próby integracji dzieci z autyzmem
autor: Małgorzata Górecka
kategoria: artykuł

Przedmiotowy System Oceniania
autor: Tadeusz Lachawiec
kategoria: opracowanie

Konspekt lekcji z języka polskiego w klasie III gimnazjum: "Czy potrafię się zaprezentować ? O sobie samym w podaniu, życiorysie, liście motywacyjnym i CV.
autor: Anna Dudek
kategoria: konspekt lekcji

Formatowanie tekstu - praca z programem Word
autor: Maria Gawełda
kategoria: konspekt lekcji

Tabulatory i tabele
autor: Maria Gawełda
kategoria: konspekt lekcji

Ruch pęcherzyka - scenariusz
autor: Krzysztof Domas
kategoria: scenariusz lekcji

Ruch_rj.xls - oprogramowanie do badania ruchu jednostajnego
autor: Krzysztof Domas
kategoria: oprogramowanie komputerowe

Hospitacja diagnozująca w praktyce
autor: Halina Winkler
kategoria: scenariusz

Twórczość Czesława Miłosza.
Uwikłanie w czas i pamięć "Kroniki".

autor: Grażyna Przybyła
kategoria: opracowanie

Spotkanie z Jankiem Wędrowniczkiem
autor: Marta Szczepek
kategoria: scenariusz

Zu einigen Fragen der Textlinguistik
autor: Alla Pawluczuk
kategoria: artykuł

Glottodidaktische Funktionen von Texten im Fremdsprachenunterricht
autor: Alla Pawluczuk
kategoria: artykuł

"Dein Deutsch" - Struktur des Lehrwerks, Textsorten und Textthematik
autor: Alla Pawluczuk
kategoria: opracowanie

Jak zaplanować pobyt uczniów na Zielonej Szkole ?
autor: Michalina Matuszek
kategoria: artykuł + plan pracy

Czas wolny dziecka w młodszym wieku szkolnym
autor: Izabela Juszczyk
kategoria: artykuł

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej
autor: Izabela Juszczyk
kategoria: opracowanie

Plan kierunkowo-wynikowy z matematyki dla klasy V
autor: Ewa Koźlakiewicz
kategoria: plan dydaktyczny

W Betlejemskiej Szopce
autor: Zdzisława Popiel
kategoria: scenariusz zajęć otwartych

Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w młodszym wieku szkolnym
autor: Małgorzata Capar
kategoria: referat

Koło recytatorsko - teatralne w nauczaniu zintegrowanym
autor: Iwona Cecka
kategoria: referat

Scenariusz Dzień Wiosny
autor: Elżbieta Łojowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Ukierunkowanie pracy nauczyciela
autor: Barbara Jurzyk
kategoria: artykuł

Scenariusz inscenizacji na temat zdrowego odżywiania "Stajesz się tym, co jesz"
autor: Anna Szczepkowska
kategoria: scenariusz inscenizacji


rok szkolny - 2002/2003

Program wychowawczy dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Maria Wawrzyniak
kategoria: program wychowawczy

Plan działań wychowowczych w klasie drugiej
autor: Magdalena Dorociak
kategoria: plan wychowawczy

Wybory "Mistera klasy" - scenariusz imprezy klasowej zorganizowanej w dniu 30 września z okazji Dnia Chłopca
autor: Magdalena Dorociak
kategoria: scenariusz imprezy

Rola szkoły w procesie realizacji zadania rozwojowego: przygotowywanie się małżeństwa i życia rodzinnego
autor: Maria-Jolanta Zagórowska
kategoria: artykuł

Projekt edukacyjny "Potrawy kuchni śląskiej"
autor: Irena Bączkowicz
kategoria: projekt edukacyjny

Rozpoznajemy grzyby
autor: Urszula Strzała
kategoria: prezentacja mutimedialna + scenariusz zajęć

Wędrujemy wzdłuż rzeki Wisły
autor: Urszula Strzała
kategoria: prezentacja mutimedialna + scenariusz zajęć

Nauka jest jak bezkresne morze...
autor: Bożena Mierzwiak
kategoria: scenariusz uroczystości

Sprawdzian z nauki o języku dla klasy I gimnazjum
autor: Bożena Mierzwiak
kategoria: sprawdzian

Zagrożenia w rozwoju demograficznym Polski
autor: Maria Wawrzyniak
kategoria: opracowanie

Etapy rozwoju miłości
autor: Maria Wawrzyniak
kategoria: konspekt zajęć

Znaczenie gier i zabaw ruchowych w wychowaniu fizycznym
autorzy: Donata Szczepankiewicz, Joanna Tyczko
kategoria: artykuł

Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów
autorzy: Donata Szczepankiewicz, Joanna Tyczko
kategoria: artykuł

Zdrówko
autor: Zdzisława Popiel
kategoria: scenariusz inscenizacji

Nauka przyjęcia piłki wraz z podaniem oburącz górnym
autor: Dariusz Dudek
kategoria: konspekt lekcji

Największe dzieła impresjonizmu i ich twórcy
autor: Kinga Trojnarska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wspomagająca rola komputerów w nauczaniu języków obcych
autor: Elwira Rakowska-Karwel
kategoria: opracowanie

Od pomysłu do druku, czyli jak pomóc dziecku stworzyć książkę
autor: Aleksandra Chromik
kategoria: artykuł

Pracując przy biurku nie zapominaj o kręgosłupie i mięśniach
autor: Hildegarda Iwanicka
kategoria: artykuł

Uczniowie z astmą oskrzelową na lekcji wychowania fizycznego
autor: Hildegarda Iwanicka
kategoria: artykuł

Odważnym, tanecznym krokiem do Europy
autor: Hildegarda Iwanicka
kategoria: artykuł

Pływanie korekcyjne i ćwiczenia w wodzie. Przykładowe plany metodyczne w ujęciu czynnościowym.
autorzy: Elżbieta Domowicz-Kocurek, Maciej Drewnicki
kategoria: artykuł

Analiza badań przykurczy wybranych grup mięśniowych u dzieci w wieku 7-9 lat
autor: Maciej Drewnicki
kategoria: artykuł

Formy współpracy rodziców z nauczycielami
autor: Dorota Nowotniak
kategoria: artykuł

Rodzina polska - jej przemiany, charakter i funkcje
autor: Jolanta Kowalczyk
kategoria: referat

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczniów klas I-III
autor: Katarzyna Dmowska-Niemirka
kategoria: opracowanie

Badania sondażowe dla poznania stosunku uczniów do aktywności ruchowej techniką ankiety
autor: Henryk Orłowski
kategoria: artykuł

Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej jako instrument pomiarowy oraz element samowychowania
autor: Henryk Orłowski
kategoria: artykuł

Agresja szkolna i sposoby jej zapobiegania
autor: Wanda Jamiołkowska
kategoria: artykuł

Telewizja zagrażająca dziecku - przemoc na ekranie a agresja u dzieci
autor: Wanda Jamiołkowska
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawczej klasy I c
autor: Ewa Feja
kategoria: plan wychowawczy

Przykładowy zestaw zabaw i ćwiczeń śródlekcyjnych dla klas I-III
autor: Ewa Feja
kategoria: scenariusz

Propagowanie języka polskiego na łamach gazetki szkolnej na przykładzie szkolnego miesięcznika nieregularnego pt. "Co w szkole piszczy ?
autor: Zbigniew Michalec
kategoria: artykuł

Wykorzystanie gazetki szkolnej do popularyzacji historii w szkole podstawowej
autor: Zbigniew Michalec
kategoria: artykuł

Wychowanie w nowoczesnej bibliotece szkolnej
autor: Teresa Szulborska
kategoria: artykuł

Przedmiotowy system oceniania z matematyki
autor: Wiesława Pazdyga
kategoria: opracowanie

Pola wielokątów
autor: Elżbieta Mariańska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz lekcji: Ćwiczenia pomiarowe - rola rezystora w procesie rozładowania kondensatora
autor: Urszula Drewnicka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji: Ćwiczenia pomiarowe - skalowanie mikroamperomierza bezpośredniego
autor: Urszula Drewnicka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji w klasie szóstej z zastosowaniem metody metaplanu i drzewka decyzyjnego
autor: Iwona Kołosza
kategoria: scenariusz lekcji

Dlaczego jest tyle przestępstw wśród młodzieży ?
autor: Elżbieta Fenikowska
kategoria: scenariusz lekcji

Rozwijanie inwencji twórczych na podstawie wiersza Doroty Gellner pt. "Wiosenny czarodziej", przysłów o kwietniu oraz piosenek o wiośnie
autor: Barbara Prunesti
kategoria: scenariusz lekcji

Jak zachowuje się człowiek wobec przyrody w wierszu M. Klubowicz pt. "Spowiedź z piątego przykazania"
autor: Jadwiga Pawłowska
kategoria: scenariusz lekcji

Czy warto organizować wyjazdy na zielone szkoły
autorzy: Hanna Drygas, Elżbieta Płaksiwy
kategoria: artykuł

Współczesna reforma systemu edukacji w szkole podstawowej - I etap kształcenia
autor: Elżbieta Płaksiwy
kategoria: artykuł

Klasyfikacja czworokątów
autor: Barbara Stępień
kategoria: konspekt lekcji

Prezent dla mamy
autor: Iwona Kołodziejska
kategoria: opracowanie (wiersze)

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 42 gości

  reklama