Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3801-3900   inne

Konspekt lekcji języka niemieckiego "Sławne postacie i wydarzenia historyczne"
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: konspekty

Konkurs chemiczny
autor: Justyna Wierzbicka
kategoria: konkursy

Scenariusz zajęć "Andrzejkowe tradycje"
autor: Grażyna Okaj
kategoria: scenariusze

Sprawdzian semestralny z edukacji matematycznej dla uczniów klasy II
autor: Bernadeta Borzęcka
kategoria: sprawdziany

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Szukamy wiosny"
autor: Bernadeta Borzęcka
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z przyrody dla klasy piątej "Co rośnie w lesie i na łące"
autor: Janina Zielonka
kategoria: scenariusze

Program z arteterapii
autorzy: Krystyna Knap, Teresa Lalik
kategoria: plany pracy

Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie
autor: Beata Konopko
kategoria: artykuł

Jedziemy w daleki, piękny świat
autor: Beata Konopko
kategoria: scenariusze

Nie jesteś sam
autor: Teresa Gugnacka
kategoria: scenariusze

Zadania edukacyjne kluczem do rozwoju dziecka
autor: Beata Olszak
kategoria: artykuł

Dojrzałość szkolna jako wyznacznik jakości funkcjonowania dziecka w roli ucznia
autor: Beata Olszak
kategoria: artykuł

Scenariusz ślubowania i pasowania na ucznia klasy I
autorzy: Wiesława Rycombel, Janina Mazurkiewicz
kategoria: scenariusze

Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń słuchowych
autor: Elżbieta Jagodzińska
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
autor: Elżbieta Jagodzińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia dla grupy sześciolatków "Cztery pory roku"
autor: Elżbieta Jagodzińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w klasie I "Projektujemy i prowadzimy doświadczenia - Co pływa po wodzie ?"
autor: Elżbieta Jagodzińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Zwyczaje karnawałowe"
autor: Renata Wiśna
kategoria: scenariusze

Scenariusz katechezy do klasy I gimnazjum "Odnaleźć siebie na kartach Biblii"
autor: Marzena Dembicka
kategoria: scenariusze

Konkurs profilaktyczny wiedzy o nikotynizmie, alkoholizmie, narkomanii i AIDS
autorzy: Joanna Kapuśniak, Ewa Pawlus
kategoria: konkursy

Testy z matematyki dla klas IV-VI
autor: Agnieszka Pękalska
kategoria: testy

Scenariusz zajęć z przyrody dla klasy IV "Tworzymy i niszczymy"
autor: Janina Zielonka
kategoria: scenariusze

Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej dla klasy II
autor: Bernadeta Borzęcka
kategoria: sprawdziany

Bezpieczna i przyjazna droga
autorzy: Danuta Hałasik-Rucińska, Aneta Kaiser
kategoria: scenariusz zajęć

Metody aktywizujące na lekcjach katechezy
autor: Anna Świst
kategoria: opracowanie

Scenariusze katechez w szkole podstawowej
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Scenariusz obchodów i rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Program edukacyjno-profilaktyczny "Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy"
autor: Anna Świst
kategoria: program edukacyjny

Program Kółka Żywego Różańca
autor: Anna Świst
kategoria: plany pracy

Program Szkolnego Kółka Wzorowego Chrześcijanina
autor: Anna Świst
kategoria: plany pracy

Ściągi i szkolne kłamstwa
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Multimagister
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Bajka "Przygoda w parku"
autor: Barbara Boba
kategoria: twórczość własna

"Mikołaj Kopernik" - na podstawie książki "Dzieci pana Astronoma"
autor: Krystyna-Renata Ciesek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii i fizyki
autor: Anna Kruczalok
kategoria: plany pracy

Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Irena Wołoszyn
kategoria: opracowanie

Figury płaskie i przestrzenne inaczej - zajęcia warsztatowe
autorzy: Irena Wołoszyn, Jadwiga Greszta
kategoria: opracowanie

Oceniać by motywować i informować
autor: Katarzyna Kaczorowska
kategoria: artykuł

Niegrzeczne czy nadpobudliwe
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Uczeń mający trudności w zapamiętywaniu symboli pierwiastków i wzorów chemicznych
autor: Anna Kruczalok
kategoria: analiza przypadku

Z legendą przez Polskę
autor: Barbara Banach
kategoria: program edukacyjny

Gry i zabawy jako element motywujący i aktywizujący dzieci podczas lekcji języka obcego
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: referat

Agresja wśród dzieci
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Witajcie w renesansie
autor: Marzena Chromińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Groszyk
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Spotkanie z Mikołajem"
autor: Agnieszka Grzenkowicz
kategoria: scenariusze

Historia PPS 1892-1948
autor: Radosław Sobala
kategoria: artykuł

Żeby czytanie sprawiało przyjemność
autor: Agnieszka Średniawa
kategoria: artykuł

Wychowanie zdrowotne
autor: Agnieszka Średniawa
kategoria: artykuł

Jak związać rodziców z przedszkolem
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Poznajemy Afrykę i słonia Bombi"
autor: Iwona Włodarska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz hospitacji diagnozującej "Bryły obrotowe - utrwalenie wiadomości"
autor: Ewa Skoroch
kategoria: scenariusz lekcji

"Remont mieszkania" - powtórzenie wiadomości o procentach
autor: Ewa Skoroch
kategoria: scenariusz lekcji

Konkurs ortograficzny dla klas II i III
autor: Zenobia Gajda
kategoria: konkursy

Współpraca szkoły z rodzicami
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: referat

Wpływ środowiska rodzinnego na efekty nauczania i wychowania uczniów klas początkowych
autor: Wiesława Rycombel
kategoria: artykuł

Indywidualny program zajęć dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu głębokim
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I Gimnazjum Specjalnego
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Program zajęć Kółka Zajęć Plastyczno-Rękodzielniczych "Artystyczny Kramik"
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Spotkanie "Pod Pegazem"
autor: Maria Zarychta
kategoria: scenariusz przedstawienia

Jesienne zabawy
autor: Barbara Boba
kategoria: scenariusz zajęć

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
autor: Anna Struś
kategoria: referat

Metoda projektu na lekcjach matematyki
autor: Anna Struś
kategoria: referat

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I gimnazjum
autor: Anna Struś
kategoria: plany pracy

Tożsamości trygonometryczne - ćwiczenia
autor: Anna Struś
kategoria: konspekt lekcji

Rozwiązywanie równań z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia
autor: Anna Struś
kategoria: konspekt lekcji

Metody aktywizujące na lekcjach j.angielskiego (inscenizacje, drama, projekt)
autor: Edyta Poznańska-Gocyk
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z informatyki dla klasy III szkoły podstawowej
autor: Ewa Grontkowska
kategoria: plany pracy

Pole powierzchni figur płaskich
autor: Maria Stasiorowska
kategoria: aplikacja

Podstawy programu graficznego Image Converter 2.0
autor: Maria Stasiorowska
kategoria: opracowanie

Podstawy programu graficznego Pov-Ray
autor: Maria Stasiorowska
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie programu Impress na lekcjach matematyki
autor: Maria Stasiorowska
kategoria: opracowanie

Charakterystyka parków narodowych w Polsce
autor: Bernadeta Grim
kategoria: opracowanie

Sprawdzian z biologii "Rozmnażanie się organizmów"
autor: Bernadeta Grim
kategoria: sprawdziany

Konspekty lekcji z wychowania fizyczego oraz gimnastyki korekcyjnej
autor: Agata Gruszka
kategoria: konspekty

Plany wynikowe z wychowania fizycznego dla klas 4-6
autor: Agata Gruszka
kategoria: plany pracy

Program zajęć ruchowych z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
autor: Agata Gruszka
kategoria: program edukacyjny

Zabawy integrujące grupę dzieci przedszkolnych
autor: Anna Chojnacka
kategoria: opracowanie

Projekt edukacyjny dla dzieci sześcioletnich "Bezpieczny mały człowiek"
autor: Anna Chojnacka
kategoria: projekt edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Iwona Grzesik
kategoria: awans zawodowy

The Notion of a "Strategy" in Teaching Foreign Languages
autor: Aneta Przybyła
kategoria: referat

Analiza przypadku - integracja z rówieśnikami w gimnazjum
autor: Marcin Cetnar
kategoria: analiza przypadku

Promowanie zdrowia w przedszkolu oraz strategia nauczania edukacji prozdrowotnej
autor: Anna Mikołajczyk
kategoria: artykuł

Program słowno-muzyczny w rocznicę śmierci Jana Pawła II
autor: Aldona Puk
kategoria: scenariusze

Liturgia Sakramentu Bierzmowania
autor: Aldona Puk
kategoria: opracowanie

Państwo Piastów - test z historii dla klasy I liceum ogólnokształcącego
autor: Bohdan Izak
kategoria: testy

Program własny "Przedszkolak zuchem - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu"
autorzy: Barbara Boba, Beata Kusak
kategoria: programy nauczania

Jasełka
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: scenariusze

Kolędnicy
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: scenariusze

Sprawdzian z fizyki "Właściwości materii"
autor: Elżbieta Góra
kategoria: sprawdziany

Mikołajkowy turniej zabawowo-sportowy pod hasłem "Z Mikołajem na sportowo"
autorzy: Marzena Kosek, Iwona Pik
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w grupie dzieci 3-4 letnich "Zabawki"
autor: Jolanta Krzcińska
kategoria: scenariusze

ADHD i ADD
autor: Jolanta Krzcińska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć logopedycznych z elementami logorytmiki
autor: Jolanta Krzcińska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Rygiel
kategoria: awans zawodowy

Motywowanie uczniów do nauki
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Wychowanie i ewangelizacja na religii
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Katecheza rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Program wspomagający nauczanie religii "9 Spotkań przy Sercu Jezusa"
autorzy: Małgorzata Michałowska, Marzena Dembicka
kategoria: plany pracy, scenariusze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 83 gości

  reklama