Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3701-3800   inne

Środki i metody nauczania i ich rola w katechezie
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Metoda projektu w katechezie
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Św. Jadwiga
autor: Ewa Burzało
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak uratowano św. Mikołaja
autor: Ewa Burzało
kategoria: scenariusz przedstawienia

Kształcenie literackie w klasach początkowych
autor: Małgorzata Starosta
kategoria: artykuł

Wild Animal Quiz
autor: Anna Spierewka
kategoria: testy

Hospitacja diagnozująca z języka angielskiego w klasie I gimnazjum
autor: Anna Spierewka
kategoria: scenariusze

Test badający poziom opanowania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego po klasie III gimnazjum
autor: Anna Spierewka
kategoria: testy

Recenzja książki Alana i Roberta Davidsonów "Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko"
autor: Joanna Urbańczyk
kategoria: artykuł

Recenzja książki Annette Kast-Zahn "Każde dziecko może nauczyć się reguł. Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym"
autor: Joanna Urbańczyk
kategoria: artykuł

Antyoksydanty, jako składniki żywności
autor: Marta Kurkiewicz
kategoria: artykuł

Właściwości związków manganu
autor: Marta Kurkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz uroczystości z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej
autor: Anna Paradowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Rodziców
autor: Anna Paradowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji - Jasełka
autor: Anna Paradowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Anna Paradowska
kategoria: scenariusze

Autorski program nauczania "Techniki multimedialne w pracy dziennikarskiej na lekcjach języka polskiego"
autor: Mirosława Marszałek
kategoria: plany pracy

Autorski program nauczania "Podstawy przedsiębiorczości"
autor: Katarzyna Olejniczak
kategoria: plany pracy

Konspekt lekcji języka angielskiego "How can we help our troubled planet ?"
autor: Joanna Ferens
kategoria: konspekty

Scenariusz inscenizacji klasowej "Our visit to William Shakespeare"
autor: Joanna Ferens
kategoria: scenariusze

Ruch jako środek wyrazu
autor: Barbara Mielniczuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci
autor: Bernadeta Duława
kategoria: artykuł

Rola i znaczenie literatury dla dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Bernadeta Duława
kategoria: artykuł

Konspekt zajęcia "Niespodzianka dla babci i dziadka"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie trzeciej "Lernstationen"
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Edyta Ziomek
kategoria: scenariusze

"Klub Ciekawskich" - program zajęć pozalekcyjnych
autor: Małgorzata Kuśnierz
kategoria: plany pracy

Scenariusz uroczystości środowiskowej z okazji Dnia Babci i Dziadka
autorzy: Teresa Niedźwiecka, Maria Malawska
kategoria: scenariusze

Zaburzenia mowy i ich wpływ na rozwój dziecka
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

10 dowolnych celów edukacyjnych zajęć w formie operacyjnej i opracowane do tego odpowiednie ćwiczenia dramowe, poprzez które można owe cele zrealizować
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Sztuka i wychowanie we współczesnym świecie
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Mowa jako wskaźnik rozwoju człowieka
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Sprawdzian gramatyczny o rzeczowniku - klasa IV
autor: Dorota Giranowska
kategoria: sprawdziany

Scenariusz przedstawienia o Marii Konopnickiej
autor: Dorota Giranowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI - M. Musierowicz "Kłamczucha"
autor: Dorota Giranowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Rybska
kategoria: awans zawodowy

Zaspokajajmy potrzebę ekspresji i aktywności dzieci w I etapie kształcenia
autor: Jadwiga Zielińska
kategoria: artykuł

Możliwości wykorzystania poszczególnych technik plastycznych
autor: Barbara Mielniczuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: plany pracy

Scenariusz godziny wychowawczej "Moje zachowanie świadczy o mnie"
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: scenariusze

Międzygimnazjalny konkurs języka niemieckiego
autor: Honorata Kowalewska
kategoria: konkursy

Gra multimedialna "Słoneczna zagroda"
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: aplikacje

Plan wynikowy nauczania z przedmiotu "Informatyka" w klasie III szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: plany pracy

Scheduła obserwacyjna ucznia zdolnego
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: pomoce

Gdzie jest zima ? Wyprawa do Danii.
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: konspekt zajęć

Co wiemy o wodzie ?
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: konspekt zajęć

Warsztaty muzyczno-plastyczne
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: scenariusze

Gazetka przedszkolna
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: twórczość własna

Kalendarz ludowy
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: pomoce

Mikołajki z Mikołajkiem
autor: Monika Horzowska
kategoria: scenariusz spotkania

Konspekty lekcji otwartych z języka angielskiego dla nauczyciela stażysty
autor: Monika Horzowska
kategoria: konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej "Poznaj swój styl uczenia się"
autor: Monika Horzowska
kategoria: konspekty

Communicative approach - lesson plans
autor: Monika Horzowska
kategoria: konspekty lekcji

Teaching to different Learning Styles
autor: Monika Horzowska
kategoria: referat

Światło, perspektywa i barwa jako narzędzia plastyka w tworzeniu dzieła
autor: Barbara Mielniczuk
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęcia otwartego pt. "Witaj wiosno !"
autor: Beata Olszak
kategoria: scenariusze

Niepokoje wychowawcze młodych rodziców na łamach czasopism kobiecych
autor: Irena Sowa
kategoria: opracowanie

Program kółka plastycznego klas I-III
autor: Agnieszka Łapińska
kategoria: plany pracy

Zagrożenia środowiska przyrodniczego w naszym regionie (województwo podkarpackie, powiat przemyski)
autor: Joanna Kapuśniak
kategoria: scenariusz lekcji

Gotowość szkolna jako jeden z czynników warunkujących pomyślny start w szkole
autor: Irena Sowa
kategoria: artykuł

Czynniki mające istotny wpływ na osiągnięcie dojrzałości szkolnej
autor: Irena Sowa
kategoria: artykuł

Cechy psychiczne dziecka sześcioletniego
autor: Irena Sowa
kategoria: artykuł

Wyobrażenia dziecka sześcioletniego o szkole
autor: Irena Sowa
kategoria: opracowanie

Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole integracyjnej "Układamy zasady korzystania z telewizora"
autor: Marzena Bąk
kategoria: scenariusze

Turniej klas o tematyce regionalnej
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna / konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Drelak
kategoria: awans zawodowy

Środki poetyckie - test sprawdzający
autor: Anna Witulska
kategoria: testy

Krzyżówki na lekcji języka niemieckiego
autor: Anna Burnagiel
kategoria: pomoce

Konspekty lekcji wychowania fizycznego dla klas 4-6 szkoły podstawowej
autor: Beata Joszko
kategoria: konspekty

Konspekty lekcji wychowawczych "Zdrowe odżywianie" oraz "Zdrowe zęby - piękny uśmiech"
autor: Beata Joszko
kategoria: konspekty

Wprowadzenie do edytora tekstu - Microsoft Word
autor: Beata Joszko
kategoria: konspekty

Program autorski gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej "W zdrowym ciele zdrowy duch"
autor: Bogumiła Rudolf
kategoria: plany pracy

Wpływ działalności plastycznej na rozwój psychofizyczny dzieci niepełnosprawnych
autor: Ewa Grzesik
kategoria: referat

Duża kobieta i Aduś
autor: Joanna Miller
kategoria: artykuł

Rola i znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju osobowości dziecka
autor: Justyna Bolczyk
kategoria: artykuł

Arkusze obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Marta Zynek
kategoria: opracowanie

Opis i analiza przypadku "Dziecko z kolanami koślawymi"
autor: Beata Mazur
kategoria: analiza przypadku

Zasady pracy i postępowania z uczniem dyslektycznym
autorzy: Elżbieta Pożoga, Edyta Lipczyńska
kategoria: projekty/innowacje

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jadwigia Falkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęcia diagnozującego "Skrzydlaci przyjaciele"
autorzy: Beata Gut, Krystyna Marcinowska
kategoria: scenariusze

Nauczyciel jako opiekun, przewodnik, terapeuta...
autor: Aurelia Woźniak
kategoria: referat

Przedszkole jako środowisko aktywności twórczej dziecka
autor: Alicja Karawaj
kategoria: artykuł

Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu zintegrowanym
autor: Anna Chmielewska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Anna Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

W jaki sposób przebiega proces uczenia dzieci autystycznych zachowań społecznych ?
autor: Magdalena Blicharz
kategoria: referat

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4-letnich "Pada deszcz"
autor: Małgorzata Czekaj
kategoria: scenariusze

Streszczenie książki pt. "Homogeneza"
autor: Marian Gruca
kategoria: artykuł

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Renata Szefler
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Konspekt lekcji z języka rosyjskiego w klasie IV "Da - Niet"
autor: Magdalena Szymańska
kategoria: konspekty

Konspekt godziny wychowawczej "Kultura w życiu codziennym - obycie umila życie"
autor: Magdalena Szymańska
kategoria: konspekty

Scenariusz lekcji otwartej dla nauczycieli nauczania zintegrowanego "Gdy mówię Polska"
autor: Jadwiga Zielińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania z rodzicami dzieci niepełnosprawnych należących do Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
autor: Jadwiga Zielińska
kategoria: scenariusze

Węgiel
autor: Iwona Płocha
kategoria: prezentacja multimedialna

Program koła ortograficznego "Wesoła ortografia" dla uczniów kształcenia zintegrowanego
autor: Beata Dziurowicz
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II "Tradycje świąt Bożego Narodzenia"
autor: Beata Dziurowicz
kategoria:

E-Learning z wykorzystaniem technologii wideokomunikacji
autor: Beata Opalska
kategoria: artykuł

Motyw starości w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej pt. "Światło w ruinach"
autor: Justyna Rybaczuk
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 82 gości

  reklama