Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3501-3600   inne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Anna Różewicka-Siemińska
kategoria: awans zawodowy

Rodzina a rozwój młodego człowieka
autor: Ilona Puchała
kategoria: artykuł

Program nauczania geografii w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej
autor: Lidia Loranc
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Aldona Puk
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości nadania imienia Mikołaja Kopernika i wręczenia sztandaru II Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu
autor: Dorota Urbańska
kategoria: scenariusze

Rzeźbiarze powierzchni Ziemi - formy i skutki czynników wewnętrznych
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Doskonalenie rzutów do bramki z wyskoku i z przeskokiem
autor: Beata Giza
kategoria: konspekt lekcji

Doskonalenia podań i przyjęć piłki sprzed klatki piersiowej w dwójkach, zespołach kilku osobowych
autor: Magdalena Małek
kategoria: konspekt lekcji

Kształtowanie cech motorycznych poprzez gry i zabawy z przyborem nietypowym
autor: Magdalena Małek
kategoria: konspekt lekcji

Sposoby elektryzowania ciał
autor: Katarzyna Kupczak
kategoria: scenariusz lekcji

Długość geograficzna
autor: Anna Czarnota
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz uroczystości ślubowania klasy pierwszej "Spod Łysej Góry"
autor: Elżbieta Pożoga
kategoria: scenariusz uroczystości

Andrzejki
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: scenariusz spotkania

"W świecie mitów greckich" - testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem w klasie II i III gimnazjum specjalnego
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: testy

Jak walczyć z zanieczyszczeniami powietrza ?
autor: Katarzyna Trych
kategoria: scenariusz lekcji

"Klasowy Słowniczek Terminów Literackich" - utrwalenie wiadomości na temat rodzajów literackich
autor: Marta Ostanek
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt zajęć koła ekologicznego "Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń wód na terenie Stężycy. Ocena stanu czystości wód w najbliższej okolicy"
autor: Sylwia Kurowska
kategoria: konspekty

Moskiewski Kreml
autorzy: Aneta Frąckiewicz, Jarosław Frąckiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

O jakich ludziach mówi wiersz Wisławy Szymborskiej pt. "Gawęda o miłości ziemi ojczystej" ?
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Czy Leszka i Mieszka łączyła prawdziwa przyjaźń ?
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: scenariusz lekcji

O dobrym i złym postępowaniu, czyli czego uczy nas baśń pt. "Wróżki" Ch. Perraulta
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Szefler
kategoria: awans zawodowy

Czynniki kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
autor: Janusz Prochownik
kategoria: opracowanie

Sprawdzian dla klasy III z zadań z treścią na porównywanie ilorazowe i różnicowe
autor: Kamila Kossowska
kategoria: sprawdziany

Mobbing w miejscu pracy i w szkole
autor: Anna Bielińska
kategoria: artykuł

Język angielski w klasach I-III szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Wójcik
kategoria: artykuł

Działania na liczbach wymiernych - rozwiązywanie zadań
autor: Małgorzata Pokorska
kategoria: konspekt lekcji

Rodzaje przysposobienia
autor: Anna Bielińska
kategoria: artykuł

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
autor: Kamila Kossowska
kategoria: ankiety

Dyskusja na lekcjach jezyka niemieckiego
autor: Anna Kuszczyńska
kategoria: opracowanie

Po co nam książki ? Cytaty sławnych ludzi.
autor: Anna Kuszczyńska
kategoria: opracowanie

Nauka ćwiczeń dwójkowych - akrobatyka sportowa
autor: Małgorzata Łoń-Kamola
kategoria: scenariusz lekcji

Ideał średniowiecznego ascety w "Legendzie o św. Aleksym"
autor: Dorota Fesz-Suchecka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji dla klasy V "...Dziecko ma też godność i to trzeba umieć uszanować, tak jak jego charakter, upodobania, osobowość"
autor: Dorota Fesz-Suchecka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji dla klasy IV "List jako forma wypowiedzi"
autor: Dorota Fesz-Suchecka
kategoria: konspekt lekcji

Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Rodzaje trójkątów
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną
autor: Marta Kania
kategoria: scenariusze

Czynniki afektywne determinujące proces dydaktyczny
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych
autor: Wiesława Fal
kategoria: scenariusze

Składniki krwi i ich rola w organizmie człowieka
autorzy: Sylwia Kurowska, Katarzyna Trych
kategoria: scenariusze

Europejski Dzień Języków
autor: Sylwia Krause
kategoria: scenariusze

Test umiejętności rzutowych w koszykówce dla uczniów klas V-VI
autor: Andrzej Szyposz
kategoria: testy

Przestrzegaj praw autorskich !
autor: Szymon Wirchanowicz
kategoria: praca plastyczna

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III "Czy warto ściągać ?"
autor: Jolanta Bętkowska
kategoria: scenariusze

Krótki zarys totalitaryzmu w XX wieku
autor: Radosław Sobala
kategoria: artykuł

Scenariusz godziny wychowawczej dla klasy VI szkoły podstawowej "I Ty możesz zostać twórcą..."
autor: Dorota Bielawska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Ewa Minas
kategoria: awans zawodowy

Procedury postępowania w przypadku ataku bombowego
autor: Andrzej Chrząstek
kategoria: opracowanie

Bezpieczeństwo osobiste
autor: Andrzej Chrząstek
kategoria: artykuł

Test z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum z czasu przeszłego Perfekt
autor: Linda Kalinowska-Plewczyńska
kategoria: testy

Test z języka niemieckiego dla klasy IV z podręcznika "Der, die, das" - rozdział I
autor: Linda Kalinowska-Plewczyńska
kategoria: testy

Program własny zajęć tanecznych
autor: Katarzyna Bukowska
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego
autor: Katarzyna Bukowska
kategoria: plany pracy

Praktyczny aspekt podmiotowego podejścia do dziecka w procesie edukacji przedszkolnej
autor: Marta Kondracka
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
autor: autor anonimowy
kategoria: scenariusze

Szanować siebie - szanować innych...
autor: Klaudia Dynak
kategoria: artykuł

Budowa autorytetu nauczyciela wśród uczniow podczas procesu dydaktycznego
autor: Bożena Przepiórka
kategoria: artykuł

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie I gimnazjum
autor: Anna Witulska
kategoria: ocenianie

Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii
autor: Anna Witulska
kategoria: konkursy

Plan pracy zespołu humanistycznego w gimnazjum
autor: Anna Witulska
kategoria: plany pracy

Metody pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym
autor: autor anonimowy
kategoria: opracowanie

Wpływ zajęć wychowania fizycznego na kształtowanie się osobowości dziecka
autor: Bożena Kraut
kategoria: opracowanie

Spotkanie z rozbójnikiem Pistulką
autor: Mariola Baczewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz z okazji Dnia Kobiet
autor: Mariola Baczewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Test kompetencji ucznia "Na wejściu"
autor: Anna Witulska
kategoria: testy

Śladami Stasia i Nel, czyli przeprawa przez pustynię i sawannę
autor: Ewa Szewczyk
kategoria: konspekt lekcji

Wspieranie rozwoju mowy dziecka wczesnoszkolnego
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Ingardens Auffassung des rein intentionalen Gegenstandes - bezogen auf Kunstontologie
autor: Kazimierz Rynkiewicz
kategoria: artykuł

Charakterystyka dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym
autor: Anna Witulska
kategoria: opracowania/analizy

Funkcje i zadania zespołowych gier sportowych w systemie wychowania fizycznego i sportu
autor: Dariusz Gaździk
kategoria: artykuł

Cykl zajęć warsztatowych dla rodziców
autor: Marta Kondracka
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Agnieszka Solska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Agnieszka Solska
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Solska
kategoria: awans zawodowy

Wprowadzenie systemowych zmian w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w celu utrwalania wśród słuchaczy postawy odpowiedzialności za własną naukę
autor: Agnieszka Solska
kategoria: analiza przypadku

Problemy słuchacza Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z adaptacją w grupie
autor: Agnieszka Solska
kategoria: analiza przypadku

Położenie życiowe dziecka, mieszkańca wsi popegerowskiej
autor: Małgorzata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego polonisty ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Hora-Lis
kategoria: plany rozwoju

Trasy rowerowe w okolicach Inowrocławia
autor: Anna Ciechanowska
kategoria: opracowanie

Szanować siebie - szanować innych...
autor: Justyna Rybaczuk
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej przy wadzie pleców
autor: Jolanta Filipczyk
kategoria: scenariusze

Nauka skoku w dal techniką naturalną i doskonalenie startu niskiego
autor: Jolanta Filipczyk
kategoria: scenariusze

Analiza przypadku - Uczeń z cukrzycą typu I
autor: Danuta Irek
kategoria: analiza przypadku

Konkurs czytelniczy "Wiersze Juliana Tuwima"
autor: Janina Szymańska
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Magdalena Małek
kategoria: plany rozwoju

Jak działa ludzki mózg ?
autor: Wojciech Stowski
kategoria: konspekt lekcji

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z biologii z działów: rośliny, zwierzęta, grzyby
autor: Wojciech Stowski
kategoria: testy

Scenariusz konkursu dla uczniów szkół średnich "Kto to ?"
autor: Joanna Guzińska
kategoria: konkursy

Baśń
autor: Anna Hora-Lis
kategoria: twórczość własna

Arkusz hospitacji diagnozującej
autor: Gabriela Kurpińska
kategoria: scenariusze

Czasy czasownika - miejsce czasownika w zdaniu
autor: Agnieszka Dłociok
kategoria: opracowanie

Genitiv
autor: Agnieszka Dłociok
kategoria: opracowanie

Czasy czasownika
autor: Agnieszka Dłociok
kategoria: prezentacja multimedialna

Zaburzenia rozwoju dziecka 6-letniego - zestawienie objawów i sposobów ich przezwyciężania
autor: Maria Kańtoch
kategoria: opracowanie

Zahamowanie psychoruchowe - jako zaburzenie procesów emocjonalno-motywacyjnych
autor: Maria Kańtoch
kategoria: artykuł

Emocje, a potrzeby psychiczne dziecka
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Różnorodność form działalności plastycznej dzieci kształtuje twórcę i odbiorcę sztuki
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Arkusz hospitacji diagnozującej
autor: Mariola Karpeta
kategoria: scenariusze

Systemy zapisywania liczb
autor: Mariola Karpeta
kategoria: prezentacja multimedialna


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 190 gości

  reklama