Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3401-3500   inne

Program podniesienia umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce - "Matematyka na co dzień"
autorzy: Grażyna Jakobsze, Mariola Karpeta, Renata Kulwas
kategoria: program edukacyjny

Czym jest barwa ?
autor: Katarzyna Szubiak
kategoria: opracowanie ze scenariuszem lekcji

O głośnym czytaniu, jeszcze kilka uwag
autor: Marta Piech
kategoria: referat

Powiedz "nie" - ćwiczenie umiejętności skutecznego odmawiania
autor: Alicja Sroka
kategoria: scenariusz zajęć

Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz.
autor: Alicja Sroka
kategoria: scenariusz zajęć

"Ucieczka w alkohol" - przyczyny i skutki sięgania po alkohol
autor: Alicja Sroka
kategoria: scenariusz zajęć

Konkurs czytelniczy "Wiersze Juliana Tuwima"
autor: Janina Szymańska
kategoria: konkursy

Jasełka
autor: Agata Rajchel
kategoria: scenariusz przedstawienia

Krzywe Lissajous
autor: Izabela Pękowska
kategoria: aplikacja Excel

Historia książki
autor: Anna Kucała
kategoria: prezentacja multimedialna

Historia pisma
autor: Anna Kucała
kategoria: prezentacja multimedialna

Rodzaje pisma
autor: Anna Kucała
kategoria: prezentacja multimedialna

Henryk Sienkiewicz. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury i jeden z najpopularniejszych pisarzy.
autor: Anna Kucała
kategoria: prezentacja multimedialna

Adam Mickiewicz. Życie i twórczość.
autor: Anna Kucała
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wychowawczy dla klas I-III
autor: Joanna Banasiak
kategoria: plany pracy

Ramowy program wychowawczy indywidualnej opieki wychowawczej
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych
autor: Marek Zawartko
kategoria: referat

Metody prowadzenia nauki pływania wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
autor: Marek Zawartko
kategoria: opracowanie

Scenariusz programu "Jesienny rajd rowerowy do Jesionki"
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Konspekt lekcji matematyki w klasie II gimnazjum "Obliczanie pól figur płaskich"
autor: Anna Kowalczyk
kategoria: konspekt lekcji

Znaczenie edukacji regionalnej w kształtowaniu osobowości dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Łucja Piecha
kategoria: artykuł

Przygotowujemy niespodziankę dla mamy
autor: Łucja Piecha
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z okazji Świąt Wielkanocnych z udziałem rodziców "Wielkanocne niespodzianki"
autor: Łucja Piecha
kategoria: scenariusz zajęć

Praca domowa w młodszym wieku szkolnym
autorzy: Jolanta Bryla, Iwona Zapart
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia dla grupy 6-latków "Słuchamy bajki J. Ch. Andersena pt. Stokrotka
autor: Maria Kańtoch
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców - grupa 6-latków "Poznajemy Pana Doremi i jego siedem córek"
autor: Maria Kańtoch
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz Pasowania na Starszaka
autor: Maria Kańtoch
kategoria: scenariusz uroczystości

Rola poradnika wychowawcy w budowaniu wizji człowieka - jako osoby na tle treści merytorycznych i działań metodycznych
autor: Magdalena Linke
kategoria: opracowanie

Scenariusz przedstawienia "Książe i jaskółka"
autor: Magdalena Linke
kategoria: scenariusze

Kartkówka ze zbiorów
autor: Agnieszka Skrodzka
kategoria: sprawdziany

Kartkówka z kombinatoryki
autor: Agnieszka Skrodzka
kategoria: sprawdziany

Scenariusz lekcji wychowawczej o paleniu papierosów
autor: Agnieszka Skrodzka
kategoria: scenariusze

Scenariusz Wyborów Miss Szkoły
autor: Agnieszka Skrodzka
kategoria: scenariusze

Rola zajęć plastycznych w rozwijaniu wrażliwości ekologicznej dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Lucyna Fabia
kategoria: artykuł

Analiza sprawności fizycznej ucznia na podstawie konkurencji czwórboju lekkoatletycznego w klasie IV szkoły podstawowej
autor: Andrzej Szyposz
kategoria: opracowania / analizy

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej "Wczoraj jeszcze przedszkolaki, dzisiaj już pierwszaki"
autor: Elżbieta Gut
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji z zakresu edukacji zdrowotnej "Czystość i zdrowie"
autor: Elżbieta Gut
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć logorytmicznych
autor: Ewa Michałowska
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz koncertu kolęd
autor: Ewa Michałowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz konkursu "Mały krasomówca"
autor: Ewa Michałowska
kategoria: konkursy

Międzyszkolny Konkurs o tytuł: Mistrz Mowy Polskiej 2006
autor: Ewa Michałowska
kategoria: konkursy

Opowiadania i wierszyki logopedyczne
autor: Ewa Michałowska
kategoria: twórczość własna

Sąd nad Balladyną
autor: Monika Siuta
kategoria: konspekt lekcji

Stanowisko mieszkańców ziemi chojnickiej w sprawie przynależności administracyjno-terytorialnej w 1998 r.
autor: Wiesław Błach
kategoria: opracowanie

Scenariusz wiosennego konkursu
autor: Anna Nowak
kategoria: scenariusze

Algorytmika i rozwiązywanie problemów
autor: Elżbieta Klimaszewska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć korelujący muzykę z literaturą dziecięcą "Z wizytą u Murzynka Bambo"
autor: Anna Nowak
kategoria: scenariusz zajęć

Program wychowania przez muzykę: Szkolny Zespół Folklorystyczny - pieśni i tańce śląskie
autor: Anita Weber
kategoria: plany pracy

Przyczyny błędów graficznych
autor: Elżbieta Jokiel
kategoria: artykuł

Lokal biurowy i systemy jego rozplanowania
autor: Elżbieta Głuch
kategoria: prezentacja multimedialna

Informacja i jej nośniki
autor: Elżbieta Głuch
kategoria: prezentacja multimedialna

Realizacja programu "W świecie przedszkolaka"
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Recenzja książek dla dzieci 6-letnich autorstwa Grażyny Koby
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Analiza przypadku dydaktycznego "Czy można przybliżyć piękno poezji uczniom i wyzwolić w nich twórcze możliwości ?"
autor: Monika Mendocha
kategoria: analiza przypadku

Scenariusz zajęć w klasie II z edukacji polonistycznej z zastosowaniem multimedialnego programu edukacyjnego "Klik uczy ortografii"
autor: Jadwiga Stelmaszuk
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Izdebska
kategoria: awans zawodowy

Błędy graficzne w piśmie
autor: Elżbieta Jokiel
kategoria: artykuł

Współczesny styl życia
autor: Aneta Kuta
kategoria: esej

Projekt edukacyjny - edukacja regionalna "Pełczyce nasza mała ojczyzna"
autor: Bożena Kurak
kategoria: projekt edukacyjny

Ankieta "Chcę być dobrym nauczycielem, wychowawcą"
autor: Bożena Kurak
kategoria: ankiety

Ankieta dla rodziców "Rozpoznawanie potrzeb w stosunku do szkoły"
autor: Bożena Kurak
kategoria: ankiety

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Maria Anysiewicz
kategoria: awans zawodowy

Program "Zielonej Szkoły"
autorzy: Iwona Baranowska, Ewa Kopyt
kategoria: opracowanie

Co to znaczy być asertywnym ?
autor: Elwira Wojtasik
kategoria: scenariusz lekcji

"W pętli uzależnienia" - zajęcia profilaktyczne
autor: Elwira Wojtasik
kategoria: scenariusz zajęć

Rola ojca i matki w życiu człowieka
autor: Aneta Kuta
kategoria: scenariusz zajęć

Test wyboru dla klasy II gimnazjum z historii z zakresu: Rzeczpospolita XV, XVI w.
autor: Aneta Kuta
kategoria: testy

Planety Układu Słonecznego
autorzy: Emilia Dębska, Elżbieta Rabek
kategoria: konspekt lekcji

Planety Układu Słonecznego
autorzy: Emilia Dębska, Elżbieta Rabek
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt edukacyjny "Wiosenne podróże po zjednoczonej Europie"
autor: Agnieszka Białożyt
kategoria: projekt edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Spinek
kategoria: awans zawodowy

Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku
autor: Bożena Kurak
kategoria: konkursy

Komputer a przyjaźń
autor: Izabela Orzepowska
kategoria: konspekt lekcji

Operacje na blokach tekstowych
autor: Izabela Orzepowska
kategoria: konspekt lekcji

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich "Nauka z komputerem"
autor: Izabela Orzepowska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych kółka matematyczno-komputerowego dla klas piątych i szóstych
autor: Izabela Orzepowska
kategoria: plany pracy

Znaczenie i wartość baśni
autor: Beata Sobik
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki
autor: Beata Sobik
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pidek
kategoria: awans zawodowy

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
autorzy: Sabina Jakubowska-Kocot, Michalina Jakubowska
kategoria: scenariusz akademii

W rocznicę wybuchu II wojny światowej
autorzy: Sabina Jakubowska-Kocot, Michalina Jakubowska
kategoria: scenariusz akademii

Scenariusz imprezy szkolnej propagującej profilaktykę raka piersi "Moja różowa wstążeczka"
autor: Małgorzata Kollek
kategoria: scenariusze

Materiały do przeprowadzenia zajęć "Profilaktyka raka piersi"
autor: Małgorzata Kollek
kategoria: materiały pomocnicze

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Małgorzata Kollek
kategoria: plany pracy

Pedagogika zabawy - metoda aktywizująca w pracy dydaktycznej przedszkola
autor: Krystyna Borowska
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

"Robimy wiosenne prezenty" - wykonywanie prac przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych i materiałów
autor: Krystyna Borowska
kategoria: scenariusz zajęć

Cykl zajęć świetlicowych "Podróże małe i duże"
autor: Anna Sawicka
kategoria: artykuł

Cykl zajęć świetlicowych "Sprawne ręce"
autor: Anna Sawicka
kategoria: artykuł

Kolejne czynności podczas tworzenia wykresu
autor: Katarzyna Wojtkowiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Przeciwdziałanie agresji - studium pracy z grupą, klasą
autor: Joanna Maławy
kategoria: referat

Konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla uczniów klas III szkoły podstawowej
autorzy: Joanna Maławy, Danuta Sudak
kategoria: scenariusz konkursu

Program ekologiczny Szkolnego Klubu Miłośników Przyrody "Budka Ekoludka"
autor: Joanna Maławy
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz balu karnawałowego dla uczniów 0-VI szkoły podstawowej
autor: Joanna Maławy
kategoria: scenariusze

Tajemnice śniegu i lodu
autor: Barbara Siwczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Program kółka religijnego "Rodziną Bożą jesteśmy"
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Program kółka religijnego "Jan Paweł II - wychowawca i przyjaciel dzieci"
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Szkolny konkurs "Nic, co ludzkie nie jest mi obce"
autor: Ewa Głowacka
kategoria: konkursy

Znaczki motywujące dzieci do nauki i wzorowego zachowania
autor: Małgorzata Presner
kategoria: materiały pomocnicze

Konspekt do indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych "Higiena osobista"
autor: Monika Zimmermann
kategoria: konspekty

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych (znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz niedosłuch)
autor: Monika Zimmermann
kategoria: analiza przypadku


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 68 gości

  reklama