Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3301-3400   inne

Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o  specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Gabriela Rotter
kategoria: opracowanie

Referat i ćwiczenia dla rodziców "Jak zachęcić dziecko do współpracy ?"
autor: Teresa Pakura
kategoria: referat

Rozwiązywanie konfliktów rodzic-dziecko "metodą bez porażek"
autor: Wioletta Knych
kategoria: referat

Dialog rodzinny
autor: Wioletta Knych
kategoria: referat

Bajka terapeutyczna "Wołanie o pomoc"
autor: Danuta Sorotowicz
kategoria: twórczość własna

Projekt edukacyjny "Ameryka Łacińska dla najmłodszych"
autor: Aneta Kuta
kategoria: program edukacyjny

Projekt ścieżki edukacyjnej "Górny Śląsk - moja mała ojczyzna. Zagadnienia historyczno-kulturowe z elementami dialektalnymi"
autor: Danuta Baron-Malinowska
kategoria: program edukacyjny

Motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego
autor: Elżbieta Majewska
kategoria: metodyka

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Garbowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian dla klasy VI "Części mowy"
autor: Beata Witek
kategoria: sprawdziany

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Tomasz Bartołd
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Tomasz Bartołd
kategoria: awans zawodowy

System pieniężno-kredytowy
autor: Andrzej Protasewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Turniej znajomości lektur
autor: Joanna Szymańska
kategoria: konkursy

Nad wszystkie inne ceń strony rodzinne
autor: Aneta Kuta
kategoria: program edukacyjny

Ślady II wojny światowej we wspomnieniach, pomnikach i krzyżach przydrożnych zamknięte
autor: Aneta Kuta
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Kuta
kategoria: awans zawodowy

Relacja z udziału uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich
autor: Aneta Landmesser
kategoria: artykuł

Bądź razem ze swoim dzieckiem
autor: Jarosław Janicki
kategoria: program edukacyjny

Realizacja treści z innych przedmiotów szkolnych oraz treści ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka angielskiego
autor: Aneta Landmesser
kategoria: opracowanie

Ocenianie uczniów w klasach II-III oraz IV-VI
autor: Aneta Landmesser
kategoria: ocenianie

Scenariusz lekcji historii "Praca na roli"
autor: Alina Typko
kategoria: scenariusze

Konspekt lekcji matematyki "Kalkulator"
autor: Justyna Manikowska
kategoria: konspekty

Inicjacja literacka jako proces kształtowania potrzeb czytelniczych
autor: Ewa Konieczna
kategoria: artykuł

Witam w świecie fizyki
autor: Izabela Pękowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian wiadomości z działu "Kwasy" z uwzględnieniem celów operacyjnych i poziomów wymagań
autor: Małgorzata Kupijaj
kategoria: sprawdziany

Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych
autor: Monika Murawska
kategoria: scenariusz lekcji

Działania pamięciowe na liczbach naturalnych
autor: Monika Murawska
kategoria: scenariusz lekcji

Gotowość szkolna
autor: Lidia Pytlik
kategoria: artykuł

Program realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w szkole podstawowej
autor: Agata Gruszka
kategoria: programy edukacyjne/innowacje

Test na egzamin poprawkowy z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej
autor: Bożena Szczepaniak
kategoria: testy

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej
autor: Bożena Szczepaniak
kategoria: opracowanie


rok szkolny - 2005/2006

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Mirosława Bajus
kategoria: awans zawodowy

Święto Pieczenia Chleba
autor: Aleksandra Smagło
kategoria: scenariusz imprezy

Problemy adaptacyjne 3-latków w przedszkolu - wskazówki dla rodziców
autor: Bogumiła Flisek-Górna
kategoria: referat

Śląska scenka "Babski comber"
autorzy: Jolanta Bryla, Iwona Zapart
kategoria: scenariusz przedstawienia

Edukacja religijna a rozwój moralny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako efekt własnych obserwacji
autor: Zofia Golianek
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Longin Marzyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Longin Marzyński
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz imprezy środowiskowej z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Ewa Konieczna
kategoria: scenariusze

Scenariusz z okazji Dnia Rodziców
autor: Ewa Konieczna
kategoria: scenariusze

Scenariusz obchodów Święta Polskiej Niezapominajki
autor: Ewa Konieczna
kategoria: scenariusze

Signum temporis, czyli rzecz o terrorze piękna
autor: Danuta Baron-Malinowska
kategoria: scenariusz lekcji

Różne spojrzenia na narodziny Chrystusa. W poszukiwaniu inspiracji.
autor: Danuta Baron-Malinowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Landmesser
kategoria: awans zawodowy

Kraje związkowe Niemiec - scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu
autor: Beata Knuth
kategoria: scenariusz lekcji

Włochy - inscenizacja na uroczystość Dnia Europy
autor: Grażyna Sadowska
kategoria: scenariusz inscenizacji

Program profilaktyczny "Bawimy się z muzyką"
autor: Alicja Madecka
kategoria: program edukacyjny

Umiejętność tworzenia zestawień bibliograficznych na przykładzie publikacji Marii Grzegorzewskiej
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: konspekt zajęć

Sylwetka Ludwika Kohutka (1902-1985) - publicysty, literata, harcerza i prawnika
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: artykuł

Rozważania po lekturze książki Umberto Eco: "O bibliotece"
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: artykuł

Funkcje literackie pseudonimów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: artykuł

Bajka terapeutyczna "Dentysta nie gryzie"
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: twórczość własna

Biblioteka przyjazna dla czytelnika
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: prezentacja multimedialna

W kręgu polskiej kultury
autor: Halina Prądzyńska-Wieżel
kategoria: program edukacyjny

Przyczyny niepowodzeń dzieci w nauce pisania i czytania
autor: Jolanta Bryla
kategoria: artykuł

Program autorski "Nauka czytania w przedszkolu" wg metody I. Majchrzak
autor: Dorota Cios
kategoria: program edukacyjny

Test sprawdzający ucznia szkoły podstawowej przed konkursem historycznym
autor: Alina Typko
kategoria: testy

Społeczne wymiary uczenia się studentów Uniwersytetu III wieku
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: artykuł

Rodzina dysfunkcyjna
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Magdalena Ślizanowska
kategoria: opracowanie

Niemy krzyk
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: opracowanie

Art. 4a 1.
autor: Sylwia Rezmer
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki
autor: Gabriela Kurpińska
kategoria: scenariusze

Z historii matematyki
autor: Lilianna Lakomy
kategoria: prezentacja multimedialna

Body Parts - Części Ciała
autor: Lilianna Lakomy
kategoria: prezentacja multimedialna

"Dzień Wiosny w Europie" w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi
autor: Aneta Landmesser
kategoria: artykuł

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
autor: Aneta Landmesser
kategoria: konkursy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: awans zawodowy

Przemiany jądrowe
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: test

Obliczenia oparte na pojęciu mola i objętości molowej
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: test

Szybkość rozchodzenia się ultradźwięków w ciekłych układach dwuskładnikowych
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: opracowanie

Oddziaływania międzymolekularne w ciekłych układach dwuskładnikowych
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: opracowanie

Konspekty lekcji języka angielskiego w klasie II szkoły podstawowej do tematu "Weather/Seasons"
autor: Jolanta Kieruzel
kategoria: konspekty

Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Gimnazjum w Miedźnie
autorzy: Ewa Dobosz-Rysiewicz, Joanna Szymonik, Renata Wołczyńska
kategoria: program edukacyjny

Autorski program nauczania "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klasy V i VI szkoły podstawowej
autor: Ewa Rychlik
kategoria: programy nauczania

Wspólnotowy charakter wychowania w szkole
autor: Ewa Rychlik
kategoria: artykuł

Gminny Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów
autor: Daria Olejniczak
kategoria: konkursy

Test z fizyki - praca, moc, energia
autor: Joanna Szymonik
kategoria: testy

Scenariusz zajęć korelujący muzykę z literaturą dziecięcą
autor: Anna Nowak
kategoria: scenariusze

Pieniądz w starożytnej Grecji
autor: Małgorzata Tomasik
kategoria: artykuł

Analiza podręcznika do historii
autor: Małgorzata Tomasik
kategoria: artykuł

Charakterystyka dziecka z dyskalkulią rozwojową i zasady pomocy takiemu dziecku
autor: Danuta Kocoń
kategoria: opracowanie

Woda wspólnym naszym dobrem
autor: Małgorzata Gumińska
kategoria: artykuł

Scenariusz sytuacji edukacyjnej dzieci z grup integracyjnych 4-5 letnich "Drzewa wokół nas"
autor: Małgorzata Gumińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia ucznia "Co kryje się w wierszu ?"
autor: Anna Kancerek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć dla dzieci 3-4 letnich z umuzykalnienia "Wszystko jest muzyką"
autor: Katarzyna Konieczna
kategoria: scenariusze

Skala ryzyka dysleksji na podstawie badań klasy I szkoły podstawowej w środowisku wiejskim
autor: Katarzyna Konieczna
kategoria: opracowanie

Testy z historii dla klasy V
autor: Monika Mendocha
kategoria: testy

Zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela przedszkola wobec dzieci sześcioletnich
autor: Joanna Zdanowicz
kategoria: artykuł

System wspierania w procesie jakości edukacji -  świetlica socjoterapeutyczna
autor: Joanna Zdanowicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Dziewczynka z zapałkami
autor: Grażyna Wiltosińska-Ogiela
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Amator" Krzysztofa Kieślowskiego - recenzja fimu
autor: Beata Walerian-Strońska
kategoria: artykuł

Test posumowujący oświecenie
autor: Beata Walerian-Strońska
kategoria: testy

Scenariusz lekcji wiedzy o kulturze "Ubranie jako komunikat"
autor: Beata Walerian-Strońska
kategoria: scenariusze

Dlaczego należy czytać dzieciom ?
autor: Anna Nowak
kategoria: referat

Wychowawcze i kształcące wartości zabaw i gier ruchowych w świetlicy szkolnej
autor: Magdalena Linke
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęć "Pożegnanie zimy"
autor: Magdalena Linke
kategoria: konspekty

Metoda Dobrego Startu
autor: Jolanta Idziak
kategoria: artykuł

Testy wielokrotnego wyboru z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum
autor: Maciej Binkowski
kategoria: testy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Daria Olejniczak
kategoria: awans zawodowy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 89 gości

  reklama