Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3201-3300   inne

Roczny plan pracy przedszkolnego kółka plastycznego
autor: Anna Małysiak
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II "Dzień Ziemi" - aktywność polonistyczna i plastyczna
autor: Małgorzata Swędrowska
kategoria: konspekt zajęć

Wielofunkcyjna rola zabawek w procesie wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
autor: Gabriela Stańczyk
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Janikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan metodyczny zajęć świetlicowych "Rękodzieło z siana"
autor: Małgorzata Janikowska
kategoria: konspekt zajęć

Zadania realizowane przez świetlicę szkolną
autor: Małgorzata Janikowska
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwojowego pod kątem wymagań egzaminacyjnych
autor: Małgorzata Swędrowska
kategoria: awans zawodowy

Zdrowe granice w wychowaniu
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć dla klasy III "Dom - bezpieczna przystań"
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz do zajęć w grupie dzieci 5-letnich "Pomagamy uwolnić królewnę"
autor: Anna Małysiak
kategoria: scenariusze

"Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Językowy "Najpiękniejsze zakątki krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych"
autor: Daria Olejniczak
kategoria: konkursy

"Im Hotel" - praca z dialogiem
autor: Daria Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci sześcioletnich "Turniej rycerski"
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: scenariusze

Zabawa jako forma wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa w oddziale integracyjnym przedszkola masowego. Przykładowe scenariusze zabaw.
autor: Gabriela Stańczyk
kategoria: scenariusze

Rozwiązywanie zadań związanych z liczeniem pieniędzy
autor: Iwona Stawikowska
kategoria: scenariusz zajęć

Reforma oświaty - kolejne zadania
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki w grupie 6-latków
autor: Beata Kaczmar
kategoria: scenariusze

Wpływ mediów na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży
autor: Alicja Stręk-Tworek
kategoria: artykuł

Program zajęć wyrównawczych wspierający edukację w klasie 2
autor: Wioletta Urban
kategoria: plany pracy

Pod Chrystusowym Krzyżem
autor: Anna Kancerek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Dlaczego pada deszcz ?"
autor: Grażyna Sasim
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości szkolnej "Święto pieczonego ziemniaka"
autor: Grażyna Sasim
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia biblioterapeutycznego "I ja tak potrafię"
autor: Małgorzata Bulanda
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji "Pasowania na przedszkolaka"
autor: Małgorzata Bulanda
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy absolutoryjnej
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: scenariusze

Montaż słowno-muzyczny "Wieczór piernikowy"
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: scenariusze

Wieczornica poświęcona Mikołajowi Kozakiewiczowi
autorzy: Małgorzata Filipiak, Katarzyna Witkowska-Glegoła
kategoria: scenariusze

Wykorzystanie komputera w szkole
autor: Iwona Stawikowska
kategoria: artykuł

Program zajęć koła informatycznego dla pierwszego etapu edukacyjnego z uwzględnieniem klasy III
autor: Iwona Stawikowska
kategoria: plany pracy

Koszykówka - doskonalenie kozłowania piłki
autor: Jarosław Dominiczak
kategoria: konspekt lekcji

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV
autor: Beata Witek
kategoria: plany wynikowe

Opis i analiza działań prowadzonych w okresie stażu oraz zaobserwowanych efektów w nauczaniu
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Easyvoice.pl - unikalny serwis dla pracujących głosem
autor: Sylwia Prusakiewicz
kategoria: artykuł

Opinia o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum
autor: Maciej Binkowski
kategoria: sprawdziany

Edukacja morska uczniów klas młodszych
autor: Wioletta Urban
kategoria: artykuł

Model pomocy dziecku z rodziny alkoholowej - studium przypadku
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: analiza przypadku

Model, strategie i formy pomocy dziecku z rodziny alkoholowej
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: referat

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: referat

"W zgodzie z naturą" - sprawozdanie z realizacji projektu
autorzy: Wioletta Skorupińska, Wioletta Reichel
kategoria: artykuł

Scenariusz dziennej jednostki tematycznej "Czekoladowe pierniczki"
autor: Dorota Sobczyk
kategoria: scenariusze

Konkurs "Omnibus" dla uczniów klas I-III
autor: Dorota Sobczyk
kategoria: konkursy

Windows, czyli okna
autor: Maria Chodykin
kategoria: prezentacja multimedialna

Arkusz obserwacji dziecka 3- i 4-letniego
autor: Urszula Maziarz
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości przedszkolnej zorganizowanej w grupie 4-latków z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Urszula Maziarz
kategoria: scenariusze

Rodzaje jezior na Ziemi
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Największe jeziora świata
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Projekt edukacyjny "Spotkania z przyrodą"
autorzy: Ewa Furtak, Urszula Łuszczew
kategoria: projekty edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: plany rozwoju

Zapoznanie dzieci z zeszytem w linie. Próby zahaczenia się o linię.
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: scenariusz zajęć

Ocena punktowa ucznia z wychowania fizycznego
autor: Jarosław Dominiczak
kategoria: opracowanie

Autorski program czytelniczy "Książka i Ja"
autor: Zdzisława Ochorok
kategoria: program edukacyjny

Przejawy agresji na lekcjach wychowania fizycznego
autor: Jarosław Dominiczak
kategoria: artykuł

Postawy rodziców wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Sabina Kłosowska
kategoria: artykuł

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Sabina Kłosowska
kategoria: ankieta

Przecinanie się kierunków ruchu
autor: Stanisław Firosz
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Internet jako źródło informacji
autor: Stanisław Firosz
kategoria: konspekt lekcji

Dokumentacja dziecka 6-letniego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: opracowanie

Program postępowania korekcyjnego w wadach kończyn dolnych i stóp na przykładzie dzieci 6-letnich "Stwórzmy warunki do prawidłowego rozwoju postawy ciała"
autor: Anna Owczarek
kategoria: program edukacyjny

Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich "W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą"
autor: Anna Owczarek
kategoria: program edukacyjny

Sprawozdanie za okres stażu na nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Lewkowicz
kategoria: awans zawodowy

Turniej Wiedzy Ekologicznej i Zdrowotnej
autor: Jadwiga Młynarczyk-Zawieska
kategoria: konkursy

Zanim dziecko przyjdzie do przedszkola
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Szkolny Konkurs Ortograficzny im. Henryka Sienkiewicza
autor: Joanna Godzieba-Burkacka
kategoria: konkursy

Pokolenie "bruLionu" - poezja Marcina Świetlickiego
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha" - "Grażyna" A. Mickiewicz
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Poezja rupieci" - A. Sandauer. Miron Białoszewski "Szare eminencje zachwytu".
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Bema pamięci żałobny - rapsod" C.K. Norwid
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Ja wiem, że to niesłuszne" - S. Barańczak - Poeta ugrupowania Nowej Fali
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

Natura w utworach romantycznych - J.W. Goethe "Król Olch"
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Wesele" S. Wyspiańskiego jako dramat - synteza sztuk
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Lalka" B. Prusa - "dociekliwa monografia artystyczna wielkiej namiętności" - (H. Markiewicz)
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

Cykl lekcji poświęconych baśni Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi"
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusze lekcji

Czy Rodion musiał zabić? Jak scharakteryzować głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego pt. "Zbrodnia i kara" ?
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Od świętości do kapłaństwa. Nad poezją ks. Jana Twardowskiego.
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Wpływ stosunków rodzinnych na dziecko
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: artykuł

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: scenariusze zajęć

Metoda projektów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

Motywacja nauczyciela, motywowanie uczniów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

Zaburzenia mowy u dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Beata Szubert-Bajda
kategoria: opis i analiza przypadku

Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania oraz towarzyszące im zaburzenia mowy i rozwoju emocjonalnego ucznia
autor: Beata Szubert-Bajda
kategoria: opis i analiza przypadku

"Pan Tadeusz" - konkurs czytelniczy
autorzy: Gabriela Bonk, Bogusława Kordas
kategoria: prezentacja multimedialna

Na grzeczność czasu nie szkoda...
autor: Gabriela Adamczyk
kategoria: artykuł

Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
autor: Małgorzata Dziubak
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie krajobrazy
autor: Joanna Szczęsny
kategoria: prezentacja multimedialna

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VI "Szkoła bez przemocy"
autorzy: Teresa Gruszczyńska, Urszula Markowska
kategoria: scenariusz zajęć

Test - klasa III - nauczanie zintegrowane
autor: Marzena Kołodziejska
kategoria: testy

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
autor: Mariola Garstka
kategoria: scenariusze

Sprawdzian z fizyki "Budowa i właściwości materii"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z fizyki "Energia mechaniczna"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z fizyki "Kinematyka"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian powtórzeniowy z geografii "Planeta Ziemia"
autor: Małgorzata Hajduk
kategoria: sprawdziany

Jak alkohol wpływa na organizm człowieka
autor: Małgorzata Hajduk
kategoria: scenariusz lekcji

Ankieta na temat palenia papierosów
autor: Małgorzata Hajduk
kategoria: ankiety

Program zajęć ruchowych z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas kształcenia zintegrowanego
autorzy: Anna Cierpiał, Dorota Nowak, Mariola Śledzikowska
kategoria: program edukacyjny

Jaką rolę mogę odegrać w kształtowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów ?
autor: Anna Cierpiał
kategoria: artykuł

Patrycjada
autor: Teresa Długosz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Rola zadań na stosowanie matematyki w edukacji matematycznej ucznia
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 60 gości

  reklama