Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3101-3200   inne

Wpływ sformułowania zadania na zainteresowanie się jego treścią
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: opracowanie

Pojęcie zadania tekstowego
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: artykuł

Wykonywanie projektów z wykorzystaniem różnych technik komputerowych - utrwalenie wiadomości
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: scenariusz lekcji

Test podsumowujący epokę antyku
autor: Beata Walerian-Strońska
kategoria: testy

Scenariusz zajęć hospitacji diagnozującej w klasie trzeciej "Podróż po Europie"
autor: Joanna Szczęsny
kategoria: scenariusze

Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia
autor: Marzena Kołodziejska
kategoria: artykuł

Warunki rozwoju i wychowania w środowisku domowym
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: artykuł

Aktywność i motywacja w procesie nauczania w klasie pierwszej
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: artykuł

Scenariusze lekcji z działu "Wielomiany jednej zmiennej" z zastosowaniem metod aktywizujących
autorzy: Katarzyna Bielawska, Małgorzata Gryko
kategoria: scenariusze

Ważna rola ojca
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Jak rozwijać myślenie twórcze ?
autor: Joanna Szczęsny
kategoria: opracowanie

Rośliny i zwierzęta wodne i wodno-lądowe
autor: Joanna Szczęsny
kategoria: prezentacja multimedialna

Studium przypadku ucznia klasy II szkoły podstawowej z bardzo niską sprawnością manualną i niechęcią do pisania
autor: Edyta Ćmoch
kategoria: analiza przypadku

Wprowadzanie elementów języka angielskiego w przedszkolu
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł

Kształcenie ekologiczne dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Lucyna Fabia
kategoria: artykuł

Plan pracy klasowej Rady Rodziców
autor: Justyna Michalska
kategoria: plany pracy

Sprachliches Zeichen nach Ferdinand de Saussures
autor: Justyna Michalska
kategoria: referat

Wykorzystanie edukacji moralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą
autor: Beata Garbowska
kategoria: artykuł

Taniec współczesny a wychowanie fizyczne
autor: Żaneta Kopydłowska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
autor: Agnieszka Małecka
kategoria: artykuł

The features of Tolstoy's short stories in the eighties and nineties
autor: Róża Reizer
kategoria: artykuł

Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania przypadku
autor: Jadwiga Kowalska
kategoria: analiza przypadku

Hospitacja diagnozująca w nauczaniu zintegrowanym "Utrwalenie umiejętności wykonywania działań w zakresie 100"
autor: Wanda Matulewicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego "Nasz kraj, nasi sąsiedzi"
autor: Wanda Matulewicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz z okazji Święta Niepodległości
autor: Anna Biesiadecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości Pasowania na ucznia klasy I
autor: Anna Biesiadecka
kategoria: scenariusze

"Mały przyrodnik" - program edukacyjny dla dzieci 5-6-letnich z zakresu poznawania przyrody i wychowania proekologicznego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: program edukacyjny

"Śniegowy bałwanek" - scenariusz zajęcia do pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w wieku przedszkolnym (nie posługującym się mową czynną)
autorzy: Gabriela Rotter, Grażyna Stryczek
kategoria: scenariusze

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
autor: Anna Kocyan-Stawarska
kategoria: konkursy

Konkurs "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"
autor: Beata Wolak
kategoria: konkursy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Barbara Zawisza-Czarniecka
kategoria: plany rozwoju

Plan wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Justyna Michalska
kategoria: plany pracy

"Der Zauberberg" und seine Gattungsbestimmung als Bildungsroman
autor: Justyna Michalska
kategoria: artykuł

Das Bild des Bürgertums und der Gesellschaft in dem Roman "Der Zauberberg"
autor: Justyna Michalska
kategoria: artykuł

Nauczanie matematyki wspomagane programami komputerowymi
autor: Grażyna Kondarenek
kategoria: program edukacyjny

"Narkomania - czy to nas dotyczy?" - szkolenie dla rodziców
autor: Ewa Cudzich
kategoria: referat

Wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim
autor: Jolanta Piankowska-Teleszko
kategoria: artykuł

Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu dydaktyczno-wychowawczego "Dziecko upośledzone umysłowo w grupie przedszkolnej"
autor: Barbara Zawisza-Czarniecka
kategoria: analiza przypadku

Rola katechety w wychowaniu młodzieży do miłości jako daru z siebie
autor: Anna Wzięch
kategoria: artykuł

Scenariusz imprezy szkolnej "Ślubowanie klas I"
autorzy: Joanna Banasiak, Marzenna Dobrosielska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II
autor: Barbara Gadzina
kategoria: scenariusze

Rola szkoły w kształtowaniu kultury czytelniczej
autor: Alicja Nowakowska
kategoria: referat

Sprawdzian dla klasy IV z działu ułamki dziesiętne
autor: Joanna Bacharz
kategoria: sprawdziany

Wpływ lekcji wychowania fizycznego i postawy nauczyciela na zahamowanie zjawiska przemocy i agresji w szkole
autor: Jolanta Paciorkowska-Cierpiał
kategoria: artykuł

Test z historii "Wielkie przemiany cywilizacyjne XIX w."
autor: Wojciech Panek
kategoria: testy

Materiały do teczki wychowawcy klasy II
autor: Stanisława Leszczuk
kategoria: plany pracy

Montaż poetycko-muzyczny z okazji Dnia Matki dla klasy II
autor: Stanisława Leszczuk
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Sylwia Sokół
kategoria: scenariusze

Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego
autor: Katarzyna Wójcik
kategoria: scenariusz lekcji

Snuj się snuj bajeczko
autor: Maria Gradowska
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja multimedialna

Dzieci lękliwe
autor: Maria Gradowska
kategoria: referat

Scenariusz imprezy z okazji "Dnia Babci i Dziadka"
autor: Maria Gradowska
kategoria: scenariusze

Program Eucharystycznego Ruchu Młodych "Rycerze Jezusa"
autor: Anna Wzięch
kategoria: program edukacyjny

Przewodnik po najbliższej okolicy "Szprotawa - Leszno Dolne"
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie 3-latków
autor: Marta Zynek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Przyszła do nas jesień"
autor: Stanisława Leszczuk
kategoria: scenariusze

Test literacki dla klasy VI
autor: Ewa Bochnia-Hetman
kategoria: testy

Scenariusz zajęć twórczych "O pewnej książce..."
autorzy: Iwona Berska Mikrut, Zuzanna Nowak
kategoria: scenariusze

Konspekty zajęć zintegrowanych "Lubimy podróżować"
autor: Iwona Berska Mikrut
kategoria: konspekty

Scenariusz przedstawienia "Jacy jesteśmy ?"
autor: Iwona Berska Mikrut
kategoria: scenariusze

Przemiany zawodu nauczycielskiego w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku
autor: Iwona Kukuczka-Mielczarek
kategoria: referat

Konkurs czytelniczy "Mój przyjaciel autor"
autor: Irena Janiszkiewicz
kategoria: konkursy

Wychowawcza rola książki
autor: Bogumiła Wilczyńska
kategoria: artykuł

Plan lekcji języka angielskiego "Friendly hearts"
autor: Sylwia Krause
kategoria: scenariusz lekcji

Propozycje ćwiczeń i zadań rozwijających sprawności językowe (do samodzielnej pracy)
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Test "O rzeczowniku i czasowniku wiem wszystko"
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: testy

Karta pracy "Opis muchomora"
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: materiały pomocnicze

Sprawdziany wiadomości z języka polskiego dla klasy VI
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: sprawdziany

Historia zegarów
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Sprawdziany wiadomości z historii dla klasy IV
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: sprawdziany

Ankieta "Ocena zajęć edukacyjnych"
autor: Beata Majerska
kategoria: ankiety

Plan metodyczny "Kształcenie umiejętności w obszarze Standartu I i Standartu II wymagań egzaminacyjnych z chemii dla poziomu podstawowego"
autor: Beata Majerska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz hospitacji diagnozującej "Konkurs wiadomości o polach figur płaskich"
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Co to znaczy być asertywnym ?
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Czy statystyka kłamie ?
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji diagnozującej "Przed pracą klasową z graniastosłupów"
autor: Katarzyna Wójcik
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz do zajęcia koleżeńskiego
autor: Anna Folta
kategoria: scenariusze

Aktywność ruchowa w wieku przedszkolnym
autor: Anna Folta
kategoria: artykuł

Jak dzielić i przenosić wyrazy ?
autor: Dorota Kreczmer
kategoria: scenariusz lekcji

Na czym polega prawdziwa przyjaźń ? - omawiamy bajki Ignacego Krasickiego
autor: Dorota Kreczmer
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Szmelter
kategoria: plany rozwoju

Opis i analiza przypadku edukacyjnego "Uczeń zdolny"
autor: Beata Szmelter
kategoria: analiza przypadku

Zbiorowy obłęd, czy indywidualne szaleństwa ? (Film Agnieszki Arnold Sąsiedzi a powieść Andrzeja Szczypiorskiego Msza za miasto Arras)
autor: Agnieszka Leska-Dorenda
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Zdanowska
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Michał Tarkowski
kategoria: plany rozwoju

Turniej "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
autorzy: Bogumiła Wilczyńska, Jolanta Nowak
kategoria: konkursy

Program nauczania dla klasy technicznej z rozszerzoną informatyką "Podstawy programowania w języku Turbo Pascal"
autor: Sylwia Sokół
kategoria: plany pracy

Rozwijanie wyobraźni plastycznej - lepienie z gliny
autor: Anna Ewa Kugler
kategoria: scenariusz zajęć

Autorytet nauczyciela
autor: Grażyna Michałek
kategoria: artykuł

Szkolny Program Profilaktyczny "Bezpieczny komputer"
autorzy: Małgorzata Szyszka-Nowak, Jarosław Rzesiewski
kategoria: program edukacyjny

Wpływ pochwały na kształtowanie się samooceny dziecka
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: artykuł

Dziecko zdolne w przedszkolu
autor: Wanda Skowron
kategoria: referat

Stosunki społeczne w klasie szkolnej
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Za i przeciw swobodnemu dostępowi do pornografii
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

"Trzy najdziwniejsze słowa" - analiza i interpretacja utworu Wisławy Szymborskiej "Chwila"
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: artykuł

Interpretacja cyklu "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: artykuł

Lekcja języka polskiego w klasie IV "Moja choinka - opis"
autor: Agnieszka Olejarz
kategoria: scenariusz lekcji

Badanie przyczyn niskiego stanu czytelnictwa
autor: Agnieszka Olejarz
kategoria: ankiety

Program uroczystości z okazji "Dnia Mamy"
autorzy: Aleksandra Moszczyńska, Justyna Szromek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Osterreich ist eine reise wert
autor: Monika Lewczuk
kategoria: scenariusz lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 33 gości

  reklama