Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 3001-3100   inne

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego - na wesoło
autor: Aneta Pająk
kategoria: scenariusze

Kościoły okolic Brzegu Dolnego
autor: Anna Wzięch
kategoria: prezentacja multimedialna

Warsztaty integracyjne dla klas I gimnazjalnych
autorzy: Mariola Dębowska-Zielińska, Małgorzata Gadomska
kategoria: scenariusze

Podstawowe cechy rozwoju fizycznego dziecka w wieku 6 lat
autor: Urszula Górka
kategoria: artykuł

Charakterystyka psychiki dziecka sześcioletniego
autor: Urszula Górka
kategoria: artykuł

Pomocnik - regułki i wyjaśnienia z matematyki dla uczniów klas IV-VI
autor: Grażyna Kondarenek
kategoria: opracowanie

Quiz - czy znam Europę
autor: Tomasz Okoniewski
kategoria: testy

Scenariusz zajęcia diagnozującego "Podróż do Afryki"
autor: Beata Gut
kategoria: scenariusze

Praca nauczyciela z dzieckiem niepełnosprawnym
autor: Aneta Złotowska
kategoria: artykuł

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Rok w Unii"
autor: Marcin Kosowski
kategoria: konkursy

Zajęcia otwarte dla rodziców "Kraków - zabytki i legendy"
autor: Katarzyna Sądej
kategoria: scenariusz zajęcia

Zajęcia pokazowe dla nauczycieli w klasie I
autor: Katarzyna Sądej
kategoria: scenariusz zajęcia

Zajęcia pokazowe dla nauczycieli w klasie III
autor: Katarzyna Sądej
kategoria: scenariusz zajęcia

Rodzina - miejsce, gdzie powstaje "ja". Rola komunikacji.
autor: Monika Herberger
kategoria: artykuł

Analiza przypadku edukacyjno-wychowawczego
autor: Lech Frankowski
kategoria: analiza przypadku

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pióro
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pióro
kategoria: plany rozwoju

Scenariusz zajęć zintegrowanych "W poszukiwaniu Wiosny"
autor: Maria Podgórni
kategoria: scenariusze

Sprawdzian "Twierdzenie Pitagorasa"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Estry - produkty reakcji kwasów z alkoholami
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Iwona Sulecka
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
autor: Aurelia Ostrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Aurelia Ostrowska
kategoria: plany rozwoju

Szekspir wiecznie żywy
autorzy: Małgorzata Brosz, Agnieszka Harazin-Panol
kategoria: scenariusz

Wyżyny w Polsce - ogólna charakterystyka
autor: Ewa Głuc
kategoria: konspekt lekcji

215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: prezentacja multimedialna

Karty pracy i sprawdziany z historii dla klasy piątej
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: ocenianie

Scenariusz przedstawienia jasełkowego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: scenariusze

Bajka o Zajączku
autor: Edyta Skarżyńska
kategoria: twórczość własna

Bibliografia zawartości wybranych czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie (lata 2004-2005)
autor: Edyta Skarżyńska
kategoria: opracowanie

Scenariusz inscenizacji "Opowieść wigilijna"
autor: Beata Malinowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autorzy: Beata Malinowska, Marzena Wakieć
kategoria: scenariusze

Być dla innych
autor: Ewa Gnoza
kategoria: artykuł

Koncepcja pracy z grupa wychowawczą
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: artykuł

Ankiety dla rodziców uczniów klas I
autor: Edyta Łukasiewicz
kategoria: ankiety

Scenariusze zajęć dla klasy II
autor: Edyta Łukasiewicz
kategoria: scenariusze

Ćwiczenia gimnastyki mózgu stosowane w pracy z dziećmi
autor: Małgorzata Gerkowska
kategoria: opracowanie

Szkolny Konkurs Ekologiczny
autor: Łucja Granat
kategoria: konkursy

Opieka i praca z uczniem słabym na lekcji "technologia informacyjna" w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Sylwia Sokół
kategoria: opracowanie

Bajka terapeutyczna "Tato... dlaczego ?"
autor: Danuta Sorotowicz
kategoria: twórczość własna

Plan wynikowy z wychowania fizycznego - piłka koszykowa
autor: Lucyna Staszkiewicz
kategoria: plany wynikowe

Nauka figur poloneza - poznanie układu tanecznego
autor: Lucyna Staszkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Znaczenie spotkań integracyjnych dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
autor: Grażyna Jurek
kategoria: artykuł

Konspekt zajęcia dla 6-latków "Siedem dni ma tydzień"
autor: Aleksandra Krzemień
kategoria: konspekty

Konspekt zajęcia dla 3-latków "Na podwórku"
autor: Aleksandra Krzemień
kategoria: konspekty

Człowiek istota społeczna
autor: Beata Witek
kategoria: referat

"Odwiedzamy supermarket" - zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy
autor: Agata Elżbieta Sokołowska
kategoria: scenariusz zajęć

Dzień Języka Angielskiego w Szkole
autor: Małgorzata Lamprycht
kategoria: scenariusz imprezy

Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego dziecka
autor: Stanisława Bator
kategoria: referat

Program edukacji ekologicznej "Dialog z przyrodą"
autor: Renata Baraniak
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz widowiska "Bracia wiatru, słońca i lasów strofami Papuszy opisani"
autor: Mirosława Cieślarek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Co wiesz o subkulturach młodzieżowych ?
autorzy: Beata Pisarska, Agnieszka Mazur
kategoria: konkursy

Rzymianki
autorzy: Joanna Krzywiec, Jolanta Marciniak
kategoria: opracowanie

Scenariusz lekcji diagnozującej "Gramy w siatkówkę - gra szkolna"
autor: Radosław Lach
kategoria: scenariusze

Żegnaj Zimo na rok
autor: Mariola Cichocka
kategoria: scenariusz imprezy

Dekalog młodego ekologa
autor: Mariola Cichocka
kategoria: program edukacyjny

Mały Europejczyk
autor: Mariola Cichocka
kategoria: projekt edukacyjny

Biwak ekologiczny z elementami programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"
autor: Mariola Cichocka
kategoria: scenariusz zajęć

Arkusz hospitacji diagnozującej dla nauczania zintegrowanego
autor: Mariola Cichocka
kategoria: opracowanie

Test "Wielokąty"
autor: Katarzyna Bożek
kategoria: testy

Procenty - wprowadzenie
autor: Katarzyna Bożek
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz lekcji diagnozującej "Budujemy podstawowe piramidy dwójkowe"
autor: Radosław Lach
kategoria: scenariusze

Europa - nasz wspólny dom
autorzy: Urszula Stala, Natalia Strotsen
kategoria: scenariusz inscenizacji

Międzyszkolny Konkurs "Omnibus humanistyczny"
autorzy: Mirosława Cieślarek, Joanna Bochat
kategoria: konkursy

Test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
autor: Renata Spinda
kategoria: testy

Wie feierst du Ostern ?
autor: Renata Spinda
kategoria: scenariusz lekcji

Die erste Liebe - Arbeit am Text, Sprechübungen
autor: Renata Spinda
kategoria: scenariusz lekcji

Program działań zadań pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla klas II i III liceum
autor: Renata Spinda
kategoria: plany pracy

Instrukcja do ćwiczenia: Badanie momentu tarcia w łożyskach tocznych
autor: Cezary Jaśkiewicz
kategoria: opracowanie

Projekt stanowiska dydaktycznego do pomiarów oporów ruchu łożysk tocznych
autor: Cezary Jaśkiewicz
kategoria: opracowanie

Scenariusz przedstawienia "Młodość, alkohol, kierowcy"
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Kobiety, alkohol, rodzina"
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: scenariusze

Koncentracja uwagi - warunek powodzenia w szkole
autor: Anna Maldzis
kategoria: referat

Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela języka obcego
autor: Ewa Aleksandrowicz
kategoria: artykuł

Kalkulacja wycieczki
autor: Henryk Procek
kategoria: aplikacja (Excel)

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko" - opowieść o ks. Janie Twardowskim i jego poezji.
autor: Mirosława Cieślarek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz widowiska "Kujawskie zwyczaje w polskiej tradycji wielkopostnej i wielkanocnej"
autor: Mirosława Cieślarek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Podobieństwo figur. Twierdzenie Talesa - powtórzenie wiadomości.
autor: Anita Przewocka
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekty zajęć z obszaru edukacji regionalnej i plastycznej dla grup 6-latków
autor: Elżbieta Jędryka
kategoria: konspekty

Konspekty zajęć z obszaru edukacji matematycznej dla grup 5-latków
autor: Elżbieta Jędryka
kategoria: konspekty

Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
autor: Wojciech Panek
kategoria: konkursy

Ankieta dla uczniów "Ocenianie kształtujące - ewaluacja"
autor: Linda Wisialska
kategoria: ankiety

Scenariusz przedstawienia teatralnego "Weronika postanawia umrzeć"
autor: Krystyna Kupis
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia teatralnego "Alchemik"
autorzy: Krystyna Kupis, Renata Figarska
kategoria: scenariusze

Motywowanie uczniów do nauki
autor: Wioletta Kareta
kategoria: prezentacja multimedialna

Co się stało z pasterzami ?
autor: Iwona Wiśniewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Recepta na zdrowie
autor: Joanna Antosik
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Przyklenk
kategoria: plany rozwoju

Edukacja przez ruch
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć w przedszkolu dla grupy sześciolatków
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: scenariusze

Ankieta "Wychowawcza rola szkoły"
autor: Anna Szumska
kategoria: ankiety

Ruchoma czcionka
autorzy: Urszula Karwot-Buchla, Dorota Szulik
kategoria: prezentacja multimedialna

Książka jako arcydzieło
autorzy: Urszula Karwot-Buchla, Dorota Szulik
kategoria: prezentacja multimedialna

Dzieje pisma - od piktogramów do średniowiecznych rękopisów i książek drukowanych
autorzy: Urszula Karwot-Buchla, Dorota Szulik
kategoria: prezentacja HTML

Klasyfikacja trójkątów
autor: Urszula Karwot-Buchla
kategoria: prezentacja multimedialna

O zajęciach dodatkowych z języka polskiego w szkole średniej
autor: Katarzyna Stanek
kategoria: artykuł

Sen szkoły średniej
autor: Joanna Kozub
kategoria: scenariusz przedstawienia

Rodzice, nauczyciele, uczniowie i środowisko lokalne - partnerzy w procesie wychowania
autorzy: Danuta Komar, Alina Mierzejewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Jasełka
autor: Jolanta Sałaciak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna"
autor: Jolanta Sałaciak
kategoria: plany pracy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 362 gości

  reklama