Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 2801-2900   inne

Prawa dziecka w szkole
autor: Lidia Boksa
kategoria: artykuł

Analiza kompetencji komunikatywnej w obszarze języka obcego
autor: Justyna Kowalska
kategoria: opracowanie

Struktura i rozwój uzdolnień muzycznych dziecka
autor: Krzysztof Sokolnicki
kategoria: artykuł

Rola rodziców w rozwoju psychicznym dziecka
autor: Krzysztof Sokolnicki
kategoria: artykuł

Montaż słowno-muzyczny "Nie lękajcie się"
autorzy: Anastazja Natkańska, Anna Stępień, Ewa Kułak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wykresy funkcji wielomianowych
autor: Jolanta Sukiennik
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć świetlicowych "Jak korzystać ze słowników i encyklopedii ?"
autor: Katarzyna Matuszewska
kategoria: scenariusze

Istota zjawiska mobbningu i możliwości oddziaływań w klasie
autor: Katarzyna Kwaśna
kategoria: opracowanie

O wartości książki w życiu dziecka
autor: Marta Piech
kategoria: referat

Papież Jan Paweł II - Świadek Chrystusa
autor: Bożena Rybak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla grupy "0"
autor: Agnieszka Białecka
kategoria: scenariusze

Zestawy maturalne z jezyka angielskiego (matura ustna na poziomie rozszerzonym)
autor: Paweł Kolber
kategoria: ocenianie

Pożegnanie szkoły przez uczniów klasy VI
autor: Marzena Wakieć
kategoria: scenariusz uroczystości

Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: plany pracy

Bo o to chodzi jedynie, by ... polubić pisanie !
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Przyjemna ortografia ? - uwagi o pracy z programem Ortograffiti
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z matematyki dla klasy czwartej
autor: Barbara Dec
kategoria: plany wynikowe

Działania na wyrażeniach dwumianowanych
autor: Barbara Dec
kategoria: scenariusz lekcji

Karta rowerowa i motorowerowa
autor: Zofia Hamulak
kategoria: opracowanie

Jakie stwarzam warunki dzieciom w przedszkolu by stało się "istotą samodzielną, pełną energii i spontaniczności" ?
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Test na etap pisemny egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista
autor: Beata Trojanowska
kategoria: testy

Nadpobudliwość psychoruchowa, a trudności szkolne
autor: Krystyna Dąbrowska
kategoria: referat

Scenariusze uroczystości szkolnych
autor: Iwona Sulecka
kategoria: scenariusze

Wzory dyplomów i podziękowań na różne okazje
autor: Anna Stępień
kategoria: materiały pomocnicze

Wzory zaproszeń na różne okazje
autor: Anna Stępień
kategoria: materiały pomocnicze

Międzyszkolny Konkurs Baśniowy "Najpiękniejsze baśnie polskie"
autorzy: Ewa Gwiazda, Dorota Mrozińska, Małgorzata Sęk
kategoria: konkursy

"Dajcie czasowi czas..." - poetyckie rozważania E. Stachury na temat upływu czasu
autor: Tomasz Kyc
kategoria: konspekt lekcji

Proza fabularna Marka Nowakowskiego na tle zjawisk pokrewnych w literaturze
autor: Tomasz Kyc
kategoria: artykuł

Akademia poświęcona Władysławowi Stanisławowi Reymontowi
autor: Tomasz Kyc
kategoria: scenariusz akademii

Scenariusz uroczystości na Dzień Babci
autor: Elżbieta Cichańska
kategoria: scenariusz spotkania

Czy naprawdę jesteśmy inni ?
autor: Elżbieta Cichańska
kategoria: scenariusz zajęć

"Mała Liga Pamięciowa" - program szybkiego czytania
autor: Elżbieta Cichańska
kategoria: opracowanie

Wpływ wyjazdów rodziców do pracy za granicę na funkcjonowanie dziecka w szkole
autor: Ewa Łopocka Dyjak
kategoria: opracowanie + ankieta

Program kółka matematyczno-informatycznego dla uczniów klasy VI
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: plany pracy

Analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: analiza przypadku

Podstawy programowania w Logo Komeniusz
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: konspekt lekcji

Program profilaktyczny "Stop przemocy"
autor: Teresa Maśluch
kategoria: program edukacyjny + scenariusz zajęć

Projekt ekologiczny "Las mojej małej ojczyzny"
autor: Teresa Maśluch
kategoria: program edukacyjny + ankieta

Roczny Program Rozwoju Szkoły
autor: Teresa Maśluch
kategoria: plany pracy

Plan Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
autor: Teresa Maśluch
kategoria: plany pracy

Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej "Wspomnienia"
autor: Sylwia Zadańska
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
autor: Renata Ciszewska
kategoria: scenariusze

Poradzić sobie ze złością
autor: Renata Ciszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak budować pewność siebie
autor: Katarzyna Haberek
kategoria: scenariusz lekcji

Wigilijny pejzaż
autorzy: Nina Cuske, Lucyna Staszkiewicz
kategoria: scenariusz spotkania

Scenariusz imprezy dla mamy i dziecka
autor: Danuta Bucka
kategoria: scenariusz spotkania

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
autor: Danuta Bucka
kategoria: materiały pomocnicze

Nauka czytania - wskazówki dla nauczycieli
autor: Aleksandra Głowacz
kategoria: artykuł

Miesięczny plan oczekiwanych rezultatów dla grupy 6-latków
autor: Aleksandra Głowacz
kategoria: plany pracy

Ślubowanie klasy pierwszej na uczniów
autor: Barbara Kierszak
kategoria: scenariusz uroczystości

Przedstawienie z okazji Dnia Matki
autor: Barbara Kierszak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Niespodzianka na Dzień Babci i Dziadka
autor: Barbara Kierszak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program edukacyjny "Komputer pomaga dziecku poznawać świat"
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: program edukacyjny

Malarstwo renesansu i impresjonizm
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusze lekcji

Architektura romańska i architektura baroku
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusze lekcji

Sztuka islamu - ornamentyka architektury i rzemiosła artystycznego
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Faktura w dziele malarskim - "Wiosenna łąka"
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Rysunek drogi, ulicy w trójwymiarowej perspektywie zbieżnej
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Program profilaktyczny "Jestem bezpieczny na drodze"
autor: Zofia Stachowicz
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Bezpiecznie w szkole i w domu"
autor: Mirosława Iwanek
kategoria: program edukacyjny

Zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu u młodzieży Domu Słuchacza
autor: Alina Śmiejkowska
kategoria: artykuł

Dyplomy na różne okazje
autor: Alicja Łapa
kategoria: materiały pomocnicze

Budowa wewnętrzna komputera PC
autor: Jerzy Szewczyk
kategoria: opracowanie

Europawoche 2004. Ein Brief an die Partenerschule.
autor: Sabina Cicha
kategoria: scenariusz lekcji

Zum ersten Mal verliebt
autor: Sabina Cicha
kategoria: scenariusz lekcji

Was kaufst von deinem Taschengeld ?
autor: Sabina Cicha
kategoria: scenariusz lekcji

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
autor: Jadwiga Jagła
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej
autor: Anna Stępień
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
autor: Krystyna Wiese
kategoria: plany rozwoju

Rola WDN w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły
autor: Alicja Łapa
kategoria: referat

Na wysypisku śmieci
autorzy: Marzena Siwek, Dorota Szeląg
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program koła języka angielskiego "British and American culture. Behind the scenes."
autor: Katarzyna Słowińska
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich "Zabawa z wodą"
autor: Bożena Kupczak
kategoria: scenariusze

Czy nauczyciel w dzisiejszych czasach powinien "mieć" czy "być" autorytetem ? - refleksje nauczyciela
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

"Pamięć zaklęta w zbiorach" - z wizytą w Wojewódzkiej Bibliotece im. C. Norwida w Zielonej Górze
autor: Monika Urban
kategoria: scenariusz lekcji

Czy przedszkole jest potrzebne ? - refleksje nauczyciela praktyka
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Program z elementami biblioterapii "Kto czyta, żyje podwójnie"
autorzy: Tatiana Paszenda, Barbara Kulak
kategoria: programy edukacyjne

Sumy miar kątów wewnętrznych w trójkącie
autor: Lucyna Rębisz
kategoria: konspekt lekcji

Wykorzystanie komputera jako atrakcyjnego środka dydaktycznego w pracy z dzieckiem
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł + scenariusze zajęć

Wykorzystanie średniej arytmetycznej w życiu codziennym
autor: Lucyna Rębisz
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć Koła Przyjaciół Biblioteki "My i Jan Paweł II"
autor: Agnieszka Hacia
kategoria: scenariusze

"Mamo, Tato ćwicz razem ze mną". Wady postawy, ich wykrywanie oraz zapobieganie.
autorzy: Beata Burzyńska, Piotr Burzyński
kategoria: opracowanie

Przygotowujemy się do pisania listów
autor: Katarzyna Gąsiewska
kategoria: scenariusz lekcji

O złym i dobrym postępowaniu
autor: Katarzyna Gąsiewska
kategoria: scenariusz lekcji

Test cichego czytania ze zrozumieniem
autor: Beata Fornalik
kategoria: testy

Czy warto czytać dzieciom ?
autor: Alina Synowicka
kategoria: artykuł

Moja odpowiedzialność za misje w Kościele - propozycje metod wprowadzających w tematykę misji
autor: Wioletta Łakomiec
kategoria: opracowanie

Jak człowiek uczy się nerwicy ?
autor: Bożena Rybak
kategoria: artykuł

"Moja kolekcja, moja pasja" - scenariusz lekcji języka rosyjskiego metodą projektu
autor: Halina Lubawska
kategoria: scenariusz lekcji

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Renata Wilk
kategoria: artykuł

Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki
autor: Aneta Jach
kategoria: opracowanie

Muzykoterapia
autor: Teresa Bączek
kategoria: opracowanie

Plan wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Monika Urban
kategoria: plany pracy

Opady i ich charakterystyka
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Zasoby wodne na świecie
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Techniken bei der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht
autor: Piotr Plona
kategoria: opracowanie + konspekt lekcji

Określenie funkcji wymiernej w zbiorze liczb zespolonych
autor: Alicja Nowak
kategoria: opracowanie

Nierówności wymierne
autor: Alicja Nowak
kategoria: opracowanie

Pobyt Apostoła Pawła na Malcie wg Dziejów Apostolskich
autor: Wioletta Łakomiec
kategoria: prezentacja multimedialna

Biblioterapia i bajkoterapia
autor: Beata Wolak
kategoria: opracowanie


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 40 gości

  reklama