Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 2501-2600   inne

Kultura rycerska - wzorzec rycerza
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: konspekt lekcji

Katalog metod integracyjnych
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: opracowanie

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego
autor: Katarzyna Kowalczyk
kategoria: scenariusz uroczystości

Przedmiotowy system oceniania z matematyki
autor: Marian Święch
kategoria: ocenianie

Konspekty z przedmiotu informatyka
autor: Joanna Nieradko
kategoria: konspekty lekcji

Program profilaktyczny "Bezpieczeństwo uczniów w Internecie"
autor: Joanna Nieradko
kategoria: program edukacyjny

Plany rozwoju zawodowego
autor: Joanna Nieradko
kategoria: plany rozwoju

Smurfolandia
autor: Maria Szymoniak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Hej, tu u nas na Kaszubach
autor: Maria Szymoniak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Dzielenie wyrazów na sylaby
autor: Barbara Rusin
kategoria: scenariusz zajęć

Innowacja pedagogiczna dla klas I-III gimnazjum (klasa artystyczna)
autor: Ewa Kozyra
kategoria: innowacje pedagogiczne

Program autorski zespołu fletów podłużnych "Frullato"
autor: Ewa Kozyra
kategoria: plany pracy

Scenariusz spotkania andrzejkowego w grupie 6-latków
autor: Iwona Warkiewcz
kategoria: scenariusze

Dbam o prawidłową postawę
autor: Elżbieta Ziomecka-Bednorz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz Apelu Wielkanocnego "Dzięki tobie wiem kim jestem"
autor: Marzena Kaplita
kategoria: scenariusze

Kształtowanie estetycznej wrażliwości dziecka czyli Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych
autor: Małgorzata Domalewska
kategoria: artykuł

Czas na wakacje
autor: Ewa Nowicka
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz przedstawienia "Inny..."
autor: Małgorzata Gogolewska
kategoria: scenariusze

Podstawowe zagrożenia dla Kościoła w dzisiejszych czasach
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Godność osoby ludzkiej
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Gry i zabawy ortograficzne w nauczaniu zintegrowanym
autor: Małgorzata Obłąk
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu wybranych tematów przedmiotu "Organizacja sprzedaży"
autor: Monika Pacek
kategoria: scenariusze

Zastosowanie matematyki w geografii
autor: Alina Kasprzyk
kategoria: opracowanie

Znaczenie wychowania estetycznego dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Aleksandra Burda
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z informatyki dla klasy II gimnazjum
autor: Halina Skiba
kategoria: plany wynikowe

Między rewolucją a ewolucją. Przesłanki i zakres reform polityczno-ustrojowych z 1989 roku.
autor: Beata Zuber
kategoria: referat

Foliogramy do lekcji historii
autor: Beata Zuber
kategoria: materiały pomocnicze

Foliogramy do lekcji wiedzy o społeczeństwie
autor: Beata Zuber
kategoria: materiały pomocnicze

Scenariusze lekcji z wiedzy o społeczeństwie dla szkoły średniej
autor: Beata Zuber
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem bajki "Jack and the Beanstalk"
autor: Łucja Paturalska
kategoria: scenariusze

Test z języka angielskiego podsumowujący pierwszy etap nauki w szkole podstawowej
autor: Łucja Paturalska
kategoria: testy

Zajęcia teatralne a rozwój dzieci
autor: Beata Czuba
kategoria: artykuł

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole
autor: Agnieszka Piotrowska-Do
kategoria: artykuł

Jestem Europejczykiem, żyję w kulturze europejskiej
autor: Aleksandra Burda
kategoria: innowacja pedagogiczna

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Sprawiajmy sobie radość. Expressing feelings and moods (happy, sad, angry)"
autor: Anna Rycombel
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Czy można zatrzymać czas ? Asking and answering questions about time."
autor: Anna Rycombel
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Zwyczaje Wielkanocne"
autor: Barbara Kłeczek
kategoria: scenariusze

Jak uczyć efektywniej ?
autor: Ewa Nowicka
kategoria: artykuł

"Tu, gdzie się gwiazdy zbiegły..." - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy nadania szkole imienia
autor: Katarzyna Spoczyńska-Król
kategoria: scenariusze

Scenariusz pedagogizacji rodziców prowadzonej w formie warsztatów "Jak walczyć z agresją u dzieci ?"
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji europejskiej "Poznajemy kulturę Grecji"
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: scenariusze

Program zajęć pozalekcyjnych "Koło Europejskie" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: program edukacyjny

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Ewa Nowicka
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Drabiuk
kategoria: awans zawodowy

Kryteria ocen z matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum
autor: Ewa Drabiuk
kategoria: ocenianie

Sprawdzian kompetencji z matematyki po klasie pierwszej gimnazjum
autor: Renata Wołczyńska
kategoria: ocenianie

O genie szczęścia i genie autodestrukcji - portrety psychologiczne Stanisława Wokulskiego i Tomasza Judyma
autor: Beata Habryn
kategoria: scenariusz lekcji

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej
autor: Renata Wołczyńska
kategoria: konspekt lekcji

Chemia także leczy - konspekt lekcji chemii dla klasy III gimnazjum
autor: Zdzisława Grzybowska
kategoria: konspekt lekcji

Badania Marsa
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Galaktyki
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Fraktale
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz bajki muzycznej "Calineczka"
autor: Anna Worobiec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Zdrowe odżywianie
autor: Edyta Szyszko
kategoria: referat

Scenariusze imprez integracyjnych z udziałem rodziców
autor: Beata Kasprzyk
kategoria: scenariusze

Test "Krążenie"
autor: Barbara Sajda
kategoria: testy

Aktywność fizyczna jako niezbędny warunek życia współczesnego człowieka
autor: Anna Biś
kategoria: scenariusz lekcji

Integracja niepełnosprawnych umysłowo w aktualnej rzeczywistości społecznej
autor: Beata Janowiak
kategoria: referat

Co zrobić by nas słyszano, a nie tylko słuchano. Dzieci trudne w procesie kształcenia.
autor: Anna Spyra
kategoria: referat

Scenariusz Jasełek
autor: Anna Spyra
kategoria: scenariusz przedstawienia

Spacery i wycieczki w przedszkolu
autor: Grażyna Zaborowska
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
autor: Aleksandra Cybińska
kategoria: konspekt zajęć

Konkurs czytelniczy "Lubię baśnie Andersena"
autor: Mirosława Matczak
kategoria: konkursy

Bezpieczne zabawy zimowe
autor: Mirosława Matczak
kategoria: konspekt zajęć

Program autorski "Współudział biblioteki szkolnej w realizacji programu nauczania języka polskiego w gimnazjum"
autor: Elżbieta Kołacz
kategoria: program edukacyjny

Sprawozdanie z warsztatów bibliotecznych
autor: Elżbieta Kołacz
kategoria: opracowanie

Praca klasowa "Wielokąty foremne i okręgi"
autor: Ewa Drabiuk
kategoria: sprawdziany

Recenzja książki Jamesa Dobsona pt. "Zasady nie są dla tchórzy". Jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowaniu dzieci ?
autor: Bożena Boczkowska
kategoria: artykuł

Program wychowania komunikacyjnego przygotowujący do uzyskania karty rowerowej
autor: Małgorzata Kornacka
kategoria: program edukacyjny

Fizjologiczna kontrola treningu w piłce nożnej
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: artykuł

Projekt cyklu treningowego dla zawodnika piłki nożnej
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: opracowanie

Diagnoza ustosunkowań interpersonalnych w szkole
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: artykuł

Program autorski Szkolnego Klubu Czystych Serc
autor: Tatiana Maciałek
kategoria: plany pracy

Rola mitu i przypowieści biblijnej w edukacji ucznia
autor: Jolanta Przebierała
kategoria: artykuł

Ja i moja rodzina
autor: Wioletta Lech
kategoria: konspekt lekcji

Książka moim przyjacielem
autor: Wioletta Lech
kategoria: konspekt lekcji

Czy warto pić alkohol ?
autor: Zdzisława Grzybowska
kategoria: konspekt lekcji

Jak żyć długo i zdrowo !
autor: Teresa Kowalska
kategoria: artykuł

Eksperyment i obserwacja w edukacji ekologicznej jako element rozwijania zainteresowań chemicznych
autor: Dorota Rzempołuch
kategoria: opracowanie

Komputer w terapii pedagogicznej
autor: Barbara Śliwińska
kategoria: referat

Ankieta o wartościach
autor: Izabela Motała
kategoria: ankiety

Listy pełne synowskiej miłości. Juliusz Słowacki "Listy do matki".
autor: Izabela Motała
kategoria: konspekt lekcji

Juliusz Słowacki
autor: Izabela Motała
kategoria: prezentacja multimedialna

Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci i młodzieży
autor: Anna Wzięch
kategoria: prezentacja multimedialna

Siatkówka. Przepisy gry. Pole gry i jego wyposażenie.
autor: Agnieszka Łuba
kategoria: prezentacja multimedialna

Znaczenie aktywności twórczej w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym i jej wpływ na jego wszechstronny rozwój
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Przeobrażenia programowe działalności świetlic szkolnych na tle zmian społeczno-ustrojowych w Polsce w ostatnim 25-leciu
autor: Halina Gruszecka
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dominika Golonka
kategoria: plany rozwoju

Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla
autor: Katarzyna Spoczyńska-Król
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz majówki "Wiosenna biesiada"
autor: Elżbieta Wojna
kategoria: scenariusze

Jak sprawować opiekę, żeby nie uzależniać psychicznie dziecka od rodzica
autor: Elżbieta Zimecka
kategoria: artykuł

Zabawy z komputerem
autor: Elżbieta Zimecka
kategoria: artykuł

Analiza przypadku edukacyjnego ucznia klasy pierwszej nauczania zintegrowanego
autor: Dorota Górska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku edukacyjnego ucznia klasy pierwszej
autor: Dorota Górska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku ucznia z nadpobudliwością
autor: Janusz Górski
kategoria: analiza przypadku

Refleksje na temat artykułu "Człowiek, co chce, uczynić może"
autor: Katarzyna Brzezińska
kategoria: artykuł

Scenariusz spotkania "Wielkanocne obyczaje"
autor: Beata Wójcicka
kategoria: scenariusze

Konkurs wiedzy religijnej dla klas I-III
autor: Beata Kujawa
kategoria: konkursy

Metoda projektu na lekcjach języka obcego
autor: Aneta Kilar
kategoria: opracowanie


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 98 gości

  reklama