Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 2301-2400   inne

Zabawy rozwijające kompetencje medialne dzieci i młodzieży
autor: Ewa Błaszczyk
kategoria: referat

Komunikacja internetowa - wady i zalety
autor: Ewa Błaszczyk
kategoria: referat

Przyroda - ptaki naszych lasów
autor: Małgorzata Witkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Profilaktyka i korekcja płaskostopia
autor: Danuta Bartoszek
kategoria: artykuł

Rola czytania w procesie dydaktycznym
autor: Alicja Nowakowska
kategoria: referat

Turystyka osób niepełnosprawnych
autor: Iwona Gunia
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy dla przedmiotu "Technika Pracy Biurowej" dla klasy czwartej technikum hotelarskiego
autor: Iwona Gunia
kategoria: plany wynikowe

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu "Technika pracy w recepcji"
autor: Iwona Gunia
kategoria: testy

Scenariusz katechezy poświęcony Maryi - Matce Kościoła
autor: Anna Spólna
kategoria: scenariusze

Staropolskie świętowanie, czyli jak obchodzono Święta Wielkanocne w dawnej Polsce
autor: Anna Spólna
kategoria: artykuł

Ocena Osiagnięć Ucznia. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum.
autor: Hanna Elak
kategoria: ocenianie

Obchody Dnia Ziemi
autor: Joanna Możdżyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych ?
autor: Ewa Tokarska
kategoria: artykuł

Program profilaktyczny "Nie chcemy być agresywni"
autorzy: Marola Polasik, Anna Zalewska
kategoria: program edukacyjny

Literatura popularnonaukowa w edukacji wczesnoszkolnej
autorzy: Anna Karolczak, Anna Piekarska
kategoria: opracowanie

Jak pomóc dziecku w nauce ?
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: referat

Zakończenie roku szkolnego klas VI
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: scenariusz apelu

Scenariusz apelu z okazji Dnia Unii Europejskiej
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: scenariusze

Mistrzowie prawdziwej pobożności eucharystycznej. Siostra Faustyna Kowalska.
autor: Anna Spólna
kategoria: referat

Poznajemy postać św. Mateusza i Jego Ewangelię
autor: Anna Spólna
kategoria: scenariusz lekcji

Droga Krzyżowa
autor: Anna Spólna
kategoria: opracowanie

Program wychowawczy Szkolnego Koła Przyjaciół Książki "Książka bawi, uczy i wychowuje"
autor: Aleksandra Rabka
kategoria: plany pracy

Lodowce i lądolody na Ziemi - część II
autor: Janusz Prochownik
kategoria: konspekt lekcji

Główne typy mórz na Ziemi
autor: Janusz Prochownik
kategoria: matariały pomocnicze

Ocenianie zachowania
autor: Magdalena Grysiewicz
kategoria: artykuł

Testy z języka polskiego dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej
autor: Iwona Witkowska
kategoria: testy

Scenariusz przedstawienia pt. "Czy wiesz co jesz ?"
autor: Hanna Elak
kategoria: scenariusze

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne poświęcone agresji i przemocy
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: scenariusze zajęć

Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w nauczaniu zinetgrowanym
autor: Małgorzata Cywińska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć "Stadion żużlowy moich marzeń"
autorzy: Jolanta Czajkowska, Mariusz Bukowski
kategoria: scenariusze

Scenariusz wycieczki rowerowej do Buchałowa z cyklu "Rajdy rowerowe po okolicy"
autorzy: Jolanta Czajkowska, Mariusz Bukowski
kategoria: scenariusze

Stop plagiatom
autor: Bogusław Kuczek
kategoria: artykuł redakcyjny

Przemoc w rodzinie
autor: Grażyna Gawron
kategoria: artykuł

Test z rachunkowości przedsiębiorstw - dział "Rozrachunki"
autor: Ewa Dubicka
kategoria: testy

Rodzina jako środowisko wychowawcze
autor: Barbara Cieślok
kategoria: artykuł

Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci sześcioletnich
autor: Stanisława Bogusz
kategoria: artykuł

Higiena osobista i dbanie o zęby
autor: Wiesława Gajo
kategoria: scenariusz zajęć

Komputerowy dziennik lekcyjny nauczyciela wychowania fizycznego
autor: Joanna Syska
kategoria: opracowanie

Przyroda - ssaki naszych lasów
autor: Małgorzata Witkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wpływ zajęć ruchowych na rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Jolanta Mastyj
kategoria: artykuł

Na wszystko jest przysłowie - ćwiczenia frazeologiczne
autor: Iwona Tworuszka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji międzyprzedmiotowej z języka polskiego i technologii informacyjnej "Redagujemy zaproszenie"
autor: Iwona Tworuszka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji holistycznej (model interdyscyplinarny) "Jakie obrazy z historii Polski przywołuje Jankiel w swym koncercie ?
autor: Iwona Tworuszka
kategoria: konspekt lekcji

Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
autor: Agnieszka Polilejko
kategoria: prezentacja multimedialna

Poznajemy rzekę w najbliższej okolicy
autor: Danuta Hartman
kategoria: scenariusz zajęć

Zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością człowieka
autor: Danuta Hartman
kategoria: scenariusz zajęć

Test z rachunkowości przedsiębiorstw "Aktywa trwałe"
autor: Ewa Dubicka
kategoria: testy

Pasowanie na ucznia
autor: Dorota Majewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Hartman
kategoria: plany rozwoju

Tworzenie własnej prezentacji z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint
autor: Andrzej Mrzygłód
kategoria: prezentacja multimedialna

FrontPage. Tworzymy strony www.
autor: Andrzej Mrzygłód
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
autor: Monika Lis
kategoria: konkursy

Plan wynikowy z informatyki dla klasy I gimnazjum
autor: Halina Skiba
kategoria: plany wynikowe

Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej "Kobyle Jezioro" w Hucie Złomy
autorzy: Anna Wołoszyn, Edyta Broszko-Gontarz
kategoria: scenariusz zajęć

Kozłowanie w marszu, biegu, po prostej i slalomem
autor: Bożena Trawka
kategoria: konspekt zajęć

Zwierzęta to nie zabawka dla ludzi
autor: Bożena Trawka
kategoria: scenariusz zajęć

Zwierzęta żyjące w ZOO
autor: Bożena Trawka
kategoria: scenariusz zajęć

Klasyfikacja majątku podmiotu gospodarczego
autor: Halina Klimek
kategoria: prezentacja multimedialna

Hotelarstwo. Technika pracy w recepcji.
autor: Renata Bargieł
kategoria: testy

Opakowania
autor: Renata Bargieł
kategoria: prezentacja multimedialna

Praca z dzieckiem niesfornym - model pracy dla nauczyciela
autor: Katarzyna Herda
kategoria: artykuł

Warsztaty dla trójek klasowych
autor: Alina Śmiejkowska
kategoria: scenariusze

Konkurs wiedzy olimpijskiej
autor: Jolanta Gonciarz
kategoria: konkursy

Recenzja książki Richarda I. Arendsa "Uczymy się nauczać"
autor: Ewa Szmyd
kategoria: recenzja

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Hubert Chruściński
kategoria: plany rozwoju

Statystyka
autorzy: Agnieszka Borzęcka-Niestuj, Anna Krawczyk
kategoria: prezentacje multimedialne

Przekształcanie wykresów funkcji
autorzy: Agnieszka Borzęcka-Niestuj, Anna Krawczyk
kategoria: prezentacje multimedialne

Funkcje - podstawowe pojęcia
autor: Marzena Pelczar
kategoria: prezentacje multimedialne

Ogólne zasady savoir vivre'u
autor: Longina Kryślewicz
kategoria: konspekt lekcji

Szkolny konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu dla uczniów gimnazjum
autor: Roman Adamski
kategoria: konkursy

Scenariusz zajęcia otwartego z wykorzystaniem metod wychowania muzycznego C.Orffa, aktywnego słuchania muzyki klasycznej B.Straus oraz pedagogiki zabawy
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusze zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Maja Sugier-Mydło
kategoria: plany rozwoju

Wpływ sztuki ludowej na rozwój twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Wpływ zanieczyszczenia lasu na życie roślin i zwierząt
autor: Elżbieta Ziomecka-Bednorz
kategoria: scenariusz zajęć

Jak opracowałam lekturę "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" w klasie V
autor: Grażyna Wolna
kategoria: scenariusze lekcji

Gminny Konkurs Czytelniczy uczniów klas IV szkoły podstawowej
autorzy: Marianna Kozłowska, Wiesława Gajo
kategoria: konkursy

Recenzja artykułu Urszuli Kamińskiej "Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka"
autor: Wiesława Gajo
kategoria: artykuł

Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w klasie szkolnej
autor: Wiesława Gajo
kategoria: artykuł

Woda - naturalny element środowiska
autor: Małgorzata Witkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dziecko i telewizja
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach wychowania fizycznego
autor: Teresa Karbowska
kategoria: referat

Program kółka przyrodniczo-ekologicznego w klasie VI
autor: Agnieszka Świstak
kategoria: plany pracy

Denken ohne kompromisse: Wittgenstein und Ingarden - einige berührungspunkte
autor: Kazimierz Rynkiewicz
kategoria: artykuł

Ptaki
autor: Jolanta Anusz
kategoria: prezentacja

Scenariusz montażu słowno-muzycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości
autor: Bożena Szostek
kategoria: scenariusze

Test z języka niemieckiego "Tryb rozkazujący"
autor: Agnieszka Pęczek
kategoria: testy

Dzień pieczonego ziemniaka
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusze zajęć

Wielkanocny Baranek
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze zajęć

Przemiany obyczajowe w Polsce po roku 1989. Czy grozi nam amerykanizacja ?
autor: Anna Wolińska
kategoria: artykuł

Wielkanocne rymowanki
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

Problem dziecka nadpobudliwego w przedszkolu
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: analiza przypadku

Scenariusze zajęć do lekcji o zdrowiu i higienie osobistej
autor: Barbara Woźniak
kategoria: scenariusze

Program Zielonej Szkoły "Mielno - 2005"
autor: Jolanta Ziembicka
kategoria: plany pracy

Program Edukacji Czytelniczej i Medialnej dla Kształcenia Zintegrowanego
autor: Jolanta Ziembicka
kategoria: program edukacyjny

Szkolny Program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów
autorzy: Jolanta Ziembicka, Bożena Antkowiak, Katarzyna Markowska, Wioletta Leszczyńska, Justyna Wojciechowska, Jolanta Wróblewska, Jolanta Lech
kategoria: program edukacyjny

Przykłady zajęć integrujących muzykę z plastyką w klasach młodszych szkoły podstawowej
autor: Andżelika Rodziewicz-Bracka
kategoria: scenariusze zajęć

Formy aktywności muzycznej dziecka
autor: Andżelika Rodziewicz-Bracka
kategoria: artykuł

"Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria." - książka dla każdego nauczyciela.
autor: Sabina Kurzawa
kategoria: recenzja

Scenariusz uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych
autorzy: Urszula Barańska, Anna Tarka
kategoria: scenariusze

Doradztwo zawodowe w gimnazjach
autor: Ewa Raczyńska
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 368 gości

  reklama