Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 2201-2300   inne

Jak zorganizować zagraniczną wycieczkę rowerową ?
autor: Adam Olszak
kategoria: artykuł

Przedstawienie "Wiosna"
autor: Ewa Szmyd
kategoria: scenariusz przedstawienia

Hospitacja diagnozująca na lekcji języka polskiego
autor: Sylwia Habram Stolarek
kategoria: ocenianie

Scenariusz rozgrywek sportowo-edukacyjnych "Lubimy sport i zabawę"
autorzy: Grażyna Gazicka, Irena Świtek
kategoria: scenariusze

Mały quiz matematyczny
autor: Helena Święch
kategoria: konkursy

Program "Zielonej szkoły"
autorzy: Justyna Wojciechowska, Renata Sykulska
kategoria: plany pracy

Program komunikacji interpersonalnej
autor: Justyna Wojciechowska
kategoria: program edukacyjny

Program edukacji regionalnej "Tu jest moje miejsce..."
autor: Justyna Wojciechowska
kategoria: program edukacyjny

Europäische Union und ihre Länder (Unia Europejska i jej kraje)
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji wymagania egzaminacyjnego
autor: Anna Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Anna Sawicka
kategoria: plany rozwoju

Geneza I wojny światowej
autor: Anna Wolińska
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz uroczystości nadania imienia szkole
autorzy: Alina Piasta, Agnieszka Pazik
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela "Warsztaty XXI wieku"
autorzy: Barbara Cieślak, Izabela Lipowska
kategoria: scenariusze

Odkrywamy piękno Krainy Świętokrzyskiej
autorzy: Alina Łojek, Beata Gogolewska, Małgorzata Ramska, Klaudia Wachla
kategoria: projekt edukacyjny

Program kółka informatycznego
autor: Zbigniew Pawlak
kategoria: plany pracy

Enceladus - tajemniczy księżyc Saturna
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Mgławice
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Układ Słoneczny
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Agresywne zachowania w praktyce szkolnej
autor: Janina Batko
kategoria: artykuł

Życie i twórczość Juliusza Słowackiego - synteza wiadomości
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Narodziny nowożytnego świata - wprowadzenie do renesansu
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Norwid wobec muzyki Chopina i sztuki
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Motyw tańca śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Doskonalenie przyjęć i podań sposobem górnym oburącz. Doskonalenie poruszania się po boisku.
autor: Roman Adamski
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs matematyczny pod hasłem "Myślę twórczo"
autorzy: Aneta Popiołek, Danuta Florek
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Witczak
kategoria: plany rozwoju

Miesięczny plan zajęć wychowawczo-dydaktycznych
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: plany pracy

Plan działań wychowawczych dla starszej grupy przedszkolnej
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: plany pracy

Pojazdy specjalne i bardzo ważne numery
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: konspekt zajęć

W poszukiwaniu królowej
autorzy: Elżbieta Małgorzata Nowak, Wojciech Ostrowski
kategoria: scenariusz przedstawienia

Kwiaty wiosenne
autor: Teresa Kilian
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusze

Mam prawo czuć się dobrze i bezpiecznie - dotyk dobry, zły i potajemny
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz "Spotkania wigilijnego w przedszkolu"
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusze

Co dał moim uczniom i mnie samej wyjazd integracyjny ?
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Program Zielonego Przedszkola
autor: Małgorzta Pióro
kategoria: plany pracy

Scenariusz akademii z okazji 66 rocznicy walk o Ziemię Narolską
autorzy: Anna Wołoszyn, Elżbieta Obirek
kategoria: scenariusze

Scenariusz akademii z okazji Dnia Ziemi "Ziemio Narolska Tobie chcę śpiewać"
autorzy: Anna Wołoszyn, Edyta Broszko-Gontarz
kategoria: scenariusze

Mój krzyż
autor: Edyta Bem
kategoria: scenariusz inscenizacji

Działalność konspiracyjna Traugutta
autor: Agata Ostrowska
kategoria: artykuł

Plan pracy koła przyrodniczego
autor: Ewa Szcześniak-Młody
kategoria: plany pracy

Elementy bilingwalizmu na zajęciach ruchowych w kształceniu zintegrowanym
autor: Jolanta Pawluczuk
kategoria: artykuł

Jesteśmy dziećmi i znamy swoje prawa
autor: Elżbieta Wilga
kategoria: scenariusze zajęć

Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności
autor: Janusz Kalinowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Kształtowanie kompetencji rozumienia procesów przyrodniczych i związków człowieka ze środowiskiem w kształceniu zintegrowanym.
autor: Halina Wojtyca
kategoria: opracowanie

Propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój mowy dziecka z logopedyczną podbudową teoretyczną
autor: Halina Wojtyca
kategoria: opracowanie

Przykłady zajęć i zabaw ruchowych przy muzyce
autor: Halina Wojtyca
kategoria: konspekty zajęć

Miejsce wychowawcy w zreformowanej szkole i jego oddziaływanie na osobowość ucznia
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny dziecka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

"Skały Polski" - scenariusz zajęć edukacyjnych
autor: Jacek Załęski
kategoria: scenariusz zajęć

Poznajemy słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia "Merry Christmas"
autor: Barbara Woźniak
kategoria: scenariusz zajęć

Przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, podatek dochodowy
autor: Aneta Popiołek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz pasowania na czytelnika uczniów klas I
autor: Małgorzata Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Indywidualny program wychowawczy
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Program oraz preliminarz wypoczynku letniego
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Agresja w internacie
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: ankieta

"Dla kogo piosenka ?" - swobodna ekspresja artystyczna
autor: Beata Tymińska
kategoria: scenariusz zajęcia

"Muzyczne zabawy ze zwierzętami" - ruch przy muzyce
autor: Beata Tymińska
kategoria: scenariusz zajęcia

Ankiety dla rodziców
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: ankiety

Testy z języka niemieckiego
autor: Agnieszka Pęczek
kategoria: testy

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo ?
autor: Renata Jankowska
kategoria: opracowanie

Przedszkolaka krok do Europy
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

Wynikowy plan nauczania chemii dla klas I gimnazjum
autor: Hanna Elak
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęcia plastycznego - wprowadzenie techniki decoupage
autor: Katarzyna Przybylak
kategoria: konspekty

Bajki terapeutyczne
autor: Anna Pakuła
kategoria: opracowanie

Haftowane życie. Scenariusz spotkania z twórcą ludowym.
autor: Anna Pakuła
kategoria: scenariusze

Misterium pasyjne "Oczami świadków"
autor: Romana Elżbieta Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

W rocznicę śmierci
autor: Romana Elżbieta Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Grające pudełka" - scenariusz zajęć umuzykalniających z wykorzystaniem koncepcji Carla Orffa
autor: Beata Mioduszewska
kategoria: scenariusz zajęć

Pozbyć się płaskostopia. Wskazówki dla rodziców - wesołe ćwiczenia.
autor: Beata Mazur
kategoria: artykuł

Znaczenie wycieczek w procesie dydaktycznym na podstawie literatury
autor: Halina Czarnecka
kategoria: opracowanie

Klasyfikacja trójkątów, własności, warunek istnienia trójkąta
autor: Halina Czarnecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Ćwiczenia w obliczaniu pola trójkąta i wysokości gdy dane jest pole trójkąta
autor: Halina Czarnecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Źródła informacji
autor: Agata Stramek
kategoria: artykuł

Uczestnictwo w chórze szkolnym a rozwój zainteresowań muzyką
autor: Janina Olenderek-Matuszak
kategoria: artykuł

Agresja i wychowanie w szkole
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: artykuł

Agresja i jej geneza
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: artykuł

Agresja w przedszkolu
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

Nazwy znane i mniej znane prowadzące do Sosnowca
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Wyżyna Śląska krainą wielu kultur
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Spotkania z edukacją regionalną
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Co sądzę o innych, a co inni o mnie ? - zabawa w psychologa
autor: Mirosława Bąkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Kolorowe pisanki
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusz zajęć

Jasełka
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Lęki u dzieci
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

"Inwestycje edukacyjne" - jak zagospodarować czas wolny dziecka
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Scenariusz na pożegnanie klasy III gimnazjum
autor: Marta Pawlik-Włudyka
kategoria: scenariusze

Bawimy się słowami, które brzmią tak samo a oznaczają coś innego
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Bawimy się słowami, które zgodnie brzmią - rymy
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Matematyczny plac zabaw
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusze

Formy i sposoby oceniania na lekcjach wychowania fizycznego
autor: Adam Olszak
kategoria: ocenianie

Jan Kochanowski - życie i twórczość
autor: Marta Pawlik-Włudyka
kategoria: prezentacja multimedialna

Kształtowanie kompetencji w procesie nauczania i uczenia się fizyki
autor: Małgorzata Rojewska
kategoria: artykuł

Sytuacje dydaktyczne w dynamicznym i twórczym procesie nauczania i uczenia się fizyki
autor: Małgorzata Rojewska
kategoria: artykuł

Moja mała akademia
autor: Grażyna Litwinowicz
kategoria: projekt edukacyjny

Konspekt zajęć wyrównawczych dla klas I-III z wykorzystaniem komputera
autor: Elżbieta Loch
kategoria: konspekty zajęć

Wywiad z dzieckiem 6-letnim
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych dla dzieci 6-letnich
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: konspekty zajęć


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 76 gości

  reklama