Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 2101-2200   inne

Scenariusz zakończenia roku szkolnego dla dzieci 6-letnich
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusze uroczystości

I Ty zostań mistrzem ortografii. Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z rz.
autor: Bożena Kopala
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt zajęć

Zabytki Płocka a historia Polski
autor: Jacek Załęski
kategoria: scenariusz zajęć

Plan wynikowy nauczania plastyki w klasie IV szkoły podstawowej
autor: Iwona Kierzkowska
kategoria: plany pracy

Prawa i obowiązki dziecka
autor: Izabela Puła
kategoria: scenariusz zajęć

Nakreślenie celów wychowania oraz dążenie do ich osiągania poprzez realizację przykładowego cyklu sprawnościowego "Robinson"
autor: Izabela Puła
kategoria: referat

Scenariusz "wieczoru andrzejkowego"
autor: Izabela Puła
kategoria: scenariusz imprezy

Rola literatury dziecięcej w pracy przedszkolnej
autor: Teresa Kozłowska
kategoria: artykuł

Bryły obrotowe. Walec i jego budowa.
autor: Urszula Kubacka
kategoria: konspekt lekcji

Stolice Polski - Gniezno, Kraków, Warszawa
autor: Dorota Górska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć świetlicowych "W krainie skał i zamków"
autor: Beata Depczyńska
kategoria: scenariusze

W krainie skał i zamków
autor: Beata Depczyńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Alina Antoniak-Czajka
kategoria: plany rozwoju

Scenariusze inscenizacji szkolnych
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusze

Wywołanie i utrwalenie wymowy głoski "s"
autor: Julita Pol
kategoria: konspekt zajęć

Powtórka na wesoło - figury płaskie
autor: Lucyna Wojdyła
kategoria: konspekt lekcji

Integracja działań wychowawczych szkoły i rodziny
autor: Małgorzata Zatorska
kategoria: referat

Moje Kaszuby - Mój region - Moje tradycje
autor: Maria Szymoniak
kategoria: projekt edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Olechnowicz
kategoria: plany rozwoju

Granica między Europą a Azją
autor: Janusz Prochownik
kategoria: artykuł

Odczytuję uczucia swoje i innych
autor: Monika Lis
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Warzywa to witaminy"
autor: Marzena Bejnarowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Współczesne trendy w motywowaniu
autor: Katarzyna Znańska-Kozłowska
kategoria: artykuł

Rola masmediów w usprawnianiu efektywności działania administracji publicznej w Polsce
autor: Katarzyna Znańska-Kozłowska
kategoria: artykuł

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "The Golden Key"
autorzy: Danuta Radomska-Filipek, Agnieszka Radomska
kategoria: konkursy

Rady na odpady
autor: Beata Garbacz
kategoria: opracowanie

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka w klasie "zerowej"
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Doskonalenie techniki odbić piłki siatkowej oburącz sposobem górnym i dolnym
autor: Adam Olszak
kategoria: konspekt lekcji

Śpiewnik piosenek niemieckich
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Płaskostopie - bolączka naszych dzieci
autorzy: Dorota Górska, Janusz Górski
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego - negatywne relacje interpersonalne w klasie
autor: Beata Garbacz
kategoria: opis i analiza przypadku

Ocena pracy i umiejętności ucznia z muzyki
autor: Lucyna Wodzisławska-Wróż
kategoria: artykuł

Grammatische und lexikalische Tests im Deutschunterricht
autor: Iwona Kurzeja
kategoria: opracowanie

Projekt "Pomagamy głodującym dzieciom w Afryce"
autor: Krystyna Nowaczewska
kategoria: projekt edukacyjny

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej
autor: Krystyna Nowaczewska
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć zintegrowanych z dziećmi 5-letnimi
autor: Barbara Kłeczek
kategoria: scenariusze

Scenariusz turnieju ekologicznego dla dzieci sześcioletnich i uczniów klas I
autor: Ewa Serwińska
kategoria: konkursy, turnieje

Legendy wokół miasta Lubawka
autor: Iwona Kurzeja
kategoria: artykuł

Scenariusz szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Elżbieta Loch
kategoria: scenariusze

Program adaptacyjny "Jestem w przedszkolu"
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: program edukacyjny

Program "zielonego przedszkola"
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: plany pracy

Tydzień z Kubusiem Puchatkiem
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: artykuł

Baśnie, bajki, wierszyki... "Lek" na dziecięce niepokoje.
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Sukces na egzaminie
autor: Jolanta Dera
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy z chemii dla gimnazjum
autor: Halina Anioł
kategoria: plany pracy

Etapy nauki czytania w przedszkolu
autorzy: Małgorzata Graczyk, Ewa Paczka
kategoria: artykuł

Charakterystyka najczęściej występujących wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
autorzy: Małgorzata Graczyk, Ewa Paczka
kategoria: artykuł

Wychowanie, opieka, terapia w problemie alkoholowym
autor: Ryszard Boczek
kategoria: artykuł

Własności kwadratów magicznych. Działania na liczbach naturalnych.
autor: Grażyna Gołza
kategoria: scenariusz zajęć

Ausdrucksmöglichkeiten der Modalität im Deutschen
autor: Iwona Kurzeja
kategoria: opracowanie

Wychowanie patriotyczne
autor: Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: artykuł

Lekcja ekonomii
autor: Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: artykuł

Kalendarz i czas
autor: Teresa Kuboń
kategoria: scenariusz lekcji

Przykładowy dobór zabaw w nauczaniu i doskonaleniu techniki gry w piłkę siatkową
autor: Małgorzata Noga
kategoria: opracowanie

Doświadczenia z fizyki do samodzielnego wykonania przez uczniów gimnazjum
autor: Dorota Zarzeczna
kategoria: opracowanie

Odchylenia w rozwoju psychoruchowym a błędy w czytaniu i pisaniu
autor: Dorota Zarzeczna
kategoria: artykuł

Olimpiada na powitanie zimy
autorzy: Beata Borkowska, Beata Perżyło
kategoria: scenariusz imprezy

Gra językowa "Hallo Kinder"
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka ?
autor: Anita Złocka
kategoria: artykuł

Kapliczki jaworznickie
autor: Anita Złocka
kategoria: artykuł

Ankieta dla rodziców dziecka 6-letniego
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: ankiety

Terapia przez baśń "Szczęście"
autorzy: Mirosława Badeńska, Małgorzata Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Szkolny konkurs o zdrowiu
autor: Małgorzata Wolff
kategoria: konkursy

Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany pracy

Zdrowo się odżywiamy
autor: Joanna Janiak
kategoria: konspekt zajęć

Powtórzenie wiadomości o podzielności liczb naturalnych
autorzy: Wioletta Kosecka, Zbigniew Bahr
kategoria: konspekt lekcji

Dzień integracyjny "Zwierzęta naszymi przyjaciółmi"
autor: Alicja Cybulska
kategoria: konkursy, turnieje

Trudne dziecko trudnych rodziców
autor: Anna Marecik
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć świetlicowych "Złość i agresja w naszym życiu"
autor: Anna Marecik
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć świetlicowych "Marzenia lekarstwem na smutek"
autor: Anna Marecik
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji na uroczystość pasowania na ucznia "Jacek, Wacek i... jesień"
autor: Joanna Trybka
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Joanna Trybka
kategoria: plany rozwoju

Pozytywne i negatywne strony korzystania z komputera przez dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Ewelina Gębka
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia pt. "I kujony i matołki wysiadują razem stołki"
autorzy: Iwona Sobieraj, Urszula Chróścicka-Lechowska
kategoria: scenariusze

Empatia w uczeniu dzieci bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Praca klasowa z rachunku prawdopodobieństwa
autor: Marian Święch
kategoria: sprawdziany

Sylwetka dziecka dojrzałego do nauki w szkole
autor: Danuta Bartoszek
kategoria: artykuł

Program edukacyjny dla ZSZ "Szkolenie przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego"
autor: Helena Święch
kategoria: program edukacyjny

Podstawy tworzenia stron WWW
autor: Krzysztof Kmieć
kategoria: scenariusze lekcji

"Katalogi komputerowe" - konspekt zajęć ścieżki czytelniczej i medialnej
autor: Mirosława Badeńska
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowa łąka - zabawy z marionetką
autor: Beata Krawiec
kategoria: konspekt zajęć

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową u dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową u dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Formy współpracy z rodzicami najczęściej stosowane w praktycznej działalności przedszkola w świetle przeprowadzonych badań
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Formy współpracy przedszkola z rodzicami
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Efekty pracy szkoleniowej i ogólnodydaktycznej w klasie z rozszerzonym programem wychowania fizycznego
autor: Beata Kuligowska
kategoria: opracowanie

Polskie i niemieckie przysłowia rolnicze związane z imionami
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Zbiór niemieckich i polskich przysłów z imionami
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Zbiór niemieckich i polskich frazeologizmów z imionami
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Wady postawy dzieci w wieku szkolnym
autorzy: Dorota Górska, Janusz Górski
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola szkoły w budowaniu partnerskiej współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych
autor: Elżbieta Ryś
kategoria: referat

Scenariusz uroczystości "Pasowanie na żaczka - przedszkolaka"
autor: Irena Serlikowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Konkurs biblioteczny "Nasza czytelnicza podróż na Biegun Północny"
autor: Aleksandra Miłowska
kategoria: konkursy

Zimowe mieszkanko Kosmatka
autor: Aleksandra Miłowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Konkurs czytelniczy "Pomóżmy Kasi !"
autor: Aleksandra Miłowska
kategoria: konkursy

Aktywizacja uczniów, którzy niechętnie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego
autor: Dorota Sadowska
kategoria: artykuł

Moje sposoby poznawania uczniów szkoły szpitalnej
autor: Ksenia Matuszewska
kategoria: referat + ankieta

Jak rozpoznać dziecko zdolne i jak z nim pracować
autor: Jolanta Tomczak
kategoria: referat

Scenariusz przedstawienia o tematyce prozdrowotnej pt. "Jaś i Małgosia"
autor: Jolanta Tomczak
kategoria: scenariusze

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Izabela Chłód
kategoria: program edukacyjny


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 33 gości

  reklama