Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1901-2000   inne

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci w przedszkolu. Stymulacja językowa rozwoju mowy dziecka.
autor: Ewa Banach
kategoria: artykuł

Pomysł na "Akademię pana Kleksa" z wykorzystaniem metod aktywizujących
autor: Grażyna Wolna
kategoria: opracowanie

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka rosyjskiego
autor: Joanna Miłosz Paturalska
kategoria: plany pracy

Sprawdziany wiadomości z języka rosyjskiego w klasie VI
autor: Joanna Miłosz Paturalska
kategoria: sprawdziany

Wpływ mass mediów na współczesną rodzinę polską
autor: Joanna Miłosz Paturalska
kategoria: artykuł

Piłka nożna w wychowaniu fizycznym upośledzonych umysłowo w oparciu o organizację obozów sportowych i turniejów piłkarskich
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: artykuł

Ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego w szkole podstawowej
autor: Tamara Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Rozkład liczby 10 na składniki
autor: Barbara Dobiańska
kategoria: konspekt lekcji

Program edukacji ekologicznej dla dzieci 6-letnich
autor: Teresa Omańska
kategoria: programy edukacyjne

Sprawdzian z czasów niemieckich
autor: Aneta Hubisz
kategoria: testy

Projekt współpracy polsko-niemieckiej
autor: Wioletta Skorupińska
kategoria: projekty edukacyjne

Gminne Święto Matematyki
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Matki
autor: Agnieszka Piwowarczyk
kategoria: scenariusz imprezy

By pomaganie było leczące - rozważania wokół pomocy osobom upośledzonym umysłowo
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: artykuł

Program działania grupy wsparcia "Nie jestem sam"
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: program edukacyjny

Postawa fair play w kształtowaniu godności osoby ludzkiej
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt lekcji otwartej dla nauczycieli i rodziców "Jak należy się odżywiać ?"
autor: Halina Sieczkoś
kategoria: konspekt lekcji

Program promocji zdrowia
autor: Iwona Bąk
kategoria: program edukacyjny

Analiza dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania
autor: Danuta Pilarska
kategoria: opracowanie

Tyflopedagogika (dzieci niewidome i słabowidzące)
autor: Danuta Pilarska
kategoria: artykuł

Trudności w nauce pisania i czytania
autor: Danuta Pilarska
kategoria: opracowanie

Psychodrama i jej znaczenie w pracy Młodzieżowej Grupy Wsparcia
autor: Danuta Pilarska
kategoria: artykuł

Od fraka do garnituru
autor: Bogusława Niedziółka
kategoria: prezentacja multimedialna

Odzież - zarys historyczny
autor: Bogusława Niedziółka
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zabaw integracyjnych przygotowany na spotkanie dzieci niemieckich i polskich
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6-letnich
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Geomorfologia okolic Kaźmierza i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym
autor: Anna Kubiak
kategoria: artykuł

Dzień Matematyczny
autorzy: Wioletta Kosecka, Zbigniew Bahr
kategoria: scenariusz imprezy

Osiągnięcia uczniów w kształceniu zintegrowanym
autor: Joanna Nowakowska
kategoria: artykuł

Fundamenty szczęśliwej rodziny
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: refarat

Wiersze dla dzieci
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: twórczość własna

Przedstawienie teatralne inspiracją twórczości dzieci klas młodszych
autor: Ilona Nowak
kategoria: artykuł

Muzykoterapia w pracy nauczyciela przedszkola i szkoły podstawowej
autor: Mirosława Kuplińska
kategoria: referat

Uroczystość 11 Listopada
autorzy: Lidia Loranc, Magdalena Zwolińska
kategoria: scenariusz imprezy

Święto Pieczonego Ziemniaka
autorzy: Lidia Loranc, Ilona Zielińska, Anna Ziółkowska
kategoria: scenariusz imprezy

Systemy zapisywania liczb
autor: Ewa Płonka
kategoria: prezentacja multimedialna

Program zajęć rozwojowo-edukacyjnych "Łatwiej być razem"
autor: Joanna Rusin
kategoria: program edukacyjny

Sprawdzian z fonetyki dla klasy I gimnazjum
autor: Agnieszka Olejarz
kategoria: sprawdziany

Program profilaktyczny "Zanim będzie za późno"
autorzy: Joanna Rusin, Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: program edukacyjny

Polskie parki narodowe - rezerwaty biosfery
autor: Violetta Mandat-Kozak
kategoria: opracowanie

Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Europie - zwyczaje i tradycje. Pisownia dużą i małą literą.
autor: Renata Jankowska
kategoria: konspekt zajęć

Poznajemy zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
autor: Renata Jankowska
kategoria: konspekt zajęć

Literatura jako stymulacja kompetencji komunikacyjnej
autor: Aleksandra Borzęcka
kategoria: artykuł

Plan współpracy z rodzicami w klasach I-III
autor: Renata Kłembokowska
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć zintegrowanych. Lekcja otwarta dla nauczycieli stażystów.
autor: Renata Jankowska
kategoria: konspekt zajęć

Analiza zdarzenia krytycznego
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: analiza przypadku

Jak dziecku pomóc ? O skutecznej komunikacji w rodzinie.
autor: Renata Gudowicz
kategoria: scenariusz spotkania z rodzicami

Czy Archimedes mógł podnieść Ziemię ?
autor: Halina Anioł
kategoria: artykuł

Scenariusz konkursu szkolnego "As wiedzy matematycznej"
autor: Agnieszka Pękalska
kategoria: scenariusze

"Polokacyjne" początki miasta - "...gdy zacni rycerze władali na Żarach..." - czyli okres feudalny
autor: Arkadiusz Daniel Prokopowicz
kategoria: artykuł

Epoka napoleońska a sprawa żarsko-kunicka
autor: Arkadiusz Daniel Prokopowicz
kategoria: artykuł

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako koncepcja ukierunkowana na rozwój szkoły
autor: Izabela Górska
kategoria: referat

Krzyżówki i testy z plastyki
autor: Izabela Górska
kategoria: ocenianie

Wpływ oceniania na przebieg procesu dydaktycznego
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Ocenianie - wspólne dojrzewanie w szkole
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Wychowywanie polskich uczniów, czyli komuna zintegrowana
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Typy interakcji między gatunkami
autor: Anna Maciejko
kategoria: prezentacja multimedialna

Jasełka "Bóg się rodzi w naszym sercu"
autor: Jadwiga Kucharska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Rola świetlicy w ułatwianiu dziecku adaptacji do szkoły
autor: Maria Zduniak
kategoria: artykuł

Charakterystyka motoryczna i biochemiczna biegu na 400 m (lekka atletyka)
autor: Adam Rębisz
kategoria: artykuł

Rozkład materiałów ćwiczebnych na okres dziewięciu cykli szkoleniowych w etapie ogólnorozwojowym szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
autor: Adam Rębisz
kategoria: plany pracy

Obraz młodego pokolenia w wybranych tekstach hip-hopowych (na podstawie utworów grup "Ostr" i "Kaliber44")
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Udział dziecka z zespołem Downa w zajęciach gimnastyczno-tanecznych
autor: Anna Ziemann
kategoria: artykuł

Test kompetencji dziecka 6-letniego z Oddziału Przedszkolnego
autor: Maria Wawruszczak
kategoria: testy

Święta Bożego Narodzenia - tradycje i zwyczaje
autor: Jolanta Piecuch
kategoria: prezentacja multimedialna

Słynne symbole z "Wesela" S. Wyspiańskiego
autor: Grażyna Jaśkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Test z renesansu
autor: Grażyna Jaśkowska
kategoria: testy

Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli
autor: Edyta Bem
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

Kompetencje komunikacyjne dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autor: Aleksandra Borzęcka
kategoria: artykuł

Rola wychowania przedszkolnego w procesie kształtowania postaw społeczno-moralnych dziecka
autor: Elżbieta Ulezło
kategoria: artykuł

Program pracy wychowawczej przeznaczony do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum
autor: Mieczysław Zadworny
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Gałęzia
kategoria: plany rozwoju

Konspekt zajęć z zakresu pojęć matematycznych "Kotek"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty / twórczość własna

Problem występowania agresji wśród dzieci upośledzonych umysłowo w badaniach pedagogicznych
autor: Elżbieta Gumienna
kategoria: opracowanie / analiza badań

Cechy podzielności liczb
autor: Ewa Płonka
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz imprezy szkolnej na Dzień Babci i Dziadka "Najcieplejsze święto"
autor: Ewa Paluch
kategoria: scenariusz imprezy

Święto Pieczonego Ziemniaka
autor: Ewa Paluch
kategoria: scenariusz imprezy

Program "Gimnazjalnej ligi halowej piłki nożnej chłopców"
autor: Mieczysław Zadworny
kategoria: plany pracy / programy

Współpraca nauczycieli i rodziców - przykład scenariusza i projektu
autor: Joanna Małocha
kategoria: scenariusz wywiadówki + projekt edukacyjny

Zastosowanie komputera i edukacyjnych programów komputerowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
autor: Anna Dylewska
kategoria: artykuł

Metody nauczania i formy pracy
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: referat

Scenariusz lekcji wychowawczej "Prawa i obowiązki ucznia"
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: scenariusz lekcji

Wskazówki do udanej i efektywnej rozmowy nauczyciela z rodzicami uczniów
autor: Marzena Leniak
kategoria: artykuł

Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo ?
autor: Marzena Leniak
kategoria: artykuł

Sprawdzian matematyczno-przyrodniczy dla klasy VI "Podróże przyrodnicze"
autor: Anna Lankiewicz
kategoria: sprawdziany

Scenariusz inscenizacji pt. "Jak Dyzio uczył się oszczędzać, czyli oszczędzanie - dwa w jednym"
autor: Anna Lankiewicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Inscenizacja matematyczna "Ważne figury"
autor: Anna Lankiewicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Zastosowanie komputera w terapii dzieci niesprawnych ruchowo, mających problemy w porozumiewaniu się
autor: Anna Dylewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem czasopisma JUMA
autor: Radosław Janeczek
kategoria: scenariusz lekcji

Dwusieczna kąta i jej własności
autor: Maria Modzelewska
kategoria: konspekt lekcji

Test sprawdzający stopień zrozumienia treści lektury pt. "Dziecię elfów"
autor: Rena Sochacka
kategoria: testy

"Zabawy gimnastyczne" - scenariusz warsztatów z rodzicami i dziećmi prowadzonych metodą Weroniki Sherborne
autor: Ewa Turowska
kategoria: scenariusz zajęć

Spotkanie z Mikołajem
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

Fenologiczne pory roku - przedwiośnie
autor: Violetta Mandat-Kozak
kategoria: prezentacja multimedialna

Szkolenie rady pedagogicznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym w świetle własnych badań"
autor: Danuta Depka Prondzinska
kategoria: ocenianie

MASE - inteligentna metawyszukiwarka
autor: Leszek Śliwko
kategoria: artykuł

Kryteria oceniania osiągnięć dydaktycznych uczniów
autor: Barbara Urbańska
kategoria: artykuł

Jasełka na Boże Narodzenie
autor: Danuta Łuska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Jak wpłynąć na odbiorcę, by robił, co mu każemy i jeszcze był przekonany o swojej racji ? - rozważania o perswazji w języku.
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

W kręgu wyzwolonych słów - o języku i tekstach kultury alternatywnej (hip-hop, blokersi, graffiti)
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 228 gości

  reklama