Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 101-200   inne

Test z matematyki
autor: Hanna Drygas
kategoria: test

Sprawdzian grafy-mnożenie. Mnożenie sposobem pisemnym.
autor: Hanna Drygas
kategoria: sprawdziny

Rambit kl. II
autor: Małgorzata Długosz
kategoria: scenariusz imprezy

Porozmawiajmy o Krasickim
autor: Małgorzata Długosz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Postawy rodziców wobec własnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym oraz w stopniu lekkim ze sprzężeniami
autor: Arkadiusz Ciura, Katarzyna Pajączek-Ciura
kategoria: opracowanie (z ankietami)

Testy sprawdzające do przedmiotu funkcjonowanie w środowisku w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy Zawodowej
autor: Arkadiusz Ciura
kategoria: testy

Zdrowie i ekologia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach- niezbędne warunki i ograniczenia
autor: Jolanta Wiśniewska
kategoria: opracowanie

Ustalenie przyczyn trudności uczniów w nauce czytania i pisania
autor: Beata Olczak
kategoria: artykuł

Baśń o Kopciuszku - oceniamy postacie
autor: Beata Olczak
kategoria: scenariusz zajęć

Warsztaty profilaktyki HIV/AIDS
autor: Helena Bełtowska
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz apelu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
autor: Barbara Brzezińska
kategoria: scenariusz uroczystości

Kubusiowy przysmak. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kart i kości do gry.
autor: Bożena Puchalska
kategoria: scenariusze zajęć

Poznajemy Białowieski Park Narodowy
autor: Bożena Puchalska
kategoria: program edukacyjny

Program naprawczy dla dziecka z klasy zerowej
autor: Joanna Kajkowska
kategoria: program edukacyjny

Fenole - konspekt lekcji chemii dla klasy II liceum ogólnokształcącego
autor: Grażyna Stanek
kategoria: konspekt lekcji

Autorski Program Międzyprzedmiotowych Ścieżek Edukacyjnych
autorzy: Barbara Jedynak, Danuta Szwaj
kategoria: program edukacyjny

Autorski Program Doskonalenia Techniki Czytania "Asystent"
autorzy: Barbara Jedynak, Danuta Szwaj
kategoria: program edukacyjny

Wiara jest wtedy, kiedy (...) - nasze rozmowy o wierze
autorzy: Anna Dańko, Joanna Rodecka
kategoria: scenariusz lekcji

Nie gaś nigdy światła nadziei - rozważania o nadziei
autorzy: Anna Dańko, Joanna Rodecka
kategoria: scenariusz lekcji

Miłość cierpliwa jest, łaskawa... - refleksje o miłości
autorzy: Anna Dańko, Joanna Rodecka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla III klasy specjalnej - "Ptaki odlatujące jesienią"
autor: Małgorzata Smul
kategoria: scenariusz zajęć

W krainie lodu
autorzy: Małgorzata Gierula-Słyś
kategoria: scenariusz zajęć

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Małgorzata Gierula-Słyś
kategoria: artykuł

Festyn sportowy
autorzy: Andrzej Krowiak, Zofia Konopacka
kategoria: scenariusz imprezy

Osobowość wychowawcy - a osobowość wychowanków
autor: Halina Konarzewska
kategoria: referat

Kiedy gwiazdka jest już blisko...
autor: Maria Zaleska
kategoria: scenariusz lekcji

Rozważania o pewnej wycieczce. Regionalizm i ekologia.
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Dzieci z deficytami intelektualnymi w szkole masowej
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Standardy wymagań oraz testy do badania przyrostu wiedzy uczniów w Specjalnym Gimnazjum dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Sikorska
kategoria: testy

Scenariusz lekcji biologii w III klasie Gimnazjum Specjalnego z zastosowaniem technik komputerowych
autor: Joanna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Warsztaty terenowe w Czarnym Dunajcu
autor: Małgorzata Marszałek-Hałasa
kategoria: scenariusze zajeć

Trudności w nauce matematyki dotyczące w szczególności zadań z treścią
autor: Danuta Mandrysz
kategoria: artykuł

Scenariusz akademii z okazji Dnia Europy
autor: Jadwiga Puchalska
kategoria: scenariusz uroczystości

Relacje międzyludzkie
autor: Hanna Grzegrzółka
kategoria: artykuł

Wał
autor: Hanna Grzegrzółka
kategoria: aplikacja

Obliczanie wysokości trójkąta
autor: Hanna Grzegrzółka
kategoria: aplikacja

Scenariusz lekcji muzyki przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Justyna Śpiewak
kategoria: scenariusz lekcji

Lieder im Deutschunterricht
autor: Elżbieta Syrek
kategoria: opracowanie

Teste Dein Verb !
autor: Elżbieta Syrek
kategoria: testy

Logo Komeniusz - zadania z rozwiązaniami dla szkoły podstawowej i gimnazjum
autor: Władysława Druciak
kategoria: opracowanie

Sprawdzian z informatyki
autor: Danuta Mandrysz
kategoria: aplikacja

Konkurs przyrodniczy p.t. "Przyroda to nasz wspólny dom"
autor: Wioletta Bielecka
kategoria: scenariusz konkursu

Program profilaktyki uzależnień "To jest Twoja decyzja"
autor: Wioletta Bielecka
kategoria: program edukacyjny

Co kryje w sobie jesienny las
autor: Elżbieta Zagraba
kategoria: scenariusz lekcji

Aerobic - ćwiczenia koordynacyjno-ruchowe przy muzyce
autor: Danuta Danielewska-Lasota
kategoria: scenariusz zajęć

Instrumenty muzyczne - sprawdzian dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
autor: Joanna Wesołowska
kategoria: sprawdzian

System motywowania
autor: Joanna Wesołowska
kategoria: opracowanie

Plan pracy Klubu Europejskiego "Eurostyk"
autor: Anna Kubala
kategoria: plan pracy

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego "Eurostyk"
autor: Anna Kubala
kategoria: opracowanie

Jak tworzyłam Przedmiotowy System Oceniania ?
autor: Iwona Maria Glaza
kategoria: opracowanie

Analiza przypadku rozpoznawania - problemu edukacyjnego z wychowania fizycznego w szkole podstawowej
autor: Andrzej Smola
kategoria: opracowanie

Analiza przypadku edukacyjnego
autor: Katarzyna Sobanda
kategoria: analiza przypadku

Jak się pożegnać ?
autor: Anna Chojnacka
kategoria: artykuł

Dziecko a komputer
autor: Anna Chojnacka
kategoria: artykuł

Zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci
autor: Barbara Benisz
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

Wykorzystanie dramy w edukacji środowiskowej
autor: Bożena Puchalska
kategoria: scenariusze zajęć

Stosowanie żywego słowa i małych form teatralnych w kształceniu zintegrowanym
autor: Mariola Piela
kategoria: artykuł + scenariusz

Liczby pierwsze i złożone
autor: Małgorzata Perlega
kategoria: konspekt lekcji

Pole wielokąta foremnego
autor: Małgorzata Perlega
kategoria: konspekt lekcji

Rozkładanie liczby złożonej na czynniki pierwsze
autor: Małgorzata Perlega
kategoria: konspekt lekcji

Powtórzenie wiadomości o funkcjach trygonometrycznych
autor: Małgorzata Perlega
kategoria: konspekt lekcji

Tangens kąta ostrego - wprowadzenie w sposób problemowy
autor: Bernadeta Josek
kategoria: konspekt lekcji

Obliczanie pola trójkąta z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych
autor: Bernadeta Josek
kategoria: konspekt lekcji

Wyposażenie pracowni tapicerskiej. Sprzęty, narzędzia i przybory, maszyny i urządzenia tapicerskie.
autor: Arkadiusz Ciura
kategoria: prezentacja multimedialna

Myszka
autor: Małgorzata Sikora
kategoria: prezentacja multimedialna

Budowa komputera
autor: Małgorzata Sikora
kategoria: prezentacja multimedialna

Wesoła ortografia
autor: Małgorzata Siejka
kategoria: scenariusz inscenizacji

Moda na festyny, czyli jak zachęcić rodziców do wspólnej zabawy
autor: Małgorzata Siejka
kategoria: artykuł + scenariusz inscenizacji

Referat dotyczący narkotyków
autor: Katarzyna Pająk
kategoria: referat

Użyteczne odpady
autor: Bożena Spica
kategoria: scenariusz zajęć

Ankieta - diagnoza wstępna w związku z projektem: "Użyteczne odpady"
autor: Bożena Spica
kategoria: ankieta

Życiodajna woda
autor: Ewa Keister
kategoria: scenariusz zajęć

Znaczenie zajęć terenowych w nauczaniu przyrody
autor: Ewa Keister
kategoria: scenariusz lekcji

Porozmawiajmy o dzieciach nadpobudliwych psychoruchowo
autor: Ewa Keister
kategoria: referat

Jednostki długości
autor: Danuta Mandrysz
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć koła matematycznego dla klasy trzeciej gimnazjum
autor: Halina Konarzewska
kategoria: scenariusz zajęć

Jak uczyć, aby dzieci się nie nudziły ?
autor: Beata Marcińczak
kategoria: artykuł

Żegnamy zimę
autor: Joanna Błaszczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Rola wychowawców w zapobieganiu i pokonywaniu trudności w nauce
autor: Katarzyna Kwiatkowska
kategoria: artykuł

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych młodzieży
autor: Katarzyna Kwiatkowska
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć otwartych dla przedszkolaków - grupa "O"
autor: Małgorzata Sikora
kategoria: konspekt zajęć

Zjawiska wulkaniczne w basenie Morza Śródziemnego
autor: Małgorzata Łopińska
kategoria: scenariusz lekcji

Poznajemy środowisko wokół szkoły i jej mieszkańców
autor: Jolanta Pałyga
kategoria: scenariusz lekcji

Psychologiczne i pedagogiczne aspekty przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki
autor: Marek Sochan
kategoria: artykuł

Mój program autorski "Edukacja regionalna uczniów w klasie I. Moja mała ojczyzna - Gryfice i okolice"
autor: Anna Chojnacka
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz wieczoru wigilijnego
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: scenariusz imprezy klasowej

Scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Matki
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: scenariusz uroczystości

Święto pieczonego ziemniaka
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: scenariusz imprezy klasowej

Scenariusz - spotkanie z Mikołajem
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: scenariusz imprezy klasowej

Referat - Kinezjologia Edukacyjna
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: referat

Jak wychować szczęśliwe dziecko
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: referat

Analiza przypadku - problemu edukacyjnego z chemii
autor: Grażyna Stanek
kategoria: opracowanie

Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem
autor: Władysław Gawlas
kategoria: referat

Powstanie Listopadowe 1830/1831 r. na Litwie
autor: Władysław Gawlas
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji matematyki w kl. III gimnazjum specjalnego
autor: Dorota Denysiuk
kategoria: scenariusz lekcji

Miss szkoły
autor: Małgorzata Łopińska
kategoria: scenariusz imprezy

Motywacyjne aspekty oceniania pracy ucznia
autor: Mariusz Kucharz
kategoria: opracowanie

Sprawdzian z matematyki dla kl. II gimnazjum - Liczby całkowite
autor: Dorota Denysiuk
kategoria: sprawdzian

Scenariusz części artystycznej podczas otrzęsin klas I gimnazjum i szkoły zawodowej specjalnej - "Z wizytą u smerfów"
autor: Dorota Denysiuk
kategoria: scenariusz uroczystości

Średniowieczni ludzie z żelaza
autor: Grażyna Wichorowska
kategoria: scenariusz lekcji

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 72 gości

  reklama