Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1801-1900   inne

O romantycznych nastrojach w muzyce - słuchamy Beethovena
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Czy muzyka jest potrzebna literaturze ? O tym, jak podsumować średniowiecze utworem Carla Orffa pt. Carmina Buraną.
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Test matematyczny "Kociewie"
autorzy: Dorota Spychalska, Justyna Szweda
kategoria: testy

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Krystyna Zduniak
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć z udziałem rodziców "W świecie wikingów i samurajów"
autor: Maria Mańk
kategoria: scenariusz zajęć

Świat zwierząt i roślin Grenlandii
autor: Irena Lubiejewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Poznajemy Grenlandię i jej mieszkańców
autor: Irena Lubiejewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program pracy z uczniem zdolnym w klasach II-III
autor: Irena Lubiejewska
kategoria: plany pracy

Wiersze matematyczne
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: twórczość własna

Inscenizacja "Do stajenki"
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: scenariusz inscenizacji

Gdy zaświeci gwiazdka
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

"Kształtowanie sumienia w rodzinie" - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Joanna Borek
kategoria: referat

"Wychowawcza rola modlitwy w rodzinie" - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Joanna Borek
kategoria: referat

Konstrukcja prostej prostopadłej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Sylwia Stryjewska
kategoria: plany rozwoju

Scenariusz obchodów Dnia Ziemi
autor: Violetta Mandat-Kozak
kategoria: scenariusz imprezy

Polska moja Ojczyzna
autor: Ewa Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie przedszkolaki w Europie
autor: Ewa Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie kopalnie
autor: Ewa Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Beata Zawada
kategoria: plany pracy

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
autor: Beata Zawada
kategoria: konkursy

Program zajęć dodatkowych "Język niemiecki jest łatwy"
autor: Beata Zawada
kategoria: plany pracy

Co wniosą do Unii Europejskiej państwa kandydujące i przystępujące ?
autor: Grażyna Gawron
kategoria: konspekt lekcji

Utworzenie Unii Europejskiej
autor: Grażyna Gawron
kategoria: konspekt lekcji

Edukacja ekologiczna w klasach I-III szkoły podstawowej
autor: Anna Łuba
kategoria: referat

Moje badania nad ortografią uczniów kończących I etap kształcenia
autor: Alicja Mazur
kategoria: opracowanie

Konkurs wiedzy o Francji
autor: Beata Lechert
kategoria: konkursy

Konkurs czytelniczy "Brzechwa i Tuwim dzieciom"
autor: Barbara Kusiak
kategoria: konkursy

Zmiany w metodach zarządzania - współczesne tendencje
autor: Dominika Kwieciszewska
kategoria: artykuł

Proces wychowania, a osobowość społeczna jednostki
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wartość i rodzaje ćwiczeń ortofonicznych w metodyce przedszkolnej
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój mowy dziecka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice uwzględniające procesy oddziaływania wychowawczego na wychowanka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Świąteczne opowieści
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

IQ czy EQ ? Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na nasze życie.
autor: Dominika Kwieciszewska
kategoria: artykuł

Metody aktywne
autor: Ewa Szopińska
kategoria: artykuł

Konkurs wiedzy o Szkocji
autor: Magdalena Ostrowska
kategoria: konkursy

Planowanie i organizacja pracy w kształceniu zintegrowanym
autor: Anna Łuba
kategoria: referat

Program zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego
autor: Beata Skoneczna
kategoria: plany pracy

Test o Unii Europejskiej
autor: Beata Skoneczna
kategoria: testy

Deutsche Aussprache
(zasady wymowy niemieckiej)

autor: Beata Skoneczna
kategoria: opracowanie

Budowa i rozwój grupy
autor: Sylwia Krause
kategoria: opracowanie metodyczne

Konspekt zajęć nauczania zintegrowanego w klasie II
autor: Sylwia Krause
kategoria: konspekt zajęć

Inscenizacja pantomimiczna baśni Anny Świrczyńskiej pt. "Jaś i Małgosia"
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości jubileuszowej
autorzy: Ewelina Ciuraj, Violetta Parkitna
kategoria: scenariusz uroczystości

Ćwiczenia kształtujące koncentrację wzrokowo-słuchowo-ruchową
autor: Maria Mańk
kategoria: konspekt zajęć

Czas koczowników, polowań oraz... - Prehistoria Ziemi Żarskiej (Pagus Zara)
autor: Arkadiusz Daniel Prokopowicz
kategoria: artykuł

Wzorce komunikowania się nauczyciela z uczniami
autor: Marzena Jantas
kategoria: artykuł

Czynniki warunkujące rozwój mowy
autor: Marzena Jantas
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęcia "Kraina Polarna"
autor: Marzena Jantas
kategoria: scenariusz zajęcia

Europejski Dzień Języków
autor: Sylwia Krause
kategoria: scenariusz imprezy

Zajęcia otwarte dla rodziców z inscenizacją "Dwunastu braci"
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: scenariusz zajęć

Nagroda dla ucznia i podziękowanie dla rodziców
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: materiały pomocnicze

"Europa wielokulturowa" - poznajemy bliżej Szwecję
autor: Violetta Dudzińska
kategoria: scenariusz zajęcia

Harmonogram pracy zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: plany pracy

Wyprawka ucznia klasy drugiej
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: opracowanie

5-letni plan doskonalenia zawodowego
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: plany pracy

Jak zaplanować proces skutecznego kształcenia świadomości ekologicznej ?
autor: Sławomir Ruciński
kategoria: artykuł

500 rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba - konkurs czytelniczy
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Powstania Śląskie i Plebiscyt - materiały ilustracyjne do wykorzystania na lekcjach historii
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Badanie wyników z języka niemieckiego opracowane na podstawie podręcznika "Der, die, das neu" dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Furgacz
kategoria: ocenianie

Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: referat

Kary i nagrody w wychowaniu
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: referat

Scenariusz zabaw integracyjnych
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Podróż po Polsce
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Barbara Kozłowska
kategoria: plan rozwoju

Scenariusz przedstawienia do legendy "O gdańskiej burmistrzance" Anny Świerszczyńskiej
autor: Violetta Dudzińska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Test kompetencji "Wycieczka w góry"
autor: Beata Masternak
kategoria: testy

Organizacja i zasady działania szkolnego kółka redakcyjnego uczniów klas I-III "Figielek"
autor: Beata Masternak
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I
autor: Beata Masternak
kategoria: plany pracy

Projekt ekologiczny "Dbajmy o nasze ekosystemy"
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: projekt edukacyjny

Program naprawczy z przedmiotu - przyroda
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Obliczanie pól trójkątów i czworokątów
autor: Maria Modzelewska
kategoria: scenariusz lekcji

Nauka pisania i czytania dzieci czteroletnich metodą B. Rocławskiego
autor: Lucyna Spica
kategoria: program innowacyjny

Scenariusz przedstawienia "Mikołaj w szkole"
autor: Lech Karwowski
kategoria: scenariusze

Projekt imprezy regionalnej "Stąd jesteśmy"
autor: Nina Czerniewicz
kategoria: projekty edukacyjne

Misterium Bożonarodzeniowe
autor: Maria Modzelewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Poznajemy nasz region
autor: Jolanta Pelc
kategoria: scenariusz zajęć

Satyry Mikołaja Biernackiego (Rodocia) na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Mariusz Szpilarewicz
kategoria: artykuł

A computer based syllabus for class II senior high school
autor: Lidia Gutowska-Raszczuk
kategoria: innowacje edukacyjne

Plany zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej"
autor: Rena Sochacka
kategoria: plany pracy

Nauczanie słownictwa w szkole podstawowej
autor: Paulina Paterczyk
kategoria: artykuł

Organizacja procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
autor: Anna Zbańska
kategoria: artykuł

Jak zapobiegać agresji u dzieci
autor: Aneta Buras-Walentowska
kategoria: artykuł

Do czego służy "zamrożony piłkarz", czyli jak przedstawić język sprawozdawców sportowych na lekcjach języka polskiego. Propozycja metodyczna i krótkie omówienie zagadnienia
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opis i analiza przypadku

Korelacja międzyprzedmiotowa - blok humanistyczny
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opracowanie

Elektrownie i broń jądrowa
autor: Małgorzata Flis
kategoria: artykuły / referaty

Wpływ hałasu na organizm ludzki
autor: Małgorzata Flis
kategoria: artykuły / referaty

Rola igrzysk w starożytnej Grecji
autor: Małgorzata Flis
kategoria: artykuły / referaty

Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas różnorodnych zabaw zainspirowanych historią Małego Księcia
autor: Teresa Omańska
kategoria: scenariusz zajęć

Warsztaty dla rodziców i dzieci "Wspólnie bawimy się i uczymy"
autor: Teresa Omańska
kategoria: scenariusz zajęć

O wychowaniu
autor: Anna Zbańska
kategoria: referat

Scenariusze zajęć inspirujące dzieci do podejmowania działalności rysunkowej dla grupy 5-latków
autor: Anna Zbańska
kategoria: scenariusze zajęć

Program ekologiczny "Chrońmy nasz wspólny dom - Ziemię"
autorzy: Joanna Koczwara, Grażyna Mazgaj
kategoria: program edukacyjny

Charakterystyka uczących się
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Charakterystyka i analiza wybranych celów programu nauczania z informatyki
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: analizy / materiały pomocnicze

Projekt narzędzia do diagnozowania stanu wiedzy i umiejętności uczniów klasy V szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda
autorzy: Sylwia Gnatek, Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Święci patronowie Europy
autor: Beata Berłowska
kategoria: scenariusz lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 231 gości

  reklama