Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1701-1800   inne

Zadania przedszkola w przygotowaniu dzieci do nauki pisania
autor: Elżbieta Słupik
kategoria: artykuł

Pojęcie dysleksji i jej typy
autor: Grażyna Zając
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej" w klasie II
autor: Rena Sochacka
kategoria: scenariusz zajęć

Rodzina: jej funkcje, zadania i przemiany
autor: Wioletta Mlonka
kategoria: artykuł

"Piękna i Bestia" - scenariusz przedstawienia na motywach baśni Charlesa Perrault
autorzy: Aleksandra Miłowska, Aldona Kasprzak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa "Unikanie zagrożeń"
autorzy: Renata Brzezina, Małgorzata Filarowska, Sylwia Milewska
kategoria: program edukacyjny

"Miasto nie zwyczajne, a królewskie...". Sanockie środowisko literackie.
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: artykuł

"Jeden - co zna Prawdę". San w literaturze.
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: artykuł

W krainie kolorów
autor: Marzenna Domańska
kategoria: program autorski

Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej"
autor: Rena Sochacka
kategoria: referat

Test wiadomości i umiejętności z zakresu kultury i literatury średniowiecza, Biblii oraz nauki o języku
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: testy

Program pracy wychowawczej dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany pracy

Małe deszczowe kropelki
autor: Marzenna Domańska
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowa parasolka - jesienią także możemy chodzić na spacer
autor: Marzenna Domańska
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Nauczanie zintegrowane
autor: Sławomir Ruciński
kategoria: plany rozwoju

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem Pedagogiki zabawy
autor: Katarzyna Szymańska
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz Dnia Angielskiego w szkole podstawowej
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: scenariusz imprezy

Użycie piosenek na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: opracowania / analizy

Janusz Szuber - Ryszard Schramm, czyli poetycki dialog AD 2000
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: artykuł

Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 5 letnich
autor: Bogumiła Dobrzyńska
kategoria: plany pracy

Zadania tekstowe dla klasy II "Jesienne zadania"
autor: Rena Sochacka
kategoria: ocenianie

Program zajęć pozalekcyjnych dla maturzystów z języka polskiego
autor: Anna Borkowska
kategoria: plany pracy

Edukacja ekologiczna - metody i formy kontaktu dziecka z przyrodą w warunkach przedszkolnych
autor: Danuta Pijanowska
kategoria: artykuł

Program szkolenia z zakresu elementów ratownictwa przedmedycznego - udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia
autor: Ewa Wieczorek
kategoria: program edukacyjny

Biegi sztafetowe
autor: Ewa Wieczorek
kategoria: konspekt lekcji

Skok wzwyż
autor: Ewa Wieczorek
kategoria: konspekt lekcji

Muzyka i piosenki na lekcjach języka angielskiego
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: referat

Hospitacja diagnozująca w klasie VI szkoły podstawowej - czasowniki modalne
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: scenariusz lekcji

Contrastive Analysis of English and Polish Idiomatic Expressions
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: opracownie

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego "Integracja zespołu klasowego"
autor: Rena Sochacka
kategoria: opis i analiza przypadku

Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata wobec rodziny
autor: Maja Strzelecka
kategoria: opracowanie

Model zadania do Nowej Matury z języka polskiego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: ocenianie

Misja współczesnego nauczyciela
autor: Katarzyna Wądołowska-Lesner
kategoria: artykuł

Zło dobrem zwyciężaj
autor: Zofia Golianek
kategoria: scenariusz lekcji

Interdyscyplinarny projekt autorski "Świat w obiektywie"
autor: Beata Joszko
kategoria: innowacja pedagogiczna

Interdyscyplinarny projekt autorski "Żyj zdrowo na sportowo"
autor: Beata Joszko
kategoria: innowacja pedagogiczna

Interdyscyplinarny projekt autorski "Tanecznym krokiem dookoła świata"
autor: Beata Joszko
kategoria: innowacja pedagogiczna

Pola wielokątów
autor: Anna Kapkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Moja mama - portret mamy słowem malowany"
autor: Rena Sochacka
kategoria: scenariusz zajęć

ADHD - przyczyny, objawy, sposoby postępowania w sytuacjach szkolnych
autor: Agnieszka Izdebska-Wojna
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I gimnazjum
autor: Grażyna Gawron
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian w przyrodzie"
autor: Rena Sochacka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz na uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VI
autor: Marta Muzyczuk
kategoria: scenariusz uroczystści

Program koła ortograficznego dla klas IV-VI "Ortografia - moją przyjaciółką"
autor: Marta Muzyczuk
kategoria: plany pracy

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Boże Narodzenie
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Program pracy Koła Ekologicznego
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Jak pokonać indiańskiego wodza ? - na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Gorące mleko".
autor: Jolanta Makuch
kategoria: scenariusz lekcji

Od radości do rozpaczy - nazywanie stanów emocjonalnych
autor: Jolanta Makuch
kategoria: scenariusz lekcji

Plan dydaktyczno-wychowawczy z wychowania fizycznego dla klasy IV
autor: Bożena Przepiórka
kategoria: plany pracy

Projekt edukacyjny "Gimnazjum pełne kwiatów"
autor: Joanna Możdżyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Testy umiejętności czytania ze zrozumieniem
autor: Rena Sochacka
kategoria: testy

Konspekt zajęcia z zakresu pojęć matematycznych "Pociąg krasnoludków"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty

Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu wychowawczego klasy III
autor: Grażyna Witak
kategoria: opracowanie

Opis i analiza przypadku adaptacji i akceptacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo w klasie szkolnej
autor: Dorota Nasiadka
kategoria: opis i analiza przypadku

Sprawnośc fizyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
autor: Anna Kloskowska
kategoria: artykuł

Mierzenie jakości pracy szkoły w obszarze: "Kultura szkoły sprzyja osiąganiu wysokiej jakości kształcenia i wychowania" - narzędzia badawcze
autor: Marcin Janasik
kategoria: ankiety

Adwent
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Dlaczego warto oglądać kreskówki ? albo Miejsce w sercu.
autor: Mariola Szczęsna
kategoria: esej

Indywidualny program edukacyjny dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym
autor: Beata Schaffner
kategoria: program edukacyjny

Rewalidacja indywidualna w szkole podstawowej dla upośledzonych umysłowo
autor: Beata Schaffner
kategoria: artykuł

Program działań wychowawczych w klasie o nachyleniu programowym matematyczno-informatyczno-ekonomicznym
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany pracy

Skuteczne kierowanie uczeniem się i zachowaniem
autor: Marta Rutkowska
kategoria: artykuł

Ludność i dziedzictwo kulturowe
autor: Marta Rutkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Środowisko przyrodnicze mojego regionu
autor: Marta Rutkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego
autorzy: Zygmint Wziątek, Anna Doroń
kategoria: ocenianie

W świecie baśni... Czytelnicy szukają autora.
autor: Marietta Dąbrowska
kategoria: scenariusz lekcji

Fuga fortepianowa w twórczości kompozytorów XX wieku
autor: Jakub Kowalewski
kategoria: opracowanie

Wyprawa po skarb
autor: Gerlinda Wiencek
kategoria: scenariusz zajęcia

Algorytmika i rozwiązywanie problemów. Zadania z Logo.
autor: Iwona Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

O mojej pracy w klasie łączonej 0-I słów kilka...
autor: Rena Sochacka
kategoria: artykuł

Program Koła Astronomicznego "Życie we Wszechświecie"
autor: Grażyna Dereń-Jamnicka
kategoria: plany pracy

Dziecko jako aktor psychodramy
autor: Beata Pająk-Raś
kategoria: artykuł

Konspekt hospitacji diagnozującej "Ciąg arytmetyczny i geometryczny - rozwiązywanie zadań"
autor: Katarzyna Banaszczak
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji prowadzonej metodami aktywnymi "Zdania logiczne złożone"
autor: Katarzyna Banaszczak
kategoria: konspekt lekcji


rok szkolny - 2004/2005

Emocjonalna przemoc wobec dzieci
autor: Urszula Kulig
kategoria: artykuł

Scenariusz turnieju międzygrupowego "W królestwie Pani Jesieni"
autor: Urszula Kulig
kategoria: scenariusze

Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej
autor: Bożena Wójcik-Wasilewska
kategoria: konspekt zajęć

Opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej i przypisach
autor: Bożena Wójcik-Wasilewska
kategoria: konspekt zajęć

Wesoła matematyka, czyli zadania trudne, śmieszne i ciekawe
autor: Anna Zalewska
kategoria: program innowacyjny

Sztafeta - nauka podania i odebrania pałeczki
autor: Anna Bieńkowska
kategoria: scenariusz lekcji

"Ćwiczę według rysunku" - wykonywanie ćwiczeń wg instrukcji schematycznej
autor: Anna Bieńkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Starty z różnych pozycji, zabawy bieżne
autor: Anna Bieńkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Ścieżki edukacyjne w informatyce dla klasy VI szkoły podstawowej
autor: Ewa Bednarek
kategoria: plany pracy

Egzamin poprawkowy z matematyki w klasie I gimnazjum
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: ocenianie

Egzamin poprawkowy z matematyki w klasie VI
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: ocenianie

Egzamin poprawkowy z matematyki w klasie V
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: ocenianie

Egzamin poprawkowy z matematyki w klasie IV
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: ocenianie

Reflekcje nauczycielskie po Krakowskim Zjeździe. Między nami polonistami...
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z geografii dla klasy I gimnazjum
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Nasze pomysły na zakończenie baśni "Królewna Różyczka zaklęta w żabę"
autor: Bogusława Gwoździńska
kategoria: scenariusz zajęć

Program edukacji ekologicznej "Mały przyjaciel przyrody"
autor: Jolanta Tomczak
kategoria: program edukacyjny

Ankieta z języka polskiego, oceniająca dotychczasowe metody nauczania i efektywność nauczyciela
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: ankiety

Ankieta na temat "Problem narkomanii wśród młodzieży"
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: ankiety

Ankieta na temat metody samooceniania na lekcjach języka polskiego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: ankiety

W świecie algorytmów
autor: Edyta Reda
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy z geografii dla klasy II gimnazjum
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

W krainie lodu
autor: Bogusława Gwoździńska
kategoria: scenariusz zajęć

Taniec jesiennych liści
autor: Bogusława Gwoździńska
kategoria: scenariusz zajęć

Poznajemy baśń Hansa Christiana Andersena "Calineczka"
autor: Bogusława Gwoździńska
kategoria: scenariusz zajęć


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 50 gości

  reklama