Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1601-1700   inne

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia ucznia
autor: Wiesława Mandziak
kategoria: scenariusz lekcji

Moje doświadczenia w pracy z uczniami z dysleksją
autor: Wiesława Mandziak
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej patronowi szkoły J. Grunerowi
autor: Wiesława Mandziak
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan wynikowy z historii dla klasy III liceum
autor: Beata Kordala
kategoria: plany pracy

Wymagania na ocenę szkolną dla klasy II (szkoły średniej) z języka polskiego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: ocenianie

Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opis i analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany rozwoju

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dziecka
autor: Beata Czeladka
kategoria: referat

Kontrakt o wzajemnej współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
autor: Agnieszka Wrzask
kategoria: awans zawodowy

Plakat reklamujący bezpieczny klub młodzieżowy
autor: Agnieszka Wrzask
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusze do zajęć gimnastyki korekcyjnej
autor: Henryka Nocek
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Pory roku"
autor: Bogusława Gwoździńska
kategoria: scenariusz zajęć

Jąkanie - jedna z najczęstszych wad mowy
autor: Małgorzata Lach
kategoria: opracowanie

Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej na tle przedstawicieli i zadań
autor: Małgorzata Lach
kategoria: opracowanie

Pomagamy Szewczykowi Dratewce w uwolnieniu królewny
autor: Małgorzata Lach
kategoria: scenariusz zajęć

Program pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych "Eurouczniak"
autor: Ewelina Wójcik
kategoria: program edukacyjny

Polska pod rządami Piastów
autor: Jolanta Szczepan
kategoria: sprawdzian

Dziedzictwo starożytności
autor: Jolanta Szczepan
kategoria: sprawdzian

Stationenlernen - praca na stanowiskach samodzielnego uczenia się
autor: Izabela Szumilas
kategoria: scenariusz lekcji

III Gminny Konkurs Recytatorski "Ptaszki Polne"
autor: Bożena Romanowska
kategoria: artykuł

Skąd wzięły się nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy
autor: Marzena Noworyta
kategoria: artykuł

Moje zebrania rodziców
autor: Marzena Noworyta
kategoria: scenariusze

Egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy trzeciej gimnazjum
autor: Małgorzata Domagała
kategoria: ocenianie

Konspekt lekcji otwartej "Poznajemy sylwetkę patrona naszej szkoły"
autor: Jolanta Szczepan
kategoria: konspekt lekcji

Równania pierwszego stopnia w nauczaniu matematyki
autor: Małgorzata Domagała
kategoria: artykuł

"Domy pełne niespodzianek" - zabawa matematyczna
autor: Anna Berus
kategoria: scenariusz zajęć

Metody i techniki stosowane w socjoterapii
autor: Anna Matyja
kategoria: artykuł

Wczesne wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych
autor: Sebastian Zieliński
kategoria: artykuł

Pielgrzymowanie - czasem powrotu
autor: Jolanta Chrostowska
kategoria: artykuł

Wiersze
autor: Jolanta Chrostowska
kategoria: twórczość własna

Program "Samorządność w mojej szkole"
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: plany pracy

Rola zajęć pozalekcyjnych i ich wpływ na proces edukacyjny szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: opracowania / analizy

Bajka o Unii Europejskiej
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz znaczenia Ziemi i jej środowiska przygotowany z okazji Dnia Ziemi
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Organizacja wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
autor: Beata Trochimowicz
kategoria: artykuł / opracowania

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Sałatka owocowa"
autor: Renata Michalczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz przedstawienia "Jasełka Bożonarodzeniowe"
autor: Irena Gołdyn
kategoria: scenariusz przedstawienia

Periodyzacja działalności polski w ONZ w latach 1945-1980
autor: Janina Tańcula
kategoria: artykuł

Jak żyć godnie i szczęśliwie w relacjach: nauczyciele, rodzice i dzieci ?
autor: Janina Tańcula
kategoria: artykuł

Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi 5-6 letnimi
autor: Iwona Mirzyńska
kategoria: referat

Dzień Promocji Zdrowia "Jestem sprawny fizycznie"
autor: Bogusława Smoleń
kategoria: scenariusz imprezy

Wychowanie przez przeżywanie
autor: Bożena Marszałek
kategoria: artykuł

Wielikąt
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz programu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Arletta Tymińska
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz spotkania z poezją
autor: Arletta Tymińska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program integracji klas czwartych "Tacy sami"
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program kółka języka angielskiego
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym z języka angielskiego
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy czwartej
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Zabawa matematyczna "Różne guziki"
autor: Anna Berus
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz warsztatów dla rodziców "Matematyka na co dzień"
autor: Anna Berus
kategoria: scenariusz zajęć

Znaczenie nauki o żywieniu w aspekcie promocji zdrowia
autor: Helena Popławska
kategoria: artykuł

Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas szkolenia Rady Pedagogicznej nt. oceniania kształtującego w ramach WDN
autor: Henryka Nocek
kategoria: ankiety

Regulamin wyjazdu śródrocznego "Zielona Szkoła 2005"
autor: Henryka Nocek
kategoria: opracowanie

Scenariusz przedstawienia życiorysu Janusza Korczaka w formie pantomimy z narracją
autor: Henryka Nocek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Nikt nie rodzi się czytelnikiem
autor: Brygida Fudała
kategoria: program edukacyjny

Rola katechety w rozbudzeniu w dziecku pragnienia wszechstronnego rozwoju osobowości
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autorzy: Barbara Argalska, Małgorzata Szliter
kategoria: scenariusz przedstawienia

Jak uczyć się szybko i skutecznie ?
autor: Alicja Szustakowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Bibliografia załącznikowa do wykorzystania na zajęciach edukacji czytelniczej i medialnej lub języku polskim w szkole średniej
autor: Alicja Szustakowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Ankieta na temat przemocy
autor: Krzysztof Pelc
kategoria: ankiety

Konkurs wiedzy o Europie
autor: Krzysztof Pelc
kategoria: konkursy

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy IV "Biskupin"
autor: Krzysztof Pelc
kategoria: sprawdziany

Plan pracy placówki w zakresie działań społecznych o charakterze lokalnym
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: scenariusz imprezy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela chemii
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: plany rozwoju

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii w klasie II w gimnazjum
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: plany pracy

Łódź moje miasto
autor: Jolanta Osińska
kategoria: artykuł

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
autor: Jolanta Osińska
kategoria: artykuł

Hospitacja diagnozująca z historii i matematyki dla klas 6
autorzy: Magdalena Piechota, Urszula Kominek
kategoria: scenariusz

Ścieżki edukacyjne a programy nauczania
autor: Izabela Purta
kategoria: artykuł

A visit to London
autor: Zofia Wolny
kategoria: prezentacja multimedialna

Jan Paweł II
autor: Katarzyna Szweda
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz festynu sportowego
autor: Ewa Oraczewska-Krowiak
kategoria: scenariusz imprezy

Wykresy funkcji trygonometrycznych: sinus i cosinus
autor: Krystyna Drapała
kategoria: aplikacja (Excel)

Wartości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne
autor: Krystyna Drapała
kategoria: prezentacja multimedialna

Stres, jego wpływ na nasz organizm oraz swoiste antidotum - aromaterapia
autor: Bogusława Smoleń
kategoria: artykuł

Tworzenie drzewa katalogowego w programie Eksplorator Windows
autor: Krystyna Drapała
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Idzik
kategoria: plany rozwoju

Metoda Dobrego Startu
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Nowa jakość pracy przedszkola
autor: Maria Stachecka
kategoria: artykuł

Praca z lekturą. Kształcenie zintegrowane.
autor: Anna Tomczyszyn
kategoria: artykuł

Montaż słowno-muzyczny "Pamięci tych którzy walczyli, zginęli, wiernie służąc Ojczyźnie"
autor: Jolanta Łojewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Montaż poetycko-muzyczny "Pamięci pomordowanych"
autor: Jolanta Łojewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Na czym polega dysocjacja jonowa kwasów ?
autor: Rafał Dunajczan
kategoria: karta pracy

Scenariusz turnieju wiedzowo-sportowego z okazji obchodów Dnia Ziemi "Z Ekologią na Ty"
autor: Zofia Mikulska, Jolanta Puchalska
kategoria: scenariusz turnieju

Podsumowanie wiadomości z kinematyki
autor: Rafał Dunajczan
kategoria: konspekt lekcji

Tworzenie slajdów prezentacji - wstawianie tekstu i grafiki
autor: Renata Tuszyńska
kategoria: tok metodyczny

Wszystko powinno być czyste to oczywiste
autor: Zofia Mikuta
kategoria: scenariusz konkursu

Tradycje bożonarodzeniowe - choinka symbol żywego Boga
autor: Brygida Fudała
kategoria: scenariusz zajęć

Wpływ rodziny na aspiracje i wybór zawodu przez dzieci
autorzy: Marta Morawska, Beata Załucka, Justyna Nowicka
kategoria: artykuł

Mandala w arteterapii
autor: Bożena Mądrzak
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Calineczka" wg H.C. Andersena
autor: Brygida Fudała
kategoria: scenariusz zajęć

Znaczenie profilaktyki badania mowy w przedszkolu - wnioski z przesiewowych badań logopedycznych
autor: Mariusz Jesiołowski
kategoria: referat

Sprawozdanie z przebiegu komputerowych badań wzroku w systemie "Widzę" w powiecie przeworskim
autor: Mariusz Jesiołowski
kategoria: referat

Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem: wielokąty i okręgi
autor: Anna Stasiszyn
kategoria: konspekt lekcji

Boże Narodzenie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji
autorzy: Magdalena Zakrzewska, Ewa Fedorczak, Agnieszka Rybka, Jolanta Korzeń
kategoria: konkursy

Plany wynikowe nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany wynikowe

Plany wynikowe nauczania matematyki dla klas I-III gimnazjum
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany wynikowe

Okrąg wpisany w trójkąt
autor: Anna Stasiszyn
kategoria: konspekt lekcji

Rodzaje i własności czworokątów
autor: Anna Stasiszyn
kategoria: konspekt lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 42 gości

  reklama