Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1501-1600   inne

Wady postawy - charakterystyka, przyczyny powstawania, zmiany zachodzące w układzie kostnym, mięśniowym i oddechowym. Badanie oraz działania korekcyjne.
autor: Dorota Jankowiak
kategoria: opracowanie

Test sprawdzający wiadomości ze statystyki
autor: Małgorzata Tkacz
kategoria: testy

Przygotowujemy się do balu w przedszkolu. Propozycje zabaw i strojów karnawałowych.
autor: Maria Stachecka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "W zdrowym ciele zdrowy duch"
autor: Maria Stachecka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia otwartego "Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony"
autor: Maria Stachecka
kategoria: scenariusz zajęć

Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy nauczyciela
autor: Gabriela Drozd
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości nadania szkole imienia
autorzy: Ewa Welk, Beata Pawełczyk, Agnieszka Kornaga-Bałdyga
kategoria: scenariusz uroczystości

Konkurs "Potyczki chemiczne"
autor: Teresa Raszkowska
kategoria: konkursy

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach chemii
autor: Teresa Raszkowska
kategoria: artykuł

Żeby dotyk nie bolał
autor: Marzenna Wasiluk
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie stażu wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego
autor: Wiesława Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz przedstawienia na Dzień Mamy "List do mamy"
autor: Joanna Borek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Pożegnanie absolwentów
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: scenariusz uroczystości

Moje spostrzeżenia na temat pracy w klasach integracyjnych
autor: Marzena Zykubek
kategoria: artykuł

Stymulowanie rozwoju umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Swoboda i przymus w wychowaniu dziecka przedszkolnego
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej ?
autor: Jolanta Cieślik
kategoria: artykuł

Wakacyjna wspólnota rodzinna
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć w klasie I "Pierwsze kwiaty wiosenne"
autor: Danuta Huber
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt zajęć w klasie I z okazji Dnia Matki
autor: Danuta Huber
kategoria: konspekt zajęć

Mała forma literacka w twórczości Jana Twardowskiego
autor: Jolanta Leszczyńska
kategoria: artykuł

Program nauczania informatyki dla gimnazjum
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: programy nauczania

Scenariusz montażu słowno-muzycznego "Święto chłopa"
autorzy: Małgorzata Galanciak, Janina Zając, Grzegorz Winczewski
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program praktyk zawodowych dla uczniów czteroletniego Technikum Odzieżowego w zawodzie technik technologii odzieży
autorzy: Anna Kustroń, Renata Panaś
kategoria: plany pracy

Diagnozowanie ryzyka dysleksji
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Patomechanizm dysleksji
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Terapia pedagogiczna - opracowania zwarte
autor: Aneta Konefał
kategoria: opracowanie

Terapia pedagogiczna - artykuły z czasopism
autor: Aneta Konefał
kategoria: opracowanie

Miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
autor: Sylwia Milewska
kategoria: plany pracy

Diagnoza holistyczna indywidualnego przypadku - nieśmiałość
autor: Sylwia Milewska
kategoria: artykuł

Etapy pracy terapeutycznej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Typy dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Etiologia - pierwotne przyczyny dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Diagnoza dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo
autor: Elżbieta Bukowska
kategoria: artykuł

Ewidencja księgowa podatnika dla celów rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
autor: Teresa Ślusarczyk
kategoria: artykuł

Opis programu multimedialnego "Urodziny prosiaczka"
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: opracowanie

Kryteria ocen z zachowania "Uczeń na szóstkę"
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: ocenianie

Scenariusz zajęć dla uczniów klasy czwartej w szkole podstawowej "Czy zamienimy złotówki na euro ?"
autor: Dorota Rusak
kategoria: scenariusz zajęć

Plan pracy Szkolnej Rady Koleżeńskiej
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: plany pracy

Program pracy socjoterapeutycznej z uczniami gimnazjum
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: plany pracy

ADHD - pomóżmy naszym dzieciom
autor: Magdalena Zakrzewska
kategoria: referat

Percepcja społeczna
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dyslalia jako zaburzenie mowy
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego na przykładzie uczniów klas III Gimnazjum Nr 5 w Grudziądzu
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dom rodzinny a marzenia o przyszłym małżeństwie i rodzinie
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dom dziecka jako placówka zastępująca naturalne środowisko rodzinne
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

"Magiczny kwiat" - twórczość dzieci w wieku przedszkolnym
autorzy: Beata Cieślak, Aleksandra Leonarczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz godziny wychowawczej "Poznajmy się lepiej"
autor: Janusz Jaworski
kategoria: scenariusz lekcji

Czytanie ze zrozumieniem nieco inaczej
autor: Janusz Jaworski
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć "Koszyczek wielkanocny"
autor: Wisława Glińska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz spotkania z okazji Dnia Dziecka
autor: Wisława Glińska
kategoria: scenariusz imprezy

Metoda projektu jako terapeutyczna strategia kształcenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi
autor: Wisława Glińska
kategoria: artykuł

Projekt artystyczno-twórczy "Organizujemy festiwal zabaw ździebko zapomnianych"
autor: Wisława Glińska
kategoria: projekt edukacyjny

Kształcenie językowe w systemie integralnym
autor: Wisława Glińska
kategoria: opracowanie

Scenariusz przedstawienia pt. "Przyjście Wiosny"
autor: Łucja Joniec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz przedstawienia pt. "Bal w starym lesie"
autor: Łucja Joniec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Cykl zajęć przyrodniczo-ekologicznych na temat "Las jesienią" w grupie dzieci 6-letnich
autor: Józefa Zając
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz lekcji wychowawczej "Czy jestem trzeźwym człowiekiem ?"
autor: Magdalena Zakrzewska
kategoria: scenariusz lekcji

Trening twórczości z komputerem
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: scenariusze zajęć

Program nauczania Wychowania komunikacyjnego w klasach IV-V
autor: Marek Moćko
kategoria: programy nauczania

Metoda projektu w nauczaniu Twórczego Przeobrażania Świata w liceum o profilu socjalnym
autor: Sylwia Morawska
kategoria: metodyka\poradniki

Scenariusz zajęć z dziećmi 5-letnimi do hospitacji diagnozującej "Muzyczne zabawy z rekwizytami"
autor: Józefa Zając
kategoria: scenariusz zajęć

Autorytet nauczyciela
autor: Kamila Suchańska
kategoria: artykuł

Moje prawa, moje obowiązki, moje wartości - czyli jak lepiej żyć w mojej szkole ?
autor: Agata Łopaciuk
kategoria: konspekt lekcji

Jak przeprowadzić lekcję metodą dramy ?
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

Drama jako metoda rozwoju osobowości człowieka
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

E.G. White "Wychowanie" - próba recenzji
autor: Izabela Glazer
kategoria: artykuł

W stronę lektury "Łatwe posłuszeństwo" K. Kuzmy
autor: Izabela Glazer
kategoria: artykuł

Jak szukać w internecie by znaleźć to co się chce ?
autorzy: Barbara Waligórska, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Internet w dydaktyce i nauczaniu
autorzy: Barbara Waligórska, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Dyskalkulia
autorzy: Barbara Waligórska, Anna Maćczak, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Trudności z koncentracją uwagi
autor: Barbara Wójcik
kategoria: referat

Odrabianie lekcji bez stresu
autor: Barbara Wójcik
kategoria: referat

Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej
autor: Bożena Brzostowska
kategoria: artykuł

Pole i obwód prostokąta
autor: Danuta Ziemińska
kategoria: konspekt lekcji

Literatura piękna w życiu dziecka
autor: Małgorzata Bendza
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV "Na przyjęciu urodzinowym - zabawa językowa"
autor: Emilia Wierzchołowska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V "Przed urodzinami Janka"
autor: Emilia Wierzchołowska
kategoria: scenariusz lekcji

Spływ kajakowy szlakiem Brdy
autor: Paweł Szott
kategoria: scenariusz imprezy

Test sprawdzający kompetencje czytelnicze z zakresu lektury "Quo vadis" H. Sienkiwicza
autorzy: Elżbieta Drwęcka, Teresa Wróblewska
kategoria: testy

Praca i zabawa z osobami głuchoniewidomymi
autor: Lucyna Sawczuk
kategoria: artykuł

"Skąpy jak... Harpagon" - na podstawie komedii Moliera
autor: Elżbieta Drwęcka
kategoria: konspekt lekcji

Plan lekcji - wstawiamy tabelę do dokumentu tekstowego. Formatowanie tabeli.
autor: Aneta Dudek
kategoria: konspekt lekcji

Skutki uzależnień i nałogów
autor: Irena Gorzałczyńska
kategoria: konspekt lekcji

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych zapobiegający agresji w klasach I-III
autorzy: Ewa Kulig, Halina Ślazyk, Lucyna Bazielich, Stanisława Bielak, Maryla Garwol
kategoria: plany pracy

Grupy wiekowe w szkole podstawowej. Scenariusz "chrztu sztubaczego".
autor: Anna Piekarska
kategoria: scenariusz imprezy

Agresja - definicja i rodzaje
autor: Irena Gorzałczyńska
kategoria: artykuł

Algorytmika i rozwiązywanie problemów. Najmłodszy - najstarszy czyli "dziel i zwyciężaj".
autor: Teresa Wyrostek
kategoria: konspekt lekcji

"Nasza planeta Ziemia" - pracujemy metodą projektu
autor: Teresa Wyrostek
kategoria: opracowanie

Moje sposoby na wyzwalanie emocji i umiejętność komunikacji w grupie przedszkolnej
autor: Monika Wojcieszonek
kategoria: artykuł

Historia pisma
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Gruczoły dokrewne - prezentacja
autor: Krystyna Majewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Inżynieria genetyczna - obawy i nadzieje
autor: Krystyna Majewska
kategoria: scenariusz lekcji

Lokalizacja gruczołów dokrewnych i ich działanie
autor: Krystyna Majewska
kategoria: scenariusz lekcji

Zabawa dydaktyczna "Andrzejkowe wróżby"
autor: Monika Wojcieszonek
kategoria: scenariusz zajęć

Wspierane komputerowo zajęcia z historii
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: opracowanie (zbiór ćwiczeń)

Przejawy bierności społecznej dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo z problemem alkoholowym. Trudności w akomodacji społecznej dziecka.
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Nazwy miejscowe Jaworzna a tradycja i historia regionu
autor: Longina Kryślewicz
kategoria: konspekt lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 89 gości

  reklama