Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1401-1500   inne

Scenariusz programu artystycznego "Dożynki powiatowe"
autorzy: Małgorzata Galanciak, Janina Zając, Grzegorz Winczewski
kategoria: scenariusz przedstawienia

Podsumowanie wiadomości dotyczących pola wielokąta
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: konspekt lekcji

Program integracyjny w procesie edukacyjno-wychowawczym "Tacy sami"
autor: Bożena Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny

Program edukacyjny "Podaj dłoń młodszemu"
autor: Bożena Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Monika Grabowska-Dobrowolska
kategoria: plan rozwoju zawodowego

Prezentacje z cyklu "Czy wiesz co jesz ?"
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Prezentacje z dynamiki
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

"Żabie pogwarki" - zabawy i inne formy działalności poznawczej dzieci
autor: Małgorzata Swatek
kategoria: konspekt zajęć

Wizja i misja szkoły integracyjnej
autor: Iwona Guzik
kategoria: artykuł

Plusy i minusy szkolnej integracji
autor: Iwona Guzik
kategoria: artykuł

Konspekt lekcji biologii pt. "Ekosystem wodny - jezioro"
autor: Alina Borysławska
kategoria: konspekt lekcji

Edukacja ekologiczna w przedszkolu
autor: Olga Skępiec
kategoria: artykuł

Wielkie odkrycia geograficzne i ich następstwa
autor: Danuta Abratkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz szkolnego konkursu ekologicznego dla klas IV-VI
autor: Teresa Walter
kategoria: konkursy

Scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich "Quiz - znajomość zachowań prozdrowotnych"
autorzy: Aleksandra Gmyrek, Anna Krzekotowska
kategoria: quiz

Praca z dzieckiem nadpobudliwym
autor: Ewa Zagórska
kategoria: artykuł

Gra dydaktyczna "Salomon"
autor: Joanna Grudzień
kategoria: gra dydaktyczna

Klasyczne metody relaksu i ich znaczenie w zapobieganiu i usuwaniu napięcia psychofizycznego
autor: Urszula Kijowska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć informatyki "Edytor tekstu - stosowanie tabulatorów"
autor: Anita Wolska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej "Dlaczego ludzie palą papierosy ? Papierosy, a zdrowie człowieka."
autor: Anita Wolska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej "Jak porozumiewać się ?"
autor: Anita Wolska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz przedstawienia pt. "Klub doktora Dennisona"
autor: Lidia Jędryczka
kategoria: scenariusz przedstawienia

System Zarządzania Symfonia - Mała Księgowość Pro dla Windows
autor: Beata Pawluczuk
kategoria: opracowanie / materiały pomocnicze

Zbiór ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego dla technikum ekonomicznego
autor: Beata Pawluczuk
kategoria: opracowanie / zbiór ćwiczeń

Edukacja zawodowa
autor: Mieczysław Brożyna
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji przedmiotu "Twórcze Przeobrażanie Świata"
autor: Sylwia Morawska
kategoria: scenariusz lekcji

Wykorzystanie ankiety do ewaluacji procesu kształcenia
autor: Witold Zagórski
kategoria: opracowanie

Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą równań
autor: Witold Zagórski
kategoria: konspekt lekcji

Twierdzenie Talesa
autor: Witold Zagórski
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wychowawczy klasy III gimnazjum
autor: Witold Zagórski
kategoria: plany pracy

Badamy właściwości gazów
autor: Elżbieta Jankowska
kategoria: scenariusz lekcji

Badamy właściwości cieczy
autor: Elżbieta Jankowska
kategoria: scenariusz lekcji

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego
autor: Anna Sikorska
kategoria: testy

Schneewittchen
autor: Anna Sikorska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Z biegiem Wisły
autorzy: Elżbieta Rębas, Beata Markowicz, Ewa Szulc
kategoria: scenariusz imprezy

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego
autorzy: Marzena Grzenia, Marzena Paruzel
kategoria: ocenianie

Scenariusz "Pasowanie na ucznia klasy I"
autor: Teodozja Kopeć
kategoria: scenariusz uroczystości

Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez rówieśników ucznia z zaburzeniami mowy
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: analiza przypadku

Koncepcja kierownia Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
autor: Henryk Grablowski
kategoria: opracowania / analizy

Czy można wiosnę oddać słowami ? - Julian Tuwim "Rwanie bzu"
autor: Urszula Konopka
kategoria: scenariusz lekcji

Porządek musi być ! - czyli zestawienie wiadomości o poznanych częściach mowy
autor: Urszula Konopka
kategoria: scenariusz lekcji

Świat raju, świat grozy - magia telewizyjnych sloganów
autor: Urszula Konopka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji matematyki "Bryły obrotowe"
autor: Anita Wolska
kategoria: scenariusz lekcji

Test sprawdzający wiadomości "Europa w XI-XIII w."
autor: Barbara Skaba
kategoria: testy

Pedagogika Freineta - przykład szkoły alternatywnej
autor: Wioletta Sędek
kategoria: artykuł

Problemy wychowawcze pojawiajace się w pracy z dzieckiem niesłyszącym
autor: Dorota Mietelska
kategoria: referat

Scenariusz zajęć rozwijających aktywność twórczą dzieci "Kiedy czujemy się szczęśliwi ?"
autor: Agata Płomińska
kategoria: scenariusz zajęć

Obliczanie oszczędności energii elektrycznej przy zastosowaniu żarówek energooszczędnych
autor: Helena Kalinowska
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian wiadomości z materiałoznawstwa odzieżowego - włókna wełniane
autor: Joanna Warpas
kategoria: sprawdziany

Test sprawdzający wiadomości z zakresu technologii odzieży
autor: Joanna Warpas
kategoria: testy

Trzy nazwiska, które zmieniły epokę romantyczną
autor: Tomasz Tomalak
kategoria: prezentacja (HTML)

III etap międzyszkolnego konkursu ekologiczno-środowiskowego Ekoliada "Rycerz Ekologii"
autor: Agata Płomińska
kategoria: konkursy

W trosce o swobodny rozwój i pełen sukces
autor: Dorota Goryszewska
kategoria: artykuł

Program zajęć rozwijających z uczniem zdolnym
autor: Iwona Hinz
kategoria: plany pracy

Program "Żyj aktywnie i bezpiecznie"
autorzy: Dorota Goryszewska, Iwona Hinz, Halina Taudul
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zabawy andrzejkowej
autor: Bożena Romanowska
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Bożena Romanowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Imieniny ojca rodzinnym świętem. Doskonalimy umiejętność redagowania tekstów użytkowych.
autor: Wioletta Wiśniewska
kategoria: scenariusz lekcji

II Wojna Światowa w Rybniku
autor: Bogusława Kordas
kategoria: prezentacja multimedialna

Prezentacje - mechanika, elektrostatyka, elektromagnetyzm
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne z fizyki
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Funkcja kwadratowa, jej wykres i własności - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel
autor: Katarzyna Banaszczak
kategoria: konspekt lekcji

Funkcja kwadratowa - wykres i własności
autor: Katarzyna Banaszczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Młodopolskie krajobrazy duszy w poezji, malarstwie i muzyce
autor: Marzena Błaszak
kategoria: scenariusz lekcji

Czy literatura wojny i okupacji udowodniła, że z człowiekiem można zrobić wszystko ?
autor: Marzena Błaszak
kategoria: scenariusz lekcji

Program koła ekologiczno-przyrodniczego
autor: Barbara Kołek
kategoria: program autorski

Metoda "dobrego startu" - jej profilaktyczne i rewalidacyjne znaczenie w rozwiązywaniu problemu niepowodzeń szkolnych dzieci
autor: Agata Płomińska
kategoria: artykuł

Hospitacja diagnozująca w klasie IV (język angielski)
autor: Faron Elżbieta
kategoria: konspekty

Konspekt lekcji języka angielskiego "I've got a sore throat"
autor: Faron Elżbieta
kategoria: konspekty

Matrix interactive test
autor: Małgorzata Paszkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Matrix games and activities for revising vocabulary
autor: Małgorzata Paszkiewicz
kategoria: gry dydaktyczne

Scenariusz zajęć profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy
autor: Beata Stasiak
kategoria: scenariusz zajęć

"Przygody Odyseusza" Jana Parandowskiego - test sprawdzający znajomość treści lektury
autor: Jolanta Zygmunt
kategoria: testy

Test sprawdzający wyniki nauczania języka polskiego w klasie czwartej
autor: Jolanta Zygmunt
kategoria: testy

Scenariusz spotkania wigilijnego
autor: Irena Wichniak
kategoria: scenariusze

Projekt "Cyrk" - program artystyczny
autor: Irena Wichniak
kategoria: scenariusze

"Wiosna w lesie" - montaż słowno-muzyczny
autor: Beata Chmiel
kategoria: scenariusz przedstawienia

Energia i jej związki ze środowiskiem
autor: Beata Kowlaczyk
kategoria: prezentacja (HTML)

Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki ?
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Beata Kapinos
kategoria: artykuł

Projekt zajęć teatralnych dla klas I-III
autor: Joanna Chojnacka
kategoria: plany pracy

Przyroda wokół dziecka
autor: Magdalena Najgebauer
kategoria: artykuł

Powstanie i rozwój państwa pod panowaniem dynastii Piastów
autor: Waldemar Łapkowski
kategoria: scenariusz lekcji

Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania
autor: Daria Nowak
kategoria: prezentacja multimedialna

Bajkowy quiz dla uczniów klasy I "Witajcie w naszej bajce"
autor: Ewa Żurawik
kategoria: testy

Kształtowanie postawy twórczej dzieci. Funkcje zajęć plastycznych.
autor: Małgorzata Mac
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości dla klas I-III z okazji Dnia Matki
autor: Małgorzata Mac
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz ślubowania klasy I
autor: Małgorzata Mac
kategoria: scenariusz uroczystości

Internet - ustalanie połączenia, zakładanie i konfiguracja poczty
autor: Tomasz Tomalak
kategoria: opracowanie

Dlaczego słyszymy ? - cechy dźwięku
autor: Tomasz Tomalak
kategoria: prezentacja multimedialna

Trójwieś Beskidzka: Koniaków, Istebna, Jaworzynka
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III "Ludowe tradycje"
autor: Małgorzata Łęska
kategoria: konspekt zajęć

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III nauczania zintegrowanego
autor: Małgorzata Łęska
kategoria: plany pracy

Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu
autor: Anna Jagniątkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Wpływ zabaw tematycznych na rozwój społeczno-moralny dziecka sześcioletniego
autor: Anna Stęplowska
kategoria: artykuł

Zabawa - główną formą pracy z dzieckiem przedszkolnym
autor: Anna Stęplowska
kategoria: artykuł

Bogowie rzymscy
autor: Adam Flis
kategoria: prezentacja multimedialna

Dysleksja rozwojowa - wspólne zadanie dla rodziców i nauczycieli
autor: Adam Flis
kategoria: referat

Jan Paweł II - patron naszej szkoły
autor: Agata Ruchała
kategoria: program autorski

Piłka siatkowa - arkusz liczący
autor: Dariusz Mieszkowski
kategoria: aplikacja (Excel)

Rysunek a dziecko
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 157 gości

  reklama