Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1301-1400   inne

Techniki plastyczne w młodszym wieku szkolnym
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł

Czas wolny - wróg czy sprzymierzeniec ?
autor: Anna Ziaja
kategoria: artykuł

Przemoc wobec dziecka
autor: Izabela Franc
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II "Jesteśmy na bezludnej wyspie"
autor: Anna Strzelecka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości podsumowania ogólnopolskiego konkursu "A to Polska właśnie !"
autor: Dorota Stolarska
kategoria: scenariusz uroczystości

Konkurs historyczny
autor: Danuta Abratkiewicz
kategoria: konkursy

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Uzależnienia - obraz kliniczny.
autor: Barbara Skaba
kategoria: artykuł

Wymagania egzaminacyjne z języka rosyjskiego, słownictwo do obszaru I
autor: Bożena Brzostowska
kategoria: ocenianie

Jak nakłonić dziecko do nauki ?
autor: Anna Michalska
kategoria: artykuł

Impresjonizm - malarstwo wrażeń
autor: Małgorzata Goc
kategoria: prezentacja multimedialna

Mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie klimatu
autorzy: Marzena Błaszak, Ewa Cieślak
kategoria: analizy

Program Edukacji Kulturalnej "Ze sztuką na ty"
autor: Marzena Błaszak
kategoria: program edukacyjny

Montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II
autorzy: Anna Banaśkiewicz, Renata Gęsiarz, Alicja Kamińska, Maria Szymanek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Historia badań nad dysleksją
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Komunikacja interpersonalna
autor: Aneta Konefał
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy z przedmiotu statystyka dla klasy II - technikum handlowe (3-letnie)
autor: Małgorzata Tkacz
kategoria: plany wynikowe

Elementarne umiejętności czytania w ujęciu psycholingwistycznym
autor: Anna Jałocha
kategoria: artykuł

Diagnoza środowiska klasowego za pomocą metod socjometrycznych
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak
kategoria: opracowania / analizy

Scenariusz przedstawienia teatralnego "Opowieść wigilijna"
autor: Beata Kuc
kategoria: scenariusz przedstawienia

Nowa koncepcja nadzoru pedagogicznego
autor: Piotr Kuc
kategoria: artykuł

Dyscyplina w placówce - pojęcie, rodzaje i jej znaczenie w życiu człowieka
autor: Ewa Zagórska
kategoria: artykuł

Jak motywować dzieci do nauki j. angielskiego - nowe metody twórczego myślenia
autor: Celina Łazowska
kategoria: artykuł

Scenariusz przygotowań do obchodów "Dnia bez agresji"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: scenariusz imprezy

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej ?
autor: Iwona Dąbrowska
kategoria: referat

Konspekt lekcji otwartej "Literatura i nauka w Polsce w okresie odrodzenia"
autor: Dorota Sterniak
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji otwartej "Sztuka romańska i gotycka"
autor: Dorota Sterniak
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem technologii komputerowej "Korona Europy"
autor: Dorota Stolarska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz Dnia Europejskiego
autor: Dorota Stolarska
kategoria: scenariusz uroczystości

Program uroczystości szkolnej z okazji obchodów "Dnia Ziemi"
autor: Dorota Stolarska
kategoria: scenariusz uroczystości

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI
autorzy: Marzena Ignaczak, Jacek Bednarek
kategoria: ocenianie

Konspekt zajęć otwartych z gimnastyki korekcyjnej "Ćwiczenia chwytne stóp"
autor: Marzena Ignaczak
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt lekcji otwartej z przyrody "Wody powierzchniowe Polski - rzeki"
autor: Marzena Ignaczak
kategoria: konspekt lekcji

Process of teaching in mixed ability classes
autor: Agnieszka Kubiszewska
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego i religii "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech"
autorzy: Renata Labuda, Anna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt lekcji z języka niemieckiego i religii "Wielkanocne zwyczaje w Polsce i w Niemczech"
autorzy: Renata Labuda, Anna Sikorska
kategoria: konspekt lekcji

Indywidualny plan zajęć edukacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem
autor: Małgorzata Bendza
kategoria: plany pracy

Scenariusz przedstawienia "Powitanie wiosny"
autorzy: Anna Kumińska, Alina Piasta
kategoria: scenariusz przedstawienia

Poczucie własnej wartości
autor: Mariusz Szymonik
kategoria: prezentacja multimedialna

Twórcza aktywność uczniów jako stymulator wielostronnego rozwoju. Sposoby wyzwalania i kształtowania postawy twórczej, stymulowanie myślenia twórczego. Spontaniczna i ukierunkowana aktywność uczniów.
autor: Renata Podkańska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Mimozami jesień się zaczyna"
autor: Renata Podkańska
kategoria: scenariusz zajęć

Miesięczna ocena opisowa ucznia klasy I
autor: Renata Podkańska
kategoria: ocenianie

Wykres moich osiągnięć - karta samooceny ucznia
autor: Renata Podkańska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian półroczny z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej
autor: Joanna Szymańska
kategoria: sprawdziany

Diagnoza środowiska szkolnego
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak
kategoria: prezentacja multimedialna

Wpływ kultury regionalnej na osobowość dziecka
autor: Grażyna Gaszek
kategoria: artykuł

Visuelle Hilfsmittel im Fremdsprachenunterricht
(Środki wizualne w nauczaniu języków obcych)

autor: Anna Zgrzywa
kategoria: artykuł

Komunikacja i interakcja w klasie szkolnej
autor: Anna Kornas
kategoria: artykuł

Recenzja książki "Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
autor: Wiesława Miśkowiec
kategoria: recenzja

Ślubowanie klas pierwszych i uroczyste pasowanie na ucznia
autor: Wiesława Miśkowiec
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Wiesława Miśkowiec
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu sztuka w gimnazjum
autor: Beata Lindenau
kategoria: ocenianie

Blokowy Plan Nauczania z przedmiotu sztuka dla klasy II gimnazjum
autor: Beata Lindenau
kategoria: plany pracy

Bezpieczeństwo w sieci
autor: Joanna Kulczuga
kategoria: prezentacja multimedialna

Ulotka - narkotyki
autor: Katarzyna Jesionek
kategoria: materiały pomocnicze

Test osiągnięć koniecznych maturzysty
autor: Katarzyna Jesionek
kategoria: testy

Scenariusz otrzęsin klas pierwszych
autor: Katarzyna Jesionek
kategoria: scenariusz uroczystości

Ankieta - sytuacja rodzinna, materialna i wychowawcza wychowanków
autor: Katarzyna Jesionek
kategoria: ankiety

Program Pedagogizacji Rodziców "Wychowujmy razem"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: program edukacyjny

Ćwiczenia siłowe polegające na pokonywaniu ciężaru własnego ciała
autor: Bogusław Trojanowski
kategoria: artykuł

Arkadia jako ogród krajobrazowy XVIII w.
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: opracowanie

Historia średniowiecznych ogrodów w Polsce
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: opracowanie

Reakcja krajowych odmian soi (Glycine max L.) na zasolenie podłoża
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: artykuł

Wpływ NaCl na zasolenie gleby
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: artykuł

Alfabet rosyjski
autor: Irena Sidoruk
kategoria: prezentacja multimedialna

Karty pracy (z zakresu przyrody i geografii)
autorzy: Grażyna Szklarska, Ewa Lorenc, Maria Gołębiewska, Magdalena Kurzawa
kategoria: opracowanie

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (dla grupy 6-latków)
autor: Anna Bonalska
kategoria: plany pracy

Problem dzieci krzywdzonych
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Genetyka czy błędy wychowawcze ? Nadpobudliwe dzieciaki.
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Ewolucja pojęcia integracja edukacji wczesnoszkolnej
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Rodzina i jej funkcje wychowawcze
autor: Anna Strzelecka
kategoria: artykuł

Klasa szkona jako specyficzne środowisko wychowawcze
autor: Anna Kornas
kategoria: artykuł

Zeszyt Ćwiczeń do Edukacji Regionalnej. Dziedzictwo Regionu Latowickiego "Kromka chleba".
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: publikacja książkowa

Wspomnienia ocalone z otchłani czasu Materiały do Edukacji Regionalnej Dziedzictwo Regionu Latowickiego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: prezentacje multimedialne

Rola internatu w procesie wychowania dziecka
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Bożena Korchut
kategoria: artykuł

Jak uczyć lepiej ?
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak, Marzena Mielcarek
kategoria: prezentacja multimedialna

Edukacja Regionalna dziedzictwo historyczne i kulturowe w Regionie Latowickim (Gmina Latowicz). Program ścieżki edukacyjnej "Edukacja Regionalna" dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: program nauczania

Rzymski system zapisywania liczb
autor: Irena Luchowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz spotkania wielkanocnego "Wielkanocne kurki"
autor: Irena Dudek
kategoria: scenariusz spotkania

Ukazanie nastroju późnej jesieni na podstawie wiersza D. Gellner "Jesienny wiatr". Zabawy z Panią Jesienią.
autor: Zofia Mikulska
kategoria: scenariusz zajęć

Mam "trudne" dziecko !
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

O głośnym czytaniu przedszkolakom
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Gotowość do czytania i pisania na tle ogólnej charakterystyki rozwojowej dziecka
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Recepcja baśni przez dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Roczny plan dydaktyczny z historii dla klasy I gimnazjum
autor: Anita Lemańska
kategoria: plany pracy

Test z historii dla klasy I gimnazjum "Starożytny Rzym"
autor: Anita Lemańska
kategoria: testy

Wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania Uczniów
autorzy: Renata Bulewicz-Garstka, Jadwiga Byczek, Renata Chodorowska, Edyta Niewiadomska, Iwona Pietrzak, Liliana Trzeciak-Podawca
kategoria: ocenianie

Scenariusz apelu z okazji Dnia Nauczyciela
autor: Ewa Guźniczak
kategoria: scenariusz apelu

Ortografia w nauczaniu zintegrowanym
autor: Lucyna Rek
kategoria: referat

Program własny zajęć pozalekcyjnych koła ortograficznego dla uczniów klas II nauczania zintegrowanego
autor: Lucyna Rek
kategoria: plany pracy

Pedagogiczna diagnoza postaw rodzicielskich w kontekście przygotowania młodzieży do życia społeczno-rodzinnego
autor: Maja Buczkowska-Gola
kategoria: artykuł

Ogólnorozwojowe ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym
autor: Bogusław Trojanowski
kategoria: artykuł

"Terapia książką" - program biblioterapeutyczny
autorzy: Małgorzata Skałka, Bożena Rendaszka
kategoria: program edukacyjny

Treści europejskie już w przedszkolu ?
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Aspekty prawne finansowania leków onkologicznych w lecznictwie zamkniętym
autor: Cezary Taracha
kategoria: artykuł

Scenariusze przedstawień na "Złote gody"
autor: Iwona Słodownik
kategoria: scenariusze przedstawień

Mini festiwal piosenki dla dzieci
autor: Iwona Słodownik
kategoria: scenariusze imprez

Rozwój Edukacji Regionalnej w Regionie Latowickim. Refleksja na temat "Jak się to wszystko zaczęło ?"
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: artykuł

Strój Latowicki. Ludowy strój w Regionie Latowickim (od poł. XIX wieku do 4 ćw. XIX wieku)
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: monografia

Szkoła - rzecznikiem praw dziecka
autor: Anna Strzelecka
kategoria: artykuł

Edukacja regionalna jako nauka na przykładzie Regionu Latowickiego na Mazowszu. Jak nauczać o Małej Ojczyźnie ?
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 103 gości

  reklama