Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1101-1200   inne

Scenariusz zajęć z informatyki w klasie VI "Kolorowanie gotowych rysunków - operowanie kolorem"
autor: Justyna Goroszkiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z informatyki w klasie VI "Poznajemy obszary zastosowania komputerów"
autor: Justyna Goroszkiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Rozkłady materiału nauczania z edukacji regionalnej i kryteria wymagań na oceny szkolne w gimnazjach gminy Latowicz. Klasy 1-3.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Latowicz - wiersze
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: twórczość własna

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum
autor: Bogna Witosławska
kategoria: plany pracy

Ginące dziedzictwo Regionu Latowickiego. Rekonstrukcja pradawnych tradycji.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Rok Latowicki. Doroczne tradycje Regionu Latowickiego.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Antoni Kuźniarski - człowiek i jego dzieło. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Muzykoterapia jako forma wspomagająca biblioterapię
autor: Agnieszka Ostrowska
kategoria: artykuł

Treści i formy plastyczne ołtarzy w kościele parafialnym w Skarszewach
autor: Bożena Plata
kategoria: opracowanie

Międzynarodowy Polsko-Ukraiński Projekt Edukacyjny: "W kręgu magii baśni i poezji mojej Małej Ojczyzny. Moja Mała Ojczyzna w Europie."
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Międzynarodowy Polsko-Litewski Projekt Edukacyjny: "Kultura słowiańska w moim regionie. Moja Mała Ojczyzna w Europie."
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Scenariusz zajęć otwartych w klasie III
autor: Grażyna Gaszek
kategoria: scenariusz zajęć

Problem dziecka odmawiającego chodzenia do szkoły
autor: Wioletta Janiak
kategoria: referat

Scenariusz Jasełek "Dziecię nam się narodziło"
autor: Wioletta Janiak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Papieros jest złem
autor: Bożena Sebzda
kategoria: scenariusz inscenizacji

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy I Szkoły Zasadniczej
autor: Larysa Mielańczuk
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Siąkowska
kategoria: plany rozwoju

Misterium Męki Pańskiej
autor: Wioletta Janiak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program do realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja europejska w klasach I-III gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: plany pracy

Program pracy opiekuna samorządu uczniowskiego gimnazjum specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: plany pracy

Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami
autor: Beata Pawlak-Hołowienko
kategoria: artykuł

Znaczenie twórczej aktywności plastycznej w rozwoju dziecka
autor: Beata Pawlak-Hołowienko
kategoria: artykuł

Palenie papierosów szkodzi zdrowiu
autor: Katarzyna Werbińska
kategoria: scenariusz lekcji

Zależność między budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym
autor: Katarzyna Werbińska
kategoria: konspekt lekcji

Sposoby wyszukiwania informacji w Internecie
autor: Mariola Dybka
kategoria: konspekt lekcji

Wprowadzanie zmian w wyglądzie dokumentów tekstowych
autor: Mariola Dybka
kategoria: scenariusz lekcji

Operacje na blokach tekstowych
autor: Mariola Dybka
kategoria: scenariusz lekcji

Dlaczego dzieci nie lubią matematyki ?
autor: Jolanta Janicka
kategoria: artykuł

Scenariusz warsztatów plastycznych w ramach zajęć otwartych dla rodziców i dzieci "Jesienne pejzaże"
autor: Marta Litkowicz
kategoria: scenariusz

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla dzieci 4 i 5 letnich "Jesień w lesie"
autor: Marta Litkowicz
kategoria: scenariusz

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych "Bilard - czas na wolne popołudnie"
autor: Zenon Kaleta
kategoria: scenariusz

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Jak je rozpoznać ? Jak im przeciwdziałać ?
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Program autorski z elementami ekologii i ochrony środowiska "Pomóż przyrodzie ! Przyroda nie obroni się sama !"
autor: Barbara Majewska
kategoria: program edukacyjny

O "bibwebie" słów kilka
autor: Małgorzata Galasińska
kategoria: artykuł

Projekt wychowawczy Klubu Profilaktyki Szkolnej "Żyj mądrze i zdrowo"
autor: Hanna Borowska-Warchoł
kategoria: projekt edukacyjny

Jasełka dla najmłodszych
autorzy: Krystyna Kaczmarska, Grażyna Miry
kategoria: scenariusz inscenizacji

Sprawdzian z matematyki dla II klasy LO przeznaczony dla zakresu rozszerzonego. Własności miarowe figur.
autor: Wanda Wojtaś
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z edytora grafiki
autor: Renata Samborska
kategoria: sprawdziany

Propozycje zabaw muzycznych do wykorzystania na lekcjach matematyki w klasach I-III
autor: Mirela Sokołowska
kategoria: artykuł

Rola samorządu uczniowskiego klas I-III w pracy szkoły
autor: Dorota Rak
kategoria: artykuł

Autorski program zajęć pozaedukacyjnych z piłki nożnej "Czy chcesz zostać piłkarzem ?"
autor: Zenon Kaleta
kategoria: plan pracy

Bursa jako miejsce zaspokojenia potrzeb wychowanków
autor: Teresa Stefaniak
kategoria: artykuł

Nawiązywanie bliskiego kontaktu z wychowankami jako priorytet działań wychowawczych
autor: Teresa Stefaniak
kategoria: artykuł

Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola w świetle psychospołecznej, poznawczej i behawioralnej koncepcji rozwoju osobowości
autor: Jolanta Kozłowska
kategoria: artykuł

Boty - psychologiczne aspekty naśladowania natury - problemy, metody, zastosowania
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: prezentacja multimedialna

Wykorzystanie pomocy "Myszka Matematyczka" na zajęciach z dziećmi w przedszkolu
autor: Agnieszka Rudzka
kategoria: scenariusze zajęć

Myszka Matematyczka
autor: Agnieszka Rudzka
kategoria: prezentacja multimedialna

Podróż przez życie
autor: Krysia Rybicka
kategoria: scenariusz sztuki

Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży - rozpoznanie i zapobieganie
autor: Grażyna Gaszek
kategoria: artykuł

Autorski program nauczania przedmiotu technika w Gimnazjum. Klasa III.
autor: Dariusz Nikiel
kategoria: autorski program nauczania

Sprawdzian z literatury w klasie VI "Życie i twórczość Adama Mickiewicza"
autor: Aleksandra Kaczmarek
kategoria: sprawdziany

Problemy z "literaturą kobiecą"
autor: Joanna Frelich
kategoria: szkic naukowy

Konspekt lekcji języka polskiego "Dokąd nas zaprowadzisz, Panie ?"
autor: Joanna Frelich
kategoria: konspekt lekcji

Publikować czy nie publikować ?
autor: Bogusław Kuczek
kategoria: artykuł redakcyjny

"Taniec jesiennych liści" - scenariusz całodniowych zajęć kształcenia zintegrowanego
autor: Stanisława Kosakowska
kategoria: scenariusz zajęć

"Przyszedł śnieg" - scenariusz całodniowych zajęć kształcenia zintegrowanego
autor: Stanisława Kosakowska
kategoria: scenariusz zajęć

Siniaki na mózgu czyli o samotności dziecka odrzuconego
autor: Andrzej Olszewski
kategoria: artykuł

Przedmiotowy System Oceniania z języka kaszubskiego
autor: Urszula Kniter-Paszko
kategoria: ocenianie

Ślubowanie klas I. Uroczystość kaszubsko-polska.
autor: Urszula Kniter-Paszko
kategoria: scenariusz uroczystości

Service Pack 2 - udoskonalenia Windows XP
autor: Henryk Broda
kategoria: prezentacja multimedialna

Umiejętności interpersonalne - drogą do uzyskania pracy. Projekt doradztwa grupowego.
autor: Michał Talaga
kategoria: projekt

Test sprawdzający z przedmiotu "Przyroda" - dział "Ekosystem pola" - klasa V Szkoły Podstawowej
autorzy: Sylwia Gnatek, Andrzej Pawlak
kategoria: testy

Test sprawdzający z języka angielskiego po klasie III gimnazjum
autor: Marzena Kmieć
kategoria: testy

Konspekt do przeprowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego na zajęciach OC z uczniami klasy drugiej gimnazjum
autorzy: Sylwia Gnatek, Andrzej Pawlak
kategoria: konspekt lekcji

Dysleksja, cóż to takiego ?
autor: Elżbieta Dumania
kategoria: artykuł

"Cztery pory roku" - gazetka promująca przedszkole
autor: Mirosława Koszałkowska
kategoria: materiały pomocnicze

"Procedury i parametry w języku Logo" - przykładowy konspekt z lekcji informatyki w gimnazjum
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: konspekt lekcji

"Wrzesień 1939" - montaż słowno-muzyczny
autor: Magdalena Baran
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

Praca z dzieckiem autystycznym - moje doświadczenia
autor: Ewa Mikołajczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz warsztatów poetyckich poświęconych twórczości K. I. Gałczyńskiego
autor: Iwona Parzoch
kategoria: scenariusz warsztatów

Scenariusz lekcji języka polskiego "Nie bądźmy ludożercami ! - liryczny apel Tadeusza Różewicza"
autor: Agnieszka Buś
kategoria: scenariusz lekcji

The factors that contribute to successful learning a foreign language
Czynniki które wpływają na powodzenie w nauce języka obcego

autor: Izabela Kaczyńska
kategoria: artykuł

Twórczość ludowa w nauczaniu akademickim języka rosyjskiego (małe formy ustne)
autor: Agata Buchowiecka-Fudała
kategoria: artykuł

Scenariusz turnieju wiedzy przyrodniczej pt. "Przyjaciele przyrody znają ptaki drapieżne"
autorzy: Ewa Zając, Marzanna Nowocień, Małgorzata Górska
kategoria: scenariusz turnieju

Autorytet nauczyciela współczesnego - kryzys czy nowa jakość ?
autor: Beata Cieminska
kategoria: artykuł

Scenariusz spotkania integracyjnego
autor: Renata Tchorek
kategoria: scenariusz zajęć

Rozwijanie sprawności mówienia na języku obcym - praca z "mówiącymi karteczkami"
autor: Dariusz Derlatka
kategoria: artykuł

W świecie komputerów - słowniczek tematyczny
autor: Irena Sidoruk
kategoria: scenariusz lekcji

Kształcenie świadomych wyobrażeń muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
autor: Marta Litkowicz
kategoria: artykuł

Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów
autor: Paweł Taut
kategoria: artykuł

Rewalidacyjna funkcja aktywności ruchowej dzieci z upośledzeniem umysłowym
autor: Marianna Tomasik
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Iwona Rezner
kategoria: plany rozwoju zawodowego

"Muzyka w obrazie i słowie" - scenariusz lekcji sztuki w gimnazjum (muzyka i plastyka)
autor: Beata Lindenau
kategoria: scenariusz lekcji

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
autor: Stanisława Bogusz
kategoria: artykuł (recenzja)

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Mirosława Koszałkowska
kategoria: plany rozwoju zawodowego

Karty śródrocznej oceny opisowej dla kształcenia zintegrowanego
autor: Renata Skalska
kategoria: ocenianie

Prezentacje dla nauczania zintegrowanego
autor: Magdalena Jabłońska
kategoria: prezentacje multimedialne

Dojrzałość szkolna warunkiem powodzenia w nauce
autor: Lucyna Gajewska
kategoria: artykuł

Spotkanie z leśnikiem
autor: Lucyna Gajewska
kategoria: artykuł

Ekologia w szkole - klub ekologiczny
autor: Małgorzata Miśta
kategoria: plany pracy - program

"Rozwijajmy się razem" - program autorski przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo, w młodszym wieku szkolnym
autorzy: Sylwia Skowrońska, Beata Cader
kategoria: plany pracy - program

Program działań świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim
autor: Renata Labuda
kategoria: plany pracy - program

Tradycja Bożego Narodzenia w krajach anglosaskich i w Polsce
autor: Elżbieta Zadrożniak
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt lekcji

Porozmawiajmy o integracji - zadania pedagogów w klasie integracyjnej
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: artykuł

Jak pomagam dzieciom mającymi trudności w nauce czytania i pisania w klasach I-III
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: artykuł

Rozkład zabaw i ćwiczeń z "dramy" do wykorzystania na zajęciach zintegrowanych w klasie I
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: plany pracy

Test sprawdzający w klasie II - mnożenie i dzielenie w zakresie 30
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: testy

Scenariusz przedstawienia teatrzyku lalkowego "Przygody króla Artura"
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: scenariusze

Wpływ nauki języka obcego na kształtowanie osobowości dziecka
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 42 gości

  reklama