Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 11601-11700   inne

Przykłady wstępów dłuższych form wypowiedzi pisemnej
autor: Anna Strzelecka
kategoria: opracowanie

Powtórzenie wiadomości o krótszych i dłuższych formach wypowiedzi pisemnej
autor: Anna Strzelecka
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Kunysz
kategoria: awans zawodowy

"Mój przyjaciel pies" - opowiadanie nauczycielki w oparciu o tekst A. Świrszczyńskiej
autor: Karolina Martusiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

"Bajka o Kotku i Kogutku" - teatrzyk. Czyli nie otwieraj drzwi obcemu. Wykorzystanie literatury dziecięcej w kształtowaniu cech osobowości dziecka
autor: Karolina Martusiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Zielona żabka - utrwalenie koloru zielonego
autor: Edyta Malinowska
kategoria: scenariusz zajęć

Model i siatka graniastosłupa
autor: Danuta Ziemińska
kategoria: konspekt lekcji

Program rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic "Pielęgnując wartości będziemy lepsi w przyszłości"
autor: Joanna Mikołajczak, Małgorzata Kusińska
kategoria: program edukacyjny

Program nauczania przedmiotu zajęcia artystyczne (muzyka) "Spotkania z muzyką"
autor: Błażej Drab
kategoria: plany pracy

Rodzina drogowskazem życia
autor: Izabela Borzyńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Media w rodzinie
autor: Izabela Borzyńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Norbert Włodek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ciapała-Mazur
kategoria: awans zawodowy

Uroczystość Pożegnania Przedszkola
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Muzyka jest w nas
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Wiele już potrafię
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Andrzejkowe wróżby
autor: Joanna Kulka
kategoria: scenariusz zajęć

Świąteczne ozdoby z siana
autor: Joanna Kulka
kategoria: scenariusz zajęć

Ubieramy choinkę
autor: Joanna Kulka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości "Pożegnania przedszkola"
autor: Ala Kabelska, Dorota Krupińska
kategoria: scenariusz uroczystości

Zwierzęta Afryki
autor: Ewa Mateja
kategoria: konspekt zajęć

Sprawdzian wiadomości "Jądrowa budowa atomu"
autor: Joanna Szyc
kategoria: ocenianie

Sprawdzian wiadomości "Chemia roztworów wodnych"
autor: Joanna Szyc
kategoria: ocenianie

Ankieta do rodziców na temat zagrożeń występujących na terenie szkoły związanych z przemocą i agresją
autor: Joanna Szyc
kategoria: ankiety

Zajęcia muzykoterapii "Jesienne pogody"
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Teatr lalek
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wybuch II wojny światowej
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wiosenne kwiaty
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Warszawa
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Toruń
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Kraków
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Przygotowanie do charakterystyki Ethana
autor: Dorota Bąk
kategoria: scenariusz lekcji

Bajki... nie dla grzecznych dzieci
autor: Dorota Bąk
kategoria: scenariusz lekcji

Powstanie Warszawskie
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: prezentacja multimedialna

Wielokąty i okręgi - powtórzenie wiadomości
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs wiadomości z układów równań
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: konspekt lekcji

Podróżujemy po kolorowych krainach
autor: Anna Machowiec
kategoria: scenariusz zajęć

Niech się dzieci cieszą, niech będą szczęśliwe
autor: Anna Machowiec
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Machowiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: awans zawodowy

Poznajemy różne produkty z mleka i ich wartości odżywcze
autor: Beata Skotnicka
kategoria: scenariusz zajęcia

Test z przyrody po klasie III
autor: Małgorzata Firosz
kategoria: ocenianie

Secret Pen Friends - oryginalny sposób na ćwiczenie pisania w języku obcym
autor: Anna Szustkiewicz
kategoria: artykuł

Zwierzęta egzotyczne
autor: Justyna Romanowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne "Ja i Ty to My"
autor: Justyna Romanowska
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawdzian wiadomości - orzeczenia
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: ocenianie

Analiza wypowiedzi dziecka
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian z zakresu edukacji matematycznej dla klasy II
autor: Elżbieta Kapica
kategoria: ocenianie

Sprawdź co potrafisz - klasa II
autor: Elżbieta Kapica
kategoria: ocenianie

Sprawdzian wiadomości o środowisku społeczno-przyrodniczym dla klasy III
autor: Elżbieta Kapica
kategoria: ocenianie

Test badania kompetencji po klasie I
autor: Elżbieta Kapica
kategoria: ocenianie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Adamczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Adamczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Szajna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Marusieńska
kategoria: awans zawodowy

Kształtowanie naturalnej melodii oraz rytmu języka angielskiego na wczesnych etapach nauczania
autor: Marcin Panfiłow
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Palonek
kategoria: awans zawodowy

Grupowe zajęcia kształtujące kompetencje społeczne "Ja w grupie"
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: scenariusz zajęcia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agata Kamińska-Sawa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Nowaczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Wilczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Popiel
kategoria: awans zawodowy

Zestaw ćwiczeń dodatkowych na lekcje języka angielskiego w gimnazjum
autor: Małgorzata Skwierczyńska
kategoria: opracowanie

Wydawanie opinii krytycznych, zgadzanie się lub wyrażanie przeciwstawnych opinii
autor: Małgorzata Skwierczyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Warsztaty dla rodziców "Dziecko mój skarb"
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz warsztatów

Scenariusz zebrania z rodzicami z wizytą psychologa
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz spotkania

Gdy przyroda zasypia...
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

W grupie siła i zabawa
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

Wszyscy znamy nasze zasady
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Granda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aneta Boruń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Wójcik
kategoria: awans zawodowy

Materiały stosowane w mechanice - tworzywa sztuczne, guma
autor: Ewa Siwińska
kategoria: konspekt lekcji

Środki transportu
autor: Ewa Siwińska
kategoria: konspekt lekcji

Budowa samochodu
autor: Ewa Siwińska
kategoria: konspekt lekcji

Zasady rysowania i wymiarowania przedmiotów
autor: Ewa Siwińska
kategoria: konspekt lekcji

Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
autor: Ewa Siwińska
kategoria: konspekt lekcji

Wpływ środków uzależniających na zdolność kierowania pojazdem
autor: Ewa Siwińska
kategoria: konspekt lekcji

Program zajęć komputerowych dla klas I-III "Komputerowy świat"
autor: Grażyna Kubiak
kategoria: plany pracy

Dogadać się z drugim człowiekiem - oto jest wyzwanie !
autor: Dorota Bąk
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Bąk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Sobierajska
kategoria: awans zawodowy

Przykładowe rozwiązania socjoterapeutyczne w profilaktyce dzieci agresywnych
autor: Małgorzata Giec
kategoria: artykuł

Test na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej z zakresu: urządzenia stosowane w gastronomii
autor: Marcin Bednarek
kategoria: ocenianie

Test na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej z zakresu: mięso zwierząt rzeźnych
autor: Marcin Bednarek
kategoria: ocenianie

Plan wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: plany pracy

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: awans zawodowy

"Dojść po nitce do kłębka" - znaczenie i poprawność stosowania frazeologizmów
autor: Marta Zawal
kategoria: scenariusz lekcji

Gry i zabawy na jesienne smutki
autor: Marzena Bagińska
kategoria: scenariusz spotkania integracyjnego

Scenariusz ślubowania klasy pierwszej
autor: Małgorzata Firosz
kategoria: scenariusz uroczystości

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
autor: Zofia Młyńska
kategoria: scenariusz zajęć

"Kolorowy tydzień" - powitanie wiosny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
autor: Małgorzata Malaga-Guzik, Bożena Kot
kategoria: scenariusz imprezy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kinga Kowalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Drozdziok
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Skrzypiec
kategoria: awans zawodowy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 68 gości

  reklama