Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               



 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 11101-11200   inne

Pinokio czyli kawałek drewna, który stał się chłopcem
autor: Zuzanna Krótki
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Mazur
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz obchodów drugiej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem "Smoleńsk - pamiętamy"
autor: Aneta Guzek
kategoria: scenariusz apelu

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego
autor: Kinga Brzostek
kategoria: program edukacyjny

Pronombres de complemento directo-material teórico y práctico para el nivel A.2.
autor: Edyta Denst-García
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja

Święto Pluszowego Misia
autor: Małgorzata Mróz
kategoria: scenariusz zajęć

Skarby jesieni
autor: Małgorzata Mróz
kategoria: scenariusz zajęcia

Gdzie jesteś wiosno ?
autor: Małgorzata Mróz
kategoria: scenariusz zajęcia

Przedszkolak na medal
autor: Małgorzata Strzykalska
kategoria: scenariusz zajęcia

Wspólne zabawy z rodzicami
autor: Małgorzata Strzykalska
kategoria: scenariusz zajęcia

Wewnątrzszkolny Program Wychowania Fizycznego "Chcę pływać" dla klas IV-VI szkoły podstawowej według Nowej Podstawy Programowej
autor: Mariusz Golon
kategoria: programy nauczania

Doskonalenie pracy ramion w stylu grzbietowym
autor: Mariusz Golon
kategoria: konspekt lekcji

Doskonalenie podań i przyjęcia piłeczki - unihoc
autor: Mariusz Golon
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: awans zawodowy

Subkultury młodzieżowe
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Szkoła w badaniach. Różne orientacje i typologizacja podejść badawczych
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Jadalne części warzyw
autor: Małgorzata Nowakowska-Wójt
kategoria: scenariusz zajęć

Program szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego
autor: Mariola Mazur
kategoria: plany pracy

Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji o CH.H.Andersenie przy wykorzystaniu różnych źródeł dostępnych w bibliotece szkolnej
autor: Mariola Mazur
kategoria: konspekt lekcji

Kiedy korzystamy z katalogu rzeczowego? - wyszukiwanie książek o określonej tematyce z wykorzystaniem katalogów rzeczowych
autor: Mariola Mazur
kategoria: konspekt lekcji

Analiza ankiety na temat wpływu mass mediów na rozwój dziecka oraz polskiej edukacji w obliczu nowych technologii - Cyfrowa Szkoła
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: opracowanie

Jesienią, jesienią, liście na drzewach się złocą i rumienią. Jesień w sadzie i parku
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: scenariusz zajęć

Jesień w lesie
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: scenariusz zajęć

Program rozwoju szkoły
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: projekty edukacyjne

Program koła informatycznego
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: plany pracy

Program "Koła Przyjaciół Biblioteki"
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Guzowska
kategoria: awans zawodowy

O muzyce… o zajęciach muzycznych… o muzykoterapii ? Moje doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Marchew uprawna
autor: Przemysław Pietrasz
kategoria: artykuł

Jaskinie i ich mieszkańcy
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: prezentacja multimedialna

Dysfunkcje współczesnej rodziny - konsekwencje w życiu dziecka
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: prezentacja multimedialna

Analiza przemian termodynamicznych
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Wytrzymałość materiałów - zginanie
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Wytrzymałość materiałów - próba twardości
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Pomiary otworów
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Badanie odchyłek kształtu, położenia
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Wpływ czynników ekonomicznych na przestępczość
autor: Natalia Zuzak
kategoria: esej

Prawo w ochronie środowiska
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Odwierty na działce w celi sprawdzenia rodzaju gruntu
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Ogólny zarys dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb planowania przestrzennego dla działki
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Zagęszczanie gruntu
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Technologia i organizacja wykonywania robót ziemnych
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Zaproszenie do przedstawienia. Rola literatury dziecięcej w wychowaniu przedszkolnym
autor: Izabela Kirsztein
kategoria: artykuł

Daj się uwieść matematyce. Zabawy ze wstążką
autor: Tomasz Owsiany
kategoria: prezentacja multimedialna

Podsumowanie innowacji pedagogicznej z łaciny "Per studia ad astra"
autor: Joanna Ćmiel
kategoria: artykuł

Program autorski "Robótki ręczne" dla dzieci 5 i 6-letnich i ich rodziców
autor: Izabela Kirsztein
kategoria: plany pracy

Ćwiczenia kształtujące siłę mięśni NN, RR, T
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: scenariusz lekcji

Doskonalenie zmiany pałeczki sztafetowej w biegu w strefie zmian
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: scenariusz lekcji

Zapoznanie uczniów z regulaminem salki gimnastycznej
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: scenariusz lekcji

Lekkoatletyczne tory przeszkód
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Woryna
kategoria: awans zawodowy

Ochrona przed hałasem i wibracjami. Mierniki poziomu dźwięku jako narzędzie kontroli stanu zagrożeń akustycznych środowiska
autor: Damian Wolański
kategoria: opracowanie

Ochrona powietrza. Ocena wpływów transportu na jakość powietrza i zdrowie człowieka
autor: Damian Wolański
kategoria: opracowanie

Ochrona powietrza
autor: Damian Wolański
kategoria: opracowanie

Analiza korespondencji
autor: Damian Wolański
kategoria: opracowanie

Algorytm Balasa
autor: Damian Wolański
kategoria: opracowanie

Scenariusz apelu "Wrześniowe rocznice"
autor: Małgorzata Marek
kategoria: scenariusz apelu

Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/2015
autor: Iwona Tuszkiewicz
kategoria: plany pracy

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego "Język i kultura krajów anglojęzycznych"
autor: Agnieszka Szafraniec
kategoria: programy nauczania

Związki frazeologiczne w Biblii
autor: Ewa Makarewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Słowo Boga prowadzi lud Boży
autor: Ewa Makarewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Montaż słowno-muzyczny "Tajemnica Odkupienia"
autor: Ewa Makarewicz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Montaż słowno-muzyczny "Boże Narodzenie"
autor: Ewa Makarewicz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Świat Biblii
autor: Ewa Makarewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Alicja Śledzińska
kategoria: awans zawodowy

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów
autor: Joanna Kielar
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Liwia Lurc-Pawłot
kategoria: awans zawodowy

Rozpoczęcie roku szkolnego i 75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
autor: Irena Orłowska
kategoria: scenariusz uroczystości + prezentacja

Wiejska zagroda
autor: Klaudia Rzepka, Sylwia Krążyńska, Anna Pałka
kategoria: scenariusz zajęć

Znaki drogowe znam - bezpiecznie poruszam się sam
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Dyjak
kategoria: awans zawodowy

Projekt instalacji sanitarnej w budynku jednorodzinnym
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: opracowanie

Obst und Gemüse
autor: Sylwia Krążyńska
kategoria: scenariusz zajęć

Gry i zabawy językowe
autor: Sylwia Krążyńska
kategoria: scenariusz zajęć

Guten Morgen ! Guten Tag !
autor: Sylwia Krążyńska
kategoria: scenariusz zajęć

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla przewodu umieszczonego w gruncie
autor: Joanna Kielar
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Muniak
kategoria: awans zawodowy

Badanie spójności gruntów i  wytrzymałość na ściskanie
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: referat

"Erinnerung an die Marie A" von Bertold Brecht. Arbeit mit dem literarischen Text
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: scenariusz lekcji

Die Welt der Märchen: "Die Boten des Todes" - Wortschatzeinführung
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: scenariusz lekcji

Kartka z choinkami
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: opracowanie

Sieci sanitarne. Zapotrzebowanie wody
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: opracowanie

Program wychowawczy grupy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Normy społeczne i reguły zachowań w naszym życiu
autor: Kamila Kaliska
kategoria: scenariusz zajęć

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima
autor: Kamila Kaliska
kategoria: konkursy

"Bawimy się w rymy - zabawa to łatwa". Rymy oraz inne środki poetyckie
autor: Sylwia Użarowska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sylwia Użarowska
kategoria: awans zawodowy

Rezerwacja miejsc noclegowych
autor: Arkadiusz Grzonkowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Program własny "Muzyka i ruch"
autor: Lucyna Sobków
kategoria: program edukacyjny

Wady wymowy
autor: Agata Nazarewicz-Jonko
kategoria: artykuł

Dyskalkulia rozwojowa - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
autor: Agata Nazarewicz-Jonko
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Sobków
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Sobków
kategoria: awans zawodowy

Plan pracy Rady Rodziców
autor: Aleksandra Stolarczyk
kategoria: plany pracy

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości
autor: Aleksandra Stolarczyk
kategoria: scenariusz uroczystości

Konspekt zajęć terapii pedagogicznej "Sylaby i głoski"
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt zajęć edukacji polonistycznej "Wszystko rozkwita"
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

   



  numer online: 29 gości

  reklama