Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 1001-1100   inne

Sprawdzian z języka polskiego dla klasy VI - czytanie ze zrozumieniem
autor: Joanna Zientecka
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z języka polskiego dla klasy VI - kompetencje czytelnicze, zdania pojedyncze i złożone
autor: Joanna Zientecka
kategoria: sprawdziany

"Nie bój się matematyki" - autorski program nauczania matematyki w klasie pierwszej gimnazjum dla uczniów z trudnościami w nauce
autor: Małgorzata Orłoś
kategoria: programy nauczania

Podstawowe przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci
autor: Elżbieta Kozioł-Sołtysik
kategoria: artykuł

Udział rodziców w pracy szkoły
autor: Wioleta Greloch
kategoria: referat

"Krankenbericht" - scenariusz lekcji języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym
autor: Dariusz Derlatka
kategoria: scenariusz lekcji

Występowanie trudności w sferze identyfikacji nieznanych zwłok
autor: Joanna Kopyt
kategoria: artykuł

Jesteśmy uczniami - nasze stany emocjonalne - ćwiczenia słownikowe
autor: Joanna Szutkowska-Rajewska
kategoria: scenariusz lekcji

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe
autor: Teresa Kuboń
kategoria: scenariusz lekcji

Gry i zabawy w nauczaniu ortografii
autor: Hanka Gałązka
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z matematyki dla klasy IV
autor: Małgorzata Bogucka
kategoria: plany pracy

"Wojna domowa" - przedstawienie prezentowane z okazji Dnia Matki
autorzy: Izabela Hoppe, Jacek Janiak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Bożonarodzeniowy montaż dramatyczno-poetycki pt. "Pod jednym dachem"
autorzy: Izabela Hoppe, Jacek Janiak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Prometeusz - test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przeznaczony dla uczniów z dysfunkcją słuchu
autor: Barbara Białkowska
kategoria: testy

Sprawdziany wiadomości i umiejętności z języka polskiego dla uczniów z dysfunkcjami słuchu
autor: Barbara Białkowska
kategoria: testy

Przyczyny niepowodzeń szkolnych
autor: Renata Pulikowska
kategoria: artykuł

Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach
autor: Renata Pulikowska
kategoria: scenariusz lekcji

Nierówności kwadratowe
autor: Jolanta Kowalewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: plany pracy

Program komputerowy Crayola Amazing Art jako narzędzie rewalidacyjne w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: analiza przypadku

Scenariusze zajęć do pracy z programem Crayola Amazing Art
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: scenariusze zajęć

Wpływ muzyki i plastyki na artystyczny rozwój dziecka
autor: Elżbieta Płowy
kategoria: artykuł

Jasełka
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Rozkład materiału z przyrody do klasy V
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału z przyrody do klasy IV
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: plany pracy

Testy z języka rosyjskiego dla klasy III LO i technikum
autor: Larysa Mielańczuk
kategoria: testy

Anioł pasterzom mówił...
autor: Dorota Gałęza
kategoria: scenariusz inscenizacji

Taniec - muzyka i harmonia ruchu
autor: Jolanta Miszker
kategoria: plany pracy

Test sprawdzający wiadomości uczniów klas trzecich kończących I etap nauczania w szkole podstawowej
autor: Renata Skalska
kategoria: testy

Wykorzystanie prasy oryginalnej na lekcji języka niemieckiego. Moja praca z pismem niemieckojęzycznym "Juma".
autor: Maria Michalczyk
kategoria: artykuł

Święto pieczonego ziemniaka
autor: Ewa Głowacz
kategoria: artykuł + scenariusz

Szkoła a rodzina - relacje na co dzień
autor: Ewa Paczos
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć świetlicowych "Pasowanie na świetliczaka"
autorzy: Hanna Borowska-Warchoł, Hanna Sobaszek
kategoria: scenariusz zajeć

Kalendarz na rok 2005
autor: Hanna Borowska-Warchoł
kategoria: materiały pomocnicze

Scenariusz uroczystości 11 Listopada - Święto Niepodległości w szkole podstawowej
autor: Danuta Huber
kategoria: scenariusz uroczystości

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka przy praktycznym wykorzystaniu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Marta Litkowicz
kategoria: artykuł + scenariusz

Typy frazeologizmów w języku polskim
autor: Irena Jurczak
kategoria: artykuł

Studniówkowy scenariusz pożegnania wychowawcy
autor: Elżbieta Łojowska
kategoria: scenariusze

Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi...
autor: Anna Kotowska
kategoria: scenariusz wieczornicy poetycko-muzycznej

Scenariusz lekcji informatyki zawierającej elementy edukacji europejskiej
autor: Renata Stręgiel
kategoria: scenariusz lekcji

Opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
autor: Renata Stręgiel
kategoria: analiza przypadku

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej
autor: Renata Stręgiel
kategoria: plany pracy

Vademecum dla prowadzących szkolne grupy teatralne
autor: Anna Meiser
kategoria: artykuł

Teatr lalek, teatr przedmiotu w pracy twórczej z dziećmi i młodzieżą
autor: Anna Meisera
kategoria: artykuł

Program szkolnego "Klubu Błękitnego Kciuka" (szkoła podstawowa)
autor: Katarzyna Przęczek
kategoria: plany pracy

Program szkolnego "Klubu Błękitnego Kciuka" (gimnazjum)
autor: Alicja Szmuc-Jędrzejowska
kategoria: plany pracy

Scenariusz akademii szkolnej z okazji 86 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
autor: Lidia Fudała
kategoria: scenariusz uroczystości

Dziecko zdolne w środowisku szkolnym i rodzinnym
autor: Teresa Górska
kategoria: artykuł

Problemy dziecka nadpobudliwego
autor: Teresa Górska
kategoria: artykuł

Jak organizuję pracę w klasie maturalnej ? Nowa Matura z języka angielskiego jako efekt pracy w trzyletnim liceum.
autor: Anna Włudarczyk-Dudzic
kategoria: artykuł

Rola wycieczki w procesie dydaktycznym
autorzy: Krystyna Kozieł, Halina Jarosz
kategoria: artykuł + ankiety

Wiosenny turniej klas
autorzy: Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Karcz, Iwona Trzcińska
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Poznajemy okolice naszego regionu"
autorzy: Ewa Nawizowska, Dorota Wojaczek
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla wady - plecy wklęsłe
autor: Róża Niemiec
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla wady - plecy okrągłe
autor: Róża Niemiec
kategoria: konspekt zajęć

Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą
autor: Joanna Ozimek
kategoria: opracownie

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela
autor: Małgorzata Bartyzel
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz lekcji przyrody "Poznajemy rzekę w najbliższej okolicy"
autor: Małgorzata Bartyzel
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji w klasie pierwszej "Normy współżycia w grupie"
autor: Jadwiga Antonowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Moje metody doskonalące czytanie uczniów w klasach młodszych
autor: Mariola Spruch
kategoria: artykuł

Definicje uszkodzeń słuchu, klasyfikacja, etiologia i wczesna diagnoza
autor: Agata Gruszczyk
kategoria: opracowanie

Programy kursów "Mały ratowniczek" i "Żyj bezpiecznie"
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: plany pracy

Program kółka ortograficznego "W labiryntach ortografii"
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: plany pracy

Uwarunkowania osiągnięć szkolnych
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: referat

Nauczanie bezpośrednie na przykładzie matematyki w klasie VI szkoły specjalnej ułamki - części drugie i części czwarte
autor: Iwona Wojciechowska
kategoria: opracowanie

Obliczanie pola i obwodu figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, trapez, kwadrat
autor: Iwona Wojciechowska
kategoria: konspekt lekcji

Rewalidacja dzieci z uszkodzonym słuchem
autor: Agata Gruszczyk
kategoria: artykuł

Koleżeństwo podstawą dobrej atmosfery w klasie
autor: Magdalena Akonom
kategoria: innowacja pedagogiczna

Substancje dodatkowe w żywności
autor: Joanna Chmielewska-Daczyszyn
kategoria: konspekt lekcji

Roztwory jako specyficzny rodzaj mieszanin
autor: Joanna Chmielewska-Daczyszyn
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz otwartego zajęcia wychowawczo-dydaktycznego
autor: Tatiana Jankiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

W nurcie odpowiedzialności za wychowanie
autorzy: Lilla Kwiatkowska, ks. Leszek Smoliński
kategoria: artykuł

Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III
autorzy: Agnieszka Maroszek-Skrzydło, Agnieszka Nowińska
kategoria: plany pracy

Rola ilustracji w książkach dla młodszych dzieci
autor: Marta Grenda
kategoria: artykuł

"Błękitna szkoła" nad Morzem Bałtyckim
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Gry planszowe na lekcjach języka polskiego
autor: Agnieszka Chaberska
kategoria: konspekt lekcji

Jednostki długości, pola, objętości i ich zamiana
autor: Zofia Kwaśnik
kategoria: program komputerowy

Tabliczka mnożenia
autor: Zofia Kwaśnik
kategoria: program komputerowy

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiązków szkolnych
autor: Jolanta Marchwiany
kategoria: artykuł

Komputer w przedszkolu
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: artykuł

Program działań artystycznych
autor: Magdalena Linke
kategoria: plany pracy

Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć
autor: Agnieszka Nowińska
kategoria: artykuł

Entuzjaści piękna Tatr. Turystyka a znaczenie Tatr i Zakopanego w kulturze polskiej.
autor: Jolanta Biernat
kategoria: artykuł

Scenariusz ślubowania klasy pierwszej szkoły podstawowej
autor: Danuta Huber
kategoria: scenariusz uroczystości

Figury geometryczne. Czworokąty.
autor: Dorota Gajewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole
autor: Danuta Kąkol
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Animals in idioms and proverbs
Zwierzęta w idiomach i przysłowiach

autor: Jolanta Czaczkowska
kategoria: opracowanie

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji ?
autor: Anna Wołpiuk-Ochocińska
kategoria: artykuł

Uczniowie zdolni - co o nic wiemy ?
autor: Anna Wołpiuk-Ochocińska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki w klasie II
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Typologia gier i zabaw w oparciu o literaturę
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w grach i zabawach matematycznych
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Plany pracy koła teatralno-tanecznego
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: plany pracy

The theory of proverbs
Przysłowia

autor: Jolanta Czaczkowska
kategoria: opracowanie

The theory of idioms
Idiomy

autor: Jolanta Czaczkowska
kategoria: opracowanie

Gry i zabawy jako metoda nauczania
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym w oparciu o literaturę
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Konspekt lekcji języka polskiego z wykorzystaniem elementów ścieżki filozoficznej
autor: Agnieszka Chaberska
kategoria: konspekt lekcji

Biblioterapia - nowa szansa książki
autor: Teresa Lubińska
kategoria: artykuł

Bajka terapeutyczna "Magiczna kropla"
autor: Teresa Lubińska
kategoria: materiały pomocnicze


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 55 gości

  reklama