Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 901-1000   inne

Rewalidacja małego dziecka niewidomego
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Test z dynamiki z elementami astronomii
autor: Wojciech Dębski
kategoria: testy

Test z kinematyki
autor: Wojciech Dębski
kategoria: testy

Publikacja usunięta
autor: - - -
kategoria: - - -

Turniej wiedzy mitologicznej "Na olimpiadzie w starożytnej Grecji"
autorzy: Anna Kielak, Anna Szostek, Stanisława Urbanek
kategoria: projekt turnieju

Test na kartę motorowerową
autor: Wojciech Dębski
kategoria: testy

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksja, dysortografia i dysgrafia
autor: Jadwiga Antonowicz
kategoria: referat

Filozoficzna ścieżka edukacyjna
autor: Danuta Pędzik
kategoria: opracowanie

Wyrażenia algebraiczne - porządkowanie jednomianów
autor: Wiesława Pawłowska
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt na lekcję informatyki dla klasy V
autor: Mirosława Szygalska
kategoria: konspekt lekcji

Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym
autor: Beata Żądło
kategoria: artykuł

Trzyletni plan oddziaływania wychowawczego dla kształcenia zintegrowanego w klasie I, II, III
autor: Jadwiga Antonowicz
kategoria: plany pracy

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
autor: Jadwiga Antonowicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Wychowanie królewiczów z dynastii Jagiellonów i Wazów w Polsce
autor: Agnieszka Wacikowska
kategoria: artykuł

Test sprawdzający z historii wraz z modelem odpowiedzi i schematem oceniania dla klasy II LO
autor: Agnieszka Wacikowska
kategoria: testy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: plany rozwoju

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum
autor: Bogna Witosławska
kategoria: plany pracy

Czytanie ze zrozumieniem warunkiem dobrego uczenia się
autor: Krystyna Stanicka
kategoria: artykuł

Rola doświadczeń w nauczaniu chemii
autor: Adam Makówka
kategoria: artykuł

Badania własne dotyczące stosowania metody czynnościowej w klasach IV-VI
autor: Małgorzata Winiarska
kategoria: artykuł

Metody i formy pracy z dzieckiem 6-letnim
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Ogrody działkowe jako teren edukacji ekologicznej wychowanków świetlicy szkolnej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
autor: Krystyna Drewnicka
kategoria: program edukacyjny

Klub "Piecyk", czyli jak realizuję program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy
autor: Krystyna Drewnicka
kategoria: artykuł

Warsztaty plastyczne w moim przedszkolu
autor: Beata Łazicka
kategoria: artykuł

Test pogimnazjalny z informatyki
autor: Anetta Malec
kategoria: testy

Plan wynikowy z technologii informacyjnej
autor: Anetta Malec
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I liceum profilowanego
autor: Anetta Malec
kategoria: plany pracy

Sylwetka osobowościowa pedagoga specjalnego
autor: Julita Pudzianowska
kategoria: artykuł

Marszałek Józef Piłsudski w historii, literaturze i sztuce
autor: Robert Małachowski
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt lekcji matematyki w klasie III przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia uczniów w obrębie standardów egzaminacyjnych
autor: Elżbieta Skóra
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz akademii z okazji pożegnania klas III
autorzy: Barbara Haligowska, Elżbieta Skóra
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego klas III
autorzy: Katarzyna Koczy, Elżbieta Skóra
kategoria: scenariusz uroczystości

Konspekt zajęcia otwartego dla rodziców dzieci z grupy II (4-latki)
autor: Katarzyna Surma
kategoria: konspekty zajęć

Sprawdzian dla klasy V na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego
autor: Joanna Zientecka
kategoria: sprawdziany

Scenariusz otwartych zajęć plastycznych "Wielkanocne jajek malowanie"
autor: Bernadetta Neumann-Kochańska
kategoria: scenariusz zajęć

Jak przygotować i prowadzić spotkania z rodzicami
autor: Małgorzata Kwit
kategoria: artykuł

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym ?
autor: Anna Rocławska
kategoria: artykuł

Bądź bezpieczny w czasie wakacji !!!
autor: Mirosława Szygalska
kategoria: artykuł


rok szkolny - 2003/2004

O sposobach obliczania liczby "pi". Kwadratura koła.
autor: Ewa Knura
kategoria: artykuł

Perełki matematyki, które przeszły do historii
autor: Ewa Knura
kategoria: prezentacja multimedialna

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
autor: Wioletta Jachowska
kategoria: artykuł

Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki
autor: Wioletta Jachowska
kategoria: artykuł

Wpływ czynników rodzinno-środowiskowych na powstanie postaw neurotycznych i zaburzeń zachowania u dzieci
autor: Maria Lipiec
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć ze sztuki (muzyki i plastyki) z wykorzystaniem technik twórczego myślenia
autor: Jolanta Gwiazdowska
kategoria: scenariusze

Pokora podstawową cnotą rodziny chrześcijańskiej
autor: Renata Labuda
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Renata Labuda
kategoria: plan rozwoju

Odkrywamy tajemnice teatru
autor: Magdalena Akonom
kategoria: scenariusz zajęć

Teatralne zabawy w przedszkolu
autor: Halina Mrozek
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
autor: Halina Mrozek
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęcia z zakresu matematyki. Temat zajęcia: "Dziwny gość".
autor: Halina Mrozek
kategoria: konspekt

Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Anna Rocławska
kategoria: artykuł

Impreza integracyjna z okazji Dnia Taty oraz zakończenia roku szkolnego
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: scenariusz imprezy

Montaż słowno-muzyczny: "Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia"
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: scenariusz inscenizacji

Wycieczka krajoznawcza: Ełk-Węgorzewo-Wioska Indiańska-Wolisko-Ełk
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: scenariusz wycieczki

Wycieczka do lasu - Żabie Oczko
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: scenariusz wycieczki

Sprawdzian wiadomości z mitologii dla klasy V
autor: Irena Jurczak
kategoria: sprawdziany

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (absencja ucznia na zajęciach szkolnych)
autor: Teresa Wojtas
kategoria: analiza przypadku wychowawczego

Program zajęć pozalekcyjnych kółka muzyczno - tanecznego dla klas III
autorzy: Mariola Hoffmann, Małgorzata Krawętkowska
kategoria: plany pracy

Praca domowa ucznia - jej zadania i cele, tok pracy nad zadaniem domowym i jej kontrola
autor: Teresa Wojtas
kategoria: artykuł

Opis i analiza problemu edukacyjnego (trudności w nauce matematyki dotyczące w szczególności rozwiązywania zadań z treścią)
autor: Teresa Wojtas
kategoria: analiza problemu edukacyjnego

Formy pracy z uczniem zdolnym
autor: Aleksandra Sławińska
kategoria: plany pracy

Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcji języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum
autor: Aleksandra Sławińska
kategoria: artykuł + scenariusz lekcji

List motywacyjny przepustką do nowego...
autor: Aleksandra Sławińska
kategoria: scenariusz lekcji

Typy frazeologizmów w języku polskim
autor: Irena Jurczak
kategoria: artykuł

Wystawa starej fotografii pt.: "I w odmianach czasu smak jest..."
autor: Ewa Idziak
kategoria: scenariusz wystawy

Dom - Przedszkole - poszukiwanie form współpracy na przykładzie Przedszkola Nr 86 w Gdańsku
autor: Urszula Kowalczyk
kategoria: artykuł

Konstrukcje odcinkowe
autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
kategoria: artykuł

Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym
autor: Krystyna Łączniak
kategoria: artykuł

Kontekst teoretyczny
metody 18 struktur wyrazowych

autor: Alina Grzegorczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Katarzyna Surma
kategoria: scenariusz uroczystości

Rola motywacji w nauczaniu języka obcego
autor: Iwona Kalińska
kategoria: artykuł

Zastosowanie komputera i Internetu w nauczaniu języka angielskiego
autor: Iwona Kalińska
kategoria: artykuł

Zestawienie semestralne ocen i frekwencji
autor: Dorota Czerniak
kategoria: materiały pomocnicze

Plan wynikowy z matematyki w klasie szóstej
autor: Dorota Czerniak
kategoria: plany pracy

Sprawdzian całoroczny z matematyki po klasie piątej
autor: Dorota Czerniak
kategoria: sprawdziany

Żydzi w Ożarowie (rys historyczny)
autor: Anna Madej-Liponoga
kategoria: artykuł

Młodzież a ideologie - analiza wyborów uczniowskich
autor: Anna Madej-Liponoga
kategoria: artykuł

Klawiaturowy Piotruś
autor: Irena Luchowska
kategoria: opracowanie (gra dydaktyczna)

Internet w procesie samokształcenia
autor: Edyta Sokołowska
kategoria: artykuł

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań problemowych
autor: Edyta Sokołowska
kategoria: scenariusz lekcji

Przyrodnicze zajęcia terenowe w rejonie Pomyska Wielkiego
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Dlaczego powinniśmy chronić lasy ?
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: projekt edukacyjny

Program "Białej szkoły" realizowanej na zimowisku w SP w Pomysku Wielkim
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: program edukacyjny

Rola nauczyciela w utrzymaniu prawidłowych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego - przerwy śródlekcyjne i międzylekcyjne
autor: Lucyna Bujak
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości na Dzień Ziemi "Las"
autor: Żanetta Petryniak
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz zakończenia roku szkolnego klas szóstych "Dziękuję za wszystko" (część oficjalna)
autor: Żanetta Petryniak
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz zakończenia roku szkolnego klas szóstych "Dziękuję za wszystko" (część artystyczna)
autor: Żanetta Petryniak
kategoria: scenariusz uroczystości

Praca domowa ucznia - jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej
autor: Iwona Duś
kategoria: artykuł

Wycieczka po Sankt-Peterburgu
autor: Elżbieta Smyczyńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wizualizacja w pracowni elektronicznej
autor: Krzysztof Woźniak
kategoria: artykuł

Postawy jakie przyjmujemy w kontaktach z innymi ludźmi. Agresja - jak sobie z nią radzić.
autor: Ewa Witkowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Integracja w przedszkolu
autorzy: Katarzyna Grzegorczyk, Ewa Furtak, Urszula Łuszczew
kategoria: artykuł

Moje doświadczenia pedagogiczne - opiekun stażu
autor: Lucyna Bujak
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
autor: Aldona Kopczyńska
kategoria: artykuł

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
autor: Beata Czogalik
kategoria: artykuł

Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarach Górnych
autor: Michalina Stefaniak
kategoria: artykuł + plan pracy

Kabaret na zakończenie szkoły podstawowej "Uczniowskie alternatywy"
autor: Dorota Gąszczak
kategoria: scenariusz

Promocja zdrowia
autor: Zofia Jabłońska
kategoria: artykuł + ankieta

Konstytucja 3 maja - montaż słowno-muzyczny
autor: Hanna Janczak
kategoria: scenariusz

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszu K.K. Baczyńskiego "Z głową na karabinie"
autor: Hanna Janczak
kategoria: konspekt lekcji

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 55 gości

  reklama