Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Publikacje w kolejności chronologicznej

Pola wielokątów: prostokąt, kwadrat, równoległobok, trójkąt, romb, trapez
autor: Marta Sadowska
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęć przygotowujących uczniów szkoły podstawowej do badania inteligencji
autor: Joanna Małocha
kategoria: konspekt zajęć

Współpraca nauczycieli z rodzicami - przykład scenariusza i projektu
autor: Joanna Małocha
kategoria: scenariusz wywiadówki

Praca z uczniem zdolnym w szkole podstawowej - ocena i plan działania
autor: Joanna Małocha
kategoria: opracowanie

Podmiotowość ucznia
autor: Joanna Małocha
kategoria: artykuł

Dysleksja - broszurka informacyjna dla rodziców
autor: Joanna Małocha
kategoria: opracowanie

Zaczarowany świat lektur
autor: Karolina Cichoń-Lipka
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Adamczyk
kategoria: awans zawodowy

Zestawienie filmów edukacyjnych dostępnych na Youtube dla kierunku Technik Ekonomista
autor: Beata Adamczyk
kategoria: opracowanie

Kompetencje kluczowe
autor: Beata Adamczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Innowacje pedagogiczne
autor: Beata Adamczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Obserwacja okiem dyrektora
autor: Beata Adamczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Tworzenie scenariusza lekcji
autor: Beata Adamczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Cena, składniki cen - analiza czynników wpływających na cenę
autor: Beata Adamczyk
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Segmentacja rynku nabywców
autor: Beata Adamczyk
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Po co oceniam pracowników ? - jak praktycznie wykorzystam ocenę
autor: Izabela Karoń
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji projektu "Biblioteka przedszkolaka"
autor: Izabela Karoń
kategoria: projekty edukacyjne

Wieczór andrzejkowy z rodzicami
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz uroczystości

Święto jabłka i gruszki
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz uroczystości

Dzień postaci z bajek. W krainie baśni
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz uroczystości

Warsztaty kulinarne "Kanapkowy zawrót głowy"
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Promocja mix
autor: Beata Adamczyk
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Przyczyny i skutki inflacji
autor: Beata Adamczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Procedura rejestracji podmiotów w CEIDG
autor: Beata Adamczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Error Correction Race. Grammar. Klasa 7
autor: Michał Karoń
kategoria: opracowanie

Directed Drawing. My monster. Klasa 3
autor: Michał Karoń
kategoria: opracowanie

Directed Drawing. Snapshot from Morocco. Klasa 8
autor: Michał Karoń
kategoria: opracowanie

Historia Polski. Zadania w języku angielskim dla klasy ósmej
autor: Michał Karoń
kategoria: opracowanie

Henryk Sienkiewicz: "W pustyni i w puszczy" - zadania w języku angielskim dla klasy szóstej
autor: Michał Karoń
kategoria: opracowanie

Autyzm
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Pedofilia - niebezpieczna parafilia czy może tylko intymność międzypokoleniowa ?
autor: Hanna Fiołka
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Głodowska
kategoria: awans zawodowy

Muzyka instrumentalna w epoce baroku. Arcangelo Corelli - mistrz concerto grosso
autor: Paulina Skrok
kategoria: konspekt lekcji

Czytanie nut głosem - ćwiczenia analityczne i percepcyjne na podstawie zadań solfeżowych i struktur polifonicznych
autor: Paulina Skrok
kategoria: konspekt lekcji

Tworzenie strony internetowej
autor: Andrzej Kliszewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Programowanie w języku Scratch
autor: Andrzej Kliszewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Tworzenie rysunków z figur geometrycznych
autor: Andrzej Kliszewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka na motywach baśni J.CH. Andersena "Dziewczynka z zapałkami"
autor: Marta Skrzynecka
kategoria: scenariusz przedstawienia

Orzeczenia w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
autor: Katarzyna Przepaśniak
kategoria: prezentacja multimedialna

Dyrektor - Menadżer
autor: Katarzyna Przepaśniak
kategoria: prezentacja multimedialna

Metoda Knillów
autor: Katarzyna Przepaśniak
kategoria: prezentacja multimedialna

Krzyżówki z przedsiębiorczości
autor: Agata Mazur-Świertnia
kategoria: opracowanie

Czy jestem osobą przedsiębiorczą ? Jestem osobą przedsiębiorczą !
autor: Agata Mazur-Świertnia
kategoria: prezentacja multimedialna

Program koła przyrodniczo-ekologicznego
autor: Joanna Ostrowska
kategoria: program edukacyjny

Czy pozycję socjometryczną dziecka w grupie przedszkolnej można kształtować ?
autor: Joanna Łęgowska
kategoria: artykuł

Możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji
autor: Weronika Mruk-Kujawa
kategoria: artykuł

Sprawdzian "Różne typy wypowiedzeń"
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z lektury "Morderstwo w Orient Expressie"
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: ocenianie

Karta pracy do ćwiczeń z gramatyki dla obcokrajowca
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: opracowanie

Rozjazd zwyczajny
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: scenariusz zajęć

"XIX przykazań" dla nauczyciela do edukacji zdalnej
autor: Agata Borowska
kategoria: artykuł

Namysł krytyczny i jego implikacje pedagogiczne w kontekście modeli doświadczania świata Jurgena Habermasa obecnych w racjonalności adaptacyjnej i emancypacyjnej Roberta Kwaśnicy
autor: Agata Borowska
kategoria: artykuł

Zabawy i gry przygotowujące do nauki czytania i pisania
autor: Renata Kułakowska
kategoria: scenariusz zajęć

Matematyczne zgadywanki
autor: Renata Kułakowska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Dębowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Jasiak
kategoria: awans zawodowy

Z wizytą u Pszczółki Mai
autor: Ewa Reut
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Gołba
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Chomiarczuk
kategoria: awans zawodowy

Czy nauka zdalna może być skuteczna i przyjemna ?
autor: Dariusz Mędrzak
kategoria: artykuł

Piosenki, gry i zabawy językowe na lekcjach języka niemieckiego
autor: Anna Krzesak
kategoria: innowacja pedagogiczna

Egzamin ósmoklasisty i zmiana środowiska szkolnego. Emocje, obawy, oczekiwania
autor: Barbara Klimowska-Lewandowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ryszard Kułakowski
kategoria: awans zawodowy

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Borowska-Jadłoś
kategoria: awans zawodowy

Czasowniki "modalne" w języku angielskim
autor: Marek Drożański
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jarosław Miszewski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jarosław Miszewski
kategoria: awans zawodowy

Muzyka w szkole - zapomniane ogniwo w procesie edukacji i rozwoju
autor: Jarosław Miszewski
kategoria: artykuł

Geografia w języku angielskim
autor: Agnieszka Emerle
kategoria: innowacja pedagogiczna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Emerle
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Emerle
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Waloszczyk
kategoria: awans zawodowy

Dzień matematyki
autor: Anita Pszczółka
kategoria: artykuł

Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bogumiła Kamińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bogumiła Kamińska
kategoria: awans zawodowy

Podstawowe reguły dziedziczenia genów
autor: Monika Jadachowska
kategoria: scenariusz lekcji

Obliczanie pola trapezu
autor: Bernarda Jalowska
kategoria: konspekt lekcji

Karta pracy "Liczebniki porządkowe"
autor: Ewa Gawlińska
kategoria: opracowanie

Karta pracy "Schemat budowy zdań w czasie Present Simple i Present Continuous"
autor: Ewa Gawlińska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Gawlińska
kategoria: awans zawodowy

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
autor: Anna Hojan
kategoria: prezentacja multimedialna

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę
autor: Anna Hojan
kategoria: prezentacja multimedialna

Julian Tuwim - życie i twórczość poety
autor: Anna Hojan
kategoria: prezentacja multimedialna

3 Maja - Narodowe Święto Konstytucji
autor: Anna Hojan
kategoria: prezentacja multimedialna

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
autor: Bernarda Jalowska
kategoria: konspekt lekcji

Gdzie z tym śmieciem ?
autor: Monika Michalska-Banach
kategoria: scenariusz zajęć

Wiosennie śpiewamy i Wiosnę witamy !
autor: Wioletta Jachymczak
kategoria: scenariusz uroczystości

Sposoby przygotowywania i przechowywania pasz oraz ich wpływ na strawność
autor: Daria Pluskota
kategoria: prezentacja multimedialna

Pokrój świń
autor: Daria Pluskota
kategoria: prezentacja multimedialna

Etyczne zasady żywienia, higiena żywienia i pojenia zwierząt
autor: Daria Pluskota
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Daria Pluskota
kategoria: awans zawodowy

Matematyka inaczej
autor: Lidia Ignasiak
kategoria: artykuł

Różaniec dla rodziców
autor: Agnieszka Piątek
kategoria: opracowanie

Różaniec dla dzieci
autor: Agnieszka Piątek
kategoria: opracowanie

Anioł Stróż moim opiekunem
autor: Agnieszka Piątek
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz Komunii Św.
autor: Agnieszka Piątek
kategoria: scenariusz uroczystości

Sakrament Bierzmowania - teksty
autor: Agnieszka Piątek
kategoria: opracowanie

Mędrcy składają dary Panu Jezusowi
autor: Agnieszka Piątek
kategoria: konspekt lekcji

Wybrane metody terapii dzieci z zespołem Aspergera
autor: Izabela Pietrzykowska
kategoria: artykuł

Wszystko jest muzyką
autor: Małgorzata Siomek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Czas przeszły Perfekt w języku niemieckim - zdania do transformacji
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Rektion der Substantive (Mit Lösungen)
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Żmijewska
kategoria: awans zawodowy

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć
autor: Agnieszka Kierbedź
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Ryncarz
kategoria: awans zawodowy

Projekt edukacyjny "Kobiety"
autor: Monika Janiszyn
kategoria: projekt edukacyjny

Scenariusz prezentacji projektu edukacyjnego "Kobiety"
autor: Monika Janiszyn
kategoria: scenariusze

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych
autor: Beata Czaja
kategoria: studium przypadku

O emocjach w kryzysie - jak rozmawiać z dziećmi w trudnych sytuacjach
autor: Magdalena Szostek
kategoria: artykuł

Program promocji zdrowia "Zdrowie na talerzu"
autor: Monika Jedynak
kategoria: program edukacyjny

SesnoSprawki - zabawy stymulujące zmysły
autor: Katarzyna Raciniewska
kategoria: innowacja pedagogiczna

Praca nauczyciela przedszkola z dzieckiem z trudnościami - specjalne potrzeby edukacyjne
autor: Katarzyna Raciniewska
kategoria: artykuł

Piotruś Pan. Powrót do Nibylandii
autor: Katarzyna Raciniewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Błońska
kategoria: awans zawodowy

Potrawy z mięsnej masy mielonej
autor: Aleksandra Przytulska
kategoria: opracowanie

Potrawy z mięsa duszonego
autor: Aleksandra Przytulska
kategoria: opracowanie

Potrawy z mięsa smażonego
autor: Aleksandra Przytulska
kategoria: opracowanie

Potrawy z mięsa pieczonego
autor: Aleksandra Przytulska
kategoria: opracowanie

Potrawy z mięsa gotowanego
autor: Aleksandra Przytulska
kategoria: opracowanie

Problemy edukacyjne i społeczne dziecka z Zespołem Aspergera
autor: Małgorzata Więcław-Łyżwa
kategoria: opracowanie

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
autor: Renata Chomiuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Matemtyczne zabawy kosmiczne
autor: Monika Szmańda
kategoria: scenariusz zajęć

Zagadnienie mowy i etapy jej rozwoju
autor: Katarzyna Raciniewska
kategoria: artykuł

Budowanie świadomoœci logopedycznej rodziców poprzez wskazanie czynników wpływających na rozwój mowy
autor: Katarzyna Raciniewska
kategoria: artykuł

Reklama książki w szkole średniej
autor: Renata Chomiuk
kategoria: artykuł

Program pracy koła zainteresowań - Szkolnego Zespołu Reporterskiego
autor: Kinga Budyś
kategoria: plany pracy

Program pracy wychowawczej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
autor: Kinga Budyś
kategoria: plany pracy

Ocena opisowa osiągnięć ucznia Szkoły Specjalnej Przysposobienia do Pracy
autor: Kinga Budyś
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kinga Budyś
kategoria: awans zawodowy

Pstryki z etyki
autor: Artur Zborowski
kategoria: filmy dydaktyczne

Wybrane metody i ćwiczenia stosowane w pracy z dzieckiem z dysgrafią
autor: Marta Trzebiatowska
kategoria: artykuł

W świecie baśni Andersena
autor: Monika Damętko
kategoria: konkursy

Konkurs wiedzy z lektury "Chłopcy z Placu Broni"
autor: Monika Damętko
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz montażu "Powstanie warszawskie"
autor: Monika Damętko
kategoria: scenariusz uroczystości

Dzień Przedszkolaka
autor: Agnieszka Schmidt
kategoria: scenariusz uroczystości

Segregujmy śmieci !
autor: Emilia Fafińska
kategoria: scenariusz zajęć

Zwierzęta w ZOO - Lew
autor: Emilia Fafińska
kategoria: scenariusz zajęć

Figury i kształty
autor: Emilia Fafińska
kategoria: scenariusz zajęć

Jeśli chcesz być przyjacielem, bądź wart przyjaźni
autor: Elżbieta Targosz
kategoria: scenariusz zajęć

Mikołajki w świetlicy
autor: Elżbieta Targosz
kategoria: scenariusz zajęć

Mój dom - moja rodzina
autor: Elżbieta Targosz
kategoria: scenariusz zajęć

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia - ozdoby świąteczne
autor: Elżbieta Targosz
kategoria: scenariusz zajęć

Turniej klasowy "Forum Rolnicze Polski - walka o dopłaty unijne"
autor: Elżbieta Konieczny
kategoria: scenariusz zajęć

Dyscypliny sportowe. Sports disciplines
autor: Lucyna Zińczuk
kategoria: konspekt lekcji

Zdobywamy miano "Małego Poznaniaka"
autor: Dorota Lendzion-Thiele
kategoria: scenariusz uroczystości

Zajączki malują jajka
autor: Anna Mrozik
kategoria: scenariusz zajęć

Patriotyzm od najmłodszych lat
autor: Anna Mrozik
kategoria: artykuł

Sprawdzian ze znajomości treści i problematyki "Chłopów", t.1 ("Jesień") Władysława St. Reymonta
autor: Justyna Bielska
kategoria: ocenianie

Dzień Przedszkolaka - scenariusz sportowego festynu rodzinnego
autor: Agnieszka Schmidt
kategoria: scenariusz uroczystości

Konspekty lekcji matematyki dla klas szkoły podstawowej
autor: Marta Kuchnio
kategoria: konspekty lekcji

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
autor: Marta Kuchnio
kategoria: konkursy

Sprawozdania z udziału w konkursie "SKO w SGB"
autor: Marta Kuchnio
kategoria: konkursy

Plany pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Marta Kuchnio
kategoria: plany pracy

Plany pracy Szkolnej Kasy Oszczędności
autor: Marta Kuchnio
kategoria: plany pracy

A śnieg pada... - zabawy sensoryczne
autor: Beata Stępień-Drzazga
kategoria: konspekt zajęć

Pomoc psychologiczna online dla dzieci - dlaczego warto z niej skorzystać ?
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

Opowieści z Narnii - konkurs z lektury dla klas IV- V
autor: Monika Sochacka
kategoria: konkursy

Wytańczone zajęcia - Międzynarodowy Dzień Tańca
autor: Magdalena Szreder
kategoria: scenariusz zajęć

O panowaniu nad swoimi "pazurami" - warsztaty dramowe na temat złości
autor: Barbara Pająk
kategoria: scenariusz zajęć

Konkurs biblioteczny "Czy znasz książkę"
autor: Anna Dalibóg
kategoria: konkursy

Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Łambucka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Łambucka
kategoria: awans zawodowy

Co warto wiedzieć, aby uchronić dzieci przed e-uzależnieniami ?
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

Ja i inni - filmowe lekcje wychowawcze
autor: Monika Modlińska, Żaneta Posmyk
kategoria: innowacja programowo-metodyczna

Mieszkańcy łąki
autor: Magdalena Kotowska
kategoria: scenariusz zajęć

Parki narodowe i ich bogactwo przyrodnicze
autor: Magdalena Kotowska
kategoria: scenariusz zajęć

Odczytywanie godziny z zegara. Okreœlenia związane z danymi z rozkładów jazdy/lotów
autor: Agnieszka Kazberuk
kategoria: scenariusz lekcji

Literackie tematy, romantyczne klimaty - jak polscy i brytyjscy twórcy postrzegali świat i miejsce człowieka w nim
autor: Joanna Cieślak, Małgorzata Świerblewska
kategoria: scenariusz lekcji

Skala występowania zwolnień z lekcji wychowania fizycznego i ich przyczyny
autor: Janusz Milczarek
kategoria: artykuł

Materiał zajęć zdalnych "Zwierzęta na wiejskim podwórku"
autor: Monika Salamon
kategoria: plany pracy

Skąd się biorą jajka ?
autor: Monika Salamon
kategoria: scenariusz zajęć

Aby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć
autor: Marta Muszyńska
kategoria: innowacja pedagogiczna

Bajka, jako narzędzie pomocne w radzeniu sobie z lękiem u dzieci
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Tomczak
kategoria: awans zawodowy

Bibliografia piśmiennictwa "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa
autor: Elżbieta Targosz
kategoria: opracowanie

Wiosenne kwiaty
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Piękno muzyki
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Rodziny
autor: Wioleta Michalak
kategoria: scenariusz uroczystości

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy
autor: Wioleta Michalak
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt edukacyjny akcji charytatywnej "Serduszko dla Hani"
autor: Wioleta Michalak
kategoria: program edukacyjny

Kartkówka z liczebnika
autor: Wioleta Michalak
kategoria: ocenianie

Ankieta dla uczestników wycieczki szkolnej
autor: Wioleta Michalak
kategoria: ankiety

Karta pracy "Cudowny chłopak"
autor: Wioleta Michalak
kategoria: opracowanie

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
autor: Elżbieta Targosz
kategoria: artykuł

Wyprawa do Królestwa Wielkiej Brytanii
autor: Izabela Tomczak
kategoria: scenariusz zajęć

Barbórka - święto górników
autor: Izabela Tomczak
kategoria: scenariusz zajęć

Zimowe zabawy
autor: Małgorzata Włodarczyk
kategoria: scenariusz zajęć

"Bal u Dyni" - impreza integracyjna dzieci przedszkolnych
autor: Małgorzata Włodarczyk
kategoria: scenariusz imprezy

Rozpoznawanie i wyrażanie emocji w relacjach z innymi
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy 4
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: plany pracy

Jak pomóc dziecku przetrwać epidemię ?
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat postaci i kolejności wydarzeń na podstawie rozdziału "Mela, Franio i uszy pani Geni" z książki "Mela" Anity Głowińskiej
autor: Romana Mróz
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęć profilaktycznych przeprowadzonych z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię oraz pozostałymi rodzicami zainteresowanych tą tematyką
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Arkusz wywiadu logopedycznego z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: ankiety

Scenariusz zajęć z kodowania "Zielona Choinka"
autor: Małgorzata Włodarczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Renata Chomiuk
kategoria: awans zawodowy

Coronavirus: How to work from home, the right way
autor: Małgorzata Penza-Szachowicz
kategoria: konspekt lekcji

These robots come to the rescue after a disaster - praca nad słownictwem, zrozumieniem tekstu
autor: Agnieszka Górska
kategoria: konspekt lekcji

Utrwalamy zdobyte wiadomości na temat figur i bierek szachowych
autor: Katarzyna Durbas
kategoria: scenariusz zajęć

Moje ciało
autor: Katarzyna Durbas
kategoria: scenariusz zajęć

Strażnicy przyrody - konkurs przyrodniczo-ekologiczny
autor: Katarzyna Durbas
kategoria: scenariusz zajęć

Nasze stopy bawią się na wszelkie sposoby
autor: Katarzyna Durbas
kategoria: scenariusz zajęć

Pamięć
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: artykuł

"Metody i techniki wychowania" na podstawie "Teorii wychowania w zarysie" Mieczysława Łobockiego
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: artykuł

Praca z dzieckiem z zahamowaniem psychoruchowym w oparciu o wybrane techniki terapii twórczością
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: program terapeutyczny

Profilaktyka agresji jako element edukacji prozdrowotnej
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: scenariusz zajęć

Pojęcie psychologii, jej kierunki i działy
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Barbara Sopa
kategoria: awans zawodowy

Dydaktyczna modyfikowalna gra karciana do utrwalania zapamiętanego materiału
autor: Marek Siek
kategoria: opracowanie

Karta pracy z języka rosyjskiego "Wypoczynek i rozrywka"
autor: Magdalena Kałużny
kategoria: opracowanie

Gra terenowa po Zielonej Górze "Poszukiwanie skarbu"
autor: Olga Traczyńska
kategoria: scenariusz zajęć

Analiza obrazu "Dworzec Saint - Lazare" - Claude Monet
autor: Emilia Brysik
kategoria: opracowanie

Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [sz] i różnicowanie jej z głoską [s]
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Films - vocabulary
autor: Ewelina Drohomirecka
kategoria: scenariusz lekcji

Surdologopedia w ujęciu teoretycznym i praktycznym
autor: Anna Jezierska
kategoria: prezentacja multimedialna

Czy przedszkolak może kodować i programować ?
autor: Magdalena Kuczyńska
kategoria: artykuł

Jasełka
autor: Magdalena Kuczyńska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Pożegnanie Starszaków
autor: Magdalena Kuczyńska
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Kubicka
kategoria: awans zawodowy

Mutyzm wybiórczy dziecka przedszkolnego - refleksje pedagogiczne na podstawie własnych doœwiadczeń
autor: Iwona Młynarczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz Dnia Europejczyka "Europejski Świat Bajek"
autor: Małgorzata Potocka-Ryś
kategoria: scenariusz uroczystości + prezentacja

Scenariusz wieczornicy "Pejzaż Polski"
autor: Małgorzata Potocka-Ryś
kategoria: scenariusz uroczystości

Program wychowania patriotycznego "Mały Patriota"
autor: Edyta Nowicka
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zajęć Biznesplan
autor: Anna Kaszuba
kategoria: scenariusz lekcji

Dydaktyczna modyfikowalna gra planszowa do przeprowadzania powtórek materiału REV-MATRIX
autor: Marek Siek
kategoria: opracowanie

Think like a coder - praca nad słownictwem, dialogi
autor: Agnieszka Górska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Gołba
kategoria: awans zawodowy

Samoaktualizacja u studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
autor: Katarzyna Latta
kategoria: artykuł

Poczucie sensu życia u studentów UTW
autor: Katarzyna Latta
kategoria: artykuł

Obraz siebie i samoaktualizacja a poczucie sensu życia u studentów UTW
autor: Katarzyna Latta
kategoria: artykuł

Obraz siebie u studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
autor: Katarzyna Latta
kategoria: artykuł

Polskie symbole narodowe
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Izabella Bińkowska
kategoria: awans zawodowy

Zjawisko "wypalenia sił" wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych
autor: Edyta Liweń
kategoria: artykuł

Karty do gry słownej Taboo
autor: Magdalena Woźniakowska
kategoria: opracowanie

"Skrawki błękitu" Lois Lowry - dwa konkursy literackie
autor: Dorota Bugajska
kategoria: konkursy

Reading lesson - Sects as a negative social phenomenon
autor: Anna Janur
kategoria: konspekt lekcji

Pięć sprawdzonych pomysłów promujących czytelnictwo w szkole podstawowej
autor: Dorota Bugajska, Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Zespół uzależnienia od alkoholu
autor: Kamila Kwiatkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Chrońmy dzieci
autor: Wojciech Kubicki
kategoria: artykuł

Zabawy matematyczne z rodzicami w domu
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: opracowanie

Elementy sensomotorycznej terapii widzenia w przygotowaniu do nauki czytania i pisania
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusz zajęć

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Vorurteile und Sterotype. Uprzedzenia dotyczące innych narodowości
autor: Agnieszka Bartela
kategoria: scenariusz lekcji

Trudni sąsiedzi i wzajemne przenikanie się ich języków
autor: Iwona Saleta
kategoria: innowacja pedagogiczna

Motyw roślin w sztuce
autor: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Angelika Wałczuk
kategoria: awans zawodowy

Rola ścieżki sensorycznej w pracy z dziećmi w klasie pierwszej
autor: Monika Holeksa
kategoria: artykuł

O dylematach ucznia klasy ósmej szkoły podstawowej w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Wpływ odżywiania oraz trybu życia na masę ciała dzieci i młodzieży
autor: Aneta Pychowska-Miesiączek
kategoria: opracowanie

Kolorowy świat figur geometrycznych
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości Dnia Babci i Dziadka
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości "Dnia Babci i Dziadka"
autor: Ala Kabelska, Dorota Krupińska
kategoria: scenariusz uroczystości

Makaton jako metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej
autor: Edyta Dyjak
kategoria: artykuł

Metoda Knillów - metodą pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
autor: Edyta Dyjak
kategoria: artykuł

Potrafię pomóc
autor: Justyna Gramała
kategoria: scenariusz zajęć

Rozwiązywanie zadań tekstowych w obrębie czterech działań
autor: Justyna Gramała
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena W.
kategoria: awans zawodowy

Dwadzieścia pięć lat pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom w Kowarach
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

"Pasowanie na Przedszkolaka" - uroczystość przedszkolna z udziałem dzieci i ich rodziców
autor: Kamilla Dominiczak
kategoria: scenariusz uroczystości

W jaki sposób pracować w domu i w szkole z dzieckiem ze stwierdzoną afazją motoryczną. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców
autor: Małgorzata Wójcik
kategoria: artykuł

Potrafię się sam ubrać
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości choinkowej
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Program zajęć z matematyki przygotowujący uczniów klasy ósmej do egzaminu
autor: Joanna Czarnecka
kategoria: program edukacyjny

W świecie przypraw
autor: Iwona Ponikowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Bąk
kategoria: awans zawodowy

Próbny egzamin maturalny z matematyki - zakres podstawowy
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: ocenianie

Program artystyczny na uroczystość pasowania na ucznia
autor: Małgorzata Nowakowska
kategoria: scenariusz uroczystości

"Afryka Kazika" - konkurs z lektury dla klas II- III
autor: Monika Sochacka
kategoria: konkursy

Frekwencja w naszej klasie. Jak ją poprawić ?
autor: Ewa Szymańczuk
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka na motywach baśni J.CH. Andersena "Dziewczynka z zapałkami"
autor: Marta Skrzynecka
kategoria: scenariusz przedstawienia

Geometry - shapes around us (CLIL)
autor: Małgorzata Brandygier, Diana Janoska
kategoria: konspekt lekcji

Komputery, tablety, smartfony w edukacji przedszkolnej
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Dobre i złe zachowanie w grupie
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Radzenie sobie z przegraną
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Jesteśmy różni ale tacy sami
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Karta pracy "Poznaj Atom"
autor: Ewa Szymańczuk
kategoria: opracowanie

Krzyżówka z tematem lekcji "Przemiany gazowe"
autor: Ewa Szymańczuk
kategoria: opracowanie

Scenariusz pasowania uczniów klasy I
autor: Marta Bogacka
kategoria: scenariusz uroczystości

Wiersz "Wizja przyszłości"
autor: Anna Janur
kategoria: twórczość własna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grzegorz Zinczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Przemysław Leszczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Machulak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grzegorz Zinczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Wysocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dominik Sobczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Nowicka
kategoria: awans zawodowy

Pedagogiczna praca z dziećmi ze spektrum autystycznym - z doświadczeń praktyka
autor: Józefa Winnicka-Sawczuk
kategoria: artykuł

O dowodzeniu pewnych twierdzeń
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kinga Piotrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Witkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Szybisz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Boguszyk
kategoria: awans zawodowy

Kiedy dziecko nie zna różnicy między nauką a zabawą...
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej
autor: Iwona Kłysz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Metody aktywizujące na języku angielskim
autor: Urszula Rudnik
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Bargieł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Świderska
kategoria: awans zawodowy

Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpoznawać niebezpieczeństwa oraz przewidywać ich skutki w sytuacji zagrożenia
autor: Edyta Nowicka
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mrozik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marlena Kardyś
kategoria: awans zawodowy

Magiczna Azja w ZOO i niespodzianka dla dzieci lubiących tygrysy
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Posegregujmy odpady razem
autor: Monika Krawiel
kategoria: scenariusz zajęć

Szal jesiennej wróżki
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Świat między wojnami
autor: Anna Bohr
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Ideologia a sztuka w okresie Hadriana
autor: Anna Bohr
kategoria: artykuł

Scenariusz zabawy andrzejkowej w przedszkolu
autor: Katarzyna Mazur
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Bogumiła Milewska
kategoria: awans zawodowy

Dźwięki, które mają moc. Rozważania na temat wpływu muzyki na mózg
autor: Agnieszka Sobik
kategoria: artykuł

Święto Pieczonego Ziemniaka
autor: Katarzyna Mazur
kategoria: scenariusz imprezy

Jesień daje nam owoce i warzywa
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Ewa Koch
kategoria: plany pracy

Wiosenne kwiaty
autor: Małgorzata Nawojska
kategoria: scenariusz zajęć

Ćwiczenia słuchowe "Sylabowanki"
autor: Beata Szelągowska-Stypik
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy matematyczne
autor: Beata Szelągowska-Stypik
kategoria: scenariusz zajęć

Inscenizacja "Żabka mała"
autor: Katarzyna Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz uroczystości Dnia Babci i Dziadka
autor: Katarzyna Mazur
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Jędrasik
kategoria: awans zawodowy

Program autorski teatralnego koła języka angielskiego
autor: Urszula Rudnik
kategoria: plany pracy

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Program koła matematycznego "Z matematyką za pan brat"
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: awans zawodowy

30 lat wolności - konferencja dla nauczycieli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Konkurs języka niemieckiego
autor: Justyna Kurcz
kategoria: konkursy

Przyimki wymagające użycia trzeciego lub czwartego przypadku (Dativ - Akkusativ)
autor: Justyna Kurcz
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy i percepcję wzrokową
autor: Urszula Rudnik
kategoria: konspekt zajęć

Stres - jak radzić sobie ze stresem
autor: Karolina Stelmaszyk
kategoria: scenariusz lekcji

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: plany pracy

Rozpoznawanie i wyrażanie emocji w relacjach z innymi
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Koncepcje bycia nauczycielem - typ wyzwalający, terapeutyczny i kierowniczy - który z nich jest moim wyborem ?
autor: Marta Wójcik
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Klaudia Łysio
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Wolna
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
autor: Marzena Dankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Krupa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Zięciak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Flis
kategoria: awans zawodowy

Program logopedyczny profilaktyczno-terapeutyczny
autor: Dorota Setla
kategoria: program edukacyjny

Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski [s]
autor: Teresa Zawora
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Szczepaniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Budziwół
kategoria: awans zawodowy

Spacer po Malcie
autor: Agnieszka Niedziela
kategoria: artykuł

Rozwiązywanie równań kwadratowych metodą okręgów Carlyle'a
autor: Magdalena Wojciechowska-Rysiawa
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Natalia Romanowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan dydaktyczno-wychowawczy PDP Fryzjerstwo "Jak Cię widzą, tak Cię piszą” "
autor: Adriana Skimina
kategoria: plany pracy

Konstrukcja gramatyczna: If only/I wish. Wprowadzenie za pomocą piosenki "If only you" - Danny feat Therese.
autor: Grażyna Marczewska
kategoria: scenariusz lekcji

Karta pracy do piosenki Madonny "This used to be my playground"
autor: Grażyna Marczewska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Justyna Urbańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Baran-Ściubeł
kategoria: awans zawodowy

Nauka czytania i pisania - wskazówki dla rodziców
autor: Małgorzata Pękalska
kategoria: artykuł

Zaproszenie na Dzień Herbaty
autor: Małgorzata Pękalska
kategoria: materiały pomocnicze

Program nauczania przedmiotu Fortepian obowiązkowy w Szkołach Muzycznych II stopnia
autor: Krzysztof Solik
kategoria: program nauczania

Scenariusz występu z okazji Dnia Ziemi w grupie 5-latków
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcelina Bonna-Młodzieniewska
kategoria: awans zawodowy

Konkurs języka niemieckiego w szkole podstawowej
autor: Justyna Kurcz
kategoria: konkursy

Klasyfikacja metod nauczania
autor: Renata Pietrykowska
kategoria: artykuł

Życie i działalność Marii Montessori
autor: Anna Suchcicka-Żurawska
kategoria: artykuł

Metoda Montessori w Szwecji i Polsce oraz w badaniach amerykańskich
autor: Anna Suchcicka-Żurawska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Cezary Majchrowski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anetta Michalak
kategoria: awans zawodowy

Regulamin wycieczki szkolnej
autor: Marzena Pietrzak
kategoria: opracowanie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
autor: Marzena Pietrzak
kategoria: opracowanie

Konkurs "Historia Polski"
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: konkursy

Konkurs ekologiczny
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: konkursy

Deltoid i trapez
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mirosław Koźbiał
kategoria: awans zawodowy

Analiza bajki terapeutycznej "Lisek Łakomczuszek"
autor: Klaudia Lipnicka
kategoria: artykuł

Rola książki w życiu dziecka
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Dziecko i media
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

U nas na podwórku
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Wiosenna Olimpiada
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Lekcja z książką "The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle"
autor: Katarzyna Gałęziowska
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawiedliwe zasady oceniania z przedmiotów ścisłych
autor: Jan Gładkow
kategoria: artykuł

Ćwiczenia utrwalające użycie i zastosowanie czasowników was i were
autor: Renata Stefanek
kategoria: opracowanie

Plan pracy wychowawczej w klasie IV
autor: Renata Stefanek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Renata Stefanek
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz obchodów Święta Patrona Szkoły "Wędrujemy śladami Włodzimierza Puchalskiego"
autor: Jadwiga Jaskólska
kategoria: scenariusz uroczystości

Dobór przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Stosowanie różnych sposobów łączenia przewodów w instalacjach i sieciach zasilania
autor: Paweł Saczyński
kategoria: scenariusz lekcji

Badanie prostowników sterowanych
autor: Paweł Saczyński
kategoria: scenariusz lekcji

Elementy elektryczne - rezystory
autor: Paweł Saczyński
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Kubas-Gozdecka
kategoria: awans zawodowy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Europie i na świecie
autor: Stanisław Rogala
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

O psychologii dziecka w Pradze
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

Was ist das ? - Haustiere
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: prezentacja multimedialna

Alle meine Tiere
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt zajęć logopedycznych "Witaj wiosno !"
autor: Katarzyna Taciuch-Zając
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Jezierska
kategoria: awans zawodowy

Znaczenie zabawy w rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Kinga Szczygielska
kategoria: artykuł

Program edukacji europejskiej "Mój region, moja europa"
autor: Stanisław Rogala
kategoria: program edukacyjny

Andrzejki na wesoło !
autor: Agnieszka Podleś
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Długaszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Burno
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Emilia Demucha
kategoria: awans zawodowy

Wiolonczela da się lubić
autor: Adam Markwica
kategoria: prezentacja multimedialna

Program nauczania bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą
autor: Witold Koszil
kategoria: program edukacyjny

Wróżby i zabawy andrzejkowe
autor: Agnieszka Szpala
kategoria: scenariusz zajęć

Prawo autorskie i ochrona wizerunku w fotografii
autor: Renata Wodawska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dobre i złe sekrety
autor: Renata Wodawska
kategoria: prezentacja multimedialna

Kompozycja kolorystyczna
autor: Grażyna Górska
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Twórczość dziecka w różnych aspektach - animacja, taniec, folklor, plastyka
autor: Anna Lis
kategoria: innowacja pedagogiczna

Zaburzenia zachowania w szkole ?
autor: Marta Dębowska
kategoria: artykuł

Konstrukcjonistyczny model kształcenia
autor: Magdalena Gut
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawcy klasy II
autor: Małgorzata Pękalska
kategoria: plany pracy

Regulamin Wzorowego Przedszkolaka
autor: Małgorzata Pękalska
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć edukacji morskiej "Pirackie przygody"
autor: Małgorzata Pękalska
kategoria: scenariusz zajęć

Dyplom Konkursu Recytatorskiego
autor: Małgorzata Pękalska
kategoria: materiały pomocnicze

Techniki plastyczne wykorzystywane na zajęciach języka angielskiego w klasach I-III
autor: Justyna Głowa
kategoria: artykuł

Ćwiczenia i zabawy na czworakach. Kształtowanie ogólnej sprawności z akcentem na siłę i koordynację ruchową
autor: Jadwiga Jaskólska
kategoria: scenariusz zajęć

Zadania utrwalające godziny i codzienne czynności
autor: Katarzyna Wróblewska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz spektaklu "Eko-Złota Rybka"
autor: Urszula Bednarczyk
kategoria: scenariusz przedstawienia

Z procentami za pan brat
autor: Małgorzata Denkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Karta pracy "Kody QR"
autor: Małgorzata Denkiewicz
kategoria: opracowanie

Diagramy procentowe
autor: Małgorzata Denkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Dzieci w sieci
autor: Małgorzata Denkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Denkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Magiczne dzieci
autor: Ewa Szpak
kategoria: artykuł

"Świąteczne drzewko" - konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę
autor: Ewa Szpak
kategoria: konkursy

Diagnoza porównawcza autyzmu z innymi zaburzeniami
autor: Ewa Szpak
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Szpak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Pyczkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Kobylińska
kategoria: awans zawodowy

Figury płaskie - gry i zabawy logiczne
autor: Barbara Supczińska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz uroczystości

Jak zapanować nad złością ? Co zrobić z własną złością, a co gdy inni się złoszczą?
autor: Elżbieta Adrian-Byczuk
kategoria: scenariusz lekcji

Piłka ręczna: "Doskonalenie podań jednorącz górnych i chwytów oburącz"
autor: Andrzej Gorzkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Zdolińska
kategoria: awans zawodowy

Jednostki objętości
autor: Magdalena Rybak
kategoria: prezentacja multimedialna

Twierdzenie sinusów
autor: Magdalena Rybak
kategoria: konspekt lekcji

Święto Flagi
autor: Marta Myszkowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Formy realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej
autor: Agnieszka Stępień
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Wolska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jacek Szczepański
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Emilia Adamska
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć pozalekcyjnych z udzielania pierwszej pomocy "Ratujemy i uczymy ratować"
autor: Anna Król-Szczepińska
kategoria: program edukacyjny

Pogram Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla ucznia z zespołem Aspergera na I etap edukacyjny
autor: Joanna Żuchlińska
kategoria: program edukacyjny

Pogram tyfloterapeutyczny dla dziecka słabowidzšcego na pierwszy etap edukacyjny
autor: Joanna Żuchlińska
kategoria: program edukacyjny

"Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem" - działania z zakresu edukacji regionalnej dla dzieci 3-6-letnich
autor: Katarzyna Wolska
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zabawy karnawałowej "W krainie bajek"
autor: Emilia Olek
kategoria: scenariusz imprezy

Rozwijanie mowy czynnej i biernej na etapie zdania prostego. Wspomaganie mowy werbalnej gestami Makaton
autor: Emilia Olek
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Łosik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Pluta
kategoria: awans zawodowy

Dyplomy konkursowe
autor: Urszula Sienicka
kategoria: opracowanie

Wierni Matce
autor: Dorota Wójcik-Goworek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Phonodzieci
autor: Dorota Wójcik-Goworek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Przedszkole bez łez - tydzień adaptacyjny
autor: Edyta Kącka
kategoria: scenariusze zajęć

W krainie czarów i wróżb - spotkanie integracyjne
autor: Edyta Kącka
kategoria: scenariusz zajęć

Rodzina bałwanków - edukacja matematyczna
autor: Edyta Kącka
kategoria: scenariusz zajęć

Łąkowe rachunki - edukacja matematyczna
autor: Edyta Kącka
kategoria: scenariusz zajęć

Energię oszczędzamy - o środowisko i  klimat dbamy - edukacja ekologiczna
autor: Edyta Kącka
kategoria: scenariusz zajęć

Wiosna, ach to ty - zajęcia metodą integracji sensorycznej
autor: Edyta Kącka
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Szatanowska
kategoria: awans zawodowy

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie Erasmus
autor: Paulina Krzyszczak
kategoria: artykuł

Autorski program edukacji prozdrowotnej "Przedszkolak zdrowy i bezpieczny"
autor: Patrycja Langner, Alicja Szolc
kategoria: program edukacyjny

Sposoby pracy na zajęciach zuczniem z Zespołem Aspergera - informacje dla nauczycieli
autor: Jolanta Mamajek
kategoria: opracowanie

Wychowanie świadome, jako rozumne oddziaływanie na rozwój wszechstronny dzieci
autor: Jolanta Mamajek
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Matysiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alicja Kałka
kategoria: awans zawodowy

Program indywidualnej terapii logopedycznej uczennicy klasy V
autor: Edyta Majchrzak
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie "0"
autor: Katarzyna Wróblewska
kategoria: scenariusz zajęć

Raport z ewaluacji wewnętrznej
autor: Małgorzata Śliwakowska
kategoria: opracowanie

Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji
autor: Urszula Łaska
kategoria: prezentacja multimedialna

Skuteczne techniki uczenia się
autor: Urszula Łaska
kategoria: prezentacja multimedialna

Mutyzm wybiórczy
autor: Urszula Łaska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dziecko z FASD w szkole
autor: Urszula Łaska
kategoria: prezentacja multimedialna

Przeżywamy różne emocje
autor: Urszula Łaska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elwira Szadowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawność fizyczna u dziewcząt i chłopców w wieku 7-9 lat
autor: Izabela Kownacka
kategoria: opracowanie

Układ wydalniczy
autor: Marta Głogowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dzień Mamy z OzoBotami
autor: Bożena Urbańska
kategoria: scenariusz zajęć

Test "Analiza i interpretacja utworu - fragment Pana Tadeusza A. Mickiewicza"
autor: Małgorzata Kowalska
kategoria: ocenianie

Zabawa dydaktyczna "Segregujemy odpady"
autor: Sylwia Stylo
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Matysiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Patrycja Langner
kategoria: awans zawodowy

Korzeń - budowa, funkcje i przekształcenia
autor: Marta Głogowska
kategoria: scenariusz lekcji

Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela
autor: Anna Włudarczyk-Dudzic
kategoria: opracowanie

Rozgrzewki językowe
autor: Anna Włudarczyk-Dudzic, Anna Dziechciarz, Arkadiusz Kurek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anetta Michalak
kategoria: awans zawodowy

Eduardo Mendoza "Sin noticias de Gurb"
autor: Anna Dziechciarz
kategoria: opracowanie

Las marcas españolas
autor: Anna Dziechciarz
kategoria: opracowanie

Las Navidades en España y en Polonia
autor: Anna Dziechciarz
kategoria: opracowanie

La geografía de España
autor: Anna Dziechciarz
kategoria: opracowanie

Las fiestas en España
autor: Anna Dziechciarz
kategoria: opracowanie

El País Vasco (Euskadi)
autor: Anna Dziechciarz
kategoria: opracowanie

Zajęcia piłki nożnej jako forma pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą szkolną
autor: Łukasz Rybiński
kategoria: opracowanie

Postawy i czynniki kształtowania postaw wobec rówieśników w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Barbara Turek
kategoria: artykuł

Opóźniony rozwój mowy dziecka a zagrożenie dysleksją
autor: Justyna Rzodkiewicz-Kamień
kategoria: artykuł

Program kółka plastycznego dla uczniów klas I szkoły podstawowej
autor: Joanna Skocelas
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć z języka angielskiego "Health"
autor: Urszula Grządziel
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt zajęć z języka angielskiego "Sport"
autor: Urszula Grządziel
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt zajęć z języka angielskiego "Culture"
autor: Urszula Grządziel
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Andrzej Świstek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Krysa
kategoria: awans zawodowy

Wykorzystanie badań nad mózgiem w edukacji
autor: Renata Wypusz
kategoria: artykuł

Lektura szkolna inaczej - alternatywne sposoby omawiania książek
autor: Emilia Chmielewska
kategoria: scenariusz szkolenia

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego "Wielcy Polacy skarbem narodu. Henryk Sienkiewicz - opiekun narodu serca krzepiący"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: konkursy

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego "Wielcy polacy skarbem narodu. Irena Sendlerowa - Matka Dzieci Holocaustu"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Wolska
kategoria: awans zawodowy

Konferencja Edu_Trendy 2019
autor: redakcja
kategoria: aktualności

"Demokracja i ja" - spotkajmy się na Europejskim Tygodniu Młodzieży
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Konkurs "Omnibus" dla klas 4, 5, 6, szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Machnyk
kategoria: konkursy

Scenariusz zakończenia roku szkolnego klas szóstych "Ale to już było..."
autor: Małgorzata Narolska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Inscenizacja zakończenia roku szkolnego
autor: Katarzyna Rams
kategoria: scenariusz przedstawienia

Zajęcia z elementami bajkoterapii i muzykoterapii "Przyjaźń - czy tylko w wyobraźni ?"
autor: Renata Handermander
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawdzian wiadomości "Ustrój państwowy Polski"
autor: Joanna Żołnacz
kategoria: ocenianie

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej
autor: Joanna Żołnacz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Dziecko - bierny uczestnik nałogu nikotynowego rodziców
autor: Magdalena Ławniczak
kategoria: artykuł

Zwierzęta na wiejskim podwórku
autor: Magdalena Ławniczak
kategoria: scenariusz zajęć

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą
autor: Magdalena Ławniczak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz jasełek "Betlejemska droga"
autor: Teresa Chmielewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Kuś-Kolek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Urszula Rudnik
kategoria: awans zawodowy

Ćwiczenie podsumowujące podstawowe wiadomości z HTML i CSS
autor: Gabriela Panuś
kategoria: opracowanie

Problem emocji w życiu codziennym naszych dzieci oraz metody radzenia sobie z nimi
autor: Dorota Kubisa
kategoria: artykuł

Blaski i cienie polskiego szkolnictwa na tle przemian zjednoczonej Europy
autor: Magdalena Ławniczak
kategoria: artykuł

Zabawy z gazetami
autor: Monika Nawrot
kategoria: scenariusz zajęcia

Szlakiem bajkowych zamków
autor: Monika Nawrot
kategoria: scenariusz zajęcia

Dzień Marchewki
autor: Monika Nawrot
kategoria: scenariusz zajęcia

Zdrowo się odżywiamy
autor: Monika Nawrot
kategoria: scenariusz zajęcia

Co z tym miodkiem ?
autor: Monika Nawrot
kategoria: scenariusz zajęcia

U nas na podwórku
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Problem uzależnień od czynności
autor: Joanna Ocieczek
kategoria: artykuł

Konkurs szkolny "100 wybitnych Polaków na 100-lecie Niepodległości"
autor: Agnieszka Giz, Monika Jędrych
kategoria: konkursy

Tydzień Tabliczki Mnożenia
autor: Ewa Kuźniak, Małgorzata Machnyk
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Gajda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Górnacka
kategoria: awans zawodowy

Przez działanie do integracji
autor: Katarzyna Dziurkowska-Makulska, Barbara Szajna, Danuta Małek, Beata Litwin
kategoria: innowacja pedagogiczna

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
autor: Dorota Laks
kategoria: prezentacja multimedialna

W marcu, jak w garncu
autor: Iwona Budzisz
kategoria: scenariusz zajęć

W krainie figur geometrycznych
autor: Iwona Budzisz
kategoria: scenariusz zajęć

Nasze ulubione bajki
autor: Iwona Budzisz
kategoria: scenariusz zajęć

O muzyce, o zajęciach muzycznych, o kreatywności, o rewalidacji przez muzykę ? Moje doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

«В городском парке» - работа с 2-м выпуском мультфильма «Ну погоди»
autor: Edyta Denst-García, Raisa Kussainova
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Marczewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Marczewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Denisiuk-Świstek
kategoria: awans zawodowy

Ćwiczenia warsztatowe - coaching pedagogiczny
autor: Małgorzata Szram
kategoria: opracowanie

Sylwetka psychofizyczna dziecka 6-cio letniego
autor: Małgorzata Juraszczyk
kategoria: artykuł

Program własny z zakresu edukacji regionalnej "Zawsze pamiętamy, że na Śląsku mieszkamy"
autor: Agata Cebo
kategoria: program edukacyjny

Regulamin konkursu "My picture dictionary. Word by word"
autor: Emilia Badełek
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Żak
kategoria: awans zawodowy

Linie i punkty a sztuka prehistoryczna
autor: Dorota Podstawska
kategoria: scenariusz lekcji

Barwy ciepłe i zimne. Akcent kolorystyczny
autor: Dorota Podstawska
kategoria: scenariusz lekcji

Ćwiczenia "Indirect (polite) questions"
autor: Marek Drożański
kategoria: opracowanie

Trudności wychowawcze w szkole
autor: Janina Król
kategoria: artykuł

Technik für den Menschen - Technologia dla ludzi
autor: Wioletta Krysztoforska
kategoria: konspekt lekcji

Wędrówka po Polsce z okazji Święta Niepodległości
autor: Marta Kubień, Dorota Harańczyk
kategoria: scenariusz przestawienia

Złość, agresja, przemoc
autor: Janina Król
kategoria: scenariusz zajęć

Zadania dla uczniów na poziomie średnio-zaawansowanym - strona bierna (passive voice)
autor: Marek Drożański
kategoria: opracowanie

Rady dla rodziców i nauczycieli - jak wychowywać dziecko bez karania go
autor: Agnieszka Wojtysiak
kategoria: artykuł

Jak wzmocnić poczucie wartości ucznia ? - cenne wskazówki
autor: Agnieszka Wojtysiak
kategoria: artykuł

Edukacja wobec wyzwań współczesności
autor: Lidia Jurkiewicz
kategoria: artykuł

Czy nauczycielowi potrzebna jest wiedza filozoficzna ?
autor: Lidia Jurkiewicz
kategoria: artykuł

«На дороге» - работа с 3-м выпуском мультфильма «Ну погоди»
autor: Edyta Denst-García, Assel Kaliyeva
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs plastyczno-językowy "Idioms"
autor: Małgorzata Różańska
kategoria: konkursy

Rola baśni w życiu dziecka
autor: Agnieszka Wojtysiak
kategoria: artykuł

Ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Wojtysiak
kategoria: ankiety

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki w klasie I
autor: Dorota Harańczyk
kategoria: plany pracy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
autor: Marta Jasińska
kategoria: scenariusz uroczystości

Psychologiczne aspekty pomagania - kilka słów o Konferencji w Ostrawie
autor: Sylwia Tywonek-Cybulska
kategoria: artykuł

Karty pracy do języka angielskiego w hotelarstwie
autor: Agnieszka Górska
kategoria: opracowanie

Rozmowa kwalifikacyjna - praca nad słownictwem, dialogi
autor: Agnieszka Górska
kategoria: konspekt lekcji

Elementy programowania
autor: Leon Plebanek
kategoria: program nauczania

Szyfrowanie słów
autor: Leon Plebanek
kategoria: scenariusz lekcji

Symulacja komputerowa, liczby pseudolosowe
autor: Leon Plebanek
kategoria: scenariusz lekcji

Drzewa binarne
autor: Leon Plebanek
kategoria: scenariusz lekcji

Nauka zabawy "Chrabąszcz na grzbiecie"
autor: Małgorzata Błaszczyk
kategoria: konspekt zajęć

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Dorota Harańczyk
kategoria: plany pracy

Elementy edukacji daltońskiej na wychowaniu fizycznym
autor: Małgorzata Błaszczyk
kategoria: innowacja pedagogiczna

Polskie legendy
autor: Magdalena Bilińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy Szkoły Podstawowej
autor: Karolina Dobosz
kategoria: plany pracy

Plan pracy Biblioteki szkolnej
autor: Karolina Dobosz
kategoria: plany pracy

Kompetencje kluczowe z języka polskiego dla klasy 4 i 5
autor: Karolina Dobosz
kategoria: ocenianie

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej
autor: Karolina Dobosz
kategoria: plany pracy

«На стадионе» - работа с 4-м выпуском мультфильма «Ну погоди»
autor: Edyta Denst-García, Kunsulu Yergaliyeva
kategoria: konspekt lekcji

Promotor - twórcze użycie wiedzy w pracy z uczniem zdolnym
autor: Adam Makówka
kategoria: artykuł

Projekt ewaluacji - działania przedszkola związane z kształtowaniem postaw
autor: Agnieszka Trojanowska
kategoria: opracowanie

Dzień Mamy i Dzień Taty
autor: Agnieszka Trojanowska
kategoria: scenariusz uroczystości

A wiatr wieje i wieje
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Dzień Postaci z Bajek
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Mój ulubiony miś - zabawy z pluszowym misiem
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Dzień Bałwanka
autor: Maria Skrabska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Maria Skrabska
kategoria: awans zawodowy

Innowacja "My English blog"
autor: Anna Korzyniewska, Anna Banaśkiewicz
kategoria: innowacja pedagogiczna

Zabawy logopedyczne
autor: Aleksandra Dziubasik
kategoria: opracowanie

Konkurs biblioteczny "Znam swój kraj i wielkich Polaków"
autor: Anna Dalibóg
kategoria: konkursy

Scenariusz spotkania integracyjnego dzieci 6-letnich z okazji Dnia Kredki
autor: Urszula Lewczuk, Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz zajęcia

Wychowanie na wzór siebie i autorytety we współczesnym modelu wychowawczym
autor: Agnieszka Przeździecka
kategoria: artykuł

«На пляже» - работа с 1-м выпуском мультфильма «Ну погоди»
autor: Edyta Denst-García, Saule Beisembayeva
kategoria: konspekt lekcji

Kartkówka - podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel
autor: Anna Żmija
kategoria: ocenianie

Ankieta na temat zjawiska cyberprzemocy
autor: Anna Żmija
kategoria: ankiety

Mały sportowiec i piłka
autor: Małgorzata Juraszczyk, Elżbieta Traczyk
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Toboła
kategoria: awans zawodowy

Procedura postępowania z rodzicami dziecka upośledzonego
autor: Dorota Gębala
kategoria: artykuł

Zarządzanie kryzysowe
autor: Dorota Gębala
kategoria: artykuł

Rodzina a dziecko z niepełnosprawnością
autor: Dorota Gębala
kategoria: artykuł

Choroby oczu: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm
autor: Dorota Gębala
kategoria: artykuł

Dźwięk a hałas
autor: Izabela Krzyżanowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć indywidualnych - uczennica z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
autor: Monika Klimczak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz Jasełek
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Dzieciństwo uwiecznione na fotografii
autor: Katarzyna Bruniewska-Gierczak
kategoria: scenariusz zajęć

Czy reklama może być uczciwa ?
autor: Katarzyna Bruniewska-Gierczak
kategoria: scenariusz zajęć

Fantazyjny portret z kwiatów i owoców
autor: Katarzyna Bruniewska-Gierczak
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Bruniewska-Gierczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sławomira Stwora
kategoria: awans zawodowy

Jak być mądrym rodzicem ? Praktyczne wskazówki w pigułce
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Co wiemy o paleniu papierosów ?
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Świat naszych emocji
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Andrzejki w zerówce
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: referat

Moja babcia i mój dziadek
autor: Agnieszka Trojanowska
kategoria: scenariusz zajęć

Roczny program wychowawczy "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
autor: Anna Kuffel
kategoria: program edukacyjny

Pasowanie na przedszkolaka
autor: Anna Kuffel
kategoria: scenariusz uroczystości

Przyjaźń
autor: Małgorzata Paw
kategoria: scenariusz zajęć

Bajkowe potyczki
autor: Małgorzata Paw
kategoria: scenariusz zajęć

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - klasa I
autor: Małgorzata Paw
kategoria: opracowanie

Gra dydaktyczna o charakterze zdrowotno-sportowym "Trzymaj formę"
autor: Małgorzata Paw
kategoria: opracowanie

IPET - dziecko słabosłyszące
autor: Małgorzata Paw
kategoria: opracowanie

Arkusz WOPF - niepełnosprawność ruchowa
autor: Małgorzata Paw
kategoria: opracowanie

What do you want to be ?
autor: Anna Wejman
kategoria: scenariusz lekcji

31st October: Halloween. (święto strachów)
autor: Anna Wejman
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Trojanowska
kategoria: awans zawodowy

Specyficzne trudności w uczeniu się
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Pomoc koleżeńska
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zagrożenia współczesnej młodzieży, czyli jak pomóc naszym dzieciom ?
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Trudności wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Ankieta dla uczniów na temat nauki w szkole
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: ankiety

Ankieta dla rodziców na temat efektywności pracy szkoły
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: ankiety

Ankieta dla uczniów o znajomości tematu narkotyków i dopalaczy
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: ankiety

Siła stresu
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

O szkodliwości palenia papierosów
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Obraz sowieckiego łagru w świetle utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt.: "Inny świat"
autor: Anita Bułacińska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Wybraniec
kategoria: awans zawodowy

Zabawy z muzyką
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Świat naszych emocji
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Być przyjacielem
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Co wiemy o paleniu papierosów ?
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Jestem dobrym kolegą. Być przyjacielem
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Godność i szacunek
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: scenariusz lekcji

10 sekretów najlepszych ojców
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Ankieta dla wychowawców/nauczycieli na temat efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: ankiety

Ankieta dla klas starszych na temat narkotyków i dopalaczy
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: ankiety

Ankieta dla uczniów klas III-V na temat szkoły i wydarzeń szkolnych
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: ankiety

Narkotyki. Najlepsze wyjście - nie wchodzić
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dopalacze
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Tradycje Bożego Narodzenia
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Ubranie na jesienne chłody
autor: Zofia Wojeńska
kategoria: scenariusz zajęć

Elementy coachingu w pracy nauczyciela. Przewodnik dla szkół
autor: Beata Panuszewska, Anna Adamus, Beata Brodowska, Magdalena Graca, Bogumiła Maj, Ewa Jędruchniewicz, Dominika Kłysińska, Dorota Tyralik, Elżbieta Łudczak, Łukasz Załucki
kategoria: opracowanie

Otwarcie sali Joanny i Jana Kulmów
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Pedagogia Joanny Kulmowej w optyce książki pt. "Ja i Ty" Martina Bubera
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

"Kałuża Hilarego" Joanny Kulmowej jako baśń filozoficzna o dekonstrukcji identyczności. Wokół rozdziału Barbary Skargi pt. "Tożsamość pojęcia czy tożsamość bycia. Z lektury Damaskiosa"
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kształcenie praktyczne w zawodzie "Technik elektryk" (311303). Część I
autor: Tadeusz Niczyporuk
kategoria: opracowanie

Gra językowa "Film guessing game"
autor: Monika Benesz
kategoria: scenariusz zajęć

SP10 wspiera Światowy Program Żywnościowy
autor: Małgorzata Nizińska-Bałabuszka
kategoria: artykuł

Jesienne zabawy z wiatrem - zabawy rozwijające aktywność twórczą
autor: Małgorzata Kuźmowicz
kategoria: scenariusz zajęcia

Twórczość dziecka
autor: Katarzyna Wojtczak
kategoria: artykuł

Właściwe rozumienie autonomii w procesie wychowawczym
autor: Agnieszka Przeździecka
kategoria: artykuł

Polskie święta i zwyczaje
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Gramała
kategoria: awans zawodowy

Omówienie innowacji pedagogicznej "Master Chef Junior w przedszkolu - wiem co jem"
autor: Aldona Jędarszyk
kategoria: artykuł

Rędziny moja mała Ojczyzna
autor: Urszula Gorzędowska
kategoria: scenariusz zajęcia

Robotyka w szkole podstawowej, czyli o kształtowaniu umiejętności programowania i konstruowania mechatronicznego
autor: Stanisław Poświata
kategoria: artykuł

Dzień postaci z bajek
autor: Patrycja Bylina
kategoria: scenariusz zajęć

Święta tuż tuż... - stacje zadaniowe dla aktywnych
autor: Anna Niepsuj, Joanna Świerczek
kategoria: opracowanie

Poznajemy naszą miejscowość - Nowy Sącz
autor: Małgorzata Feliks
kategoria: scenariusz zajęć

Interdyscyplinarny program obchodów Dnia Ziemi
autor: Alicja Chudy
kategoria: program edukacyjny

Poczucie bezradności we współczesnym procesie wychowawczym - wyzwanie dla nauczyciela
autor: Agnieszka Przeździecka
kategoria: artykuł

Polska niepodległa - historia i pieśni Legionów J. Piłsudskiego
autor: Anna Ociepka
kategoria: scenariusz lekcji

Ćwiczenia leksykalne "Antonyme"
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Niecodzienny list w butelce
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Jak uczyć o energii jądrowej w szkole podstawowej?
autor: Alicja Postawka
kategoria: innowacja pedagogiczna

System samooceny i motywacji dzieci w klasie I
autor: Alicja Wojciechowska
kategoria: innowacja pedagogiczna

Ogólnopolski Konkurs Eko Odkrywcy już po raz szósty
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Czubala
kategoria: awans zawodowy

Umiejętność czytania
autor: Aleksandra Jankowska
kategoria: artykuł

Konferencja "European Vocational Skills Week"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jakub Czarnota
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
autor: Bernadeta Adamska
kategoria: plany pracy

Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym
autor: Bernadeta Adamska
kategoria: opracowanie

Trudności i niepowodzenia szkolne
autor: Bernadeta Adamska
kategoria: artykuł

Szkolny konkurs wiedzy o Niemczech
autor: Justyna Kurcz
kategoria: konkursy

Pojęcie samokształcenia
autor: Martyna Bielak
kategoria: artykuł

Grupa Cogito wyróżniona
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Ewaluacja "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"
autor: Anna Fołtyn
kategoria: opracowanie

Przystanek lektura! Świat literacki w uczniowskim projekcie
autor: Anna Sobaszek
kategoria: innowacja pedagogiczna

Polskie tańce narodowe i ludowe
autor: Renata Ogrodowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Karta pracy "Części mowy"
autor: Violetta Kruszczak
kategoria: opracowanie

U progu czasów nowożytnych. Wielkie odkrycia geograficzne - podsumowanie wiadomości
autor: Mariola Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć zawodoznawczych "Chcę być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym"
autor: Mariola Sikora
kategoria: scenariusz zajęć

Czy chciałbyś/ chciałabyś, aby Tomek Sawyer był Twoim kolegą z klasy?
autor: Mariola Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

Jak być dobrym rodzicem ? 4 najczęstsze błędy nowoczesnych rodziców
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku dziecka z niezręcznością manualną
autor: Marzena Sokołowska-Toczyńska
kategoria: analiza przypadku

Program profilaktyki logopedycznej "Słyszę, rozumiem i mówię poprawnie"
autor: Marzena Dykacz
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Trzcionka
kategoria: awans zawodowy

Nowoczesne środki nauczania. Wirtualna pracownia języka polskiego
autor: Jarosław Kaliński
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Łukasik
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz wieczorku poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Czesława Miłosza
autor: Jarosław Kaliński
kategoria: scenariusz przedstawienia

Sprawdzian dla klasy 4 - czasownik, przysłówek
autor: Dorota Bugajska
kategoria: ocenianie

Edukacja osób z niepełnosprawnością - nie ma barier są tylko opory
autor: Klaudia Lipnicka
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia przygotowanego na wigilię szkolną opartego na "Opowieści wigilijnej" K. Dickensa
autor: Jarosław Kaliński
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Dawca" Lois Lowry - dwa konkursy literackie
autor: Dorota Bugajska
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Hanna Dreas
kategoria: awans zawodowy

Warsztaty dla uczniow i rodzicow z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
autor: Agnieszka Panek
kategoria: scenariusze zajęć

Moja opinia na temat podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
autor: Agnieszka Panek
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystego zakończenia roku szkolnego w przedszkolu
autor: Anna Szaroń
kategoria: scenariusz uroczystości

Konflikty w przedsiębiorstwie. Przyczyny i sposoby ich rozwiązywania
autor: Iwona Kalińska
kategoria: artykuł

Etyka - im większa wartość do zdobycia, tym większa wolność w jej zdobywaniu
autor: Monika Oleksa
kategoria: artykuł

Świat, który odlatuje. O funkcjach dialogu w dramacie "Podróż do wnętrza pokoju" Michała Walczaka
autor: Monika Oleksa
kategoria: artykuł

Uniwersalizm problematyki "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. Sumienie Raskolnikowa w animacji Piotra Dumały
autor: Monika Oleksa
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt warsztatów teatralnych "Czego nie widać? Czyli kulisy powstawania spektaklu teatralnego"
autor: Monika Oleksa
kategoria: konspekt zajęć

Nie(d)oceniona lektura indywidualna
autor: Dorota Bugajska, Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Rada Szkoleniowa "Zaburzenia integracji sensorycznej"
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: opracowanie

Zasad przestrzegamy i o innych dbamy
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

Zabawy sensoryczne pobudzające wyobraźnię
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

Przedstawienie "Kiszenie kapusty"
autor: Katarzyna Wilk
kategoria: scenariusz przedstawienia

Uroczystość zakończenia roku i pożegnania przedszkola dla dzieci 5-letnich
autor: Katarzyna Wilk
kategoria: scenariusz uroczystości

Dzień babci i dziadka w grupie 5-latków
autor: Katarzyna Wilk
kategoria: scenariusz uroczystości

Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu "Młodzież Fundamentem Europy"
autor: Zofia Trzeszkowska-Nowak
kategoria: opracowanie

Program dwutygodniowej praktyki dla zawodu technik logistyk "Porty i terminale"
autor: Elżbieta Pustułka
kategoria: plany pracy

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej
autor: Karolina Dobosz
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Kawka
kategoria: awans zawodowy

Test kompetencji humanistycznych dla klasy 7 szkoły podstawowej
autor: Anna Smoderek
kategoria: ocenianie

Słowniczek obrazkowy z języka angielskiego - słownictwo związane z Rdzennymi Amerykanami Ameryki Północnej
autor: Anna Smoderek
kategoria: opracowanie

Etap szkolny Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego "English only"
autor: Anna Smoderek
kategoria: konkursy

Scenariusz uroczystości z okazji 11 Listopada
autor: Anna Smoderek
kategoria: scenariusz uroczystości

Forma AB i jej przykłady
autor: Kinga Andruszkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Dzieciństwo Fryderyka Chopina
autor: Kinga Andruszkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdanie z nadzoru dyrektora szkoły
autor: Karolina Dobosz
kategoria: opracowanie

Program Koła prac ręcznych
autor: Joanna Orzechowska
kategoria: plany pracy

Konspekt lekcji informatyczno-technicznej "Kuchnie świata - tworzymy książkę kucharską"
autor: Joanna Orzechowska
kategoria: konspekt lekcji

Kartkówka "Tworzywa sztuczne"
autor: Joanna Orzechowska
kategoria: ocenianie

Karta pracy "Rowerzysto zapamiętaj !"
autor: Joanna Orzechowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Nierzalewska
kategoria: awans zawodowy

Rodzina jako naturalne, niezastąpione środowisko wychowawcze
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Co rodzic powinien wiedzieć o narkotykach, by w porę uchronić od nich swoje dziecko
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Czytajmy dzieciom
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Elżbieta Dyniec
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Sotowicz-Stańczuk
kategoria: awans zawodowy

Autorski program koła plastycznego
autor: Lucyna Żurek
kategoria: plany pracy

Dzień Mamy i Taty
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz zajęcia

Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień awansu nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Brzezicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Rafał Kaliciak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Kaczmarzyk
kategoria: awans zawodowy

Ekspresja w wychowaniu dziecka przedszkolnego
autor: Danuta Mormul
kategoria: referat

Scenariusz uroczystości Dnia Mamy
autor: Danuta Mormul
kategoria: scenariusz uroczystości

Krzywoliniowe odcinki tras: łuki kołowe, łuki koszowe, krzywe przejściowe - podstawowe pojęcia
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: konspekt lekcji

Tyczenie w terenie obiektu budowlanego
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: konspekt lekcji

Obliczanie elementów wyznaczających położenie punktów głównych łuku kołowego o określonym promieniu
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: konspekt lekcji

Niezmienny rytm dnia w poczuciu bezpieczeństwa u 5-letniego dziecka z orzeczeniem o autyzmie wczesnodziecięcym
autor: Maciej Romański
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Roman Stanicki
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Wilamowska
kategoria: awans zawodowy

Wypadki i katastrofy
autor: Kamila Frączkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian z języka niemieckiego w klasie 3 gimnazjalnej
autor: Kamila Frączkowska
kategoria: ocenianie

Praca klasowa z języka niemieckiego w klasie 3 gimnazjalnej
autor: Kamila Frączkowska
kategoria: ocenianie

Metody terapii dzieci z autyzmem
autor: Sylwia Wyszyńska
kategoria: artykuł

Ulec złu - "Zapomnieć Różę" Ewy Barańskiej
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: scenariusz lekcji

Asking questions in present continuous, giving short answers. Doskonalenie umiejętności mówienia - zadawanie pytań w czasie present continuous, udzielanie krótkich odpowiedzi
autor: Anna Pszczółkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Wprowadzenie zasad odczytywania godzin w języku angielskim
autor: Anna Pszczółkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Doskonalenie znajomości słownictwa - nazwy czynności
autor: Anna Pszczółkowska
kategoria: scenariusz lekcji

My body - poznajemy części ciała
autor: Anna Pszczółkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Doskonalenie znajomości słownictwa - nazwy kolorów
autor: Anna Pszczółkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Pszczółkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Kuczakowska
kategoria: awans zawodowy

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji
autor: Joanna Wysmułek
kategoria: artykuł

Zdrowo zakręceni
autor: Danuta Mormul
kategoria: innowacja organizacyjno-metodyczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Danuta Mormul
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu
autor: Joanna Maciakiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Maciakiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Eleni Filipiuk-Adamos
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sylwia Mól
kategoria: awans zawodowy

Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty "Zakochany bociek" M. Majchrzak
autor: Anna Głąb
kategoria: scenariusz przedstawienia

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka "Witajcie w naszej bajce"
autor: Anna Głąb
kategoria: scenariusz przedstawienia

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Anna Głąb
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Pan Soczewka w puszczy" - Jan Brzechwa
autor: Anna Głąb
kategoria: scenariusz przedstawienia

Whereisit ? - pytanie o położenie, przyimki miejsca
autor: Monika Romaldowska
kategoria: konspekt lekcji

Fundrising ideas - nowe słownictwo
autor: Monika Romaldowska
kategoria: konspekt lekcji

Past tenses and linking sequence words - speaking and writing practice
autor: Monika Romaldowska
kategoria: konspekt lekcji

Has he got...? Pytania, twierdzenia i przeczenia z czasownikiem has got
autor: Monika Romaldowska
kategoria: konspekt lekcji

Fruit and vegetables - nazwy wybranych owoców i warzyw, zdanie I like / I don't like
autor: Monika Romaldowska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Pełka
kategoria: awans zawodowy

Do Saragossy, Bolonii i na Maltę z Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu
autor: Agnieszka Niedziela
kategoria: artykuł

Zestaw sprawdzianów z języka polskiego dla uczniów klas 4-6
autor: Joanna Minge
kategoria: ocenianie

Scenariusz spotkania integracyjnego "Bal Przyjaźni" - dzieci pełnosprawne spotykają się z dziećmi niepełnosprawnymi
autor: Katarzyna Tekień, Agnieszka Kozak
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Przyborowska
kategoria: awans zawodowy

Wakacyjne rady
autor: Justyna Gramała
kategoria: opracowanie

"Niezwykła podróż śladami legend polskich" - zabawy z wykorzystaniem elementów J. Cieszyńskiej
autor: Katarzyna Sobolewska-Kwiecień
kategoria: scenariusz zajęć

Bajka terapeutyczna "Przygoda Felusia"
autor: Anna Matella
kategoria: twórczość własna

Ulotka "Dla rodziców zatroskanych o rozwój mowy swojego dziecka"
autor: Anna Matella
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęć terapii logopedycznej dziecka z rotacyzmem
autor: Anna Matella
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Wilamowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Bęczkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Gniza-Szymala
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu przyrodniczo-biologiczno-geograficznego
autor: Agnieszka Krotosz
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła LOP
autor: Agnieszka Krotosz
kategoria: opracowanie

Plan pracy na lekcjach przyrody w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
autor: Agnieszka Krotosz
kategoria: plany pracy

W jaki sposób zwierzęta miesożerne i wszystkożerne zdobywają pokarm ?
autor: Agnieszka Krotosz
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Krotosz
kategoria: awans zawodowy

Plan pracy zespołu przyrodniczo-biologiczno-geograficznego
autor: Agnieszka Krotosz
kategoria: plany pracy

List do Świętego Mikołaja w formie wyrazowo-obrazkowej
autor: Marta Turska-Grochocka
kategoria: scenariusz zajęć

Jesienne liście - technika frotażu
autor: Marta Turska-Grochocka
kategoria: scenariusz zajęć

Z jesiennego lasu, sadu i ogrodu
autor: Marta Turska-Grochocka
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Turska-Grochocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Turska-Grochocka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Klejment
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Klejment
kategoria: awans zawodowy

Jestem bezpieczny na drodze
autor: Marta Turska-Grochocka
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Janina Florczyk
kategoria: awans zawodowy

Arkusz pracy "Sztuka prehistoryczna"
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: opracowanie

Arkusz pracy "Sztuka starożytnej Grecji"
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: opracowanie

Arkusz pracy "Sztuka starożytnego Egiptu"
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: opracowanie

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny
autor: Sylwia Makles
kategoria: scenariusz imprezy

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego "Computer Time!"
autor: Anna Synowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Bargieł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Mila
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Moskwa
kategoria: awans zawodowy

Konkurs "Do Hymnu !"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Mała szkoła wielkich możliwości, czyli w jaki sposób promować małą placówkę edukacyjną
autor: Ewa Suchan
kategoria: artykuł

Nauczyciel i jego profesjonalny autorytet
autor: Ewa Suchan
kategoria: artykuł

Bogactwa naturalne Polski - węgiel
autor: Renata Paterewicz-Makowska
kategoria: konspekt lekcji

Program przygotowania do I Komunii Świętej
autor: Monia Zielińska
kategoria: plany pracy

Bocian i żabie sprawy
autor: Joanna Ralska-Lenatr
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Brzezicka
kategoria: awans zawodowy

Krzyżówki do lektury "Pięciopsiaczki" Wandy Chotomskiej
autor: Renata Paterewicz-Makowska
kategoria: opracowanie

Podział i charakterystyka tworzyw drzewnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym
autor: Dariusz Pękala
kategoria: artykuł

Dziecko nadpobudliwe
autor: Katarzyna Woźniakowska
kategoria: analiza przypadku

Dziecko z problemami w nauce
autor: Katarzyna Woźniakowska
kategoria: analiza przypadku

Typowo niemieckie ? Uprzedzenia i stereotypy na temat Niemców
autor: Agnieszka Grzesik
kategoria: konspekt lekcji

Test z czasu przeszłego Perfekt
autor: Agnieszka Grzesik
kategoria: ocenianie

Maszyny i urządzenia betoniarsko-zbrojarskie
autor: Mariusz Zając
kategoria: prezentacja multimedialna

Drewno i wyroby z drewna stosowane w budownictwie
autor: Mariusz Zając
kategoria: artykuł

Karty pracy na lekcje matematyki
autor: Marlena Kulik
kategoria: opracowanie

Równoległobok i romb
autor: Marlena Kulik
kategoria: konspekt lekcji

Życzenia na dzień kobiet - łączenie grafiki z tekstem
autor: Marlena Kulik
kategoria: konspekt lekcji

Koła o okręgi
autor: Marlena Kulik
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja

Wykonanie zbrojenia ławy fundamentowej
autor: Mariusz Zając
kategoria: scenariusz lekcji

Wykonanie deskowań nadproży
autor: Mariusz Zając
kategoria: scenariusz lekcji

Ręczna obróbka stali zbrojeniowej
autor: Mariusz Zając
kategoria: scenariusz lekcji

Właściwości materiałów budowlanych
autor: Mariusz Zając
kategoria: artykuł

Konspekt lekcji wychowawczej "Czy silniejszy zawsze zwycięża"
autor: Alicja Haluch
kategoria: konspekt lekcji

Autorski program nauczania języka angielskiego dla klas VII "America in my eyes"
autor: Dorota Piekart
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dorota Piekart
kategoria: awans zawodowy

Ich mache eine Party. Das ist eine Gartenparty
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: prezentacja multimedialna

Was trinkst du gern ?
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: scenariusz lekcji

Ein Besuch
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: scenariusz lekcji

Program koła języka angielskiego przygotowującego do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
autor: Ewelina Olejnik
kategoria: plany pracy

Home sweet home - vocabulary practice
autor: Ewelina Olejnik
kategoria: konspekt lekcji

"Going to and will" - grammar exercises. Reading for detail and vocabulary practice
autor: Ewelina Olejnik
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Antosik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Nowak
kategoria: awans zawodowy

Zajęcia logorytmiczne
autor: Ilona Bobrowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy badawcze z wodą i lodem
autor: Ilona Bobrowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Krowa - zwierzę żyjące na wsi
autor: Ilona Bobrowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Opis i analiza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka z Zespołem Aspergera na podstawie jego prac plastycznych
autor: Wioletta Cepowska
kategoria: analiza przypadku

"Domek dla liter" - nauka kaligrafii (metoda nauczania zapisu liter w klasie I szkoły podstawowej)
autor: Iwona Pałac
kategoria: artykuł

Deutsch gefällt mir! - Spielnachmittage (Niemiecki - Lubię to! - Popołudnia z grami)
autor: Natalia Kur
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Natalia Kur
kategoria: awans zawodowy

Cechy współczesnego nastolatka
autor: Magdalena Brajtling
kategoria: sceanriusz lekcji

Scenariusz Pierwszej Komunii Świętej
autor: Wioletta Cepowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Quiz wiedzy o Niemczech
autor: Nina Feigel
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Nina Feigel
kategoria: awans zawodowy

Perfekt - ćwiczenia utrwalające
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Dzień Pluszowego Misia
autor: Marlena Kaczkowska
kategoria: scenariusz spotkania

Przedstawienie o przyjaźni
autor: Marlena Kaczkowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marlena Kaczkowska
kategoria: awans zawodowy

Kolory tęczy
autor: Marlena Kaczkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz śubowania klas I
autor: Wioletta Bogusz
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej
autor: Wioletta Bogusz
kategoria: scenariusz apelu

Projekt zabawy andrzejkowej
autor: Wioletta Bogusz
kategoria: scenariusz imprezy

Zimowe zabawy logopedyczne
autor: Joanna Zimny
kategoria: sceanriusz zajęć

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Joanna Zimny
kategoria: sceanriusz zajęć

Misiowe zabawy - zajęcia logopedyczne
autor: Joanna Zimny
kategoria: sceanriusz zajęć

Powitanie Wiosny w ogrodzie przedszkolnym
autor: Joanna Zimny
kategoria: sceanriusz zajęć

"Zabawy Mikołajkowe" - zabawy muzyczne
autor: Joanna Zimny
kategoria: sceanriusz zajęć

Can I take your order ?
autor: Anna Baran
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt edukacyjny "Pali się !"
autor: Marlena Kaczkowska
kategoria: projekt edukacyjny

Dyktanda dla klasy czwartej i piątej
autor: Anna Maciaszek
kategoria: ocenianie

Do czego służy przysłówek ?
autor: Anna Maciaszek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć arteterapeutycznych "Portret, autoportret"
autor: Ilona Rychlik
kategoria: scenariusz zajęć

Projekt społeczny "Future Compass"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10 - zadania różne
autor: Małgorzata Nowakowska-Wójt, Edyta Wrzesińska
kategoria: scenariusz zajęć

What's worth visiting in Europe? Wakacje w Europie
autor: Anna Baran
kategoria: scenariusz lekcji

«Heлётнaя пoгoдa» paбoтa c пecнeй Bлaдимиpa Bыcoцкoгo «Mocквa Oдecca»
autor: Edyta Denst-García, Saule Beisembayeva
kategoria: konspekt z ćwiczeniami

Karta pracy "Sześcian"
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: opracowanie

Karta pracy "Jednostki powierzchni"
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: opracowanie

Wielokąty
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: scenariusz lekcji

Wetter
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: prezentacje multimedialne

Haustiere
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: prezentacje multimedialne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kos-Bury
kategoria: awans zawodowy

Szkolny konkurs matematyczny "Liczba 2018"
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: konkursy

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim "Utrwalenie znajomości reguł pisowni wyrazów z ó"
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: konspekt zajęć

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim "Wprowadzenie symbolu graficznego piłka"
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: konspekt zajęć

Zajęcia integracyjne w przedszkolu "Metoda terapii ręki"
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Apel z okazji października - międzynarodowego miesiąca AAC
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: scenariusz apelu

Tadeusz Kościuszko - bohater narodowy i ważna postać historyczna
autor: Patrycja Walentow
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Woźniakowska
kategoria: awans zawodowy

Pets. Zwierzęta domowe
autor: Monika Szmygiel
kategoria: scenariusz lekcji

Australian stories. Australian culture
autor: Anna Baran
kategoria: scenariusz lekcji

Jestem grzecznym przedszkolakiem
autor: Joanna Sobasz
kategoria: scenariusz zajęcia

Pracowity jak pszczółka
autor: Joanna Sobasz
kategoria: scenariusz zajęcia

Plan pracy Szkolnego Koła PCK
autor: Justyna Smagieł
kategoria: plany pracy

Scenariusz obchodów Tygodnia Promocji Zdrowia
autor: Justyna Smagieł
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa
autor: Justyna Smagieł
kategoria: scenariusz imprezy

Dyplom za aktywną pracę w Szkolnym Kole PCK
autor: Justyna Smagieł
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Popławska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Iwańczuk
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć logopedycznych "Potrafię ładnie mówić"
autor: Dominika Karp
kategoria: plany pracy

Szumiący miks - utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Wesołe zabawy ze zwierzętami
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dominika Karp
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Rycharska
kategoria: awans zawodowy

Panama. Scenariusz przedstawienia muzycznego dla dzieci na podstawie bajki Janoscha "Ach, jak cudowna jest Panama"
autor: Małgorzata Mach
kategoria: scenariusz przedstawienia

Ciągi arytmetyczne w geometrii
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Scenariusz Dnia Babci i Dziadka w grupie dzieci 5-letnich
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz Dnia Języków Obcych "W krainie baśni"
autor: Agnieszka Szafraniec
kategoria: scenariusz imprezy

Bezpłatne studia podyplomowe dla liderów oświaty województw mazowieckiego i świętokrzyskiego
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Konkurs filmowy "Nakręć się"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Deutsche Sprichwörter
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Nominalisierte Adjektive
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Arbeit & Berufe (Wortschatzübungen)
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Profesiones - ejercicios léxicos para nivel A1
autor: Edyta Denst-García
kategoria: prezentacja + konspekt z ćwiczeniami

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Anna Pietrzak
kategoria: artykuł

Dzień Babci i Dziadka
autor: Ewa Szamik
kategoria: scenariusze uroczystości

Na leśnej polanie
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz spotkania integracyjnego "Magiczne zabawy"
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz animacji dziecięcych "W cyrku"
autor: Joanna Balcerzak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz animacji dziecięcych "Spotkanie bajek"
autor: Joanna Balcerzak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz animacji dziecięcych "Na Dzikim Zachodzie"
autor: Joanna Balcerzak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz animacji dziecięcych "Bal u Śnieżki"
autor: Joanna Balcerzak
kategoria: scenariusz zajęć

Czy da się żyć z tikami ?
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Małgorzata Nowakowska-Wójt
kategoria: scenariusz uroczystości

In der Arbeit (Wortschatzübungen)
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ilona Babiec
kategoria: awans zawodowy

Konkurs Eko Odkrywcy po raz piąty
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Karta pracy "Czasowniki słabe Imperfekt, Perfekt"
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: opracowanie

Karta pracy "Czasowniki mocne Imperfekt, Perfekt"
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: opracowanie

Karta pracy "Czasowniki mocne"
autor: Małgorzata Wichłacz
kategoria: opracowanie

Związki rzeczownika z przyimkiem (ćwiczenia leksykalne z języka niemieckiego)
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Spotkanie tematyczne "Bezpieczne Święta"
autor: Agnieszka Baśko
kategoria: artykuł

Podsumowanie programu edukacyjno-literackiego "W świecie bajek i baśni"
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: opracowanie

W świecie bajki i baśni
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: scenariusz zajęcia

W świecie bajek i baśni
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: program edukacyjny

Konkurs literacko-plastyczny "Jesienna bajka"
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: konkursy

Dyplom konkursowy
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: materiały pomocnicze

Problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Głodowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Test z zakresu antyku i gatunków biblijnych
autor: Magdalena Błaszkowska
kategoria: ocenianie

Curriculum Vitae Jana Kochanowskiego
autor: Magdalena Błaszkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Klassifisierung der Krankheiten
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Wyrażenia algebraiczne - powtórzenie
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Ułamki zwykłe - utrwalenie wiadomości
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

The lion is coming - piosenka i zabawa
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Spring flowers - jak pięknie kwitną kwiaty wiosną
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

"Spring is here" - oznaki wiosny
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Odkrywamy Amerykę
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Liczebniki i wierszyk "I'm going to the moon"
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

I like animals
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Miesiące w roku - Months of the Year
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Sławni brytyjscy monarchowie
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

Która godzina? - What's the time?
autor: Michał Dolaciński
kategoria: konspekt lekcji

"Jeśli nie my, to kto?". Przewodnik dla szkół
autor: Aleksander Gabryel
kategoria: opracowanie

Recenzja książki Jana Kulmy pt. "Rzecz o etyce"
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Podzielność w zbiorze liczb całkowitych
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Biadun
kategoria: awans zawodowy

Rusza "Akademia VR"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Szkolenie "Reforma systemu oświaty"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Scenariusz przedstawienia "Babcia i Dziadek w szkole tańca"
autor: Marta Góral
kategoria: scenariusz przedstawienia

Possesivpronomen in deutschen Fällen
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Program biblioterapeutyczny "Chociaż jesteśmy inni wszyscy zasługujemy na szacunek"
autor: Agnieszka Popis
kategoria: program edukacyjny

Bal Przebierańców
autor: Monika Kuśnierz
kategoria: scenariusz imprezy

Konkurs dla przedszkolaków "Najbardziej zdrowa i kolorowa kanapka"
autor: Monika Kuśnierz
kategoria: konkursy

Wyznaczanie wzoru rekurencyjnego ciągu z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej (Excel, C++)
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Słownik pojęć logopedycznych, psychologicznych i medycznych
autor: Marzena Dykacz
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Sądaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Surmacz
kategoria: awans zawodowy

Filmoteka Szkolna. Akcja!
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Manifest króla Maciusia Pierwszego. Z dziećmi o prawach dziecka
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

Mali odkrywcy w pracowni chemika, czyli zabawy badawcze
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz zakończenia roku przedszkolnego
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości choinkowej
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: awans zawodowy

Wakacje dziecka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Diagnoza gotowości szkolnej
autor: Monika Banyś
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Banyś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
autor: Karolina Lis-Jordan
kategoria: awans zawodowy

Neokantowska szkoła marburska wobec problemów teorii poznania
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Jürgen Bona Meyer i Friedrich Albert Lange w XIX-wiecznym sporze z materializmem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozoficzny spór Trendelenburga z Fischerem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozoficzna rola niemieckich przyrodoznawców w XIX-wiecznym sporze z materializmem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Damian Stoltmann
kategoria: awans zawodowy

Zarys filozofii Heinricha Rickerta
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zarys filozofii Ernsta Cassirera
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Między relacjonizmem a subtsancjalizmem - problematyka statusu ontycznego czasu i przestrzeni na przykładzie XVIII-wiecznego sporu między Newtonem, Leibnizem, Clarkiem i Berkeleyem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Miejsce filozofii Bernarda Bolzano w sporze z idealizmem niemieckim
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozofia Hermanna Lotzego
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozofia "Als Ob" Hansa Vaihingera
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zwrot antyheglowski we wczesnej filozofii niemieckiej XIX wieku
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zarys historyczny filozofii Wilhelma Windelbanda
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Johna von Neumanna koncepcja umysłu
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Gottlob Frege a neokantyzm
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Esej o filozoficznych problemach wynikających z nadużyć języka
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Empirokrytycyzm Ernsta Macha
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

WWF zaprasza dzieci do grona "Przyjaciół Pandy"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Wie heißt das Gegenteil? Übersetzung
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Budowa i funkcje skóry
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Organizm człowieka jako zintegrowana całość
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Psychologiczne aspekty chorób nefrologicznych
autor: Martyna Kos
kategoria: artykuł

Wie heißt das Gegenteil ?
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

O rączki dbamy, do zabawy je zapraszamy
autor: Anna Grzegorzewska, Anna Rosińska
kategoria: innowacja pedagogiczna

W gazetowej krainie
autor: Anna Grzegorzewska
kategoria: scenariusz zajęcia

Mój przyjaciel - Jeż
autor: Anna Grzegorzewska
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Anna Grzegorzewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Archetypy Carla Gustava Junga w sztuce oraz ich oddziaływanie na współczesnego człowieka
autor: Martyna Kos
kategoria: esej

Przestępczości w krajach Unii Europejskiej w oczach studentów
autor: Marta Śmieszek
kategoria: artykuł

Biblioteki i środowiska programistyczne - pierwsze starcie
autor: Ilona Bednarska
kategoria: opracowanie

Wprowadzenie do programowania. Część 2
autor: Ilona Bednarska
kategoria: opracowanie

Diagnoza widzenia funkcjonalnego - studium przypadku dziecka ze złożoną niepełnosprawnością
autor: Izabela Havrlent
kategoria: opracowanie

Arkusz obserwacji wzrokowych zachowań ucznia
autor: Izabela Havrlent
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć logopedycznych "Gdzie jest ?"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć logopedycznych "Co nas otacza"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć logopedycznych "Rozwijanie mowy czynnej na etapie zdań prostych"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć logopedycznych "Wzbudzanie spontanicznej aktywności słownej"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Wielkie odkrycia geograficzne
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Początki Unii Europejskiej
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Magiczna podróż z biedronką
autor: Kinga Poczynajło
kategoria: twórczość własna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Stachowska
kategoria: awans zawodowy

Poznajemy zjawisko elektryzowania
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Badamy przewodnictwo elektryczne ciał
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Prąd elektryczny
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Opis i analiza indywidualnego przypadku - problem opiekuńczy z uczennicą z rodziny dysfunkcyjnej
autor: Klaudia Lipnicka
kategoria: analiza przypadku

Systemy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw - ćwiczenia
autor: Joanna Łyjak
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Łyjak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Michał Sokołowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Wilk
kategoria: awans zawodowy

Kamishibai w pracy logopedy
autor: Agnieszka Dyszy
kategoria: artykuł

Powstania ludowe we Francji w I połowie XVII wieku. Fronda
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Kolonizacja europejska Ameryki w XVI i połowie XVII wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Vad för dag är det idag ?
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Ekspresja słowna a autyzm
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: artykuł

Prezentacja multimedialna z przyrody w klasie IV "Choroby zakaźne"
autor: Emilia Maria Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna z przyrody w klasie IV "Na łące"
autor: Emilia Maria Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Adjektiv, Substantiv und Verb als Übung für Wortbildung
autor: Anna Brzostek
kategoria: kategoria

Program autorski "Chodźmy mówić, czyli logopedia na świeżym powietrzu"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: innowacja pedagogiczna

Zamiana jednostek czasu z wykorzystaniem ułamków zwykłych
autor: Andrzej Stawarz
kategoria: opracowanie

Scenariusz warsztatów bożonarodzeniowych z udziałem rodziców "Święta tuż, tuż. Tradycyjne ozdoby świąteczne"
autor: Ewa Sacharczuk
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty "Mamo Tato kocham Was"
autor: Ewa Sacharczuk
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Walkowiak
kategoria: awans zawodowy

Budowa monarchii hiszpańskiej na przełomie XV i XVI wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Familie und Berufe
autor: Magdalena Słoma
kategoria: scenariusz lekcji

Spektakl na Dzień Nauczyciela
autor: Anna Guguła
kategoria: scenariusz przedstawienia

Konspekt lekcji z kółka teatralnego "Rekwizyty - nieodłączny atrybut"
autor: Anna Guguła
kategoria: konspekt zajęć

Walentynki dla klas I-III
autor: Anna Bogdanowicz
kategoria: scenariusz imprezy

Wigilia klasowa z udziałem rodziców
autor: Anna Bogdanowicz
kategoria: scenariusz spotkania

Dzień Pluszowego Misia
autor: Anna Bogdanowicz
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca
autor: Anna Bogdanowicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Dekoracje szkolne
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ćwiąkała
kategoria: awans zawodowy

Polityka germanizacji w zaborze pruskim
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - geneza i główne cele
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Zagrożenie w świecie multimediów
autor: Katarzyna Szopa
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt warsztatów muzyczno-ruchowych "Muzyka, ruch dla każdego przedszkolaka"
autor: Izabela Karoń
kategoria: program edukacyjny

Projekt edukacyjny "Woda - nasz skarb"
autor: Izabela Karoń
kategoria: program edukacyjny

Woda moim przyjacielem
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz zajęć

Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Majchrowska
kategoria: awans zawodowy

Spektakl na zakończenie roku szkolnego
autor: Anna Guguła
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wechselpräpositionen in übungen
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz uroczystości

Program promujący czytelnictwo "Czytasz - wygrywasz"
autor: Katarzyna Herman
kategoria: program edukacyjny

Sprawdzian z przyrody
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Miesiące i dni tygodnia"
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego"
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: awans zawodowy

"Zabawy z guzikami" - aranżowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających aktywizowaniu myślenia dzieci
autor: Jolanta Kamińska
kategoria: konspekt zajęć

"Urodzinowe przyjęcie" - aranżowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających zdobywaniu samodzielnych i grupowych doświadczeń poprzez działanie
autor: Jolanta Kamińska
kategoria: konspekt zajęć

"Do zdrowia zróbmy wielki, wielki krok..." - zabawa w teatr jako jedna z form pracy pozwalająca na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
autor: Katarzyna Barszcz
kategoria: scenariusz uroczystości

"Wiosna radosna" - tworzenie sytuacji edukacyjnych ukazujących stopień przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
autor: Katarzyna Barszcz
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy usprawniające artykulację w terapii mowy
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Plan działań wspierających w zakresie terapii pedagogicznej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: plany pracy

Plan działań stymulujący rozwój mowy dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym w zakresie narządów artykulacyjnych (ZD, MPD, Dysfazja motoryczna)
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: plany pracy

Igraszki logopedyczne Smoków Szczepana i Softusia - utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego w pracy z programem multimedialnym. "Logopedyczne Zabawy" (Część I - sz, ż, cz, dż, II - s, z, c, dz)
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: konspekt zajęć

Porady dla młodych terapeutów. Rysunek postaci ludzkiej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Wacławik
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
autor: Justyna Tafel
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Tafel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Matuszewska
kategoria: awans zawodowy

Ocena przyrostu sprawności uczniów
autor: Marta Uciechowska-Grzybek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Uciechowska-Grzybek
kategoria: awans zawodowy

Poznajemy warzywa
autor: Adrianna Michałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Witamy wiosnę
autor: Adrianna Michałowska
kategoria: scenariusz zajęć

System polityczno-prawny Republiki Federalnej Niemiec
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Siły zbrojne głównych państw europejskich w XVIII wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Czy znasz te lektury ?
autor: Marta Puza
kategoria: konspekt lekcji

Co wiem na temat liczebnika ?
autor: Marta Puza
kategoria: konspekt lekcji

Co wiem na temat filozofii ?
autor: Marta Puza
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Czarnecka
kategoria: awans zawodowy

Opinia o uczniu
autor: Jadwiga Madzia
kategoria: opracowanie

Plan Pracy "Oświecony wiek XVIII"
autor: Katarzyna Hanc
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariusz Bałakier
kategoria: awans zawodowy

"Dziecko ma prawo do akceptacji takim jakim jest" - poznanie prawa i obowiązku dziecka
autor: Karolina Świerczyńska
kategoria: scenariusz zajęcia + prezentacja

Szkolny Klub Filmowy
autor: Beata Michalak
kategoria: projekt edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Michalak
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
autor: Ala Kabelska, Agnieszka Czupajło
kategoria: scenariusz uroczystości

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Grzegorz Szołtysik
kategoria: awans zawodowy

Alkoholizm w rodzinie w projekcji rysunkowej dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Ryby - kręgowce wodne
autor: Justyna Szweda
kategoria: scenariusz lekcji

50 Beispiele für Nominalisierung
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej
autor: Dorota Łysiak
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Wulkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Możesz przejść na drugą stronę, kiedy światło jest zielone
autor: Joanna Machel
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Machel
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Malinowska
kategoria: awans zawodowy

Test "Czas Past Simple"
autor: Jolanta Drzysga
kategoria: ocenianie

Test "Czas Present Simple"
autor: Jolanta Drzysga
kategoria: ocenianie

Test "Czas Present Continous"
autor: Jolanta Drzysga
kategoria: ocenianie

Podobieństwa i różnice leksykalne w języku angielskim i hiszpańskim
autor: Agnieszka Maciejewska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Maciejewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdania z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego
autor: Marta Krzysztofik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mateusz Bijata
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowegonauczyciela stażysty
autor: Marta Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Formy i metody pracy osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
autor: Karolina Knapczyk
kategoria: prezentacje multimedialne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Gębala
kategoria: awans zawodowy

Indywidualny program rewalidacji w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedowidzenie
autor: Daria Pieczka
kategoria: plany pracy

Scenariusz zakończenia klasy trzeciej
autor: Daria Pieczka
kategoria: scenariusz uroczystości

Sports disciplines (dyscypliny sportowe)
autor: Agnieszka Maciejewska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Wolak-Taras
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Grelowska
kategoria: awans zawodowy

Wiosenne kwiaty
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Podchody sprawnościowe z wykorzystaniem wiedzy z różnych przedmiotów
autor: Izabela Sapeta
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Daria Pieczka
kategoria: awans zawodowy

Ruch obiegowy Ziemi
autor: Dorota Dziedzic
kategoria: scenariusz lekcji

Nagroda czy skuteczna metoda w procesie wychowawczym małego dziecka?
autor: Sylwia Książek-Szymoniak
kategoria: artykuł

"Święto Pluszowego Misia" - zabawy muzyczno ruchowe
autor: Sylwia Książek-Szymoniak
kategoria: scenariusz zajęć

"Deszczowa piosenka" - instrumentacja piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych: bębenki, grzechotki, dzwonki diatoniczne
autor: Sylwia Książek-Szymoniak
kategoria: scenariusz zajęć

Savoire-Vivre młodego wykonawcy estradowego i świadomego odbiorcy kultury
autor: Joanna Cyperling
kategoria: program edukacyjno-wychowawczy

Sprawdzian czytania ze zrozumieniem "Na wędrówkę"
autor: Alicja Krzyżek
kategoria: ocenianie

Szkolny Konkurs Legend "Legendy naszego regionu"
autor: Alicja Krzyżek
kategoria: konkursy

Test sprawdzający znajomość lektury - Juliusz Verne "W 80 dni dookoła świata"
autor: Alicja Krzyżek
kategoria: ocenianie

Cechy twórczości plastycznej dzieci
autor: Magdalena Świderska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lidia Waligóra
kategoria: awans zawodowy

Położenie geograficzne, kultura, tradycje i zwyczaje krajów angielskojęzycznych na zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego
autor: Anna Żukow
kategoria: innowacja pedagogiczna

Autorytet
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Dziedzic
kategoria: awans zawodowy

Dlaczego agresja ?
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: artykuł

Plan wychowawczy w klasie 3 gimnazjum
autor: Katarzyna Berner
kategoria: plany pracy

Quiz wiedzy ogólnej o krajach europejskich
autor: Katarzyna Berner
kategoria: prezentacja multimedialna

Asking for tourist information - useful expressions
autor: Katarzyna Berner
kategoria: prezentacja multimedialna

Test "Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki" (nr 5)
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: ocenianie

Test "Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki" (nr 4)
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: ocenianie

Program tenisa stołowego
autor: Izabela Sapeta
kategoria: plany pracy

Regulamin zawodów sportowych "Indywidualne Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce"
autor: Izabela Sapeta
kategoria: opracowanie

Let's go to the zoo
autor: Katarzyna Berner
kategoria: scenariusz przedstawienia

Rozszerzalność temperaturowa ciał
autor: Marzena Borkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Czym są dźwięki ?
autor: Marzena Borkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Nurt konstruktywny w architekturze europejskiej pierwszej połowy XX w. na przykładzie twórczości Le Corbusiera
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Test "Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki" (nr 3)
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: ocenianie

Test "Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki" (nr 2)
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Olga Pankiewicz
kategoria: awans zawodowy

Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu 2016
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Rzeźba starożytnego Rzymu
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dzień tematyczny "Na tropie Kościuszki"
autor: Magdalena Popiela
kategoria: artykuł

Konkursu wiedzy o Janie Matejce
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konkursy

Konkurs dla uczniów klas II-III "Zostań bibliotecznym omnibusem"
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konkursy

Konkurs dla uczniów klas IV-VI "Zostań bibliotecznym omnibusem"
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konkursy

Multimedialne źródła informacji w bibliotece szkolnej
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konspekt lekcji

Utrwalanie głosek szumiących - sz, ż, cz, dż
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalanie głoski sz
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz imprezy czytelniczej zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz imprezy czytelniczej z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia dla przedszkolaków
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: scenariusz imprezy

Test "Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki"
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: ocenianie

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości "Ojczyzna to my"
autor: Alicja Krzyżek
kategoria: scenariusz uroczystości

W kim drzemie ta moc, skąd ta chwała? Kreacja bohatera narodowego w utworze Adama Mickiewicza "Śmierć Pułkownika"
autor: Katarzyna Rogowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Propozycje ćwiczeń z języka obcego idealne na niespodziewane zastępstwo
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Strzelczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Maślankowska
kategoria: awans zawodowy

Materiały edukacyjne w zakresie historii nauczanej dwujęzycznie
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Wiszowata
kategoria: awans zawodowy

Test wiedzy na temat kultury krajów obszaru języka angielskiego
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: ocenianie

Wprowadzenie do programowania. Część 1
autor: Ilona Bednarska
kategoria: opracowanie

Wojny prowadzone przez Ludwika XIV w II połowie XVII wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Wojna Trzydziestoletnia (1618-1648)
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Moja zaletą jest dobre serce - prezentacja multimedialna z wykorzystaniem baśni J.Ch. Andersena "Dziewczynka z zapałkami"
autor: Marta Markiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Bezrobocie
autor: Dorota Moździerska
kategoria: prezentacja multimedialna

I wojna światowa 1914-1918. Przyczyny konfliktu
autor: Dorota Moździerska
kategoria: prezentacja multimedialna

Współpraca PHP i MySQL: dodawanie rekordów do bazy danych z wykorzystaniem formularza HTML
autor: Urszula Wrzaskowska
kategoria: scenariusz lekcji

Obliczenia w formularzu z wykorzystaniem JavaScript
autor: Urszula Wrzaskowska
kategoria: scenariusz lekcji

Na racławickim krwawym byłem polu
autor: Alicja Krzyżek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Tomasz Henciński
kategoria: awans zawodowy

Terapia krótkoterminowa Alberta Ellisa
autor: Urszula Konrad
kategoria: opracowanie

Zapisujemy i odczytujemy duże liczby
autor: Anna Pytlińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Test kompetencji dla uczniów klas czwartych
autor: Anna Pytlińska
kategoria: ocenianie

Kolorowanka "Działania na liczbach całkowitych"
autor: Anna Pytlińska
kategoria: opracowanie

Gra dydaktyczna "Domino"
autor: Anna Pytlińska
kategoria: opracowanie

Drixi i Trixi w cyrku - kontynuowanie ćwiczeń przygotowujących do wymowy głoski [r]
autor: Aleksandra Wiszowata
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Dziemianowicz
kategoria: awans zawodowy

Patologia w rodzinie a sytuacja szkolna dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Rozpoznawanie swoich uczuć i uczuć innych ludzi
autor: Marta Markiewicz
kategoria: konspekt zajęć

Mój dzień na wsi
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: scenariusz zajęć

Wybrane konflikty XX i początku XXI wieku w Afryce
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Istota absolutyzmu na przykładzie Francji
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Zapisywanie liczby za pomocą znaków rzymskich
autor: Anna Pytlińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Grajnert-Łukawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Stefanowicz
kategoria: awans zawodowy

Psychologiczne koncepcje inteligencji emocjonalnej
autor: Edyta Juda
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości Pasowania na Przedszkolaka
autor: Magdalena Świderska
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawa w uogólnianie
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Program profilaktyczny przeciwdziałający narkomanii dla szkół gimnazjalnych "Biorę życie jakie jest!"
autor: Marta Śmieszek
kategoria: program edukacyjny

Sensoplastyka© - wspieranie rozwoju dziecka poprzez działania plastyczne
autor: Estera Mikołajczyk, Marta Paciorek, Magdalena Zadęcka
kategoria: innowacja pedagogiczna

Ze starego - nowe
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: scenariusz zajęć

Biblioteki szkolne w wybranych krajach Unii Europejskiej
autor: Anna Michalak
kategoria: prezentacja multimedialna

Reformacja w Szwajcarii
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Psychologiczne koncepcje radzenia sobie ze stresem
autor: Edyta Juda
kategoria: artykuł

Ankieta dotycząca problemu uzależnień
autor: Agata Banasik
kategoria: ankiety

Dydaktyka tradycyjna - herbartowska
autor: Barbara Szajnar
kategoria: artykuł

Psychika i obraz kliniczny osób niewidomych i niedowidzących
autor: Barbara Szajnar
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Szajnar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Madloch
kategoria: awans zawodowy

Recepta na "owocną współpracę" rodziców z nauczycielami
autor: Karolina Zawadzka
kategoria: opracowanie

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
autor: Karolina Zawadzka
kategoria: konkursy

Moje hobby
autor: Karolina Zawadzka
kategoria: prezentacja multimedialna

Karta menu "Dobre jedzenie - zdrowe jedzenie"
autor: Ilona Skrzypczak
kategoria: opracowanie

Święta w USA
autor: Ilona Skrzypczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Rainforests
autor: Ilona Skrzypczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Michael Jackson
autor: Ilona Skrzypczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Księżna Diana
autor: Ilona Skrzypczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Zabawy dla grup wg I. Griesbecka
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Język Kosmitów - utrwalanie wymowy głoski r
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy z rytmem i muzyką
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Program własny pracy z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych "Tęczowy świat melodii"
autor: Urszula Konrad
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Urszula Konrad
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Smyk
kategoria: awans zawodowy

Nowa szkoła, nowe miasto
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Awangardowe kierunki w sztuce przełomu wieków XIX i XX oraz ich stanowisko wobec zjawisk kultury masowej
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Kubizm w kontekście kultury masowej I połowy XX wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Daj się uwieść matematyce. Piłka jest okrągła ?
autor: Tomasz Owsiany
kategoria: prezentacja multimedialna

Program zajęć pozalekcyjnych "Kraje anglojęzyczne - historia, geografia, kultura"
autor: Monika Rzepecka
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Pilch
kategoria: awans zawodowy

Konkurs "Skansen Słowiński w Klukach"
autor: Anna Lisowska
kategoria: konkursy

Projekt "Rozwijanie umiejętności kluczowych poprzez innowację i zastosowanie inteligencji emocjonalnej w rozwoju projektów małej przedsiębiorczości szkolnej"
autor: Anna Daniewska-Lewandowska
kategoria: artykuł

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Karta pracy"Odczytywanie ułamków i liczb mieszanych z osi liczbowej"
autor: Monika Korczak
kategoria: opracowanie

Kurs "Edukacja filmowa - nowe wyzwania"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Święty Brat Albert
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Bal karnawałowy
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

W drodze do sukcesu, czyli jak zadbać o wszechtronny rozwój ucznia i zerwać ze szkolną nudą ?
autor: Michaela Fuchs
kategoria: artykuł

Konkurs wiedzy przyrodniczej "Przyroda i my"
autor: Małgorzata Mach
kategoria: konkursy

Wypalenie zawodowe u nauczycieli
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Rolnictwo ekologiczne
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zasady tworzenia konspektów zajęć
autor: Anna Majchrowska-Kielak
kategoria: opracowanie

Agresja międzyrówieśnicza
autor: Anna Majchrowska-Kielak
kategoria: konspekt lekcji

Rada samokształceniowa "Zabawy matematyczne ciekawe i praktyczne"
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: opracowanie

Rozważania o kulturze. Czym jest kultura ?
autor: Dominik Czernelewski
kategoria: konspekt lekcji

Obraz miasta w oczach artysty. Porównanie spojrzenia poetów i autorów popularnych piosenek współczesnych
autor: Dominik Czernelewski
kategoria: konspekt lekcji

Krętą ścieżką w dzikim lesie. Wprowadzenie do epoki romantyzmu
autor: Dominik Czernelewski
kategoria: konspekt lekcji

Czytam patrząc. Średniowieczna wizja końca świata na obrazie "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga
autor: Dominik Czernelewski
kategoria: konspekt lekcji

Wspomnienia z ferii
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: scenariusz zajęć

Wesołek w krainie Radości
autor: Aleksandra Szwagrzyk
kategoria: scenariusz zajęć

Program zajęć przyrodniczo-technicznych
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Co wiemy o przyrodzie ? - quizowy turniej drużyn
autor: Karolina Helmin
kategoria: scenariusz zajęć

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej
autor: Karolina Helmin
kategoria: opracowanie

Plan współpracy z rodzicami
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczycila mianowanego
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Codzienna niezwykłość. Edukacja dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Scenariusz zajęć adaptacyjnych prowadzonych w grupie 6-latków "Warto pomagać"
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz występu dzieci 4-letnich z okazji Dnia Zwierząt
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz zajęć

Turniej "Misiowe zabawy" z okazji Dnia Pluszowego Misia w grupach dzieci 4-letnich
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dominik Blek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Nina Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Ocenianie kształtujące hit czy kit ?
autor: Ewa Porożyńska
kategoria: artykuł

Co kryje zdanie ? - Dowiem się jakie części mowy znajdę w zdaniu
autor: Ewa Porożyńska
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawdzian z języka polskiego dla klasy II
autor: Anna Draht
kategoria: ocenianie

Kartkówka "Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100"
autor: Anna Draht
kategoria: ocenianie

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klasy II
autor: Anna Draht
kategoria: opracowanie

Karta pracy "Dni tygodnia, miesiące, znaki rzymskie"
autor: Anna Draht
kategoria: opracowanie

Kółko. Zajęcia szycia w świetlicy szkolnej
autor: Ewa de Konstantów Przyjemska
kategoria: artykuł

Scenariusz Jasełek
autor: Ewelina Łuczak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata wójcik
kategoria: awans zawodowy

Konkurs matematyczny "Jeden z dziesięciu"
autor: Natalia Buśko
kategoria: konkursy

Zajęcia przyrodniczo-techniczne
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Stany skupienia wody
autor: Karolina Helmin
kategoria: scenariusz lekcji

Co wiemy o przyrodzie? - quizowy turniej drużyn
autor: Karolina Helmin
kategoria: scenariusz zajęć

Ankieta "Bezpieczeństwo w szkole"
autor: Karolina Helmin
kategoria: ankiety

Plan współpracy z rodzicami
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Zgoda na korzystanie z zajęć w świetlicy szkolnej
autor: Karolina Helmin
kategoria: opracowanie

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej
autor: Karolina Helmin
kategoria: opracowanie

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Przeżywanie i wyrażanie emocji i uczuć
autor: Krystyna Frąckowiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Socjoterapia jako forma pomocy dziecku nieśmiałemu w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Barankiewicz
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Program zajęć usprawniających funkcje poznawcze "Doskonały umysł"
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz "Dnia Babci i Dziadka"
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Łuczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Pogorzelska
kategoria: awans zawodowy

Program adaptacyjny "Będę uczniem"
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: program edukacyjny

Mieszkańcy sadu i ogrodu
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: scenariusz zajęć

Psy
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: prezentacja multimedialna

Parki narodowe
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: prezentacja multimedialna

Krajobraz
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: prezentacja multimedialna

Bajki Ignacego Krasickiego
autor: Żaneta Szymańska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zestaw ćwiczeń powtórzeniowych "Władcy Polski na przestrzeni dziejów"
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Efektywna nauka. Szybkie czytanie
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian "Jak pracuje naukowiec ?"
autor: Małgorzata Błaszczak
kategoria: ocenianie

Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady
autor: Izabela Karoń
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz spotkania andrzejkowego z rodzicami
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz spotkania

Konkurs dla nauczycieli "Sławni Polacy i ich wpływ na życie i świadomoœć przedszkolaka"
autor: Izabela Karoń
kategoria: konkursy

Konkurs plastyczny "Okładka do ulubionej książki"
autor: Izabela Karoń
kategoria: konkursy

Uroczystość "Urodziny Marchewki"
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz uroczystości

Święto Jabłka "Jabłka - pyszne dary jesieni"
autor: Izabela Karoń
kategoria: scenariusz imprezy

Akcja "Wędrująca książka"
autor: Izabela Karoń
kategoria: opracowanie

Friedrich Wilhelm Nietzsche - koncepcja nadczłowieka
autor: Anna Mikolon
kategoria: artykuł

Charakterystyka 17 Romansów na głos z fortepianem Michała Kleofasa Ogińskiego
autor: Anna Mikolon
kategoria: artykuł

Konjunktiv I i Konjunktiv II - zasady budowy
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Alicja Gruszecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Dombek
kategoria: awans zawodowy

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą wychowawczą w internacie
autor: Agnieszka Gołębiowska
kategoria: plany pracy

Program koła plastycznego z elementami arteterapii
autor: Aneta Nosal
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agata Barszcz
kategoria: awans zawodowy

Jak rozumieć dziecko - kilka refleksji z życia Janusza Korczaka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Różnorodność prezentowanych materiałów oraz technologie wykorzystywane w tworzeniu prezentacji
autor: Weronika Mruk-Kujawa
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu
autor: Katarzyna Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anita Kołek-Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Żaneta Bąk
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć adaptacyjnych "Spotkanie z misiem"
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz sztuki angielsko-polskiej "Czerwony Kapturek"
autor: Wioletta Krupa
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Rozprawa o istocie Balatonu" w kontekście badań pedagogicznych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Dzikowski
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz Uroczystości Dnia Babci i Dziadka
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Bigaj
kategoria: awans zawodowy

Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny dla Szkół Specjalnych "W zaczarowanym świecie krakowskich legend"
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: scenariusz konkursu

Witaj nam choinko
autor: Ewa Chylińska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości choinkowej
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Segregacja - super akcja
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Stworzeni do miłości. Rozmowy z młodymi - Jan Paweł II recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gawęda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Dykacz
kategoria: awans zawodowy

Warsztaty "Ochrona danych osobowych w oświacie"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Przysłowia, powiedzenia i związki frazeologiczne - czy warto je znać?
autor: Anna Grzesica
kategoria: konspekt zajęć

Konkurs matematyczny "Szyfrogram"
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: konkursy

"Nie mów, że się nie boisz" - pisownia "nie" z rzeczownikami i czasownikami
autor: Elżbieta Maślankowska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kornelia Hawryłko
kategoria: awans zawodowy

Plany na przyszłość - ćwiczenia ze słownictwem
autor: Marta Krzysztofik
kategoria: konspekt lekcji

Eko Odkrywcy już po raz czwarty
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Jakie cechy ma baśń ?
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: scenariusz lekcji

Dlaczego warto czytać książki ?
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: scenariusz lekcji

Test "Vorname und Familienname" (4)
autor: Magdalena Słoma
kategoria: ocenianie

Test "Vorname und Familienname" (3)
autor: Magdalena Słoma
kategoria: ocenianie

Test "Vorname und Familienname" (2)
autor: Magdalena Słoma
kategoria: ocenianie

Test "Vorname und Familienname" (1)
autor: Magdalena Słoma
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Piasecka
kategoria: awans zawodowy

Bezpłatna konferencja IT w Uczelniach GigaCon
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Edukacja ekonomiczna, postawy przedsiębiorcze oraz aktywność w ramach ekonomii społecznej w szkole
autor: Ewa Szerszeń
kategoria: opracowanie

Dlaczego warto czytać dzieciom ?
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Konkurs matematyczny "Szyfrogram"
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: konkursy

Program własny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów gimnazjum ze specyficznymi trudnościami w nauce
autor: Tomasz Krall
kategoria: plany pracy

Quest - Powstanie Wielkopolskie
autor: Tomasz Krall
kategoria: opracowanie

Ceremoniał Szkolny
autor: Tomasz Krall
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Krall
kategoria: awans zawodowy

Zielarstwo - kierunek przyszłości
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Porozmawiajmy o żywieniu! Francuskie dzieci jedzą wszystko
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Dobro i zło w życiu dziecka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alina Kornak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Świerz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lilianna Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Otuszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Olga Drab
kategoria: awans zawodowy

Obcość w edukacyjnej strukturze bycia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Czego nie robić w edukacji - samobójstwo
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kształcenie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wielość kontekstów konsumpcji w edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Internet jako sfera wspólna - podejście krytyczne
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Forum informatycznego zarządzania uczelnią "Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Rys historyczny i rozwój budownictwa wysokiego w Polsce i na świecie
autor: Łukasz Górnicki
kategoria: artykuł

Wielowymiarowość ciała człowieka od podświadomoœci, przez integrację ról, po ontologię
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Fotografia odzwierciedleniem przeżyć niemożliwych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Człowiek i sygnały niewerbalne od tożsamości po kłamstwo
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Problem traktowania analiz w nauce jako masowej przeciętności wszystkiego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu znacznym
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: plany pracy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu głębokim
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wojciech Pikula
kategoria: awans zawodowy

Uwarunkowania procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego według Anny Klim-Klimaszewskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Właściwoœci śmiechu według Przemysława Grzybowskiego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ustawa prawna o systemie oświaty - wybiórcze zestawienie podstaw
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Warsztaty "Ochrona danych osobowych w oświacie"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Seminarium "Budowanie kompetencji cyfrowych - obligatoryjna nauka programowania w szkole"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

My daily routine- czynności dnia codziennego
autor: Joanna Witkowska-Muszyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Twórczość plastyczna dzieci według Stanisława Popka
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Fotoewaluacja sposobem na biurokratyczną diagnostykę
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ewaluacja w komunikacji międzykulturowej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja przedszkolna według Bożeny Grzeszkiewicz
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Globalny nastolatek a kreatywność w szkole
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Regulacje prawne rodziny adopcyjnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Praktyczne myślenie w przestrzeni edukacyjnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pedagogika milczenia i teoria przywódcza - Argumentować czy milczeć
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kontrola społeczeństwa - Problem nadmiaru w edukacji - normatywność
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Czytanie świata przez dziecko w XXI wieku
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zdobądź stypednium na realizację pasji z Pasjopolis !
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan działań wychowawcy klasy drugiej
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: plany pracy

Pomóż odkryć talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Dziecko to osoba, która potrzebuje innych ludzi
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wiara w siebie jak ją wzbudzać ?
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie nowej technologii w szkole - nauczanie wyprzedzające
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Gazetka "W nowy rok szkolny z Bogiem"
autor: Urszula Szada Borzyszkowska
kategoria: opracowanie

Mały katechizm dla dzieci przed I Komunią Świętą
autor: Urszula Szada Borzyszkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Edukacja ustawiczna człowieka konsumującego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Komputer, Smartfon i książka obok siebie
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Mimezis - człowiek marionetka - w poszukiwaniu braku pozorów
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ustalić wspólne granice w szkole
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Program edukacyjny "Młody Obywatel"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Scenariusz konkursu młodych talentów "Mam talent"
autor: Hanna Przysowa
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Hanna Przysowa
kategoria: awans zawodowy

Zmiany zachodzące u dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie rozwoju poznawczego
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Strefa emocjonalna a zmiany rozwojowe u dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie psychologicznym
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Nastawienia ucznia do nauczyciela
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wpływ komputerów i tabletów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (3,4,5-latek)
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Adaptacja dziecka nowoprzyjętego do przedszkola
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Zmiany związane z przemianami współczesnej rodziny
autor: Kinga Głowacka
kategoria: artykuł

Analiza czasopisma Literatura na świecie nr 3-4/2016
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

They visited 47 countries! - czasowniki regularne w czasie Past Simple
autor: Kinga Kiliańska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Kinga Kiliańska
kategoria: plany pracy

Karta pracy - Easter (Wielkanoc)
autor: Kinga Kiliańska
kategoria: opracowanie

Jak przeprowadzić lekcję z tematu "Rozmowa kwalifikacyjna" i ocenić wszystkich uczniów
autor: Ewelina Drozd
kategoria: artykuł

Proces komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel - uczeń
autor: Ewelina Drozd
kategoria: opracowanie

Opis wybranych metod aktywizujących
autor: Renata Sawicka
kategoria: artykuł

Die Berufe - lexikalische übungen
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Hast du einen Bärenhunger? - zwroty leksykalne związane z jedzeniem
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mirosław Flak
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Drozd
kategoria: awans zawodowy

Die Süchte - lexikalische Wiederholungsübungen
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych i wychowawczych dziecka z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością ruchową
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych i wychowawczych dziecka z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: analiza przypadku

Konkurs piosenki walentynkowej w języku angielskim
autor: Anna Adamczyk
kategoria: konkursy

Konkurs piosenki Bożonarodzeniowej w języku angielskim
autor: Anna Adamczyk
kategoria: konkursy

Konkurs dla klas szóstych "Bezkręgowce i kręgowce"
autor: Agnieszka Ronduda
kategoria: konkursy

Teoria i ćwiczenia na zaimek nieokreślony z dopełniaczem (język niemiecki)
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marek Suchoń
kategoria: awans zawodowy

Wybór tekstów i melodii chorałowych opracowanych przez J.S. Bacha
autor: Anna Mikolon
kategoria: opracowanie

Projekt ewaluacji wewnętrznej w zakresie oferty koncertowej Szkoły Muzycznej
autor: Anna Mikolon
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia "Test perfekt"
autor: Magdalena Słoma
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia "Liczby"
autor: Magdalena Słoma
kategoria: opracowanie

Ruch to zdrowie i dobra zabawa
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Poznajemy nowy sport - sumo
autor: Mirosław Flak
kategoria: konspekt zajęć

Svenska Motsatsord: adjektiv
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Książki - uczą i bawią
autor: Izabela Karoń
kategoria: projekt edukacyjny

Zabawa z krzyżówką
autor: Izabela Karoń
kategoria: konkursy

Moja ulubiona postać z bajki
autor: Izabela Karoń
kategoria: konkursy

W zaczarowanej krainie baśni
autor: Izabela Karoń
kategoria: konspekt zajęć

Bezpieczne wakacje
autor: Izabela Karoń
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mirosław Flak
kategoria: awans zawodowy

Pogodowa przygoda
autor: Aleksandra Szwagrzyk
kategoria: scenariusz zajęć

Bajkowa kraina zabawek - prawo do zabawy
autor: Aleksandra Szwagrzyk
kategoria: scenariusz zajęć

Wiosenna łąka
autor: Aleksandra Szwagrzyk
kategoria: scenariusz zajęć

Dlaczego Święty jest uśmiechnięty ?
autor: Elwira Szwarc
kategoria: prezentacja multimedialna

Czy z wiercipięty może być Święty ?
autor: Elwira Szwarc
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: awans zawodowy

Opis i analiza realizacji wymagań w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości "Dnia mamy i taty"
autor: Ala Kabelska, Jagienka Olszewska, Anna Popielarz
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości "Powitanie wiosny"
autor: Ala Kabelska, Jagienka Olszewska, Anna Popielarz
kategoria: scenariusz uroczystości

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego "Jedynka - moja szkoła"
autor: Maria Mazurowska
kategoria: konkursy

Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Promocji Szkoły
autor: Maria Mazurowska
kategoria: opracowanie

Plan pracy Zespołu do spraw Promocji Szkoły
autor: Maria Mazurowska
kategoria: plany pracy

Nauka kroków fitness w prostych układach choreograficznych - zajęcia typu fat burner
autor: Agnieszka Dudek
kategoria: scenariusz lekcji

Bezpieczne wakacje
autor: Barbara Kabzińska
kategoria: twórczość własna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Uroczystość Pożegnania Przedszkola
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Stonehenge - a mystery of the past
autor: Marzena Majewska
kategoria: scenariusz lekcji

P.E. lesson in English - Keep fit !
autor: Agnieszka Dudek
kategoria: scenariusz lekcji

Krzyżówka ekologiczna z hasłem dla gimnazjum
autor: Anita Podrzycka
kategoria: opracowanie

Krzyżówka ekologiczna z hasłem dla klasy IV-VI
autor: Anita Podrzycka
kategoria: opracowanie

Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi ?
autor: Aleksandra Krauze
kategoria: artykuł

Nagroda jako skuteczna metoda w procesie wychowawczym dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rola rodziców jako partnerów w procesie uczenia się dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Postawy rodzicielskie i motywacje uczenia się dzieci
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Ojciec w rodzinie - model ojca idealnego i jego rola we współczesnym świecie
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Kara jako jedna z metod stosowanych w procesie wychowawczym dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rośliny chronione w Polsce
autor: Jolanta Myśków
kategoria: prezentacja multimedialna

Święto Pluszowego Misia
autor: Jolanta Myśków
kategoria: prezentacja multimedialna

Encyklopedie i słowniki
autor: Jolanta Myśków
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Adamczyk-Mizgała
kategoria: awans zawodowy

Let's travel to... - quiz dla przyszłych techników obsługi turystycznej
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: quiz

Bajki na listopadowe wieczory
autor: Marta Smajdor
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Smorąg
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Pietrasiewicz-Niedźwiecka
kategoria: awans zawodowy

Jak minął rok ? Co nam się udało a co nie w mijającym roku szkolnym
autor: Marzena Majewska
kategoria: scenariusz lekcji

Program autorski zajęć muzyczno-tanecznych "Mali muzycy"
autor: Beata Szymanek
kategoria: program edukacyjny

Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem
autor: Katarzyna Olejnik, Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Street art. Sztuka w przestrzeni publicznej
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy z plastyki dla klasy I gimnazjum
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Majewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Małgorzata Skupień-Kaluga
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Skupień-Kaluga
kategoria: awans zawodowy

Cooking is hot !
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: quiz

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Arletta Rachwał
kategoria: awans zawodowy

Asertywność jako wybrana kompetencja społeczna
autor: Szymon Olejnik, Katarzyna Olejnik
kategoria: artykuł

Ekodzieciaki - z przyrodą na ty
autor: Marta Smajdor
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Smajdor
kategoria: awans zawodowy

Quiz na lekcję lub kółko języka angielskiego
autor: Marzanna Nowak-Cak
kategoria: quiz

Program kółka języka angielskiego
autor: Marzanna Nowak-Cak
kategoria: plany pracy

Jak nie zrazić dzieci do matematyki
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Warto słuchać przyrody
autor: Małgorzata Serafin
kategoria: konspekt zajęć

W rodzinie pingwinów
autor: Małgorzata Serafin
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Andrusiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Urbańczyk
kategoria: awans zawodowy

Organizacja terapii z dzieckiem autystycznym
autor: Magdalena Maciejewska
kategoria: artykuł

Arkusz dokumentacji postępów dziecka z orzeczeniem o autyzmie wczesnoszkolnym
autor: Magdalena Maciejewska
kategoria: opracowanie

Projekt edukacyjny "Z wizytą na Olimpie"
autor: Karolina Strógarek
kategoria: projekt edukacyjny

Program koła dziennikarskiego "Dziennikarze na start!"
autor: Karolina Strógarek
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych "Język polski jest łatwy!"
autor: Karolina Strógarek
kategoria: plany pracy

Pomysł na omówienie lektury - instrukcja gry czytelniczej "Zapraszamy do Narnii!"
autor: Karolina Strógarek
kategoria: gra edukacyjna

Poetycki obraz marcowej przyrody
autor: Karolina Strógarek
kategoria: scenariusz lekcji

Czy w stajni Augiasza znajdziemy konie trojańskie ? – podsumowanie wiadomości o mitach
autor: Karolina Strógarek
kategoria: scenariusz lekcji

Świat pokryty śniegiem - utrwalenie wiadomości o środkach poetyckich
autor: Karolina Strógarek
kategoria: scenariusz lekcji

Uczeń nieśmiały w klasie
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Ruch i rekreacja w czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: artykuł

Ptaki zimujące w Polsce
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: scenariusz zajęć

Uroczyste spotkanie wigilijne w świetlicy
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: scenariusz zajęć

Jesienne inspiracje plastyczno-muzyczne
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: scenariusz zajęć

Quiz wiadomości o mieście Poznaniu
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: konkursy

Program kółka polonistycznego
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: plany pracy

Pomagam Ziemi
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: konspekt zajęć

Od źródła do ujścia
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Urbańczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Opis bociana białego
autor: Anna Jankowska
kategoria: scenariusz lekcji

Przedstawienie Bożonarodzeniowe
autor: Anna Jankowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Królowa Śniegu
autor: Anna Jankowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Prawa dziecka
autor: Katarzyna Głowacka
kategoria: artykuł

Program kółka matematycznego "Poszukuję, myślę, odkrywam"
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: plany pracy

Jak motywować uczniów do nauki
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Praca z roszczeniowymi rodzicami
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Nie taka kombinatoryka straszna...
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: awans zawodowy

Piosenka dla mojej Mamy
autor: Barbara Kabzińska
kategoria: opracowanie

Sprawdzian z bajek i fraszek
autor: Elżbieta Bandoła
kategoria: ocenianie

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty z języka angielskiego
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: ocenianie

Trudności dziecka autystycznego i dostosowanie wymagań w edukacji szkolnej
autor: Izabela Stadnik
kategoria: prezentacja multimedialna

Autyzm - zagadnienia związane z zaburzeniem rozwoju
autor: Izabela Stadnik
kategoria: prezentacja multimedialna

Quiz z języka zawodowego "Perfect waiter"
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: ocenianie

Quiz z języka zawodowego "Our hotel is terrific!"
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Bielinska
kategoria: awans zawodowy

Słaba Żaba
autor: Dorota Bembnowska-Nowaczyk
kategoria: scenariusz przedstawienia

Zdrowe odżywianie jako podstawa funkcjonowania organizmu
autor: Dorota Bembnowska-Nowaczyk
kategoria: scenariusz warsztatów

Zdrowy i sprawny przedszkolak
autor: Anna Bielinska, Barbara Cholewa
kategoria: program edukacyjny

Chrzest Mieszka w komiksie
autor: Małgorzata Klimek
kategoria: scenariusz warsztatów

Zachowanie się przy stole
autor: Anna Bogalska
kategoria: konspekt lekcji

Osobista refleksja związana z Treningiem Zastępowania Agresji ART
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Ćwiczenia utrwalające przewroty dominanty septymowej i wprowadzające do wychylenia modulacyjnego w oparciu o fragment utworu "Słodkie marzenie" op.39 Piotra Czajkowskiego.
autor: Paulina Socha
kategoria: scenariusz lekcji

Kiedy w szkole dzieje się źle, czyli stop przemocy w szkole
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat ?
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Dzień bez konfliktu
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Jak rozwiązywać test z matematyki ?
autor: Kinga Haremza
kategoria: opracowanie

Jak dobrze napisać sprawdzian z matematyki ?
autor: Kinga Haremza
kategoria: opracowanie

Poznajemy wielokąty
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Klasyfikacja czworokątów
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Jednostki długości, masy i pojemności
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Jak pomóc dzieciom słabowidzącym na lekcjach matematyki ?
autor: Kinga Haremza
kategoria: artykuł

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
autor: Kinga Haremza
kategoria: plany pracy

Zbiorcza karta zajęć rewalidacyjnych (zajęcia orietntacji przestrzennej i poruszania się)
autor: Kinga Haremza
kategoria: opracowanie

Zbiorcza karta zajęć rewalidacyjnych (usprawnianie technik szkolnych, usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych)
autor: Kinga Haremza
kategoria: opracowanie

Zaniedbywanie dzieci w rodzinie
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rodzina jako środowisko kształtowania się więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rozwód rodziców i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rola motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie uczenia się
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Sawicka-Kotiuszko
kategoria: awans zawodowy

Przemoc seksualna wobec dzieci
autor: Maria Brudek
kategoria: prezentacja multimedialna

Animals are our best friends
autor: Maria Brudek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz rozgrywek sportowych z okazji Dnia Dziecka
autor: Magdalena Dyduła
kategoria: scenariusz zajęć

Słowa, słowa, słowa - konkurs ze znajomości słownictwa
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: konkursy

Konkurs językowy dla uczniów gimnazjum "Sport po angielsku"
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: konkursy

Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Stanów Zjednoczonych "Stąd do Ameryki"
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Kowalczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Sławska
kategoria: awans zawodowy

Ubiór na przestrzeni wieków
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: prezentacja multimedialna

Sztuka i natura
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: prezentacja multimedialna

Niekonwencjonalne techniki malarskie w sztuce XX wieku
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: prezentacja multimedialna

Woliński Park Narodowy
autor: Anita Podrzycka
kategoria: prezentacja multimedialna

Test "Rozpoznaj rośliny wodne i nadwodne"
autor: Anita Podrzycka
kategoria: ocenianie

Świat materii
autor: Anita Podrzycka
kategoria: scenariusz lekcji

Poznajemy zjawisko magnetyzmu
autor: Anita Podrzycka
kategoria: scenariusz lekcji

Bezkręgowce Polski
autor: Anita Podrzycka
kategoria: scenariusz lekcji

Polsko-Angielski słownik terminów logistycznych
autor: Karolina Hryckiewicz
kategoria: opracowanie

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa de Konstantów Przyjemska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Wilk
kategoria: awans zawodowy

Kreatywne zabawy rodziców i dzieci
autor: Małgorzata Grellus
kategoria: scenariusz zajęć

Elementy socjoterapii już od przedszkola ?
autor: Joanna Barankiewicz
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Karta obserwacji dziecka trzyletniego
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: opracowanie

Rola rodziny w przejawach dziecięcej agresji
autor: Albina Rezuanova
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny dzieci w przedszkolu
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: artykuł

Arteterapia, jako metoda usuwania zaburzeń emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: artykuł

Fotosynteza
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Enzymy
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Okrytonasienne
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Nagonasienne
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Płazy
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Gady
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Wzrost i rozwój okrytonasiennych
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Transport wody i soli mineralnych
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Różnorodność biologiczna - zagrożenia
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Biotechnologia tradycyjna
autor: Honorata Kuplowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Matyśkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Wpływ komputerów i tabletów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

W świecie figur geometrycznych
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęcia

Zadania do zajęć koła matematycznego w gimnazjum
autor: Zbigniew Stebel
kategoria: opracowanie

Majowe świętowanie
autor: Magdalena Periżok-Kowalczyk, Halina Dziedzic
kategoria: scenariusz przedstawienia

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anita Podrzycka
kategoria: awans zawodowy

Test "Związki frazeologiczne"
autor: Iwona Ben Shil
kategoria: ocenianie

Test "Dbam o Polskę"
autor: Iwona Ben Shil
kategoria: ocenianie

Program zajęć dla dzieci 5, 6-letnich mających problemy manualne i grafomotoryczne
autor: Magdalena Kosmala
kategoria: plany pracy

Program Erasmus+ - wielkie możliwości
autor: Dominika Pardela
kategoria: artykuł

Wspieranie uzdolnień uczniów w procesie dydaktycznym
autor: Sabina Nowosielecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Padaczka w szkole
autor: Sabina Nowosielecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sabina Nowosielecka
kategoria: awans zawodowy

Rola i zadania policji w zwalczaniu terroryzmu w Polsce
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: opracowanie

Plan pracy edukacji prozdrowotnej w gimnazjum
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: plany pracy

Zdrowy styl życia w harmonogramie dnia
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Pierwsza pomoc w różnych wypadkach
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Wzory skróconego mnożenia
autor: Joanna Łęcka
kategoria: scenariusz lekcji

Własnoœci potęgowania
autor: Joanna Łęcka
kategoria: scenariusz lekcji

Pole powierzchni graniastosłupów - zadania
autor: Joanna Łęcka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz konkursu przyrodniczego dla klas II
autor: Elżbieta Afiniec
kategoria: konkursy

Plan pracy szkolnego koła PCK
autor: Elżbieta Afiniec
kategoria: plany pracy

O chłopcu, który bardzo lubił jeść słodycze
autor: Katarzyna Roszko
kategoria: twórczość własna

Świat widziany oczami dziecka/osoby niepełnosprawnej
autor: Edyta Dyjak
kategoria: artykuł

Dogoterapia. Zajęcia z Udziałem Zwierząt - definicja, cele, korzyści
autor: Edyta Dyjak
kategoria: referat

Ćwiczenia z różnymi typami słowników
autor: Anna Kowalczyk
kategoria: konspekt lekcji

Przyjaciele Adama Mickiewicza. "Gdzie ty, tam ja, – co moje, to twoje" - na czym polega przyjaŹń?
autor: Anna Kowalczyk
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Krupińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Krupińska
kategoria: awans zawodowy

Praca klasowa z działu "Funkcja kwadratowa"
autor: Jolanta Piechota
kategoria: ocenianie

Społeczna i własna postawa wobec osób niepełnosprawnych
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Rola literatury brytyjskiej w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej
autor: Joanna Siemczonek-Plis
kategoria: artykuł

Angielski w sieci
autor: Magdalena Kotowska
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Jagiełło
kategoria: awans zawodowy

Jak niektóre zwierzęta spędzają zimę?
autor: Elżbieta Afiniec
kategoria: konspekt lekcji

Dodawanie liczb w zakresie 15
autor: Elżbieta Afiniec
kategoria: konspekt lekcji

Bal kwiatów na powitanie wiosny
autor: Karolina Górna
kategoria: scenariusz zajęć

Problematyka nieœmiałości dziecięcej
autor: Joanna Pazdańska
kategoria: artykuł

"Ich und meine Familie" - poznaję słownictwo związane z rodziną na podstawie piosenki
autor: Anna Tkaczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Bliżej Irlandii - bliżej języka i wartości. Realizacja projektu "Irlandia w szkole"
autor: Agnieszka Pacyno, Sylwia Jędrach, Katarzyna Wypchał
kategoria: artykuł

Zestawienie bibliograficzne "Współczesne substancje psychoaktywne. Profilaktyka oraz skutki zażywania dopalaczy. Wybór literatury"
autor: Anna Sosnowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Cieślar
kategoria: awans zawodowy

Projekt edukacyjny "Bezpiecznie zakręceni"
autor: Karina Surowiec
kategoria: projekt edukacyjny

Czytać... warto ?
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian "Instrumenty smyczkowe"
autor: Katarzyna Grążawska
kategoria: ocenianie

Karta pracy dla ucznia"Opera i Stanisław Moniuszko"
autor: Katarzyna Grążawska
kategoria: opracowanie

Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej metodą grup eksperckich
autor: Jolanta Piechota
kategoria: opracowanie

Magia słowa - stworzyć kobietę jego mocą - na podstawie Antoniego Libery "Madame"
autor: Anna Kłosińska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Grążawska
kategoria: awans zawodowy

"Dopokąd idę!..." - poszukiwanie drogi życia w wierszu "Pielgrzym" C.K.Norwida
autor: Anna Kłosińska
kategoria: scenariusz lekcji

Test z wiedzy o Biblii dla klasy I gimnazjum
autor: Anna Kłosińska
kategoria: ocenianie

Kartkówka ze znajomości Małego Księcia
autor: Anna Kłosińska
kategoria: ocenianie

When nature bites back. Klęski żywiołowe
autor: Anna Morawiec
kategoria: scenariusz lekcji

You'd better go to hospital. Zdrowie
autor: Anna Morawiec
kategoria: scenariusz lekcji

Zajęcia z elementami bajkoterapii z wykorzystaniem baśni "Smutki Tosi"
autor: Marlena Wrońska
kategoria: scenariusz zajęć

Zajęcia z elementami bajkoterapii z wykorzystaniem baśni "Kłopot Leona"
autor: Marlena Wrońska
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marlena Wrońska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marlena Wrońska
kategoria: awans zawodowy

Praca klasowa ze słowotwórstwa
autor: Karolina Besztak
kategoria: ocenianie

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wiersza K. K. Baczyńskiego Elegia o... [chłopcu polskim]
autor: Karolina Besztak
kategoria: scenariusz lekcji

Program rewalidacji ucznia klasy I gimnazjum ze stwierdzonym niedosłuchem
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

Program rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

I'm a hungry monster
autor: Joanna Siemczonek-Plis
kategoria: scenariusz lekcji

House
autor: Joanna Siemczonek-Plis
kategoria: scenariusz lekcji

Amazing ZOO
autor: Joanna Siemczonek-Plis
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawdzian "Poznajemy najbliższe otoczenie"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Odkrywamy tajemnice zdrowia"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Odkrywamy tajemnice życia"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Karta obserwacji dziecka czteroletniego
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: opracowanie

Robin Hood
autor: Dorota Wilk-Visentin
kategoria: scenariusz przedstawienia

Orientacja nekrofilna w analizie wychowawczej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Golubska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Lipska
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
autor: Beata Bujniewicz
kategoria: plany pracy

Gry - różnorodność i wartość
autor: Anna Bartnicka
kategoria: artykuł

Płazy - zwierzęta dwóch środowisk
autor: Anna Kopycińska
kategoria: scenariusz lekcji

Układanie opisu Syrenki Warszawskiej na podstawie obserwacji zdjęcia herbu
autor: Małgorzata Nowakowska-Wójt
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Paweł Miśkowicz
kategoria: awans zawodowy

Gorący temat: "Sześciolatki w szkole"
autor: Beata Witkowska
kategoria: artykuł

Nominalisierung in der deutschen Sprache
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Funktionsverbgefüge in der deutschen Sprache
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dominika Ozdowska
kategoria: awans zawodowy

Rodzinnie, radośnie, ruchliwie
autor: Żaneta Piernikowska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Żaneta Piernikowska
kategoria: awans zawodowy

Fryderyk Chopin
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Smacznego - słownictwo związane z jedzeniem, ćwiczenia dla poziomu A1 do nauki języka polskiego jako obcego
autor: Edyta Denst-García
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja

Pronombres de complemento indirecto - material teórico y práctico
autor: Edyta Denst-García
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja

Psychologia i Dydaktyka - orientacja interpretatywna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Oferta szkoleniowa UMK w Toruniu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Program koła plastycznego "Przedszkolne origami"
autor: Magdalena Kosmala
kategoria: plany pracy

Wielkanocne zwyczaje
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Warsztaty dla uczniów i rodziców "W Młynie nauki"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zwiastuny wiosny
autor: Beata Deptuła
kategoria: prezentacja multimedialna

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
autor: Aneta Golisz
kategoria: plany pracy

Analiza książki "Słyszenie ciszy. Antologia poezji protomistycznej" M.A.Kardyni, P.Rogoziński
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pierwszy sukces niestandardowego programu Atos dla niewidomych
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Program zajęć tanecznych dla klas I-III
autor: Małgorzata Mach
kategoria: plany pracy

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia 6-letniego
autor: Anna Laskowska
kategoria: scenariusz zajęć

Ćwiczenia usprawniające pracę lewej i prawej półkuli
autor: Anna Laskowska
kategoria: opracowanie

Zasady ortograficzne
autor: Ewa Zelek
kategoria: prezentacja multimedialna

Środki stylistyczne
autor: Ewa Zelek
kategoria: prezentacja multimedialna

Frazeologizmy ukryte w obrazkach
autor: Ewa Zelek
kategoria: prezentacja multimedialna

Program "Sprawna ręka" przeznaczony dla uczniów klasy II mających trudności z kaligrafią
autor: Lucyna Barej
kategoria: program edukacyjny

Prawdziwy przyjaciel
autor: Aneta Nosal
kategoria: scenariusz zajęć

Co można wyczarować ze śmieci ?
autor: Urszula Tyrała
kategoria: scenariusz zajęć

Mamo, tato zobacz jakim jestem przedszkolakiem
autor: Urszula Tyrała
kategoria: scenariusz zajęć

Kolczatek na tropie leśnych mieszkańców
autor: Urszula Tyrała
kategoria: scenariusz zajęć

Przygody kropelek
autor: Urszula Tyrała
kategoria: scenariusz zajęć

Medal dla dziadka
autor: Katarzyna Hamerla
kategoria: konspekt zajęć

Projekt Erasmus+ Math Around Us
autor: Sabina Malik
kategoria: artykuł

Funkcje i ich własności - powtórzenie
autor: Sabina Świerczek
kategoria: scenariusz lekcji

Dziecko nadpobudliwe ruchowo
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Olga Łosiowska
kategoria: awans zawodowy

W lodowej krainie
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Skarbek
kategoria: awans zawodowy

Nasze obowiązki
autor: Magdalena Staniszewska
kategoria: konspekt zajęć

Poznajmy się lepiej
autor: Magdalena Staniszewska
kategoria: konspekt zajęć

Skąd wzięły się krasnale we Wrocławiu ?
autor: Lidia Bilińska
kategoria: konspekt lekcji

Lekcja języka polskiego dla obcokrajowców "Powitanie wiosny"
autor: Aleksandra Kubis-Szlachta
kategoria: konspekt lekcji

"Czworo gości w karmniku" - teatr sylwet z wykorzystaniem utworu M.Konopnickiej "Zima"
autor: Anna Kosmala
kategoria: scenariusz zajęć

"Chcę mieć przyjaciela" - kształtowanie życzliwej i otwartej postawy wobec odmienności innych na podstawie opowiadania Doroty Niewoli
autor: Anna Kosmala
kategoria: scenariusz zajęć

"Jesienne zabawy" - zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Anna Kosmala
kategoria: scenariusz zajęć

Analiza książki "Barwy świata baśni" U. Chęcińskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Maszyna potestatem. Ekspansja urządzeń w życiu i umieraniu człowieka. Analiza pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Program koła języka rosyjskiego
autor: Ewa Jaskulska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Emilia Kołodziejczyk
kategoria: awans zawodowy

Krzyżówka "Wielomiany i wyrażenia wymierne"
autor: Sabina Świerczek
kategoria: opracowanie

Krzyżówka "Stereometria"
autor: Sabina Świerczek
kategoria: opracowanie

Krzyżówka "Prawdopodobieństwo"
autor: Sabina Świerczek
kategoria: opracowanie

Krzyżówka powtórzeniowa dla klasy 4 technikum
autor: Sabina Świerczek
kategoria: opracowanie

Krzyżówka "Funkcja liniowa"
autor: Sabina Świerczek
kategoria: opracowanie

Program wychowawczy w przedszkolu
autor: Izabela Karoń
kategoria: plany pracy

Kolorowe balony w karnawale
autor: Izabela Karoń
kategoria: konspekt zajęć

Już czas na przedświąteczne porządki
autor: Izabela Karoń
kategoria: konspekt zajęć

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym, a opiekunem stażu
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Granica funkcji w punkcie
autor: Sabina Świerczek
kategoria: prezentacja multimedialna

Obliczanie granicy ciągu liczbowego
autor: Sabina Świerczek
kategoria: prezentacja multimedialna

Granica ciągu liczbowego
autor: Sabina Świerczek
kategoria: prezentacja multimedialna

Prędkość, droga, czas
autor: Barbara Szczeszka
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Szczeszka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Półgęsek
kategoria: awans zawodowy

Szkodliwość palenia tytoniu
autor: Magdalena Staniszewska
kategoria: konspekt lekcji

Adjektiv & Adverb
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Kształtowanie szybkości u piłkarza
autor: Rafał Nikodem
kategoria: konspekt zajęć

Uczymy się grać w badmintona
autor: Rafał Nikodem
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Rafał Nikodem
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Nauczanie uczniów ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla systemu edukacji - z doświadczeń nauczyciela-terapeuty
autor: Aneta Pergoł-Dąbrowska
kategoria: artykuł

Opieka paliatywna a relacje rodzinne
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Janusz Korczak - Kajtuś Czarodziej - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ireneusz Iredyński - Okno - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Bal w przedszkolu
autor: Sylwia Gurgacz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz zajęć

MOBILność edukacyjna w Europie (MOBILE)
autor: Sylwia Kurszewska
kategoria: projekty edukacyjne

Rola dziadków w życiu dziecka
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

W krainie liczb - utrwalenie wiadomości i umiejętności
autor: Karina Sowa
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Zimny
kategoria: awans zawodowy

Ekologia u Benedykta XVI
autor: Przemysław Śniegowski
kategoria: referat

Skrypt z filozofii greckiej
autor: Przemysław Śniegowski
kategoria: opracowanie

Raport z badania wyników nauczania chemii w klasach trzecich gimnazjum
autor: Monika Lewandowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Profilaktyka zachowań agresywnych
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Umweltschutz - ochrona środowiska
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Sprawdzian - zastosowanie geometrii płaskiej w życiu codziennym
autor: Sabina Świerczek
kategoria: ocenianie

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój dziecka
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: artykuł

Zestawienie bibliograficzne "Otyłość u dzieci i młodzieży"
autor: Agnieszka Pogorzelska
kategoria: opracowanie

Witamy miesiąc kwiecień
autor: Beata Skotnicka
kategoria: scenariusz zajęcia

Węgiel i jego związki z wodorem
autor: Karina Sowa
kategoria: konspekt lekcji

Niepełnosprawni są wśród nas - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność
autor: Karina Sowa
kategoria: konspekt lekcji

Bezpieczeństwo na drodze i w środkach lokomocji
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: projekt edukacyjny

Trampolinek uczy nas matematyki
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Imieniny grupy
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy w przedszkolu
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Ważne znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Spacerujmy dla zdrowia
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Zdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Rola białka w żywieniu dzieci i osób dorosłych
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Pijmy wodę dla zdrowia
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Mutyzm selektywny - wyniki badań własnych
autor: Maria Bystrzanowska
kategoria: artykuł

Co zrobić, żeby mutyzm wybiórczy/selektywny nie zakotwiczył się w przedszkolu/szkole na wiele lat
autor: Maria Bystrzanowska
kategoria: artykuł

Bezpiecznie i przyjemnie spędzamy czas w przedszkolu
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Giezek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Malgorzata Krzyszczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Patrycja Szymanek-Mosio
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
autor: Julita Kubczyk
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Julita Kubczyk
kategoria: awans zawodowy

Wychowanie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Socjalizacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Stachowiak
kategoria: awans zawodowy

Jak pomóc dziecku z ADHD ?
autor: Aleksandra Krauze
kategoria: artykuł

Rektion der Adjektive - Rekcja przymiotnika
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Zabawy zimowe - redagowanie rad na ferie
autor: Małgorzata Nowakowska-Wójt
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Zimowe śpiochy
autor: Joanna Borusiak
kategoria: scenariusz zajęć

Znamy pory roku
autor: Joanna Borusiak
kategoria: scenariusz zajęć

Ogień
autor: Joanna Borusiak
kategoria: scenariusz zajęć

Retoryka i retoryka dla Alexandra autorstwa Arystotelesa - recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ćwiczenia leksykalne z języka niemieckiego oparte na słownictwie z zakresu przymiotników
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia leksykalne z języka niemieckiego dotyczące kultury
autor: Anna Brzostek
kategoria: opracowanie

Zaburzona osobowość. Analiza procesów psychopatologicznych w świetle różnych teorii osobowości
autor: Michał Wiśniewski
kategoria: esej

Jak motywować do działania? Program poprawy efektywności działania na podstawie teorii Fredericka Herzberga
autor: Michał Wiśniewski
kategoria: artykuł

Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900 - recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kołodziejczyk
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości choinkowej
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz uroczystości

Etiuda teatralna
autor: Igor Bykowski
kategoria: scenariusz przedstawienia

Edukacja Informatyczna - Podstawy topologii sieci w systemach rozproszonych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Woda to wielki dar
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Krytyka vs feedback, a konformizm - analiza zestawionych pojęć
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zorganizowana i skuteczna postawa rodzicielska - analiza zagadnienia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Opornik i taniec, analiza edukacyjna z metaforą
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wizja śmierci według Piotra Krakowskiego, od Baroku po wiek XIX - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Igor Bykowski
kategoria: awans zawodowy

Interpretacja wiersza Paul Engle - "Autoportret", w wizji szaleństwa Michaela Foucaulta
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Londyn - miasto, które powinieneś zobaczyć
autor: Magdalena Świszcz
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Świszcz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz lekcji z uwzględnieniem ćwiczeń logopedycznych o charakterze onomatopeicznym z wykorzystaniem elementów teatru cieni
autor: Iwona Kudyba
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć opartych na programie matematycznym prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - lekcja o charakterze powtórzeniowym
autor: Iwona Kudyba
kategoria: scenariusz zajęć

"Mówię wyraźnie" - zabawy artykulacyjne rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie
autor: Beata Szewczyk
kategoria: artykuł

"(...) O typie biograficznym zboczeńca" - analiza artykułu A. Makowskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć adaptacyjnych w grupie dzieci 5,6-letnich
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Wieczór wróżb andrzejkowych "Zajączki" dla dzieci i rodziców
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: scenariusz zajęć

Praca klasowa "Podróże małe i duże..."
autor: Marcin Antoniewicz
kategoria: ocenianie

Test "Czy znasz mitologię ?"
autor: Marcin Antoniewicz
kategoria: ocenianie

Sprawdzian wiadomości "Uczę się kochać Boga i ludzi"
autor: Marcin Antoniewicz
kategoria: ocenianie

Scenariusz uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
autor: Krystyna Borowska
kategoria: scenariusz akademii

Sprawdzian "Misja Kościoła w świecie - odpowiedzialne dziedzictwo"
autor: Krystyna Borowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Duch Święty źródłem jedności między ludźmi; Świat wartości drogą do szczęścia"
autor: Krystyna Borowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Jezus oczekiwanym Mesjaszem; Posłannictwo Jezusa"
autor: Krystyna Borowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Bóg naucza przez Jezusa"
autor: Krystyna Borowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Bóg pragnie naszego szczęścia; Bóg jest wierny swojemu przymierzu"
autor: Krystyna Borowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z religii dla klasy pierwszej
autor: Krystyna Borowska
kategoria: ocenianie

Program działań plastycznych Kółka Plastycznego dla klas młodszych
autor: Bożena Piechocka
kategoria: plany pracy

Działalność świetlicy szkolnej w opinii rodziców
autor: Bożena Piechocka
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Bożena Piechocka
kategoria: awans zawodowy

"Dopalacze - wypalacze" - prezentacja dla rodziców
autor: Jolanta Salwa
kategoria: prezentacja multimedialna

"Dopalacze - wypalacze" - prezentacja dla uczniów
autor: Jolanta Salwa
kategoria: prezentacja multimedialna

Co każdy Rodzic powinien wiedzieć o jąkaniu ?
autor: Kamila Kwiecień
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Teresa Liberska
kategoria: awans zawodowy

Próbny egzamin maturalny z matematyki
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: ocenienie

Test diagnozujący z matematyki dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: ocenienie

Konspekt metodą Monessori "Układ Słoneczny"
autor: Marta Sobieralska
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Bogdanowicz
kategoria: awans zawodowy

5 największych pomyłek jakie robią rozwodzący się rodzice
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Recenzja książki Temple Grandin "Byłam dzieckiem autystycznym"
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ujęcie porównawcze czterech stopni upośledzenia umysłowego
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Sienkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Łatka-Kampik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Wioleta Nastały
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariola Kozioł
kategoria: awans zawodowy

Doktor Dollitle i jego zwierzęta
autor: Iwona Kudyba
kategoria: scenariusz lekcji

Program literacko-teatralny "Chcę być widzem i aktorem"
autor: Iwona Kudyba
kategoria: program edukacyjny

Muzyczna podróż
autor: Marta Słupna
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Hajda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Loster
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: awans zawodowy

Świat zwariował! Pozwólcie dzieciom by były sobą
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Wpływ projektów unijnych na jakość działania szkoły
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

System of education in Poland
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Umiejętności mistrza Wilhelma
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

"Teoria literatury" wg Ani z Zielonego Wzgórza
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

W jaskini smoka. Motyw smoka w literaturze
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

Poeta i apostoł - inaczej o tym samym
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

Wyznaczniki arkadyjskiej idealizacji w poezji i malarstwie
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

Wymowa przypowieści biblijnej o synu marnotrawnym
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

Opisujemy dziewczynkę w czerwonej sukni
autor: Małgorzata Chmielowiec
kategoria: scenariusz lekcji

Wielokąty i okręgi - powtórzenie wiadomości
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs wiadomości z układów równań
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: konspekt lekcji

Wielkości odwrotnie proporcjonalne
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz na Dzień Nauczyciela
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: scenariusz akademii

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Mucha
kategoria: awans zawodowy

Stymulowanie mowy dziecka w czynnościach dnia codziennego
autor: Kinga Piotrowska
kategoria: artykuł

Prywatność i sfera publiczna w edukacji wyższej. Analiza artykułu Oskara Szwabowskiego.
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zachwyt jako kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Trwałość ruchów piłki czyli przemieszczanie miejsc edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Jak gra może pomóc w edukacji
autor: redakcja
kategoria: artykuł

Nowa filozofia przyrody. Analiza artykułu księdza Michała Hellera
autor: Krzysztof Gancarz
kategoria: artykuł

Youtube w edukacji i kulturze
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Metoda 5 pytań zdrowego myślenia według jr. M.C. Maultsby
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

"Egoistyczny altruizm" - z przymrużeniem oka
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

II Kongres Edukacja i Rozwój
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Miarka-Żukowska
kategoria: awans zawodowy

Plan zajęć dodatkowych w przedszkolu "Wtorek z niespodzianką - zajęcia muzyczno-ruchowe"
autor: Monika Obcowska
kategoria: plany pracy

Justyna Nowotniak - Etnografia Wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Powaga i śmiech - pogranicza edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Schmidt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Żaneta Bąk
kategoria: awans zawodowy

Rodzaje agresji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Recenzja - Jesper Juul "Kryzys szkoły"
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja poszukująca - nomadyczna maszyna edukacyjna - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Upokorzenie w edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Tanatopedagogika - inny - doświadczenie cierpienia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Recenzja - Homo Viator. Wstęp do metafizyki nadziei - Gabriel Marcel
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Widzieć i zobaczyć jako elementy tanatopedagogiki
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty funkcjonowania w szkole dzieci przewlekle chorych
autor: Monika Mach
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Mach
kategoria: awans zawodowy

Umiejętności nauczyciela przydatne we współpracy z rodzicami
autor: Kamila Warot
kategoria: artykuł

Innowacyjność a edukacja - sytuacja w Polsce
autor: Agata Poczmańska
kategoria: artykuł

Władza - wiedza - edukacja. Implikacje władzy i- wiedzy
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pracownik - Edukacja - Emancypacja - Szkoła demokratyczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Karta pracy "Utrwalanie głoski ż/rz w nagłosie i śródgłosie"
autor: Aleksandra Bodetko
kategoria: opracowanie

Karta pracy "Utrwalanie głoski ż/rz w nagłosie"
autor: Aleksandra Bodetko
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Warot
kategoria: awans zawodowy

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem własności o prostopadłościanie
autor: Beata Nowakowska
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja

Podzielność liczb naturalnych - powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności
autor: Beata Nowakowska
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja

Test "Odprawa pasażera"
autor: Agnieszka Gola-Nowak
kategoria: ocenianie

Ćwiczenie analizy i syntezy wyrazowej
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: konspekt zajęć

Program zajęć rewalidacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu znacznym
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Dworakiewicz
kategoria: awans zawodowy

Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Odlewanie kokilowe
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Wyznaczanie odpowiedzi skokowej silnika prądu stałego w programie Mathlab i Simulink
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Przebieg audytów jakości - od planowania do działań poaudytowych w oparciu o przepisy PART M i PART 145
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Budowa i eksploatacja silnika turbinowego - układy wylotowe i komory spalania
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Jak pokonać lekturowstręt ?
autor: Dorota Bąk
kategoria: artykuł

Potyczki ortograficzne
autor: Aneta Urbańska
kategoria: program edukacyjny

Słowem malowane
autor: Aneta Urbańska
kategoria: program edukacyjny

Spotkanie ze sztuką
autor: Aneta Urbańska
kategoria: program edukacyjny

W teatrze lalek
autor: Aneta Urbańska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Hanna Drązikowska
kategoria: awans zawodowy

O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym. Analiza artykułu księdza Kazimierza Twardowskiego
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Ewaluacja autorskiego programu pomocy przedmedycznej z elementami ratownictwa medycznego
autor: Żaneta Kwapisz
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z działalności Klubu Wolontariusza
autor: Żaneta Kwapisz
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Rosa
kategoria: awans zawodowy

Objawy ryzyka dysleksji u dzieci pięcio- i sześcioletnich
autor: Jolanta Piech
kategoria: artykuł

Instrukcja "Zabudowy podciągu drewnianego na stojaku Valent w wyrobiskach sztolni ćwiczebnej"
autor: Wiesław Musiał
kategoria: opracowanie

Instrukcja "Przedłużanie lutniociągu metalowego w wyrobiskach sztolni ćwiczebnej"
autor: Wiesław Musiał
kategoria: opracowanie

Instrukcja "Zabudowy podciągu stalowego w osi wyrobiska podbudowanego stojakiem SV w wyrobiskach sztolni ćwiczebnej"
autor: Wiesław Musiał
kategoria: opracowanie

Zaczarowany świat mandali
autor: Ewa Chylińska
kategoria: artykuł

Korzyści płynące z nauki. Dyskusja
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: scenariusz lekcji

Program zajęć pozalekcyjnych kółka języka angielskiego dla klas IV-VI
autor: Anna Such
kategoria: plany pracy

Karta logopedyczna
autor: Kamila Budrewicz
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Sikorska
kategoria: awans zawodowy

Program Internackiego Wolontariatu
autor: Sylwia Duklas
kategoria: program edukacyjny

Program Profilaktyczny Internatu
autor: Sylwia Duklas
kategoria: program edukacyjny

Metoda dramy w edukacji dzieci 3 letnich
autor: Ewa Chylińska
kategoria: artykuł

Szkolny Program Profilaktyki "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"
autor: Jolanta Smoleńska
kategoria: program edukacyjny

Sprawdzian wiadomości z edukacji matematycznej dla klasy I
autor: Jolanta Smoleńska
kategoria: ocenianie

Scenariusz Pikniku Rodzinnego pod hasłem "Dzień Dziecka - Dniem Promocji Zdrowia"
autor: Jolanta Smoleńska
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej
autor: Jolanta Smoleńska
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Smoleńska
kategoria: awans zawodowy

Historia książki
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Prawa człowieka a stosowanie aborcji w Europie i Azji Wschodniej
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Scenariusz na Dzień Babci i Dzień Dziadka
autor: Dorota Kostyra
kategoria: scenariusz uroczystości

"Spojrzeć dalej i lepiej poznać. To look further and know better". Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych
autor: Jolanta Sobstel
kategoria: innowacja pedagogiczna

"Posłuszny języczek". Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Dorota Kostyra
kategoria: innowacja pedagogiczna

Gra dydaktyczna - wędrujemy z Koziołkiem Matołkiem
autor: Anna Dziadkowiec
kategoria: opracowanie

Konkurs czytelniczo-językowy z okazji Miesiąca Bibliotek
autor: Anna Dziadkowiec
kategoria: konkursy

"Bez pracy nie ma kołaczy" - lekcja z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV
autor: Anna Dziadkowiec
kategoria: scenariusz zajęć

Przepłynąć ocean... - pokonywanie trudności - lekcja z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV
autor: Anna Dziadkowiec
kategoria: scenariusz zajęć

Jak napisać sprawozdanie ?
autor: Anna Strzelecka
kategoria: scenariusz lekcji

Jak napisać list oficjalny ?
autor: Anna Strzelecka
kategoria: scenariusz lekcji

Korzystamy ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych
autor: Anna Strzelecka
kategoria: scenariusz lekcji

Gromadzimy słownictwo do opisu jesieni
autor: Anna Strzelecka
kategoria: scenariusz lekcji

Pisownia wyrazów wielką literą
autor: Anna Strzelecka
kategoria: scenariusz lekcji

Ćwiczenia słownikowe
autor: Anna Strzelecka
kategoria: opracowanie

Poprawność gramatyczna
autor: Anna Strzelecka
kategoria: opracowanie


poprzednie

> > >

publikacje

  
11700-11601      
11600-11501 11500-11401 11400-11301 11300-11201
11200-11101 11100-11001 11000-10901 10900-10801
10800-10701 10700-10601 10600-10501 10500-10401
10400-10301 10300-10201 10200-10101 10100-10001
9901-10000 9801-9900 9701-9800 9601-9700
9501-9600 9401-9500 9301-9400 9201-9300
9101-9200 9001-9100 8901-9000 8801-8900
8701-8800 8601-8700 8501-8600 8401-8500
8301-8400 8201-8300 8101-8200 8001-8100
7901-8000 7801-7900 7701-7800 7601-7700
7501-7600 7401-7500 7301-7400 7201-7300
7101-7200 7001-7100 6901-7000 6801-6900
6701-6800 6601-6700 6501-6600 6401-6500
6301-6400 6201-6300 6101-6200 6001-6100
5901-6000 5801-5900 5701-5800 5601-5700
5501-5600 5401-5500 5301-5400 5201-5300
5101-5200 5001-5100 4901-5000 4801-4900
4701-4800 4601-4700 4501-4600 4401-4500
4301-4400 4201-4300 4101-4200 4001-4100
3901-4000 3801-3900 3701-3800 3601-3700
3501-3600 3401-3500 3301-3400 3201-3300
3101-3200 3001-3100 2901-3000 2801-2900
2701-2800 2601-2700 2501-2600 2401-2500
2301-2400 2201-2300 2101-2200 2001-2100
1901-2000 1801-1900 1701-1800 1601-1700
1501-1600 1401-1500 1301-1400 1201-1300
1101-1200 1001-1100 901-1000 801-900
701-800 601-700 501-600 401-500
301-400 201-300 101-200 1-100
> > > podział wg wydania (roku ukazania się)


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 201 gości

  reklama