Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: scenariusze / konspekty


rok szkolny - 2005/2006

Święto Pieczenia Chleba
autor: Aleksandra Smagło
kategoria: scenariusz imprezy

Śląska scenka "Babski comber"
autorzy: Jolanta Bryla, Iwona Zapart
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz imprezy środowiskowej z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Ewa Konieczna
kategoria: scenariusze

Scenariusz z okazji Dnia Rodziców
autor: Ewa Konieczna
kategoria: scenariusze

Scenariusz obchodów Święta Polskiej Niezapominajki
autor: Ewa Konieczna
kategoria: scenariusze

Signum temporis, czyli rzecz o terrorze piękna
autor: Danuta Baron-Malinowska
kategoria: scenariusz lekcji

Różne spojrzenia na narodziny Chrystusa. W poszukiwaniu inspiracji.
autor: Danuta Baron-Malinowska
kategoria: scenariusz lekcji

Kraje związkowe Niemiec - scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu
autor: Beata Knuth
kategoria: scenariusz lekcji

Włochy - inscenizacja na uroczystość Dnia Europy
autor: Grażyna Sadowska
kategoria: scenariusz inscenizacji

Umiejętność tworzenia zestawień bibliograficznych na przykładzie publikacji Marii Grzegorzewskiej
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki
autor: Gabriela Kurpińska
kategoria: scenariusze

Konspekty lekcji języka angielskiego w klasie II szkoły podstawowej do tematu "Weather/Seasons"
autor: Jolanta Kieruzel
kategoria: konspekty

Scenariusz zajęć korelujący muzykę z literaturą dziecięcą
autor: Anna Nowak
kategoria: scenariusze

Scenariusz sytuacji edukacyjnej dzieci z grup integracyjnych 4-5 letnich "Drzewa wokół nas"
autor: Małgorzata Gumińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia ucznia "Co kryje się w wierszu ?"
autor: Anna Kancerek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć dla dzieci 3-4 letnich z umuzykalnienia "Wszystko jest muzyką"
autor: Katarzyna Konieczna
kategoria: scenariusze

Dziewczynka z zapałkami
autor: Grażyna Wiltosińska-Ogiela
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz lekcji wiedzy o kulturze "Ubranie jako komunikat"
autor: Beata Walerian-Strońska
kategoria: scenariusze

Wychowawcze i kształcące wartości zabaw i gier ruchowych w świetlicy szkolnej
autor: Magdalena Linke
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II "Dzień Ziemi" - aktywność polonistyczna i plastyczna
autor: Małgorzata Swędrowska
kategoria: konspekt zajęć

Plan metodyczny zajęć świetlicowych "Rękodzieło z siana"
autor: Małgorzata Janikowska
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz zajęć dla klasy III "Dom - bezpieczna przystań"
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz do zajęć w grupie dzieci 5-letnich "Pomagamy uwolnić królewnę"
autor: Anna Małysiak
kategoria: scenariusze

"Im Hotel" - praca z dialogiem
autor: Daria Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci sześcioletnich "Turniej rycerski"
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: scenariusze

Zabawa jako forma wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa w oddziale integracyjnym przedszkola masowego. Przykładowe scenariusze zabaw.
autor: Gabriela Stańczyk
kategoria: scenariusze

Rozwiązywanie zadań związanych z liczeniem pieniędzy
autor: Iwona Stawikowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki w grupie 6-latków
autor: Beata Kaczmar
kategoria: scenariusze

Pod Chrystusowym Krzyżem
autor: Anna Kancerek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Dlaczego pada deszcz ?"
autor: Grażyna Sasim
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości szkolnej "Święto pieczonego ziemniaka"
autor: Grażyna Sasim
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia biblioterapeutycznego "I ja tak potrafię"
autor: Małgorzata Bulanda
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji "Pasowania na przedszkolaka"
autor: Małgorzata Bulanda
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy absolutoryjnej
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: scenariusze

Montaż słowno-muzyczny "Wieczór piernikowy"
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: scenariusze

Wieczornica poświęcona Mikołajowi Kozakiewiczowi
autorzy: Małgorzata Filipiak, Katarzyna Witkowska-Glegoła
kategoria: scenariusze

Koszykówka - doskonalenie kozłowania piłki
autor: Jarosław Dominiczak
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz dziennej jednostki tematycznej "Czekoladowe pierniczki"
autor: Dorota Sobczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości przedszkolnej zorganizowanej w grupie 4-latków z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Urszula Maziarz
kategoria: scenariusze

Zapoznanie dzieci z zeszytem w linie. Próby zahaczenia się o linię.
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: scenariusz zajęć

Przecinanie się kierunków ruchu
autor: Stanisław Firosz
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Internet jako źródło informacji
autor: Stanisław Firosz
kategoria: konspekt lekcji

Pokolenie "bruLionu" - poezja Marcina Świetlickiego
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha" - "Grażyna" A. Mickiewicz
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Poezja rupieci" - A. Sandauer. Miron Białoszewski "Szare eminencje zachwytu".
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Bema pamięci żałobny - rapsod" C.K. Norwid
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Ja wiem, że to niesłuszne" - S. Barańczak - Poeta ugrupowania Nowej Fali
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

Natura w utworach romantycznych - J.W. Goethe "Król Olch"
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Wesele" S. Wyspiańskiego jako dramat - synteza sztuk
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

"Lalka" B. Prusa - "dociekliwa monografia artystyczna wielkiej namiętności" - (H. Markiewicz)
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusz lekcji

Cykl lekcji poświęconych baśni Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi"
autor: Katarzyna Sikora
kategoria: scenariusze lekcji

Czy Rodion musiał zabić? Jak scharakteryzować głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego pt. "Zbrodnia i kara" ?
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Od świętości do kapłaństwa. Nad poezją ks. Jana Twardowskiego.
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: scenariusze zajęć

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VI "Szkoła bez przemocy"
autorzy: Teresa Gruszczyńska, Urszula Markowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
autor: Mariola Garstka
kategoria: scenariusze

Jak alkohol wpływa na organizm człowieka
autor: Małgorzata Hajduk
kategoria: scenariusz lekcji

Patrycjada
autor: Teresa Długosz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wykonywanie projektów z wykorzystaniem różnych technik komputerowych - utrwalenie wiadomości
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć hospitacji diagnozującej w klasie trzeciej "Podróż po Europie"
autor: Joanna Szczęsny
kategoria: scenariusze

Scenariusze lekcji z działu "Wielomiany jednej zmiennej" z zastosowaniem metod aktywizujących
autorzy: Katarzyna Bielawska, Małgorzata Gryko
kategoria: scenariusze

Hospitacja diagnozująca w nauczaniu zintegrowanym "Utrwalenie umiejętności wykonywania działań w zakresie 100"
autor: Wanda Matulewicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego "Nasz kraj, nasi sąsiedzi"
autor: Wanda Matulewicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz z okazji Święta Niepodległości
autor: Anna Biesiadecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości Pasowania na ucznia klasy I
autor: Anna Biesiadecka
kategoria: scenariusze

"Śniegowy bałwanek" - scenariusz zajęcia do pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w wieku przedszkolnym (nie posługującym się mową czynną)
autorzy: Gabriela Rotter, Grażyna Stryczek
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy szkolnej "Ślubowanie klas I"
autorzy: Joanna Banasiak, Marzenna Dobrosielska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II
autor: Barbara Gadzina
kategoria: scenariusze

Montaż poetycko-muzyczny z okazji Dnia Matki dla klasy II
autor: Stanisława Leszczuk
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Sylwia Sokół
kategoria: scenariusze

Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego
autor: Katarzyna Wójcik
kategoria: scenariusz lekcji

Snuj się snuj bajeczko
autor: Maria Gradowska
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja multimedialna

Scenariusz imprezy z okazji "Dnia Babci i Dziadka"
autor: Maria Gradowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie 3-latków
autor: Marta Zynek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Przyszła do nas jesień"
autor: Stanisława Leszczuk
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć twórczych "O pewnej książce..."
autorzy: Iwona Berska Mikrut, Zuzanna Nowak
kategoria: scenariusze

Konspekty zajęć zintegrowanych "Lubimy podróżować"
autor: Iwona Berska Mikrut
kategoria: konspekty

Scenariusz przedstawienia "Jacy jesteśmy ?"
autor: Iwona Berska Mikrut
kategoria: scenariusze

Plan lekcji języka angielskiego "Friendly hearts"
autor: Sylwia Krause
kategoria: scenariusz lekcji

Plan metodyczny "Kształcenie umiejętności w obszarze Standartu I i Standartu II wymagań egzaminacyjnych z chemii dla poziomu podstawowego"
autor: Beata Majerska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz hospitacji diagnozującej "Konkurs wiadomości o polach figur płaskich"
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Co to znaczy być asertywnym ?
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Czy statystyka kłamie ?
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji diagnozującej "Przed pracą klasową z graniastosłupów"
autor: Katarzyna Wójcik
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz do zajęcia koleżeńskiego
autor: Anna Folta
kategoria: scenariusze

Jak dzielić i przenosić wyrazy ?
autor: Dorota Kreczmer
kategoria: scenariusz lekcji

Na czym polega prawdziwa przyjaźń ? - omawiamy bajki Ignacego Krasickiego
autor: Dorota Kreczmer
kategoria: scenariusz lekcji

Rozwijanie wyobraźni plastycznej - lepienie z gliny
autor: Anna Ewa Kugler
kategoria: scenariusz zajęć

Lekcja języka polskiego w klasie IV "Moja choinka - opis"
autor: Agnieszka Olejarz
kategoria: scenariusz lekcji

Program uroczystości z okazji "Dnia Mamy"
autorzy: Aleksandra Moszczyńska, Justyna Szromek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Osterreich ist eine reise wert
autor: Monika Lewczuk
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego - na wesoło
autor: Aneta Pająk
kategoria: scenariusze

Warsztaty integracyjne dla klas I gimnazjalnych
autorzy: Mariola Dębowska-Zielińska, Małgorzata Gadomska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia diagnozującego "Podróż do Afryki"
autor: Beata Gut
kategoria: scenariusze

Zajęcia otwarte dla rodziców "Kraków - zabytki i legendy"
autor: Katarzyna Sądej
kategoria: scenariusz zajęcia

Zajęcia pokazowe dla nauczycieli w klasie I
autor: Katarzyna Sądej
kategoria: scenariusz zajęcia

Zajęcia pokazowe dla nauczycieli w klasie III
autor: Katarzyna Sądej
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz zajęć zintegrowanych "W poszukiwaniu Wiosny"
autor: Maria Podgórni
kategoria: scenariusze

Estry - produkty reakcji kwasów z alkoholami
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Szekspir wiecznie żywy
autorzy: Małgorzata Brosz, Agnieszka Harazin-Panol
kategoria: scenariusz

Wyżyny w Polsce - ogólna charakterystyka
autor: Ewa Głuc
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz przedstawienia jasełkowego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji "Opowieść wigilijna"
autor: Beata Malinowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autorzy: Beata Malinowska, Marzena Wakieć
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć dla klasy II
autor: Edyta Łukasiewicz
kategoria: scenariusze

Nauka figur poloneza - poznanie układu tanecznego
autor: Lucyna Staszkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Konspekt zajęcia dla 6-latków "Siedem dni ma tydzień"
autor: Aleksandra Krzemień
kategoria: konspekty

Konspekt zajęcia dla 3-latków "Na podwórku"
autor: Aleksandra Krzemień
kategoria: konspekty

"Odwiedzamy supermarket" - zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy
autor: Agata Elżbieta Sokołowska
kategoria: scenariusz zajęć

Dzień Języka Angielskiego w Szkole
autor: Małgorzata Lamprycht
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz widowiska "Bracia wiatru, słońca i lasów strofami Papuszy opisani"
autor: Mirosława Cieślarek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz lekcji diagnozującej "Gramy w siatkówkę - gra szkolna"
autor: Radosław Lach
kategoria: scenariusze

Żegnaj Zimo na rok
autor: Mariola Cichocka
kategoria: scenariusz imprezy

Biwak ekologiczny z elementami programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"
autor: Mariola Cichocka
kategoria: scenariusz zajęć

Procenty - wprowadzenie
autor: Katarzyna Bożek
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz lekcji diagnozującej "Budujemy podstawowe piramidy dwójkowe"
autor: Radosław Lach
kategoria: scenariusze

Europa - nasz wspólny dom
autorzy: Urszula Stala, Natalia Strotsen
kategoria: scenariusz inscenizacji

Wie feierst du Ostern ?
autor: Renata Spinda
kategoria: scenariusz lekcji

Die erste Liebe - Arbeit am Text, Sprechübungen
autor: Renata Spinda
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz przedstawienia "Młodość, alkohol, kierowcy"
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Kobiety, alkohol, rodzina"
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: scenariusze

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko" - opowieść o ks. Janie Twardowskim i jego poezji.
autor: Mirosława Cieślarek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz widowiska "Kujawskie zwyczaje w polskiej tradycji wielkopostnej i wielkanocnej"
autor: Mirosława Cieślarek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Podobieństwo figur. Twierdzenie Talesa - powtórzenie wiadomości.
autor: Anita Przewocka
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekty zajęć z obszaru edukacji regionalnej i plastycznej dla grup 6-latków
autor: Elżbieta Jędryka
kategoria: konspekty

Konspekty zajęć z obszaru edukacji matematycznej dla grup 5-latków
autor: Elżbieta Jędryka
kategoria: konspekty

Scenariusz przedstawienia teatralnego "Weronika postanawia umrzeć"
autor: Krystyna Kupis
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia teatralnego "Alchemik"
autorzy: Krystyna Kupis, Renata Figarska
kategoria: scenariusze

Co się stało z pasterzami ?
autor: Iwona Wiśniewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusze zajęć w przedszkolu dla grupy sześciolatków
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: scenariusze

Sen szkoły średniej
autor: Joanna Kozub
kategoria: scenariusz przedstawienia

Jasełka
autor: Jolanta Sałaciak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Pasowanie na ucznia
autor: Jolanta Sałaciak
kategoria: scenariusz uroczystości

Siądźmy w cieniu czarnoleskiej lipy
autor: Bogusława Kruszewska
kategoria: scenariusz lekcji

"Uprzejmość - trudna to sztuka" - poznajemy baśń pt. "Wróżki"
autor: Bogusława Kruszewska
kategoria: scenariusz lekcji

Bywają i tacy przyjaciele...
autor: Bogusława Kruszewska
kategoria: scenariusz lekcji

Wigilijne spotkanie - scenariusz uroczystości
autor: Jolanta Mroczka
kategoria: scenariusze

Wycieczka do Zoo
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz spotkania wigilijnego w przedszkolu
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusze

Jasełka
autor: Katarzyna Przybyłek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Spieszmy się kochać ludzi - dlaczego ? Jan Twardowski: "śpieszmy się".
autor: Danuta Kubaszewska
kategoria: konspekt lekcji

Zdrada i kara za nią w bajce Ignacego Krasickiego pt.: "Czapla, ryby i rak"
autor: Danuta Kubaszewska
kategoria: konspekt lekcji

Flora i fauna antarktydy
autor: Agata Czajka
kategoria: scenariusz lekcji

Pustynie lodowe - obszary zimna na Ziemi
autor: Agata Czajka
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt katechezy "...jako i my odpuszczamy"
autor: Tatiana Paszenda
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt katechezy "Pokusy"
autor: Tatiana Paszenda
kategoria: konspekt lekcji

"Zima na wesoło" - quiz przyrodniczy
autor: Agnieszka Kurzak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich "Czarowanie baśni"
autor: Agnieszka Kurzak
kategoria: scenariusz zajęć

Zwierzęta na wiejskim podwórku
autor: Małgorzata Grabarczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Dyfuzja i ruchy Browna
autor: Iwona Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz pasowania na ucznia klasy I
autor: Barbara Adamczyk-Szczurowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz jasełek "Wigilią pachnie cały dom"
autor: Barbara Adamczyk-Szczurowska
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć dla klasy I "Dbaj o przyrodę"
autor: Barbara Adamczyk-Szczurowska
kategoria: konspekty

Początek ludzkiego życia
autorzy: Ewa Bochnia-Hetman, Małgorzata Łyczko, Mariola Pelikan, Grażyna Waliłko
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Wprowadzenie litery L w oparciu o piosenkę "Listonosz"
autor: Renata Mądro
kategoria: scenariusz zajęć

Was macht Susi zu Hause ?
autor: Jolanta Wrońska
kategoria: konspekt lekcji

Problem śmieci bytowych, czyli nie pozwólmy zasypać się śmieciami !
autor: Andrzej Bagiński
kategoria: scenariusz zajęć

Konstruowanie algorytmów za pomocą programu ELI
autor: Edyta Reda
kategoria: konspekt lekcji

Telefon do Nieba
autor: Anna Wzięch
kategoria: scenariusz przedstawienia

Czy znamy legendy o Gliwicach ?
autorzy: Marzena Bach-Cepok, Beata Wolak
kategoria: konspekt lekcji

Ćwiczenia twórczego myślenia - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum
autor: Renata Nowacka
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt dla kształcenia zintegrowanego "Marzenia dziecięce"
autor: Anna Drozd
kategoria: konspekty

Obliczenia w zakresie 100 - rozwiązywanie zadań związanych z jednostkami miar, zabawy matematyczne
autor: Irena Szeląg
kategoria: scenariusz zajęć

Cykl lekcji wychowawczych dla uczniów gimnazjum "Stop agresji"
autor: Katarzyna Kwaśna
kategoria: scenariusze

Romantyczność na obrazach Caspara Davida Friedricha
autor: Beata Habryn
kategoria: scenariusz lekcji

Nasza podróż z Leonidem Teligą
autor: Ewa Kurzeja
kategoria: konspekt lekcji

Wiosenne porządki w ogrodzie Jacka i Agatki
autor: Agnieszka Ostrowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Moja Ojczyzna"
autorzy: Agnieszka Ostrowska, Renata Adamiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć praktycznych "Trasowanie"
autor: Maciej Kaczorowski
kategoria: scenariusze

Jak panować nad sobą - o emocjach, stresie i mechanizmach obronnych
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej
autor: Barbara Tomaszek
kategoria: scenariusze

Zajęcia integracyjne "Ćwiczymy i bawimy się razem - mama i ja, tata i ja"
autor: Lucyna Włodarek
kategoria: scenariusze

Inscenizacje ilustrujące prawo dziecka do nauki i prawo do prywatności
autor: Anna Łuba
kategoria: scenariusze

Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci młodszych przeciwko skoliozie w plecach płaskich
autorzy: Lucyna Włodarek, Ewa Reich, Jarosław Jurewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Montaż słowno-muzyczny "Nie lękajcie się"
autorzy: Anastazja Natkańska, Anna Stępień, Ewa Kułak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wykresy funkcji wielomianowych
autor: Jolanta Sukiennik
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć świetlicowych "Jak korzystać ze słowników i encyklopedii ?"
autor: Katarzyna Matuszewska
kategoria: scenariusze

Papież Jan Paweł II - Świadek Chrystusa
autor: Bożena Rybak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla grupy "0"
autor: Agnieszka Białecka
kategoria: scenariusze

Pożegnanie szkoły przez uczniów klasy VI
autor: Marzena Wakieć
kategoria: scenariusz uroczystości

Bo o to chodzi jedynie, by ... polubić pisanie !
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Działania na wyrażeniach dwumianowanych
autor: Barbara Dec
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusze uroczystości szkolnych
autor: Iwona Sulecka
kategoria: scenariusze

Międzyszkolny Konkurs Baśniowy "Najpiękniejsze baśnie polskie"
autorzy: Ewa Gwiazda, Dorota Mrozińska, Małgorzata Sęk
kategoria: konkursy

"Dajcie czasowi czas..." - poetyckie rozważania E. Stachury na temat upływu czasu
autor: Tomasz Kyc
kategoria: konspekt lekcji

Akademia poświęcona Władysławowi Stanisławowi Reymontowi
autor: Tomasz Kyc
kategoria: scenariusz akademii

Scenariusz uroczystości na Dzień Babci
autor: Elżbieta Cichańska
kategoria: scenariusz spotkania

Czy naprawdę jesteśmy inni ?
autor: Elżbieta Cichańska
kategoria: scenariusz zajęć

Podstawy programowania w Logo Komeniusz
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: konspekt lekcji

Program profilaktyczny "Stop przemocy"
autor: Teresa Maśluch
kategoria: program edukacyjny + scenariusz zajęć

Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej "Wspomnienia"
autor: Sylwia Zadańska
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
autor: Renata Ciszewska
kategoria: scenariusze

Jak budować pewność siebie
autor: Katarzyna Haberek
kategoria: scenariusz lekcji

Wigilijny pejzaż
autorzy: Nina Cuske, Lucyna Staszkiewicz
kategoria: scenariusz spotkania

Scenariusz imprezy dla mamy i dziecka
autor: Danuta Bucka
kategoria: scenariusz spotkania

Ślubowanie klasy pierwszej na uczniów
autor: Barbara Kierszak
kategoria: scenariusz uroczystości

Przedstawienie z okazji Dnia Matki
autor: Barbara Kierszak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Niespodzianka na Dzień Babci i Dziadka
autor: Barbara Kierszak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Malarstwo renesansu i impresjonizm
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusze lekcji

Architektura romańska i architektura baroku
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusze lekcji

Sztuka islamu - ornamentyka architektury i rzemiosła artystycznego
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Faktura w dziele malarskim - "Wiosenna łąka"
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Rysunek drogi, ulicy w trójwymiarowej perspektywie zbieżnej
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Europawoche 2004. Ein Brief an die Partenerschule.
autor: Sabina Cicha
kategoria: scenariusz lekcji

Zum ersten Mal verliebt
autor: Sabina Cicha
kategoria: scenariusz lekcji

Was kaufst von deinem Taschengeld ?
autor: Sabina Cicha
kategoria: scenariusz lekcji

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
autor: Jadwiga Jagła
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej
autor: Anna Stępień
kategoria: scenariusze

Na wysypisku śmieci
autorzy: Marzena Siwek, Dorota Szeląg
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich "Zabawa z wodą"
autor: Bożena Kupczak
kategoria: scenariusze

"Pamięć zaklęta w zbiorach" - z wizytą w Wojewódzkiej Bibliotece im. C. Norwida w Zielonej Górze
autor: Monika Urban
kategoria: scenariusz lekcji

Sumy miar kątów wewnętrznych w trójkącie
autor: Lucyna Rębisz
kategoria: konspekt lekcji

Wykorzystanie komputera jako atrakcyjnego środka dydaktycznego w pracy z dzieckiem
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł + scenariusze zajęć

Wykorzystanie średniej arytmetycznej w życiu codziennym
autor: Lucyna Rębisz
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć Koła Przyjaciół Biblioteki "My i Jan Paweł II"
autor: Agnieszka Hacia
kategoria: scenariusze

Przygotowujemy się do pisania listów
autor: Katarzyna Gąsiewska
kategoria: scenariusz lekcji

O złym i dobrym postępowaniu
autor: Katarzyna Gąsiewska
kategoria: scenariusz lekcji

"Moja kolekcja, moja pasja" - scenariusz lekcji języka rosyjskiego metodą projektu
autor: Halina Lubawska
kategoria: scenariusz lekcji

Opady i ich charakterystyka
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Zasoby wodne na świecie
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Techniken bei der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht
autor: Piotr Plona
kategoria: opracowanie + konspekt lekcji

Kwiaty dla mamy i taty
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego dla klas pierwszych
autorzy: Barbara Chojnacka, Anna Niedzielska-Kania
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć z ćwiczeniami dla nauczania zintegrowanego
autor: Katarzyna Kruk
kategoria: scenariusze

Liczby zespolone sprzężone. Działania na liczbach zespolonych - ćwiczenia.
autor: Aleksandra Bączek
kategoria: scenariusz lekcji

Moduł liczby zespolonej
autor: Aleksandra Bączek
kategoria: scenariusz lekcji

Obraz geometryczny liczby zespolonej
autor: Aleksandra Bączek
kategoria: scenariusz lekcji

"Ja i moja mama" - określanie stanów emocjonalnych w wybranych sytuacjach
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Co nowego w świecie zwierząt ?"
autor: Ewa Groenwald
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego "Moja szkoła"
autor: Alicja Stręk-Tworek
kategoria: scenariusze

Figle i psoty jesiennej pogody
autor: Magdalena Szymuś
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej
autor: Danuta Młyńska
kategoria: scenariusze

Fryderyk Chopin - artysta znany na całym świecie
autor: Ewa Pogorzały
kategoria: scenariusz zajęć

Przedstawianie treści zadań tekstowych w postaci równań. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
autor: Dorota Ginter
kategoria: konspekt lekcji

Trening przed klasówką - układ współrzędnych na płaszczyźnie, figury symetryczne
autor: Dorota Ginter
kategoria: konspekt lekcji

Proporcje trygonometryczne: tangens i cotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
autor: Anna Zaczek
kategoria: konspekt lekcji

"Festiwal nauki" - prezentacja matematyki
autor: Anna Zaczek
kategoria: scenariusz uroczystości

Romeo i Julia - 20 lat później
autor: Jolanta Braun
kategoria: scenariusz przedstawienia

Redagujemy sprawozdanie z filmu
autor: Joanna Chrzanowska-Rybeczka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym
autor: Agnieszka Drozd
kategoria: konspekty

Scenariusz spotkania integrującego dla dzieci 3,4 letnich i ich rodziców
autorzy: Dorota Kliś, Renata Mądro
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania z okazji Dnia Matki
autor: Grażyna Renata Bakuła
kategoria: scenariusze

Śmieci może być mniej
autor: Anna Mirlak
kategoria: scenariusz zajęć

Rozumienie pojęcia straż pożarna
autor: Anna Mirlak
kategoria: scenariusz zajęć

Projekt lekcyjny z matematyki dla klasy VI
autor: Lidia Sawińska
kategoria: scenariusz lekcji

Nauka dokładnego przyjęcia zagrywki lub piłki przebijanej do wystawiającego
autor: Krzysztof Wodzisławski
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt zajęć z edukacji polonistycznej "Mam swój honor"
autor: Bogumiła Wantuch
kategoria: konspekty

Świat literatury i kultury antycznej - wprowadzenie do mitologii greckiej i rzymskiej
autor: Katarzyna Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Klasyfikacja czworokątów
autor: Roman Ptak
kategoria: scenariusz lekcji + program komputerowy

Scenariusz ślubowania klas pierwszych "Z bajką weselej"
autorzy: Ewa Bernas, Beata Czuba
kategoria: scenariusze

Nauka skoku rozkrocznego przez kozła
autor: Bożena Wiśniewska
kategoria: scenariusz lekcji

Ćwiczenia przeciwdziałające płaskostopiu
autor: Bożena Wiśniewska
kategoria: scenariusz lekcji

Międzynarodowy Dzień Ziemi
autorzy: Anna Jawornicka-Dobosz, Aneta Starczewska
kategoria: scenariusze

Projekt z informatyki "Spacerujemy ulicami największych miast Polski"
autor: Lidia Sawińska
kategoria: scenariusz lekcji

Inscenizacja z okazji Święta Niepodległości
autor: Aleksandra Kołodziej
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Mamy i Taty
autor: Dorota Sarnowska
kategoria: scenariusze

Konspekt hospitacji diagnozującej
autor: Agnieszka Jaros
kategoria: konspekty / ocenianie

Scenariusz ślubowania klas pierwszych "Z bajką weselej"
autorzy: Ewa Bernas, Beata Czuba
kategoria: scenariusze

Sposoby rozwiązywania konfliktów
autorzy: Magdalena Wójcik, Joanna Krajewska
kategoria: scenariusze

Jedziemy w odwiedziny do czterech pór roku
autor: Marzanna Maj
kategoria: scenariusze zaję

Scenariusz spotkania integracyjnego z okazji "Święta drzewa"
autorzy: Marzanna Maj, Anna Wnuk
kategoria: scenariusze zajęć

Wielkanoc w naszym przedszkolu
autorzy: Marzanna Maj, Anna Wnuk
kategoria: scenariusze zajęć

Działania na liczbach wymiernych i wyrażeniach algebraicznych
autor: Anita Przewocka
kategoria: scenariusz lekcji

Dzień bez papierosa - wpływ substancji chemicznych zawartych w papierosach na organizm ludzki
autor: Katarzyna Bielawska
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz lekcji

Scenariusz apelu z okazji Dnia Kobiet
autor: Anna Kopicińska
kategoria: scenariusze

Bo wolności jest tyle, ilu nas poległo
autor: Iwona Trąpczyńska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Zdrowie na talerzu
autor: Iwona Trąpczyńska
kategoria: konspekt lekcji

Słowianie wkraczają na arenę dziejów
autor: Grażyna Gawron
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja

Usprawnianie percepcji wzrokowo-słuchowej i orientacji przestrzennej
autor: Beata Biedroń
kategoria: scenariusz zajęć

Budowa książki
autor: Beata Wolak
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Zakończenie roku szkolnego połączone z pożegnaniem klas VI
autor: Jadwiga Guzik
kategoria: scenariusz uroczystości

Wybrane scenariusze zajęć z elementami socjoterapii do wykorzystania w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
autor: Joanna Płachta
kategoria: scenariusze zajęć

Poznaj swoje emocje
autor: Joanna Płachta
kategoria: scenariusze zajęć

Jak panować nad własną złością ?
autor: Joanna Płachta
kategoria: scenariusze zajęć

Warstwowa budowa lasu
autor: Ewa Szlasa
kategoria: scenariusz zajęć

Inscenizacja dla klas I-III "Wycieczka po Warszawie"
autor: Magdalena Teodorowicz-Zacheja
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wesołe zabawy z magnesem
autor: Karola Pipiak
kategoria: scenariusz zajęć

Wesołe zabawy z literami
autor: Karola Pipiak
kategoria: scenariusz zajęć

Czy słusznie, Robinsonie ?
autor: Inocenta Izdebska
kategoria: scenariusz lekcji

Jest mnóstwo wrót do Fantazjany. Spróbuj tam wejść. Czy umiemy pracować w grupach ? - praca z tekstem M.Ende "Zaczarowana książka".
autor: Inocenta Izdebska
kategoria: konspekt lekcji

"Balladyna" Juliusza Słowackiego - konspekty lekcji języka polskiego
autor: Inocenta Izdebska
kategoria: konspekty

Śladami bursztynowego szlaku
autor: Katarzyna Kowalczyk
kategoria: konspekt zajęć

Rozwiązywanie układów równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi metodą graficzną
autor: Ala Hojda
kategoria: scenariusz lekcji

Rozwiązywanie zadań maturalnych dotyczących ciągów liczbowych
autor: Ala Hojda
kategoria: scenariusz lekcji

Wykres i własności funkcji y=sinx i y=cosx
autor: Ala Hojda
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusze lekcji informatyki w klasie III
autor: Wanda Ejsmont
kategoria: scenariusze

Bliżej Europy - sławne postacie Wielkiej Brytanii
autor: Anna Niedzielska-Kania
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz inscenizacji ekologicznej "W lesie"
autor: Franciszka Marks
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz lekcji diagnozującej z przedmiotu sztuka
autor: Krystyna Wiese
kategoria: ocenianie

Scenariusz lekcji diagnozującej z historii
autor: Aurelia Ostrowska
kategoria: ocenianie

Palenie tytoniu to uzależnienie, czy ucieczka przed...?
autor: Beata Kopytnik
kategoria: scenariusz lekcji

Poznajemy zwyczaje wigilijne
autor: Beata Gromadzka
kategoria: scenariusz zajęć

Najstarsze miasta Polski
autor: Beata Gromadzka
kategoria: scenariusz zajęć

Inscenizacja szkolna "Kolędnicy z gwiazdą"
autor: Beata Gromadzka
kategoria: scenariusz przedstawienia

Primaaprilisowe żarty i psoty
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: konspekt zajęć

Kultura rycerska - wzorzec rycerza
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego
autor: Katarzyna Kowalczyk
kategoria: scenariusz uroczystości

Konspekty z przedmiotu informatyka
autor: Joanna Nieradko
kategoria: konspekty lekcji

Smurfolandia
autor: Maria Szymoniak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Hej, tu u nas na Kaszubach
autor: Maria Szymoniak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Dzielenie wyrazów na sylaby
autor: Barbara Rusin
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz spotkania andrzejkowego w grupie 6-latków
autor: Iwona Warkiewcz
kategoria: scenariusze

Dbam o prawidłową postawę
autor: Elżbieta Ziomecka-Bednorz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz Apelu Wielkanocnego "Dzięki tobie wiem kim jestem"
autor: Marzena Kaplita
kategoria: scenariusze

Czas na wakacje
autor: Ewa Nowicka
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz przedstawienia "Inny..."
autor: Małgorzata Gogolewska
kategoria: scenariusze

Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu wybranych tematów przedmiotu "Organizacja sprzedaży"
autor: Monika Pacek
kategoria: scenariusze

Scenariusze lekcji z wiedzy o społeczeństwie dla szkoły średniej
autor: Beata Zuber
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem bajki "Jack and the Beanstalk"
autor: Łucja Paturalska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Sprawiajmy sobie radość. Expressing feelings and moods (happy, sad, angry)"
autor: Anna Rycombel
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Czy można zatrzymać czas ? Asking and answering questions about time."
autor: Anna Rycombel
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Zwyczaje Wielkanocne"
autor: Barbara Kłeczek
kategoria: scenariusze

"Tu, gdzie się gwiazdy zbiegły..." - scenariusz uroczystości z okazji rocznicy nadania szkole imienia
autor: Katarzyna Spoczyńska-Król
kategoria: scenariusze

Scenariusz pedagogizacji rodziców prowadzonej w formie warsztatów "Jak walczyć z agresją u dzieci ?"
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji europejskiej "Poznajemy kulturę Grecji"
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: scenariusze

O genie szczęścia i genie autodestrukcji - portrety psychologiczne Stanisława Wokulskiego i Tomasza Judyma
autor: Beata Habryn
kategoria: scenariusz lekcji

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej
autor: Renata Wołczyńska
kategoria: konspekt lekcji

Chemia także leczy - konspekt lekcji chemii dla klasy III gimnazjum
autor: Zdzisława Grzybowska
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz bajki muzycznej "Calineczka"
autor: Anna Worobiec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusze imprez integracyjnych z udziałem rodziców
autor: Beata Kasprzyk
kategoria: scenariusze

Aktywność fizyczna jako niezbędny warunek życia współczesnego człowieka
autor: Anna Biś
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz Jasełek
autor: Anna Spyra
kategoria: scenariusz przedstawienia

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
autor: Aleksandra Cybińska
kategoria: konspekt zajęć

Bezpieczne zabawy zimowe
autor: Mirosława Matczak
kategoria: konspekt zajęć

Ja i moja rodzina
autor: Wioletta Lech
kategoria: konspekt lekcji

Książka moim przyjacielem
autor: Wioletta Lech
kategoria: konspekt lekcji

Czy warto pić alkohol ?
autor: Zdzisława Grzybowska
kategoria: konspekt lekcji

Listy pełne synowskiej miłości. Juliusz Słowacki "Listy do matki".
autor: Izabela Motała
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz majówki "Wiosenna biesiada"
autor: Elżbieta Wojna
kategoria: scenariusze

Scenariusz spotkania "Wielkanocne obyczaje"
autor: Beata Wójcicka
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
autor: Aneta Kilar
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć z uczniami słobowidzącymi i niewidomymi
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: scenariusze

Wykorzystanie prezentacji PowerPoint w nauczaniu matematyki
autor: Anna Nalepa
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz lekcji

Konspekty lekcji matematyki dla klasy II i III gimnazjum
autor: Anna Nalepa
kategoria: konspekty

Stefan Wyszyński
autor: Anna Nalepa
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz uroczystości rocznicowej "Wrzesień 1939"
autor: Anna Nalepa
kategoria: scenariusze

Czego można się dowiedzieć o rycerstwie z encyklopedii ?
autor: Elżbieta Miotke
kategoria: scenariusz lekcji

Savoir-vivre nie tylko od święta
autor: Monika Szybalska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego klas I i II gimnazjum
autor: Monika Szybalska
kategoria: scenariusze

Pasowanie na ucznia
autor: Mirosława Matczak
kategoria: scenariusz uroczystości

Turniej rodzinny "W krainie bajek"
autor: Mirosława Matczak
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz zajęć "Zimo baw się z nami"
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Motyle"
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze

Mój przyjaciel pies
autor: Grażyna Gładki-Giel
kategoria: konspekt zajęcia

Scenariusze zajęć i inscenizacji dla wychowania przedszkolnego
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: scenariusze

Scenariusze spotkań popołudniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Grażyna Zaborowska
kategoria: scenariusze

Konspekty lekcji języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum
autor: Zuzanna Bednarska
kategoria: konspekty

Scenariusze zajęć "Bez wody nie ma życia"
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Nadchodzi wiosna"
autor: Małgorzata Obłąk
kategoria: scenariusze

Scenariusz apelu "Agresji - stop"
autor: Iwona Kierzkowska
kategoria: scenariusze

Wyprawa na Grenlandię
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz lekcji

Stosownie, niestosownie czyli w czym do szkoły
autor: Ewa Szulc
kategoria: scenariusz imprezy

Stres - konspekty lekcji wychowawczych
autorzy: Ewa Jędrzejewska, Joanna Turalska
kategoria: konspekty

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych "Aktywizacja do współdziałania w grupie"
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: scenariusze

Dwie Europy ?
autor: Janusz Prochownik
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć otwartych "Wielkanocne zwyczaje"
autor: Ewa Mikułka
kategoria: scenariusze

Paryż
autor: Barbara Pasierbiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz lekcji

Kreative Wörterbucharbeit im Deutschunterricht
autor: Bogumiła Pukowska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz apelu sportowego "Wiosno, wiosno, ach to ty..."
autor: Sylwia Marciniec
kategoria: scenariusze

Scenariusz audycji z okazji Święta Niepodległości
autor: Edyta Kocaj
kategoria: scenariusze

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS
autor: Edyta Kocaj
kategoria: scenariusz lekcji

Czy każdy z nas wszystko potrafi ?
autor: Katarzyna Kowalczyk
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz programu artystycznego "Europa - tutaj powstały najpiękniejsze baśnie"
autor: Maria Olejarczuk
kategoria: scenariusze

Biomy świata
autor: Barbara Sajda
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz katechezy poświęcony Maryi - Matce Kościoła
autor: Anna Spólna
kategoria: scenariusze

Zakończenie roku szkolnego klas VI
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: scenariusz apelu

Scenariusz apelu z okazji Dnia Unii Europejskiej
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: scenariusze

Poznajemy postać św. Mateusza i Jego Ewangelię
autor: Anna Spólna
kategoria: scenariusz lekcji

Lodowce i lądolody na Ziemi - część II
autor: Janusz Prochownik
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz przedstawienia pt. "Czy wiesz co jesz ?"
autor: Hanna Elak
kategoria: scenariusze

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne poświęcone agresji i przemocy
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć "Stadion żużlowy moich marzeń"
autorzy: Jolanta Czajkowska, Mariusz Bukowski
kategoria: scenariusze

Scenariusz wycieczki rowerowej do Buchałowa z cyklu "Rajdy rowerowe po okolicy"
autorzy: Jolanta Czajkowska, Mariusz Bukowski
kategoria: scenariusze

Higiena osobista i dbanie o zęby
autor: Wiesława Gajo
kategoria: scenariusz zajęć

Na wszystko jest przysłowie - ćwiczenia frazeologiczne
autor: Iwona Tworuszka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji międzyprzedmiotowej z języka polskiego i technologii informacyjnej "Redagujemy zaproszenie"
autor: Iwona Tworuszka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji holistycznej (model interdyscyplinarny) "Jakie obrazy z historii Polski przywołuje Jankiel w swym koncercie ?
autor: Iwona Tworuszka
kategoria: konspekt lekcji

Poznajemy rzekę w najbliższej okolicy
autor: Danuta Hartman
kategoria: scenariusz zajęć

Zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością człowieka
autor: Danuta Hartman
kategoria: scenariusz zajęć

Pasowanie na ucznia
autor: Dorota Majewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Tworzenie własnej prezentacji z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint
autor: Andrzej Mrzygłód
kategoria: prezentacja multimedialna

FrontPage. Tworzymy strony www.
autor: Andrzej Mrzygłód
kategoria: prezentacja multimedialna

Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej "Kobyle Jezioro" w Hucie Złomy
autorzy: Anna Wołoszyn, Edyta Broszko-Gontarz
kategoria: scenariusz zajęć

Kozłowanie w marszu, biegu, po prostej i slalomem
autor: Bożena Trawka
kategoria: konspekt zajęć

Zwierzęta to nie zabawka dla ludzi
autor: Bożena Trawka
kategoria: scenariusz zajęć

Zwierzęta żyjące w ZOO
autor: Bożena Trawka
kategoria: scenariusz zajęć

Warsztaty dla trójek klasowych
autor: Alina Śmiejkowska
kategoria: scenariusze

Ogólne zasady savoir vivre'u
autor: Longina Kryślewicz
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęcia otwartego z wykorzystaniem metod wychowania muzycznego C.Orffa, aktywnego słuchania muzyki klasycznej B.Straus oraz pedagogiki zabawy
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusze zajęć

Wpływ zanieczyszczenia lasu na życie roślin i zwierząt
autor: Elżbieta Ziomecka-Bednorz
kategoria: scenariusz zajęć

Jak opracowałam lekturę "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" w klasie V
autor: Grażyna Wolna
kategoria: scenariusze lekcji

Scenariusz montażu słowno-muzycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości
autor: Bożena Szostek
kategoria: scenariusze

Dzień pieczonego ziemniaka
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusze zajęć

Wielkanocny Baranek
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć do lekcji o zdrowiu i higienie osobistej
autor: Barbara Woźniak
kategoria: scenariusze

Przykłady zajęć integrujących muzykę z plastyką w klasach młodszych szkoły podstawowej
autor: Andżelika Rodziewicz-Bracka
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych
autorzy: Urszula Barańska, Anna Tarka
kategoria: scenariusze

Przedstawienie "Wiosna"
autor: Ewa Szmyd
kategoria: scenariusz przedstawienia

Hospitacja diagnozująca na lekcji języka polskiego
autor: Sylwia Habram Stolarek
kategoria: ocenianie

Scenariusz rozgrywek sportowo-edukacyjnych "Lubimy sport i zabawę"
autorzy: Grażyna Gazicka, Irena Świtek
kategoria: scenariusze

Europäische Union und ihre Länder (Unia Europejska i jej kraje)
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: Scenariusz zajęć

Geneza I wojny światowej
autor: Anna Wolińska
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz uroczystości nadania imienia szkole
autorzy: Alina Piasta, Agnieszka Pazik
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela "Warsztaty XXI wieku"
autorzy: Barbara Cieślak, Izabela Lipowska
kategoria: scenariusze

Życie i twórczość Juliusza Słowackiego - synteza wiadomości
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Narodziny nowożytnego świata - wprowadzenie do renesansu
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Norwid wobec muzyki Chopina i sztuki
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Motyw tańca śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza
autor: Renata Stuglik
kategoria: konspekt lekcji

Doskonalenie przyjęć i podań sposobem górnym oburącz. Doskonalenie poruszania się po boisku.
autor: Roman Adamski
kategoria: konspekt lekcji

Pojazdy specjalne i bardzo ważne numery
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: konspekt zajęć

W poszukiwaniu królowej
autorzy: Elżbieta Małgorzata Nowak, Wojciech Ostrowski
kategoria: scenariusz przedstawienia

Kwiaty wiosenne
autor: Teresa Kilian
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusze

Mam prawo czuć się dobrze i bezpiecznie - dotyk dobry, zły i potajemny
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz "Spotkania wigilijnego w przedszkolu"
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusze

Scenariusz akademii z okazji 66 rocznicy walk o Ziemię Narolską
autorzy: Anna Wołoszyn, Elżbieta Obirek
kategoria: scenariusze

Scenariusz akademii z okazji Dnia Ziemi "Ziemio Narolska Tobie chcę śpiewać"
autorzy: Anna Wołoszyn, Edyta Broszko-Gontarz
kategoria: scenariusze

Mój krzyż
autor: Edyta Bem
kategoria: scenariusz inscenizacji

Jesteśmy dziećmi i znamy swoje prawa
autor: Elżbieta Wilga
kategoria: scenariusze zajęć

Przykłady zajęć i zabaw ruchowych przy muzyce
autor: Halina Wojtyca
kategoria: konspekty zajęć

"Skały Polski" - scenariusz zajęć edukacyjnych
autor: Jacek Załęski
kategoria: scenariusz zajęć

Poznajemy słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia "Merry Christmas"
autor: Barbara Woźniak
kategoria: scenariusz zajęć

Przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, podatek dochodowy
autor: Aneta Popiołek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz pasowania na czytelnika uczniów klas I
autor: Małgorzata Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

"Dla kogo piosenka ?" - swobodna ekspresja artystyczna
autor: Beata Tymińska
kategoria: scenariusz zajęcia

"Muzyczne zabawy ze zwierzętami" - ruch przy muzyce
autor: Beata Tymińska
kategoria: scenariusz zajęcia

Konspekt zajęcia plastycznego - wprowadzenie techniki decoupage
autor: Katarzyna Przybylak
kategoria: konspekty

Haftowane życie. Scenariusz spotkania z twórcą ludowym.
autor: Anna Pakuła
kategoria: scenariusze

Misterium pasyjne "Oczami świadków"
autor: Romana Elżbieta Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

W rocznicę śmierci
autor: Romana Elżbieta Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Grające pudełka" - scenariusz zajęć umuzykalniających z wykorzystaniem koncepcji Carla Orffa
autor: Beata Mioduszewska
kategoria: scenariusz zajęć

Co sądzę o innych, a co inni o mnie ? - zabawa w psychologa
autor: Mirosława Bąkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Kolorowe pisanki
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusz zajęć

Jasełka
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz na pożegnanie klasy III gimnazjum
autor: Marta Pawlik-Włudyka
kategoria: scenariusze

Bawimy się słowami, które brzmią tak samo a oznaczają coś innego
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Bawimy się słowami, które zgodnie brzmią - rymy
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Matematyczny plac zabaw
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć wyrównawczych dla klas I-III z wykorzystaniem komputera
autor: Elżbieta Loch
kategoria: konspekty zajęć

Konspekt zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych dla dzieci 6-letnich
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: konspekty zajęć

Scenariusz zakończenia roku szkolnego dla dzieci 6-letnich
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusze uroczystości

I Ty zostań mistrzem ortografii. Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z rz.
autor: Bożena Kopala
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt zajęć

Zabytki Płocka a historia Polski
autor: Jacek Załęski
kategoria: scenariusz zajęć

Prawa i obowiązki dziecka
autor: Izabela Puła
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz "wieczoru andrzejkowego"
autor: Izabela Puła
kategoria: scenariusz imprezy

Bryły obrotowe. Walec i jego budowa.
autor: Urszula Kubacka
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć świetlicowych "W krainie skał i zamków"
autor: Beata Depczyńska
kategoria: scenariusze

Scenariusze inscenizacji szkolnych
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusze

Odczytuję uczucia swoje i innych
autor: Monika Lis
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Warzywa to witaminy"
autor: Marzena Bejnarowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Doskonalenie techniki odbić piłki siatkowej oburącz sposobem górnym i dolnym
autor: Adam Olszak
kategoria: konspekt lekcji

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej
autor: Krystyna Nowaczewska
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć zintegrowanych z dziećmi 5-letnimi
autor: Barbara Kłeczek
kategoria: scenariusze

Scenariusz szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Elżbieta Loch
kategoria: scenariusze

Własności kwadratów magicznych. Działania na liczbach naturalnych.
autor: Grażyna Gołza
kategoria: scenariusz zajęć

Kalendarz i czas
autor: Teresa Kuboń
kategoria: scenariusz lekcji

Olimpiada na powitanie zimy
autorzy: Beata Borkowska, Beata Perżyło
kategoria: scenariusz imprezy

Terapia przez baśń "Szczęście"
autorzy: Mirosława Badeńska, Małgorzata Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Zdrowo się odżywiamy
autor: Joanna Janiak
kategoria: konspekt zajęć

Powtórzenie wiadomości o podzielności liczb naturalnych
autorzy: Wioletta Kosecka, Zbigniew Bahr
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć świetlicowych "Złość i agresja w naszym życiu"
autor: Anna Marecik
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć świetlicowych "Marzenia lekarstwem na smutek"
autor: Anna Marecik
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji na uroczystość pasowania na ucznia "Jacek, Wacek i... jesień"
autor: Joanna Trybka
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia pt. "I kujony i matołki wysiadują razem stołki"
autorzy: Iwona Sobieraj, Urszula Chróścicka-Lechowska
kategoria: scenariusze

Podstawy tworzenia stron WWW
autor: Krzysztof Kmieć
kategoria: scenariusze lekcji

"Katalogi komputerowe" - konspekt zajęć ścieżki czytelniczej i medialnej
autor: Mirosława Badeńska
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowa łąka - zabawy z marionetką
autor: Beata Krawiec
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz uroczystości "Pasowanie na żaczka - przedszkolaka"
autor: Irena Serlikowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Zimowe mieszkanko Kosmatka
autor: Aleksandra Miłowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz przedstawienia o tematyce prozdrowotnej pt. "Jaś i Małgosia"
autor: Jolanta Tomczak
kategoria: scenariusze

Konkurs wiadomości o polach figur płaskich
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Prezentacja Finlandii
autor: Dorota Ziółkowska
kategoria: scenariusze

"Christmas Story" - scenariusz szopki bożonarodzeniowej w języku angielskim
autor: Dorota Ziółkowska
kategoria: scenariusze

Poetycki obraz jesieni w wierszu pt. "Rozmowa z jesienią". Indywidualne opisywanie liści na podstawie planu i zgromadzonego słownictwa.
autor: Agnieszka Gwóźdź
kategoria: konspekt zajęć

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. "W zaczarowanym sklepie". Powtórzenie wiadomości o dwuznakach. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z płaceniem w zakresie 10.
autor: Agnieszka Gwóźdź
kategoria: konspekt zajęć

Opowiadanie przebiegu wydarzeń w baśni H.Ch. Andersena pt. "Dzikie łabędzie". Ocena postępowania głównej bohaterki utworu. Zapisywanie zdań na temat myśli przewodniej utworu.
autor: Agnieszka Gwóźdź
kategoria: konspekt zajęć

Rachunki pisemne
autor: Teresa Kuboń
kategoria: scenariusz lekcji

Uczucia ojca po stracie dziecka w "Trenie VII" Jana Kochanowskiego
autor: Sylwia Huebner
kategoria: scenariusz lekcji

Wykrywanie składników soku wakuolarnego komórek roślinnych
autor: Katarzyna Wygocka
kategoria: scenariusz zajęć

"Czerwony Kapturek" - inscenizacja z wykorzystaniem tekstu "Bajki z Ramy"
autor: Grażyna Naumiuk
kategoria: scenariusz inscenizacji

Scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Matki
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Lekcja dla klasy III w nauczaniu zintegrowanym z zakresu edukacji środowiskowej
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz akademii z okazji nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika
autorzy: Iwona Słomiany, Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: scenariusz uroczystości

Porządkowanie jednomianów i szukanie jednomianów podobnych
autor: Magdalena Mastej
kategoria: scenariusz lekcji

Woda jako rozpuszczalnik
autor: Edyta Milejska
kategoria: scenariusz lekcji

Pogoda i roślinność Tatr
autor: Renata Pabich
kategoria: scenariusz zajęć

Typy owoców. Rozsiewanie nasion i owoców.
autor: Renata Pabich
kategoria: scenariusz zajęć

Sudety i Przedgórze Sudeckie - charakterystyka fizycznogeograficzna i gospodarcza regionu
autor: Ewa Wiszenko-Bednarowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt lekcji dyplomowej z jezyka niemieckiego
autor: Małgorzata Kulczewska
kategoria: konspekt lekcji

Montaż słowno-muzyczny "Nasza wiedza głęboka - jak Polska długa i szeroka"
autorzy: Urszula Sulima, Zdzisława Kloc
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz zajęcia wprowadzającego literę "S"
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Kogo Uszatek spotkał w lesie ?"
autor: Katarzyna Żyła
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Lepimy bałwanka"
autor: Katarzyna Żyła
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Wiosna w lesie"
autor: Katarzyna Żyła
kategoria: scenariusz zajęć

"Spotkanie z panią Wiosną" - zabawy w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i motorycznej
autor: Maria Podgórni
kategoria: scenariusz zajęć

Powtórzenie wiadomości o figurach płaskich
autor: Gizela Nawrocka-Siemaszko
kategoria: konspekt lekcji

W krainie ułamków zwykłych
autor: Gizela Nawrocka-Siemaszko
kategoria: konspekt lekcji

Podstawy tańca towarzyskiego na lekcjach wychowania fizycznego
autor: Joanna Szurgot
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz spotkania "Dlaczego wolontariat ?"
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: scenariusze

Czuwanie przed pasterką
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Kopciuszek"
autor: Alicja Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

Konspekt lekcji języka angielskiego "Guess ! Who is it ?"
autor: Sylwia Krause
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zajęć "Prawa dziecka"
autor: Elżbieta Beata Kozłowska
kategoria: scenariusz zajęć

Co powinieneś wiedzieć o warzywach ?
autor: Barbara Dobiańska
kategoria: scenariusz zajęć

Rozkład liczby 10 na składniki
autor: Barbara Dobiańska
kategoria: konspekt lekcji

Gminne Święto Matematyki
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Matki
autor: Agnieszka Piwowarczyk
kategoria: scenariusz imprezy

Postawa fair play w kształtowaniu godności osoby ludzkiej
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt lekcji otwartej dla nauczycieli i rodziców "Jak należy się odżywiać ?"
autor: Halina Sieczkoś
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz zabaw integracyjnych przygotowany na spotkanie dzieci niemieckich i polskich
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6-letnich
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Dzień Matematyczny
autorzy: Wioletta Kosecka, Zbigniew Bahr
kategoria: scenariusz imprezy

Uroczystość 11 Listopada
autorzy: Lidia Loranc, Magdalena Zwolińska
kategoria: scenariusz imprezy

Święto Pieczonego Ziemniaka
autorzy: Lidia Loranc, Ilona Zielińska, Anna Ziółkowska
kategoria: scenariusz imprezy

Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Europie - zwyczaje i tradycje. Pisownia dużą i małą literą.
autor: Renata Jankowska
kategoria: konspekt zajęć

Poznajemy zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
autor: Renata Jankowska
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt zajęć zintegrowanych. Lekcja otwarta dla nauczycieli stażystów.
autor: Renata Jankowska
kategoria: konspekt zajęć

Jak dziecku pomóc ? O skutecznej komunikacji w rodzinie.
autor: Renata Gudowicz
kategoria: scenariusz spotkania z rodzicami

Scenariusz konkursu szkolnego "As wiedzy matematycznej"
autor: Agnieszka Pękalska
kategoria: scenariusze

Jasełka "Bóg się rodzi w naszym sercu"
autor: Jadwiga Kucharska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli
autor: Edyta Bem
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

Konspekt zajęć z zakresu pojęć matematycznych "Kotek"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty / twórczość własna

Scenariusz imprezy szkolnej na Dzień Babci i Dziadka "Najcieplejsze święto"
autor: Ewa Paluch
kategoria: scenariusz imprezy

Święto Pieczonego Ziemniaka
autor: Ewa Paluch
kategoria: scenariusz imprezy

Współpraca nauczycieli i rodziców - przykład scenariusza i projektu
autor: Joanna Małocha
kategoria: scenariusz wywiadówki + projekt edukacyjny

Scenariusz inscenizacji pt. "Jak Dyzio uczył się oszczędzać, czyli oszczędzanie - dwa w jednym"
autor: Anna Lankiewicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Inscenizacja matematyczna "Ważne figury"
autor: Anna Lankiewicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem czasopisma JUMA
autor: Radosław Janeczek
kategoria: scenariusz lekcji

Dwusieczna kąta i jej własności
autor: Maria Modzelewska
kategoria: konspekt lekcji

"Zabawy gimnastyczne" - scenariusz warsztatów z rodzicami i dziećmi prowadzonych metodą Weroniki Sherborne
autor: Ewa Turowska
kategoria: scenariusz zajęć

Jasełka na Boże Narodzenie
autor: Danuta Łuska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Jak wpłynąć na odbiorcę, by robił, co mu każemy i jeszcze był przekonany o swojej racji ? - rozważania o perswazji w języku.
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

W kręgu wyzwolonych słów - o języku i tekstach kultury alternatywnej (hip-hop, blokersi, graffiti)
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

O romantycznych nastrojach w muzyce - słuchamy Beethovena
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Czy muzyka jest potrzebna literaturze ? O tym, jak podsumować średniowiecze utworem Carla Orffa pt. Carmina Buraną.
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć z udziałem rodziców "W świecie wikingów i samurajów"
autor: Maria Mańk
kategoria: scenariusz zajęć

Inscenizacja "Do stajenki"
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: scenariusz inscenizacji

Konstrukcja prostej prostopadłej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz obchodów Dnia Ziemi
autor: Violetta Mandat-Kozak
kategoria: scenariusz imprezy

Co wniosą do Unii Europejskiej państwa kandydujące i przystępujące ?
autor: Grażyna Gawron
kategoria: konspekt lekcji

Utworzenie Unii Europejskiej
autor: Grażyna Gawron
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt zajęć nauczania zintegrowanego w klasie II
autor: Sylwia Krause
kategoria: konspekt zajęć

Inscenizacja pantomimiczna baśni Anny Świrczyńskiej pt. "Jaś i Małgosia"
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości jubileuszowej
autorzy: Ewelina Ciuraj, Violetta Parkitna
kategoria: scenariusz uroczystości

Ćwiczenia kształtujące koncentrację wzrokowo-słuchowo-ruchową
autor: Maria Mańk
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz zajęcia "Kraina Polarna"
autor: Marzena Jantas
kategoria: scenariusz zajęcia

Europejski Dzień Języków
autor: Sylwia Krause
kategoria: scenariusz imprezy

Zajęcia otwarte dla rodziców z inscenizacją "Dwunastu braci"
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: scenariusz zajęć

"Europa wielokulturowa" - poznajemy bliżej Szwecję
autor: Violetta Dudzińska
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz zabaw integracyjnych
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Podróż po Polsce
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz przedstawienia do legendy "O gdańskiej burmistrzance" Anny Świerszczyńskiej
autor: Violetta Dudzińska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Obliczanie pól trójkątów i czworokątów
autor: Maria Modzelewska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz przedstawienia "Mikołaj w szkole"
autor: Lech Karwowski
kategoria: scenariusze

Misterium Bożonarodzeniowe
autor: Maria Modzelewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Poznajemy nasz region
autor: Jolanta Pelc
kategoria: scenariusz zajęć

Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas różnorodnych zabaw zainspirowanych historią Małego Księcia
autor: Teresa Omańska
kategoria: scenariusz zajęć

Warsztaty dla rodziców i dzieci "Wspólnie bawimy się i uczymy"
autor: Teresa Omańska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusze zajęć inspirujące dzieci do podejmowania działalności rysunkowej dla grupy 5-latków
autor: Anna Zbańska
kategoria: scenariusze zajęć

Święci patronowie Europy
autor: Beata Berłowska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej" w klasie II
autor: Rena Sochacka
kategoria: scenariusz zajęć

"Piękna i Bestia" - scenariusz przedstawienia na motywach baśni Charlesa Perrault
autorzy: Aleksandra Miłowska, Aldona Kasprzak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Małe deszczowe kropelki
autor: Marzenna Domańska
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowa parasolka - jesienią także możemy chodzić na spacer
autor: Marzenna Domańska
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem Pedagogiki zabawy
autor: Katarzyna Szymańska
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz Dnia Angielskiego w szkole podstawowej
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: scenariusz imprezy

Biegi sztafetowe
autor: Ewa Wieczorek
kategoria: konspekt lekcji

Skok wzwyż
autor: Ewa Wieczorek
kategoria: konspekt lekcji

Hospitacja diagnozująca w klasie VI szkoły podstawowej - czasowniki modalne
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: scenariusz lekcji

Zło dobrem zwyciężaj
autor: Zofia Golianek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Moja mama - portret mamy słowem malowany"
autor: Rena Sochacka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian w przyrodzie"
autor: Rena Sochacka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz na uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VI
autor: Marta Muzyczuk
kategoria: scenariusz uroczystści

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Boże Narodzenie
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Jak pokonać indiańskiego wodza ? - na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Gorące mleko".
autor: Jolanta Makuch
kategoria: scenariusz lekcji

Od radości do rozpaczy - nazywanie stanów emocjonalnych
autor: Jolanta Makuch
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt zajęcia z zakresu pojęć matematycznych "Pociąg krasnoludków"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty

Adwent
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Ludność i dziedzictwo kulturowe
autor: Marta Rutkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Środowisko przyrodnicze mojego regionu
autor: Marta Rutkowska
kategoria: scenariusz lekcji

W świecie baśni... Czytelnicy szukają autora.
autor: Marietta Dąbrowska
kategoria: scenariusz lekcji

Wyprawa po skarb
autor: Gerlinda Wiencek
kategoria: scenariusz zajęcia

Algorytmika i rozwiązywanie problemów. Zadania z Logo.
autor: Iwona Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt hospitacji diagnozującej "Ciąg arytmetyczny i geometryczny - rozwiązywanie zadań"
autor: Katarzyna Banaszczak
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji prowadzonej metodami aktywnymi "Zdania logiczne złożone"
autor: Katarzyna Banaszczak
kategoria: konspekt lekcji


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg nazwisk autorów

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  16 kwietnia 2018 roku

   

  Ilość publikacji: 12813
  w tym nr 16 (2017/2018): 150

     numer online: 87 gości

  reklama

  Księgarnia HELION poleca: