Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: projekty / programy edukacyjne / innowacje pedagogiczne


rok szkolny - 2005/2006

Program profilaktyczny "Bawimy się z muzyką"
autor: Alicja Madecka
kategoria: program edukacyjny

W kręgu polskiej kultury
autor: Halina Prądzyńska-Wieżel
kategoria: program edukacyjny

Program autorski "Nauka czytania w przedszkolu" wg metody I. Majchrzak
autor: Dorota Cios
kategoria: program edukacyjny

Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Gimnazjum w Miedźnie
autorzy: Ewa Dobosz-Rysiewicz, Joanna Szymonik, Renata Wołczyńska
kategoria: program edukacyjny

Projekt edukacyjny "Spotkania z przyrodą"
autorzy: Ewa Furtak, Urszula Łuszczew
kategoria: projekty edukacyjne

Autorski program czytelniczy "Książka i Ja"
autor: Zdzisława Ochorok
kategoria: program edukacyjny

Program postępowania korekcyjnego w wadach kończyn dolnych i stóp na przykładzie dzieci 6-letnich "Stwórzmy warunki do prawidłowego rozwoju postawy ciała"
autor: Anna Owczarek
kategoria: program edukacyjny

Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich "W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą"
autor: Anna Owczarek
kategoria: program edukacyjny

Program zajęć ruchowych z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas kształcenia zintegrowanego
autorzy: Anna Cierpiał, Dorota Nowak, Mariola Śledzikowska
kategoria: program edukacyjny

"Mały przyrodnik" - program edukacyjny dla dzieci 5-6-letnich z zakresu poznawania przyrody i wychowania proekologicznego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: program edukacyjny

Nauczanie matematyki wspomagane programami komputerowymi
autor: Grażyna Kondarenek
kategoria: program edukacyjny

Program Eucharystycznego Ruchu Młodych "Rycerze Jezusa"
autor: Anna Wzięch
kategoria: program edukacyjny

Szkolny Program Profilaktyczny "Bezpieczny komputer"
autorzy: Małgorzata Szyszka-Nowak, Jarosław Rzesiewski
kategoria: program edukacyjny

Program edukacji ekologicznej "Dialog z przyrodą"
autor: Renata Baraniak
kategoria: program edukacyjny

Dekalog młodego ekologa
autor: Mariola Cichocka
kategoria: program edukacyjny

Mały Europejczyk
autor: Mariola Cichocka
kategoria: projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Spotkanie z książką"
autor: Barbara Adamczyk-Szczurowska
kategoria: programy edukacyjne

Szlaki Polsko-Litewskie
autorzy: Piotr Plona, Aldona Rogińska, Iwona Szelągowska
kategoria: projekt edukacyjny

Jarmark Europejski
autorzy: Magda Gentek, Piotr Plona
kategoria: projekt edukacyjny

Program zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów gimnazjum
autor: Barbara Krawczyk
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Stop przemocy"
autor: Teresa Maśluch
kategoria: program edukacyjny + scenariusz zajęć

Projekt ekologiczny "Las mojej małej ojczyzny"
autor: Teresa Maśluch
kategoria: program edukacyjny + ankieta

Program edukacyjny "Komputer pomaga dziecku poznawać świat"
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Jestem bezpieczny na drodze"
autor: Zofia Stachowicz
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Bezpiecznie w szkole i w domu"
autor: Mirosława Iwanek
kategoria: program edukacyjny

Program z elementami biblioterapii "Kto czyta, żyje podwójnie"
autorzy: Tatiana Paszenda, Barbara Kulak
kategoria: programy edukacyjne

Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek syczących
autor: Arleta Kubacka-Gill
kategoria: programa edukacyjny

Bajkoterapia w Domu Dziecka
autor: Małgorzata Dobroć
kategoria: program edukacyjny

Jestem Polakiem i Europejczykiem
autor: Grażyna Gerszyńska-Jemioł
kategoria: program edukacyjny

Program zajęć edukacji regionalnej "Koło Miłośników Ziemi Narolskiej"
autorzy: Anna Wołoszyn, Elżbieta Obirek
kategoria: program edukacyjny

Program autorski "Dziecko w środowisku przyrodniczym"
autor: Bogumiła Wantuch
kategoria: program edukacyjny

Projekt ścieżki dydaktycznej "Wykorzystanie środowiska, w którym żyję do nauczania przyrody"
autor: Urszula Koperniak
kategoria: projekt edukacyjny

Program autorski z elementami biblioterapii "To uprzejmość, bez wątpienia, atmosferę wokół zmienia"
autorzy: Urszula Karwot-Buchla, Dorota Szulik
kategoria: program edukacyjny

Techniki mnemoniczne - ćwiczenia dla uczniów klas I-III
autor: Iwona Jacek
kategoria: program edukacyjny

Program działań na rzecz zdrowego trybu życia "Źyj zdrowo i radośnie"
autor: Urszula Pelczar-Grueva
kategoria: program edukacyjny

Program przeciwdziałania wagarom
autorzy: Ala Hojda, Halina Lubawska, Ewa Łopocka-Dyjak, Joanna Nieradko, Krzysztof Brudnowski
kategoria: program edukacyjny

Bądź bezpieczny na drodze
autor: Joanna Sylwia Lewicka
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Bezpieczeństwo uczniów w Internecie"
autor: Joanna Nieradko
kategoria: program edukacyjny

Innowacja pedagogiczna dla klas I-III gimnazjum (klasa artystyczna)
autor: Ewa Kozyra
kategoria: innowacje pedagogiczne

Jestem Europejczykiem, żyję w kulturze europejskiej
autor: Aleksandra Burda
kategoria: innowacja pedagogiczna

Program zajęć pozalekcyjnych "Koło Europejskie" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: program edukacyjny

Program autorski "Współudział biblioteki szkolnej w realizacji programu nauczania języka polskiego w gimnazjum"
autor: Elżbieta Kołacz
kategoria: program edukacyjny

Program wychowania komunikacyjnego przygotowujący do uzyskania karty rowerowej
autor: Małgorzata Kornacka
kategoria: program edukacyjny

Projekt edukacyjny "Chrońmy Polską Niezapominajkę"
autorzy: Beata Gogolewska, Małgorzata Ramska
kategoria: projekt edukacyjny

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
autorzy: Ewa Dubicka, Halina Klimek
kategoria: projekt edukacyjny

Program własny dla dzieci 6-letnich "Bawimy się w teatr"
autorzy: Małgorzata Toporek, Elżbieta Garbowicz
kategoria: program edukacyjny

Program adaptacyjny dla uczniów klas I
autor: Edyta Karwat
kategoria: plany pracy

Program edukacji ekologicznej "Mali przyjaciele przyrody"
autor: Małgorzata Cywińska
kategoria: program edukacyjny

Obchody Dnia Ziemi
autor: Joanna Możdżyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Program profilaktyczny "Nie chcemy być agresywni"
autorzy: Marola Polasik, Anna Zalewska
kategoria: program edukacyjny

Program Edukacji Czytelniczej i Medialnej dla Kształcenia Zintegrowanego
autor: Jolanta Ziembicka
kategoria: program edukacyjny

Szkolny Program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów
autorzy: Jolanta Ziembicka, Bożena Antkowiak, Katarzyna Markowska, Wioletta Leszczyńska, Justyna Wojciechowska, Jolanta Wróblewska, Jolanta Lech
kategoria: program edukacyjny

Program komunikacji interpersonalnej
autor: Justyna Wojciechowska
kategoria: program edukacyjny

Program edukacji regionalnej "Tu jest moje miejsce..."
autor: Justyna Wojciechowska
kategoria: program edukacyjny

Odkrywamy piękno Krainy Świętokrzyskiej
autorzy: Alina Łojek, Beata Gogolewska, Małgorzata Ramska, Klaudia Wachla
kategoria: projekt edukacyjny

Moja mała akademia
autor: Grażyna Litwinowicz
kategoria: projekt edukacyjny

Moje Kaszuby - Mój region - Moje tradycje
autor: Maria Szymoniak
kategoria: projekt edukacyjny

Projekt "Pomagamy głodującym dzieciom w Afryce"
autor: Krystyna Nowaczewska
kategoria: projekt edukacyjny

Program adaptacyjny "Jestem w przedszkolu"
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: program edukacyjny

Program edukacyjny dla ZSZ "Szkolenie przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego"
autor: Helena Święch
kategoria: program edukacyjny

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Izabela Chłód
kategoria: program edukacyjny

Program własny ścieżki edukacyjnej "Edukacja ekologiczna" dla szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Plutowska
kategoria: program edukacyjny

Program edukacji regionalnej "Małe Gniazdo"
autorzy: Izabela Chłód, Iwona Dyja
kategoria: program edukacyjny

Program edukacji ekologicznej dla dzieci 6-letnich
autor: Teresa Omańska
kategoria: programy edukacyjne

Projekt współpracy polsko-niemieckiej
autor: Wioletta Skorupińska
kategoria: projekty edukacyjne

Program działania grupy wsparcia "Nie jestem sam"
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: program edukacyjny

Program promocji zdrowia
autor: Iwona Bąk
kategoria: program edukacyjny

Program zajęć rozwojowo-edukacyjnych "Łatwiej być razem"
autor: Joanna Rusin
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Zanim będzie za późno"
autorzy: Joanna Rusin, Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: program edukacyjny

Współpraca nauczycieli i rodziców - przykład scenariusza i projektu
autor: Joanna Małocha
kategoria: scenariusz wywiadówki + projekt edukacyjny

Projekt ekologiczny "Dbajmy o nasze ekosystemy"
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: projekt edukacyjny

Nauka pisania i czytania dzieci czteroletnich metodą B. Rocławskiego
autor: Lucyna Spica
kategoria: program innowacyjny

Projekt imprezy regionalnej "Stąd jesteśmy"
autor: Nina Czerniewicz
kategoria: projekty edukacyjne

A computer based syllabus for class II senior high school
autor: Lidia Gutowska-Raszczuk
kategoria: innowacje edukacyjne

Program ekologiczny "Chrońmy nasz wspólny dom - Ziemię"
autorzy: Joanna Koczwara, Grażyna Mazgaj
kategoria: program edukacyjny

Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 5 letnich
autor: Bogumiła Dobrzyńska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych dla maturzystów z języka polskiego
autor: Anna Borkowska
kategoria: plany pracy

Program szkolenia z zakresu elementów ratownictwa przedmedycznego - udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia
autor: Ewa Wieczorek
kategoria: program edukacyjny

Interdyscyplinarny projekt autorski "Świat w obiektywie"
autor: Beata Joszko
kategoria: innowacja pedagogiczna

Interdyscyplinarny projekt autorski "Żyj zdrowo na sportowo"
autor: Beata Joszko
kategoria: innowacja pedagogiczna

Interdyscyplinarny projekt autorski "Tanecznym krokiem dookoła świata"
autor: Beata Joszko
kategoria: innowacja pedagogiczna

Projekt edukacyjny "Gimnazjum pełne kwiatów"
autor: Joanna Możdżyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Indywidualny program edukacyjny dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym
autor: Beata Schaffner
kategoria: program edukacyjny


rok szkolny - 2004/2005

Wesoła matematyka, czyli zadania trudne, śmieszne i ciekawe
autor: Anna Zalewska
kategoria: program innowacyjny

Program edukacji ekologicznej "Mały przyjaciel przyrody"
autor: Jolanta Tomczak
kategoria: program edukacyjny

Program pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych "Eurouczniak"
autor: Ewelina Wójcik
kategoria: program edukacyjny

Nikt nie rodzi się czytelnikiem
autor: Brygida Fudała
kategoria: program edukacyjny

Projekt artystyczno-twórczy "Organizujemy festiwal zabaw ździebko zapomnianych"
autor: Wisława Glińska
kategoria: projekt edukacyjny

Program integracyjny w procesie edukacyjno-wychowawczym "Tacy sami"
autor: Bożena Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny

Program edukacyjny "Podaj dłoń młodszemu"
autor: Bożena Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny

Program "Żyj aktywnie i bezpiecznie"
autorzy: Dorota Goryszewska, Iwona Hinz, Halina Taudul
kategoria: program edukacyjny

Program koła ekologiczno-przyrodniczego
autor: Barbara Kołek
kategoria: program autorski

Jan Paweł II - patron naszej szkoły
autor: Agata Ruchała
kategoria: program autorski

Program Edukacji Kulturalnej "Ze sztuką na ty"
autor: Marzena Błaszak
kategoria: programy edukacyjne

Program Pedagogizacji Rodziców "Wychowujmy razem"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: program edukacyjny

"Terapia książką" - program biblioterapeutyczny
autorzy: Małgorzata Skałka, Bożena Rendaszka
kategoria: program edukacyjny

Program edukacyjny - Nauka pływania
autor: Wojciech Roszkowski
kategoria: program edukacyjny

Ginące dziedzictwo Regionu Latowickiego. Rekonstrukcja pradawnych tradycji.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Rok Latowicki. Doroczne tradycje Regionu Latowickiego.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Antoni Kuźniarski - człowiek i jego dzieło. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Międzynarodowy Polsko-Ukraiński Projekt Edukacyjny: "W kręgu magii baśni i poezji mojej Małej Ojczyzny. Moja Mała Ojczyzna w Europie."
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Międzynarodowy Polsko-Litewski Projekt Edukacyjny: "Kultura słowiańska w moim regionie. Moja Mała Ojczyzna w Europie."
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: projekt edukacyjny

Program autorski z elementami ekologii i ochrony środowiska "Pomóż przyrodzie ! Przyroda nie obroni się sama !"
autor: Barbara Majewska
kategoria: program edukacyjny

Projekt wychowawczy Klubu Profilaktyki Szkolnej "Żyj mądrze i zdrowo"
autor: Hanna Borowska-Warchoł
kategoria: projekt edukacyjny

Autorski program zajęć pozaedukacyjnych z piłki nożnej "Czy chcesz zostać piłkarzem ?"
autor: Zenon Kaleta
kategoria: plan pracy

Autorski program nauczania przedmiotu technika w Gimnazjum. Klasa III.
autor: Dariusz Nikiel
kategoria: autorski program nauczania

Umiejętności interpersonalne - drogą do uzyskania pracy. Projekt doradztwa grupowego.
autor: Michał Talaga
kategoria: projekt

Ekologia w szkole - klub ekologiczny
autor: Małgorzata Miśta
kategoria: program ekologiczny

Jak pomagam dzieciom mającymi trudności w nauce czytania i pisania w klasach I-III
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: artykuł (realizacja programu własnego)

"Nie bój się matematyki" - autorski program nauczania matematyki w klasie pierwszej gimnazjum dla uczniów z trudnościami w nauce
autor: Małgorzata Orłoś
kategoria: autorski program nauczania

Koleżeństwo podstawą dobrej atmosfery w klasie
autor: Magdalena Akonom
kategoria: innowacja pedagogiczna

Turniej wiedzy mitologicznej "Na olimpiadzie w starożytnej Grecji"
autorzy: Anna Kielak, Anna Szostek, Stanisława Urbanek
kategoria: projekt turnieju

Ogrody działkowe jako teren edukacji ekologicznej wychowanków świetlicy szkolnej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
autor: Krystyna Drewnicka
kategoria: program edukacyjny


rok szkolny - 2003/2004

Dlaczego powinniśmy chronić lasy ?
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: projekt edukacyjny

Program "Białej szkoły" realizowanej na zimowisku w SP w Pomysku Wielkim
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: program edukacyjny

Program edukacji regionalnej "Koszalin - perspektywy i szanse dla nas"
autorzy: Jerzy Jasiakiewicz, Anna Szynkiewicz
kategoria: program edukacyjny

Program współpracy wychowawczej z rodzicami "Pomagamy dorastać naszym dzieciom"
autor: Iwona Lipińska-Kulczewska
kategoria: plan pracy

Program profilaktyczny przeciw próchnicy "Zdrowy ząbek" dla przedszkolaków.
autor: Janina Mickiewicz
kategoria: program profilaktyczny

Program wykorzystania portali edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego w ramach zajęć fakultatywnych (praca metodą projektu)
autor: Agnieszka Gościmska-Żuk
kategoria: projekt edukacyjny

Konkurs czytelniczy "Czytam i Wiem"
autorzy: Katarzyna Bobola, Monika Mendrek
kategoria: programy edukacyjne

Program profilaktyki realizowany w klasie III A w roku szkolnym 2003/2004 w ramach kształcenia zintegrowanego oraz zajęć socjoterapeutycznych
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program profilaktyki

Historia Regionu Latowickiego. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Program nauczania w klasach I-III gimnazjum.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: programy nauczania

Program współpracy wychowawczej z rodzicami "Pomagamy dorastać naszym dzieciom"
autor: Iwona Lipińska-Kulczewska
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej
autorzy: Jolanta Ferfecka, Katarzyna Heller, Iwona Madecka-Kozieł, Monika Mendrek
kategoria: program edukacyjny

Droga do sukcesu w mojej małej firmie
autor: Barbara Winkler
kategoria: program edukacyjny

Jestem mieszkańcem tej gminy
autorzy: Jolanta Dziuba Małecka, Małgorzata Magdalen, Jan Michał Wołoszczuk
kategoria: projekt edukacyjny

Harmonogram przebiegu Tygodnia Integracji w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach
autor: Beata Jastrzębska
kategoria: projekt edukacyjny

Szkolny program profilaktyki wad postawy
autor: Elżbieta Kmiecik
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "I Ty możesz inaczej"
autorzy: Grażyna Kuzimska-Juraszewska, Katarzyna Kwiatkowska, Joanna Rusin
kategoria: program edukacyjny

Program działań wychowawczo-profilaktycznych: "Otwórz szeroko oczy i serce"
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny do walki z agresją
autor: Danuta Łuska
kategoria: program profilaktyczny + scenariusze zajęć

Program edukacji prozdrowotnej klas I-III
autor: Iwona Graczyk
kategoria: program edukacyjny

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych u uczniów klasy pierwszej
autor: Wiesława Jarzębowska
kategoria: program edukacyjny autorski

Sposoby otwierania problemów matematycznych w zadaniach
autorzy: Danuta Grzywa, Halina Kolasińska
kategoria: program edukacyjny

Dzieci dzieciom
autor: Teresa Myszko
kategoria: program profilaktyczny

The way from school to working life
autorzy: Bożena Hiller, Kinga Kostecka-Berny
kategoria: projekty edukacyjne


rok szkolny - 2002/2003

Program wychowawczy dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Maria Wawrzyniak
kategoria: program wychowawczy

Projekt edukacyjny "Potrawy kuchni śląskiej"
autor: Irena Bączkowicz
kategoria: projekt edukacyjny

"Ortografia trudna, ale nie nudna" - projekt edukacyjny
autorzy: Barbara Jedynak, Danuta Szwaj, Ewa Winnicka
kategoria: projekt edukacyjny

Program wychowawczy z autorskim programem zawierającym elementy przedsiębiorczości i ekonomii
autorzy: Barbara Dąbrowska, Alicja Zalewska
kategoria: program wychowawczy

Edukacja teatralna w nauczaniu języka polskiego
autor: Aldona Skrzyszowska
kategoria: projekt edukacyjny

Program innowacyjny edukacji regionalnej w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie IV
autor: Jolanta Kwiatkowska-Reichel
kategoria: program innowacyjny

"Otwarte serca, otwarte dłonie" - program autorski z zakresu wychowania społeczno - religijnego
autor: Katarzyna Byrdy
kategoria: program autorski

Wycieczka w procesie dydaktycznym
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: program (plan)

Poznajemy Białowieski Park Narodowy
autor: Bożena Puchalska
kategoria: program edukacyjny

Program naprawczy dla dziecka z klasy zerowej
autor: Joanna Kajkowska
kategoria: program edukacyjny

Autorski Program Międzyprzedmiotowych Ścieżek Edukacyjnych
autorzy: Barbara Jedynak, Danuta Szwaj
kategoria: program edukacyjny

Autorski Program Doskonalenia Techniki Czytania "Asystent"
autorzy: Barbara Jedynak, Danuta Szwaj
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyki uzależnień "To jest Twoja decyzja"
autor: Wioletta Bielecka
kategoria: program edukacyjny

Mój program autorski "Edukacja regionalna uczniów w klasie I. Moja mała ojczyzna - Gryfice i okolice"
autor: Anna Chojnacka
kategoria: program edukacyjny

Program Szkolnego Koła Ekologiczno-Przyrodniczego "Młodzi Ekolodzy"
autor: Anna Kubala
kategoria: program edukacyjny

Projekt badawczy "Moja mała ojczyzna"
autor: Witold Zając
kategoria: projekt

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
autorzy: Jolanta Herczyk, Andrzej Rożnowicz
kategoria: program edukacyjny

Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego we wsi Wójcin
autor: Urszula Pązik
kategoria: program ekologiczny

Projekt ścieżki dydaktycznej "Rydułtowy - moja mała ojczyzna"
autor: Michalina Matuszek
kategoria: projekt ścieżki dydaktycznej


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 124 gości

  reklama