Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: plany pracy, programy nauczania, plany wynikowe


rok szkolny - 2005/2006

Autorski program nauczania "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klasy V i VI szkoły podstawowej
autor: Ewa Rychlik
kategoria: programy nauczania

Roczny plan pracy przedszkolnego kółka plastycznego
autor: Anna Małysiak
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych wspierający edukację w klasie 2
autor: Wioletta Urban
kategoria: plany pracy

Program zajęć koła informatycznego dla pierwszego etapu edukacyjnego z uwzględnieniem klasy III
autor: Iwona Stawikowska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV
autor: Beata Witek
kategoria: plany wynikowe

Plan pracy klasowej Rady Rodziców
autor: Justyna Michalska
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Justyna Michalska
kategoria: plany pracy

Materiały do teczki wychowawcy klasy II
autor: Stanisława Leszczuk
kategoria: plany pracy

Program nauczania dla klasy technicznej z rozszerzoną informatyką "Podstawy programowania w języku Turbo Pascal"
autor: Sylwia Sokół
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Iwona Sulecka
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego - piłka koszykowa
autor: Lucyna Staszkiewicz
kategoria: plany wynikowe

Program działań zadań pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla klas II i III liceum
autor: Renata Spinda
kategoria: plany pracy

Program ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna"
autor: Jolanta Sałaciak
kategoria: plany pracy

Plan metodyczny "Prezentacje multimedialne w programie HyperStudio"
autor: Beata Kuczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej - piłka koszykowa
autor: Mariusz Kasprzak
kategoria: plany wynikowe

Propozycja zagospodarowania 4-tej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego
autor: Wojciech Szyda
kategoria: plany pracy

Plan pracy Klubu Europejskiego
autorzy: Piotr Plona, Grażyna Buksińska
kategoria: plany pracy

Plan pracy zespołu języków obcych
autor: Piotr Plona
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z podstaw ekonomii dla klasy I technikum
autor: Ewa Dubicka
kategoria: plany wynikowe

Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z matematyki dla klasy czwartej
autor: Barbara Dec
kategoria: plany wynikowe

Program kółka matematyczno-informatycznego dla uczniów klasy VI
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: plany pracy

Roczny Program Rozwoju Szkoły
autor: Teresa Maśluch
kategoria: plany pracy

Plan Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
autor: Teresa Maśluch
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan oczekiwanych rezultatów dla grupy 6-latków
autor: Aleksandra Głowacz
kategoria: plany pracy

Program koła języka angielskiego "British and American culture. Behind the scenes."
autor: Katarzyna Słowińska
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Monika Urban
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z informatyki dla klasy IV
autor: Ireneusz Gradowski
kategoria: plany pracy

Program informatyki dla klas IV-VI
autor: Ireneusz Gradowski
kategoria: programy nauczania

Plan pracy samorządu szkolnego
autor: Renata Klimczak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z matematyki dla klasy IV do programu Matematyka 2001
autor: Dorota Ginter
kategoria: plany pracy

Program konferencji ewangelizacyjnych dla rodziców dzieci I komunijnych "Rola rodziców w wychowaniu sakramentalnym dzieci"
autor: Anna Wzięch
kategoria: plany pracy

Program spotkań ewangelizacyjnych dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych "Jezu jesteś moim Panem"
autor: Anna Wzięch
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy Liceum Profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym
autor: Agnieszka Bylewska
kategoria: plany pracy

Program pracy na kółku matematycznym w II etapie kształcenia
autor: Ireneusz Gradowski
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z historii dla klasy I gimnazjum
autor: Tomasz Krajewski
kategoria: plany wynikowe

Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum
autor: Felicjan Gałązka
kategoria: plany pracy

Program kursu komputerowego dla średniozaawansowanych
autorzy: Barbara Gałązka, Felicjan Gałązka
kategoria: plany pracy

Program kółka informatycznego dla uczniów zdolnych klas IV-VI
autor: Barbara Gałązka
kategoria: plany pracy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim obejmujący pierwszy etap kształcenia
autor: Joanna Flakus
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I ZSZ
autor: Grzegorz Fornalik
kategoria: plany wynikowe

Plan wynikowy z informatyki dla klasy II
autor: Wanda Ejsmont
kategoria: plany wynikowe

Plan wynikowy z informatyki dla klasy I
autor: Wanda Ejsmont
kategoria: plany wynikowe

Obsługa ruchu turystycznego na wsi
autor: Wiesław Kowal
kategoria: programy nauczania

Program autorski zespołu fletów podłużnych "Frullato"
autor: Ewa Kozyra
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z informatyki dla klasy II gimnazjum
autor: Halina Skiba
kategoria: plany wynikowe

Program autorski Szkolnego Klubu Czystych Serc
autor: Tatiana Maciałek
kategoria: plany pracy

Program przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna)
autor: Monika Szybalska
kategoria: plany pracy

Program kółka matematycznego dla klas II i III
autorzy: Barbara Masłowska, Monika Sobczyńska
kategoria: plany pracy

Program Dnia Sportu
autor: Joanna Syska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy wychowania do życia w rodzinie dla klas I, II, i III gimnazjum
autor: Agnieszka Kurdel
kategoria: plany wynikowe

Plan wynikowy z matematyki dla klasy IV
autor: Justyna Krawczyk
kategoria: plany wynikowe

Plan wynikowy wychowania do życia w rodzinie
autor: Edyta Kocaj
kategoria: plany wynikowe

Program autorski terapii dla dziecka 6-letniego o jednorocznym oddziaływaniu, z zaburzoną małą motoryką
autor: Ewa Żerko
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównywania wiedzy dla klas I-III
autor: Ewa Żerko
kategoria: plany pracy

Plan pracy Uczniowskiego Kluby Sportowego
autor: Mariusz Bukowski
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy dla przedmiotu "Technika Pracy Biurowej" dla klasy czwartej technikum hotelarskiego
autor: Iwona Gunia
kategoria: plany wynikowe

Program wychowawczy Szkolnego Koła Przyjaciół Książki "Książka bawi, uczy i wychowuje"
autor: Aleksandra Rabka
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z informatyki dla klasy I gimnazjum
autor: Halina Skiba
kategoria: plany wynikowe

Program kółka przyrodniczo-ekologicznego w klasie VI
autor: Agnieszka Świstak
kategoria: plany pracy

Program Zielonej Szkoły "Mielno - 2005"
autor: Jolanta Ziembicka
kategoria: plany pracy

Program "Zielonej szkoły"
autorzy: Justyna Wojciechowska, Renata Sykulska
kategoria: plany pracy

Program kółka informatycznego
autor: Zbigniew Pawlak
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan zajęć wychowawczo-dydaktycznych
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: plany pracy

Plan działań wychowawczych dla starszej grupy przedszkolnej
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: plany pracy

Program Zielonego Przedszkola
autor: Małgorzta Pióro
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła przyrodniczego
autor: Ewa Szcześniak-Młody
kategoria: plany pracy

Indywidualny program wychowawczy
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Program oraz preliminarz wypoczynku letniego
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Wynikowy plan nauczania chemii dla klas I gimnazjum
autor: Hanna Elak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy nauczania plastyki w klasie IV szkoły podstawowej
autor: Iwona Kierzkowska
kategoria: plany pracy

Program "zielonego przedszkola"
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z chemii dla gimnazjum
autor: Halina Anioł
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany pracy

Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka angielskiego do podręcznika "Oxford repetytorium" dla klasy IV technikum
autor: Julita Siergiejuk
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego zawodowego w klasach IV technikum ekonomicznego
autor: Julita Siergiejuk
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy nauczania chemii w klasie III gimnazjum
autor: Czesława Nowak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy nauczania chemii w klasie II gimnazjum
autor: Czesława Nowak
kategoria: plany pracy

Program koła fotograficznego
autorzy: Anna Gąsior, Iwona Petz
kategoria: plany pracy

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka rosyjskiego
autor: Joanna Miłosz Paturalska
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami w klasach I-III
autor: Renata Kłembokowska
kategoria: plany pracy

Rozkład materiałów ćwiczebnych na okres dziewięciu cykli szkoleniowych w etapie ogólnorozwojowym szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
autor: Adam Rębisz
kategoria: plany pracy

Program pracy wychowawczej przeznaczony do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum
autor: Mieczysław Zadworny
kategoria: plany pracy

Program "Gimnazjalnej ligi halowej piłki nożnej chłopców"
autor: Mieczysław Zadworny
kategoria: plany pracy / programy

Program pracy z uczniem zdolnym w klasach II-III
autor: Irena Lubiejewska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Beata Zawada
kategoria: plany pracy

Program zajęć dodatkowych "Język niemiecki jest łatwy"
autor: Beata Zawada
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego
autor: Beata Skoneczna
kategoria: plany pracy

Harmonogram pracy zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: plany pracy

5-letni plan doskonalenia zawodowego
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: plany pracy

Organizacja i zasady działania szkolnego kółka redakcyjnego uczniów klas I-III "Figielek"
autor: Beata Masternak
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I
autor: Beata Masternak
kategoria: plany pracy

Program naprawczy z przedmiotu - przyroda
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: plany pracy

Plany zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej"
autor: Rena Sochacka
kategoria: plany pracy

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa "Unikanie zagrożeń"
autorzy: Renata Brzezina, Małgorzata Filarowska, Sylwia Milewska
kategoria: program edukacyjny

W krainie kolorów
autor: Marzenna Domańska
kategoria: program autorski

Program pracy wychowawczej dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I gimnazjum
autor: Grażyna Gawron
kategoria: plany pracy

Program koła ortograficznego dla klas IV-VI "Ortografia - moją przyjaciółką"
autor: Marta Muzyczuk
kategoria: plany pracy

Program pracy Koła Ekologicznego
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Plan dydaktyczno-wychowawczy z wychowania fizycznego dla klasy IV
autor: Bożena Przepiórka
kategoria: plany pracy

Program działań wychowawczych w klasie o nachyleniu programowym matematyczno-informatyczno-ekonomicznym
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany pracy

Program Koła Astronomicznego "Życie we Wszechświecie"
autor: Grażyna Dereń-Jamnicka
kategoria: plany pracy


rok szkolny - 2004/2005

Ścieżki edukacyjne w informatyce dla klasy VI szkoły podstawowej
autor: Ewa Bednarek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z geografii dla klasy I gimnazjum
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z geografii dla klasy II gimnazjum
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z historii dla klasy III liceum
autor: Beata Kordala
kategoria: plany pracy

Program "Samorządność w mojej szkole"
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: plany pracy

Program integracji klas czwartych "Tacy sami"
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program kółka języka angielskiego
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym z języka angielskiego
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy czwartej
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii w klasie II w gimnazjum
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany wynikowe

Plany wynikowe nauczania matematyki dla klas I-III gimnazjum
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany wynikowe

Program nauczania informatyki dla gimnazjum
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: programy nauczania

Program praktyk zawodowych dla uczniów czteroletniego Technikum Odzieżowego w zawodzie technik technologii odzieży
autorzy: Anna Kustroń, Renata Panaś
kategoria: plany pracy

Miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
autor: Sylwia Milewska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Szkolnej Rady Koleżeńskiej
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: plany pracy

Program pracy socjoterapeutycznej z uczniami gimnazjum
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: plany pracy

Program nauczania Wychowania komunikacyjnego w klasach IV-V
autor: Marek Moćko
kategoria: programy nauczania

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych zapobiegający agresji w klasach I-III
autorzy: Ewa Kulig, Halina Ślazyk, Lucyna Bazielich, Stanisława Bielak, Maryla Garwol
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy klasy III gimnazjum
autor: Witold Zagórski
kategoria: plany pracy

Program zajęć rozwijających z uczniem zdolnym
autor: Iwona Hinz
kategoria: plany pracy

Program koła ekologiczno-przyrodniczego
autor: Barbara Kołek
kategoria: program autorski

Projekt zajęć teatralnych dla klas I-III
autor: Joanna Chojnacka
kategoria: plany pracy

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III nauczania zintegrowanego
autor: Małgorzata Łęska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z przedmiotu statystyka dla klasy II - technikum handlowe (3-letnie)
autor: Małgorzata Tkacz
kategoria: plany wynikowe

Indywidualny plan zajęć edukacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem
autor: Małgorzata Bendza
kategoria: plany pracy

Blokowy Plan Nauczania z przedmiotu sztuka dla klasy II gimnazjum
autor: Beata Lindenau
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (dla grupy 6-latków)
autor: Anna Bonalska
kategoria: plany pracy

Edukacja Regionalna dziedzictwo historyczne i kulturowe w Regionie Latowickim (Gmina Latowicz). Program ścieżki edukacyjnej "Edukacja Regionalna" dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: program nauczania

Roczny plan dydaktyczny z historii dla klasy I gimnazjum
autor: Anita Lemańska
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć pozalekcyjnych koła ortograficznego dla uczniów klas II nauczania zintegrowanego
autor: Lucyna Rek
kategoria: plany pracy

Plan pracy pedagoga szkolnego
autor: Anna Dominiczak
kategoria: plany pracy

Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny dziecka 5 l. z zespołem ADHD
autor: Nina Prychodko
kategoria: plany pracy

Autorski program kółka matematycznego "Matematyka da się lubić"
autor: Bogusława Woźniak
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału nauczania z języka rosyjskiego dla klasy VI szkoły podstawowej
autor: Irena Sidoruk
kategoria: rozkłady materiału

Program edukacyjny - Nauka pływania
autor: Wojciech Roszkowski
kategoria: program edukacyjny

Program Koła Matematycznego dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Klasy IV-VI szkoły podstawowej.
autor: Halina Szlachta
kategoria: plany pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w gimnazjum
autor: Iwona Szałańska
kategoria: plany pracy

Program autorski koła informatycznego dla uczniów gimnazjum w klasach I-III
autor: Iwona Szałańska
kategoria: plany pracy (program autorski)

Nauczanie techniki z wychowaniem komunikacyjnym z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w Gimnazjum w Kobylinie
autor: Iwona Dembska-Ferfecka
kategoria: plany pracy (program autorski)

Rozkład materiału nauczania techniki w klasach II gimnazjum
autor: Iwona Dembska-Ferfecka
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału nauczania techniki w klasach I gimnazjum
autor: Iwona Dembska-Ferfecka
kategoria: plany pracy

Rozkłady nauczania i kryteria wymagań z biologii z higieną i ochroną środowiska na oceny szkolne w Gimnazjum w Wielgolesie. Klasy 1-3.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Rozkłady nauczania i kryteria wymagań z chemii na oceny szkolne w Gimnazjum w Wielgolesie. Klasy 1-3.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Rozkłady materiału nauczania z edukacji regionalnej i kryteria wymagań na oceny szkolne w gimnazjach gminy Latowicz. Klasy 1-3.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum
autor: Bogna Witosławska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy I Szkoły Zasadniczej
autor: Larysa Mielańczuk
kategoria: plany pracy

Program do realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja europejska w klasach I-III gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: plany pracy

Program pracy opiekuna samorządu uczniowskiego gimnazjum specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: plany pracy

Autorski program zajęć pozaedukacyjnych z piłki nożnej "Czy chcesz zostać piłkarzem ?"
autor: Zenon Kaleta
kategoria: plan pracy

Autorski program nauczania przedmiotu technika w Gimnazjum. Klasa III.
autor: Dariusz Nikiel
kategoria: autorski program nauczania

Ekologia w szkole - klub ekologiczny
autor: Małgorzata Miśta
kategoria: plany pracy - program

"Rozwijajmy się razem" - program autorski przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo, w młodszym wieku szkolnym
autorzy: Sylwia Skowrońska, Beata Cader
kategoria: plany pracy - program

Program działań świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim
autor: Renata Labuda
kategoria: plany pracy - program

Rozkład zabaw i ćwiczeń z "dramy" do wykorzystania na zajęciach zintegrowanych w klasie I
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: plany pracy

"Nie bój się matematyki" - autorski program nauczania matematyki w klasie pierwszej gimnazjum dla uczniów z trudnościami w nauce
autor: Małgorzata Orłoś
kategoria: programy nauczania

Plan wynikowy z matematyki dla klasy IV
autor: Małgorzata Bogucka
kategoria: plany pracy

Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: plany pracy

Taniec - muzyka i harmonia ruchu
autor: Jolanta Miszker
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej
autor: Renata Stręgiel
kategoria: plany pracy

Program szkolnego "Klubu Błękitnego Kciuka" (szkoła podstawowa)
autor: Katarzyna Przęczek
kategoria: plany pracy

Program szkolnego "Klubu Błękitnego Kciuka" (gimnazjum)
autor: Alicja Szmuc-Jędrzejowska
kategoria: plany pracy

Programy kursów "Mały ratowniczek" i "Żyj bezpiecznie"
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: plany pracy

Program kółka ortograficznego "W labiryntach ortografii"
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III
autorzy: Agnieszka Maroszek-Skrzydło, Agnieszka Nowińska
kategoria: plany pracy

Program działań artystycznych
autor: Magdalena Linke
kategoria: plany pracy

Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole
autor: Danuta Kąkol
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Figury geometryczne. Czworokąty.
autor: Dorota Gajewska
kategoria: prezentacja multimedialna


rok szkolny - 2003/2004

Plany pracy koła teatralno-tanecznego
autor: Wiesława Witkowska
kategoria: plany pracy

Trzyletni plan oddziaływania wychowawczego dla kształcenia zintegrowanego w klasie I, II, III
autor: Jadwiga Antonowicz
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum
autor: Bogna Witosławska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z technologii informacyjnej
autor: Anetta Malec
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I liceum profilowanego
autor: Anetta Malec
kategoria: plany pracy


rok szkolny - 2003/2004

Program zajęć pozalekcyjnych kółka muzyczno - tanecznego dla klas III
autorzy: Mariola Hoffmann, Małgorzata Krawętkowska
kategoria: plany pracy

Formy pracy z uczniem zdolnym
autor: Aleksandra Sławińska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z matematyki w klasie szóstej
autor: Dorota Czerniak
kategoria: plany pracy

Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarach Górnych
autor: Michalina Stefaniak
kategoria: artykuł + plan pracy

Plan pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Urszula Pietras
kategoria: plan pracy

Program pracy aktywu bibliotecznego
autor: Bożena Hermanowska
kategoria: plan pracy

Program Koła Ekonomicznego
autorzy: Anna Bzdurska, Barbara Wysota
kategoria: plan pracy

Plan metodyczny: "Zastosowanie galerii ClipArt i WordArt w dokumentach edytora Word na przykładzie ogłoszeń"
autor: Waldemar Czapiewski
kategoria: plan metodyczny

Indywidualny program edukacyjny dla uczennicy upośledzonej w stopniu głębokim
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: plan pracy

Pamiętaj o symetrii
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: projekt przedmiotowy / plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym
autor: Joanna Łukaszek
kategoria: plany pracy / programy

Program profilaktyki uzależnienia narkotykowego "Narkotyki - Nie, dziękuję"
autor: Małgorzata Kapitan
kategoria: plany pracy / programy

Program współpracy wychowawczej z rodzicami "Pomagamy dorastać naszym dzieciom"
autor: Iwona Lipińska-Kulczewska
kategoria: plan pracy

Program adaptacyjny dzieci 3-letnich - łagodzenie lęku przy przekraczaniu progu przedszkola
autor: Bogusława Skóra
kategoria: plan pracy

Program profilaktyczny przeciw próchnicy "Zdrowy ząbek" dla przedszkolaków.
autor: Janina Mickiewicz
kategoria: program profilaktyczny

Rozwijanie twórczości muzycznej dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2003/2004
autor: Renata Stelmach
kategoria: plan pracy

Plan wynikowy z informatyki dla klasy I gimnazjum
autor: Marek Iwaniuk
kategoria: plany pracy

Program wykorzystania portali edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego w ramach zajęć fakultatywnych (praca metodą projektu)
autor: Agnieszka Gościmska-Żuk
kategoria: projekt edukacyjny

Autorski program nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym dla trzeciej klasy szkoły podstawowej realizowany metodami innowacyjnymi
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program nauczania

Program profilaktyki realizowany w klasie III A w roku szkolnym 2003/2004 w ramach kształcenia zintegrowanego oraz zajęć socjoterapeutycznych
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program profilaktyki

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie w roku szkolnym 2003/2004
autorzy: Jarosława Gawin, Olga Łącka, Wojciech Nita
kategoria: plan pracy

Plan wychowawczy dla klasy drugiej szkoły podstawowej
autor: Alicja Wiśniowska
kategoria: plany pracy

Plany metodyczne z geografii
autor: Sylwester Blachnierek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum
autor: Sylwester Blachnierek
kategoria: plany pracy

Historia Regionu Latowickiego. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Program nauczania w klasach I-III gimnazjum.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: programy nauczania

Mała akademia literatury
autor: Aleksandra Dzierza
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Mała akademia literatury
autor: Aleksandra Dzierza
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Plany wynikowe z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV-VI
autor: Barbara Wysocka
kategoria: plany pracy

Plan pracy i tematyka godzin wychowawczych w klasie pierwszej gimnazjum
autor: Danuta Pospieszna
kategoria: plan pracy

Innowacyjny program pracy wychowawczej
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: plan pracy

Tematyka lekcji wychowawczych dla klasy czwartej
autor: Małgorzata Olszowy
kategoria: plan pracy

Program ścieżki edukacji ekologicznej "Umieć żyć i kochać przyrodę"
autorzy: Dorota Hejnar, Małgorzata Walczyk
kategoria: plan pracy

Piłka nożna w programie gimnazjum
autor: Krzysztof Tyszka
kategoria: program nauczania

Ścieżka edukacyjna "Poznawanie środowiska przyrodniczego - staw, ze szczególnym zwróceniem uwagi dzieci, na ptaki wodne i lądowe"
autorzy: Renata Baran, Grażyna Jagła
kategoria: plan pracy

Zajęcia z komputerem w klasach I-III realizujących program nauczania zintegrowanego w oparciu o podręczniki "Moja Szkoła" MAC
autor: Ewa Rubczyńska
kategoria: plan pracy

Plan działań wychowawczych z rozszerzoną edukacją ekologiczną
autor: Bernadetta Stachurska
kategoria: plan pracy

Program pracy wychowawczej z uczniami klasy drugiej gimnazjum
autorzy: Bożena Bąk, Bożena Wilkos
kategoria: plan pracy

Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej
autor: Bożena Czarnecka
kategoria: plan pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej kółka literackiego dla klas II-III szkoły podstawowej
autor: Aleksandra Chromik
kategoria: plan pracy

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2003/2004
autor: Jolanta Lulkowska
kategoria: plan pracy

Dzieci dzieciom
autor: Teresa Myszko
kategoria: program profilaktyczny

Rozkłady materiałów z geografii wraz z celami wynikowymi dla klas I i II szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Mariusz Niemycki
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy drugiej liceum profilowanego przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2003/2004
autor: Marta Haliniak
kategoria: plany pracy

Jak zaplanować pobyt uczniów na Zielonej Szkole ?
autor: Michalina Matuszek
kategoria: artykuł + plan pracy

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej
autor: Izabela Juszczyk
kategoria: opracowanie

Plan kierunkowo-wynikowy z matematyki dla klasy V
autor: Ewa Koźlakiewicz
kategoria: plan dydaktyczny


rok szkolny - 2002/2003

Plan działań wychowowczych w klasie drugiej
autor: Magdalena Dorociak
kategoria: plan wychowawczy

Plan pracy wychowawczej klasy I c
autor: Ewa Feja
kategoria: plan wychowawczy

Wycieczka w procesie dydaktycznym
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: program (plan)

Plan pracy Klubu Europejskiego "Eurostyk"
autor: Anna Kubala
kategoria: plan pracy

Przykładowy plan pracy szkolnego koła przyrodniczego w szkole podstawowej
autor: Urszula Pązik
kategoria: plan pracy


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 87 gości

  reklama