Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               



 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: plany pracy, programy nauczania, plany wynikowe

Program zajęć logopedycznych "Potrafię ładnie mówić"
autor: Dominika Karp
kategoria: plany pracy

Plan działań wspierających w zakresie terapii pedagogicznej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: plany pracy

Plan działań stymulujący rozwój mowy dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym w zakresie narządów artykulacyjnych (ZD, MPD, Dysfazja motoryczna)
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: plany pracy

Plan Pracy "Oświecony wiek XVIII"
autor: Katarzyna Hanc
kategoria: prezentacja multimedialna

Indywidualny program rewalidacji w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedowidzenie
autor: Daria Pieczka
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy w klasie 3 gimnazjum
autor: Katarzyna Berner
kategoria: plany pracy

Program tenisa stołowego
autor: Izabela Sapeta
kategoria: plany pracy

Program własny pracy z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych "Tęczowy świat melodii"
autor: Urszula Konrad
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych "Kraje anglojęzyczne - historia, geografia, kultura"
autor: Monika Rzepecka
kategoria: plany pracy

Program zajęć przyrodniczo-technicznych
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Zajęcia przyrodniczo-techniczne
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą wychowawczą w internacie
autor: Agnieszka Gołębiowska
kategoria: plany pracy

Program koła plastycznego z elementami arteterapii
autor: Aneta Nosal
kategoria: plany pracy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu znacznym
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: plany pracy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu głębokim
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: plany pracy

Plan działań wychowawcy klasy drugiej
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Kinga Kiliańska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Zespołu do spraw Promocji Szkoły
autor: Maria Mazurowska
kategoria: plany pracy

Program autorski zajęć muzyczno-tanecznych "Mali muzycy"
autor: Beata Szymanek
kategoria: program edukacyjny

Plan wynikowy z plastyki dla klasy I gimnazjum
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: plany pracy

Program kółka języka angielskiego
autor: Marzanna Nowak-Cak
kategoria: plany pracy

Program koła dziennikarskiego "Dziennikarze na start!"
autor: Karolina Strógarek
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych "Język polski jest łatwy!"
autor: Karolina Strógarek
kategoria: plany pracy

Program kółka polonistycznego
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: plany pracy

Program kółka matematycznego "Poszukuję, myślę, odkrywam"
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: plany pracy

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
autor: Kinga Haremza
kategoria: plany pracy

Program zajęć dla dzieci 5, 6-letnich mających problemy manualne i grafomotoryczne
autor: Magdalena Kosmala
kategoria: plany pracy

Plan pracy edukacji prozdrowotnej w gimnazjum
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: plany pracy

Plan pracy szkolnego koła PCK
autor: Elżbieta Afiniec
kategoria: plany pracy

Program rewalidacji ucznia klasy I gimnazjum ze stwierdzonym niedosłuchem
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

Program rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
autor: Beata Bujniewicz
kategoria: plany pracy

Program koła plastycznego "Przedszkolne origami"
autor: Magdalena Kosmala
kategoria: plany pracy

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
autor: Aneta Golisz
kategoria: plany pracy

Program zajęć tanecznych dla klas I-III
autor: Małgorzata Mach
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy w przedszkolu
autor: Izabela Karoń
kategoria: plany pracy

Program działań plastycznych Kółka Plastycznego dla klas młodszych
autor: Bożena Piechocka
kategoria: plany pracy

Plan zajęć dodatkowych w przedszkolu "Wtorek z niespodzianką - zajęcia muzyczno-ruchowe"
autor: Monika Obcowska
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu znacznym
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych kółka języka angielskiego dla klas IV-VI
autor: Anna Such
kategoria: plany pracy

Program nauczania przedmiotu zajęcia artystyczne (muzyka) "Spotkania z muzyką"
autor: Błażej Drab
kategoria: plany pracy

Program zajęć komputerowych dla klas I-III "Komputerowy świat"
autor: Grażyna Kubiak
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla klasy szóstej
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla klasy piątej
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla klasy czwartej
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: plany pracy

Program działań wolontariatu
autor: Anna Lipska
kategoria: awans zawodowy

Plan działań wychowawczych w klasie VI
autor: Celina Smolarczyk
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
autor: Wioletta Kurzaj
kategoria: plany pracy

Program zajęć Koła Sportowego dzieci 5,6-letnich
autor: Dorota Gębala
kategoria: plany pracy

Program szkolnego koła matematycznego
autor: Agnieszka Mańkowska
kategoria: plany pracy

Plan opiekuńczo-wychowawczy świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Mańkowska
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Mańkowska
kategoria: plany pracy

Program koła promocji zdrowia "ABC zdrowia"
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: plany pracy

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego
autor: Kinga Brzostek
kategoria: program edukacyjny

Wewnątrzszkolny Program Wychowania Fizycznego "Chcę pływać" dla klas IV-VI szkoły podstawowej według Nowej Podstawy Programowej
autor: Mariusz Golon
kategoria: programy nauczania

Program szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego
autor: Mariola Mazur
kategoria: plany pracy

Program koła informatycznego
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: plany pracy

Program "Koła Przyjaciół Biblioteki"
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: plany pracy

Program autorski "Robótki ręczne" dla dzieci 5 i 6-letnich i ich rodziców
autor: Izabela Kirsztein
kategoria: plany pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/2015
autor: Iwona Tuszkiewicz
kategoria: plany pracy

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego "Język i kultura krajów anglojęzycznych"
autor: Agnieszka Szafraniec
kategoria: programy nauczania

Program wychowawczy grupy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Rady Rodziców
autor: Aleksandra Stolarczyk
kategoria: plany pracy

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego
autor: Adriana Kruszewska
kategoria: plany pracy

Program zajęć dodatkowych z języka polskiego
autor: Adriana Kruszewska
kategoria: plany pracy

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego
autor: Aleksandra Polus
kategoria: plany pracy

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy chłopców w internacie
autor: Elżbieta Wencek
kategoria: plany pracy

Program zajęć z uczniem zdolnym z matematyki dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego
autor: Małgorzata Kierat
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego
autor: Małgorzata Kierat
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum
autor: Beata Małecka
kategoria: plany pracy

Program Koła Języka Angielskiego prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych
autor: Krzysztof Łuszczki
kategoria: plany pracy

Program nauczania edukacji medialnej z warsztatami dziennikarskimi "Młodzi i media"
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym "Przez naukę i zabawę ku edukacji"
autor: Renata Łyczywek
kategoria: plany pracy

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
autor: Magdalena Przyborek-Pawełek
kategoria: plany pracy

Plan pracy grup wychowawczych w internacie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy Terapii zajęciowej w świetlicy terapeutycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaworze w 2014 roku
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy Terapii zajęciowej w świetlicy terapeutycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaworze
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy w klasie II gimnazjum
autor: Irena Orłowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Irena Orłowska
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy zawodowej
autor: Anna Kaczmarek
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Kazimiera Walawska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych "Pomagam innym"
autor: Emilia Chmielewska, Iwona Koziorowska-Mikołajczak
kategoria: plany pracy

Warsztaty dziennikarskie dla uczniów liceum ogólnokształcącego "Dziennikarstwo - to jest to !"
autor: Maria Nowak
kategoria: plany pracy

Program zajęć przygotowujących do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym "Matura rozszerzona z sukcesem"
autor: Maria Nowak
kategoria: plany pracy

"Matura rozszerzona dla każdego" - Program zajęć przygotowujących do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
autor: Maria Nowak
kategoria: plany pracy

Tematy godzin wychowawczych dla klasy III oraz IV technikum
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału - rysunek zawodowy - ZSZ - murarz-tynkarz
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału - rysunek techniczny - ZSZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowany dla dzieci 4-5-letnich
autor: Wioleta Binkowska
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału programowego "Wesołe Przedszkole i przyjaciele" dla grupy dzieci 3,4-letnich
autor: Aneta Przybył
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan pracy dla 5-latków
autor: Magdalena Martyniak
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie 2
autor: Katarzyna Kaźmierczak
kategoria: plany pracy

Program kółka wokalno-tanecznego "Kornelki"
autor: Barbara Kryger
kategoria: plany pracy

Program kółka artystycznego "Art"
autor: Barbara Kryger
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 4-5 letnich
autor: Anna Kraska
kategoria: plany pracy

Program koła astronomicznego "Sagittarius"
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Program zajęć koła rekreacyjno-sportowego "Przez ruch do zdrowia"
autor: Magdalena Artecka
kategoria: plany pracy

Program z języka polskiego do realizacji z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasie I gimnazjum
autor: Iwona Dawidziak
kategoria: program nauczania

Program z języka polskiego do realizacji z uczniem zdolnym w klasie VI
autor: Iwona Dawidziak
kategoria: program nauczania

Mali badacze czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata
autor: Justyna Pasternak
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Program autorski gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III
autor: Justyna Pasternak
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału nauczania (tematów lekcji) z przedmiotu rachunkowość
autor: Ewa Sawicka
kategoria: plany pracy

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia gimnazjum
autor: Izabela Musiałek
kategoria: plany pracy

Program autorski zajęć języka niemieckiego dla uczniów klas III gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
autor: Anita Duzowska
kategoria: plany pracy

Program nauczania z wychowania fizycznego dla słuchaczy szkół policealnych "Twoje zdrowie w Twoich... nogach"
autor: Tadeusz Karpowicz
kategoria: program nauczania

Roczny plan pracy biblioteki szkolnej
autor: Agnieszka Siwoń
kategoria: plany pracy

Pogram zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
autor: Kamila Muc-Buczyńska
kategoria: plany pracy

Program autorski nauczania języków obcych w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej
autor: Gabriela Kędziorek
kategoria: programy nauczania

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla grupy "starszaków"
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: plany pracy

Program warsztatów teatralnych dla klas IV-VI
autor: Renata Sypniewska
kategoria: plany pracy

Program koła historycznego
autor: Renata Sypniewska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w świetlicy środowiskowej
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: plany pracy

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa
autor: Monika Salamonowicz
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Monika Salamonowicz
kategoria: plany pracy

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
autor: Andrzej Cybulski-Nowak
kategoria: plany pracy

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II gimnazjum
autor: Mariola Gadziała-Mamulska
kategoria: plany pracy

Program własny szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego "Pędziwiatry"
autor: Małgorzata Pabisiak
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie starszaków
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: plany pracy

Plan zajęć wychowawczych do realizacji z młodzieżą szkoły zawodowej uwzględniający specyfikę określonego kierunku kształcenia zawodowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: plany pracy

Tygodniowy rozkład zajęć świetlicowych
autor: Magdalena Żeglarska
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy świetlicy "Żyję w zgodzie z samym sobą"
autor: Magdalena Żeglarska
kategoria: plany pracy

"0 graders on the way" - koło małego podróżnika dla grupy "0"
autor: Gabriela Małagowska
kategoria: plany pracy

Program wychowania fizycznego dla klas 1-3 gimnazjum
autor: Roman Pojasek
kategoria: program nauczania

Ekonomia w praktyce jako wstęp do zarządzania projektami
autor: Danuta Rojek
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z pracy zespołu katechetycznego
autor: Ewa Maria Gajewska
kategoria: plany pracy

Program koła historycznego dla klas piątych i szóstych
autor: Beata Balinowska
kategoria: plany pracy

Plan metodyczny zajęć wychowawczych "Emocje - dobry czy zły doradca"
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Plan metodyczny zajęć wychowawczych "Co to jest higiena ?"
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Konsultacje - przygotowanie do matury z języka polskiego - program zajęć dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego
autor: Joanna Zając
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem dyslektycznym w liceum ogólnokształcącym
autor: Joanna Zając
kategoria: plany pracy

Indywidualny plan terapii EEG Biofeedback
autor: Jarosław Heinrich
kategoria: plany pracy

Tematyka zajęć "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy V i VI szkoły podstawowej
autor: Andrzej Hałoń
kategoria: plany pracy

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dwójki dzieci ze znacznym upośledzeniem umysłowym
autor: Alina Zdziebłowska
kategoria: plany pracy

Program pracy "Klubu przyjaciół książki"
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: plany pracy

Program zajęć teatralnych dla uczniów klas IV-VI
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: plany pracy

Indywidualny plan pracy w 5 latkiem
autor: Maria Gibała
kategoria: plany pracy

Program nauczania z wychowania fizycznego uwzględniający nową podstawę programową dla IV etapu edukacyjnego
autor: Tadeusz Karpowicz
kategoria: programy nauczania

Program koła teatralnego w ramach zajęć artystycznych w gimnazjum
autor: Ewelina Kujawska
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy pod hasłem polskich przysłów ludowych
autor: Alicja Janiec
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc grudzień
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc kwiecień
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła języka niemieckiego
autor: Anna Markowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej klasy I
autor: Bożena Zawistowska
kategoria: plany pracy


rok szkolny - 2010/2011

Plan współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną
autor: Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
kategoria: plany pracy

Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego
autor: Dorota Palak
kategoria: plany pracy

Indywidualny program pracy z dzieckiem niesłyszącym w zakresie wspomagania rozwoju
autor: Ala Kabelska
kategoria: plany pracy

Plany pracy grupy wychowawczej
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Zagadnienie z podstawy programowej przedszkola "Dziecko interesuje się książkami"
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji planu pracy sekcji sanitarno-porządkowej
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Plan pracy sekcji sanitarno-porządkowej
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy 3-latków
autor: Alicja Broda
kategoria: plany pracy

Program pracy pedagoga-terapeuty
autor: Teresa Sarba Bilor
kategoria: plany pracy

Zadania opiekuna grupy
autor: Zyta Warachowska
kategoria: plany pracy

Program Koła Młodego Handlowca
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: plany pracy

Program własny rozwijający aktywność ruchową zapobiegający powstawaniu wad postawy ciała
autor: Adriana Zacharska
kategoria: plany pracy

Plan dydaktyczny dla uczennicy klasy I Przysposabiającej do Pracy "Kreatywność"
autor: Izabela Siepka
kategoria: plany pracy

Program zajęć w zakresie opieki nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
autorzy: Jagna Matuszak, Paulina Roszyk
kategoria: plany pracy

Szczegółowy plan pracy świetlicy
autor: Mirosława Niemirska Wilk
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie czwartej
autor: Dorota Jachimiuk
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie szóstej
autor: Dorota Jachimiuk
kategoria: plany pracy

Program autorski kółka plastycznego "Lubimy tworzyć"
autor: Edyta Kozłowska-Lange
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie I-III
autor: Karolina Adamaszek
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
autor: Anna Komorska
kategoria: plany pracy

Autorski program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum specjalnego
autor: Anna Łojek
kategoria: programy nauczania

Koło Młodego Europejczyka
autor: Michał Sadowski
kategoria: plan pracy

Program edukacji regionalnej - dziedzictwo kulturowe w regionie
autor: Beata Bukowska
kategoria: programy nauczania

Program edukacji czytelniczej i medialnej w klasach IV-VI
autor: Beata Bukowska
kategoria: programy nauczania

Program autorski kółka plastycznego dla klas I-III
autor: Ewa Safarewicz
kategoria: plany pracy

Plan koła matematycznego dla klas V-VI
autor: Dorota Juchimiuk
kategoria: plany pracy

Program kółka historycznego dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Romualda Tarasiuk
kategoria: plany pracy

Radzę sobie coraz lepiej - plan pracy wyrównawczej i wspomagajšcej w klasie pierwszej
autor: Jolanta Czyż
kategoria: plany pracy

Plan działań wychowawczych dla grupy przedszkolnej
autor: Jolanta Czyż
kategoria: plany pracy

Plan pracy z dziećmi ze zdolnościami i zainteresowaniami plastycznymi "Plastusie"
autor: Jolanta Czyż
kategoria: plany pracy

Plan pracy kółka ekologicznego "Mali strażnicy przyrody"
autor: Jolanta Czyż
kategoria: plany pracy

Plan pracy przedszkolnego kółka czytelniczego "Zaczarowane opowiadania"
autor: Jolanta Czyż
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy wychowawcy świetlicy
autor: Beata Chodoła
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawcy w klasie II gimnazjum
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: plany pracy

Plan pracy zajęć z wychowania komunikacyjnego dla uczniów gimnazjum
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: plany pracy

Program koła biologicznego "Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele ?"
autor: Bożena Woźniak
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie drugiej gimnazjum
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie szóstej
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie piątej
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: plany pracy

Program koła matematycznego
autor: Marzanna Ścisłowska
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy biblioteki szkolnej
autor: Małgorzata Wójcik
kategoria: plany pracy

Program ferii zimowych w przedszkolu
autor: Sylwia Jaskuła
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy dla klasy drugiej
autor: Regina Wiereszko-Czyż
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej dla grupy 5-latków
autor: Beata Kaźmierska
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy biblioteki
autor: Małgorzata Wójcik
kategoria: plany pracy

Autorski plan pracy wychowawczej
autor: Monika Dawid
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy przedszkola
autor: Izabela Woś
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Izabela Woś
kategoria: plany pracy

Plan współpracy ze szkołą
autor: Izabela Woś
kategoria: plany pracy

Ramowy rozkład dnia
autor: Izabela Woś
kategoria: plany pracy

Kalendarz uroczystości przedszkolnych
autor: Izabela Woś
kategoria: plany pracy

Program autorski teatralnego kółka języka angielskiego
autor: Małgorzata Pociask
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła informatycznego
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy II gimnazjum
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy III gimnazjum
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Podstawa programowa wychowania fizycznego
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: programy nauczania

Roczny plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasie I gimnazjum
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasie II gimnazjum
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: plany pracy

Zajęcia programowe dla dzieci i młodzieży - obóz aktywny
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura, Andrzej Wiśniewski
kategoria: plany pracy

Program obozu dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura, Andrzej Wiśniewski
kategoria: plany pracy

Praca z uczniem słabym na języku polskim w klasie II gimnazjum
autor: Agnieszka Dawid
kategoria: plan pracy

Program zajęć Szkolnej Drużyny Wojów
autor: Tomasz Pawłowski
kategoria: plany pracy


rok szkolny - 2009/2010

Uzupełniający autorski program zajęć "Najpiękniejsze miejsca krajów niemieckojęzycznych"
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła języka niemieckiego dla klas V
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła języka niemieckiego dla klas VI
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym językowo "Gramatyka języka niemieckiego bez tajemnic"
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Program pracy z dzieckiem zdolnym
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego
autor: Aneta Lorenc-Jelonek
kategoria: plany pracy

Propozycje rozkładów tematów godzin do dyspozycji wychowawcy dla szkół ponadgimnazjalnych
autor: Anita Koperniak
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy rewalidacyjno-wychowawczej
autor: Małgorzata Knapik
kategoria: plany pracy

Program autorski zajęć pozalekcyjnych "Airsoft"
autor: Damian Skiba
kategoria: plany pracy

Program autorski zajęć pozalekcyjnych "Sporty walki"
autor: Damian Skiba
kategoria: plany pracy

Projekt programu nauczania tenisa stołowego - I etap edukacji
autor: Beata Nowak
kategoria: programy nauczania

Rozkład materiału nauczania z tenisa stołowego dla klas IV-VI
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału nauczania z tenisa stołowego dla klas I-III
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Plan pracy Zespołu Języków Obcych
autor: Artur Wojnowski
kategoria: plany pracy

Program naprawczy z języka polskiego w gimnazjum
autor: Bożena Dziergawka
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawcy klasowego dla klas IV-VI
autor: Wioletta Uchto
kategoria: plany pracy

Plan pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych
autor: Agnieszka Zalewska
kategoria: plany pracy

Autorski program nauczania piłki siatkowej w klasach IV-VI
autor: Maciej Bartosik
kategoria: programy nauczania

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Joanna Słupecka
kategoria: plany pracy

Projekt zajęć pozalekcyjnych "Cudze chwalicie... swego nie znacie"
autor: Beata Paramuszczak
kategoria: plany pracy

Autorski program nauczania podstaw przedsiębiorczości
autor: Elżbieta Pawlak
kategoria: programy nauczania

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Aneta Michalska
kategoria: plany pracy

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza
autor: Aneta Michalska
kategoria: plany pracy

Program wykorzystania komputera w nauczaniu matematyki w klasach I-III w gimnazjum
autor: Anna Pawłowska
kategoria: plany pracy

Roczny rozkład materiału z wychowania fizycznego dla VI klasy dziewcząt szkoły podstawowej wraz z budżetem godzin
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: plany pracy

Tematyka godzin z wychowawcą w klasie V szkoły podstawowej
autor: Grażyna Żbikowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie drugiej gimnazjum
autor: Anna Więcek
kategoria: plany pracy

Plan Pracy Wychowawcy Klasowego
autor: Robert Zalewski
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I LO
autor: Magdalena Sienkiewicz-Lipińska
kategoria: plany pracy

Program koła "Matematyka po angielsku"
autor: Justyna Woźny
kategoria: plany pracy

Program Autorski z Wychowania Fizycznego o Profilu Piłki Nożnej dla chłopców klasy III
autor: Artur Wiśniewski
kategoria: plany pracy

Plan pracy do zajeć wyrównawczych w klasie "0"
autor: Marzena Bylica
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej
autor: Maja Cysewska
kategoria: plany pracy

Program terapii pedagogicznej
autor: Urszula Gajdzińska-Kulesza
kategoria: plany pracy

Program koła plastycznego "Mały artysta"
autor: Urszula Gajdzińska-Kulesza
kategoria: plany pracy

Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
autor: Agnieszka Tantlewicz
kategoria: plany pracy

Zajęcia artystyczne w gimnazjum - program autorski w zakresie muzyki
autor: Dariusz Bogacz
kategoria: plany pracy

Plan pracy szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody
autor: Beata Wizor
kategoria: plany pracy

Plan pracy zespołu języków obcych
autor: Inna Miercałow
kategoria: plany pracy

Godzina wychowawcza w klasie II gimnazjum
autor: Ewa Wróblewska
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjny dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym
autor: Ewa Wróblewska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: plany pracy

Program działań dyydaktycznych realizowanych na szkolnym kole zainteresowań z języka angielskiego dla klas 4-6
autor: Magdalena Garwol
kategoria: plany pracy

Program działań dydaktycznych dla uczniów z dysleksją rozwojową
autor: Magdalena Garwol
kategoria: plany pracy

Program nauczania na dodatkowych zajęciach z matematyki
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: plany pracy

Program autorski z wychowania fizycznego w gimnazjum
autor: Iwona Czeropska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych rozszerzających ofertę edukacyjną "Zdaj maturę z języka polskiego"
autor: Robert Piwowarczyk
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z fizyki i astronomii
autor: Elżbieta Augustyniak
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji programu działań wspomagających rozwój uczniów mających specyficzne problemy w nauce
autor: Anna Stengert
kategoria: plany pracy

Program dla ucznia obcojęzycznego "Wspomaganie nauki języka polskiego"
autor: Anna Stengert
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
autor: Marta Piaszczyk
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjny dla uczennicy upośledzonej w stopniu umiarkowanym "Ja też potrafię"
autor: Aleksandra Wenclewska
kategoria: programy nauczania

Roczny plan zajęć kółka teatralnego
autor: Stanisława Łazik
kategoria: plany pracy

Program kółka teatralnego
autor: Stanisława Łazik
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim
autor: Anna Zielińska
kategoria: plany pracy

Idywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: plany pracy

Program zajęć logopedycznych - korekta wad wymowy, dysleksja
autor: Aleksandra Fuchs
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych wychowania fizycznego - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
autorzy: Katarzyna Kulesza, Marta Staszewska
kategoria: program edukacyjny

Plan pracy na lekcjach języka niemieckiego w klasach "0"
autor: Kamila Sawicka
kategoria: plany pracy

Plan pracy metodą projektu "Dlaczego czekamy na zimę ?"
autorzy: Ala Kabelska, Beata Wasilewska
kategoria: plany pracy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia II klasy gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Magdalena Nadolna
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła przyrodniczego w klasie drugiej
autor: Beata Hanczak
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła przyrodniczego w klasie pierwszej
autor: Beata Hanczakplany pracy
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych "Nauka gry w Brydża"
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: program edukacyjny

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Beata Olbert
kategoria: plany pracy

Program integracji uczniów klas V "Razem lepiej, łatwiej, ciekawiej"
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: plany pracy

Program naprawczy dla dziecka z klasy zerowej
autor: Bożena Idczak
kategoria: plany pracy

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole
autor: Bożena Idczak
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczwej dla grupy dzieci 6-letnich na miesiąc luty
autor: Urszula Kaszuba
kategoria: plany pracy

Program koła przyrodnicznego dla ucznów klas IV-VI
autor: Anna Szczepańska
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy V
autor: Anna Szczepańska
kategoria: plany pracy

Program pracy koła plastycznego dla uczniów klas IV-VI
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: plany pracy

Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy II gimnazjum
autor: Andrzej Byra
kategoria: plany pracy

Program Pracy Zespołu ds. Pracy z Osobami Głęboko Niepełnosprawnymi Intelektualnie
autor: Ewa Przybylska
kategoria: plany pracy

Plan pracy w realizacji projektu internetowego "eTwinning europejskie partnerstwo szkół"
autorzy: Joanna Anolik, Teresa Styś
kategoria: plany pracy

Plan pracy godzin wychowawczych dla klasy I gimnazjum
autor: Joanna Anolik
kategoria: plany pracy

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem sześcioletnim z deficytami rozwojowymi
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: plany pracy

Rozkłady godziny wychowawczej dla klas 1-3 gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Projekt rozbudowanego systemu nauczania biologii w klasie III LO
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z edukacji regionalnej w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z chemii w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z biologii w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Program zajęć z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
autor: Monika Wilkowska-Kowalska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy dla z przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 5
autor: Dorota Miastkowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy profilaktyczno-wychowawczej w klasie 6 wraz z tematyką godzin wychowawczych
autor: Dorota Miastkowska
kategoria: plany pracy

Program kółka plastycznego dla dzieci uczęszczających do świetlicy "Mały Artysta"
autor: Dominika Bogdanowicz
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej
autor: Wojciech Mazur
kategoria: plany pracy

Rozkłady materiału nauczania informatyki w klasach V-VI
autor: Jacek Jankowski
kategoria: plany pracy

Rozkłady materiału nauczania techniki w klasach IV-V
autor: Jacek Jankowski
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy oraz plan pracy wychowawcy w klasie I gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: plany pracy

Indywidualny program rozwoju dla uczennicy upośledzonej w stopniu lekkim
autorzy: Izabela Polak-Apolinarska, Anna Zielińska
kategoria: plany pracy

Plan obozu wędrownego "Wodna włóczęga"
autor: Alina Kieres
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI
autor: Aneta Hajda
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy IV
autor: Aneta Hajda
kategoria: plany pracy


rok szkolny - 2008/2009

Plan pracy zespołu języków obcych
autor: Magdalena Marchwacka
kategoria: plany pracy

Przygotowanie klas III gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
autor: Monika Modlińska
kategoria: plany pracy

Plan pracy "Klubu młodego tłumacza"
autor: Monika Modlińska
kategoria: plany pracy

Program pobytu uczniów w ramach współpracy międzynarodowej
autor: Monika Modlińska
kategoria: plany pracy

Program koła zainteresowań "Język jako narzędzie komunikacji interpersonalnej, dzięki któremu możemy lepiej poznać kulturę Wielkiej Brytanii i USA"
autor: Monika Górska
kategoria: plany pracy

Koło przyrodnicze dla klas IV-VI
autor: Zofia Bobrowska
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy dla klasy szóstej
autor: Zofia Bobrowska
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów klasy 6
autor: Dobrochna Witczak
kategoria: plany pracy

Program zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w klasie I gimnazjum
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: plany pracy

Plan koła polonistycznego dla uczniów klasy V
autor: Dorota Mochola
kategoria: plany pracy

Plan koła historycznego dla uczniów klasy IV
autor: Dorota Mochola
kategoria: plany pracy

Program pracy dydaktyczno-wyrównawczej dla pierwszego etapu edukacyjnego, przeznaczony dla dzieci romskich
autorzy: Agnieszka Gaj, Ewa Szmyd
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Ścieżka filozoficzna na lekcjach języka polskiego
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych "Warsztaty plastyczne"
autor: Halina Wydryszek
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z wychowania fizycznego
autor: Karolina Gadzinowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Marzena Birówka
kategoria: plany pracy

Program pracy wychowawczej w klasie III LO
autor: Jerzy Bojan
kategoria: plany pracy

Program pracy koła języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Banach-Biedziak
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji planu dydaktycznego (język angielski)
autor: Jerzy Bojan
kategoria: plany pracy

Informacja o realizacji planu dydaktycznego ze ścieżkami edukacyjnymi
autor: Jerzy Bojan
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy klas I-III gimnazjum
autor: Elżbieta Piechorowska
kategoria: plany pracy

Program autorski "Pismo Święte źródłem wiedzy o wychowaniu"
autor: Roman Badziąg
kategoria: plany pracy

Program pozalekcyjnych zajęć Szkolnego Klubu Sportowego
autor: Adam Woźnicki
kategoria: plany pracy

Rozkłady materiału z przyrody dka klas IV-VI
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: plany pracy

Kurs komputerowy "Podstawy obsługi komputera"
autor: Dorota Humienna
kategoria: opracowanie

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Anna Lato
kategoria: plany pracy

Program wycieczki szkolnej
autor: Aleksandra Kania
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy IV
autor: Marzena Maćkula
kategoria: plany pracy

Tematy na zajęcia kółka języka angielskiego w szkole podstawowej
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: plany pracy

Program zajęć integracyjno-adaptacyjnych
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: plany pracy

Program nauczania języka angielskiego na zajęcia dodatkowe dla uczniów biorących udział w wymianie zagranicznej
autor: Magdalena Bąk
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z przedmiotu "Gospodarka i gospodarowanie"
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z przedmiotu "Przedsiębiorcy"
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z podstaw przedsiębiorczości
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Moje spotkanie z Jezusem
autor: Marzena Piątkowska
kategoria: innowacja programowa

Program Zielonej szkoły "W fabryce marzeń czyli poznajemy tajemnice telewizji"
autorzy: Iwona Kowalska-Przybyła, Magdalena Osiecka
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego "Pieśni, tyś moja moc"
autor: Sylwia Szczypior
kategoria: plany pracy

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia upośledzonego umysłowo na pograniczu upośledzenia w stopniu lekkim i umiarkowanym
autor: Kinga Derezińska
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: plany pracy

Program pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w klasie I
autor: Joanna Roczniak
kategoria: plany pracy

Program kółka matematycznego w klasie III
autor: Joanna Roczniak
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klas I-III "Ja w środowisku dziś i jutro"
autor: Joanna Roczniak
kategoria: plany pracy

Program zajęć z uczniem dyslektycznym "Nie taki diabeł straszny, jak go malują"
autorzy: Anna Grabek, Barbara Trzop
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z wychowania fizycznego dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej
autor: Jolanta Reszko
kategoria: plany pracy

Program koła przyrodniczego "W świecie przyrody"
autor: Anna Sokół
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy trzeciej gimnazjum
autor: Jolanta Raczuk
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy szóstej
autor: Jolanta Raczuk
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy piątej
autor: Jolanta Raczuk
kategoria: plany pracy

Indywidualny program nauczania języka niemieckiego dla uczennicy klasy I liceum
autor: Joanna Wojciechowska
kategoria: programy nauczania

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej
autor: Ewa Sola
kategoria: plany wynikowe

Program autorski kółka plastycznego dla klas 0-III "Mały Plastyk"
autor: Marzenna Zawisza
kategoria: plany pracy

Program koła języka niemieckiego przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego
autor: Magdalena Niedźwiecka
kategoria: plany pracy

Program koła biblijnego "Spotkania z Ewangelią - Ewangelia według świętego Mateusza"
autor: Anna Robak
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klasy VI z podręcznikiem "der, die, das"
autor: Joanna Rzepecka
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy szkoły podstawowej
autor: Gabriela Laudacka
kategoria: plany pracy

Program koła astronomicznego
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Program koła fizycznego
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy "Człowiek we współczesnym świecie"
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Program godzin wychowawczych dla gimnazjum
autor: Robert Wędrowski
kategoria: plany pracy


rok szkolny - 2007/2008

Program koła turystycznego
autor: Magdalena Sarnowska
kategoria: plany pracy

Plan nauczania wychowania fizycznego dla klasy VI
autor: Danuta Neumann
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie II
autor: Anna Maciejewska
kategoria: plany pracy

Bezpieczna droga do szkoły. Jestem małym ratowniczkiem.
autor: Elwira Nawracała
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z elementami terapii pedagogicznej
autor: Elwira Nawracała
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Program kółka czytelniczego świetlicy szkolnej dla uczniów klas młodszych
autor: Jolanta Drozd
kategoria: plany pracy

Indywidualne programy do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
autor: Małgorzata Lotko
kategoria: plany pracy

Miesięczne plany edukacyjne dla grupy 4-5 latków
autor: Grażyna Wachowiak
kategoria: plany pracy

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój uczniów klasy wyrównywania szans edukacyjnych
autor: Beata Lozor
kategoria: plany pracy

Program zajęć dla uczennicy ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
autor: Małgorzata Tańska
kategoria: plany pracy

Miesięczne plany pracy dla grupy 3,4,5-latków
autor: Olga Nietupska
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym matematycznie
autor: Renata Kędzierska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego w szkole specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim "Czytam i piszę z komputerem"
autor: Waldemar Pietrzak
kategoria: plany pracy

Program Kółka Fotograficznego
autorzy: Ewa Stępień, Agnieszka Dąbrowska
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Downa
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: plany pracy

Mały Samorząd Uczniowski - regulamin i plan pracy
autorzy: Bożena Kapko, Karina Ociepa
kategoria: opracowanie + plan pracy

Rozkłady materiału z języka polskiego dla klas I-III szkoły średniej
autor: Beata Grzybowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy kółka języka niemieckiego dla klasy IV
autor: Dorota Studnik
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI
autor: Dorota Studnik
kategoria: plany pracy

Wymagania programowe i egzaminacyjne z przedmiotu Finanse
autor: Agata Nowakowska
kategoria: plany pracy

Modyfikacja programu nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Numer dopuszczenia DKOS-4015-119/02 w zakresie wzbogacenia jego realizacji technologią komputerową.
autor: Jolanta Sikorska
kategoria: programy nauczania

Program zajęć pozalekcyjnych koła języka niemieckiego "Freunde" z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej
autor: Jolanta Sikorska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Przybysławska
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami w grupie 5-latków
autor: Iwona Sztramko
kategoria: plany pracy

Program nauczania języka angielskiego dostosowany do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka
autor: Małgorzata Księżopolska
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego
autor: Piotr Wierzbicki
kategoria: plany pracy

Program koła geograficznego
autor: Izabela Maciejewska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci 3,4-letnich
autor: Regina Szczepańska
kategoria: plany pracy

Plan pracy propagujący zachowania ekologiczne w przedszkolu
autor: Lucyna Spica
kategoria: plany pracy

Program pracy dydaktycznej z uczniem zdolnym w zakresie edukacji biologiczno-chemicznej w gimnazjum "Koło przyrodnicze"
autorzy: Grażyna Pająk, Danuta Wypiór
kategoria: plany pracy

Program autorski na spotkania pozalekcyjne z grupą młodzieżowa przy parafii "Kim Jesteś ? - człowiek istotą powołaną do wieczności"
autor: Aldona Puk
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I-III gimnazjum
autor: Jolanta Korsak
kategoria: plany pracy

Program koła języka angielskiego
autor: Agnieszka Walczak
kategoria: plany pracy

Plan pracy komisji matematyczno-fizyczno-chemicznej
autorzy: Agnieszka Heba, Urszula Mroczka, Urszula Romanowska
kategoria: plany pracy

Program kółka przyrodniczego "Klub Młodego Przyrodnika"
autor: Aneta Hajda
kategoria: plany pracy

Szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej
autor: Joanna Marczyk
kategoria: plany pracy

Rozkłady materiału z biologii w klasie III gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
autor: Beata Podmokła
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla ucznia I klasy gimnazjum upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Beata Podmokła
kategoria: plany pracy

Indywidualny program rewalidacji dla ucznia pierwszej klasy gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Joanna Marczyk
kategoria: plany pracy

Indywidualny program rewalidacyjno-wychowawczy
autor: Beata Ciosek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychychowania fizycznego - lekkoatletyka
autor: Żaneta Chmielewska
kategoria: plany pracy

Program Wychowawczo-Opiekuńczy Świetlicy Szkolnej
autor: Ewa Tymińska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Koła Humanistycznego
autor: Maria Jońca
kategoria: plany pracy

Trzyletni plan tematyki spotkań z rodzicami
autor: Marta Józwiak-Brudzińska
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć pozalekcyjnych dla II etapu edukacyjnego IV-VI ze współczesnych muzycznych form ruchowych
autor: Magdalena Małek
kategoria: plany pracy / programy

Plany pracy godzin wychowawczych dla klas IV-VI
autor: Maria Kowalczuk
kategoria: plany pracy

Program autorski z języka niemieckiego "Alles klar"
autor: Monika Płaza
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Program nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej "Muzyka i taniec łagodzą obyczaje"
autor: Sylwester Przydatek
kategoria: programy nauczania

Plan szkolenia mini-siatkówki
autor: Wojciech Zapłata
kategoria: plany pracy

Program autorski wychowawczy "Ja a inni - funkcjonowanie w świecie społecznym"
autor: Renata Kopek
kategoria: plany pracy

Plan pracy w ujęciu czynnościowym z wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum
autor: Marlena Konwent-Zielińska
kategoria: plany pracy

Regulamin samorządu uczniowskiego
autor: Beata Szymańska
kategoria: plany pracy

Program nauki halowej piłki nożnej dziewcząt dla klas V-VI
autorzy: Seweryn Gierczak, Aleksandra Omernik
kategoria: programy nauczania

Program kółka plastycznego świetlicy szkolnej dla uczniów klas młodszych "Tęczowa świetlica"
autor: Anna Rapacz
kategoria: plany pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej
autor: Anna Rapacz
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału z matematyki z elementami statystyki dla zaocznego policealnego studium informatycznego
autor: Celina Król
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła anglistów
autor: Agata Majewska
kategoria: plany pracy

Program pozalekcyjnych zajęć taneczno-gimnastycznych
autor: Joanna Królewska
kategoria: plany pracy

Indywidualny program pracy edukacyjno-rewalidacyjnej
autor: Agnieszka Twardowska
kategoria: plany pracy

Program nauczania matematyki "Matematyczne więzi"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: plany pracy

Program rewalidacji indywidualnej ucznia niepełnosprawnego w stopniu znacznym
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: plany pracy

Program koła geograficznego dla uczniów klas trzecich gimnazjum
autor: Ewa Ewert
kategoria: plany pracy

Program Zielonej Szkoły "Obserwatorów przyrody"
autor: Katarzyna Szewczyk
kategoria: plany pracy

Program kółka polonistycznego w klasie VI
autor: Halina Nowak
kategoria: plany pracy

Program zajęć koła matematycznego "Euromatematyk" dla klas IV-V szkoły podstawowej
autorzy: Maria Goldmann, Eugeniusz Nowak
kategoria: plany pracy

Program koła matematycznego przygotowującego uczniów klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej
autor: Bożena Krajewska-Wróbel
kategoria: plany pracy

Program autorski "Chochlikowe zmagania z ortografią"
autor: Monika Szefer
kategoria: plany pracy

Program pracy logopedycznej dla dzieci klas I-III z zaburzeniami mowy
autorzy: Ewa Drapińska, Dorota Sylwestrzak
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Krystyna Michałowska-Zys
kategoria: plany pracy

Program pracy koła matematycznego dla klasynbsp;VI
autor: Anna Dorota Skalik
kategoria: plany pracy

Program Szkolnego Koła Turystycznego "Wokół nas"
autorzy: Kinga Grochal, Joanna Hanusz, Teresa Lalik
kategoria: plany pracy

Plany pracy dydaktycznej z matematyki dla gimnazjum
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: plany pracy

Program autorski kółka teatralnego w ramach zajęć pozalekcyjnych
autor: Mirosława Nowak
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy II
autor: Zdzisława Gołębiecka
kategoria: plany pracy

Ścieżka edukacyjna "Wychowanie patriotyczne i obywatelskie"
autor: Urszula Pyda
kategoria: plany pracy

Program kursu "Podstawy obsługi komputera Macintosh"
autor: Anna Niedziela
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klas I-III
autor: Małgorzata Krulikowska
kategoria: plany pracy

Program kółka historycznego dla klas IV-VI
autor: Magdalena Sarnowska
kategoria: plany pracy

Program autorski - "Grafika komputerowa i Multimedia"
autor: Rafał Zwiorek
kategoria: plany pracy / programy nauczania

Program pracy wychowawczej na trzy lata w klasach I-III szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Szewczyk
kategoria: plany pracy

Dni promocji zdrowia "Aktywnym być - zdrowym być"
autorzy: Izabela Hejna, Ilona Witt
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy "Słoneczne przedszkole bawi i wychowuje"
autor: Zofia Śnieżek
kategoria: plany pracy

Program z wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum częściowo zwolnionych z wychowania fizycznego
autor: Anna Kowszewicz
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z wychownia fizycznego w gimnazjum
autor: Anna Kowszewicz
kategoria: plany pracy

Program własny "Geografia z elementami astronomii i astrofizyki"
autor: Ewa Szabłowska
kategoria: innowacje

Program z arteterapii
autorzy: Krystyna Knap, Teresa Lalik
kategoria: plany pracy

Program Kółka Żywego Różańca
autor: Anna Świst
kategoria: plany pracy

Program Szkolnego Kółka Wzorowego Chrześcijanina
autor: Anna Świst
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii i fizyki
autor: Anna Kruczalok
kategoria: plany pracy

Indywidualny program zajęć dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu głębokim
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I Gimnazjum Specjalnego
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Program zajęć Kółka Zajęć Plastyczno-Rękodzielniczych "Artystyczny Kramik"
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I gimnazjum
autor: Anna Struś
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z informatyki dla klasy III szkoły podstawowej
autor: Ewa Grontkowska
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z wychowania fizycznego dla klas 4-6
autor: Agata Gruszka
kategoria: plany pracy

Program własny "Przedszkolak zuchem - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu"
autorzy: Barbara Boba, Beata Kusak
kategoria: programy nauczania

Program wspomagający nauczanie religii "9 Spotkań przy Sercu Jezusa"
autorzy: Małgorzata Michałowska, Marzena Dembicka
kategoria: plany pracy, scenariusze

Autorski program nauczania "Techniki multimedialne w pracy dziennikarskiej na lekcjach języka polskiego"
autor: Mirosława Marszałek
kategoria: plany pracy

Autorski program nauczania "Podstawy przedsiębiorczości"
autor: Katarzyna Olejniczak
kategoria: plany pracy

"Klub Ciekawskich" - program zajęć pozalekcyjnych
autor: Małgorzata Kuśnierz
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Smejda
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy nauczania z przedmiotu "Informatyka" w klasie III szkoły podstawowej
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: plany pracy

Program kółka plastycznego klas I-III
autor: Agnieszka Łapińska
kategoria: plany pracy

Program autorski gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej "W zdrowym ciele zdrowy duch"
autor: Bogumiła Rudolf
kategoria: plany pracy

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
autor: Renata Szefler
kategoria: plany pracy

Program koła ortograficznego "Wesoła ortografia" dla uczniów kształcenia zintegrowanego
autor: Beata Dziurowicz
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy wychowawcy świetlicy szkolnej
autor: Karolina Zielińska
kategoria: plany pracy

Zasady pisania programu autorskiego. Program autorski z techniki w szkole podstawowej.
autor: Ryszard Szymanek
kategoria: opracowanie

Trzyletni program nauczania minisiatkówki w szkole podstawowej
autor: Andrzej Szyposz
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy dla klasy drugiej gimnazjum "Uczeń jako człowiek społeczności lokalnej i jego przynależność do regionu"
autor: Elżbieta Łach
kategoria: plany pracy

Zintegrowany plan pracy edukacyjnej dla klasy II dla ośrodków tematycznych "Dbamy o miejsca pamięci" oraz "Miejsca i sławni ludzie sercu bliscy"
autor: Justyna Bartkowiak
kategoria: plany pracy

Program nauczania geografii w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej
autor: Lidia Loranc
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć tanecznych
autor: Katarzyna Bukowska
kategoria: plany pracy

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego
autor: Katarzyna Bukowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy zespołu humanistycznego w gimnazjum
autor: Anna Witulska
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy dla klas I-III
autor: Joanna Banasiak
kategoria: plany pracy

Ramowy program wychowawczy indywidualnej opieki wychowawczej
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Scenariusz programu "Jesienny rajd rowerowy do Jesionki"
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Program wychowania przez muzykę: Szkolny Zespół Folklorystyczny - pieśni i tańce śląskie
autor: Anita Weber
kategoria: plany pracy

Program "Zielonej Szkoły"
autorzy: Iwona Baranowska, Ewa Kopyt
kategoria: opracowanie

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich "Nauka z komputerem"
autor: Izabela Orzepowska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych kółka matematyczno-komputerowego dla klas piątych i szóstych
autor: Izabela Orzepowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Małgorzata Kollek
kategoria: plany pracy

Program kółka religijnego "Rodziną Bożą jesteśmy"
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Program kółka religijnego "Jan Paweł II - wychowawca i przyjaciel dzieci"
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy


poprzednie:

lata: 2002 - 2006 (wydania: 1, 2, 3, 4)


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

   



  numer online: 196 gości

  reklama