Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: plany rozwoju zawodowego, awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Popławska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Iwańczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dominika Karp
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Rycharska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Głodowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Biadun
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Sądaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Surmacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Banyś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
autor: Karolina Lis-Jordan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Damian Stoltmann
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Stachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Łyjak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Michał Sokołowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Wilk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Walkowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ćwiąkała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Majchrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Wacławik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Tafel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Matuszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Uciechowska-Grzybek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Czarnecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariusz Bałakier
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Michalak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Grzegorz Szołtysik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Wulkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Machel
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Malinowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Wulkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Machel
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Malinowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Maciejewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdania z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego
autor: Marta Krzysztofik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mateusz Bijata
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowegonauczyciela stażysty
autor: Marta Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Gębala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Wolak-Taras
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Grelowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Daria Pieczka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lidia Waligóra
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Dziedzic
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Olga Pankiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Strzelczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Wiszowata
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Tomasz Henciński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Dziemianowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Grajnert-Łukawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Stefanowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Szajnar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Madloch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Urszula Konrad
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Smyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Pilch
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczycila mianowanego
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dominik Blek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Nina Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata wójcik
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Helmin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Łuczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Pogorzelska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Alicja Gruszecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Dombek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agata Barszcz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu
autor: Katarzyna Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anita Kołek-Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Żaneta Bąk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Dzikowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Bigaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gawęda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Dykacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kornelia Hawryłko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Piasecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Krall
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alina Kornak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Świerz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lilianna Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Otuszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Olga Drab
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wojciech Pikula
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Hanna Przysowa
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mirosław Flak
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Drozd
kategoria: awans zawodowy

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych i wychowawczych dziecka z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością ruchową
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych i wychowawczych dziecka z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marek Suchoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mirosław Flak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: awans zawodowy

Opis i analiza realizacji wymagań w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Adamczyk-Mizgała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Smorąg
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Pietrasiewicz-Niedźwiecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Jarząbek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Majewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Małgorzata Skupień-Kaluga
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Skupień-Kaluga
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Arletta Rachwał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Smajdor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Urbańczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Urbańczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Bielinska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Sawicka-Kotiuszko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Kowalczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Sławska
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa de Konstantów Przyjemska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Wilk
kategoria: awans zawodowy

Wpływ komputerów i tabletów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anita Podrzycka
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sabina Nowosielecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Krupińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Krupińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Jagiełło
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Cieślar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Grążawska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marlena Wrońska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marlena Wrońska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Golubska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Lipska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Paweł Miśkowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dominika Ozdowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Żaneta Piernikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Olga Łosiowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Skarbek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Emilia Kołodziejczyk
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym, a opiekunem stażu
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Szczeszka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Półgęsek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Rafał Nikodem
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Zimny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Giezek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Malgorzata Krzyszczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Patrycja Szymanek-Mosio
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Julita Kubczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Stachowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kołodziejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Igor Bykowski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Świszcz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Bożena Piechocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Teresa Liberska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Bogdanowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Sienkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Łatka-Kampik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Wioleta Nastały
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariola Kozioł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Hajda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Loster
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Grzelczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Mucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Miarka-Żukowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Schmidt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Żaneta Bąk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Mach
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Warot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Dworakiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Hanna Drązikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Rosa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Sikorska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Smoleńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Kunysz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Norbert Włodek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ciapała-Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Machowiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Adamczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Adamczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Szajna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Marusieńska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Palonek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agata Kamińska-Sawa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Nowaczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Wilczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Popiel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Granda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aneta Boruń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Wójcik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Bąk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Sobierajska
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kinga Kowalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Drozdziok
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Skrzypiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Szypuła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Grabna
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Lipska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Justyna Tomczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aleksandra Seremet
kategoria: awans zawodowy

Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Dobrzelecka
kategoria:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Zofia Młyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Farot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Wyder
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kamila Babińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Chalińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sławomira Tajer-Sobańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Wioletta Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Olejniczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Baniowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Gnyś-Fituch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Gurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Martyna Michałek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Szyc
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Kosieradzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Bałdys
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elwira Przyjemska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Jędrzejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sebastian Topolski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Paruch
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Celina Smolarczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Sienkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marlena Jermakowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Wrotyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Walczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Radosław Jastrzębski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sławomir Majkut
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Maria Bełz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Maria Bełz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ilona Dębińska-Półtorak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Tylec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Kubiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Skoczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Justyna Lupa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Lochyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Szławieniec-Reczuch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Kania
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Tylka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewa Wróbel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Hellman
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sławomira Krenz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Adamowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sylwia Krążyńska
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Noga
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Skrzypiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Czaińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamila Student
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Klinger-Grzona
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Martusiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Eliza Krzyńska-Nawrocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Leszek Górczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Załęcka
kategoria: awans zawodowy

Program rewalidacji ucznia klasy I gimnazjum ze stwierdzonym niedosłuchem
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Guzowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Woryna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Alicja Śledzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Liwia Lurc-Pawłot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Dyjak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Muniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sylwia Użarowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Sobków
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Sobków
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Kurzaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dominik Jękot
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Ciżewska-Maleńka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Cholewa
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Zadrożniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Zadrożniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Kornetowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Adriana Kruszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Barańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marcin Roszak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Jędrzejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Budny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Staniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Wójtowicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Wołk-Łaniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Wołk-Łaniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Wróbel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Bieniasz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Muraszko-Szczygieł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Emilia Janas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Zapiór
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Józefiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Rusinkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wiesława Biesiada
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Adriana Kachel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Przemysław Dziewiński
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Kierat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Laskowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Danuta Polak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Ziętkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Ignaczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Szamik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Szamik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Gaca
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Waloszczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Olbryś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Olbryś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dorota Skonieczna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Karwot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Barszczewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Siciarz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Proszowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Szeląg-Kałuska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kieres
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Paweł Rokita
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Grabarczyk-Ciesielska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Majda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Piotr Serafin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Justyna Ciecierska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Izabella Boćkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Brzezińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Łyczywek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Godzwon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Rygiel-Strzelczak
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt z opiekunem stażu
autor: Sylwia Remiszewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego za I semestr
autor: Sylwia Remiszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Remiszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Janoszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Dorota Pniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Poraj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Kołodziejska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lucyna Sas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Stróżyńska-Polaszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Matysiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dominika Karp
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agata Gołba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Szczerba
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Jakub Duba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alina Kornak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Wawryszuk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alan Kardyka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alan Kardyka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Wioletta Piech
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marcin Maćkowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sylwia Ruszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Czech
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Ralska-Lenart
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Mateja
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Arletta Rachwał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Skupiewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Styczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Urszula Tyrała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Strzykalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Piech
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Szafraniec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Kaczmarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Obcowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Zalewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Pawlak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wojciech Duda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Miarka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Borysiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Łysoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Dworakowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Dworakowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Michał Siekierski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Potocka-Chruszczyk
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Świszcz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Korolkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Korolkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Izabela Kukuć-Falatyk
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Szafrańska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Katarzyna Kotas
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Słupek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Jasiak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Kochanik
kategoria: awans zawodowy

Teatr elżbietański i dramat "Makbet", czyli Anglia Williama Szekspira. Elizabethan Theatre and Macbeth - England according to William Shakespeare
autor: Magdalena Hanszke, Beata Pokorska-Galowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Giwerska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Głuchowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marlena Korniluk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Główka
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Główka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Beata Wydra
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Maria Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Kaczmarzyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Wioleta Górajek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Wioleta Górajek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Jarzęcka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Polaniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Groń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Fukała
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kłosowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kłosowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agata Chojnacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alicja Bzura
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Lorek-Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Ziejewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dominika Kotas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Grzybowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Grzybowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Ciepiela
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Ciarczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kinga Łańcuchowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Czernicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Krajnik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Martyniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Maraszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Łobasz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Artecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agata Magryś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Sołtysiak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Pokrywka
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Pokrywka
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Folczyk
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Goluch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Kuzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Jagusiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariola Bała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Dawidziak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Bembnowska-Nowaczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariusz Antol
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Szopa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Gabriela Swoboda
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Kuzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sylwia Morasiewicz-Michna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marlena Oszczypko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Kardas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Emilia Wieremiej-Woźna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Eugenia Dudek-Miłkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Justyna Pasternak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Kulik-Dzik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Krystyna Michnik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Bajerczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marek Klimiuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Kurczab
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Zgierska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Radosław Mroczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Szczepanowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Szczepanowska
kategoria: awans zawodowy

Poradnik nauczyciela mianującego się
autor: Katarzyna Stawiarska-Mróz, Joanna Balicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zadania i obowiązki opiekuna stażu
autor: Katarzyna Stawiarska-Mróz, Joanna Balicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Sadowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kinga Jarosz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Juszczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alicja Patalan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Kamer-Piekutowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Karoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego
autor: Kinga Powideł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Wesoła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Talarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego - staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Dariusz Baniowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Miętka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Różańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Marcinek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Graban-Pestka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dorota Wrona
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Depa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Paulina Kubsik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Justyna Sudzik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Iwaszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kamila Muc-Buczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kamila Muc-Buczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Kreft
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Daria Szeferska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Słowik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Śliwińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Emilia Olkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Skaruz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Jędruch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Kozłowska-Plak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marcin Czabaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Gurgul
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kryczka-Wysokińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: mgr Sylwia Leśniacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Judyta Młynarska-Kiełb
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Krzysztof Kurzepa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Gabriela Błażków
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: autor anonimowy
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Głasek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Pelc
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Ratajczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Kinowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Cisowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Siwoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: mgr Żaneta Bąk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Pacławska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Pawlak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Traczyńska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Olszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Bloda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Butkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Trojanowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozadanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Ponieważ
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Barbara Ziętek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Zaglaniczna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Zaglaniczna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Kamer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Zarzycka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Bernadeta Byś-Dróżdż
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Kędziora
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Duchowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kobus
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Ogińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Sęk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Krzysztof Dąbkowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Niedbalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna de Latour
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Podpryga
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kamila Błażejak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Książek
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu
autor: Agnieszka Kozień
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: autor anonimowy
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Bączkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Sławik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Lidia Dolata
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Patrycja Gębala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Patrycja Gębala
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Walachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Lewecka-Latosińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Zborowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Mariola Gadziała-Mamulska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Ozon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Pabisiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Emilia Rosińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Wilczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alicja Pyznar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Antczak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Czyż
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Czyż
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Urban
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sandra Dorota Ziółkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kinga Wiśniowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Bartoś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Paweł Polnik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Koziarz
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Andrzej Gozdecki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Jatulewicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Hinca
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Tuszyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Michał Spieczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Bukowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamila Nowak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Przybysz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Przybysz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Węgrzyniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Kamila Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Hinca
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Natalia Maksymiuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bernadeta Walenta
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Karkusińska
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu
autor: Beata Pajor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Pajor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Bębenek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Tęsiorowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie semestralne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Pimpis
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Sopolińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Kruszyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Renata Bajera
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Bożena Opiłka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Izabela Płotka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Uciechowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Obarska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Rajkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Rolewicz
kategoria: awans zawodowy

Umowa - kontrakt w okresie trwania stażu
autor: Szymon Duszczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Julita Korzeb
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Zakęs
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marlena Wojnar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Pawłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Dyrda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Tarka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Bujak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Paczuska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Stefan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Fijałkowska-Węgrzyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Kryger
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Łatas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ślęzak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Kania
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Julita Kubczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Wilkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Runaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Piotrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Zimowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Paulina Kubicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Denisewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Bąk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ejsmont-Jaroszuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Krybuś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Kubowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Mazurek-Fiut
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Zbrzyzna-Pietuszko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Parankiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Łukasz Remszel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Karbowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Szutkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Feledyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Feledyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Głąb-Likus
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Danuta Urbaniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zuzanna Gabryś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Banaszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Baran
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Mariola Kozioł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Szifer-Kamińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Kotarba-Tysarczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Gawlikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Styś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Konopka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Pyzio
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Banaś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Mirela Majchrzak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Korczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Szpala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Głąb-Likus
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Połetek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Leśkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Rycharska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Kosińska-Lampka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Springer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Knut-Żołnowska
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Bińko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Lucyna Paczkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Anna Predoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bożena Kwidzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Jakieła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Duśko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Natalia Kur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Bożena Ratajczak-Bojko
kategoria: awans zawodowy


rok szkolny - 2010/2011

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Marta Ignacik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Szczepańczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Piotrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Piotrowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Ewa Pawłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Domagała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Nowaczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Majewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Rosłoniec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Rosłoniec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jerzy Uchman
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Pawłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Paczkowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z przebiegu stażu poprzedzającego ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Dorota Palak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Dorota Palak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Klaudia Kostka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Sałaciak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Leszek Polkowski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Wniosek o rozpoczęcie stażu
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Frydrych
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
autor: Katarzyna Orzech
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Żak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Demeszuk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Lichomska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Lichomska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Świrta
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Świrta
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Maniara
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Daniluk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Stempniak
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego
autor: Iwona Rokita-Lisiecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Iwańczuk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kinga Gliniecka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Daniel Prałat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Laskowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Iwan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Żurawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Wawrzyn
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marlena Skrzynecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Adamiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Zawierucha
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kupiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kupiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z aneksem
autor: Paweł Pomarański
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Wieradzka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Adamiak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Olejnik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Omelańska-Knapa
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewa Mozer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewa Mozer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sylwia Taranowicz-Husar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Martyna Zagórska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Sarba-Bilor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Gola
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Prądzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Zawada
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Słowik
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Wiechowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Tomasz Jarecki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: awans zawodowy

Autorefleksja na temat realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego w okresie stażu
autor: Roksana Jarecka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Rafał Krzemiński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aleksandra Sakowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Wilczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Beata Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Renata Juszkiewicz-Boral
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Małek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zyta Warachowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Natalia Mielczarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Natalia Mielczarek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Chojecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Anna Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Daniel Prałat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Starzec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewa Radwańska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Serednicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Serednicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Wentlandt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Pierzyniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Elżbieta Gil
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Emilia Wądołowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Skrzecz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Gurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Ławniczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Grzegorz Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Mucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mirosława Niemirska Wilk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Łuczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Kuś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Monika Wójcik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Kańkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dagmara Tułaza
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Juranek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Rejmer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agata Gołba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Kurzawa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Chyła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Rusinek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Komorska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kalinowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Podsiedlak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Szczęch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Buczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Daniela Laska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Barbara Hlubek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Rawa-Kotowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Olejnik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Wardzińska-Warzecha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Maksymow
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Patrycja Świetlikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Patrycja Świetlikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Andruszko-Turek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Grodzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bartłomiej Kwiasowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Kochanowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewelina Gawor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paweł Stencel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Wyryma-Majdzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Matan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Baniowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Ozdarska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dominika Cwynar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Renata Zawadzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Pałubińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Katarzyna Gnyp
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Dorota Wójcik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Trębińska-Dyl
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Aneta Siwek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Skowronek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Lijewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Rudy
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Arkadiusz Błaszyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Fąka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Bober
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Sromek
kategoria: awans zawodowy

Karta monitoringu zadań określonych w planie rozwoju zawodowego
autor: Agata Ziętek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Siwek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Adamska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dorota Gołąb
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Kulczewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Bujakowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Nagórska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Nagórska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Wołoszyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Brach
kategoria: awans zawodowy

Wykaz zadań do realizacji w ramach planu rozwoju zawodowego
autor: Tomasz Bohdziewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Wołkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Wojtera
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Zimmer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Krzywda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Łukasik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Marek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Urszula Petrynka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Kostępska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Barbara Marchewka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Majka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Hanus
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marlena Skrzynecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Słowińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Matera
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Korzeniowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lilia Kundera
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dagmara Oleksy
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Glińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Lip
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Zając
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Jarząbkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Sołtysiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Czarny-Konieczny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Salachna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Arleta Łuczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Michalak-Jarosz
kategoria: awans zawodowy

Semestralne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Pawlak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pezowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Półgęsek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Kiedrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Tomasz Szymański
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Stukan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bożena Korczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Kosater
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Pietrucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Suliga
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Lorenc
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Trojak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Lorek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Maślanka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anita Zamościńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Winiarska
kategoria: plan rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Wieradzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Nowakowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Kurdziel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Klinger-Grzona
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kozłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Minge
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Słysz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Zachara
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Kwiecińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Kwiecińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Moczydłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Wiśniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Wasiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Kij
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Kocot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Janczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Mucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agata Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Klaudia Hanasz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Klepacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Wójcik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Patrycja Bugla
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Jakub Duba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Ruta
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Bielicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Dawid
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jadwiga Gołębiewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dagmara Ferdyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Rozbicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Mazur
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Bogusława Borowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marian Klatt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Wioletta Kilka-Bachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anita Duzowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Wilk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Tomasz Pawłowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Książek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Hommen
kategoria: awans zawodowy


rok szkolny - 2009/2010

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Boryła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Salamonowicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Natalia Konieczka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Mirosław Nagórny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Mirosław Nagórny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Leśniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Balcarczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Skiba
kategoria: awans zawodowy

Awans zawodowy - autoprezentacja
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Godlewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Szulc
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agata Lorenc
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Filipek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Filipek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Arkadiusz Formela
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Maria Aftyka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Kwiatkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Urbaniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Kiszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Hryniszyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Król-Berut
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Musiał
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Michalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Gołębiowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Królak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Królak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Królak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (I semestr)
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Cichocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Moroz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Edyta Litwin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Grochal
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Jakub Piekarczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Artur Wojnowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Wioletta Gordziejewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kuncewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Pluto-Prondzińska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Wandrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Machel
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Czatrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Michał Jassel
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Orłowska-Mrugacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Orłowska-Mrugacz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Joanna Latacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Latacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Karolina Golba
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Żmudzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Żmudzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Karolina Tokarska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Pluta
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Kamil Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Bazylewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Kwapisz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Rafał Guga
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ryszard Chojnacki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Jolanta Jarmuł
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Kamil Puzdrakiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Hamera
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Michalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alicja Bielas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Wioleta Budnicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Nowińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aleksandra Domżał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Jóźwiak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Marcin Maćkowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Maćkowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Pietrzyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Trepka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Żukrowska-Witek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Cezary Kwasiborski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kruliczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Borkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Mamaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Darowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Gajewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Dyndul
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Konopka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anita Haczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kościelniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Ilukowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Lackowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: awnas zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Słupecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agata Mazurek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Łakomiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aneta Wrona
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Wizor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Piotr Sławik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Żuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Kuriata
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Pędziwiatr
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Bożena Soda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Bodnar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Kowalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Kowalczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Renata Szot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Jaskólska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Sawastian
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Rośkowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Dziadkowiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Andrzejewska
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Hajnce
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Sadowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Hanusik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Norbert Bławat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Frankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Monika Piechocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Siwek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Kasprzyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Ogorzałek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Jedlińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Urszula Gajdzińska-Kulesza
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alicja Krawczewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Rocha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Stachowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edward Borecki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Inna Miercałow
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gawliczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Wiącek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Matylda Dziedzic
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Ziębicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Eliza Juzyszyn-Szprejda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Skulimowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Śmieszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Bzdyra
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Mielniczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Klaudia Oleksy
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Muskietorz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Mizeraczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Luśnia
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Werner
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Dyjach
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Zajączkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lucyna Koclęga
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Sławomira Majcher
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Mroczka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Tkaczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Tomasz Drobny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Jerzyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Jędrzejowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Magner
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Woś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Wawrzynowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Elżbieta Kolat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Bielecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Halina Szajna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Michalina Kosowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Maria Kozak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Agnieszka Witkowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w gimnazjum
autor: Agnieszka Witkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kotkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie półroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zofia Mościcka-Bogusz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Katarzyna Kulesza
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Piotr Bachorski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Maria Krupska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Suchara
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Olbert
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Romaniuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Damian Dąbrowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kaczorek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Kamińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Julita Gola
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewelina Narolska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Pelc
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Sikora
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dagmara Ostowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Bernat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Katryniok
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kluczny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Zawadzka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Jędrzejewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Rydel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Włodkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Kwiecień
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na nauczyciela mianowanego
autor: Krzysztof Jaworski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Szymonik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Jurkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sylwia Żółtańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Zawielak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Widomek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Jowita Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Machowiec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dagmara Wojtaluk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Smajdor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zofia Mościcka-Bogusz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Rogal
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Szukalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Karol Konaszewski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Dobrowolska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Kurcz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gajewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Jaskółowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Wilkowska-Kowalska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Świder
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Elżbieta Kraszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Aneks dp planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Jan Zamora
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Chodoła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Matusiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Maria Mazurowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Matunin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Karina Skuza
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Zdanowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Zimnicka
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Radzikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marek Hołota
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Buczkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Marta Jasińska-Kumór
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Gawrońska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Świszcz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Wojciech Duda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Bereza
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Jan Zamora
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Inez Świadkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Mariusz Kujawski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Lidia Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lidia Szewczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marcin Waszak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Agata Józefowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Joanna Olejarz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Marta Piaszczyk
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Marta Piaszczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Marta Piaszczyk
kategoria: awans zawodowy


rok szkolny - 2008/2009

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Marchwacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zbigniew Patorski
kategoria: awans zawodowy

Kontrakt miedzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
autor: Maria Pietruś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Maria Pietruś
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Monika Modlińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Modlińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Pietrucha
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Zofia Bobrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Adrianna Banaś
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Derkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Olejarz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Danek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Przemysław Białczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Mochola
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Jankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Oryszczak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Dorota Witerska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Maria Bogucka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Barbara Masłoch-Gatz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Barbara Masłoch-Gatz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Aneta Stawarz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Stawarz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Góra
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zbigniew Miśkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Damian Noga
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Baran
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Baran
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewelina Kołtunowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Artur Stelmaczonek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Adam Dąbrowski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Joanna Lempart-Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Lempart-Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Sebastian Krasny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Kinga Angier-Kukla
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dariusz Gluza
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Olga Tokarska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Gadzinowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamila Rybaczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Kurzawa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Czerniakiewicz-Płecha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Czerniakiewicz-Płecha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Emilia Masłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Jankowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamil Marek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji stażu
autor: Jerzy Bojan
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Biała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Biała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamila Rybaczek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Grzesiuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Roman Badziąg
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Tomicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Tomicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Jaroszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Latała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Daniela Ambrochowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paweł Pękala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Robert Kłoczko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Waliszewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Mirosława Gaj
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Joanna Lempart-Musiał
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Ostrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Kinga Głowacka
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Katarzyna Lachowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Kasperczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Cibis
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kubik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Pękala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Barys
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Mazurek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Błaszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Witerska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Placek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Kupnicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Bartos
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Kotlińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Konopka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Wildangier
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Świdzińska-Kietla
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Łukasik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Bembnowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Bogusława Miciura
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Skrypko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Borowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Lessnau
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Arendarska
kategoria: awans zawodowy

Aneksy do planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Cwynar
kategoria: awans zawodowy

Arkusz analizy własnej pracy
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Łukasz Kencler
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Gromek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Bagniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Majewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Derkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Wilkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Zborowska
kategoria: awans zawodowy

Aneks do planu rozwoju na nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Niewczas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Witt
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Najda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Najda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Opala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lidia Olber-Bolesta
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Andrzej Protasewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zofia Powązka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Bogdaniuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Izabela Skirtun
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Gerard Piotr Głośny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Wasieczko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Rychlicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karol Izdebski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zbigniew Stachowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Rajca
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Witt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Cieplucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lidia Mrówka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Szkup
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzenna Zawisza
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego
autor: Krystyna Pietrewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Dzikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Emilia Czaplińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Mariola Białaszczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Anna Filipiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Witkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Terelak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Dawidow
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Hanna Marszałek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marlena Warzecha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jowita Godziewskia
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Ciecierska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Rybak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Astryda Baprawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Astryda Baprawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Kościuch
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Kawecka-Rogier
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Śnieg
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Pawłowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Roszak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Emilia Kociela-Rybicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Brzezińska-Wac
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Mirosława Michałek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Janina Dziedzic
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Urszula Kwadrans
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Downar
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Pisarczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lidia Loranc-Wiśniewska
kategoria: awans zawodowy


rok szkolny - 2007/2008

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Welskopk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Góralczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Misterka-Cheda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Drozd
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Gajewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Jarosz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Latecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Zarzycka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Markowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Lozor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Emilia Marszałek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Skrzypek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Papakul
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Wielgosz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Kacperska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Dydyna
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Mikolon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Hanna Dąbrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju pedagoga stażysty
autor: Katarzyna Kaczmarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Rafał Sikora
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Stachura
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Wachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Wiśniowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kwiatkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Zięba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Piątkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Wojtal
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Kośmider
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Irmina Witkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Helman
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Tarnowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Kubicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewelina Rokicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Alina Nowicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Wysocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Kobiela
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Antczak-Kołodzik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Gumkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Jasiura
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Gryniewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Lipińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Masternak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Kruk-Cieślik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Rainko
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Janina Kanonik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Bernadetta Pyskaty
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Iwaszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Alina Golon
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Paulina Kruczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Grążawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dominika Ochlast
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Barbara Olsztyn
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Dorota Bogumiła Prusaczyk
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Karina Mazurek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Walczak
kategoria: awans zawodowy

Autoprezentacja
autor: Agnieszka Heba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Grażyna Trojecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Zawierucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Kuchmistrz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Trojak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Kolczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Zdrodowska
kategoria: awans zawodowy

Zestawienie bibliograficzne - awans zawodowy nauczycieli
autor: Małgorzata Pidek
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Denisewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Kunce
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Bukowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Trześniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Majewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Werbińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Szerszeń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Kalinowska
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego
autor: Lidia Sionek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Gołąbek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Wesołowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Szmidt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Karbowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Izabela Pokojska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Piotr Mieczkowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dariusz Tichoniuk
kategoria: awans zawodowy

Wzory wybranych dokumentów z teczki awansu zawodowego
autor: Justyna Rochnińska-Grzywińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Kawecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Paszkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Kujawska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Elżbieta Kot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Ciosek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Zięba
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Krzysztof Rewers
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agata Lizuraj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Paweł Mateja
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Jankowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Janus
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anita Ważgauskas
kategoria: awans zawodowy


rok szkolny - 2006/2007

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Kopek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Wiktoria Stachoń
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Wiktoria Stachoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Klimaszewska-Malik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwester Przydatek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: awans zawodowy

Opinia opiekuna stażu o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie odbywania stażu
autor: Agnieszka Miler
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Szymańska
kategoria: awnas zawodowy

Sprawozdanie po I roku stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: awans zawodowy

Wykaz zadań zrealizowanych w roku szkolnym
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: awans zawodowy

Plany rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z planu rozwoju zawodowego
autor: Maciej Drela
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Iwona Peliwo
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Ciuła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Rapacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Ćwikowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Rodak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Biała
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Bieniek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Gruszka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Gabriela Ociepka
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Alina Mida
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zdzisława Gołębiecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Chromińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Tendaj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: awans zawodowy

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
autor: Ewa Furtak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Groszyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Iwona Grzesik
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Ewelina Rygiel
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Rybska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Drelak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jadwigia Falkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Anna Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Gwóźdź
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Paniec
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Adam Borysiuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Anna Witulska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Anna Różewicka-Siemińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Aldona Puk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Szefler
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Ewa Minas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Agnieszka Solska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Agnieszka Solska
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Solska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego polonisty ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Hora-Lis
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Magdalena Małek
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Izdebska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Maria Anysiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Spinek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pidek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Garbowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Tomasz Bartołd
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Tomasz Bartołd
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Kuta
kategoria: awans zawodowy


rok szkolny - 2005/2006

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Mirosława Bajus
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Longin Marzyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Longin Marzyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Landmesser
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Daria Olejniczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Janikowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwojowego pod kątem wymagań egzaminacyjnych
autor: Małgorzata Swędrowska
kategoria: awans zawodowy

Opis i analiza działań prowadzonych w okresie stażu oraz zaobserwowanych efektów w nauczaniu
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Opinia o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: plany rozwoju

Sprawozdanie za okres stażu na nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Lewkowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Barbara Zawisza-Czarniecka
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Szmelter
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Zdanowska
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Michał Tarkowski
kategoria: plany rozwoju

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pióro
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pióro
kategoria: plany rozwoju

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
autor: Aurelia Ostrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Aurelia Ostrowska
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Przyklenk
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
autor: Krystyna Wiese
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Rafał Korzeniewski
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ala Hojda
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marceli Jaruszewski
kategoria: plany rozwoju

Plany rozwoju zawodowego
autor: Joanna Nieradko
kategoria: plany rozwoju

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Ewa Nowicka
kategoria: awans zawodowy

Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Drabiuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dominika Golonka
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marek Ochmański
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Bucka
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Hartman
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Hubert Chruściński
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Maja Sugier-Mydło
kategoria: plany rozwoju

Sprawozdanie z realizacji wymagania egzaminacyjnego
autor: Anna Sawicka
kategoria: awans zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Anna Sawicka
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Witczak
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Alina Antoniak-Czajka
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Olechnowicz
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Joanna Trybka
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Nawracaj
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Beata Gut
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Gałęzia
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Sylwia Stryjewska
kategoria: plany rozwoju

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Barbara Kozłowska
kategoria: plan rozwoju

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Nauczanie zintegrowane
autor: Sławomir Ruciński
kategoria: plany rozwoju


rok szkolny - 2004/2005

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany rozwoju

Kontrakt o wzajemnej współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
autor: Agnieszka Wrzask
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela chemii
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Idzik
kategoria: plany rozwoju

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie stażu wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego
autor: Wiesława Woźniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Monika Grabowska-Dobrowolska
kategoria: plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Torowicz
kategoria: plany rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Siąkowska
kategoria: plany rozwoju

Publikować czy nie publikować ?
autor: Bogusław Kuczek
kategoria: artykuł redakcyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Iwona Rezner
kategoria: plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Mirosława Koszałkowska
kategoria: plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: plany rozwoju


rok szkolny - 2003/2004

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Renata Labuda
kategoria: plan rozwoju

Moje doświadczenia pedagogiczne - opiekun stażu
autor: Lucyna Bujak
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Chojecka
kategoria: plan rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Słota
kategoria: plan rozwoju

Plan pracy rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Irena Paska
kategoria: plan rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Andrzej Sawicki
kategoria: plan rozwoju

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Haliniak
kategoria: plany rozwoju


rok szkolny - 2002/2003

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Kajkowska
kategoria: plany rozwoju


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 214 gości

  reklama