Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, eseje, recenzje


rok szkolny - 2007/2008

Edukacja alternatywna - szanse i zagrożenia
autor: Marek Banaszak
kategoria: artykuł

Zastosowanie pedagogiki Marii Montessori w wychowaniu religijnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
autor: Krzysztof Kopala
kategoria: artykuł

Rozwój artystyczny dzieci - rola sztuki w kształtowaniu człowieka
autor: Alina Muschalik
kategoria: artykuł

Wpływ programów anglojęzycznych na naukę języka
autor: Aneta Misterka-Cheda
kategoria: artykuł

Innowacyjna edukacja człowieka i organizacji, dyfuzja wiedzy a kognitywistyka
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Przyczyny i konsekwencje zachowań agresywnych dzieci
autor: Sylwia Duda
kategoria: artykuł

Narzędzia komunikacji public relations (PR)
autor: Danuta Korzonek
kategoria: artykuł

Bez Dancyne bryle abo ło bibliotykach
autor: Danuta Korzonek
kategoria: artykuł

Przemoc w rodzinie
autor: Grażyna Majchrowska
kategoria: artykuł

Recenzja książki "Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin"
autor: Żaneta Freund
kategoria: artykuł

Odpoczynek dziecka w porze poobiedniej
autor: Izabela Kolasa
kategoria: artykuł

Samokontrola i samoocena w nauczaniu zintegrowanym
autor: Jolanta Sawicka
kategoria: artykuł

Szkolne Forum Oświatowe w Trzebieży
autor: Jolanta Myśków
kategoria: artykuł

Co to znaczy dobra gazetka szkolna - klasowa  ?
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Integracja treści plastycznych i muzycznych
autor: Małgorzata Mrzygłód
kategoria: referat

Przedszkolaki segregują śmieci
autorzy: Marzena Jagielińska, Mariola Kasprzak
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku z ADHD ?
autor: Agnieszka Furmańska
kategoria: referat

Wybrane problemy dysleksji w nauczaniu języka angielskiego
autor: Urszula Miaskowska
kategoria: artykuł

Postawy wobec lekcji wychowania fizycznego
autor: Katarzyna Czajczyńska
kategoria: artykuł

Omówienie wybranych publikacji dotyczących problemu dysleksji
autor: Joanna Nawrocka
kategoria: artykuł

Ćwiczenia z prasą w ramach edukacji czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej
autor: Agnieszka Maj
kategoria: artykuł

EEG Biofeedback - teoria i praktyka
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: artykuł

Validity and Reliability of Oral Tests
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Theory on Testing Speaking Skill
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Testing Techniques Used in Oral Tests
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Marking Oral Tests
autor: Marek Standowicz
kategoria: artykuł

Wpływ środowiska rodzinnego na zaburzenia w zachowaniu się u dzieci
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: referat

Sandomierz - moja mała Ojczyzna
autorzy: Dorota Brzostowska, Renata Łukasiewicz
kategoria: artykuł

Ludność żydowska w Wiślicy w XVI-XVIII wieku
autor: Jacek Gocyk
kategoria: artykuł

Extensive reading and its role in the process of second language learning
autor: Monika Łukanowska
kategoria: artykuł

Ponadczasowe wartości wychowawcze baśni J.CH. Andersena
autor: Hanna Wadzyńska-Nowosad
kategoria: artykuł

Drama - metodą pracy z grupą
autor: Teresa Kumor
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Zakres wiadomości i umiejętności w nauczaniu języka niemieckiego w klasach młodszych
autor: Aneta Jeziorska
kategoria: artykuł

Mikrosystem kulturowy w środowisku szkolnym, wychowawczym
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Ćwiczenia grafomotoryczne u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Renata Tomaszewska
kategoria: artykuł

O uczniach ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Przybysławska
kategoria: artykuł

Formy i strategie rozwijania twórczej postawy dzieci
autor: Jolanta Łukawska
kategoria: artykuł

Metoda malowania dziesięcioma palcami - wykorzystanie w diagnozie i terapii dzieci
autor: Monika Świerc
kategoria: artykuł

Cała Polska czyta naszym przedszkolakom
autor: Karina Swierzy
kategoria: artykuł

ADD - życie na granicy jawy i snu
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Jak rozładować wszechobecne napięcie ?
autor: Elżbieta Czapracka
kategoria: artykuł

Socjoterapia dzieci nieśmiałych
autor: Elżbieta Czapracka
kategoria: artykuł

Szkoła bez uzależnień
autor: Piotr Wierzbicki
kategoria: referat

Otyłość dzieci i młodzieży
autor: Piotr Wierzbicki
kategoria: referat

Tak i nie dla powszechności technologii komputerowej
autor: Joanna Dobiegała
kategoria: artykuł

Rozwijanie zainteresowań uczniów w młodszym wieku szkolnym
autor: Grażyna Omelianiuk
kategoria: artykuł

E-learning w szkole dla osób niewidzących oraz niedowidzących
autor: Ewa Zjadewicz
kategoria: artykuł

Prawidłowy rozwój dziecka, a zdrowe odżywianie
autor: Ewa Broda
kategoria: referat

Jak rozwiązywać konflikty w klasie ?
autor: Marzena Piwowarczyk
kategoria: referat

Metody aktywizujące w katechezie
autor: Aneta Robak
kategoria: artykuł

ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Dorośli z ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Rady dla rodziców dzieci z ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Aktywność dziecka źródłem radości ?
autor: Włodzimierz Śliwiński
kategoria: artykuł

Jak sobie poradzić z godzinami wychowawczymi ?
autor: Iwona Górska
kategoria: artykuł

Ruch w aktywności dziecka
autor: Włodzimierz Śliwiński
kategoria: artykuł

Zagrać w klipę, palanta i w zośkę
autor: Włodzimierz Śliwiński
kategoria: artykuł

W cieniu stopera, taśmy i gwizdka
autor: Włodzimierz Śliwiński
kategoria: artykuł

Brak chęci do aktywności
autor: Włodzimierz Śliwiński
kategoria: artykuł

Recenzja książki Annette Kast-Zahn "Każde dziecko może nauczyć się reguł". Jak ustalić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym.
autor: Agata Piecychna
kategoria: artykuł

Dorastające dzieci - sytuacja rodzinna a zagrożenia
autor: Teresa Kumor
kategoria: artykuł

Edukacja prenatalna - cz.I
autor: Marta Jadczak
kategoria: artykuł

Mamusiu, oddaj już Krzysia z powrotem do szpitala... - edukacja prenatalna cz.II
autor: Marta Jadczak
kategoria: artykuł

O agresji wśród dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Węgrzyn
kategoria: artykuł

Uniwersalny Trójwymiarowy Model Aktywności Rozwojowej
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Sposoby rozwijania u dzieci umiejętności wypowiadania się
autor: Katarzyna Cieślińska
kategoria: referat

The Pidgins of the world
autor: Anita Chorążkiewicz-Sowa
kategoria: artykuł

Wykorzystanie komputera na lekcjach matematyki
autor: Małgorzata Pokorska
kategoria: artykuł

Pożądane umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych
autor: Ewa Rainko
kategoria: artykuł

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w relacji rodzic-dziecko
autor: Małgorzata Wojciechowska
kategoria: artykuł

Wpływ współpracy przedszkola z rodzicami na przygotowanie dziecka do szkoły
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Internet a wychowanie
autor: Beata Bagińska
kategoria: artykuł

Znaczenie aktywności fizycznej w życiu współczesnego człowieka
autor: Beata Bagińska
kategoria: artykuł

W jaki sposób promujemy naszą szkołę
autorzy: Agnieszka Heba, Monika Stefaniak
kategoria: artykuł

Społeczne uwarunkowania przestępczości nietetnich
autor: Marcin Błaszczyk
kategoria: artykuł

Wychowawcza wartość tradycji rodzinnych
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: referat

O granicy wychowania
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Wyposażenie pracowni szkolnych w aspekcie ergonomii
autor: Ewa Rainko
kategoria: artykuł

Termopile 480 rok p.n.e
autor: Radosław Sobala
kategoria: artykuł

Using authentic materials in developing receptive skills
autor: Anna Pawłowska
kategoria: artykuł

Mapa kompetencji jako strategiczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa
autor: Grzegorz Najda
kategoria: artykuł

Powiatowa Sieć Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego
autor: Alicja Wejner
kategoria: artykuł

Innowacyjna sieć
autorzy: Anna Stawska, Jakub Sito
kategoria: artykuł

Strefa szans
autorzy: Anna Stawska, Jakub Sito
kategoria: artykuł

Some basic features of young learners
autor: Małgorzata Kolczak
kategoria: artykuł

Klasy adaptacyjne w kontekście społecznych i kulturowych aspektów edukacji w szkole podstawowej
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Czy w przedszkolu realizować program własny ?
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: artykuł

Śpiew, taniec i muzyka - wspomaganie aktywności muzyczno-ruchowej dzieci 3-6 letnich
autor: Edyta Sitek
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Przedszkole jako placówka dbająca o zdrowie dziecka
autorzy: Karolina Tunowska, Magdalena Wąsewicz
kategoria: artykuł

Bariery w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na gruncie polskim i propozycje ich pokonywania
autor: Lidia Łoziak
kategoria: artykuł

Pedagogika Serca Marii Łopatkowej
autor: Jacek Olaszczyk
kategoria: artykuł

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży
autor: Jolanta Kozina
kategoria: artykuł

Multimedia a zajęcia językowe z dziećmi - słów kilka do rodziców
autor: Kinga Latarska
kategoria: artykuł

When a child's language education is best to be initiated ?
autor: Kinga Latarska
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia AIDS
autor: Halina Binkowska
kategoria: artykuł

Sposoby pracy z książką w edukacji przedszkolnej
autor: Barbara Karulska
kategoria: artykuł

Nieakceptacja jednostki przez grupę
autor: Anita Chorążkiewicz-Sowa
kategoria: artykuł

Mediaholizm, TVholizm - uzależnienie od telewizji
autorzy: Marzena Jagielińska, Anna Mikołajczyk
kategoria: artykuł

Terapeutyczna, kształcąca funkcja zabawy w teatr
autor: Renata Ciołek
kategoria: artykuł

Komunikacja niewerbalna w kontakcie z podopiecznymi
autor: Joanna Rusin
kategoria: artykuł

Rola teatralizacji w oswajaniu dziecka z literaturą
autor: Małgorzata Apryas
kategoria: artykuł

Wychowanie zdrowotne w przedszkolu
autor: Małgorzata Apryas
kategoria: artykuł

Dojrzałość szkolna - kilka słów do rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę szkolną
autor: Marta Józwiak-Brudzińska
kategoria: referat

Nauczanie metodą Glenna Domana
autor: Marta Józwiak-Brudzińska
kategoria: referat

Niepowodzenia szkolne - przyczyny i sposoby zapobiegania
autor: Marta Józwiak-Brudzińska
kategoria: referat

Lateralizacja
autor: Marta Józwiak-Brudzińska
kategoria: referat

Znaczenie kary i nagrody
autor: Ewa Jastrzębska
kategoria: artykuł

Wpływ wyjazdów kolonijnych i wycieczek na zmiany w zachowaniu się wychowanków
autor: Natalia Pudełko
kategoria: artykuł

Integracja w grupie dziewcząt starszych
autor: Natalia Pudełko
kategoria: artykuł

Kolegium Jezuickie w Grudziądzu 1622-1780
autor: Jacek Sienkiewicz
kategoria: artykuł

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej
autor: Małgorzata Bujko
kategoria: artykuł

Rolle des Liedes im Fremdsprachenunterricht
(Rola piosenek w nauczaniu języków obcych)

autor: Edyta Jabłońska
kategoria: artykuł

Asystentura językowa
autor: Joanna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie gazet i czasopism w języku obcym na lekcjach
autor: Gabriela Czarnik
kategoria: artykuł

Dziecko z zespołem Aspergera
autor: Beata Wilk
kategoria: artykuł

Co to jest ADHD ?
autor: Iwona Derek
kategoria: artykuł

Wychowanie fizyczne - aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi przedszkolnymi
autor: Iwona Derek
kategoria: artykuł

How to teach children healthy lifestyle ? A programme for upper classes of the primary school.
autor: Iwona Paszewska
kategoria: artykuł

Jak wyjaśnić dorosłym Polakom uczącym się języka angielskiego zawiłości zróżnicowanych form czasowych tego systemu językowego ?
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Polskie nurty pedagogiczne oraz wychowanie w XIX i XX wieku
autor: Iwona Paszewska
kategoria: artykuł

Nałogi XXI wieku - uzależnienie od komputera, telefonu, telewizora
autor: Jerzy Kornas
kategoria: artykuł

Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: artykuł

Techniki pamięciowe
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

Wychowawcza rola kar i nagród
autor: Wioletta Iwańska
kategoria: artykuł

Wypoczynek dziecka w świetle obowiązków szkolnych
autor: Wioletta Iwańska
kategoria: artykuł

Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice
autor: Magdalena Tomkowicz
kategoria: artykuł

Przygotować rączkę do pisania - czyli jak pomóc dziecku z obniżoną sprawnością manualną
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: artykuł

Jak dobrze napisać sprawdzian szóstoklasisty ? Co może zrobić rodzic ?
autor: Łukasz Paszek
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku w nauce ?
autor: Łukasz Paszek
kategoria: artykuł

Populizm i neopopulizm w Ameryce Łacińskiej
autor: Artur Chojnacki
kategoria: artykuł

Usprawnianie manualne uczniów w szkole specjalnej
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł

Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
autor: Ewa Kisiel
kategoria: artykuł

Niekonwencjonalne techniki plastyczne
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

Etyka zawodu nauczyciela
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

Plan zmian w edukacji
autor: Łukasz Mastalerek
kategoria: artykuł

Kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci
autor: Anna Białas
kategoria: referat

Zachowania asertywne jako jeden ze sposobów radzenia sobie z agresją
autor: Renata Kopek
kategoria: artykuł + scenariusze

Lehren der Fremdsprachen in integrierter Ausbildung
(Nauczanie języków obcych w kształceniu zintegrowanym)

autor: Edyta Jabłońska
kategoria: artykuł

Culture studies and student's motivation in foreign language learning
autor: Iwona Warszawska
kategoria: artykuł

Systemy edukacyjne w UE
autor: Barbara Gołąbek
kategoria: referat

Kult wodza w Polsce w latch 1944-1956
autor: Marcin Żukowski
kategoria: artykuł

Pojęcie czasu w muzyce jako jedno z podstawowych zagadnień w interpretacji dzieła muzycznego
autor: Anna Mikolon
kategoria: artykuł

Przedszkole nr 6 uczy bezpiecznych zachowań
autorzy: Beata Nowak, Wioletta Szaraniec
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 63 gości

  reklama