Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, felietony, eseje, recenzje


rok szkolny - 2005/2006

Problemy adaptacyjne 3-latków w przedszkolu - wskazówki dla rodziców
autor: Bogumiła Flisek-Górna
kategoria: referat

Edukacja religijna a rozwój moralny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako efekt własnych obserwacji
autor: Zofia Golianek
kategoria: artykuł

Sylwetka Ludwika Kohutka (1902-1985) - publicysty, literata, harcerza i prawnika
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: artykuł

Rozważania po lekturze książki Umberto Eco: "O bibliotece"
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: artykuł

Funkcje literackie pseudonimów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: artykuł

Przyczyny niepowodzeń dzieci w nauce pisania i czytania
autor: Jolanta Bryla
kategoria: artykuł

Społeczne wymiary uczenia się studentów Uniwersytetu III wieku
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: artykuł

Art. 4a 1.
autor: Sylwia Rezmer
kategoria: artykuł

"Dzień Wiosny w Europie" w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi
autor: Aneta Landmesser
kategoria: artykuł

Wspólnotowy charakter wychowania w szkole
autor: Ewa Rychlik
kategoria: artykuł

Pieniądz w starożytnej Grecji
autor: Małgorzata Tomasik
kategoria: artykuł

Analiza podręcznika do historii
autor: Małgorzata Tomasik
kategoria: artykuł

Woda wspólnym naszym dobrem
autor: Małgorzata Gumińska
kategoria: artykuł

Zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela przedszkola wobec dzieci sześcioletnich
autor: Joanna Zdanowicz
kategoria: artykuł

"Amator" Krzysztofa Kieślowskiego - recenzja fimu
autor: Beata Walerian-Strońska
kategoria: artykuł

Dlaczego należy czytać dzieciom ?
autor: Anna Nowak
kategoria: referat

Metoda Dobrego Startu
autor: Jolanta Idziak
kategoria: artykuł

Wielofunkcyjna rola zabawek w procesie wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
autor: Gabriela Stańczyk
kategoria: artykuł

Zadania realizowane przez świetlicę szkolną
autor: Małgorzata Janikowska
kategoria: artykuł

Zdrowe granice w wychowaniu
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: artykuł

Reforma oświaty - kolejne zadania
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Wpływ mediów na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży
autor: Alicja Stręk-Tworek
kategoria: artykuł

Wykorzystanie komputera w szkole
autor: Iwona Stawikowska
kategoria: artykuł

Easyvoice.pl - unikalny serwis dla pracujących głosem
autor: Sylwia Prusakiewicz
kategoria: artykuł

Edukacja morska uczniów klas młodszych
autor: Wioletta Urban
kategoria: artykuł

Model, strategie i formy pomocy dziecku z rodziny alkoholowej
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: referat

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: referat

"W zgodzie z naturą" - sprawozdanie z realizacji projektu
autorzy: Wioletta Skorupińska, Wioletta Reichel
kategoria: artykuł

Przejawy agresji na lekcjach wychowania fizycznego
autor: Jarosław Dominiczak
kategoria: artykuł

Postawy rodziców wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Sabina Kłosowska
kategoria: artykuł

Zanim dziecko przyjdzie do przedszkola
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Wpływ stosunków rodzinnych na dziecko
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: artykuł

Metoda projektów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

Motywacja nauczyciela, motywowanie uczniów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

Na grzeczność czasu nie szkoda...
autor: Gabriela Adamczyk
kategoria: artykuł

Jaką rolę mogę odegrać w kształtowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów ?
autor: Anna Cierpiał
kategoria: artykuł

Rola zadań na stosowanie matematyki w edukacji matematycznej ucznia
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: artykuł

Pojęcie zadania tekstowego
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: artykuł

Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia
autor: Marzena Kołodziejska
kategoria: artykuł

Warunki rozwoju i wychowania w środowisku domowym
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: artykuł

Aktywność i motywacja w procesie nauczania w klasie pierwszej
autor: Agnieszka Trelka
kategoria: artykuł

Ważna rola ojca
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Wprowadzanie elementów języka angielskiego w przedszkolu
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł

Kształcenie ekologiczne dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Lucyna Fabia
kategoria: artykuł

Sprachliches Zeichen nach Ferdinand de Saussures
autor: Justyna Michalska
kategoria: referat

Wykorzystanie edukacji moralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą
autor: Beata Garbowska
kategoria: artykuł

Taniec współczesny a wychowanie fizyczne
autor: Żaneta Kopydłowska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
autor: Agnieszka Małecka
kategoria: artykuł

The features of Tolstoy's short stories in the eighties and nineties
autor: Róża Reizer
kategoria: artykuł

"Der Zauberberg" und seine Gattungsbestimmung als Bildungsroman
autor: Justyna Michalska
kategoria: artykuł

Das Bild des Bürgertums und der Gesellschaft in dem Roman "Der Zauberberg"
autor: Justyna Michalska
kategoria: artykuł

"Narkomania - czy to nas dotyczy?" - szkolenie dla rodziców
autor: Ewa Cudzich
kategoria: referat

Wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim
autor: Jolanta Piankowska-Teleszko
kategoria: artykuł

Rola katechety w wychowaniu młodzieży do miłości jako daru z siebie
autor: Anna Wzięch
kategoria: artykuł

Rola szkoły w kształtowaniu kultury czytelniczej
autor: Alicja Nowakowska
kategoria: referat

Wpływ lekcji wychowania fizycznego i postawy nauczyciela na zahamowanie zjawiska przemocy i agresji w szkole
autor: Jolanta Paciorkowska-Cierpiał
kategoria: artykuł

Dzieci lękliwe
autor: Maria Gradowska
kategoria: referat

Przemiany zawodu nauczycielskiego w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku
autor: Iwona Kukuczka-Mielczarek
kategoria: referat

Wychowawcza rola książki
autor: Bogumiła Wilczyńska
kategoria: artykuł

Propozycje ćwiczeń i zadań rozwijających sprawności językowe (do samodzielnej pracy)
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Aktywność ruchowa w wieku przedszkolnym
autor: Anna Folta
kategoria: artykuł

Zbiorowy obłęd, czy indywidualne szaleństwa ? (Film Agnieszki Arnold Sąsiedzi a powieść Andrzeja Szczypiorskiego Msza za miasto Arras)
autor: Agnieszka Leska-Dorenda
kategoria: artykuł

Autorytet nauczyciela
autor: Grażyna Michałek
kategoria: artykuł

Wpływ pochwały na kształtowanie się samooceny dziecka
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: artykuł

Dziecko zdolne w przedszkolu
autor: Wanda Skowron
kategoria: referat

"Trzy najdziwniejsze słowa" - analiza i interpretacja utworu Wisławy Szymborskiej "Chwila"
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: artykuł

Interpretacja cyklu "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: artykuł

Podstawowe cechy rozwoju fizycznego dziecka w wieku 6 lat
autor: Urszula Górka
kategoria: artykuł

Charakterystyka psychiki dziecka sześcioletniego
autor: Urszula Górka
kategoria: artykuł

Praca nauczyciela z dzieckiem niepełnosprawnym
autor: Aneta Złotowska
kategoria: artykuł

Rodzina - miejsce, gdzie powstaje "ja". Rola komunikacji.
autor: Monika Herberger
kategoria: artykuł

Być dla innych
autor: Ewa Gnoza
kategoria: artykuł

Koncepcja pracy z grupa wychowawczą
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: artykuł

Znaczenie spotkań integracyjnych dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
autor: Grażyna Jurek
kategoria: artykuł

Człowiek istota społeczna
autor: Beata Witek
kategoria: referat

Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego dziecka
autor: Stanisława Bator
kategoria: referat

Koncentracja uwagi - warunek powodzenia w szkole
autor: Anna Maldzis
kategoria: referat

Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela języka obcego
autor: Ewa Aleksandrowicz
kategoria: artykuł

Recepta na zdrowie
autor: Joanna Antosik
kategoria: artykuł

Edukacja przez ruch
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: artykuł

O zajęciach dodatkowych z języka polskiego w szkole średniej
autor: Katarzyna Stanek
kategoria: artykuł

Istota i rozwój osobowości
autor: Krystyna Telus
kategoria: artykuł

Metoda Dobrego Startu
autor: Krystyna Telus
kategoria: artykuł

Praca edukacyjno-wychowawcza z uczniem zdolnym
autor: Renata Socha
kategoria: artykuł

"Miodowa zabawa w ulu" dobrym sposobem na przyswojenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej
autor: Barbara Pawlas
kategoria: artykuł

Istota i warunki sensownej integracji
autor: Barbara Socha
kategoria: artykuł

Przyczyny trudności w nauce szkolnej
autor: Beata Kuczek
kategoria: artykuł

"Ekologia i plastyka" - propozycja działań ekologiczno-artystycznych z okazji Dni Ziemi
autor: Aleksandra Burda
kategoria: artykuł

Wspomaganie uczniów z wadami wymowy przez nauczyciela w klasach I-III
autor: Małgorzata Grzeszczak
kategoria: artykuł

Matoda projektów w katechezie
autor: Anna Wzięch
kategoria: referat

Związki Jana Długosza z Kłobuckiem
autor: Mariusz Kasprzak
kategoria: artykuł

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: referat

Rozwój umiejętności spostrzegania u dzieci
autor: Anna Drozd
kategoria: artykuł

Problemy ucznia zdolnego
autor: Małgorzata Bubas
kategoria: referat

Środki masowego przekazu
autor: Małgorzata Bubas
kategoria: referat

Wpływ języka migowego na poprawę relacji i komunikacji między rodzicami i dziećmi z wadą słuchu
autor: Donata Tokarska
kategoria: artykuł

Działania prozdrowotne realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego
autor: Lucyna Włodarek
kategoria: artykuł

Prawa dziecka w szkole
autor: Lidia Boksa
kategoria: artykuł

Struktura i rozwój uzdolnień muzycznych dziecka
autor: Krzysztof Sokolnicki
kategoria: artykuł

Rola rodziców w rozwoju psychicznym dziecka
autor: Krzysztof Sokolnicki
kategoria: artykuł

O wartości książki w życiu dziecka
autor: Marta Piech
kategoria: referat

Przyjemna ortografia ? - uwagi o pracy z programem Ortograffiti
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: artykuł

Jakie stwarzam warunki dzieciom w przedszkolu by stało się "istotą samodzielną, pełną energii i spontaniczności" ?
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa, a trudności szkolne
autor: Krystyna Dąbrowska
kategoria: referat

Proza fabularna Marka Nowakowskiego na tle zjawisk pokrewnych w literaturze
autor: Tomasz Kyc
kategoria: artykuł

Nauka czytania - wskazówki dla nauczycieli
autor: Aleksandra Głowacz
kategoria: artykuł

Zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu u młodzieży Domu Słuchacza
autor: Alina Śmiejkowska
kategoria: artykuł

Rola WDN w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły
autor: Alicja Łapa
kategoria: referat

Czy nauczyciel w dzisiejszych czasach powinien "mieć" czy "być" autorytetem ? - refleksje nauczyciela
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Czy przedszkole jest potrzebne ? - refleksje nauczyciela praktyka
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Wykorzystanie komputera jako atrakcyjnego środka dydaktycznego w pracy z dzieckiem
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł + scenariusze zajęć

Czy warto czytać dzieciom ?
autor: Alina Synowicka
kategoria: artykuł

Jak człowiek uczy się nerwicy ?
autor: Bożena Rybak
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Renata Wilk
kategoria: artykuł

Agresja a postawy wychowawcze
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Promocja szkoły
autor: Małgorzata Kędzierska
kategoria: artykuł

Adaptacja wychowanka w bursie
autor: Jerzy Kursa
kategoria: artykuł

Wartości chrześcijańskie w wychowaniu
autor: Danuta Młyńska
kategoria: artykuł

Przemoc w szkole
autor: Katarzyna Jędrysiak
kategoria: referat

Emocje i ich związek z działaniem
autor: Katarzyna Jędrysiak
kategoria: referat

Niedojrzałość szkolna i dysleksja - przyczyny szkolnych niepowodzeń uczniów
autor: Beata Wójcicka
kategoria: referat

Wpływ rodziny na rozwój umysłowy dziecka 6-cio letniego w przedszkolu
autor: Elżbieta Łukaszewska
kategoria: artykuł

Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym
autor: Dorota Sarnowska
kategoria: referat

Proza animalistyczna dla dzieci Jana Antoniego Grabowskiego
autor: Jolanta Anusz
kategoria: artykuł

Korelacja umuzykalnienia z wychowaniem umysłowym w pracy pedagogicznej przedszkola
autor: Elżbieta Łukaszewska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa u młodszych dzieci
autor: Barbara Socha
kategoria: artykuł

Usprawnianie psychoruchowe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
autor: Janusz Went
kategoria: artykuł

Wykorzystanie metodyki harcerskiej w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
autor: Barbara Zajączkowska
kategoria: artykuł

Rola zadań tekstowych w zintegrowanym nauczaniu matematyki
autor: Izabela Pochroń
kategoria: artykuł

Prasa mniejszości narodowych w latach 1945-1989
autor: Marek Hajda
kategoria: artykuł

Błędy w wychowaniu i ich następstwa
autor: Agnieszka Bylewska
kategoria: artykuł

Higiena i zdrowie ucznia szkoły podstawowej
autor: Alicja Nowakowska
kategoria: referat

Kształtowanie postaw interpersonalnych dzieci
autor: Jolanta Piasecka
kategoria: artykuł

Rodzina a społeczności w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Rodzina a wychowanie w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Jaki powinien być wychowawca świetlicy ?
autor: Grażyna Litwinowicz
kategoria: artykuł

System oceniania z wychowania fizycznego
autor: Jacek Sieradzki
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

Oddziaływanie muzyki
autor: Anna Orłowska
kategoria: artykuł

Swobodna twórczość dziecięca w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Marzena Fijałkowska
kategoria: artykuł

Kształtowanie estetycznej wrażliwości dziecka czyli Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych
autor: Małgorzata Domalewska
kategoria: artykuł

Podstawowe zagrożenia dla Kościoła w dzisiejszych czasach
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Godność osoby ludzkiej
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Znaczenie wychowania estetycznego dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Aleksandra Burda
kategoria: artykuł

Między rewolucją a ewolucją. Przesłanki i zakres reform polityczno-ustrojowych z 1989 roku.
autor: Beata Zuber
kategoria: referat

Zajęcia teatralne a rozwój dzieci
autor: Beata Czuba
kategoria: artykuł

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole
autor: Agnieszka Piotrowska-Do
kategoria: artykuł

Jak uczyć efektywniej ?
autor: Ewa Nowicka
kategoria: artykuł

Zdrowe odżywianie
autor: Edyta Szyszko
kategoria: referat

Integracja niepełnosprawnych umysłowo w aktualnej rzeczywistości społecznej
autor: Beata Janowiak
kategoria: referat

Co zrobić by nas słyszano, a nie tylko słuchano. Dzieci trudne w procesie kształcenia.
autor: Anna Spyra
kategoria: referat

Spacery i wycieczki w przedszkolu
autor: Grażyna Zaborowska
kategoria: artykuł

Recenzja książki Jamesa Dobsona pt. "Zasady nie są dla tchórzy". Jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowaniu dzieci ?
autor: Bożena Boczkowska
kategoria: artykuł

Fizjologiczna kontrola treningu w piłce nożnej
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: artykuł

Diagnoza ustosunkowań interpersonalnych w szkole
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: artykuł

Rola mitu i przypowieści biblijnej w edukacji ucznia
autor: Jolanta Przebierała
kategoria: artykuł

Jak żyć długo i zdrowo !
autor: Teresa Kowalska
kategoria: artykuł

Komputer w terapii pedagogicznej
autor: Barbara Śliwińska
kategoria: referat

Znaczenie aktywności twórczej w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym i jej wpływ na jego wszechstronny rozwój
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Przeobrażenia programowe działalności świetlic szkolnych na tle zmian społeczno-ustrojowych w Polsce w ostatnim 25-leciu
autor: Halina Gruszecka
kategoria: artykuł

Jak sprawować opiekę, żeby nie uzależniać psychicznie dziecka od rodzica
autor: Elżbieta Zimecka
kategoria: artykuł

Zabawy z komputerem
autor: Elżbieta Zimecka
kategoria: artykuł

Refleksje na temat artykułu "Człowiek, co chce, uczynić może"
autor: Katarzyna Brzezińska
kategoria: artykuł

Jak przeciwdziałać agresji wśród dzieci i młodzieży ?
autorzy: Regina Sadowska, Emilia Szlenkier
kategoria: referat

Szkoła masowa a praktyka
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: artykuł

Formy oddziaływań niewerbalnych. Muzykoterapia.
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: referat

Zwykłe i świąteczne dni w moim przedszkolu
autor: Alina Synowicka
kategoria: artykuł

Usprawnienie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym
autor: Iwona Kukla
kategoria: recenzja

Recenzja książki "Wychowanie - udręka czy przyjemność ?" Bruno i Yvonne Schwengeler
autor: Beata Szostak
kategoria: recenzja

Wpływ twórczości plastycznej na rozwój dziecka
autor: Henryka Tobółka
kategoria: artykuł

Czas dorastania - wchodzenia w dorosłość
autor: Lucyna Gwóźdź-Kurzak
kategoria: referat

Zadania wychowawcy
autor: Beata Kujawa
kategoria: artykuł

Zabawa w teatr
autorzy: Urszula Bednarek, Elżbieta Walus
kategoria: referat

Przyczyny agresywnych zachowań uczniów
autor: Bożena Nowakowska
kategoria: artykuł

Razem czy osobno ? - odrabianie lekcji z dzieckiem
autor: Barbara Rusin
kategoria: artykuł

Recenzja książki Hanny Jaklewicz "Autyzm wczesnodziecięcy"
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: artykuł

Jak bawić się z 6-latkiem w liczenie
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: artykuł

Kinezjologia Edukacyja w teorii i praktyce
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: referat

Poprawa błędów ortograficznych
autor: Barbara Rusin
kategoria: artykuł

Ocena ucznia z wychowania fizycznego
autor: Teresa Karbowska
kategoria: referat

"Co trzy głowy, to nie jedna" czyli aktywizujące metody aktywnego uczenia się
autor: Ewa Żerko
kategoria: referat

Zabawa w życiu dziecka
autor: Wacława Dębińska
kategoria: artykuł

Psychofizyczne możliwości dziecka 6-letniego w zakresie przyswajania pojęć matematycznych
autor: Wacława Dębińska
kategoria: artykuł

Zabawy rozwijające kompetencje medialne dzieci i młodzieży
autor: Ewa Błaszczyk
kategoria: referat

Komunikacja internetowa - wady i zalety
autor: Ewa Błaszczyk
kategoria: referat

Profilaktyka i korekcja płaskostopia
autor: Danuta Bartoszek
kategoria: artykuł

Rola czytania w procesie dydaktycznym
autor: Alicja Nowakowska
kategoria: referat

Staropolskie świętowanie, czyli jak obchodzono Święta Wielkanocne w dawnej Polsce
autor: Anna Spólna
kategoria: artykuł

Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych ?
autor: Ewa Tokarska
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku w nauce ?
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: referat

Mistrzowie prawdziwej pobożności eucharystycznej. Siostra Faustyna Kowalska.
autor: Anna Spólna
kategoria: referat

Ocenianie zachowania
autor: Magdalena Grysiewicz
kategoria: artykuł

Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w nauczaniu zinetgrowanym
autor: Małgorzata Cywińska
kategoria: artykuł

Stop plagiatom
autor: Bogusław Kuczek
kategoria: artykuł redakcyjny

Przemoc w rodzinie
autor: Grażyna Gawron
kategoria: artykuł

Rodzina jako środowisko wychowawcze
autor: Barbara Cieślok
kategoria: artykuł

Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci sześcioletnich
autor: Stanisława Bogusz
kategoria: artykuł

Wpływ zajęć ruchowych na rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Jolanta Mastyj
kategoria: artykuł

Praca z dzieckiem niesfornym - model pracy dla nauczyciela
autor: Katarzyna Herda
kategoria: artykuł

Recenzja książki Richarda I. Arendsa "Uczymy się nauczać"
autor: Ewa Szmyd
kategoria: recenzja

Wpływ sztuki ludowej na rozwój twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Recenzja artykułu Urszuli Kamińskiej "Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka"
autor: Wiesława Gajo
kategoria: artykuł

Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w klasie szkolnej
autor: Wiesława Gajo
kategoria: artykuł

Dziecko i telewizja
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach wychowania fizycznego
autor: Teresa Karbowska
kategoria: referat

Denken ohne kompromisse: Wittgenstein und Ingarden - einige berührungspunkte
autor: Kazimierz Rynkiewicz
kategoria: artykuł

Przemiany obyczajowe w Polsce po roku 1989. Czy grozi nam amerykanizacja ?
autor: Anna Wolińska
kategoria: artykuł

Formy aktywności muzycznej dziecka
autor: Andżelika Rodziewicz-Bracka
kategoria: artykuł

"Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria." - książka dla każdego nauczyciela.
autor: Sabina Kurzawa
kategoria: recenzja

Doradztwo zawodowe w gimnazjach
autor: Ewa Raczyńska
kategoria: artykuł

Jak zorganizować zagraniczną wycieczkę rowerową ?
autor: Adam Olszak
kategoria: artykuł

Agresywne zachowania w praktyce szkolnej
autor: Janina Batko
kategoria: artykuł

Co dał moim uczniom i mnie samej wyjazd integracyjny ?
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Działalność konspiracyjna Traugutta
autor: Agata Ostrowska
kategoria: artykuł

Elementy bilingwalizmu na zajęciach ruchowych w kształceniu zintegrowanym
autor: Jolanta Pawluczuk
kategoria: artykuł

Miejsce wychowawcy w zreformowanej szkole i jego oddziaływanie na osobowość ucznia
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny dziecka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

Przedszkolaka krok do Europy
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

Pozbyć się płaskostopia. Wskazówki dla rodziców - wesołe ćwiczenia.
autor: Beata Mazur
kategoria: artykuł

Źródła informacji
autor: Agata Stramek
kategoria: artykuł

Uczestnictwo w chórze szkolnym a rozwój zainteresowań muzyką
autor: Janina Olenderek-Matuszak
kategoria: artykuł

Agresja i wychowanie w szkole
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: artykuł

Agresja i jej geneza
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: artykuł

Agresja w przedszkolu
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

Nazwy znane i mniej znane prowadzące do Sosnowca
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Wyżyna Śląska krainą wielu kultur
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Spotkania z edukacją regionalną
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Lęki u dzieci
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

"Inwestycje edukacyjne" - jak zagospodarować czas wolny dziecka
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Kształtowanie kompetencji w procesie nauczania i uczenia się fizyki
autor: Małgorzata Rojewska
kategoria: artykuł

Sytuacje dydaktyczne w dynamicznym i twórczym procesie nauczania i uczenia się fizyki
autor: Małgorzata Rojewska
kategoria: artykuł

Nakreślenie celów wychowania oraz dążenie do ich osiągania poprzez realizację przykładowego cyklu sprawnościowego "Robinson"
autor: Izabela Puła
kategoria: referat

Rola literatury dziecięcej w pracy przedszkolnej
autor: Teresa Kozłowska
kategoria: artykuł

Wywołanie i utrwalenie wymowy głoski "s"
autor: Julita Pol
kategoria: konspekt zajęć

Powtórka na wesoło - figury płaskie
autor: Lucyna Wojdyła
kategoria: konspekt lekcji

Integracja działań wychowawczych szkoły i rodziny
autor: Małgorzata Zatorska
kategoria: referat

Granica między Europą a Azją
autor: Janusz Prochownik
kategoria: artykuł

Współczesne trendy w motywowaniu
autor: Katarzyna Znańska-Kozłowska
kategoria: artykuł

Rola masmediów w usprawnianiu efektywności działania administracji publicznej w Polsce
autor: Katarzyna Znańska-Kozłowska
kategoria: artykuł

Ocena pracy i umiejętności ucznia z muzyki
autor: Lucyna Wodzisławska-Wróż
kategoria: artykuł

Legendy wokół miasta Lubawka
autor: Iwona Kurzeja
kategoria: artykuł

Tydzień z Kubusiem Puchatkiem
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: artykuł

Baśnie, bajki, wierszyki... "Lek" na dziecięce niepokoje.
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Etapy nauki czytania w przedszkolu
autorzy: Małgorzata Graczyk, Ewa Paczka
kategoria: artykuł

Charakterystyka najczęściej występujących wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
autorzy: Małgorzata Graczyk, Ewa Paczka
kategoria: artykuł

Wychowanie, opieka, terapia w problemie alkoholowym
autor: Ryszard Boczek
kategoria: artykuł

Wychowanie patriotyczne
autor: Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: artykuł

Lekcja ekonomii
autor: Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: artykuł

Odchylenia w rozwoju psychoruchowym a błędy w czytaniu i pisaniu
autor: Dorota Zarzeczna
kategoria: artykuł

Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka ?
autor: Anita Złocka
kategoria: artykuł

Kapliczki jaworznickie
autor: Anita Złocka
kategoria: artykuł

Trudne dziecko trudnych rodziców
autor: Anna Marecik
kategoria: artykuł

Pozytywne i negatywne strony korzystania z komputera przez dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Ewelina Gębka
kategoria: artykuł

Empatia w uczeniu dzieci bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Sylwetka dziecka dojrzałego do nauki w szkole
autor: Danuta Bartoszek
kategoria: artykuł

Formy współpracy z rodzicami najczęściej stosowane w praktycznej działalności przedszkola w świetle przeprowadzonych badań
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Formy współpracy przedszkola z rodzicami
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Rola szkoły w budowaniu partnerskiej współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych
autor: Elżbieta Ryś
kategoria: referat

Aktywizacja uczniów, którzy niechętnie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego
autor: Dorota Sadowska
kategoria: artykuł

Moje sposoby poznawania uczniów szkoły szpitalnej
autor: Ksenia Matuszewska
kategoria: referat + ankieta

Jak rozpoznać dziecko zdolne i jak z nim pracować
autor: Jolanta Tomczak
kategoria: referat

"Spacerkiem po bydgoskich parkach" - zajęcia historyczno-przyrodnicze dla najmłodszych uczniów
autor: Danuta Lesińska
kategoria: artykuł

Ryzyko dysleksji
autor: Barbara Śliwińska
kategoria: referat

Komunikacja w bibliotece
autor: Maria Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Szkolne gry uczniów
autor: Małgorzata Zatorska
kategoria: artykuł

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w systemie szkolnictwa otwartego
autor: Małgorzata Szamborska
kategoria: artykuł

Obserwacja lekcji języka obcego
autor: Małgorzata Szamborska
kategoria: artykuł

Wycieczka rowerowa w wychowaniu fizycznym
autor: Elżbieta Krawczyk
kategoria: artykuł

Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
autor: Elżbieta Krawczyk
kategoria: artykuł

Partnerska rola przedszkola i rodziny w edukacji najmłodszych
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Szkoła źródłem niepowodzeń szkolnych uczniów
autor: Maria Wawruszczak
kategoria: referat

Dziecko w świecie mediów
autor: Sabina Ślazińska
kategoria: artykuł

Biologia z komputerem czy bez ?
autor: Katarzyna Wygocka
kategoria: artykuł

Poeta i księżyc. Księżyc jako obraz sztuki poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
autor: Agnieszka Botor-Fick
kategoria: referat

Pedagogika zabawy - pojęcie, geneza i wykorzystanie
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: artykuł

Znajomość metod pedagogiki zabawy wśród nauczycieli edukacji elementarnej a wpływ warsztatów PSPiA Klanza na ich pracę dydaktyczno-wychowawczą
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: artykuł

Pojęcie szczęścia na motywach wybranych myśli filozofii antyku
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: artykuł

Ćwiczenia grafomotoryczne w przygotowaniu dzieci przedszkolnych do nauki pisania
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Co każdy nauczyciel przedszkola powinien wiedzieć o dysleksji
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Edukacja integracyjna w przedszkolach - nadzieje i obawy rodziców
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Kompetencje zawodowe nauczycieli do pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

"Od poczęcia do narodzin" - scenariusz lekcji z "Wychowania do życia w rodzinie"
autor: Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: scenariusz lekcji

Karta rowerowa i motorowerowa w szkole
autor: Agnieszka Koźlak
kategoria: referat

Model szkoły promującej zdrowie
autorzy: Beata Antosz, Jadwiga Bętkowska
kategoria: artykuł

Komisja Edukacji Narodowej naszym patronem
autor: Romuald Tubis
kategoria: artykuł

O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce
autor: Urszula Sulima
kategoria: referat

Muzyk jako pedagog
autor: Beata Kajmowicz
kategoria: referat

Promocja jako jeden z elementów komunikacji i informacji
autor: Lucyna Kajder
kategoria: artykuł

Zanim stracisz głos
autor: Katarzyna Kurkiewicz
kategoria: referat

Komputer w pracowni elektronicznej
autor: Janusz Heruday
kategoria: artykuł

Agresja w szkole
autor: Sabina Ślazińska
kategoria: artykuł

Pozycja społeczna ucznia w klasie szkolnej
autor: Małgorzata Noga
kategoria: artykuł

W mojej małej ojczyźnie
autorzy: Ewa Jędrzejewska, Bożena Nowakowska
kategoria: artykuł

Rozwój religijny dziecka w rodzinie
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: artykuł

Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Barbara Maciuszko
kategoria: artykuł

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci w przedszkolu. Stymulacja językowa rozwoju mowy dziecka.
autor: Ewa Banach
kategoria: artykuł

Wpływ mass mediów na współczesną rodzinę polską
autor: Joanna Miłosz Paturalska
kategoria: artykuł

Piłka nożna w wychowaniu fizycznym upośledzonych umysłowo w oparciu o organizację obozów sportowych i turniejów piłkarskich
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: artykuł

By pomaganie było leczące - rozważania wokół pomocy osobom upośledzonym umysłowo
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: artykuł

Tyflopedagogika (dzieci niewidome i słabowidzące)
autor: Danuta Pilarska
kategoria: artykuł

Psychodrama i jej znaczenie w pracy Młodzieżowej Grupy Wsparcia
autor: Danuta Pilarska
kategoria: artykuł

Geomorfologia okolic Kaźmierza i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym
autor: Anna Kubiak
kategoria: artykuł

Osiągnięcia uczniów w kształceniu zintegrowanym
autor: Joanna Nowakowska
kategoria: artykuł

Fundamenty szczęśliwej rodziny
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: refarat

Przedstawienie teatralne inspiracją twórczości dzieci klas młodszych
autor: Ilona Nowak
kategoria: artykuł

Muzykoterapia w pracy nauczyciela przedszkola i szkoły podstawowej
autor: Mirosława Kuplińska
kategoria: referat

Literatura jako stymulacja kompetencji komunikacyjnej
autor: Aleksandra Borzęcka
kategoria: artykuł

Czy Archimedes mógł podnieść Ziemię ?
autor: Halina Anioł
kategoria: artykuł

"Polokacyjne" początki miasta - "...gdy zacni rycerze władali na Żarach..." - czyli okres feudalny
autor: Arkadiusz Daniel Prokopowicz
kategoria: artykuł

Epoka napoleońska a sprawa żarsko-kunicka
autor: Arkadiusz Daniel Prokopowicz
kategoria: artykuł

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako koncepcja ukierunkowana na rozwój szkoły
autor: Izabela Górska
kategoria: referat

Wpływ oceniania na przebieg procesu dydaktycznego
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Ocenianie - wspólne dojrzewanie w szkole
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Wychowywanie polskich uczniów, czyli komuna zintegrowana
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Rola świetlicy w ułatwianiu dziecku adaptacji do szkoły
autor: Maria Zduniak
kategoria: artykuł

Charakterystyka motoryczna i biochemiczna biegu na 400 m (lekka atletyka)
autor: Adam Rębisz
kategoria: artykuł

Obraz młodego pokolenia w wybranych tekstach hip-hopowych (na podstawie utworów grup "Ostr" i "Kaliber44")
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Udział dziecka z zespołem Downa w zajęciach gimnastyczno-tanecznych
autor: Anna Ziemann
kategoria: artykuł

Kompetencje komunikacyjne dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autor: Aleksandra Borzęcka
kategoria: artykuł

Rola wychowania przedszkolnego w procesie kształtowania postaw społeczno-moralnych dziecka
autor: Elżbieta Ulezło
kategoria: artykuł

Zastosowanie komputera i edukacyjnych programów komputerowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
autor: Anna Dylewska
kategoria: artykuł

Metody nauczania i formy pracy
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: referat

Wskazówki do udanej i efektywnej rozmowy nauczyciela z rodzicami uczniów
autor: Marzena Leniak
kategoria: artykuł

Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo ?
autor: Marzena Leniak
kategoria: artykuł

MASE - inteligentna metawyszukiwarka
autor: Leszek Śliwko
kategoria: artykuł

Kryteria oceniania osiągnięć dydaktycznych uczniów
autor: Barbara Urbańska
kategoria: artykuł

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Krystyna Zduniak
kategoria: artykuł

"Kształtowanie sumienia w rodzinie" - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Joanna Borek
kategoria: referat

"Wychowawcza rola modlitwy w rodzinie" - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Joanna Borek
kategoria: referat

Edukacja ekologiczna w klasach I-III szkoły podstawowej
autor: Anna Łuba
kategoria: referat

Proces wychowania, a osobowość społeczna jednostki
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wartość i rodzaje ćwiczeń ortofonicznych w metodyce przedszkolnej
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój mowy dziecka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice uwzględniające procesy oddziaływania wychowawczego na wychowanka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Metody aktywne
autor: Ewa Szopińska
kategoria: artykuł

Planowanie i organizacja pracy w kształceniu zintegrowanym
autor: Anna Łuba
kategoria: referat

Czas koczowników, polowań oraz... - Prehistoria Ziemi Żarskiej (Pagus Zara)
autor: Arkadiusz Daniel Prokopowicz
kategoria: artykuł

Wzorce komunikowania się nauczyciela z uczniami
autor: Marzena Jantas
kategoria: artykuł

Czynniki warunkujące rozwój mowy
autor: Marzena Jantas
kategoria: artykuł

Jak zaplanować proces skutecznego kształcenia świadomości ekologicznej ?
autor: Sławomir Ruciński
kategoria: artykuł

Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: referat

Kary i nagrody w wychowaniu
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: referat

Satyry Mikołaja Biernackiego (Rodocia) na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Mariusz Szpilarewicz
kategoria: artykuł

Nauczanie słownictwa w szkole podstawowej
autor: Paulina Paterczyk
kategoria: artykuł

Organizacja procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
autor: Anna Zbańska
kategoria: artykuł

Jak zapobiegać agresji u dzieci
autor: Aneta Buras-Walentowska
kategoria: artykuł

Do czego służy "zamrożony piłkarz", czyli jak przedstawić język sprawozdawców sportowych na lekcjach języka polskiego. Propozycja metodyczna i krótkie omówienie zagadnienia
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Elektrownie i broń jądrowa
autor: Małgorzata Flis
kategoria: artykuły / referaty

Wpływ hałasu na organizm ludzki
autor: Małgorzata Flis
kategoria: artykuły / referaty

Rola igrzysk w starożytnej Grecji
autor: Małgorzata Flis
kategoria: artykuły / referaty

O wychowaniu
autor: Anna Zbańska
kategoria: referat

Charakterystyka uczących się
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Projekt narzędzia do diagnozowania stanu wiedzy i umiejętności uczniów klasy V szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda
autorzy: Sylwia Gnatek, Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Zadania przedszkola w przygotowaniu dzieci do nauki pisania
autor: Elżbieta Słupik
kategoria: artykuł

Pojęcie dysleksji i jej typy
autor: Grażyna Zając
kategoria: artykuł

Rodzina: jej funkcje, zadania i przemiany
autor: Wioletta Mlonka
kategoria: artykuł

"Miasto nie zwyczajne, a królewskie...". Sanockie środowisko literackie.
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: artykuł

"Jeden - co zna Prawdę". San w literaturze.
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: artykuł

Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej"
autor: Rena Sochacka
kategoria: referat

Janusz Szuber - Ryszard Schramm, czyli poetycki dialog AD 2000
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: artykuł

Edukacja ekologiczna - metody i formy kontaktu dziecka z przyrodą w warunkach przedszkolnych
autor: Danuta Pijanowska
kategoria: artykuł

Muzyka i piosenki na lekcjach języka angielskiego
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: referat

Misja współczesnego nauczyciela
autor: Katarzyna Wądołowska-Lesner
kategoria: artykuł

ADHD - przyczyny, objawy, sposoby postępowania w sytuacjach szkolnych
autor: Agnieszka Izdebska-Wojna
kategoria: artykuł

Dlaczego warto oglądać kreskówki ? albo Miejsce w sercu.
autor: Mariola Szczęsna
kategoria: esej

Rewalidacja indywidualna w szkole podstawowej dla upośledzonych umysłowo
autor: Beata Schaffner
kategoria: artykuł

Skuteczne kierowanie uczeniem się i zachowaniem
autor: Marta Rutkowska
kategoria: artykuł

O mojej pracy w klasie łączonej 0-I słów kilka...
autor: Rena Sochacka
kategoria: artykuł

Dziecko jako aktor psychodramy
autor: Beata Pająk-Raś
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 45 gości

  reklama